Bent u daar nog, meneer Verhagen?

(door Evert Wesker)

Operatie 'Cast Lead' in de Gazastrook is thans afgelopen. We kunnen nu dus de trieste balans opmaken: ±1400 doden en ±5500 gewonden. Van de gewonden zullen er tallozen (mogelijk 1000-den) voor het leven invalide blijven. In mijn weblog wijdde ik op 9 januari j.l. al aandacht aan het feit de volgens de heer Verhagen het humanitaire oorlogsrecht door Israel niet was geschonden en weigerde hij het geweld van Israel als zijnde buiten alle proporties te veroordelen.

In mijn weblog van 15 januari schreef ik (in een reactie op 17 januari) het volgende:

Tot informatie (al heb je dit misschien ook zelf al gelezen),

Er wordt nog een type wapen gebruikt dat bij inzet in dicht bevolkt gebied hoogst discutabel is: Iets wat wordt aangeduid als "DIME".

DIME staat voor dense inert metal explosives. Deze bevatten een mengsel van RDX (Cycloniet / Hexogeen) of HMX (Octogeen) en zeer fijne deeltjes Wolfraam (evt. gelegeerd met Nikkel en Cobalt).

Omdat de deeltjes zeer fijn zijn vliegen ze niet al te ver. Wie van dichtbij door zo iets geraakt wordt gaat volstrekt aan flarden. Wordt je nog binnen de (relatief beperkte) effectieve zone geraakt dan leidt het tot vreselijke verwondingen. Het betreft zowel verbranding als mechanische schade. De (zeer talrijke) deeltjes metaal zijn zo fijn dat verwijdering ondoenlijk is. Het leidt vrijwel altijd tot amputatie van geraakte extremiteiten (meestal benen).

Hoe zien die vreselijke verwondingen er uit? Welnu, zo:

Deze man is zijn benen dus kwijt. Een combinatie van mechanische schade en verbranding – de binnenge- drongen Wolfraam deeltjes geven in het weefsel hun hitte af – zorgt voor deze verminking. En Israel kan het gebruik van "DIME" munitie wel ontkennen, maar dat is zeer doorzichtig. Een monster van het weefsel op de aanwezigheid van Wolfraam analyseren is voldoende om dat te weerleggen.

Ook is er witte fosfor in het dicht bevolkte stedelijke gebied gebruikt. Deze opnamen bewijzen dat vrijwel.

Het betreft hier de beschieting door het Israelische leger van een VN opslagplaats. Wat het tot gevolg kan hebben als dergelijke middelen in dicht bevolkt gebied worden ingezet kunt u bijvoorbeeld hieronder zien.

Het gebruik van dergelijke middelen in dicht bevolkt stedelijk gebied staat – op zijn zachtst gezegd – op uiterst gespannen voet met allerlei conventies rond oorlogsvoering.

Ik kan mij trouwens niet aan de indruk onttrekken dat, net als ruim 70 jaar geleden (Guernica), ook hier nieuwe wapens werden uitgeprobeerd om hun uitwerking te kunnen bezien.

Eindig ik met de materiële schade. Die bedraagt $2 miljard. De complete fysieke bestuurlijke infrastructuur (politieburo's, scholen, andere regeringsgebouwen, etc.) is weggevaagd. Het openbare leven ligt lam, en zal nog lang – totdat alles wederom is hersteld – uiterst moeizaam functioneren.
Ook zijn er 10-duizenden mensen dakloos gemaakt, en is 80% van de landbouwgrond vernield. (Vraag: Is landbouwgrond ook een deel van "de terroristische infrastructuur"?)

Kortom: De claim dat het humanistaire oorlogsrecht door Israel niet met voeten is getreden is volslagen onjuist. Ook Hamas heeft dit geschonden, maar de schaal waarop dit door het Israelische leger is gedaan stelt dit volstrekt in de schaduw. Er is, dat lijkt mij evident, sprake van buitenproportioneel geweldadig optreden.

Bent u daar nog, meneer Verhagen?

Evert Wesker,
Amsterdam, 19 januari 2009.