logo3

 

dinsdag 26 januari 2010

 

knoop2

email04

line19

 

alleman3

image081

knopenbord2

image071

image053

pdf_logo

banner-bill

 

dienstmakkers

 

knoopenzo

 

3dflagsdotcom_logo_button

wapen_schooff

a0013a

Knopen

Boeken

Te koop

Touwwerk

Downloads

Favorieten

Over mezelf

Ons stolpje

                                                    

Home

line19

 

Achtknoop / Vlaamse steek. 3

Allemanseind. 3

Apenvuist (Permanente Werplijn Knoop) 6

Oogsplits 8-strengs (Delta) 7

Oogsplits in achtstrengs-gevlochten touwwerk. 8

Dubbele Hielingsteek (Echte Karaaksteek) 9

Dubbele Paalsteek. 10

Dubbele Schootsteek. 11

Dubbele Topsteek. 13

Dubbele Turkse knoop. 13

Engelse Kink. 16

Hielingsteek. 17

Korte splits 18

Kurkenzak. 18

Lange Splits 20

Leguaan. 23

Lopende Paalsteek. 24

Marechaussee platting. 26

Marlpriemsteek. 26

Mastworp (mastwerp) 27

Middenmansknoop. 28

Netten (boeten) 28

Oogsplits 3-strengs 31

Oceaan Mat (ovale mat) 33

De Ovale of Oceaan mat 34

Paalsteek. 35

Platte Knoop. 37

Ronde Mat 37

De Ronde mat 38

Rondtorn met Twee Halve Steken. 39

Schootsteek. 40

Schuifknoop. 42

Slippende Paalsteek. 43

Spiraal Platting. 43

Stellingplanksteek (stellingsteek) 44

Stootwil 46

Timmersteek met muilslag. 47

Topsteek. 48

Trompetsteek. 49

Turkse Knoop. 50

Twee halve steken. 51

Twee Zoete Liefjes 52

Valreepsknoop. 53

Oogsplits 4-strengs 54

Vissersteek. 55

Mastworp met voorslag. 55

Werpankersteek. 57

Werpankersteek. 57

touwtje

Achtknoop / Vlaamse steek

Figure of Eight Knot / Flemish Knot

Achtknoten / Achterknoten

Noeud en huit

 

Index

touwtje

Allemanseind

Bell Trogle

Glocke Kordel

De naam heeft meerdere verklaringen. 

1.   Onder andere doordat meerdere personen de bel kunnen luiden, dus alleman aan het eindje komt. 

2.   Ook werd het eindje gemaakt door meerdere personen, de matrozen die even een uurtje vrij waren maakte weer een paar knopen totdat het eindje, door alleman gemaakt, gereed was. 

3.   Een wat minder smakelijke herkomst is de voorganger van het toiletpapier. Vroeger hadden ze geen toiletpapier aan boord maar er hing een stuk uitgeplozen touwwerk aan een eindje buiten boord. De zeeman die zijn behoefte had gedaan haalde het touwwerk uit het water en gebruikte het. Daarna werd het weer terug in zee gegooid voor de volgende.

Beschrijving.

Vroeger werd het allemanseindje gemaakt van natuurtouwwerk. Omdat het allemanseindje tegenwoordig alleen voor de sier wordt gebruikt, gebruikt men nu kunststof touwwerk. Nylon is gemakkelijk te kleuren middels textielverf. Zo krijgt het allemanseindje een fleurig aangezicht. De allemanseindjes worden alleen nog gemaakt door een aantal hobbyisten. Ze worden ook te koop aangeboden maar dat is dan meestal een vergoeding voor de onkosten van het gebruikte materiaal. Als je arbeidsloon gaat vragen worden ze onbetaalbaar. Je bent snel een kleine 10 uur aan het knopen en dan vergeten we de voorbereidingen. Zoals touwwerk kleuren en afmeten, de ondergrond bekleden en nog meer kleinigheden. Zoals ik al zei een pure hobby.

De basisknoop is een Marechaussee platting. 24.

Wordt gebruikt voor de vervaardiging van het schouderkoord in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee en als sier platting  24 bij het vervaardigen van het allemanseind.

Werkwijze:

Neem een lijn of koord van de gewenste dikte. 2½ maal de gewenste lengte van de platting.

Vouw deze lijn dubbel en span hem strak, bijvoorbeeld door de lijn over een haak of spijker te hangen en op de uiteinden te gaan staan.

