Hitting the Wall     (25 september 2006)

Afgelopen tijd ben ik wat aan het zoeken geweest naar gegevens over investeringen in olieproductie.  En meer specifiek: Hoeveel moet je neertellen om de productie met een barrel per dag op te voeren?

Ik vond getallen tussen $10000 en $20000 per barrel per dag.  Een voorbeeld is de volgende bron, en ik citeer:

"In a 10-year-old plan known as Project Kuwait, the emirate may invite companies such as Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell Plc and BP Plc to invest about $8.5 billion to almost double output at the emirate's northern fields to 900,000 barrels a day by 2025. The project would be the first time since the 1970s that foreign companies operate Kuwaiti oilfields"

Ergo, $8.5 miljard voor zo ruw weg 400000 barrel per dag erbij.

Ook vond ik wat getallen voor "non conventional" olie.  Bijvoorbeeld de Athabasca Tar Sands in Canada.  Daar was het ca. $50000 per barrel per dag.  Stukken hoger, maar dat is logisch.  Je moet een complete mijnbouw operatie optuigen, en daarna moet je het zeer zware spul (met waterstof in een 'hydrocracker') kraken om er een (goed) bruikbaar tussenproduct van te maken.

Nu ben ik daarna even gaan snorren in het rapport "World Energy Investement Outlook 2003" van de IEA.  Daarin werd voor het gebied rond de Golf van Perzi een typische waarde van $5000 per barrel per dag genoemd (de laagste) en voor de OECD landen $13000 per barrel per dag.  Dat is dus een factor 2 tot 3 lager.
Nu is het zo dat in dat zelfde rapport een schatting werd gemaakt voor de vereisde investering om de huidige wereld olieproductie capaciteit van ca. 80 miljoen vaten per dag naar 120 miljoen vaten per dag (in 2030) op te voeren.  Het rapport noemt ca. $3000 miljard.

Ik vraag mij af of dat, gezien mijn bovenstaande voorbeelden, niet wat optimistisch is.  Er zijn tal van voorbeelden bekend waarin oliemaatschappijen met zeer sterk oplopende kosten worden geconfronteerd.  Staal dat veel duurder uitvalt, arbeids- kosten die escaleren, etc.  Veelal wordt dat veroorzaakt door aanbodsfactoren de spullen en mensen zijn niet aan te slepen.

Als die factor 2 3 werkelijkheid zou worden, dan praat je over $6000 tot $9000 miljard, ofwel $250 tot $400 miljard per jaar (tot aan 2030).  Ik vraag mij af of een dergelijk investeringsnivo thans wordt gehaald.  En dan heb ik het alleen over olie, want voor de gehele energievoorziening (olie, kolen, aardgas en electriciteit) is de schatting $16000 miljard.

Tel daarbij ook nog eens het feit dat alle grote mammoetvelden op hun retour zijn, of dat punt mogelijk dicht genaderd zijn (zie het boek "Twilight in the Desert" van Matthew Simmons) en ik vraag mij af of die 120 miljoen barrels per dag (ooit) gehaald gaan worden.  Als dat niet zo is, dan gaan we een "Hitting the Wall" scenario tegemoet, een wereld waarin de vraag naar olie systematisch groter is dan het aanbod.

En laat u niet in slaap wiegen door een olieprijs die weer van $77 naar $60 per barrel is gezakt, alsmede door "platte aarde economen" die blijven beweren dat het opvoeren van de productie geen probleem is.

Mazzel & broge, Evert

Zie ook: Fossil Fuel Based Energy Access and Climate: a Double Clamp

Naschrift 8/11/2006:
Recentelijk is het rapport "Energy Outlook 2006" uitgekomen.  Binnenkort heb ik het (via m'n werk) ook.  Daarin wordt de schatting voor de benodigde investering in de wereld energie infrastructuur naar boven bijgesteld tot ruim $ 20 000 miljard.  Ook wordt er de zorg uitgesproken over ja, inderdaad een mogelijk "hitting the wall" scenario, zoals hier boven beschreven, indien de investeringen in een (duurzame!) energievoorziening te kort schieten ...
Maar:  De politiek slaapt vooralsnog vrolijk verder ...