Fam. D.J. Bergsma                                

Omkromte 12

8501 CR JOURE

Telefoon 0513 412482

 

Joure, 6 oktober 2000.

 

Redactie Jouster Courant

Midstraat 142

JOURE.

 

 

 

Betreft: Uw artikel in de Jouster Courant van 4 okt. jl. met als kop: "Alle partijen teleurgesteld over foute inschatting procedure Diever"

 

Gaarne plaatsing van onderstaande brief in Uw rubriek “Reactie”, b.v.d.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In het artikel: "Alle partijen teleurgesteld over foute inschatting procedure Diever" in de Jouster Courant van 4 okt. jl., komt ook mijn brief, welke ik over deze kwestie heb gestuurd aan het College van B. en W. aan de orde.

U haalt woorden en zinnen aan uit deze brief die er niet in staan.

De zin "knoffelige zaak" komt in de brief NIET voor. Het woord "komedie" komt in de brief wel voor, maar is naar mijn mening wat uit het verband gehaald. Ik gebruik dat woord in het volgende citaat: "Tenslotte heb ik voor U nog een verheugende mededeling, wat U ook mag besluiten in de commissievergadering van 3 okt. a.s. wat betreft de planschade. Voor mij hoeft het niet meer, ik trek bij deze mijn verzoek om planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in. Ik wil namelijk niet meer medespeler zijn in deze ontluisterende dorpskomedie." U haalt in hetzelfde artikel de woorden van dhr. Jelsma aan: "We hebben er veel energie ingestoken om het vertrouwen van deze omwonenden terug te krijgen." Volgens mij kan hij dat nooit hebben gezegd. Ik heb in ieder geval nimmer een uitnodiging van het College gehad om over deze kwestie te praten. Ik heb het gelezen in deze krant in het artikel "Geen planschadevergoeding voor wonen            naast AZC." Volgens mij spelen misverstanden en verwarring de hoofdrol in deze "knoffelige zaak" (leuk woord wel in deze tragedie.)

 

D.J. Bergsma.

 

Terug naar “De Famberhorst”.