Genealogie familie Molen (Andijk-N.H.)

Al enige jaren ben ik, Andries Martinus Molen (X), bezig om een parenteel op te zetten van mijn familie. Gezien de gegevens waarover ik tot nu toe beschik komt mijn familie oorspronkelijk uit Andijk.
In de loop der jaren heb ik al aardig wat materiaal verzameld, maar voorlopig ben ik eerst maar begonnen met het opzetten van een genealogie met als inhoud "de rechtstreekse mannelijke afstammingslijn van de familie Molen/Robbert, die begint met Jan Nanneszn Robbert(I) en eindigt momenteel bij mijn kleinzoons Bas Molen (XII) en Tom Molen (XIIa)".
Mijn einddoel is echter om in de toekomst te komen tot een parenteel van de gehele familie Molen, alias Robbert.
Gelet op het voorgaande ontvang ik graag reacties/aanvullingen, in welke vorm dan ook, op mijn verhaal.(Zie mijn adresgegevens of mijn gastenboek )
Ook foto's, die een relatie hebben met dit verhaal, zijn natuurlijk zeer welkom. Deze worden na "scanning" onmiddellijk teruggezonden!

U kunt deze website doorzoeken met onderstaande zoekmachine.(bv. op familienamen)

Zoals eerder vermeld, beschouw ik, gelet op mijn huidige gegevens, Jan Nanneszn Robbert(I), gewoond hebbende op de *Munnekey als mijn stamvader. Van deze Jan Nanneszn weet ik slechts, dat hij op 30-12-1668 te Andijk trouwde met een zekere Trijn Teunis', *van Crimpen. (* locaties te Andijk)

De familienaam "Molen" i.p.v. "Robbert" werd in mijn familie voor het eerst gebruikt bij Pieter Janszn Molen (1771-1825)(V).

In de periode vóór de invoering Burgerlijke Stand (±1811) werden familienamen nog wel eens gewijzigd. Dit gebeurde vaak als de familienaam van moeders kant met uitsterving werd bedreigd.
Wijlen dhr. Kistemaker uit Andijk heeft in de veertiger jaren van de vorige eeuw in het tijdschrift "Sibbe" een artikel over dit onderwerp geschreven. Meestal ging dit gepaard met een tegenprestatie ("een pillegift") .

In het verleden heeft in mijn familie ook zo'n naamswijziging plaats gevonden en wel bij de eerder genoemde Pieter Janszn Molen(V). Bij de beschrijving van deze "Molen"(V) wordt daar verder op ingegaan.

Het Meertens Instituut te Amsterdam heeft een "database" van Nederlandse familienamen samengesteld. Tevens zijn op een kaart de locaties aangegeven waar de gezochte namen voorkomen. De "database" is bijgewerkt t/m 2007 en is te bereiken op www.meertens.knaw.nl

I. Jan Nanneszn J.G. van Munnekey, begr.imp. Andijk fl. 6,00 . Hij trouwde op 30 december 1668 met Trijn Teunis' J.D. van Krimpen.
Over hun ouders en hoeveel kinderen zij kregen is mij niets bekend.
Maar in ieder geval een zoon, die de naam kreeg: Nanne Janszn Robbert (II).

II. Nanne Jansn Robbert(zoon van I), ged. te Andijk op 21-06-1682, begr. te Andijk op 01-01-1733 (graf nr. 4).
Hij trouwde voor de 1e keer met Trijn Pieters' op 29-01-1702 te Andijk. Van haar weet ik alleen dat zij op 06-04-1719 begraven is te Andijk.(graf nr.4).
Zijn 2e huwelijk met Geert Pieters', begr.op 22-05-1722 te Andijk, vond plaats op 02-02-1721 te Andijk. Van eventuele kinderen uit dit huwelijk is mij niets bekend.
Zijn 3e huwelijk met Lijsbet Jansdr., begr. op 11-05-1742 te Andijk, vond plaats op 31-01-1723 te Andijk. Van kinderen uit dit huwelijk is mij ook niets bekend.
Uit zijn 1e huwelijk zijn 5 kinderen geboren, waaronder als 3e, één van mijn voorvaders: Nanne Nanneszn Robbert (III).

