Historische bronnen over de bevolking van Wijk aan Zee

 

Bij het Noordhollands Archief in Haarlem worden de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) van onder andere Wijk aan Zee, Wijk aan Duin en Beverwijk bewaard. Van een aantal van deze bronnen zijn door anderen of mijzelf transcripties gemaakt.

 

Impost begraven

Begraafregisters uit de periode 1695 – 1795 (1803) herziene versie

Huwelijken op datum en op naam man

Huwelijksregisters (impost en schepen) uit de periode 1695 – 1795

RK Doopboek St. Odulf 1

Dopen uit de periode 1725 – 1753

RK Doopboek St. Odulf 2

Dopen uit de periode 1754 – 1812

RK trouwboek St. Odulf

Trouwboek uit de periode 1725 – 1753

RK Doopboek H. Agatha Beverwijk

Dopen uit de periode 1681 – 1776

Lijst met inwoners Wijk aan Zee

Inwoners van Wijk aan Zee - na de Franse invasie - datum 11 december 1799

Oorlogsschade Wijk aan Zee

Overzicht van door de inwoners geleden schade  - na de Franse invasie - datum 3 oktober 1799

Registre Civique 1811

Kieslijst op 31 mei 1811 (mannelijke beroepsbevolking ouder dan 21 jaar)

Lotingslijst Departement der Zuiderzee januari 1814

Lijst voor de Nationale Militie opgesteld door maire Pieter Stelt (06-01-1814) en fungerende burgemeester Pieter Kool (27-01-1814)

Lijst met Weerbare mannen 1653

Lijst met weerbare mannen in de jaren 1652/1653 opgesteld naar aanleiding van de eerste Engelse oorlog

RK Gezinsreconstructies

Overzicht van alle katholieke gezinnen uit Wijk aan Zee in de periode 1681 – 1820 (in bew.: versie 20 juni 2005)

NH Gezinsreconstructies

Overzicht van alle hervormde gezinnen uit Wijk aan Zee in de periode 1708 – 1817 (in bewerking)

Van der Aa’s Aardrijkskundig Woordenboek

Beschrijving van Wijk aan Zee door Van der Aa in 1849


Hedendaagse bronnen over de bevolking van Wijk aan Zee

 

Prentenkabinet Beverwijk en Wijk aan Zee

Index op personen in Wijk aan Zee 125 jaar badplaats (uitgave 2006)

RK begraafplaats

Bidprentjesverzameling Beverwijk en omstreken

Adresboek Wijk aan Zee 1960 Alfabet

Adresboek Wijk aan Zee 1960 per straat

Terug naar mijn homepage

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 07-06-2017