Genealogie de Goede

Privacy:

Onlangs is nieuwe wetgeving van kracht geworden onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Het resultaat van mijn genealogische onderzoeken, worden dan ook vooraf gefilterd op een aantal feiten, voordat publicatie wordt gedaan.

- de persoon is reeds overleden

- De laatst bekende huwelijksdatum is langer dan 75 jaar geleden

- De geboortedatum is meer dan 100 jaar geleden.

Indien aan één van deze voorwaarden is voldaan, dan wordt aangenomen dat de persoon is overleden en worden de gegevens openbaar gemaakt. Mocht desondanks een nog levend persoon door het filter gemist worden, worden deze gegevens op verzoek, onmiddellijk verwijderd.