III. Nanne Nanneszn Robbert(zoon van II), ged. te Andijk op 25-10-1705, begr. te Andijk op 31-12-1781 (graf nr.47). Deze Nanne trouwde te Andijk op 27-01-1732 met Pietertje Dircks' Meulen, ged. te Andijk op 12-02-1708, begr. te Andijk op 06-11-1781(graf nr.47).
Deze Pietertje was een dochter van Dirck Pieterszn Meulen alias Molen (1671-1740) en Lijsbeth Pieters Bullooper (1670-1740).
Uit het huwelijk zijn 8 kinderen geboren, waarvan mijn voorvader Jan Nanneszn Robbert er één was. (IV).

IV. Jan Nanneszn Robbert (zoon van III), doopdat. onbekend, begr. te Andijk op 23-06-1808(grafnr.14).
Hij trouwde op 24-01-1768 te Andijk met Marij Cornelis Backer (Luup), ged. op 3-06-1742 te Andijk, begr. op 15-03-1796 te Andijk(grafnr.14).
Marij Cornelis' was een dochter van Cornelis Symonsz Backer (1713-1783) en Alijd (Aaltje) Willems'(1711-1779).
Cornelis Backer werd in de wandeling "Cees Luup" genoemd.
Uit het huwelijk van Jan Nanneszn en Marij Cornelis zijn 5 kinderen geboren, waarvan mijn voorvader Pieter Janszn Molen er één (V) was.

" Als aanvulling kan ik u nog medelen dat één broer van Pieter Janszn (V) Molen, Cornelis Robbert(s) te Andijk ged. op 04-09-1774, en zijn nakomelingen de familienaam Robbert(s) hebben gehandhaafd en zich vestigden in de omgeving van Enkhuizen.
Deze Cornelis Robbert(s) trouwde met Marijtje Jacob's Bijl. Uit dit huwelijk zijn, zover mij bekend, 5 kinderen geboren".

V. Pieter Janszn Molen (zoon van IV). ged. op 22-09-1771 te Andijk, overleden te Andijk op 27-09-1825. Zijn beroep was landbouwer en volgens mijn gegevens is hij de eerste "Molen" in mijn genealogie.
De aanleiding tot deze naamswisseling was hoogstwaarschijnlijk dat de familienaam "Molen" met uitsterving werd bedreigd.
Zijn overgrootvader, Dirck Pieterszn Molen (zie ook de notities na XII), kreeg wel 11 nakomelingen, maar door het vroegtijdig sterven van de meeste van deze kinderen, was er toch geen mannelijke nakomeling in de rechte lijn, die de familienaam "Molen" kon voortzetten.
Dus dan maar via een omweg, namelijk via zijn beide grootmoeders en wel alsvolgt:

Zulke overstapjes, qua naamgeving, kwamen in de 18e eeuw wel vaker voor.
Hij, Pieter Janszn Molen, trouwde op 7-03-1802 (Andijk) met Aaltje Kort ged. Andijk 1-01-1775. Zij hebben op 21-04-1801 belijdenis gedaan. Aaltje is begraven op 26-10-1807, graf 49. Zij was een dochter van Dirk Nanneszn Kort en Grietje Pieters Pool.
Het huwelijk eindigde door haar vroegtijdig overlijden in 1807.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. Een zoon Dirk (geb. op 28-2-1803 en overl. op 3-2-1869), die te Andijk op 31-08-1823 trouwde met Grietje Burger uit Wervershoof.
Over die "Molentak" kunt u meer lezen op "www.marjonroot.nl".
Naast Dirk kregen zij ook nog een dochter: Marijtje Molen te Andijk geb. op 27-03-1806. Zij trouwde op 24-02-1828 te Enkhuizen met Jacob Mantel (geboren te Andijk op 25-09-1805). Hij was timmerman van beroep.

