VvE-beheer

Zoals u weet vraagt het totale beheer van een VvE om een uitgebreide kennis op bouwtechnisch, financieel en organisatorisch gebied. Wij beschikken over deze kennis en bieden daarom het beheren van VvE's aan. Als vanzelfsprekend hanteren wij hierbij zeer concurrerende tarieven.

Om het beheer van een VvE de juiste invulling te geven zijn wij van mening dat zowel voor het technische gedeelte als voor het administratief gedeelte een deskundige nodig is.  Wij werken nauw samen met gerenommeerde partners om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Om deze reden werken wij bij iedere VvE die wij beheren met een deskundige op administratief gebied en een deskundige op bouwtechnisch gebied. Hierbij zal een van deze personen uw vaste  aanspreekpunt worden.

Wij kunnen u het volgende bieden: 

VvE -administratief beheer:
 • het administreren van bankrekening(en) van de vereniging
 • het controleren,  administreren en betalen van ontvangen facturen
 • het incasseren en administreren van de vastgestelde bijdrage, het bewaken van de openstaande saldi en de hierbij behorende correspondentie en procedures
 • het verantwoorden van de administratie aan de kascommissie
 • het opstellen van de begroting van de jaarstukken
 • het vervaardigingen van de uitnodigingen, volmachten, agenda en jaarstukken, alsmede afschriften van eventuele contracten en onderhoudsoffertes voor de algemene ledenvergadering
 • het aan nieuwe leden verstrekken van alle relevante informatie over de vereniging en derden informeren bij mutaties binnen de vereniging alsmede het administreren van de mutatie
VvE-technisch beheer:

 • het in behandeling nemen van gemelde ondehoudsgebreken
 • het aannemen en verhelpen van urgente storingen buiten kantooruren en het begeleiden van de afhandeling hiervan
 • het controleren en betaalbaar stellen van facturen
 • het aanvragen en beoordelen van prijsaanbiedingen van alle onderhoudszaken en het uitbesteden hiervan
 • het controleren van de uitgevoerde grotere onderhoudswerkzaamheden
 • het opmaken en jaarlijks actualiseren van de meerjarige onderhoudsplanningen
 • het toelichtingen van het gevoerde beleid en de meerjarenbegroting op de algemene ledenvergadering