Jabal Al Akhdar

28-30 March 2002

updated June 2005, April 2010, July 2011

Saiq, Al Ayn, Al Aqor, Green Rebellion, Venom Fighter 

Jabal Al Akhdar

28-30 Maart 2002

Back to Oman page,
terug naar Oman page

The route-De route (GPS track and coordinates available). Saiq.kmz

28-30 March 2002

28 March, Sumail and Birkat al Mawz

Easter weekend and school holidays. For us the occasion to plan a visit to Jabal Al Akhdar, to show our visiting 'opa en oma vanne Beurik' a bit of Oman. The first day we headed for Samail with the family van Voorst Vader.

28-30 Maart 2002

28 March, Sumail and Birkat al Mawz

Paasweekend en schoolvakantie. Voor ons de gelegenheid om een bezoek te plannen naar Jabal Al Akhdar om 'opa en oma' vanne Beurik een stuk van de bergen van Oman te laten zien. Op de eerste dag vertrokken we naar Samail met de familie van Voorst Vader.


Detailed route to Jabal Akhdar
(29 km from Birkat Al Mawz to the Jabal Al Akhdar Hotel).
Follow Sumail signs from main Nizwa road and drive first through the new town. After passing a twin watchtower perched on a hilltop to the right the tarmac road crosses the wadi.

Here is the famous old mosque near the grave of Oman's first Muslim who reportedly built Oman's first mosque after meeting prophet Mohamed in Medina in the 7th century. A little bit further turn right on blacktop and subsequently left into a track leading to the unrestored Fort of Sumail. We found the old gate invitingly open and except for an old canon lying in the doorway, nothing blocked our way. More old canon lying around seem to be in need of a museum, but give the place a rather authentic feeling.

Volg de afslag 'Sumail' aangegeven op de autoweg naar Nizwa en rij door de nieuwe stad. Na een dubbele wachttoren, op een heuveltop rechts, kruist de weg de wadi.

Hier ligt de beroemde oude moskee dichtbij het graf van Oman's eerste Moslim, die volgens de verhalen de eerste moskee in Oman bouwde na een ontmoeting met de profeet Mohamed in Medina in de 7e eeuw.

Sla iets verderop rechtsaf en neem dan de eerste onverharde weg naar links om bij het oude fort van Sumail te komen. De oude poort stond wagenwijd open toen wij er waren en behalve een kanon in de opening konden we er vrij naar binnen lopen. Niet echt een ruine en een aantal kanonnen, her en der verspreid binnen de vesting, geven het geheel een authentiek tintje.

The old fortress of Sumail, unrestored, but still in good condition with some large canons scattered around and empty buildings as if the garrison left only yesterday.
Het oude fort van Sumail, niet gerestaureerd, maar nog steeds in goede staat, met enkele grote kanonnen en lege gebouwen alsof het garnizoen het complex maar net verlaten heeft.

Een oud kanon in de poort. Misschien is dit kanon gebruikt om de poort te blokkeren tijdens het laatste beleg?

An old canon partly blocking the main gate of the Sumail fortress. It looks like it was used to prop-up the gate during its last siege?


View from the fortress of Sumail over the extensive date plantations.

Uitzicht vanuit het fort van Sumail over de uitgestrekte dadelpalm plantages.

After a coffee break 'downtown' Samail we continued along the main Nizwa motorway for another stopover at the fort of Bait al Redidah.

Take the junction signposted Birkat Al-Mawz / Wadi Muaydin and subsequently turn left before entering the main town to reach the nicely restored fort of shaikh Suleyman Bin Himyar. The fort, known as Bait Al-Redidah (Raidah, fort of the fresh water) was destroyed by the RAF in the late 50's, on request of the sultan to suppress the rebellious shaikh, who supported the Iman of Nizwa in his rebellion against the sultan of Muscat (known as the Jebel Akhdar rebellion, see 'the Green Rebellion'). It is now fully restored and open to the public inclusive a worthwhile tour of the complex.

From the fort we continued on the graded road for a picnic into Wadi Muaydin (follow left fork on graded road) a steep gorge cutting through the massive Natih limestones.