Pieter trouwde voor de tweede keer met Maartje Cornelis' Zweep (Sweep, Swiep)geb.25-11-1785, ged. 4-12-1785 en overleden op 5-03-1839.
De huwelijksdatum is mij niet bekend, wel is zeker dat zij op 28-12-1810 te Grootebroek in ondertrouw zijn gegaan. Zij was een dochter van Cornelis Pieterszn Zweep en Maartje Klaas'.
Uit het huwelijk van Pieter Janszn Molen en Maartje Zweep zijn 6 kinderen geboren en wel Pieter, Aaltje, Cornelis, Maartje, Jan en Dieuwertje. Pieter heeft maar kort geleefd. Hij is op 20 september 1811 geboren, gedoopt op 6 oktober 1811 en op 27 december van het zelfde jaar te Andijk begraven.
Cornelis Pieterszn Molen is één van mijn "voorvaderen" in de mannelijke lijn.(VI)

"Ook door zijn neef, Pieter Molen Nanneszn (ged. 27-04-1766), die op 26-02-1792 te Andijk trouwde met Aafje Nannes' Buisman (1770-1803), werd vanaf die periode de familienaam Molen gebruikt".

https://picasaweb.google.com/lh/photo/ciTw1E4-AwsGbz457CDnW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/ciTw1E4-AwsGbz457CDnW9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink VI. Cornelis Pieterszn Molen (zoon van V), geboren te Andijk op 29-07-1816, overleden te Andijk op 6-01-1880.
Uit kadastrale gegevens blijkt dat hij van beroep landbouwer was. Het aan hem toebehorende bouwland, "Het nauwe akkertje", bevond zich tussen de Reinder- en de Molensloot te Andijk.(Voor afbeeldingen van kaartmateriaal gebruik de "link" naar de Picasa-webalbum verder op deze pagina.)
Op 19-02-1843 trouwde hij met Maartje Vriend, geboren te Andijk op 23 –08-1821, overleden te Enkhuizen op 2-05-1904. Zij was een dochter van Jan Vriend en Geertje Veer.
Uit het huwelijk van Cornelis en Maartje zijn 2 kinderen geboren, namelijk één van mijn voorvaders Pieter Corneliszn Molen (VII) en een dochter Geertje Molen. Geertje is op 15-11-1852 te Andijk geboren. Op 2-05-1878 is zij getrouwd met Cornelis Sluis uit Bovenkarspel. Hij was kuiper van beroep en ze zijn gaan wonen in Enkhuizen.

afbeelding Pieter Corneliszn MolenVII. Pieter Corneliszn Molen (zoon van VI), geboren te Andijk op 23-11-1846, overleden te Andijk op 27-03-1927.(zie foto rechts)
Op 24-05-1872 trouwde hij met Grietje van Loosen (van Loozen), geboren te Wervershoof op 21-08-1848, overleden te Andijk op 23-03-1929.(zie foto links)
Zij was een dochter van Dirk Janszn van Loosen (1819-1885) en Antje Redeker (1810-1881). Uit dat huwelijk zijn 7 kinderen geboren waaronder Grietje er één was. Zij was de helft van een tweeling.

Over de familie van Loosen, die oorspronkelijk uit Enkhuizen komt, zijn vrij veel publicaties verschenen.(o.a. "Genealogie der heren en graven van Egmond" door dr. A.W.E. Dek Zaltbommel 1970)
Als de Enkhuizer stamvader wordt aangemerkt Jan Laurenszn van Loosen (1550-1617), één van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602.
In genealogische tijdschriften is veel over de familie van Loosen geschreven, o.a. in het tijdschrift "De Ned. Leeuw" (1971). Ook op internet is over deze familie uit Enkhuizen veel te vinden.
Zelfs wordt op sommige "sites" de familieband met Jan I Graaf van Egmond (geb.03-04-1438 overl. 21-08-1518) "aangetoond".

Uit het huwelijk van Pieter en Grietje zijn te Andijk drie kinderen geboren en wel Maartje, mijn grootvader Dirk Pieterszn Molen (VIII) en Antje.
Maartje is te Andijk geboren op 25-03-1873. Zij trouwde op 02-01-1896 te Andijk met Teunis Rusting (geb. 26-07-1849 te Zwaag). Zij overleed te Andijk op jonge leeftijd (14-03-1899).

afbeelding kan groter Antje, geb. 23-03-1882 overl. 25-11-1960, is niet getrouwd geweest en heeft haar hele leven in Andijk gewoond en was jarenlang "baker" (kraamverzorgster) in Andijk.
Bijgaande foto is overgenomen uit de plaatselijke krant "De Andijker".

