ANDERE WATERVOGELS

                            De definitie van watervogels: ik houd het er op, dat:

                                         watervogels op of direct bij het water hun nest bouwen, daar hun voornaamste eten zoeken én

                                kunnen zwemmen. Een Ooievaar en 'n Reiger zijn derhalve geen watervogels. De Knobbelzwaan en de Fuut wel.

                    

                                       Meerkoet (Waterkip)

                               

                               

                                       Ze maken hun nest op het water van allerlei plantaardig materiaal.

                               

                                             Volgend jaar zal ik de eieren en het broeden proberen vast te leggen.

                               

                                   Als ze een nest of jongen hebben, zijn ze nogal agressief. Alles en iedereen wordt verzocht op-te-zouten.

                                        Meerkoeten (en ook de Waterhoen) hebben geen zwemvliezen, maar ze zijn toch rap op het water.

 

                               

                               

                                           Ze eten vooral planten, maar ook waterinsecten en weekdiertjes gaan er in als kool.

                               

                               

                               

                                       

                                                        Ze worden soms behoorlijk aangepakt als ze zich, in de ogen van de ouders, misdragen.

 

                                       

                                       

                       De jongen groeien enorm. Toch wordt er vaak maar één per nest volwassen. Ze staan op het menu van Reigers en Meeuwen ...

                               

                                        Opgeschoten jeugd (zo'n spiegelbeeld zal niet altijd makkelijk zijn, zeker niet als je pubert).

                               

                               

 

 

                                                Waterhoen

                               

                               

                               

 

 

                               

                                            Wilde eend                    Op de vlucht voor de Meerkoet.

                               

                               

                                          Onderling, gaan ze elkaar niet uit de weg.

                               

                               

                                                Maar over het algemeen zien eenden er blij en tevreden uit.

                               

                               

                                              Het zijn zonnestraaltjes.

 

                                                

                                                                    Kuifeend

 

                               

                                                     Grauwe gans

                               

                              

 

 

                               

                                                        Aalscholver               Typische houding. Hij heeft geen beschermende vetlaag op de veren,

                                                                                        zoals andere watervogels. Na het vissen moet hij weer opdrogen, om

                                                                                                                         goed te kunnen vliegen.

                                                 

                                

                                   

                                 

                             

                             

                                                   

                               

                                    

                                                En ja ... (het is half juli)

                               

                                            ... de kleine Zwaan kan inmiddels zelf grondelen ...

                               

                                               ...en pa trekt nog af en toe zijn baantjes ...

                               

                                         ... wat die kleine een veilig gevoel geeft ...

                                   

 

            

                               

                                      Water, zonder vogels, is soms ook prachtig.

                                                 NAAR BOVEN                                                                                                             

                                                                                        NAAR BEGIN SITE

                                                                                                    VERDER