Uit onverdachte bron     (24 december 2011)

Onlangs publiceerde Exxon-Mobil hun kijk op de energievoorziening tot 2040.

Daarin trof ik op pagina 34 deze grafiek aan:

Wat kunt u hier uit zien? Welnu, dat het steeds lastiger wordt om de (conventionele) olieproductie te verhogen c.q. op peil te houden. In de jaren 2000-2010 is er – ondanks veelal hoge olieprijzen – naar verhouding weinig productiecapaciteit bijgekomen.

Een duidelijke indicatie uit onverdachte bron dat we op een probleem afstevenen ...

Andere bronnen die een zelfde beeld opleveren:

Mazzel & broge, Evert