CES05

 

Datum:

24 mei 2015

Weer

Start

Half

Eind

Meters mistnet:

102 meter

Temp.

7 C

9 C

11 C

Vangtijden:

04:30 10:30 uur

Wind

N 1

ZW 1

ZZW 2

Vangduur:

6 uur en 0 minuten

Zicht

goed

goed

goed

Aanwezig:

Harry

Bewolking

half

half

licht

 

Gevangen vogels:

 

1 kj

2 kj

na 1 kj

Soort

tot.

nw.

e.t.

v.t.

onb

man

vr.

onb

man

vr.

onb

man

vr.

Braamsluiper

4

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

Heggemus

2

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

Koolmees

4

-

4

-

-

-

-

-

1

2

-

1

-

Merel

3

2

1

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

Pimpelmees

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Spotvogel

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Tuinfluiter

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Tjiftjaf

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Winterkoning

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Zanglijster

2

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

Zwartkop

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

24

13

11

0

1

0

0

0

4

3

0

10

6

 

Eigen terugvangsten:

 

vogelsoort

m/v.

leeftijd

ringdatum

gecontroleerd op

Braamsluiper

m

>1 kj

02-05-2015

240515

Heggemus

-

1 kj

14-05-2015

240515

Koolmees

m

1 kj

21-06-2012

161112; 190413; 190713; 121013; 210614; 201114; 130415; 240515

Koolmees

v

1 kj

27-06-2014

091114; 130415; 140515; 240515

Koolmees

m

1 kj

11-10-2014

240515

Koolmees

v

2 kj

02-05-2015

240515

Merel

v

1 kj

24-08-2014

020515; 240515

Pimpelmees

v

2 kj

29-01-2012

140412; 161112; 170513; 051113; 160414; 190914; 240515

Pimpelmees

m

1 kj

31-10-2013

201114; 240515

Winterkoning

m

1 kj

08-08-2014

081114; 140515; 240515

Zanglijster

m

2 kj

08-06-2013

240515

NB: leeftijd = leeftijd op ringdatum

 

Waarnemingen:

Rond- of overvliegend: Enkele Kauwen, Zwarte kraaien, Houtduiven, Holenduiven en 2 Vlaamse gaaien. 1 Buizerd en 1 Blauwe reiger. 1 Gr. B. specht, groepjes Spreeuwen met jongen en 1 Turkse tortel. 2 koppels Wilde eenden. Groepjes Kleine mantelmeeuwen. 3 Nijlganzen.

2 nesten met jonge Merels, 2 nestjes met jonge Winterkoningen, 2 nestkastjes met jonge Koolmezen en 2 met jonge Pimpels.

1 of meerdere zangposten van: Fitis, Braamsluiper, Zwartkop, Tuinfluiter, Spotvogel, Gekr.roodstaart, Grasmus, Winterkoning, Roodborst, Heggemus, Merel en Zanglijster.