Daar ist'ie weer: De vlaktaks     (3 juni 2012)

Het CDA kwam met zijn verkiezingsprogramma, en ja hoor, daar wast'ie weer: De vlaktaks.

Ik zie het als een speeltje voor de rijken. Waarom? Kijk dan eens naar deze tabel, die ooit n.a.v. van
een tamelijk onjuiste bewering van Jort Kelder ("De rijkste 10% van Nederland betaalt 75% van alle belasting") in NRC stond.

Daaruit blijkt dat de collectieve lastendruk (inkomsten belasting, BTW, premies volksverzekeringen, etc.) voor alle inkomensgroepen ongeveer gelijk is. Bij lagere inkomens hakken m.n. de indirecte belastingen er het hardste in.

Wat betekent die vlaktaks? Dat is duidelijk. De mensen met de hoogste inkomens (die in de 52% schaal zitten) zullen er het meest van profiteren. Ook kan men zien dat de overheid zo ruw weg 10 miljard aan belastinginkomsten mis loopt.

Waar men tevens aan voorbij gaat is dat de inkomensongelijkheid, vooral aan de bodem en aan de top reeds flink is opgelopen. Op basis van gegevens van de OECD is dat eenvoudig af te lezen. Als men deze gegevens voor Nederland bekijkt levert dat het volgende beeld op:

De armste 10% zijn er vanaf 1995 duidelijk iets op achteruit gegaan, terwijl m.n. de rijkste 10% er duidelijk fors op vooruit zijn gegaan. Vanaf 2008 zal dat beeld niet veel anders zijn geworden.

Met het verhogen van de BTW en het eventueel invoeren van een vlaktaks wordt dit beeld alleen maar nog verder versterkt.

Mazzel & broge, Evert