Adres gegevens Business Play B.V., Dokter Duyvendakhof 42, 3261 CL Oud-Beijerland Tel: 06-26072891 Contact gegevens: Martin Booman E-mail: Martin@BusinessPlay.nl LinkedIn: http://nl.linkedin.com/pub/martin-booman/1/157/576 Overige gegevens De besloten vennootschap Business Play staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30206025. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Desgewenst kan een exemplaar van deze algemene voorwaarden beschikbaar worden gesteld.