 Neem nu een tweede lijn of koord van dezelfde dikte, die echter 4 maal langer is dan de gewenste lengte van de platting.

Vouw de lijn dubbel en houdt hem achter de gespannen eerste lijn. Leg rond deze gespannen lijn een halve knoop en schuif deze knoop zover mogelijk naar de bovenzijde van de gespannen lijn.

 Maak nu de tweede halve knoop rond de gespannen lijn, echter in tegengestelde richting.

Vervolg nu het maken van halve knopen, per knoop van slagrichting veranderen, tot de gewenste lengte is bereikt.

Draai de vier lijnen nu een stukje ineen en leg hierop een eind takeling.

Spiraal platting:

Deze platting wordt met het zelfde doel en met de zelfde werkwijze vervaardigd als Marechaussee platting  24,  met dien verstande dat de halve knopen steeds in dezelfde slagrichting moeten worden gelegd, waardoor vanzelf de spiraalvorm ontstaat.

Voorbeeld:

·         Maak van een stuk van 20cm pvc buis de stam van het allemanseind.

·         Bekleed de stam met doek om de gewenste dikte te verkrijgen.

·         Neem een stuk vlaggenlijn (± 80cm) dubbel, met een kous, door de stam en knoop er een stuk (± 40cm) aan en trek deze knoop vast in de buis. 

·         Neem nu 6 witte lijnen van 2½ meter en 6 gekleurde lijnen van 2½ meter, diameter 2mm, brei hiervan 6 stukjes Marechaussee platting  24. (±30 knopen)

·         Bindsel de stukje platting rond de stam. 

·         Brei nu de zes plattingen aan elkaar door met de twee middendraden 2 knopen rond de twee naast elkaar liggende buitendraden te maken. 

·         Verwissel weer van middendraden en brei weer twee knopen, herhaal dit tot in totaal 4 rondes gebreid zijn. Er is nu een ruit structuur ontstaan.

·         Verwijder het tijdelijk bindsel en schuif het geheel naar de bovenzijde van de stam. 

·         Leg nu een Turkse knoop aan de onderzijde van het breiwerk.

·         Maak eventueel een dubbele kroon. (± 20 knopen)

·         Steek de middendraden van de volgende knoop door het oogje van de bovenzijde van de platting die daar recht boven ligt. Herhaal dit bij alle zes de plattingen. Er is nu een kroon of dubbele kroon ontstaan. 

·         Brei verder op de boven beschreven manier tot de onderzijde van de stam. Door het maken van meer dan twee knopen, met dezelfde middendraden, per ronde, kan de ruit structuur vergroot worden.

·         Maak de rest van de stam niet te eentonig, toon fantasie. (bv. klein kroontje, spiraal enz.)

·         Leg de Turkse knoop (dubbele Turkse knoop) over de onderzijde van het breiwerk en de stam.

·         Snij de lijnen op de gewenste lengte af. Rafel ze uiteen en kam ze tot een fraaie flos. 

Versier ten slot het allemanseind met enkele werplijn- of valreepsknopen en tot rozet verwerkte Turkse knopen. 

Index

touwtje

Apenvuist (Permanente Werplijn Knoop)

Monkey's Fist

Affenfaust

Terug naar allemanseind

Index

touwtje

Oogsplits 8-strengs (Delta)

Eye Splice

Augspleiss 8-Strang

Oogsplits in achtstrengs-gevlochten touwwerk

*  Tros aftakelen met kunststofdraad (b.v. paktouw) op ± 30 cm vanaf het uiteinde.

*  De strengen paarsgewijs (2 links geslagen strengen die naast elkaar liggen vormen een paar) uit elkaar halen tot aan de takeling.

*  Iedere streng aan het uiteinde afzonderlijk aftapen, zodanig dat een punt ontstaat. De paren moeten bij elkaar worden gehouden.

*  De tros is nu gereed om gesplitst te worden.

*  Leg het eind waar het oog in moet komen naar u toe, zodanig dat de "V's" (fig.1) gevormd door de strengen met de punten van u af wijzen.

*  Vouw nu de tros dubbel zonder er een slag in te draaien en wel zodanig dat er een oog van de gewenste grootte ontstaat.

*  Leg nu 2 paren links en 2 paren rechts van de tros.

*  Steek nu de marlpriem in de punt van de "V" en dwars door de tros (fig.2, rode stip).

