Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Time Stamper
>
Nieuws:  Nieuwe website Mendistrict West is online.       Nieuws:  Hippiade 2017 levert 6 kampioenen op voor Mendistrict West       Nieuws: Algemene Ledenvergadering op 23 november a.s. 
SAMENGESTELDE WEDSTRIJD MENNEN
Een samengestelde menwedstrijd bestaat uit drie proeven: een dressuurproef, een marathon en een vaardigheidsproef. Ook in het samengesteld mennen kennen we meerdere klassen te weten:
L (=Licht)
M (=Midden) en
Z (=Zwaar).


Bij nationale wedstrijden worden de dressuur en vaardigheid vaak op de eerste wedstrijddag (meestal zaterdag) en de marathon op de tweede wedstrijddag verreden.

Bij internationale wedstrijden wordt eerst de dressuur verreden, daarna de marathon en op de afsluitende dag de vaardigheid.
De marathon bestaat uit twee of drie trajecten. Het begint met een opwarmingstraject (A traject). Soms zit hier een staptraject (O(-vergangs)-traject) in verweven, anders volgt dit na het opwarmingstraject.
Daarna volt een hindernistraject (B-traject): een echte publiekstrekker. De hindernissen hebben doorgangen die op alfabetische volgorde gereden moeten worden.
De deelnemers in de klasse L rijden 24 doorgangen verspreid over 4 of 6 hindernissen. (het mag ook over 5 hindernissen gaan maar dit zal doorgaans niet gedaan worden vanwege mogelijke vergissingen voor zowel menner als hinderniswaarnemer)
De deelnemers in de Klasse M rijden maximaal 6 hindernissen (36 doorgangen) en de klasse Z maximaal 7 hindernissen.
Vooral waterhindernissen zorgen voor veel spektakel.

Het is voor de menners en hun grooms een hele uitdaging om de routes van de trajecten en alle hindernissen goed uit het hoofd te leren. Zoals eerder gezegd bestaat deze wedstrijd uit drie onderdelen.

Een dressuurproef.
De afmetingen van een dressuurring zijn groter dan die voor de klassieke dressuur.
Voor de L, M en Z (KNHS proef) geldt een afmeting van 80 x 40 meter.
De klasse Z (FEI proef) wordt zelfs in een 100 x 40 meter grote baan gereden.
De klassieke dressuurproef wordt in een buitenbaan gereden in een rijbaan met een afmeting van 60 x 30 meter. Indoor mag een dressuurbaan voor de klassieke dressuur ook 60 x 20 meter bedragen.
De dressuurproeven voor de samengestelde wedstrijd mennen zijn andere proeven dan die in de klassieke dressuur worden gereden. De huidige proeven zijn onderaan deze pagina te downloaden. Inmiddels zijn er nieuwe proeven ontwikkeld. Deze zullen in het nieuwe seizoen 2018 ingaan. Uiteraard zullen deze dan worden geplaatst in de plaats van de huidige proeven.

De vaardigheidsproef.
De lengte van het parcours ligt tussen de 500 en 800 meter.
In tegenstelling tot een klassiek parcours mag in een vaardigheidspacours van een samengestelde menwedstrijd maximaal 2 marathonachtige hindernissen worden geplaatst. Voor iedere spansoort en iedere klasse geldt een maximale snelheid per minuut. De toegestane tijd die je over een parcours mag doen wordt aan de hand van de snelheidstabel berekend.

De marathon
De lengte van het A-traject in de marathon bedraagt maximaal 8000 meter (indien er ook een overgangstraject is) en zonder overgangstraject maximaal 9000 meter. Het Overgangstraject bedraagt maximaal 1500 meter en het B-traject maximaal 9000 meter. Met andere woorden, de totale lengte van het parcours kan maximaal 18,5 kilometer bedragen.
In het B-traject ziijn de hindernissen opgenomen. De lengte van deze hindernissen worden opgeteld bij de berekening van de totale lengte van het B-traject.
Winnaar is degene die gemiddeld genomen de beste dressuurproef, de snelste vaardigheidsproef en snelste marathonproef aflegt in zijn of haar rubriek en klasse.
Het is altijd de moeite waard om zo'n wedstrijd eens te bezoeken. Niet alleen als deelnemer maar ook als toeschouwer.
Klasse L alle aanspanningen
Klasse M alle aanspanningen
Klasse Z (KNHS) enkelspannen
Klasse Z (KNHS) twee- en langspannen
Klasse Z (FEI) enkelspannen
Klasse Z (FEI) twee- en vierspannen
Klasse Z (FEI) tandems
Dressuurproeven samengestelde mennen