DAGRAPPORTAGE CES-PROJECT VENEBUURT 2017,   TREK07

______________________________________________________________________________

 

Datum: 30 september 2017

WEER

start

half

einde

Aanwezigheid

Temp

15

16

17

Start    :    07.00 uur

Wind

WZW1/2

WZW2/3

WZW2/3

Gestopt:    11.25 uur

Zicht

G

G

G

Aanwezig: Willem, Oebele, Sander, Michiel

(open dag / EBW: totaal 6 gasten)

Bewolkt

H/Z

H/Z

H/Z

NeerslaG

-

-

-*

*Vanuit zuiden naderende regen; gisteravond (onweers)buien

 

Totaal gevangen vogels         85

1kj

Na1kj

Volgr

Vogelsoort

tot

Nw

ET

VT

-

m

v

-

m

v

-

M

V

Kleine karekiet

7

7

-

-

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolmees

3

2

1

-

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Matkop

1

1

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Merel

9

7

2

-

 

6

2

 

1

 

 

 

 

Pimpelmees

17

12

5

-

5

6

4

 

 

2

 

 

 

Rietgors

22

19

3

-

 

12

5

 

1

1

 

3

 

Roodborst

6

5

1

-

5

 

 

1

 

 

 

 

 

Staartmees

5

5

-

-

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Tjiftjaf

13

12

1

-

3

 

 

1

 

 

9

 

 

Zwartkop

2

2

-

-

 

 

2

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

 

Eigen terugmeldingen (13)

VOGELSOORT      G LEEFT RING _M _D MV_OP  TERUG1 TERUG2 TERUG3 TERUG4 TERUG5 

=============== = ===== ==== == == ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

KOOLMEES        M 1KJ   2017 06 02 300917 140617 270617 010817 070817 300917

MEREL           M 2KJ   2017 04 17        150517 300917

MEREL           M 1KJ   2017 08 07        300917

PIMPELMEES      V 1KJ   2016 09 13 300917 300917

PIMPELMEES      V 2KJ   2017 06 14        300917

PIMPELMEES      O 1KJ   2017 06 14        180717 300917

PIMPELMEES      M 1KJ   2017 06 14 300917 300917

PIMPELMEES      O 1KJ   2017 06 14        300917

RIETGORS        V NA1KJ 2017 06 02        300917

RIETGORS        M 1KJ   2017 07 18        300917

RIETGORS        M 1KJ   2017 08 07        300917

ROODBORST       O 1KJ   2017 08 23        300917

TJIFTJAF        M NA1KJ 2017 06 02        300917

________________________________________________________

 

Waarneming

 

Eurobirdwatch (Europese vogeltrek-tel-dag)

Telstation Venebuurt (Geaflecht Gorredijk i.s.m. Menork)

Totaal aanwezig: 10

 

Totaal geteld

(Tj. Geertsma Terwispel)

 

 

 

Aalscholver                   11

Buizerd                          3

Boerenzwaluw                  20

Blauwereiger                   3

Canadese gans                  110

Fuut                               7

Grote zilverreiger          2

Gaai                              4

Graspieper                     2

Grauwe gans                  228

Groenling                      3

Grote bonte specht                  1

Grote lijster                    1

Holenduif                      3

Houtduif                        1

Huismus                       30

Kolgans                         7

Kievit                           52

Kneu                             4

Kokmeeuw                   25

Kleine karekiet                7

Krakeend                      10
Koolmees                        3

Matkop                          1

Meerkoet                       1
Merel                               9

Nijlgans                        23
Pimpelmees                     17

Putter                           35

Rietgors                        25
Roodborst                        6

Smient                          616

Slobeend                       15

Soepgans                       1

Spreeuw                       144

Staartmees                     5

Tafeleend                       5
Tjiftjaf                             15

Veldleeuwerik                   6

Vink                              6

Waterral                        1

Waterhoen                     4

Watersnip                     21

Wilde eend                    144

Winterkoning                   1

Wintertaling                    5

Witte kwikstaart            4

Zanglijster                     5

Zwartekraai                    1

Roerdomp                     1

Topper                          6

Kleine mantelmeeuw         1
Zwartkop                         2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
 

 

________________________________________________________________