*  Steek in het ontstane gat het onderste linker paar.

*  Steek de onderste streng van het linker paar (fig.3) dat nu overblijft onder de twee linker strengen van de "V" links van het midden door. Steek de andere streng (fig.4) onder de eerste door van het linker paar.

*  Dit paar is nu eenmaal doorgesplitst. Dit doen we totaal vijf maal. Splits nu dit paar tot en met de vijfde maal door. Volg hierbij de lijn die gevormd wordt door de strengen die langs de tros lopen en tevens evenwijdig aan elkaar liggen. Zij lopen ook evenwijdig aan de streng waar zojuist onderdoor gestoken is. Bij het splitsen steeds de linker streng onder de linker streng van het paar dat op de tros ligt steken (fig.5). Splits de rechter streng onder de rechter streng van hetzelfde paar (fig.6).

*  Draai nu de tros een kwart slag naar links. Splits het volgende strengenpaar (fig.7 en 8) op dezelfde wijze als hiervoor beschreven is, echter steek nu van links naar rechts door.

*  Draai de tros nogmaals een kwartslag naar links en splits het volgende paar door (fig.9 en 10). Steek nu weer van rechts naar links door, de strengen krullen. (5 maal). Steek, in tegenstelling tot de voorgaande paren, direct onder één door.

*  Er is nu nog een paar over dat niet is doorgesplitst. Dit is het paar dat als eerste door de tros is gestoken. Splits deze ook vijf maal door. Steek nu weer van links naar rechts door onder de laatste rij evenwijdig lopende paren.

*  De splits moet nu alleen nog worden afgewerkt. Neem daartoe twee paren samen (een paar wat hoog uitkomt en een paar wat laag uitkomt) en tape deze in zijn geheel af. Snij de twee paren op de tape af en brand het geheel dicht. Volg dezelfde procedure met de twee overgebleven paren.

Index

touwtje

 Dubbele Hielingsteek (Echte Karaaksteek)

Carrick Bend

Trossenstek

Noeud de Carrick

 karaaksteek9

Index

touwtje

Dubbele Paalsteek

Double Sheet Bend  

Doppelter Schotstek

Noeud de chaise double  

 Index

touwtje

Dubbele Schootsteek

Double Sheet Bend

Doppelter Schotstek

Noeud d'écoute double

dubbele-hielingsteek5

Index

touwtje

Dubbele Topsteek

Mast Head Bend

 dubbele_topsteek12

Index

touwtje

Dubbele Turkse knoop

Turk's Head - 5-lead

         

