Makkingancestors

Ansichtkaarten van de familie Makkinga, 1920-1971

Contact houden wanneer je ver van elkaar verwijderd bent is in het begin van de 20ste eeuw ook nog moeilijk. Daarom stuurde men elkaar ansichtkaarten. Van de familie Makkinga was Jan Makkinga al vroeg naar IJmuiden verhuisd om daar te gaan werken in de botermakerij. Er is een serie ansichtkaarten bewaard gebleven die de familie Makkinga uit Ommen naar IJmuiden stuurden en terug. Een kopie van de kaarten en de achterkant ervan heb ik op de volgende pagina staan, hieronder een tabel met (vermoedelijke) datum, onderwerp kaart, wie stuurde en geadresseerde.

De datum is soms precies, als de poststempel te lezen is, soms geschat. Sommige kaarten zijn al veel ouder dan de poststempel.

*Data die schuin/dik gedrukt zijn, zijn niet zeker, **V/A: is dit de voor (VK) of achterkant (AK) van de kaart.

Datum* V/A** Van Adres Opmerking op kaart of anders
1-jan-20 VK     Zuivelfabriek "de Vechtstreek", Ommen, ca. 1920
1-jan-20 VK     Voetballende heren voor een oude boerderij en vervallen molen, onbekend waar dit is. Mogelijk de Makkinga's molen (=molen op den Oordt) (HS)
1-jan-20 VK     Poserend gezin voor een boerderij en molen, onbekend waar dit is.
1-jul-25 VK     Dikke Den in 't Laar, bij Ommen
1-jul-25 AK Carel en Flip F.J.Makkinga,
p/a J.Schurer,
Ursem
Alkmaar
 
10-jul-25 VK     Brugstraat in Ommen. Reklames op de winkel van Persil en Van Nelle Tabak. Bij één winkel klompen voor de deur, paar mensen kijken naar buiten. Deze foto is in 1922 gemaakt:"de Brugstraat in 1922. Links het gemeentehuis, waarin de tolwachterswoning eveneens was ondergebracht. De winkelpanden rechts van Stevens, van Kesteren en Corté zijn thans afgebroken ter verbetering van de verkeerssituatie ter plaatste." (citaat uit Ommen in oude ansichten pg 24).
10-jul-25 AK Dina F.J.Makkinga,
p/a J.Schurer,
Ursem,
Alkmaar
 
13-aug-25 VK     Met hand ingekleurde kaart van de Vechtbrug bij Ommen gezien vanuit de stad (hotel de Zon op de achtergrond?). Er was al telefoon en electriciteit.
13-aug-25 AK Carel en Flip G.Makkinga,
p/a F.Makkinga, Bruchterweg, Hardenberg
 
21-apr-26 VK     Gezicht op Ommen, zwart-wit (ook versie in kleur aanwezig), met de Vecht en de Vechtbrug links.
21-apr-26 AK Dina F.J.Makkinga, Ursem, bij Alkmaar Felicitatiekaart
21-sep-26 VK     Ingekleurde versie van kaart van 21-04-1926, de tekst is anders (Panorama van Ommen), ook achterop de kaart.
21-sep-26 AK Dina F.J.Makkinga,
p/a J.Schurer,
Ursem,
Alkmaar
 
20-jan-26 VK     Maand onbekend in datum!
Huize Welgelegen en Landhuis in Heemse. Persoon met fiets lijkt wat op Karel Makkinga (maar zal het niet zijn).
20-jan-26 AK Geert F.J.Makkinga,
p/a J.Schurer,
Ursem,
Alkmaar
 
