Wilders en Erdogan: Bondgenoten     (27 april 2016)

Afgelopen dagen was er het een en ander te doen over de arrestatie in Turkije van mevrouw Umar. Dat was o.a. wegens de volgende woorden: ... de megalomaanste dictator die Turkije sinds de oprichting van de republiek in 1923 kent.
Mwah, dat lijkt mij niet zo'n schokkende uitspraak. Want dat de heer Erdogan een autoritaire bullebak is die zich prima laat vergelijken met Ė bijvoorbeeld Ė de heer Putin lijkt mij niet ver bezijden de waarheid.

Dus dat ze daar voor wordt gearresteerd is een teken dat het met Turkije een bedenkelijke kant op gaat. En dat daar (heftige) kritiek op wordt geleverd is wat mij betreft prima. Ik heb het eveneens niet zo op dergelijke autoritaire bullebakken. Daarnaast is het optreden van het Turkse consulaat, het oproepen om kritiek aan het adres van Erdogan die als "belediging" zou kunnen worden opgevat bij de Turkse autoritei- ten te melden, in feite een verkapte inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

Het is koren op de molen van de heer Wilders. Het optreden van het Turkse consulaat drijft een wig tussen een flink deel van de Turkse Nederlanders en hun omgeving. En daar lust de heer Wilders wel pap van. Liters! In feite zijn Wilders en Erdogan bondgenoten, en wel bondgenoten in antagonisme. Zij vormen elkaars rechtvaardiging. Dat geldt m.i. trouwens ook voor het "koppel" Wilders en de Saoedische ultra's, maar dat terzijde.

De analogie tussen de heer Wilders en de heer Erdogan blijkt trouwens ook uit het feit dat toen de heer Frissen zeer kritisch over de heer Wilders was ("Geert Wilders appelleert aan het fascistische discours en daar moeten we tegen in opstand komen") er door hem meteen zijn ontslag werd geŽist. Hij toetert over het recht van vrije meningsuiting voor mevrouw Umar, maar als er iemand een mening over hem geeft die hem niet bevalt dan betreft het een 'nepprofessor' die onmiddelijk ontslagen dient te worden.

Dat wil overigens niet zeggen dat ik enthousiast ben over mevrouw Umar die zich enkele dagen geleden het volgende liet ontvallen: "Dat zijn mensen (Turkse Nederlanders die blij waren met haar arrestatie in Turkije) die Nederland kapot maken. Job Cohen kan trots op hen zijn." De heer Cohen daagde haar in een ingezonden brief in NRC uit dat (het trots zijn) te bewijzen. Meneer Cohen, reken daar maar niet op. Een hernieuwde poging tot karaktermoord in uw richting van haar kant acht ik zeer veel waarschijnlijker ...

Dan tot slot nog even een opmerking over het optreden van de heren Hans Teeuwen en Theo Maassen. De (zeer waarschijnlijk volstrekt ongefundeerde) scheldpartij richting de heer Erdogan vond ik totaal niet amusant. Ook zie ik het als totaal ineffectief. Heren, u kunt beter!

Wat dan wel? Welnu, laat de geslachtsdelen er buiten en pak de heer Erdogan aan op de feiten. Het feit dat hij lange tijd heeft toegelaten dat deze z.g. Islamitische Staat vanuit Turkije werd gesteund, in staat werd gesteld olie-inkomsten de genereren. Het feit dat hij met een zeer veel groter fanatisme Koerden aanvalt dan deze lieden van de z.g. Islamitische Staat. Dat hij vele Koerdische burgers t.g.v. het tamelijk tomeloze geweld in ZO Turkije tot berooide binnenlandse vluchtelingen maakt. Dat hij sluipend bezig is Turkije in een (semi)dictatuur te veranderen.

Maar nogmaals: Religieuze extremisten c.q. autoritaire potentaten als de heer Erdogan enerzijds en de heer Wilders anderszijds zijn in feite bondgenoten. (Zie ook het naschrift van 23/1/2010 in dit oudere stukje.)

Mazzel & broge, Evert


Naschrift 29 juni 2016:

De aanslag van gisteren op de luchthaven van Istambul heeft de heer Erdogan met z'n neus op de feiten gedrukt. De aanslag bevatte de overduidelijke "handtekening" van deze zich noemende "Islamitische Staat": ISIS     Het was botte willekeurige terreur. De vijand (ISIS) van je vijand (het regime Assad in SyriŽ) is bepaald niet altijd je vriendje ...
Lange tijd was de houding van (de regering) Erdogan t.o.v. ISIS nogal dubbelhartig. Daar gaat mogelijk nu enige verandering in komen. Ik houd het echter voor zeer waarschijnlijk dat de heer Erdogan nog steeds de Koerden fanatieker te lijf zal blijven gaan dan de lieden van deze z.g. Islamitische Staat.