Deze knoop is niet gemakkelijk en er zijn slechts weinig zeelui, die hem nog kennen. Ik geef hem slechts voor de aardigheid en alleen zij, die de cursus in schiemannen tot dusverre trouw gevolgd hebben en zich steeds goed hebben geoefend, zullen in staat zijn hem aan de hand van de tekeningen en beschrijving te leggen. Als men erin slaagt en hem kent, bereikt men het succes, iets bijzonders te kennen, iets wat de tegenwoordige zeeman grotendeels onbekend is. Bovendien is het een mooie sierknoop en een aardig werk hem te maken. We leggen hem weer, voor oefening, om de hand en beginnen op precies dezelfde wijze als bij de enkele Turkse knoop van een eind. Het lijntje moet ongeveer 20-maal de omtrek van het voorwerp waaromheen de knoop gelegd moet worden, lang zijn. Fig. 1 toont het begin, hetwelk dus precies hetzelfde is als bij de enkele Turkse knoop van een eind, nl. het tampje I vastknijpen in de hoek van duim en wijsvinger en goed naar links wegstoppen, bijv. vastzetten onder de riem of band van het armbandhorloge, zodat deze tamp vooral buiten alle volgende slagen kan blijven. Daarna het losse oog slaan en de tamp B van rechts naar links en van onder naar boven, door dat oog steken. Het kruis K, dat nu door I en B ontstaat en in fig. I boven de duim is getekend, nu goed tussen duim en wijsvinger vast- knijpen en vasthouden en . . . de tamp B goed over alles heen, helemaal links over de pink heen, weg slaan (dit is zeer belangrijk!). Nu draaien we de hand om (fig. 2); B komt dan helemaal linksonder uit; - we hebben de duim nog steeds goed op het kruis K. Nu slaan we B onder a door, over b heen - we volgen dus de begintamp I en leggen hem dus naast I en bij K onder de duim. We hebben dus bij K een dubbel kruis tussen duim en wijsvinger. Dit kruis houden we goed vast (zie ook fig.4). Dan draaien we de hand om (fig. 3). Onder de duim (duidelijkheidshalve in de tekening even boven de duim getekend). zien we het dubbele kruis liggen van I en B over a. We blijven I volgen en steken hem dus onder b door; vervolgens over I en a goed naar links wegleggen. De meeste beginners maken hier hun steeds weerkerende fout, waardoor op het eind de knoop niet uitkomt, d.w.z. men moet er vooral voor zorgen, dat B goed links van a en I komt en blijft liggen. In fig. 4 is dus de tamp B goed links van de andere slagen weer om de hand heen geslagen en komt nu onderaan weer te voorschijn. We hebben nog steeds het dubbele kruis K met de duim vast. Nu komt het! Nu moeten we met B dat dubbele kruis, waar twee einden naast elkaar over een derde heen liggen, gaan scheiden en wel door B van onder naar boven, tussen I en B, onder a door te steken. Dit moet men vooral even goed bekijken, want hier zit een bron van vergissingen (zie fig. 4 op deze pagina). Vooral tijdens dit doorsteken moet men zorgen, dat de bocht van B,op de bovenkant van de hand goed links blijft liggen en niet terug wipt. In fig. 5 hebben we het dubbele kruis losgelaten, want dit is nu gereed, B is er onderdoor gestoken en het kruis is gescheiden. Nu pikken we I op, op de plaats van de pijl en halen hem onder het kruis vandaan naar rechts, zoals fig. 6 aantoont en steken B van onder naar boven onder dat te voorschijn gehaalde oog van I door, leggen hem over b heen, onder a door en over B, die dan vooral goed links van a moet liggen, heen. Zou B teruggewipt zijn, dan werd de volgorde: over b, onder B, over a - en dan is het fout! Het moet zijn: over b, onder a en over B. Beurtelings dus: over - onder - over, met B, geheel links van alles. Dan draaien we onze hand weer om (fig. 7) en zien dan, dat we de tamp B nog slechts onder b, waar ook I onder ligt, hebben door te steken om naast I uit te komen en dus rond te zijn geweest. Daarna gaan we met B de begintamp I volgen tot driemaal toe, d.w.z. de knoop wordt verdrievoudigd. In fig. 8 is de knoop geheelgereed. Alvorens we de knoop gaan verdrievoudigen, moet hij eerst gecontroleerd worden door hem van de hand af te nemen. Aan de beide zijden moeten dan 4 bochten liggen. De beginneling zal dikwijls denken: Ziezo, ik ben er, ik heb hem goed, maar dan bij controle ontdekken, dat hij aan de ene zijde (de rechterzijde van de hand) vier bochten, aan de andere zijde (de zijde, waar I en B samenkomen, dus de linkerzijde van de hand) slechts drie bochten heeft waarvan een verdacht losliggende bocht. De knoop is dan niet goed, er is dan ergens een fout gemaakt, meestal doordat men de slagen van B niet goed over de andere heen naar links heeft gehouden, of wel een manipulatie heeft vergeten. Het is hoofdzakelijk een sierknoop en wordt voor hetzelfde doel gebruikt als de enkele Turkse knoop van een eind. Hij is alleen breder en forser.

Terug naar allemanseind

Index

touwtje

Engelse Kink

Cat's Paw

Gueule de Raie

Index

touwtje

Hielingsteek

Grief Knot

hielingsteek10

Verklaring bij tekening:

De uiteinden moeten stevig worden gebinseld.

Doel:

Om twee zware trossen op elkaar te zetten (steken of hielen).

Eigenschap:

Gemakkelijk weer los te krijgen, ook nadat er veel kracht op is gekomen.

De uiteinden moeten wel stevig worden gebindseld.

Extra; steek in het midden van de steek een balk, om te voorkomen dat hij zich vast trekt.

Index

touwtje

Korte splits

Short Splice

Kurzspleiss

Epissure Currée

Index

touwtje

Kurkenzak

A "pudding" Fender

 

de kurkenzak

Willen wij deze erg netjes maken en 'model', dan wordt van zeildoek een met stukjes kurk gevulde bal gemaakt, waartoe een stuk zeildoek wordt uitgesneden zoals fig. 1-a aangeeft.

