12th of may 2019

Drie is het nieuwe vijf ... minder is meer. We gaan de hiaten in luide muziek verkennen. Niet voor jou, maar voor ons ... Tijd om de ziel (?!) van de liedjes  voorop te zetten. Dus minder bombastisch =  bombastischer. Anyway....


Three is the new five ... and less is more, they say. We’re going to explore the gaps in loud music. Not for you, but for us ... Time to put the soul of the songs first. So less bombastic = more bombastic. Anyway....