Op naar een ritje in de achtbaan?     (20 april 2009)

Het rapport dat ik hier aanhaal staat al 1˝ maand op internet.

Oil Market Report, 10 April 2009  (pdf file, 1 Mb)

Toch wil ik er nog even op terug komen.  Kijk u nog even naar pagina 20 van het rapportje.  Ik citeer:

In order to model what the potential impact could be, we have developed the
following scenario. According to calculations published in the July 2008 Medium-
Term Oil Market Report (MTOMR), the average (1999–07) observed decline rate
in mature non–OPEC fields was 7.7%. The IEA’s November 2008 World Energy
Outlook (WEO), on the other hand, estimated that the natural decline rate (i.e.
without offsetting investment) in post–peak non–OPEC fields is around 11%. For
illustration in this scenario we have modelled the effect of 2009’s lower spending,
nudging up decline rates by around 20% to average 9.4%.

Het is een verdere bevestiging van hetgeen er al in november verleden jaar is gepubliceerd.(•)

Als de investeringen in de olie productie capaciteit niet snel worden opgepakt en/of investeringen in duurzame energie voorziening snel worden verhoogd, dan kunnen we ons opmaken voor een ritje in de achtbaan, daar waar het de vloeibare brandstof prijzen betreft.  Die gaan dan wederom door het dak heen zodra de internationale vraag weer wat aantrekt.

Mazzel & broge, Evert

(•) Het IEA is definitief door de bocht

Naschrift 22/5/2009:    Vandaag in The Economist ... Bust and Boom