In fig. 1-b is de bal dan gevormd door de uiteinden van het stuk zeildoek naar elkaar toe te brengen en de segmenten aan elkaar te naaien.

Aangezien dit nogal een werk is, vooral het precies op maat snijden van het zeildoek, zal men veelal in de praktijk volstaan met een kubus van zeildoek te maken, zoals fig. 2 aangeeft, welke door het goed innemen der hoeken bij het aan elkaar naaien later, na het vullen met kurk, ingesnoerd met de er omheen liggende strengen, een min of meer ronde vorm aanneemt.

En tenslotte zal het er omheen gemaakte breiwerk deze min of meer ronde vorm verbeteren.

Wij zullen hier echter het maken van de 'model'-kurkenzak behandelen.

Als men dan met de zeildoekse bal zover gevorderd is, dat de top van het laatste segment nog moet worden dichtgenaaid, vult men haar - goed aangestampt - met stukjes kurk of schuimrubber en voleindigt het naaiwerk. Dan neemt men een stuk tros of lijn, afhankelijk van hoe groot de kurkenzak moet worden, neemt dit om een gewelde kous en bindselt de 2 einden met een 'dubbel bindsel' aan elkaar (fig. 3). Daarna worden de beide einden uit elkaar gedraaid en de uiteinden van de strengen 'bezet' (= een takelingetje erop zetten).

Vervolgens maken we een grommer, welke 'ruim' om het dubbel bindsel komt te liggen, waarna wij het geheel op de zeildoekse bal plaatsen en de neerhangende strengen (6 stuks) gelijk over het oppervlak verdelen en dan aan de onderzijde 2 aan 2 aan elkaar knopen, daarbij zorgende, dat de knopen niet allemaal op elkaar komen te liggen (fig. 4).

Nu begint men met het breiwerk, waarvoor we kokosstrengen nemen of gevlochten lijn van kunstvezel.

Hierbij gaan we uit van de grommer, steeds met halve steken (fig. 5), daarbij 'meerderende' - steeds 2 halve steken in de enkele bocht erboven - tot halverwege de kurken- zak, dan een paar maal rond met een gelijk aantal halve steken om daarna te gaan minderen - steeds l halve steek in 2 daarboven liggende bochten (fig. 6).

De halve steken moeten goed aangetrokken worden.

Daar het doorsteken in de bocht dan moeilijker wordt, gebruikt men daar veelal een kromme marlspijker met handvat voor (fig. 6a).

Tenslotte wordt aan het voeteinde gekomen het breiwerk beëindigd met een afhechting en onze kurkenzak is klaar.

Index

touwtje

Lange Splits

Long Splices

Langspleiss ??

Om deze splits te leggen, draait men de beide tampen over ongeveer 20 tieren uiteen en legt deze als bij de `korte splits' in elkaar: wit, rechts, tussen wit en rood, links, blauw, rechts, tussen rood en blauw, links, rood, rechts, tussen wit en blauw, links.

Nu draaien we de blauwe streng, rechts (Br), uit en leggen in de opengekomen tier daarvan de rode streng van links (Rl).

Ongeveer 16 tieren naar rechts komen dus de rode streng (Rl) en de blauwe streng van rechts (Br) bij elkaar. De blauwe streng (Br) is dan erg lang, de rode ( RI) natuurlijk kort. Voor het gemak snijdt men het overtollige van Br af, zodat Br en Rl even lang zijn. Om hen bij elkaar te houden, kan men hen tijdelijk in elkaar draaien.

Hetzelfde doet men ook links, terwijl de lange witte strengen in het midden ook door afsnijden verkort kunnen worden.

Vanaf het kruispunt van de beide witte strengen, liggen dus aan de rechterkant, steeds 2 rode, l witte en 2 rode strengen, en zo vervolgens.

Nu draaien we de blauwe streng, links (bl) ook ongeveer 16 tieren (in elk geval over een gelijke afstand als rechts) uiteen en leggen de rode streng van rechts (Rr) in de opengekomen tier.

16 tieren vanaf kruispunt van de beide witte strengen komen dus ook links, Rr en Bl bij elkaar.

Ook links van het kruispunt van de beide witte strengen, komen dus telkens 2 rode, 1 witte en 2 rode strengen te liggen.

