[creation site internet] [logiciel creation site] [creation site web] []
[Start]
[Geschiedenis]
[Doelstelling]
[Landelijkbestuur]
[Afdelingen]
[Afdelingen]
[Afdelingen]
[Afdelingen]
[Afdelingen2]
[Afdelingen2]
[Afdelingen2]
[Berichten]
[Links]
[Contact]

Adelbert Vereniging


Gesprekspartner voor de samenleving vanuit christelijk perspectief

Welkom


De Adelbert Vereniging heet u welkom op de website.Deze website is bestemd voor informatie aan alle leden (en niet leden) van de vereniging.                             Wat is Adelbert


Adelbert is een open en groeiende organisatie. Naam en logo verwijzen naar haar oorsprong in de christelijke traditie. Verspreid over het land zijn er zes afdelingen met een ruime mate van autonomie. De leden zijn mensen met een brede belangstelling voor vraagstukken van levensbeschouwelijke, maatschappelijke en cultuurhistorische aard.


                           

                             Wat doet Adelbert


Adelbert bindt haar leden samen door ontmoetingen en gesprekken over een breed scala van onderwerpen. Er is daarbij veel aandacht voor de kwaliteit van de sprekers en de relatie met de actualiteit. Ter versterking van de onderlinge band worden er regelmatig excursies gehouden. De vereniging deelt  binnen een samenwerkingsverband haar kennis en ervaring met de Stichting Thomas More en het Thijmgenootschap. Ieder jaar organiseren de drie partners een gezamenlijk symposium.                                                              

Webdesign: Anke Groenendaal, 2012


LAATSTE NIEUWS


Maart 2014 -   start project :

Thema: Participatiemaatschappij 


Tijdschema  

Basisdocument 2014 +

Behandeling afdelingen 2014 - 2015                        

                + Einddocument 2016 


.

  

Welkom