Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Time Stamper
>
Nieuws:  Nieuwe website Mendistrict West is online.       Nieuws:  Hippiade 2017 levert 6 kampioenen op voor Mendistrict West       Nieuws: Algemene Ledenvergadering op 23 november a.s. 
Het bestuur van Mendistrict West bestaat uit enthousiaste liefhebbers van de paardensport. Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers, die naast hun reguliere werk het Mendistrict West vorm geven. Zij zetten zich in om de leden van het Mendistrict West zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
SAMENSTELLING BESTUUR

FUNCTIE 

        NAAM

  TELEFOON

                E-MAIL
 

Voorzitter

   Wim de Groot

   06-22562019

voorzitter@mendistrictwest.nl

Secretaris

   Petra van Leeuwen

   06-54281213

Secretariaat@mendistrictwest.nl

Wedstrijdsecretaris

   Henk van der Munnik

   06-51358728

wedstrijden@mendistrictwest.nl

Penningmeester

   Chantalle Boogaarts

   06-51376433

penningmeester@mendistrictwest.nl

Jeugd

   Bram Chardon

   06-13702779

Jeugd@mendistrictwest.nl

Recreatie

   Marieke Hilhorst

   06-51544442

recreatie@mendistrictwest.nl

Webmaster

   Marina Provoost

   06-30456438

webmaster@mendistrictwest.nl
Voorzitter
BESTUUR MENDISTRICT WEST