 

VIII. Dirk Pieterszn Molen (zoon van VII), geb. op 31-01-1878 te Andijk, overleden te Sint Pancras op 12-02-1952.
Deze Dirk Molen, mijn grootvader, heeft meerdere beroepen uitgeoefend: o.a. timmerman, kastelein, tuinder en laatstelijk manufacturier.
Hij trouwde te Blokker met Geertje Balk op 14-07-1905, geb. op 27-09-1881 te Zwaag. Zij is op 5-02-1966 overleden te Sint Pancras.
Geertje Balk was een dochter van Jan Balk (1858-1911) en Aaltje Bakker (*1859) .
De familie Balk wordt uitvoerig beschreven in het boek "De familie Balk"( zie lit. lijst).

 afbeelding kan groter afbeelding kan groter Dirk Molen is ook nog een aantal jaren, als opvolger van zijn schoonvader (Jan Balk), uitbater/slijter van het Café(annex slijterij) "De Bessentuin" te Zwaag  (Bangert) geweest.
Vóór het café "De Bessentuin" was ook een aanlegplaats voor boten van de Ver. Algemeen Belang. Daar werd veel fruit, maar vooral bessen, overgeladen.
Ook was de "De Bessentuin in trek voor kinderfeesten. (Gebruik de advertentie eventueel als een link.)

"De Bessentuin" is in de nacht 15 op 16 oktober 1925 geheel in vlammen opgegaan.
Een "scan" van een foto, uit een plaatselijke krant, die niets aan duidelijkheid overlaat, heb ik geplaatst in mijn web-fotoalbum "Picasa". ( Gebruik eventueel de "link" naar deze webalbum verder op deze pagina).

Uit het huwelijk van Dirk en Geertje zijn twee zoons geboren: Pieter Dirkszn Molen (IX) en Jan Dirkszn Molen(1909-1979).

Dit is het midden van de homepage!
(U kunt nu eventueel ook terug naar het begin van mijn homepage)

IX. Pieter Dirkszn Molen (zoon van VIII), geb. op 9-07-1906 te Zwaag(N.H.), overleden te Doorwerth (gemeente Renkum) op 22-04-1996 (Verzorgingshuis "Mooi-Land").

afbeelding kan groter Pieter en Jan Molen Hij was aannemer te Alkmaar(1931-1936). Ook was hij één van de oprichters van de Coöperatieve Verbruiksvereniging "Alkmaar" U.A., die in 1948  is overgegaan in de Coöperatieve Verbruiks Vereniging "Alkmaar en Omstreken" U.A.
In de jaren dertig van de vorige eeuw was hij samen met mijn moeder actief in de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) te Alkmaar. Later werd hij uitvoerder in de bouw en heeft in die functie op veel plaatsen gewerkt en gewoond. Na de tweede wereldoorlog ging hij met zijn gezin naar Arnhem en heeft daar meegewerkt aan de wederopbouw en uitbreiding van die stad. (Na de "slag om Arnhem" september 1944).

 

afbeelding kan groter

 • Foto Pieter Molen(IX) in militaire dienst (Geneeskundige troepen), met witte muts, zittend vooraan.
  Mobilisatie 1939/1940 te Utrecht
 •   Hij trouwde op 12-05-1930 te Bergen (N.H.) met Huitje Helena Hendrica Willemina (Lena) de Moor, geboren op 13-11-1906 te Alkmaar en overleden te Bennekom (Verpleeghuis "Breukelderhof") op 22-04-1997.
  Zij was een dochter van "Andries Martinus de Moor"(1865-1947) en "Neeltje Brouwer"(1882-1965) en voor haar huwelijk kraamverzorgster.

  afbeelding kan groter "Als bijzonderheid kan ik nog vermelden dat de meest rechtse dame op de hiernaast geplaatste trouwfoto van mijn ouders, Catharina(Trien) Houtkoper is. Zij was een vriendin van mijn moeder en getuige bij haar huwelijk. Zij is later getrouwd met mijn moeders neef, de conferencier André Kesselaar (Carrell).
  "Showmaster" Rudi Kesselaar (Carrell) was een zoon uit dat huwelijk. ( Hij is op 7-07-2006 overleden)".

  De familie de Moor is uitvoerig besproken in het tijdschrift "Westfriese Families" 29e jaargang (1988) nrs. 2 en 3.