From here it is only a short drive to the luxurious Nizwa Hotel, inclusive inviting cool swimming pool, where we stayed overnight.

Na een kopje koffie in een klein restaurant in 'downtown' Samail ging het verder via de autoweg naar de volgende stop bij het fort van Bait al Redidah.

Neem de Birkat Al-Mawz / Wadi Muaydin afslag en draai links voor het stadje om bij het mooi gerestaureerde fort van sheikh Suleyman Bin Himyar te komen. Het fort, bekend als Bait Al-Redidah (Raidah, fort of the fresh water) werd verwoest door de RAF in de late 50'tiger jaren op verzoek van de sultan om de rebellerende sheikh een lesje te leren (de sheikh ondersteunde de opstand van de Iman of Nizwa tegen de Sultan van Muscat - de opstand van Jebel Akhdar, zie 'the Green Rebellion'). Het is nu volledig gerestaureerd en open voor het publiek, inclusief een rondleiding die zeker de moeite waard is.

Vanaf het fort gingen we verder via een onverharde weg voor een picnic in de mooie Wadi Muaydin (neem de splitsing naar links 3 kilometer van het fort) een diepe kloof in de massieve Natih kalksteen.

Dan verder naar het dichtbijgelegen luxueuze Nizwa Hotel, inclusief koel zwembad, waar we kamers geboekt hadden voor twee overnachtingen.

Bait Ar-Redidah (Bayt ar Ridaydah), the 17th century bastion guarding the entrance of Wadi Muaydin, the main access to the plateau of Saiq in the Jabal Al Akhdar. The fortress combines the traditional elements of defensive and vernacular achitecture with its thick turreted perimeter walls, including two massive canon towers of mudbrick, yet an elegant interior with polylobate arches, painted ceilings and elaborate plasterwork. Water supply is via a long underground falaj (25 km) and a deep well inside the fortress.

Bait Ar-Redidah (Bayt ar Ridaydah), het 17e eeuwse bastion dat de toegang tot Wadi Muyadin bewaakte, de belangrijkste route naar het plateau van Saiq in the bergen van Hajar. Het fort is een mooie combinatie van puur defensieve en vernaculaire elementen met dikke ommuring, kanontorens en mooie architectuur, bogen, kleurrijke plafonds en sierplijsterwerk. De watervoorziening was via een diepe put in het fort en een ondergrondse falaj (25 km)


The boys getting in the mood with old guns in one of the upstairs living. This specific room that is still in use for the yearly Wallah visit.
De jongens in hun element met versierde geweren in een van de woonkamers op de 1e verdieping. Deze kamer wordt nog steeds gebruikt door de Wallah (gouverneur) bij zijn jaarlijkse bezoek.

Painted ceilings and elaborate plasterwork in the main room of Bait Ar-Redidah.
Geschilderde plafonds en sierplijsterwerk in de mooiste kamer van Bait Ar-Redidah.
Picnic in Wadi Muaydin
A dive into the swimming pool of the Nizwa Hotel. The rooms (120) face the central courtyard with pool and the Jabal Al Akhdar (Hajar mountains) as a backdrop

Een duik in het zwembad van het Nizwa Hotel. De kamers (120) flankeren de centrale binnenplaats met zwembad, compleet met de bergen van Jabal Al Akhdar als achtergrond.

www.NIZWAHOTEl.com, e-mail nizhotel@omantel.net.om, fax (968) 431619, tel (968) 431616.

29 March, Up to Jabal Al Akhdar

The starting point for this trip is Bait Al-Redidah in Birkat Al-Mawz. The route from Bait Al-Redidah to the new Jabal Akhdar Hotel on the Saiq plateau is some 29 km, via a well kept graded road but with a new tarmac road being built. The road forks 3 km from Bait Al-Redidah with the left side leading into Wadi Muaydin. The right side climbs up to the military checkpoint 2km further. In the past you needed a permit to use this military road. The tarmac road was completed in 2005. The checkpoint is still there, but you don't need a permit anymore.You do need to have your papers with you and access is only with 4WD because of too many accidents on the steep road, with cars failing their overheated brakes.

With the completion of the new tarmac road in 2005 access is still only permitted with 4WD only .

