Inderdaad: De heer Wilders deugt niet      (21 januari 2010) :

Peter R. de Vries vindt dat de heer Wilders niet deugt.  Ik vind dat ook.  Hij kwam met een goed voorbeeld (uit zo vele ...), t.w. het inmiddels beruchte voorbeeld van de "kopvoddentax".

Toen de heer Wilders dit "idee" in de 2e kamer lanceerde noemde hij het in n adem met het feit dat we in Nederland ook hondenbelasting kennen.  En dan bij de rechter zeggen dat het niet zijn bedoeling is individuele moslims te kwetsen.  Ja, ja ... hondenbelasting en "kopvoddentax" in n adem is geen kwetsend taalgebruik.

Vervolgens zou Peter R. de Vries reacties - e-mails waarin hem ongetwijfeld allerlei dodelijke ziekten worden toegewenst - met e-mail adres en al op zijn site hebben gezet.()  De Telegraaf - zoals bekend in feite de partijkrant van de PVV - zal dat vast niet goed vinden.  "Schending van privacy".  Ja, ja, ... 

Uiterst rechts volk mag zich (op internet, veelal anoniem) grof misdragen, maar daar mag je niets van zeggen.  Ikzelf heb wel eens een reactie (uiteraard anoniem en onder een vals e-mail adres) ontvangen waarin werd gesteld dat mijn moeder "een kanker-tief-tering-turkenteef was die had moeten worden doodgeschopt toen ze van mij in verwachting was."  "Vrijheid van meningsuiting."  Een "volks" geluid volgens de heer Paradijs. 

Daarom worden alhier reacties pas geplaatst na mijn toestemmming.  Mensen die dergelijke "volkse" geluiden willen produceren verwijs ik bij deze door naar de site van De Telegraaf of naar "GeenStijl".

Tot slot die rechtszaak: Spreek hem vooral vrij, en snel a.u.b., maar zeg erbij dat de man gewoon niet deugt.  Zolang je geen misdrijf pleegt mg je in dit land "niet deugen".  Dat is uitdrukkelijk toegestaan.

Daarnaast roep ik wederom op de man aan te pakken op de manier zoals dat met de CPN tijdens de koude oorlog gebeurde.  Een permanente anti-campagne met alle middelen die binnen de Nederlandse wet zijn toegestaan.  Het moet zo ver komen dat indien iemand zegt een aanhanger van hem te zijn deze in het gezeldschap waarin hij of zij verkeert onmiddelijk tot de risee er van wordt.

Mazzel & broge, Evert

() Ik probeerde het te verifiren, maar dat lukte niet.  23/1/2010: Nu wel.  En inderdaad: Het "volkse" gebral was niet van de lucht.

Naschrift 23/1/2010:
Nog even doorgaand op een reactie hieronder.  Waar staat de heer Wilders voor?  Hij zegt tegen "de voortgaande islamisatie" van Nederland te zijn.  En dit is onzin.

Laat me een voorbeeld uit het verleden aanhalen.  In de 50-er jaren was het in sommige kringen "bon ton" om te spreken over "de Roomse horden", onder de aanroep "ze fokken aan als konijnen", die Nederland gingen overnemen.  Het liep even anders.  Monseigneur Bekkers kwam met een geniale spitsvondigheid t.o.v. "de pil".  Dat was een "menstuatie regulerend middel".  Vervolgens begon de productie in - off all places - Oss, Noord Brabant.

Het geboortecijfer, m.n. onder de katholieken, ging fors omlaag.  Verder greep de ontkerkelijking om zich heen.  Van het angstbeeld dat "Horden aangevoerd door de Roomse Curie" Nederland gingen overnemen bleef helemaal niets over.  Dat was dus onzin.

Dan nu door naar de Nederlanders van m.n. Turkse en Marokkaanse komaf.  Hoe groot zal die groep ooit kunnen worden?  ~7%?  Misschien 10%?  Dan heb je het wel gehad.  De overgrote meerderheid is bepaald geen liefhebber van ultra-othodox gedachtengoed (Salafisme, Wahabisme).  Deze groep zal nooit een veel grotere omvang dan een SGP-achtige kunnen krijgen.

En zo'n handje vol gaat Nederland vervolgens "islamiseren"?  Laat me niet lachen.  En dan heb ik het niet eens over het feit dat vrij veel van de mensen met moslim achtergrond (een aantal van mijn buren; ik woon in een gemengde wijk) helemaal niet zo religieus actief zijn.  Daar gaat een vergelijking met de Rooms Katholieken heel aardig op.

Ik heb ik m'n weblog over de ontmenselijkingscampagne door de PVV aangegeven wat de agenda van de heer Wilders is.  Een groep mensen zwart maken.  Ze daarna - als hij de kans krijgt - van hun rechten beroven (bijvoorbeeld hun kiesrecht) en vervolgens mogelijk overgaan tot deportatie.  Immers: Hij nam eens de woorden "tientallen miljoenen criminele moslims in west Europa" in de mond.

Kort en goed:  Hij zaait angst (de "islamiserings" kul), hij zaait haat (schiet ze door de knien) en brengt het slechtste in de mensen boven.  Een (flink?) deel van zijn aanhang is nauwelijks verholen racistisch.

Tel dit bij zijn pleiten voor een verbod op de Koran (hoezo vrijheid van meningsuiting?) en zijn pleiten voor een "kopvoddentax" (een boete op het dragen van een hoofddoekje) en je weet genoeg. 
Wat de Joden voor de oorlog waren zijn "de moslims" nu: Een mooie bliksemafleider voor uiterst rechts.

Dat de moslim gemeenschap een zeer grote diversiteit kent, lopend van vrijzinnige Alawieten tot ultra orthodoxe Salafisten, is aan hem niet besteed.  Voor hem is de simpele boodschap: "Islam = slecht/gevaarlijk".  Haat, angst, intolerantie.

Waarom wil hij Mohammed Bouyeri laten "getuigen"?  Dat is vrij duidelijk.  Deze extremist is de rechtvaardiging van het extremisme van de heer Wilders.  Hij is zijn complement. Mohammed Bouyeri heeft de heer Wilders nodig om zich te rechtvaardigen, en de heer Wilders heeft Mohammed Bouyeri nodig om zich te rechtvaardigen.

En dat is geen "demonisering".  Het is gewoon het beestje bij de naam noemen.  Punt.

Mazzel & broge, Evert

Naschrift 30/1/2010:
De heer Wilders maakt zich kwaad over rapporten waarin wordt erkend "dat men niet om de heer Wilders heen kan" als het om radikalisering in de samenleving gaat, en vervolgens een poging tot beschrijving van zijn club wordt gedaan. "Nieuw radikaal rechts" lijkt mij inderdaad een goede beschrijving:  "Klassiek" radikaal rechts was anti-semitisch, terwijl "nieuw radikaal rechts" de moslims als doelwit voor z'n angst- en haatcampagnes gebruikt.

Verder zie ik ook een ander bekend patroon uit de 30-er jaren van de vorige eeuw, en dat is het - uit puur opportuniteitsoverwegingen - overnemen van eisen uit de vakbeweging en linkse politieke partijen.  Echter: Als er ooit een PVV-VVD-CDA kabinet komt, dan gaat (bijvoorbeeld) de AOW verhoging gewoon door - gaat daar maar van uit.