Salarisadministratie


Wij verzorgen  salarisadministraties voor diverse sectoren. U bepaalt zelf welke werkzaamheden u zelf wilt verrichten en welke u door ons wilt laten verzorgen. U kunt hierbij denken aan het opstellen van contracten, het verzorgen van ziekteverzuimmeldingen, het bijhouden van vakantiedagen en het uitbetalen van salarissen.

Wat wij in ieder geval verzorgen zijn de salarisspecificaties. U ontvangt deze in 2-voud waarbij één exemplaar bestemd is voor uw werknemer en één voor uw eigen administratie. Tevens verzorgen wij de digitale aangifte loonheffing en eventuele eerstedagsmeldingen bij het in diensttreden van nieuwe personeelsleden.

Wij werken met het salarispakket; Lopac voor Windows van O.C.C. Software. Lopac biedt alle informatie en kennis van regel- en wetgeving bij overheid, fiscus, uitvoeringsorganen, ARBO-diensten, brancheverenigingen, vakorganisaties en CAO`s. Lopac biedt al deze informatie geïntegreerd in haar pakketten, met regelmatige updates en getest en gecontroleerd in samenspraak met bovenstaande instanties. 

Wij kunnen u bieden: 
  • bruto - netto salarisberekeningen
  • aanleveren van salarisspecificaties (zowel digitaal als op papier)
  • aanleveren van loonjournaalposten, eventueel per afdeling of per kostenplaats
  • indienen van de aangif te loonheffingen
  • aanleveren van de jaaropgaven voor uw medewerkers
  • verzorgen van de eerstedagmelding t.b.v. belastingdienst
  • verzorgen van alle correspondentie richting UWV, Belastingdienst en pensioenfonds
  • opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • verzorgen van ziekmeldingen en hetstelmeldingen
  • verzorgen van ontslagprocedures