From Tanuf to Wadi Bani Awf

17-18 October 2002

Update October 2005

Van Tanuf naar Wadi Bani Awf

17-18 October 2002

Back to Oman page,
terug naar Oman page

The route-De route (GPS track and coordinates available). Total distance 398 km.

17-18 October 2002. A traverse of the Oman mountains via the Samail gap to Nizwa and Tanuf and back again from Tanuf to Wadi Bani Awf. The trip features some spectacular views, crossing one of the finest parts of the Jebel Al Akhdar range. The track from the highest point to the village of Hat is an engineering feat, literally carved out of a massive limestone rockface. Not surprisingly this part of the road is also prone to landslides during rains and requires significant maintenance efforts to keep it navigable. 17-18 Oktober 2002. Dwars door de bergen van Oman via de Samail vallei naar Nizwa en Tanuf en dan weer terug via Tanuf naar Wadi Bani Awf. Een doorsteek met prachtige uitzichtspunten en een spectaculaire weg door de mooiste punten van de bergen van Jebel Al Akhdar. De weg vanaf het hoogste punt naar beneden naar het dorpje Hat is een knap staaltje vakwerk, letterlijk op veel plaatsen uit de massieve kalksteenrotsen gehouwen. Het is niet verwonderlijk dat dit stuk van de weg nogal onderhevig is aan aardverschuivingen, met name na de heftige regenbuien die vaak voorkomen op dit hoogste punt van de gebergteketen. Zo te zien moet de weg vaak gebuldozerd worden om hem begaanbaar te houden.
This trip can be easily done in two days, staying overnight at the highest point. The actual traverse of the Jebel Al Akhdar from the southern foothills to the west of the village of Tanuf across the range to village of Hat is only a distance of some 27 km driving (13 km as the bird flies). The track ascends from about 600 metres near Tanuf, to 2020 metres at the highest point of the traverse, down to 570 metres near Hat at the northern side of the range. The whole track is graded but rather dusty. In case of recent rain in the mountains it is advisable to take the route from the south, which is more gradual and less vulnerable to landslides that may block it. The trip requires a 4WD in good condition (cooling, brakes). A well maintained campsite with sunshades and even a toilet block is situated close to the northern edge of Jebel Al Akhdar (N23 09 34.7 E57 25 24.6), with other level campsites a little bit further north (N23 09 49.2 E57 25 02.1 and N23 10 01.7 E57 24 56.2, close to beautiful viewpoints to the north). It can be windy at 2000 metres and it is definitely refreshingly cool. Take a jumper for the night and a good sleeping bag is recommended if you want to enjoy a snugly warm sleep.

Since 2004 the tracks on the southwest flank of Jabal Al Akhdar are being covered by tarmac. New and old pieces of road can be very confusing. Always follow the signpost to HAT (from the Tanuf side) or follow the instructions of the workers along the road.

Deze rondreis kan gemakkelijk in twee dagen vanaf Muscat gedaan worden, met een overnachting op het hoogste punt. De doorsteek van de Jebel Al Akhdar gebergteketen van de voetheuvels in het zuiden bij het dorpje Tanuf, over de keten weer naar beneden naar het dorpje Hat is maar een afstand van ongeveer 27 km (13 km in vogelvlucht). De weg stijgt van ongeveer 600 m bij Tanuf tot 2020m op het hoogste punt van de doorsteek, en weer naar beneden tot 570 m bij Hat ten noorden van de rug. De hele doorsteek is via onverharde wegen, vrij goed begaanbaar, maar erg stoffig. Als het geregend heeft in dit gebied is het beter om de doorsteek van het zuiden naar het noorden te maken omdat de zuidelijke opgang gradueel is, zonder gevaar voor aardverschuivingen die de heleboel kunnen blokkeren. Voor de rondrit is een vierwiel auto noodzakelijk, met goed werkende remmen en koeling! Bovenop is zelfs een goed aangelegde kampeerplek met afdaken tegen de zon en zelfs een huisje met toiletten. Dit alles dichtbij de noordrand van de bergrug (N23 09 34.7 E57 25 24.6), met andere plekken geschikt om te kamperen nog dichter bij mooie uitzichtspunten (N23 09 49.2 E57 25 02.1 en N23 10 01.7 E57 24 56.2). Het kan er nogal waaien en het is zeker een stuk koeler dan beneden in de dalen. Neem dus een trui mee en een warme slaapzak is ook aan te bevelen (behalve in de hoogzomer periode) .

