Steenkool zat? Dat is zeer de vraag.     (11 april 2007)

Tot voor kort dacht ik dat er steenkool zat was, en een grootschalig verbruik er van alleen van belang is als je het klimaatvraagstuk in ogenschouw neemt.  Welnu: Dat is mogelijk een misvatting van mijn kant.  Onlangs zijn er enkele publikaties verschenen (Een stuk door de Energy Watch Group, en een goede samenvatting er van door Richard Weinberg, de auteur van "The Party is over") waarin dat beeld grondig verandert.

In mijn verhaal over fossiele brandstoffen werden (oudere) schattingen van de steenkolen voorraad genoemd: ~100 Tbeo, ofwel ongeveer 16.000 miljard ton olie equivalent.  Dat is op onze sloffen genoeg voor (vele) eeuwen.  In het verhaal van de Energy Watch Group komt een ander beeld naar voren.  De (oude) voorraad getallen zijn zr onbetrouwbaar en veelal veel te hoog.  Toen men de voorraden "hard coal" van Duitsland tegen het licht hield moesten de cijfers met 99%(!!), ja u leest het goed, een factor 100, naar beneden worden bijgesteld.  Uiteindelijk kwam men in het verhaal (p.11) op een totaal van ca. 24000 miljard barrels olie equivalent, ofwel een factor 4 lager dan de bovengenoemde ~100 Tbeo (en ook 55% omlaag t.o.v. meer realistische oude data).

Dit leidde ertoe dat ik de cijfers in mijn stukje over fossiele brandstof en CO2 nog eens extra kritisch tegen het licht heb gehouden.  Kennelijk was het overnemen van bronnen (deels binnen Shell) geen garantie voor hun juistheid ...  Ik heb het thans aangepast, en dit is het resultaat

Een "positief" aspect is dat we als mensheid waarschijnlijk zelfs in het meest ruige 'fikken met die handel' scenario de 1000 ppm CO2 niet zo "eenvoudig" gaan halen; het klimaatvraagstuk blijft overigens onverminderd van belang.  Daar tegenover staat dat een "hitting the wall" scenario nu nog wat dichterbij komt, omdat m.n. de hoeveelheid gemakkelijk winbare kolen veel kleiner is dan gedacht.
Immers: Het "de steenkool redt ons uit de brand" scenario is mogelijk niet meer in die mate aan de orde.  In een land als China is de relatief eenvoudig toegankelijke steenkool mogelijk over zo'n 50 jaar op ... en dan??  Dat er in de komende eeuw grote problemen moeten worden opgelost is zonneklaar.

Kortom: We hadden deze reden al, maar hij komt nu nog meer voor het voetlicht.  Niet alleen het klimaatvraagstuk is van belang maar ook het opraken van de relatief gemakkelijke voorraden fossiele brandstof is van belang, en het laatste misschien nog wel dringender dan het eerste!

De dagen van "business as usual" liggen, dat moge duidelijk zijn, thans, of anders wel zeer binnenkort, achter ons.  Nadenken over hoe we nu verder moeten, alsmede hoe niet, is nodig.

Mazzel & broge, Evert