Nu gaan we weer naar de rechterkant en draaien de rode en blauwe streng in garens uit elkaar en halveren hen. Rl en Br worden dus ieder gesplitst in 2 tampjes, respectievelijk b en a. Waar Br en Rl samenkomen, zijn in de tros slechts 2 strengen, immers Br of Rl vormt de 3de streng. Nu steken we een helft van ieder der tampen Rl en Br, dus bijv. de beide tampjes a, tussen deze beide onderliggende strengen rood en wit, van boven naar beneden door en leggen met b van Rl en b van Br een halve knoop met zon, dus links over rechts en dan weer onder rechts door, waar de witte halve strengen, evenals de strengen Rr en Bl, geheel links, reeds zo geknoopt zijn. De halve knoop sluit dus de tier dicht en knijpt tevens de beide doorgestoken helften van a vast.

Nu steken we b van Rl en b van Br over zichzelf heen, onder de naastliggende rode, respectievelijk witte, door over de witte, respectievelijk rode heen en tegen de strengen in weer terug. Dus twee maal tegen de strengen in en eenmaal met de strengen mee.

In het midden, bij de witte strengen, zien we in de tier, tussen de beide rode strengen, de halve knoop liggen.

1/2 Wr wordt nu over 1/2 Wl heen genomen, onder rood door, dan over de volgende rode heen en weer teruggestoken.

De knopen moeten op onderling gelijke afstanden liggen. Onder de knoop moeten uit de tier van de beide niet- geknoopte strengen twee halve tampjes steken. De knoop in de beide andere halve tampjes moet zo liggen, dat de garens in dezelfde richting komen te liggen als die in de strengen.

Alle tieren moeten ‘open’ zijn, zodat men kan trenzen, dit is; in de tieren een dunne lijn draaien, zonder dat de tros daardoor ongelijk van dikte wordt.

Vanaf de halve knoop moet aan weerszijden uit de tier, 1 streng verder, het tampje komen te steken.

Deze splits wordt gebruikt om twee einden van lopend tuig op elkaar te splitsen of wel om een gebroken val of reep te herstellen. Hij heeft het voordeel boven de korte splits, dat hij niet dikker is dan het touw, zodat hij door blokken en leiogen kan passeren.

Nadat de splits gereed is, moet men niet dadelijk de nog buiten de tieren uitstekende tampjes afsnijden, doch daarmede wachten, totdat de splits voldoende is bijgerekt.

Index

touwtje

 Leguaan

Classic boat fender

pdf_logoketting_bekleedvormingbekleed2bekleed3

Index

touwtje

Lopende Paalsteek

Running Bowline

Noeud de Laquis   

 lopende_paalsteek1

Index

touwtje

Marechaussee platting

Portuguese Sennit, Flat

Terug naar allemanseind

Index

touwtje

Marlpriemsteek

Marlinespike Hitch

Marline Spike Hitch

marlpriemsteek5

Index

touwtje

Mastworp (mastwerp)

Clove Hitch (Ratline Hitch )

Mastwurf (Webleinstek )

Noeud de batelier (Noeud de cabestan)

  mastworp25

Index

touwtje

Middenmansknoop

Alpine Butterfly

Japanese Masthead (Shamrock Knot)

middenmansknoop18

Index

touwtje

Netten (boeten)

Basic Net

Index

touwtje

Oogsplits 3-strengs

Eye Splice

Augspleiss 3-Strang

Epissure en Oeil

 

de oogsplits

Draai de strengen van de tamp van een tros of lijn, waarin een oog gesplitst moet worden, over een afstand van ongeveer 15 cm uiteen of over een lengte van 3-maal de dikte van het te splitsen touwwerk, d.w.z. de strengen 3 tieren uitdraaien. We merken de strengen weer door ze rood en blauw te kleu­ren en de 3de streng wit te laten (Kent men de splits een­maal, dan is dat kleuren natuurlijk niet meer nodig).

Om de strengen niet verder uiteen te doen draaien, zet men er bij A (fig. 1) wel eens een takeling op (nodig is dit bij natuurvezeltouwwerk echter niet bij kunstvezeltouwwerk wel). Men kan het oog dan beter zuiver op maat zetten.