Sinds 2004 wordt er hard aan nieuwe asvalt wegen gewerkt en een groot deel is al klaar. Volg de bordjes met HAT, of de aanwijzigingen van de wegwerkers....

Tanuf Falaj flanking the destroyed village along its steep eastern rockface. The falaj still brings water right in the middle through the ruins. Note an older falaj channel glued a little higher to the rocks.

Het waterkanaal (Falaj) bij Tanuf, letterlijk tegen de rotswand aangeplakt. Dit kanaal voert nog steeds water midden door de ruines van Tanuf. Op de foto is een ouder kanaal te zien, een paar meter boven het nieuwe.

The southwestern flank of the Oman mountains above Tanuf, characterised by gentle slopes. Gentle is relative as the road climbs from 640 metres altitude near Tanuf to 2000 metres over a distance of 10 km (as the bird flies, 20 km in real driving).

De zuid-west flank van de Jebel Al Akhdar bergen boven Tanuf. De gekantelde gesteentelagen hellen geleidelijk naar het zuiden. Geleidelijk is relatief want de helling klimt omhoog van 640 m bij Tanuf naar 2000 m over een afstand van maar 10 km in vogelvlucht (20 km over de weg).

For a more detailed description of Tanuf see 'from Nizwa to Bahla'. We took a small track from Tanuf westwards along the foothills of Jebel Al Akhdar, almost 5km through shady palm grooves. The track up is visible as a scar winding its way upwards on the slope in front. A dusty track with increasingly more impressive views backwards, gradually climbing to 2000m. Refreshingly cool and the airco for once is not needed.

Make sure you turn left into the village at about 7km from the start of the ascend and head for a bit of a hidden track between to houses to get onto the road that leads you further up. The plateau above offers some nice flat camping areas, even for large groups. At 18.8 km from the start of the climb is even an official camping ground with sun shelters and a toilet block.

We camped a bit further, close to the northern scarp of the Jebel Al Akhdar. Our tents were quickly raised around ready made campfires by previous explorers. Walking to the scarp and a higher vantage point offers some breathtaking views to the north with the villages of Hat and Bilad Sayt in miniature deep below.

A cold night, but with a big box of wood taken from home we had a nice campfire. Sitting and relaxing, watching the flames below and the distant stars above the mountains. We should however have taken the thick sleeping bags, as our thin ones - normally even too warm- were too chilly!

Voor een betere beschrijving van Tanuf zie de route 'van Nizwa naar Bahla'. We reden via een binnendoortje vanaf Tanuf parallel aan de helling naar het westen, zo'n 5 km door palmplantages. De weg naar boven is van veraf al heel duidelijk te zien als een slingerend litteken omhoog. Een stoffige weg met indrukwekkende vergezichten naar achteren, gestaag klimmend naar 2000m. Verfrissend koel, en de airco in de auto kan eindelijk eens uitgeschakeld worden!

Zorg ervoor linksaf te slaan naar het dorpje op zo'n 7 km van het begin van de opgang. De route door het dorpje is niet helemaal duidelijk en is verstopt tussen een paar huizen. Er zijn altijd wel een paar kinderen die naar de goede kant wijzen. Het plateau wat dan volgt heeft mooie vlakke plekjes om te kamperen, zelfs voldoende plek voor grote groepen. Op 18.8 km van de opgang is een aangelegde kampeerplek met zonnedaken en een rotsblokhuisje met toiletten.

Wij kampeerden een stukje verder naar het noorden, dichterbij de noordelijke scherpe afgrond van de Jebel Al Akhdar bergrug. Onze tenten waren snel opgezet rondom kampvuur-steencircels achtergelaten door andere ontdekkers. Een ontspannen wandeling naar de afgrond wordt beloond door prachtige vergezichten naar het noorden met de dorpjes Hat en Bilad Sayt als speelgoed maquettes in de diepte.

