Fam. D.J. Bergsma.                          Joure, 15 februari 2007.

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

Betreft: reactie op het artikel in de Jouster Courant “Weg met geheimzinnigheid rond Put van Nederhorst”.

 

Dag dames en heren van de redactie,

 

Wilt U onderstaand bericht als ingezonden brief plaatsen in de eerstvolgende Jouster krant?

 

Hartelijk dank hiervoor.

 

Groeten van de fam. Bergsma.

 

 


Put van Nederhorst.

 

Als het betoog van de heer Westra –fractievoorzitter van de PvdA- in de Jouster Courant (14-02-07) over het ondemocratische, achterbakse spel wat het college speelt met de gemeenteraad voor wat betreft De Put van Nederhorst waar is, en stel, dat deze handelswijze van B. & W. model staat voor het omgaan met elkaar in de gemeente Skarsterlân. In dat geval kan onze demissionaire premier, de heer Balkenende zijn stokpaardje “normen en waarden” voorlopig wel op stal zetten.

 

D.J. Bergsma.

 

Terug naar “De Famberhorst”.