Het Populetum
In 1998 ben ik begonnen met de aanplant van 15 Robusta populieren. Met in mijn achterhoofd dat er over vijfentwintig jaar al grote robuuste bomen zullen staan, die onder goede omstandigheden honderd jaar worden. Mijn interesse voor deze snel groeiende, karakteristieke boom was gewekt en het Populetum was geboren. Tot op heden verzamel ik populieren en kweek ze op. Het grootste gedeelte van de verzameling bevindt zich in de opkweekfase en wordt de komende jaren uitgeplant.
Het Populetum is te verdelen in drie groepen:

Klonen
Het Populetum beperkt zich tot het verzamelen van klonen welke ooit in Nederland en omstreken zijn gebruikt. Het gaat om een kleine honderd verschillende klonen. Men kan deze opdelen in het oude en nieuwe sortiment. Het oude sortiment bestaat uit een twintigtal natuurlijke kruisingen. Deze zijn ontstaan tussen 1750 en begin 1900 in Europa. Een aantal klonen hiervan (o.a. Brabantica en Eugenei) zijn door de jaren heen verdrongen door beter groeiende en meer ziekteresistente klonen. Deze planten met vaak een bijzondere geschiedenis komen nagenoeg niet meer voor. Een aantal andere oude klonen (o.a. Forndorf, Heidemij en Serotina) komen nu nog voor als oude bomen langs wegen of op erven. Vanwege hun leeftijd en door de missende kennis van klonen verdwijnen ze in rap tempo. Om deze klonen, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de populier, te bewaren is dit populetum mede opgericht.
Er zijn ook klonen waarmee het zeer goed is vergaan. Robusta bijvoorbeeld, in 1895 in Frankrijk ontstaan. Het is een zeer succesvolle populier en is over de hele wereld aangeplant. In Nederland bestond midden jaren tachtig de helft van alle populieren uit Robusta.

Soorten
Er zijn ongeveer vijfendertig soorten. Voorkomend op het noordelijk halfrond, in Europa, Noord Afrika, de Himalaya, China, Japan en Noord Amerika. De soorten in het populetum zijn voornamelijk verzameld uit Europese arboreta. De chinezen zeggen dat ze negentig soorten kennen. Het zou kunnen dat het hier om soorten gaat met geringe verschillen.

cultivars
Daarnaast worden er cultivars verzameld. Hier onder vallen populieren met afwijkend blad en zuilvormige bomen. Er zijn 15 verschillende Cultivars.

n.b. Deze site is in opbouw. Je moet nog even wachten op de fotos en de beschrijvingen van soorten en klonen. Er komt een determinatie tabel online waaruit je de naam van de populier uit je tuin kunt herleiden. Kun je niet zo lang wachten of heb je vragen stuur dan een e-mail