22-11-2006.

 

Betreft: Project Sevenwolden

 

Dag mijnheer Oldenhof,

 

Hartelijk dank voor uw reactie op onze bezwaren voor wat betreft de bouw van blok 2 op de grens van natuurterrein De Famberhorst en park Heremastate. (Project Sevenwolden, zie onder) Natuurlijk weten wij ook wel, dat de woningstichting wordt aangestuurd door de gemeente. U stelt, dat de gemeente de woningbouw afstemt op de behoefte aan woonruimte. Ik heb meer de indruk, dat de politiek de behoefte aan woonruimte ten koste van alles creëert. Het lijkt me geen toeval dat de FNP na de laatste verkiezingen in de oppositie is gemanoeuvreerd.

 

Toch daagt er licht aan de horizon voor het milieu. Als de voortekenen ons niet bedriegen, zal het aantal inwoners in Nederland gaan afnemen. Volgens voorspellingen zal het al spoedig merkbaar zijn in de provincies Friesland en Limburg. Laten wij het van harte hopen!

 

Nogmaals bedankt.

 

Met vriendelijke groet, 

D.J. Bergsma 

 

Linken:

Bezwaarschrift project Sevenwolden 06-03-05 klik hier.

 

Antwoord van de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland klik hier.

Bezwaar blok 2 project sevenwolden 15-11-2006 klik hier.

Antwoord op dit bezwaarschrift van de heer Gerard Oldenhof Manager Klant & Markt namens Woningstichting Haskerland op 21-11-2006. Klik hier.

Terug naar De Famberhorst.