Nog wat over Uranium     (21 juli 2005)

Een tijdje geleden heb ik in m'n weblog een stukje geschreven over kernenergie n.a.v. een uitspraak van James Lovelock. Daarin gaf ik aan dat de Uranium voorraad c.q. productie wel eens een beperking zou kunnen zijn. Een plaatje als dit geeft dat ook aan:

Ik ben echter aan de juistheid daarvan weer een beetje gaan twijfelen. In een boek dat ik later kocht, 'Beyond Oil', stond een heel aardige beschouwing over de Uranium voorraden op Aarde. En daaruit bleek mij dat als je naar (tamelijk) 'low grade' ertsen gaat er nog voor vele honderden jaren genoeg Uranium aanwezig is. Het opvoeren van de productie kan echter, gezien die tijd die daarmee heengaat, nog wel een beperking zijn.

Het gaf ook als - interessant! - inzicht dat kweekreactoren, als je "voor nucleair zou willen gaan", niet nodig zijn.

Die dingen zie ik sowieso niet zitten: De mogelijkheid van Plutonium-239 misbruik (proliferatie) en het feit dat die dingen krankzinnig kostbaar zijn (denk aan Kalkar: 6 ą 7 maal zo duur als een moderne kolencentrale!). Ook hebben ze nog nooit bevredigend gewerkt. En dan laat ik de opwerking van kernbrandstof nog maar even voor wat deze is.

Maar goed: Het oplossen van het vraagstuk wat je met het (radioactieve) afval uit kerncentrales moet doen is nog altijd een probleem. Vooral: Hoe stel je zeker dat het opgeslagen spul vele 10.000-den jaren netjes blijft opgeborgen? Complete beschavingen kunnen in die tijd - met alle kennis over die opslag - ten onder zijn gegaan. Dat maakt dat ik niet erg voor massale toepassing van kernenergie (kernsplijting) ben.

Mijn mening blijft dat kernenergie in slechts geringe mate een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het CO2 vraagstuk. De bijdrage ervan aan de wereldenergie- voorziening is thans zo'n 6 ą 7% en ik zie die, ook als landen als China en India flink gaan "bijbouwen", niet veel groter worden. Wel zou je eventueel kunnen overwegen bestaande centrales wat langer in bedrijf te houden. Immers: De ontmantelingskosten liggen tóch al op je bordje.

Mazzel & broge, Evert

Referentie: Beyond oil, the view from Hubbert's peak, Kenneth S. Deffeyes, Hill and Wang (2005), ISBN 0-8090-2956-1