Nog wat olie nieuws     (27 februari 2010)

Ik zat nog even wat te neuzen in rapporten die op internet vrij beschikbaar zijn ge- komen.

Allereerst een rapport van de Bank of America en Merrill Lynch, waarin de volgende conclusies worden getrokken:

– De reserve productie capaciteit zal (vanaf de nabije toekomst) beperkt blijven
– De productie van de non-OPEC olievelden gaat met 4.9% per jaar dalen
– De stijging van de vraag komt uit de opkomende markten
– Vanaf 2013 krijgen we met mogelijke tekorten te maken

In the World Energy Outlook 2008 van het International Energy Agency (deze voor 2009 is nog niet vrij beschikbaar) staat in hoofdstuk 10 te lezen dat voor alle vel- den die voorbij hun piek productie zijn deze met gemiddeld met 6.7% per jaar om- laag gaat.

Echter: De politiek slaapt – zo lijkt het – rustig verder.  Ik heb niet voor niets een energie gastles, die ik recentelijk over het onderwerp (duurzame)energie heb ge- maakt, op deze site gezet.  Jatten mag, want het is allemaal spul uit het publieke domein.

Mazzel & broge, Evert

• Medium-term crude oil outlook to 2015: a balancing act
• Field-by-field analysis of oil production; Is decline accelerating?
• Energie gastles

Nog wat oudere stukjes:

• Luistert niet naar economen  (september 2007)
• De grenzen aan de groei  (december 2007)
• Een kleine beschouwing over energie  (december 2008)
• Een kleine beschouwing over duurzame energie en CO2  (april 2009)
• Door de flessehals van de 21e eeuw  (januari 2010)

Naschrift 6/3/2010:
Hier nog een rapport van Barclays Bank

• Oil sketches – Crunch

Naschrift 12/3/2010:
Hier nog een opmerkelijke publikatie door Kuweiti's.  Zij schatten op basis van een aangepaste Hubbert methodiek (die rekening houdt met meerdere pieken t.g.v. markt en politieke factoren) dat de conventionele olieproductie rond 2014 over de top gaat.  Het is een zeer grondige studie die ik zeer serieus neem.

• Forecasting World Crude Oil Production Using Multicyclic Hubbert Model
• Kuwaiti researchers predict peak oil production in 2014

Voor conventioneel aardgas is er een soortgelijke studie gemaakt.  Deze voorziet een piek in 2019.

• Multicyclic Hubbert model shows global conventional gas output peaking in 2019

Naschrift 22/3/2010:
Hier nog een mooi stuk waar ik door een collega bij Shell op geattendeerd werd.  Het beschrijft hoe de vraag naar op koolwaterstoffen gebaseerde brandstoffen wordt aangejaagd.  Indien de olieproductie ongelimiteerd zou kunnen stijgen ver- wacht dit stuk een vraag van tegen de 140 miljoen barrels per dag per 2030.

Dat zal niet gebeuren.  Het maakt echter ook duidelijk dat de krachten die in de richting van een "Hitting the Wall" scenario sturen, waarbij de vraag naar olie het aanbod in hoge mate systematisch gaat overtreffen, volop aanwezig zijn.

• World oil demand’s shift toward faster growingand less price-responsive
  products and regions

Naschrift 5/4/2010:
Hieronder nog een veelzeggend plaatje (bron EIA) over de olieproductie op basis van wat nu zeker is.  Het betekent dat er tot 2030 liefst zes(!!) Saoedie Arabiλ's moeten worden gevonden en in productie genomen.

Ja, ja ...  Als je het een batman pakje met vleugels aan doet en er een Pratt & Whittney op monteert (een General Electric of Rolls Royce motor is ook goed ...) dan kan een varken vliegen en, sterker nog, een luchtgevecht tegen een F-15 winnen ...

Naschrift 16/4/2010:
Hier nog een verzameling stukjes over de tijd.

• Oil Supply Crunch: 2011-2015 (Energy bulletin, 15/4/2010)

Naschrift 9/5/2010:
Hier nog een aanvulling:  The 40 million barrel question