Genealogie de Goede

Welkom op de genealogie-site van John de Goede.

Vele jaren geleden werd mijn aandacht getrokken door een serie op TV, over onderzoek naar de voorouders en hoe dat aan te pakken. Kort daarna ben ik begonnen met het verzamelen van de data van ouders, grootouders en enkele aanwezige trouwboekjes.

Nu circa 25 jaar later, heb ik zoveel gegevens verzameld, dat is deze graag wil openbaren aan belang stellenden. Vroeger werd op dat moment veelal een boek samengesteld, doch daaraan zaten veen kosten en nog veel meer gedoe om dat mooi te kunnen doen.

Gaande weg kwam ik er achter dat er verschilende takken van deze familie naam zijn ontstaan, welke niet aan elkaar te verbinden zijn. Deze zijn los van elkaar ontstaan. Ik heb dat onderscheid ook aangehouden in mijn presentatie.

de Goede(ren).

Ook ontdekte ik dat de familienaam, rond 1575 is ontstaan als de Goederen, de Goedere en later ook de Goede. Dit kan te maken hebben met ongeletterdheid van de koster of klerk welke de gegevens met een pauwenveer noteerde in de Doop, Trouw of Begrafenisboeken (DTB) noteerde.

Terug kijkend naar het eerste begin, waar ik in vele stoffige archieven, in de originele boeken dat te zoeken, naar de huidige tijd waarin veelal gegevens online zijn te vinden, moet ik zeggen dat het een zoektocht is geweest welke nooit had willen missen.

Ik heb per tak, een aparte groep aangehouden, welke veelal geografisch is bepaald.