Nu moet altijd met de middelste streng worden begonnen, d.w.z. we leggen de 3 strengen op de vaste part, zodanig dat het te splitsen oog de gewenste grootte heeft. De rode streng in fig. 1 links, de blauwe in het midden en de witte rechts. Nu steken we de middelste (in fig. 1, dus de blauwe) streng van rechts naar links onder een bovenliggende streng van de vaste part door (In fig. 1, dus onder de witte streng door). We splitsen dus tegen de strengen in. Vervolgens moet de linkerstreng, dus de rode, worden weg gesplitst. Deze wordt over de witte (en blauwe) onder de rode van de vaste part doorgestoken. In fig. 3,  is het allemaal nog wat duide­lijker aangegeven. Vervolgens wordt de rechterstreng, dus de witte, van rechts naar links onder de blauwe streng van de vaste part doorgestoken (fig. 2 ). Nu komt dus uit elke tier een streng, nl. wit tussen blauw-wit, blauw tussen wit-rood en rood tussen rood-blauw. Daarna splitsen we nog eenmaal in dezelfde richting, dus te­gen de strengen in, door en wel: rood over blauw, onder wit door, blauw over rood, onder blauw door en wit over wit onder rood door (fig. 4).

Elke streng moet tweemaal zijn doorgesplitst en uit elke tier mag slechts 1 streng steken.

De oogsplits dient om in een tros of lijn een blijvend oog te maken, welk oog, wanneer daar de haak van een blok of een sluiting in gezet moet worden, dan wel wanneer daar door­heen een ander eind geschoren moet worden, van een meta­len bekleding, een zg. 'kous' voorzien moet worden. Zowel de 'korte splits' als de 'oogsplits' kan nog worden afgewerkt door, nadat tweemaal is doorgesplitst, de strengen te halveren en dan de aangrenzende helften samen te nemen en er een takeling op te vetten of bij kunstvezeltouwwerk 'af te smelten'. Dus half rood met half blauw, half blauw met half wit en half wit met half rood aan elkaar te takelen (zie fig. 4).

In fig. 4 is de splits erg plat gehouden om de 3 lampen van de strengen goed te laten uitkomen. Natuurlijk moeten deze gelijk over de omtrek van het touw verdeeld zijn, zodat b naast c, c naast a en a naast b komt te liggen.

Index

touwtje

Oceaan Mat (ovale mat)

Ocean-Plait Mat

 

De Ovale of Oceaan mat

  Uitleg bij de tekeningen:

Benodigde lengte aan touw is ±700 maal de diameter van het touwwerk.

Begin in het midden van het touwwerk en maak een knoop en leg deze neer zoals in figuur 1 wordt getoond. Bocht A kunt u eventueel vast zetten.

Bocht B en C krijgen een slag linksom, zie figuur 2. Leg bocht C onder bocht B, zie figuur 3. Netjes neer leggen, anders wordt het onoverzichtelijk. Met beide uiteinden gaan vlechten zoals de pijlen aantonen, zie figuur 4. Tenslotte het geheel 3 of 4 maal verdubbelen.

 Doel:

Siermat of deurmat.

 Extra; om extra stevigheid aan de mat te verkrijgen dient het de aanbeveling om de verdubbelingen aan elkaar te naaien.

Index

touwtje

Paalsteek

Bowline

Palstek

Noeud de chaise

  paalsteek17

Index

touwtje

Platte Knoop

Reef Knot (Reef Bent, Square Knot )

Kreutzknoten (Reffknoten, Weberknoten )

Noeud plat

platte_knoop3

Index

touwtje

Ronde Mat

Round Mat

De Ronde mat

 Uitleg bij de tekeningen:

Benodigde lengte aan touw is ±300 maal de diameter van het touwwerk.

Begin in het midden van het touwwerk en maak een knoop en leg deze neer zoals in figuur 1 wordt getoond. Volg met het touwwerk de richting van de pijl, zie figuur 2.

Zorg dat alle bochten even groot en symmetrisch ten opzichte van elkaar zijn. Tenslotte het geheel 3 of 4 maal verdubbelen.

Doel:

Siermat of deurmat.

Extra; om extra stevigheid aan de mat te verkrijgen dient het de aanbeveling om de verdubbelingen aan elkaar te naaien.

