DANCING IN THE AIR

                                                         

                                                           Ik verzeker je, dat er geen engerds tussen zitten.  Dus kijk gerust.

                                                                                Het zijn de parels onder de spinnen.

                                                          

                                                           

                                                                          Een web met verenrijp. Zie je niet vaak.

 

                                                                  Wespspin (Tijgerspin)

                                

                                  De kleinste is het mannetje.

 

                               

                               

                                        Is 't geen plaatje?!

 

                                                             

                                                                         Deze lijkt aan het steltlopen ...

                    

                               

                                            De nakomelingen zijn veilig opgeborgen in de cocon, die hier goed wordt vastgesjord.

 

                                 

                                Deze Wespspin en de volgende spinnen (t/m de Kruisspin) behoren tot de familie van de WIELWEBSPINNEN.

 

                                                                         Viervlekwielwebspin

                                                                

                                 

                                      Dit is één en dezelfde spinsoort. Het achterlijf kleurt toch wel frappant goed met de omgeving.

                               

                               

                                                              Spinnen hebben 8 ogen (soms 6), waar ze goed mee kunnen zien.

                                                               Ruiken (proeven) doen ze met die lange haren op de voorpoten.

 

                                                     Rietkruisspin

                                        Dat walsend stel aan het begin van deze pagina, dat zijn ook Rietkruisspinnen.

                                         

                                                                                                                                                    Ze kijkt hebberig naar een vlieg.

 

                                            Kruisspin

                                

                               Een Kruisspin maakt elke dag een nieuw web.                      Deze heeft net een veldsprinkhaantje ingepakt.

                                                                                                                                Met de heide als achtergrond.

                                   Spinnen. Het zijn geen insecten (8 poten hè i.p.v. 6), maar ze lusten er wel pap van. Ze eten ruim 100kg

                                              insect per dag, per hectare (100x100m) weiland/bos. Voorwaar ... Nauwelijks te bevatten.

 

                                

                                Een broedsel van 6, 7 tot 8000 eitjes schijnt normaal te zijn. "Slechts" een paar procent wordt volwassen.

 

                                                                       Komkommerspin

                                                            

                                         Aan het eind van elke kaak zit een giftand, met een kleine opening. Al onze inheemse spinnen zijn

                                      ongevaarlijk voor de mens. Wereldwijd zijn er maar een stuk of zeven, die we beter niet kunnen aaien.

                               

                      

                                               Gewone tandkaak (een Kogelspin).

                               

                                                              

                                                                 Dan heb je toch lef als spin. De vlinder wist zich los te fladderen.

                                                                                        En die spin? Nooit meer gezien ...

 

                                          Deze ken ik niet.                                                            Krabspin

                                 

                                                                         

                                                                         Cocon (met kleintjes) van de Lantaarnspin             

                                                            

 

                                                   Hooiwagen

                               

                                             Spinachtig, maar geen spin (het lijf is bv. niet ingesnoerd en ze hebben maar één paar ogen).

                                                           Deze wordt geplaagd, door een paar oranje mijten (ook spinachtig).

 

                                                                              Kraamwebspin (Wolfspin)

                                                               

                                         De cocon, met de eitjes, sjouwt ze altijd met zich mee. Het is een jachtspin. Ze maakt geen web om

                                                                een prooi te vangen. Ze gebruikt wel spinrag om zich te verankeren.

                                 

                        Tegen de tijd, dat de jongen uitkomen spint ze een kraamweb, dat ze volledig afsluit, nadat ze de cocon heeft geplaatst.

                                                                                          Zo kunnen de jongen niet weg.

                               

 

                                            Trechterspin

                               

                                            Deze heeft net damesbezoek.

 

                               

                                                            Hij heeft hier een Cicade tussen de kaken.

                                 Buiten de trechter is een groot vangnet, à la dat van de Huisspin. Dat is dan ook familie (de lelijke, enge tak).

                               

 

                                                  Strekspin

                               

                                                              

                                                                         Een tijdelijk stel.                                 Hieronder ook.

                               

                                                               Ze houden cotact (let op één van de poten; aandoenlijk hè).  

                                                                            Die fobie is nu wel weg, naar ik aanneem ...      

  

                                                                                    VERDER                                                        

                                                NAAR BOVEN

                                                                                                NAAR BEGIN SITE