Het einde van een republiek     (24 december 2011, 1 januari 2012, 1 augustus 2013)

Ik wil iets onder de aandacht brengen waar maar weinig aandacht aan is besteed in de media. Vandaag tekende president Obama de "National Defence Authorization Act 2012". Deze wet houdt een verlenging (voor onbepaalde tijd) van de "Authorization to Use Military Force" in.

Deze wet maakt het mogelijk wie dan ook waaronder staatsburgers van de VS voor onbepaalde tijd op te sluiten zonder enige vorm van proces. Het maakt in de VS in beginsel vanaf nu de vorming van een militaire Junta mogelijk.

Immers de wet geldt voor een ieder, wie dan ook, en waar ook ter wereld, waarvoor geldt dat hij, en nu citeer ik, "substantially supports" Al Qaeda, the Taliban or "associated forces". Als de president van de VS dat van u vindt kunt u dus a.h.w. levend worden begraven in een door het Amerikaanse leger gerunde detentie lokatie.

En wat zijn "associated forces"? Geldt dat ook voor Julian Assange, of voor Rop Gonggrijp? Deze laatste werkte mee aan het openbaar maken van oorlogsmisdrijven begaan door het Amerikaanse Leger, w.o. het beschieten van een auto die gewonden probeert te helpen, in Irak onder de titel "collateral murder".

Ook is het zo dat protest door defensie autoriteiten in de VS als "low level terrorism" wordt aangeduid. Kortom: Wij zijn wellicht getuige van het einde van de republiek der Verenigde Staten van Amerika zoals die ooit bestond.

Mazzel & broge, Evert

Nog wat materiaal:
Lijst stukjes over de Amerikaanse grondwet
RIP, Constitution. The Second Republic died this week.
Congress endorsing military detention, a new AUMF

Naschrift: Ik meende dat president Obama deze wet al op 17 december j.l. had getekend. Dat bleek niet juist. Mijn verhaal houd ik echter onverkort overeind. President Obama mag dan weliswaar bedongen hebben dat hij het laatste woord heeft, maar hoe zullen zijn opvolgers hier mee omgaan? E.W.

Naschrift 1/8/2013: Hier nog een belangwekkend stuk uit de Fabius Maximus blog:
Obama + assassination + drones = a dark future for America