Fam. D.J. Bergsma.

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

Joure, 5 februari 2010

 

Betreft: uitspraken van de heer Walrecht in de Jouster Courant van woensdag 3 febr. jl.

 

Dag dames en heren van de redactie,

 

Wilt U onderstaand bericht als ingezonden brief plaatsen in de eerstvolgende Jouster courant?

 

Hartelijk dank hiervoor.

 

Groeten van de fam. Bergsma.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De heer Walrecht en het nieuwe denken van de PvdA.

 

In de Jouster Courant van 3 februari jl. las ik tot mijn vreugde maar ook met enig wantrouwen, dat de PvdA alle uitbreiding in onze landschappelijke ruimte wil vermijden. Ook die wanstaltige industrieterreinen op zichtlocaties hadden achteraf van de PvdA niet gemoeten. Nu mijnheer Walrecht, daar is met niet te veel kosten en moeite nog wel wat aan te doen. Ontrek die terreinen aan het zicht door het aanplanten van karakteristieke Friese houtwallen onder leiding van Landschapsbeheer Friesland. Het heeft alleen maar voordelen. Minder geluidsoverlast, schonere lucht door de zuiverende werking van de bomen en het is goed voor het welbevinden van de aanstormende recreant/toerist waarop Skarsterlân wil inzetten.

 

U noemt ook plan Broek Zuid. Weliswaar heeft de gemeente al enige percelen grond aangekocht maar nog lang niet alles. Stoppen dus, nu het nog kan.

 

Wat me opvalt, u noemt (bewust?) niet het appartementen plan met hotelaccommodatie aan de Langweerder Wielen. Een rampzalig plan met grote gevolgen voor recreatie, milieu en natuurbeleving wat door het college CDA/PvdA op de rol is gezet. Al jarenlang ageren gemotiveerde verontruste burgers van Skarsterlân met steekhoudende argumenten tegen deze desastreuze plannen welke het landschap om de Langweerder Wielen blijvend zal verminken. U heeft het over een groot draagvlak. De groep verontruste burgers in onze gemeente (welke door burgemeester Kuiper in de Leeuwarder Courant kleinerend als een stelletje nee schuddende bejaarden wordt neergezet) wordt steeds groter. Waar is dan het grote maatschappelijke draagvlak welke dergelijke plannen steunen?

 

Op 24 februari as. komt het in de volksmond genoemde rijkelui’s dorp in de raad. Als wij uw uitspraken in de Jouster Courant van 3 febr. jl. serieus moeten nemen, is de PvdA tegen, omdat er geen maatschappelijk draagvlak onder de burgers van Skarsterlân is en de gemeente heeft er naar eigen zeggen ook geen geld ingestoken.

 

D.J. Bergsma.

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.