The Jabal Al Akhdar Hotel is a nice place to stay.  Telephone 25429009 / 25429223 / 25429224, fax 25429119 or e-mail jakhotel@omantel.net.om

A new hotel has been opened in 2011, with great views. We have not been there ourselves but the pictures look great: check out the Sahab Hotel

29 March, Omhoog naar Jabal Al Akhdar

Het beginpunt van deze route is weer het fort van Bait Al-Redidah in Birkat Al-Mawz. Van het fort naar het nieuwe Jabal Al Akhdar Hotel op het plateau van Saiq plateau is ongeveer 29 km via een goede verharde weg sinds 2005. De weg splitst 3 km vanaf Bait Al-Redidah met de linker route naar Wadi Muaydin. De weg naar rechts leidt naar het militaire checkpunt 2km verder. Vroeger (tot 2005) was er een pas nodig om door het checkpoint te komen. Sinds de nieuwe weg klaar is in 2005 is dat niet meer nodig. Het checkpunt is er nog en er wordt gecontroleerd, maar een pas is niet meer nodig. Zorg er wel voor alle papieren mee te nemen. Toegang alleen met een 4WD, dit ivm met ernstige ongelukken door autos die door de remmen gegaan zijn

Nu de nieuwe asfaltweg klaar is gaat het een stuk gemakkelijker, 4WD is nog steeds verplicht.

Het Jabal Al Akhdar Hotel is een goed en ideaal voor een nachtje of weekend op het koele Saiq Plateau. Telefoon 25429009 / 25429223 / 25429224, fax 25429119 of e-mail jakhotel@omantel.net.om

Het Sahab Hotel is in 2011 geopend. We zijn er nooit geweest, maar de plaatjes op hun website spreken boekdelen.


The Saiq plateau, map updated June 2005
View back to the Samail gap from the Saiq plateau. Note the Junipers that dominate the open woodlands.

Uitzicht over de Sumail 'gap' vanaf het plateau van Saiq. Juniper struiken en bomen domineren het landschap.

The first 15 km climbs some 1800 m almost continuously up, some stretches very steep. Keep an eye on oncoming dustclouds particularly in some of the steep 'hairpin' windings. At 20 km from the checkpoint is a junction without signpost where you need to head left, following the main road. At 23km, just after a wadi crossing, is a signpost to the right, to Menahir. Follow the main road to the left to proceed to the Saiq plateau. From here the going is a bit easier with most of the climbing done. More junctions follow and currently with many road-building activities, but the main road is easy recognisable and should be followed.

The road winds to the large plateau on which Saiq, the highest town in Oman, is built. Close to the new Jabal Al Akhdar hotel the bumpy road turns into smooth tarmac. At that point a new tarmac road turns right to the village of Hail Al Misibit some 10 km further. Straight on leads to the rapid developing Qatana village. The main road skims the new developments and subsequently descends to Saiq and Beni Habib on the edge of the plateau.

Just right of the road in the winding down at the edge of the military shooting range (watch the red flags) are the remains of a British Venom Fighterplane shot down in the Jebel war.

De eerste 15 km gaat het bijna continu 1800 m omhoog, sommige stukken vrij steil. Let op stofwolken van tegenmoetkomend verkeer met name in de haarspeldbochten. 20 km van het checkpoint is een afslag zonder wegwijzer waar de hoofdroute naar links aanhoudt. Op 23km, net na wadi oversteek is een afslag naar rechts, naar Menahir. Ook hier gaat de route naar het plateau van Saiq naar links. Vanaf dit punt is de weg minder steil, maar soms onoverzichtelijk ivm met de aanleg van de nieuwe weg.

De route voert naar het plateau van Saiq met het gelijknamige stadje, het hoogste in Oman. Dichtbij het nieuwe Jabal Al Akhdar hotel is de weg weer verhard, een verademing na het lange gehotsebots omhoog. Op dat punt is een aflsag naar rechts naar het dorpje Hail Al Misibit zo'n 10 km verder. Rechtdoor gaat het langs de nieuwbouw van Qatana verder langs het militaire trainingscentrum richting Saiq and Beni Habib aan de rand van het plateau.