Voor ons gevoel een koude nacht, maar met een grote doos vol hout van huis meegenomen om een lekker kampvuur te bouwen, is het wel uit te houden. Ontspannen naar de vlammetjes kijken of naar de verre sterren boven de bergen in de verte. We hadden echter de dikkere slaapzakken mee moeten nemen. De dunne slaapzakken, normaal nog zelfs te warm, waren te kil en zelfs dichtbij elkaar kruipen helpt dan niet veel. Met kleren aan naar bed wel!

A dusty track as can be seen by the fine dust collecting at the back of the cars.

Stof, stof en nog eens stof. De auto wordt er wit door en het fijne spul kruipt overal in

Campsite at 2000 metres. The structure in front is a waterbasin fed by drains designed to collect rainwater over a wide area. The shelters further down are ideal for a picnic and provide a convenient campsite for the easy-going traveller. Note the bushy vegetation.

De aangelegde kampeerplek op 2000 m hoogte. Het lage gebouw op de rechtervoorgrond is een waterbasin dat gevoed wordt door een serie van kanaaltjes die regenwater opvangen. De houten afdaken op de achtergrond zijn ideaal voor de luie kampeerder die geen tent opzetten wil. De begroeiing bestaat voornamelijk uit lage struiken.

Our campsite at 2000m altitude, plenty of space, with a view on the rocky plateau.

Onze eigen kampeerplek die amper opvalt in de grote vlakte, en wat een uitzicht vanuit je bed!

The northern scarp of the Jebel Al Akhdar range with an almost vertical drop of some 1000 m.

De afgrond die de noordelijke flank van de Jebel Al Akhdar keten vormt. Bijne vertikaal zo'n 1000m naar beneden.

Looking down at Bilad Sayt (centre) and Hat (lower right corner) at the end of Wadi Bani Awf.

Uitzicht over de dorpjes Bilad Sayt (in het midden van de foto) en Hat (rechtsonder) aan het einde van Wadi Bani Awf.

A very appropriate message, breaking with the engine in 4WD and lowest gear is absolutely necessary for the descend to Hat.

Een noodzakelijke waarschuwing. Zelfs in de laagste vierwielstand en laagste versnelling nog voorzichtig afdalen!

The next day we packed up, for once an easy job in the cool morning and started the descend down to the village of Hat. The track is an engineering feat and must require a lot of maintenance to keep it in place. Many scars show where rockslides must have blocked the road. Clearly a road to avoid in case of rain. The views are magnificent, up as well as downwards, with many spots demanding to be captured on photograph. De volgende dag weer vroeg inpakken, nu eens niet een zweetjob in de koele morgen. Afdalen naar het dorpje Hat dat in miniatuur bijna recht beneden ligt. Een bewonderingswaardig stukje wegenbouw, met zo te zien veel onderhoud getuige de vele aardverschuivingen op de steile stukken. Een weg om te vermijden als het regent. Het uitzicht blijft prachtig, naar boven zowel als naar beneden. Uitzichten die letterlijk om een fotootje vragen.

View of Jabal Al Akhdar (the highest point features a dome-shaped radar station not visible on this picture)

The village of Hat right below

The descend from 2000m down to Hat with continuous wide views over the northern Oman mountains, keep an eye on the road tough....

Een afdaling vanaf 2000m naar beneden naar Hat, met prachtige vergezichten. Ook op de weg letten want het is maar smal en blijft stijl!

It is also worthwhile to look back and up, wondering how they managed to carve the road in the rocks - and to keep it there-

Ook de moeite waard om achterom en omhoog te kijken, vol verwondering over de weg die ergens tegen de rotswand geplakt ligt en blijft liggen.

North-eastern flank of the Jebel Al Akhdar range characterised by a near vertical drop of almost 1000 metres, with the road literally carved in the steep flank. The track descends more gradually: 1300 metres over a distance of about 10 km (1.8 km as the bird flies), a challenge for a car ascending, and careful driving (in low gear) descending.

De noordoostelijke flank van de Akhdar bergrug, een fgrond van zo'n 1000m stijl naar beneden. Een weg de letterlijk in de rotsen uitgeblazen is. Een afdaling van 1300 m over een afstand van 10 km over de weg, (1.8 km in vogelvlucht), een uitdaging omhoog voor iedere moter en voorzichtig rijden naar beneden (laagste versnelling).

Falaj near the village of Hat collecting cool water from various springs at the bottom of the scarp. Inviting for a slide.