  "In die artikelen wordt ook ingegaan op het nog bestaan van een familiefonds voortkomend uit een legaat van Abram van der Meer.
  Deze Abram van der Meer, een vermogend Amsterdamse koopman (overl. op 2 november 1718), had geen directe nabestaanden. De familie de Moor, bedoeld zijn de nakomelingen van Martinus de Moor uit Warmerhuizen(1795-1868), was één van de rechthebbende families waarvoor het fonds was gesticht.
  Uit het testament , opgemaakt te Amsterdam op 25 juli 1718, blijkt dat door nakomelingen op het fonds een beroep kan worden gedaan, indien "uijt den geslagte gesprooten en in nood off armoede moghten verkeren".
  Tevens kon/(kan?) iemand "uijt de geslagte gesproten", indien hij/zij theologie wilde/(wil?) studeren bij het fonds aankloppen.
  Het fonds wordt beheerd door de "Stichting Abram van der Meer" gevestigd te Wormer.
  In het boek "Veenhuizen van vroeger" (een oud dorp in een jong Heerhugowaard), een uitgave van dhr. Ed Dekker (Hensbroek 1993), wordt uitgebreider op dit fonds ingegaan".

  Mijn neef Jan Barend Martinus de Moor (19-06-1957), ook een kleinzoon van Andries de Moor, heeft in 1997 een familiewapen voor de familie de Moor laten ontwerpen en registreren. Détails, zoals een beschrijving en een afbeelding, staan vermeld in het jaarboek van het CBG (1998) bladzijde 268.

  Als aanvulling kan ik nog melden dat Andries Martinus de Moor in 1888 als "verwisselaar/remplaçant" voor Albert Janszn Heijn (1865-1945), de stichter van het huidige Albert Heijn concern, bij de Nationale Militie heeft gediend. Zodoende kon die Albert Heijn, ondanks dat hij was ingeloot, toch zijn winkeltje voortzetten.(Voor inzage van een kopie van het besluit gebruik deze "AH-link".Over het onderwerp "militaire dienstplicht in het verleden" is veel te lezen op de website "velehanden".

   

    afbeelding kan groter afbeelding kan groter

  De familie de Moor-Brouwer was ook betrokken bij de oprichting van de strandvereniging "Het Stille Strand" te Bergen aan Zee(1924)
  .

   

   

   

   

  Uit het huwelijk van Pieter Molen en Lena de Moor zijn twee kinderen geboren, waaronder mijn zuster Geertje Molen (1931-1984) en ikzelf, Andries Martinus Molen (X)
  .

  X. Andries Martinus Molen (zoon van IX), "geboren" op19-06-1935 te Alkmaar.
  Na het vervolgonderwijs en mijn dienstplicht, ben ik na meerdere interne opleidingen bij de toenmalige Rijksdienst van het Kadaster, landmeter geworden.
  Later heb ik in dezelfde functie tot mijn pensionering bij de gemeente Barneveld gewerkt en woon ik thans met mijn echtgenote in Renkum.
  Mijn grote hobbies zijn momenteel, naast genealogisch onderzoek, "kadastrale historie" en het verzamelen van rekenlinialen. Als u meer wilt weten over dit laatste onderwerp, dan kunt u terecht op mijn homepage "rekenlinialen". Ook probeer ik mijn "Esperanto-kennis" op peil te houden.

  afbeelding kan groter Op 26-04-1963 ben ik te Oosterbeek (Gemeente Renkum) met Willemina Mechelina Schut getrouwd, geboren op 21-09-1941 te Wolfheze.
  Na het vervolgonderwijs heeft zij de opleiding tot apothekerassistente gevolgd en is als assistente in Oosterbeek gaan werken. Dat beroep heeft zij tot haar huwelijk te Oosterbeek uitgeoefend.
  Zij was een dochter van Willem Schut en Aalberta van Middendorp. (Zie eventueel de kwartierstaat van de fam.Schut/van Middendorp, die gepubliceerd is in het orgaan "Echo's van zes dorpen" jaargang 2003 nr.4 van de historische vereniging in Renkum).

  Uit het huwelijk van Andries Martinus (Dries) Molen en Willemina Mechelina (Wil) Schut zijn twee kinderen geboren: Willy Martine Molen (13-12-1965 te Elst-Gld) en Pieter Molen (XI).
  Martine en haar vriend A.H. Boelen (Ad) wonen te Oss en hebben een zoon Rik(geboren op 08-08-2003) en een dochter Fleur(geboren op 02-09-2006). Rik en Fleur zijn allebei geboren te Oss.