Net rechts van de weg in de eerste bocht naar beneden aan de rand van het militaire oefenterrein (let op de rode vlaggen) liggen de restanten van een Brits Venom vliegtuig, neergeschoten tijdens de opstand van de Jabal Akhdar.

Remains of the engine of a British Venom aircraft shot down during the Jabal Akhdar rebellion in 1958-1959.

Restanten van de motor van een Brits Venom vliegtuig, neergeschoten tijdens de opstand van Javal Al Akhdar in 1958-1959.

See also Crash site of a Royal Air Force fighter on Jebel Akhdar, Oman

See 'the Green Rebellion'

Opposite the military base is junction left to the village of Shirayja (Al Shrijah) that is built on the side of the hill with lush green terraces stepping down into the valley. Just before the village is a marvellous viewpoint. The road ends in the village after a truly steep and narrow passage down. Check for upcoming traffic before you go in as the road is too narrow to pass. Listen for roaring engines and realise you have to return the same way. The views are marvellous. Back at the main road opposite the military training base you go left to Saiq and leave the car at the fork leading both on and down into the new village. Some rock dwellings are almost hanging at the cliff edge. The tarmac roads (both forks) end at small squares in the village. Ongeveer tegenover de militaire basis is de afslag naar links naar het pitoresque plaatsje Shurayjah (Al Shrijah) dat tegen een berghelling aangeplakt is boven een serie groene terrassen. Net voor dat dorpje is een mooi uitzichtspunt. De weg eindigt in het dorpje, maar wees gewaarschuwd, het laatste stukje tussen de huizen door is erg steil en erg smal. Let op tegenmoetkomend verkeer -auto's omhoog hebben alles nodig om boven te komen. Het uitzicht vanuit het dorpsplein is erg mooi en een rondje dorp de moeite waard. Terug bij de militaire basis is het linksaf naar Saiq. Het is aan te raden om de auto bij de splitsing bij Saiq te laten staan. Sommige oude huizen zijn net onder de rotsoverhang aan de rand van het plateau gebouwd.

View into Wadi Muyadin from the Saiq plateau

The green terraces below the village of Shurayjah (Al Shrijah).
Many places to rest and picnic in the shade of old junipers (Al Alan) that dominate the plateau, growing in open woodlands. We opted for the easy and nice lunch in the Jabal Al Akhdar hotel that opened in 2000 (two suites and 24 double and single bedrooms, e-mail jakhotel@omantel.net.om, tel 429009, fax 429119).

The Saiq plateau is at an altitude of just above 2000 m, and refreshingly cool. Jabal Al Akhdar on average receives 303mm of rain per year. The climate is moderate and pleasant all year round with temperatures ranging from -5 C in winter to a max of 30 C in summer. The name Jabal Al Akhdar means Green mountain and the range comprises the highest mountain in the Arabian peninsula. Only some terraces around some of the villages are truly green with various fruit trees such as peaches, apples, pears, plums, almond, walnut and pomegranate. Farming, weaving and grazing are the main occupations, but the area is famous for the production of rosewater (at the village of Al Aqr).

Er zijn veel mooie plekjes voor een picnic in de schaduw van de oude conniferen (junipers Al Alan) die het plateau domineren. Met ons bezoek kozen we voor de luxe optie met een lunch in het mooie Jabal Al Akhdar hotel (geopend in 2000 met twee suites and 24 kamers, e-mail jakhotel@omantel.net.om, tel 25429009, fax 25429119).

Het plateau van Saiq is gelegen op een hoogte van net boven 2000m; verfrissend koel! Jabal Al Akhdar heeft ongeveer 303mm regen per jaar. Het klimaat is gematigd en behaaglijk het hele jaar, met temperaturen van -5 C in de winter tot maximaal 30 C 's zomers. The naam Jabal Al Akhdar betekent de 'groene' bergen. De Jabal omvat de hoogste toppen in het Arabische schiereiland. Echt groen zijn alleen de terrassen bij een aantal dorpjes met verschillende soorten fruitbomen zoals perziken, appelen, peren, pruimen en noten. Landbouw, weven en veeteelt vormen de belangrijkste bronnen van inkomst, maar het gebied is met name bekend voor de productie van 'rosewater' (bij het dorpje Al Aqr).

