Payroll


Met payroll nemen wij uw werknemers van u over. Alle administratieve werkzaamheden, verplichtingen en financiële risico's die gepaard gaan met dat van werkgeversschap zijn voor u dan verleden tijd. Waarschijnlijk zelfs voor minder geld dan wanneer u het werk in eigen hand houdt. U bepaalt wel zelf de dagelijkse gang van zaken en blijft ook zelf verantwoordelijk voor de werving en en selectie van personeel. Wij worden op papier werkgever, u blijft dat in de praktijk.

De relatie tussen u en uw medewerkers kan alleen maar beter worden. Het belangrijkste voor u en hen: zij bouwen rechtszekerheid op, u behoudt zich als opdrachtgever het recht voor om de  opdracht van uw kant te beeindigen. Optimale flexibiliteit voor u, vastigheid voor uw medewerkers. Het personeel krijgt een directe toegang tot arbeidsgerelateerde informatie. Er zijn dus geen nadelen te bedenken aan de uitbesteding van uw medewerkers aan een goed payroll bedrijf. U kunt ons bereiken middels onderstaande contactgegevens.

Wij kunnen u bieden: 
  • wij worden u betalingskantoor op de achtergrond
  • wij nemen al uw verplichtingen/risico's over m.b.t. ziekte en ontslag
  • wij beantwoorden kosteloos alle vragen van u en uw medewerkers over verloning, betaling, premies en sociale wetgeving
  • wij voeren een actief ziektebeleid waardoor het ziekteverzuim zo laag mogelijk blijft