  XI. Pieter Molen (zoon van X), geboren op 6-07-1969 te Elst (Gld).
  Na het vervolgonderwijs, de HTS te Utrecht en het instituut "Nijenrode" is hij momenteel werkzaam in de ITC (automatisering).
  Hij is op 23-02-2001 te Maarssen getrouwd met Judith Désirée van Heemert, geboren op 14 oktober 1970 te Wageningen.
  Zij een dochter van Cornelis van Heemert en Adriana Everdina Groeneveld.
  Uit het huwelijk van Pieter en Judith, thans woonachtig te Houten, zijn twee zoons geboren. De oudste zoon is Bas Molen(XII). De jongste zoon is Tom Molen (XIIa)

  XII. Bas Molen (zoon van XI), geboren op 3-09-2002 te Nieuwegein (St.Antonius Ziekenhuis), is nu woonachtig in Houten.

  XIIa. Tom Molen (zoon van XI), geboren op 11-04-2004 te Nieuwegein (St.Antonius Ziekenhuis), is ook woonachtig in Houten.

  Hieronder volgen nog wat notities over:

  Dirck Pieterszn Molen (1671-1740)


  Dirk Pieterzn Molen, in het begin van de 18e eeuw ook wel "Meulen" genoemd, is de naamgever van onze huidige familie (zie ook bij V).
  Maar niet rechtstreeks via de mannelijke lijn!
  Hij is te Andijk gedoopt op 1-03-1671 en te Andijk op 4-02-1740 begraven.
  In het Gaardersregister van overlijden staat vermeld, dat door Willem Swagerman fl. 3.00 is betaald voor het lijk van Dirk Pieterszn Molen, overleden aan de "Noorderdijk".
  Zijn ouders waren Pieter Hermenszn alias  "Cragt" en Meijnou Jacobs', die op 19-01-1670 te Andijk zijn getrouwd.
  Hijzelf trouwde op 9-01-1695 te Andijk met Lijsbeth Pieters' Bullooper, ged. 26-01-1670 (Andijk) en begraven op 7-04-1739 (Andijk).
  Zoals eerder is vermeld, zijn uit dit huwelijk 11 kinderen geboren. Maar geen van deze nakomelingen was het vergund door vroegtijdig overlijden in de mannelijke lijn, de familienaam "Molen", te laten voortleven.
  Uit onderstaande copie blijkt dat Dirck Molen molenaar was op één van de "hogemolens" te Andijk(1722). Op de locatie "de molendijk" te Andijk bevonden zich in die periode 2 hogemolens en 3 lage molens. Deze molens waren in beheer van de Polder Het Grootslag. (In de fotoverzameling "Molen", Picasa-webalbum, bevindt zich een kaartgedeelte van 1826 waarop de locatie van de molens goed tezien zijn.)

  Dat hij redelijk ingevoerd moet zijn geweest in de Andijker gemeenschap blijkt o.a. uit het volgende:

  1. In het boekwerk "In de ban van de dijk" van J.J. Schilstra komt een facsimile voor van een akte uit 1734, waarin bestuurders en oud-bestuurders van het ambacht "Drechterland" verklaren dat de galg bij paal 51 bij de hoge molen de Admiraal (Andijk-polder het Grootslag) in zeer slechte staat is. (Het ambacht Drechterland bezat een hoge jurisdictie). Deze akte was mede ondertekend door Dirk Molen.
  2. Dat hij ook ouderling van de Gereformeerde Kerk te Andijk is geweest, blijkt uit de ondertekening aan het eind van een verslag betreffende een vergadering van de kerkenraad op 21-02-1727. ("Het Westfriese geslacht Kooiman" door P. Kistemaker).

  Literatuur:

  Heeft U interesse in het verleden van Andijk en "oude" Andijker families, dan zijn de homepages van de familie Kistemaker, de databases van "Buurtjeskerk" te Andijk en de "Van papier naar digitaal" zeer aan te bevelen.

  foto's familie Molen
  A.M. Molen,
  Renkum.
  ammolen@NOSPAM.nl
  (NOSPAM vervangen door freeler !!!!!)
  Terug naar het begin

  20 februari 2015 (17e versie)