The following pictures were taken during a visit in June 2005 De volgende foto's zijn genomen in Juni 2005

View from Diana Point to the terraces below Al Ayn. Notice the travertine draping of the scarp

Waterpool: the spring of Al Ayn

Gardens in Al Ayn. Walnut trees

Al Ayn Falaj

Al Ayn grapes

pomegranate, Al Ayn
Driving down requires even more care than driving up and low gearing is a must. The views are far an wide. De afdaling vereist weer de nodige oplettendheid en een lage versnelling. Het uitzicht is ver en weid, maar let op de steile stukken.

Google Earth track file and locations as shown on this map; Saiq.kmz
We have been back many times and add here a nice walk between the villages of Al Ayn and Al Aqor. The track follows one of the long distance walking trails clearly marked by yellow/red markers. You can either park your car above the village of Al Ayn or at Al Aqor. Follow the path through the villages to the gardens, in the shade of the rocks or the many trees. A truly enjoyable walk with magnificent views. The middle path takes you to the spring at Al Ayn where the track leads through a little wadi under the shade of two huge walnut trees.

When walking along this path look up and notice the almost horizontal grey dolomites of the Permian Saiq Formation at the top. Below, you see the yellow brown limestone of the Precambrian Hadash Formation on which the village of Al Aqor is built. The rocks are dipping and are truncated by the Saiq dolomites above. The contact between the two is angular and represents a huge gap in time of some 300 million years. At the parking place at Al Aqor you will see a pebbly rock, which is a glacial deposit (diamictite) with small granite boulders. A lot of geology in a short walk.

If you stay overnight you may be kept awake by shooting in the distance: the soldiers of the camp on the plateau have a huge shooting training area. Don't stray in. The red flags are clear warning signs to stay out of the ranges.

View of the Saiq Plateau from the north. The notch in the sky-line is wadi Mu'adin


Al Aqor built on top of the Hadash Limestone (pre- Cambrian)

Al Aqor seen from Al Ayn

Watering the gardens of Al Ayn by moving the stones that open holes in the small dikes.

Small mosque in Al Ayn

Al Ayn (top left) and Al Aqor(top right) seen from far below (Al Qashar)
One of the main signs along the military road with warnings that certainly should be heeded on the way down.

Certainly with the new road one can drive easily too fast.

Een van de vele borden langs de militaire weg met duidelijke waarschuwingen die beslist noodzakelijk zijn, zeker voor de afdaling.

Later that afternoon, after a cool dive in the swimming pool we drove to Nizwa for a brief visit to the suqh. The old centre of Nizwa straddling the wide wadi has been extensively restored and only the 'Eastern Suqh' still breathes a bit of the atmosphere of the old Nizwa. Quite a number of shops must have raided remote villages for old furniture and tools. A bit out of place between the clean walls of the restored Suqh, but clearly the mix that characterises the old and new Oman. Later die middag, na een koele duik in het zwembad, reden we naar Nizwa voor een bezoek aan de Suqh. Het oude centrum van Nizwa, langs de brede wadi, is volledig gerestaureerd en alleen in de 'Eastern Suqh' is nog iets van de nostalgie van vroegre tijden te proeven. Oude meubelstukken en gereedschap te kust en te keur, maar een beetje uit de toon in de verbouwde omgeving. Een mengeling tussen oud en nieuw, zo typerend voor het huidige Oman.

Nizwa, restored city gate and entrance to the restored Suqh.

Nizwa centrum
Skyline of Nizwa city centre.

A view in the Eastern Suqh with its dusty chaos and spicy smells a little glimpse in the paste.

Strolling through the narrow roads of old Nizwa.
Slenterend door de smalle straatjes van het centrum van Nizwa.

The next day we drove back to Muscat with beautiful scenes of the Jabal Akhdar stored in our minds and the sure intention to return for more. De volgende dag weer terug naar Muscat, met een hoofd vol mooie vergezichten van de Jabal en het vaste voornemen terug te keren voor meer.
Back to home page Terug naar home page

@ J. Schreurs March 2002, updated June 2005, April 2010