Vragen aan met Mendistrict West?
Menbestuur District West

Laarweg 10
4171KE Herwijnen
© 2017   Mendistrict West

- Kampioenschappen       
- Alg. Ledenvergadering           
Time Stamper
>
Nieuws:  Nieuwe website Mendistrict West is online.       Nieuws:  Hippiade 2017 levert 6 kampioenen op voor Mendistrict West       Nieuws: Algemene Ledenvergadering op 23 november a.s. 
WEDSTRIJDEN AANVRAGEN
Hieronder zie je de huidige stand van zaken met betrekking tot aanvragen van wedstrijden. Het betreft de aanvragen ten behoeven van het seizoen:
2018   (van 1 april 2018 t/m 30 september 2018)
Wedstrijden dienen aangevraagd te worden bij het Mendistrict / de Regio waar de wedstrijd wordt gehouden.
Mendistrict West hanteert een vast werkwijze hierbij. Het wedstrijdseizoen is in twee seizoenen ingedeeld namelijk:

OUTDOOR seizoen: van 1 april tot en met 30 september. De uiterste aanvraagdatum is 30 november voorafgaande aan het nieuwe seizoen.
INDOOR seizoen: van 1 oktober tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. De uiterste aanvraagdatum is 30 juni voorafgaande aan het nieuwe seizoen.
Aanvragen van een of meer wedstrijden dient te gebeuren door het volledig invullen van het aanvraagformulier dat hier is te downloaden.
Let op: vraag uw wedstrijden op tijd aan, in ieder geval vóór de uiterste inleverdatum. Aanvragen die na deze aanvraagdatum worden ingediend worden uitsluitend in behandeling genomen na betaling van € 25,- administratiekosten.

Alle verenigingen worden op tijd aangeschreven via de mail om hun wedstrijdaanvragen in te dienen. Heeft uw (wedstrijd)secretariaat geen mail gehad, neem dan direct contact op via de mail via MENKALENDER@OUTLOOK.COM
Time Stamper
>