VAN STRONTVLIEG TOT EDELHERT

 

                

                           

            Het resultaat van jaren bosbanjeren op de Veluwe,

                  gewoon in de tuin zitten

                         en af en toe een uitstapje naar elders.

                                                                                 Verantwoording:

                                           Alle foto's zijn door mij, vanaf 2007 gemaakt.

                                                                                  Copyright Will van den Brand Voorthuizen.

                                                                        CONTACT 

 

                                                                        VERDER stap voor stap

              NAAR: VLIEGEN   VOGELS   DIVERSEN+WESPEN   MIEREN         KEVERS

         KNOBBELZWAAN   FUUT   ANDERE WATERVOGELS         JUFFERS     LIBELLEN   

                 VLINDERS   NACHTVLINDERS   SPINNEN   SPRINKHANEN en AMFIBIE╦N

                            REPTIELEN   PADDENSTOELEN 1  PADDENSTOELEN 2

               EDELHERT ( en ander zgn. GROFWILD)   OVERWINTERAARS  't IS WINTER

                  WATER          FEBR./MRT. 2011      BRONSTTIJD SEPT 2011

               VOGELTREK OKT 2011    VOGELTREK NOV 2011    ROOFVOGELS DEC 2011

                      JANUARI 2012         FEBRUARI 2012         MAART 2012

                  APRIL 2012         MEI 2012       JUNI(1) 2012       JUNI(2) 2012

                                 JULI 2012      AUGUSTUS 2012     SEPTEMBER 2012     OKTOBER 2012

                 WINTER 2012-2013      MAART 2013      APRIL 2013     MEI 2013

             JUNI 2013        JULI 2013       AUGUSTUS 2013       SEPTEMBER 2013

                 OKT. 2013 t/m JAN. 2014       FEBR. en MRT 2014      APRIL 2014

             MEI 2014   JUNI 2014    JULI en AUGUSTUS 2014    4e KWARTAAL 2014

                  2015-I    2015-II    2015-III    2015-IV    2016-I   2016-III

                         ZUID-AFRIKA     ZA II     ZA-III    2016-II

                   2017-1   MRT 2017   APRIL 2017    NOV/DEC 2017   ZWAM

                                           MEI 2017     JUNI 2017     JULI 2017     AUG. 2017 

                 SEPTEMBER 2017   OKTOBER 2017   JAN, FEBR MRT 2018

                                                                                APRIL 2018     MEI 2018