Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl   

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Post bus 101

8501 AC Joure.

 

Joure, 6 juli 2007.

 

Betreft: inspraak voorontwerp bestemmingsplan Joure-Sevenwolden.

 

Uw kenmerk 2007.4614.tpj.

 

T.a.v. de heer P. de Jager.

 

Geacht heer de Jager,

 

Graag wil ik nog even reageren op uw schrijven met kenmerk: 2007.4614.tpj. (kopie zie onder)

 

Vrijdagmorgen (06-07-07) ben ik op de fiets tussen de regenbuien door naar het gemeentehuis getogen om het ontwerpbestemmingsplan Sevenwolden in te kijken. Aangekomen op mijn bestemming werd me door een vriendelijke baliemedewerkster een dikke map met bescheiden ter hand gesteld. Geheel achter in de map vond ik een uitvouwbare plattegrond van het plan. Wat me opviel was, dat de sloot tussen ons terrein (De Famberhorst) en het voormalig AZC inclusief de waterkering welke de waterhuishouding van De Famberhorst regelt geheel (althans op de tekening) is verdwenen, terwijl de overige sloten wel zijn ingetekend. Dat kan betekenen, dat u de sloot welke voor een groot gedeelte niet eens het eigendom van de gemeente is wilt dempen, maar het is ook mogelijk, dat de tekening het plan niet goed weergeeft. In het eerste geval, (demping van gedeeltelijk onze sloot) maak ik ernstige bezwaren. In het tweede geval, (niet correcte tekening) heeft het weinig zin voor mij als belanghebbende gehad, om op het gemeentehuis het ontwerpbestemmingsplan Sevenwolden in te kijken.

 

Met vriendelijke groet,

 

D.J. Bergsma.

 

Ps. Op de tekening kon ik ook de uiterste grens van de geurcirkel (om Douwe Egberts) niet terugvinden. Of heb ik niet goed gekeken?

 

Ps 2. Aan de raadsleden zou ik willen zeggen: hou de rug recht. Toon karakter. Kies voor de unieke groene long vlak bij het oude centrum. Kies voor de toekomst. Kies voor Heremastate. Het is 1 minuut voor twaalf!  

 

2-juli-2007

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.