Fam. D.J. Bergsma                                      Joure, 4 Juli 2000.

Omkromte 12

8501 CR JOURE

Telefoon 0513 412482

 

B. en W. van Skarsterlân

Postbus 101

8501 AC JOURE

 

T.A.V. Dhr. H. Veenstra.

 

Betreft: Uitnodiging hoorzitting over vestiging Memphis Diner in natuurterrein ‘De Twigen’.

Uw kenmerk:    00062703.ghv

 

Geachte Heer Veenstra.

 

Bij deze delen wij U mede, dat wij niet op de hoorzitting aanwezig kunnen zijn, daarom willen wij graag onze bedenkingen schriftelijk aan U kenbaar maken.

Ons inziens is de locatiekeuze ecologisch onaanvaardbaar, de Tramwei maakt deel uit van de zogenaamde groene as, deze as verbindt park Heremastate via de oude boomsingels aan de Jonkersloot en de oude boomwal van de Omkromte met de Tramwei. Vervolgens gaat de groene as verder           door het prachtige ruige terrein tussen de A7 en de Tramwei naar het Friese merengebied. Door deze locatiekeuze gaat de ecologische samenhang tussen Heremastate en de ruigte tussen de A7 en de Tramwei volledig verloren. er is geen uitwisseling tussen beide belangrijke

leefgebieden meer mogelijk. Populaties van verschillende diersoorten die in en om Heremastate leven gaan verloren. Vele diersoorten die leven in de ruigte tussen de A7 en de Tramwei worden ernstig verstoord met name door het lawaai en de verlichting in de nachtelijke uren op het parkeerterrein. De gemeente is ons inziens verantwoordelijk voor alle levensvormen in onze gemeente en de samenhang daarvan, dus geen horecagelegenheid op deze kwetsbare locatie. Economisch gezien is er ook geen reden om daar of elders in onze gemeente een groot horecabedrijf te vestigen, immers er is bijna geen horecapersoneel te krijgen. Ook gaat het nieuwe bedrijf ten koste van andere bedrijven in Joure. U weet zelf hoe moeilijk motel Joure en de Bowling het hebben gehad. Geen bouwvergunning afgeven dus! Wees maar blij dat wij nog een groene as naar het merengebied hebben.

 

 

Hoogachtend.

 

 

D.J. Bergsma.

 

 

A.C.T. Monkelbaan.

 

Terug naar “De Famberhorst”.