(-: Knooppunt Humor :-)

Geen touw aan vast te knopen!

Humor, wat dat is en humor links!

Humor is een kortsluiting in de hersenen die spastische bewegingen tot gevolg heeft. Dat noemen wij lachen. Spastisch of niet, we kunnen niet zonder en het schijnt nog gezond te zijn ook. Want wat is het leven zonder humor? Zonder lachen? Soms zou je wensen dat het leven alleen maar uit vrolijkheid en lachen bestaat. Wie in de knoop zit met zichzelf, kan er met humor weer bovenop komen. Knooppunt Humor is een allegaartje van alles wat met humor en lachen te maken heeft. Veel lijn zit er niet in, volledig of compleet is het ook niet, soms wellicht onlogisch, geen touw aan vast te knopen, denkt u dan.
Maar goed, humor is het smeermiddel van de maatschappij. Het kent vele verschijningsvormen: parodie, satire, grappen, moppen, leuke opmerkingen, dubbelzinnigheden, cartoons, maffe situaties.

Over humor zijn mooie dingen gezegd:

Humor is de zwemgordel op de rivier van het leven
Wilhelm Raabe

Toch word je niet altijd vrolijk van humor:

De geheime bron van de humor is niet vreugde, maar verdriet; er is geen humor in de hemel.
Mark Twain

Maar humor is ook subtiel:

Tot de afschuwelijkste mensen behoren zij die u voortdurend willen bewijzen dat ze ook over gevoel voor humor beschikken.
*
Men heeft weinig aan gevoel voor humor, wanneer men het niet verder brengt dan tot humorist.
Jean de Boisson
*
Een ui kan de mensen laten huilen, maar er is nog nooit een gewas uitgevonden dat mensen kan laten lachen.
*
Goed, genoeg geleuterd, het wordt allemaal veel te serieus.
Tijd om te lachen. We gaan op het internet op zoek naar iets leuks:

* * (-: Top Humor Links :-) * *

(-: Satire / Cabaret Links :-)
(-: Humor, God en Jezus :-)
(-: Moppen Links :-)
(-: Meer Humor Links :-)
(-: Van Alles Wat :-)
(-: Humor over Oh la la! :-)