Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

T.a.v. mijnheer/mevrouw  J. Bosma

 

Joure, 1 oktober 2008.

 

Betreft: uitnodiging voor deelname aan de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Broek-Zuid.

Uw kenmerk: 08092402.trt

 

Geachte heer/mevrouw Bosma,

 

Bij deze bevestig ik de ontvangst van bovenvermelde uitnodiging. Helaas kan ik niet aanwezig zijn i.v.m. eerdere door mij gemaakte (bestuurlijke) afspraken. Het is te kort dag om deze afspraken naar een ander tijdstip te verplaatsen.

 

Wat me een beetje stoort over de schriftelijke communicatie voor wat betreft plan Broek-Zuid is het gebruik van allerlei moeilijke woorden en begrippen. Het gaat in wezen toch om ordinaire biotoopvernietiging, opofferen van onvervangbaar landschap en het bevorderen van woon-werkverkeer? Schijnbaar wettelijk toegestane milieudelicten om de groei-economie in stand te houden. U weet wel, dat kaartenhuis wat momenteel aan het wankelen is. Als ik het goed heb begrepen, draaien de persen overuren om de productie van euro- en dollar biljetten op peil te houden. Betaalmiddelen met een achterliggende waarde van een zeepbel.

 

Mocht er een derde bijeenkomst van de klankbordgroep Broek-Zuid worden georganiseerd, ontvang ik graag een uitnodiging. Het is niet zo, dat ik er veel (voor wat de natuur betreft) van verwacht. Nee, ik zie zo’n klankbordgroep meer als een voor de gemeente noodzakelijke en hinderlijke hobbel welke nu eenmaal voor de procedure genomen moet worden. De deelnemers worden volgens mij met prachtige volzinnen en een paar kopjes koffie het riet ingestuurd, maar, om mijn septische zienswijze te laten bevestigen wil ik er graag bij zijn. 

 

Freonlike groetnis,

D.J. Bergsma.

 

Terug naar “De Famberhorst”.