Waterkanaal beneden bij het dorpje Hat met koel water verzameld uit diverse bronnen aan de voet van de rotswand. Bijna een glijbaan.

The village of Hat seems tucked away in a hidden valley surrounded by steep rock faces. The real surprise is still to come, some 3 km beyond Hat. Here the road dives down into the wadi hidden by a shady palm groove. Directly left opens a narrow gorge, draped by travertine blankets, dripping with water. This is the entrance to a narrow canyon that leads to the village of Bilad Sayt at the other side of the mountain. The gorge is used by the locals as a quick crosscut with a well trodden path, and not surprisingly we met with children playing and adults enjoying an afternoon walk in the shade. The 30 minutes stroll between the rockwalls is indeed like walking in a cool cave.

From here we said goodbye to the cool mountains as the children still needed to finish their homework and we therefore wanted to be back home in the early afternoon, but promising ourselves to come back.

The track northwards to wadi Bani Awf offers some spectacular views over snake gorge. The track itself is definitely 'snaking' along the steep mountain flanks.

Het dorpje Hat ligt zo'n beetje weggestopt in een verborgen vallei, omgeven door massieve steile rotswanden. De echte verrassing moet nog komen, 3km verderop. Hier duikt de weg weer verder naar beneden de wadi in, verborgen tussen de palmbomen. Dan een spectaculaire kloof aan de linkerkant van de weg, gedeeltelijk verhuld achter dikke korsten van druipende travertijn. Dit is de ingang van een smalle kloof die naar het dorpje Bilat Sayt voert, aan de andere kant van de massieve rotsen, een wandeling van een kleine 30 minuten. De doorgang wordt druk gebruikt door de lokale bevolking. Het pad ziet er veelgebruikt uit en we kwamen kinderen en volwassen tegen, duidelijk genietend van een wandeling in de koele schaduw van de massieve rotswanden.

Hier namen we afscheid van de koele bergen omdat de kinderen nog huiswerk moesten maken en we daarom niet te laat 's middags thuis wilden zijn. Wel de belofte om weer terug te komen want we hadden nog lang niet alles gezien..

De weg naar het noorden, naar wadi Bani Awf, is op zichzelf nog verrassend spectaculair, geplakt tegen de steile rotsen, met prachtige uitzichten over de 'snake gorge'.

Rock-bowl, with spring and palms on the track from Hat to Bilad Sayt.

Een natuurlijk basin aan de voet van een massieve rotswand met een idyllische bron omgeven door groene palmbomen.

The narrow gorge leading through the rocks from the road to Hat to the village of Bilad Sayt, an easy walk of some 30 minutes. This is the track also used by the locals, as shown by the well worn path and steps and people that we met in the gorge.

De smalle kloof vanaf de weg naar Hat naar het dorpje van Bilad Sayt, een wandeling van zo'n 30 minuten. Het pad is ingesleten en afgesleten door het vele gebruik.

From Bilat Sayt northwards to Zammah and wadi Bani Awf. A spectacular track with steep rocks at one side and a wide view at the other side. The cleft in the centre of the photograph is 'snake gorge'. The gorge is deep cleft in the massive limestone rocks . It is difficult to see clouds from the depths of the cleft and the possibility of fast rising waters in the narrow gorge poses a serious threat for anybody tempted to try the gorge. A group of people walking through the gorge was washed away and killed a number of years ago!

Van het dorpje Bilad Sayt noordwaards naar Zammah en Wadi Bani Awf. Een spectaculaire weg met een steile rotswand aan een kant en verre uitzichten aan de andere kant. De 'scheur' in het midden van de foto is 'snake gorge', een diepe kloof in de massieve kalksteen. Het is moeilijk om regenwolken vanuit de kloof te zien en het gevaar van een snelle muur van water door de kloof is zeer reeel. Dat heeft een groep wandelaars een aantal jaren geleden het leven gekost!

Back home at 14:00 hrs, amazing after having seen such a variety of scenery in such a short time with relatively little driving, albeit steep up and down..... Verrassend vroeg weer thuis, om 14:00 uur, na zo'n mooie tocht met een grote variatie op zo'n korte afstand met relatief weinig rijden, weliswaar veel op en neer...............
Back to home page Terug naar home page

@ J. Schreurs October 2002