Kille Stenen Harten     (28 september 2014)

Ik las over de boycot door de gemeente Urk van kinderpostzegels. Vanuit rechtse, conservatieve protestante kring is er toe opgeroepen omdat "er anti-IsraŽlische projecten zouden worden gesteund."

Waar gaat het om? Om geld dat wordt gebruikt voor therapieŽn voor getraumatiseerde kinderen in Gaza. En daar is een goede rechtvaardiging voor. Me dunkt, er is in Gaza wel het een en ander gebeurd tijdens de aanvalsoorlog door Israel. Meer dan 2000 doden, meer dan 10000 gewonden, waarvan zeer vele levenslang invalide zullen blijven, meer dan 100000 daklozen.

Maar het is duidelijk. Zelfs het helpen van palestijnse kinderen wordt door dergelijke rechtse conservatief-protestante lieden als "anti Israel" gezien. Het zou mij niet verbazen als deze mensen zelfs het bombarderen van Gaza d.m.v. kernwapens nog goed zouden praten.

Het toont tevens aan dat onder dergelijke (ultra)orthodoxe gelovigen het verschijnsel van Kille Stenen Harten kennelijk tamelijk dik gezaaid is. Bij mij wekt het slechts grote weerzin op.

Mazzel & broge, Evert

PS: Om het schermen met de wandaden van deze zich noemende "Islamitische Staat" voor te zijn: Ik zie dat als een zeer weerzinwekkend (religieus) schrikbewind.
Ik zie echter ook de houding van de bovengenoemde lieden als een eerste stap op een hellend vlak van intolerantie en vijanddenken die in uiterste instantie in een zelfde morele afgrond zou kunnen eindigen.

Nogmaals: Kille Stenen Harten die bij mij slechts grote weerzin opwekken.

Naschrift 17/10/2014:
Ik herlas onlangs weer eens het boek van Kees Slager, "De Ramp, een reconstructie". Dat gaat over de overstromingsramp van 1 februari 1953 in Zeeland. In dat boek wordt een scene beschreven van een man die al z'n directe familie kwijt raakte en daarna van een "zware" protestantse predikant kreeg te horen dat het hem ten volle toekwam als "straf van God". Immers, er was in zijn omgeving teveel plezier gemaakt ...
Ik moest meteen weer aan het hier boven staande denken. Inderdaad: Kille Stenen Harten