15-jul-28 VK     Kaart van de Ned.Herv. kerk en pastorie in Ommen.
Van vrijwel dezelfde foto is er nog een kaart met:
- de man die uit het raam van de pastorie hangt is er niet meer maar er staat een man op het balkon
- de zonneschermen zijn hier opgehaald en daar neergelaten
- de kerkklok staat een paar minuten later.
15-jul-28 AK F.Makkinga
Bruchterweg Hardenberg
F.J.Makkinga, Botermaker, Zuivelfabriek de Graafstroom, Bleskesgraaf (ZH)  
10-nov-30 VK     Ommen de Besthemer molen
10-nov-30 AK Geertje en Chris J.Makkinga, Boterfabriek, Stompetooren, NH Ommen 9e nov 1930
RF
Wij ontvingen het bericht van de geboorte uwer Dochter, Van harte gefeliciteerd en meden hoopende dat het verder met Moeder en Kind goed blijft gaan Zeker is Moeder uit Hardenberg
wel bij u. Wil haar ook feliciteren, met haar eerste Kleinkind hoopende dag ge deze letteren in gezondheid ontvangen mocht, en van ons beide de hartelijke groeten je toegenegen nichten
Geertje en Chris
1-jan-30 VK     Dit is de stoomzaagmolen van Gerrits en Makkinga in Ommen. Volgens Ommen in oude ansichten is dit een opname (toen ook de kaart gemaakt is?) uit 1907, maar het is aanzienlijk later verstuurd.
1-jan-30 AK G. Mej.R.G.Makkinga, Burgwal 110, Kampen De datum is dubieus: de kaart is van ca. 1907. De stempel lijkt erop gezet voor het  versturen maar dit is gedaan nadat de postzegels er weer af waren. Dus kan wel van ca. 1910 zijn!
De afzender is onbekend (G.) en Rieka Makkinga ook.

Beste Rieka
Wij zijn goed gezond. ik zal maar even een kaart schrijven want Klazina zal misschien nog een post wachten en de tijd wordt al zoo kort. Tante had er ook net weer aan gedacht, de lengte moet wezen 108 centimeter wijdte van de boord ingerijgd 58 cm en de breedte van de boord 3 cm. dus is u daar voor nodig 8 cm met inslag er bij berekend. nu begrijpt u of moeder wel wat tante bedoeld dan doet tante met dus kan dan de boord een breedte van 't goed hebben(?) re… eindje wit lint dicht
Groeten G.
13-jan-33 VK     De maand in de datum is onbekend, Dikke Den Ommen, bij de boom staat een mannetje.
12-jan-33 AK Herman F.J.Makkinga bij "Neerlandia", Stompetooren NH  
20-mrt-35 VK     Hotel de Zon en de Besthmer molen aan de Vecht bij Ommen
20-mrt-35 AK Dina, Gerard, Herman, Flip, Geert, Vader, moeder F.J.Makkinga bij "Neerlandia", Stompetooren NH  
1-jan-35 AK Geertje en Chris F.J.Makkinga bij "Neerlandia", Stompetooren NH Beste luidjes,
Ontvang door dezen onze hartelijke gelukwenschen met de geboorte van de kleine Geertje. Is alles wel met moeder en dochter?
Vele groeten tante Geertje en tante Chris
1-jan-35 VK     De Zaagmolen in Ommen. Dit is de zogenaamde Makkinga's molen (de molen op den Oordt).
20-jun-36 VK     Besthmen Oude Boerderij
20-jun-36 AK fam. Makkinga F.J.Makkinga, D17, Stompetooren  
1-jan-36 AK   F.J.Makkinga bij "Neerlandia", Stompetooren NH Wij zijn goed aangekomen in Alkmaar was het erg druk het viel lang niet mee om in de trein tekomen in Amsterdam ging het beter. Geertje is erg zoet geweest maar ze is nu op ze heeft heelemaal niet gehuild. Ze keken er van Geertje op. De tasch is nog heel gebelven. Buurvrouw en haar vader hebben mij op de trein geholpen Janie(?) en kinderen
1-jan-36 VK     Ommen

Olde Vechte bij Beerse
25-jun-37 VK     "Binnenplein Werkkamp"
Dit is het werkkamp Eerde in Ommen. Op dit plein werd waarschijnlijk ook gymnastiek gedaan (in de verte staat een stellage met ringen) en er staat een jongetje naar de fotograaf te kijken  midden op de foto.

Van Tjeerd van Leeuwen (www.oudommen.nl) kreeg ik de volgende info over dit kamp gemailed (herkomst voor mij onbekend):

1935-10-12

           Ingezonden stuk. Jl. vrijdagmiddag had ondergetekende het genoegen bij te wonen de opening van het vierde werkkamp, dat uitgaat van de Centrale voor Werklozenzorg, gesticht op initiatief van de Raad van Nederlandse Kerken voor praktisch Christendom, door Z.E. den minister van Sociale Zaken, mr. M. Slingenberg. Voor de opening van dit werkkamp, dat gelegen is te Eerde bij Ommen, midden in het 1000 ha. grote prachtige landgoed Eerde, bestond grote belangstelling c.a. Chr.F. Bramer, burgemeester van Stad Hardenberg.

 

Van 1921 tot 1929 was het betreffende gebied het internationaal hoofdkwartier van de "Orde van de Ster" (Sterkamp), met Krishnamurti als leider.
In 1929 werd de "Orde van de Ster" opgeheven maar bleef het kampterrein bestaan tot 1938.
Er werden in die periode (tot 1938) wel Sterkampen georganiseerd o.a. van de vrije jeugdbeweging met Krishnamurti als gastspreker.
 
Het kamp werd pas in 1942 in gebruik genomen (met de naam Erika) als justitieel strafkamp om de overvolle gevangenissen te ontlasten.
Vanaf 1943 tot najaar 1944 werd Erika een opvoedingskamp, een Arbeitserziehungslager voor landlopers en bedelaars, maar ook voor mensen die zich hadden onttrokken aan de arbeidsplicht in Duitsland.
In het najaar van 1944 werd Erika weer een strafkamp en het werd uiteindelijk op 11 april 1945 bevrijd.
 
De ansichtkaarten hebben volgens mij betrekking op hetzelfde terrein/gebied welke dus vanaf 1935 ook in gebruik is geweest als werkkamp van de "Centrale voor Werklozenzorg, gesticht op initiatief van de Raad van Nederlandse Kerken voor praktisch Christendom" zoals uit onderstaand artikel blijkt.
Dus ten tijde van de ansichtkaarten was er nog geen sprake van de naam Erika (of Erica).

 

25-jun-37 AK G.J.Veldsink H.Makkinga, Groeneweg,
Stad Hardenberg
"Werkkamp Eerde"
5-jul-37 VK     Kaart van 't Eekhoorntje bij Nieuwbrug
5-jul-37 AK Moeder, Dina, Grietje F.J.Makkinga bij "Neerlandia", Stompetooren NH  
1-okt-40 VK     Achtergevel Kasteel Eerde
1-okt-40 AK G.Makkinga Fam. Makkinga, Chorfstraat 48, Alkmaar  
21-mrt-41 VK     Achtergevel kasteel Eerde
21-mrt-41 AK Geert F.J.Makkinga, Bergerweg 21, Bergen (NH) Felicitatiekaart
1-jan-41 AK Opa, Opoe F.J.Makkinga, Bergerweg 21, Bergen (NH) Hardenberg
Vader en Moeder waren gisteren om 4 uur al weer huis Zij zijn heelemaal met Lindenhovius gereist tot Ommen
1-jan-41 VK     Achtergevel Kasteel Eerde
25-feb-44 VK     Edith-Huis Ommen
25-feb-44 AK Geertje en Jan Grietje en Geer, Bergerweg 21, Bergen (NH)  
14-aug-46 VK     Molen maar niet in Ommen (HS)
14-aug-46 VK     Molen maar niet in Ommen (HS)
14-aug-46 VK Grietje F.J.Makkinga, Bergerweg 21, Bergen (NH)  
14-aug-46 AK Gerie Makkinga F.J.Makkinga, Bergerweg 21, Bergen (NH)  
17-aug-46 VK     Groeten uit Ommen
Dit is denk ik niet Ommen…
17-aug-46 AK Gerie Makkinga F.J.Makkinga, Bergerweg 21, Bergen (NH) Komt u gauw, Moeder
18-aug-47 VK     Gemeentehuis Ommen
18-aug-47 AK Vader, moeder, Gerie Grietje Makkinga, Tuindorpstraat 4, Velsen-Noord  
7-jan-48 VK     De zaagmolen in Ommen
7-jan-47 AK Geert F.J.Makkinga, Tuindorpstraat 4, Velsen-Noord  
13-nov-48 VK     Buitencentrum N.P.V. Ommen
De Gilwell Adas Hoeve: een hoeve voor de scouting (NPV=Nederlandse Padvinders Vereniging). Deze bestaat nog steeds.
13-nov-48 AK Vader Fam.Makkinga, Schoonoortstraat 21, Velzen-Noord  
2-mrt-49 VK     Herinneringskaart aan feit dat Ommen 700 jaar stad is.
2-mrt-49 AK Voorstraat A50 Fam.Makkinga, Schoonoortstraat 21, Velzen-Noord  
24-aug-50 VK     Gezicht op Ommen
24-aug-50 AK Fam. Gerrits Fam.F.J.Makkinga, Velsen-noord Beerze 23 aug 50
Zeer Geachte fam Makkinga,
Uw kaart in dank ontvangen en prettig dat u goed is overgekomen ja de .. Naar Zwolle is nog een heel eind maar het zal u zeker wel weer vergeten zijn
De fam … is goed overgekomen en geniet reeds.
Onze beste groets
Hoogachtend(?)
fam Gerrits
29-dec-50 VK     Station Ommen
29-dec-50 AK Oom Jan en tante Martha Fam.J.Makkinga, Boterfabriek, Velzen Gezegend 1951
18-jan-52 VK     Koeksebelt bij de Vecht in Ommen
18-jan-52 AK Fam. Gerrits, Beerze Fam.Makkinga te Velzen-Noord Felicitatiekaart
21-apr-52 VK     Almelo Diaconessenhuis
21-apr-52 AK Dina Fam.Makkinga, Schoonoortstraat 21, Velzen-Noord Hartelijk Gefeliciteerd van
Dina
10-jul-52 VK     Brug bij Beerzerveld
10-jul-52 AK Gezina Fam.Makkinga, Schoonoortstraat 21, Velzen-Noord, post Beverwijk  
6-jul-53 VK     Vallei Lemerlerberg Ommen
6-jul-53 AK Jan en Gré Fam.Makkinga, Schoonoortstraat 21, Velzen-Noord, post Beverwijk  
25-okt-54 VK     Beerse, Zandverstuiving
25-okt-54 AK Vader, moeder, tante Roelfien, oom Hendrik Jan Fam.Makkinga, Schoonoortstraat 21, Velzen-Noord, post Beverwijk  
1-jul-55 VK     Beerse
1-jul-54 AK Grietje Fam.Makkinga, Schoonoortstraat 21, Velzen-Noord  
4-jul-55 VK     Sparkruidenier Beerse
4-jul-55 AK Moeder, Jan Dames Makkinga, Wijkaanzeeweg 109 Ijmuiden Beerse 3-7

Beste Dames
Thuis alles oke vandaag in Hberg prachtig weer volgens het weerbericht in IJmuiden ook. Wij komen
morgenavond (maandag) om 8.10 in ijmuiden julianakade aan zorgen even dat je er met de fiets bent Hartelijke groeten moeder en jan
8-aug-55 VK     Kamphotel Vechtstroom aan de Vecht te Oudleusen (Dalfsen)
8-aug-55 AK Gerard, Dina, Gré, Jan en Janny J.Makkinga-Kuipers, Wijkaanzeeerweg 104, Ijmuiden Hartelijk Gefeliciteerd van Gerard, Dina, Gré, Jan en Janny
29-aug-55 VK     Ommen Steile Oever
29-aug-55 AK Gré en Jan F.J.Makkinga, Orionweg 117, Ijmuiden  
28-aug-56 VK     Oude boerderij Lemelerberg
28-aug-56 AK Gré en Jan Fam. Makkinga, Wijkaanzeeerweg 107, Ijmuiden  
28-jul-67 VK     Groeten uit Ommen
28-jul-67 AK Dina en Dina F.J.Makkinga, Orionweg 117, Ijmuiden  
13-jun-71 VK     Zaagmolen Ommen (Makkinga's molen of molen op den Oordt)
13-jun-71 AK Jan Fam.Makkinga, postbus 244, Ijmuiden Lieve fam
Het is voor moeder wel wat beter weer geworden gisteravond op de tv had het nog al geregend in de Helden bij ons was het ook wat koud vandaag is het weer prachtig weer wat een drukte in Ommen Dina en Geert zijn er ook bij Dina en Gerard is het natuurlijk groot feest, eten en drinken. Ik kom donderdag thuis het geld is op alles weg gegeven natuurlijk trouwens ik verveel mij niet het weerbericht voorspelt weer wat warmer krooshof ook een kaart gestuurd nu de H groeten van de hele fam.
VR Jan
21-okt-71 VK     Groeten uit Ommen
21-okt-71 AK   F.J.Makkinga, Orionweg 117, Ijmuiden Hartelijke groeten uit Ommen
wij brachten hier een paar dagen door Prima ook niet
anders verwacht. De naam Makkinga kom je overal tegen….
1-jan-73 VK     Niet verstuurde kaart van het huisje van Gerard en Dina Makkinga in Schettens, ergens begin jaren '70
13-mei-76 VK     Brugstraat Ommen
13-mei-76 AK D.Makkinga, Oldenhagen, Ommen F.J.Makkinga, Vacantiebedrijf "de Roek", Otterloo