Het epicurisch genootschap


Het epicurisch genootschap werd op zondag 6 juni 2010 opgericht. Doel van dit genootschap is het organiseren van bijeenkomsten waar in de geest van Epicurus over thema’s als filosofie, natuur, leven, dood, genot, pijn, kunst, wetenschap, vriendschap, gemoedsrust en geluk wordt gepraat.


 
 

Volgende bijeenkomst van het genootschap:


De volgende bijeenkomst van Het epicurisch genootschap is op zondag 21 februari 2016 om 14.00 uur.


Iedereen is van harte welkom, opgave kan bij Klaas Rozemond (klaas.rozemond@gmail.com).Tekening van Jet Nijkamp bij Die Winterreise: