DAGRAPPORTAGE CES-PROJECT HIJKERVELD 2015,   ronde - 05 (CES-6)

______________________________________________________________________________

 

Datum: 5 juni

WEER

start

half

einde

Aanwezigheid

Temp

8

15

21

Start    :   04.00 uur

Wind

ZO1/2

Zo3

ZO3

Gestopt:   10.45 uur

Zicht

G

G

G

Aanwezig: Willem, Wender

Bewolkt

o/l*

o

o

NeerslaG

-

-

-

 

* enige lichte wolkenbanen 

 

Totaal gevangen vogels             14

1kj

Na1kj

2kj

Na2kj

Vogelsoort

tot

Nw

ET

VT

-

m

v

-

m

v

-

M

V

-

M

V

Bonte vliegenvanger

5

2

3

-

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

Fitis

1

1

-

-

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Goudvink

1

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Merel

3

2

1

-

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

Pimpelmees

1

1

-

-

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Roodborst

1

1

-

-

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Vink

2

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

_________________________________________________________        

 

Eigen terugmeldingen (5)

 

RINGNUMM VOGELSOORT           G LEEFT RINGDA MV_OP  TERUG1 TERUG2 

======== ==================== = ===== ====== ====== ====== ======

AX.136-- bonte vliegenvanger  v na1kj 150504        150526 150605

BB.187-- bonte vliegenvanger  v na1kj 150515        150526 150605

AX.136-- bonte vliegenvanger  m na1kj 150526        150605

V.7409-- goudvink             m na1kj 150424        150515 150605

L.3857-- merel                v na2kj 150424        150515 150605

___________________________________________________________

 

Waarneming

Nachtpauwoog, Hijkerveld 5 juni 2015

 

Gezang

Nachtzwaluw (3 territoria), wielewaal (2), zanglijster, merel, goudhaantje, roodborst, fitis, geelgors, koolmees, gekraagde roodstaart, boomleeuwerik, veldleeuwerik, roodborsttapuit, houtsnip (thv witte cluster), bonte vliegenvanger, boompieper, goudvink, fluiter (tussen rode en donkere cluster), grauwe vliegenvanger, barmsijs, sijs, matkop, zwarte mees, kuifmees, winterkoning (ook alarmerend met vliegklare jongen), grote lijster, kneu, putter, vinken

Roep

Koekoek, grote bonte specht, koekoek (2)

Overvliegend

Gele kwikstaart (2), zwarte kraai, boomvalk, appelvink, blauwe reiger, houtduif

Anders

Libellen: viervlek, smaragd, grote keizer, vroege glazenmaker; nachtpauwoog,

Legerhelikopter lange tijd laagvliegend en hangend boven gebied.

 

________________________________________________________________