Index

touwtje

Rondtorn met Twee Halve Steken

Round Turn and Two Half Hitche

Rundtörn mit zwei halben Schlägen

Tour mort et demi-clés à capeler

rondtorn_met_twee_halve_steken24

Index

touwtje

Schootsteek

Sheet Bend (Becket Bend )

Schotstek

Noeud d'écoute

hielingsteek4

JuistJuist FoutFout

Index

touwtje

Schuifknoop

Index

touwtje

Slippende Paalsteek

Index

touwtje

Spiraal Platting

Portuguese Sennit, Spiral

Terug naar allemanseind

Index

touwtje

Stellingplanksteek (stellingsteek)

Plank Sling

Chaumard (Stage Sling)

Index

touwtje

Stootwil

   

de stootwil

Hiertoe snijden we allereerst uit een stuk zeildoek, van bodem- en bovenstuk zoals in fig. 3-a en b. Daarna een stuk zeildoek op maat met een lengte die gelijk is aan de omtrek van boven- en bodemstuk en een breedte die gelijk is aan de ge- wenste hoogte van onze te maken 'wil', hierbij natuurlijk rekening houdende met de nodige zomen. Vervolgens maken we van het rechthoekige stuk zeildoek een cilinder, door de einden aan elkaar te naaien met de zg. 'platte naad'.

In zowel het bodem- als bovenstuk wordt een gat gemaakt hetwelk wordt getrensd of voor het hele lichte willetjes van een stempelkous voorzien.

Vervolgens wordt het bodemvlak in de zeildoekse cilinder genaaid, waarna het geheel binnenstebuiten wordt gekeerd. Dit laatste kan ook geschieden met een reeds bijna geheel ingenaaid bovenstuk.

Dan nemen we een soepel stukje tros of lijn, al naar gelang hoe zwaar de 'wil' zal worden, van een zodanige lengte, dat de 'wil' straks vanaf het dek tot in het water kan worden afgevierd. In het ene uiteinde leggen we een 'valreepsknoop' of een 'hele sjouwerman' en op de andere tamp tijdelijk een takeling.

We halen nu het eind door een stukje leer met een gat erin, door het gat in de bodem van de 'wil' en door het gat van het nog loshangende bovenstuk (fig. 4). De tamp wordt van zijn takeling ontdaan, waarna we er een 'halve sjouwerman' of 'Spaanse takeling' op leggen, om beter houvast te hebben bij het bedienen van de 'wil' (fig. 4).

Tenslotte wordt de zak gevuld met stukjes kurk of schuimrubber en het bovenstuk erop genaaid, waarna de 'wil' voor gebruik gereed is.

Dikwijls wordt de onderste tamp van het eind door de 'wil' van een oogsplits met kous voorzien i.p.v. een valreepsknoop, of is het zelfs één doorlopend eind waarop de 'wil' is opgesloten tussen 2 'stoppersknopen', zodat de 'wil' ook horizontaal gebruikt kan worden (fig. 5).

willen

Index

touwtje

Timmersteek met muilslag

Timber Hitch

Zimmermannsschlag

Noeud de Bois

timmersteek_met_meulslag28

Index

touwtje

Topsteek

Handcuff Knot

Single Jug Sling

topsteek11

Index

touwtje

Trompetsteek

Sheepshank

Trompete

Noeud de Jambe de Chien

trompetsteek20

Index

touwtje

Turkse Knoop

Turk's Head 3-lead

Bonnet Turc

Terug naar allemanseind

Index

touwtje

Twee halve steken

Two Half Hitches

Zwei halben Schlägen

Noeud demi-clé

twee_halve_steken23

Index

touwtje

Twee Zoete Liefjes

Fisherman's Knot (True Lover's, Englishman's, Halibut Bend)

Fischerknoten

Noeud de pêcheur

twee_zoete_liefjes21

Index

touwtje

Valreepsknoop

Manrope Knot

Terug naar allemanseind

Index

touwtje

Oogsplits 4-strengs

Augspleiss 4-Strang

Index

touwtje

Vissersteek

visserssteek4

Index

touwtje

Mastworp met voorslag

Rolling Hitch

Rollstek

mastworp_met_voorslag2

Index

touwtje

Werpankersteek

Fisherman's Bend

Anchor Bend

Fisherman's Bend and Half Hitch Seized

Noeud de Grappin

werpankersteek26

Werpankersteek

Verklaring bij tekening:

Blauwe ring is de roering van een anker.

Als laatste moet er een bindsel worden gemaakt op het uiteinde van de tros.

Doel:

Om een tros op de roering van een anker te bevestigen.

Zeer geschikt om trossen vast te zetten waar veel kracht op komt.

Eigenschap:

Gemakkelijk los te krijgen omdat hij zich zelden dicht knijpt.

Index

line19

© mwp 2010