PAROCHIE NIEUWS

 redactie: Parochie Borculo    laatste update 17 december 2002

 

Archief 2002. (63 pagina’s)

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

Inhoud:

DECEMBER 2002

adventsaktie

wat wordt verwacht

eerlijke cadeaus in de wereldwinkel

Kom je kraamschudden?

kerstmarkt voor anderen

programma K.V.B. 2003

Een levensregel voor beginners

dopen in 2003

kollectes en tussenstand kerkbalans

amnesty international

3e lopen voor lima

activiteitencommissie N.H. kerk

geschiedenis van onze parochie deel 2

met :    De laatste pastoors voor de reformatie

            zwillbroek

            Bisdom Munster

NOVEMBER 2002

enkele gedachten over 'mis'-intenties

allerheiligen

tarieven 2003

programma K.V.B.

1e Heilige Communie 2003

Heilig Vormsel 2003

De geschiedenis van onze parochie

Met :    1. inleiding

            2. missiegebied in Achterhoek

            3. de eerste christenkerk in onze gemeente

            4. Van kapel tot parochiekerk

            5. de zelfstandige parochie Borculo

            6. de pastoors voor de reformatie

OKTOBER 2002

marialof

processie Kevelaer

missie zendingskalender 2003

wereldmissiemaand 2002

Geloof in het groeikracht van het kleine

belijdenis

1e heilige communie 2003

activiteitencommissie NH-kerk

SEPTEMBER 2002

startdag Dekenaat Berkelland

toekomst van onze parochie

financieel overzicht 2001

afscheid Pastor de heus

de weg koos jou

Misdienaarsreisje naar Slagharen

bijbelpost

vredsweek 2002

2e nieuwsbrief Parochieverband Oost  (aparte pagina)

Lopen voor Lima  (aparte pagina)

JULI - AUGUSTUS 2002

Doopzondagen

Werkgroep 1e Heilige Communie

Pastoralia

Pax christi kinderhulp

Miva - Actie

Vakantie… neem de tijd

Trouwen in de kerk

JUNI 2002:

Doopzondagen

Sacramentsdag – door pastoor F.G. Hogenelst

Werkgroep 1e Heilige Communie

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

Samen op weg naar 2010 – door Vicaris Rentinck

Kerkopenstelling (R.K. Kerk)

Bezoekersgroep

Activiteitencommissie  (NH-Kerk)

Katholieke Jongeren Oost Nederland.

Tobit-project Aartsbisdom Utrecht               

Tussenstand kerkbalans

MEI 2002:

gebed om roepingen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Week van de Nederlandse Missionarissen

tussenstand kerkbalans

APRIL 2002:

EEN BRIEF VAN DE BISSCHOP AAN DE GELOVIGEN IN HET AARTSBISDOM UTRECHT

OVER SACRAMENTEN

De viering van het Vormsel

Presentatieviering van de aanstaande Communicantjes:

WERELDWINKEL BORCULO ZOEKT MEDEWERKERS

INFORMATIEAVOND AMNESTY INTERNATIONAL

ROEPINGENZONDAG (21 APRIL)

MAART 2002:

Ziekenzalving / Gezamenlijke Ziekenzalving

Vastenactie

Open huis sint Jorisschool

Mensen in Nood - kledingaktie

Stille Omgang

Informatieavond Lourdes

Klik-bijbel voor Kids

Liturgiecursus

Radio-uitzendingen

FEBRUARI 2002:

kerken zien inkomsten stijgen

aktie kerkbalans

kennismaking met pastor Wassink

pariochianen bezoeken parochianen

amnesty international groep Borculo

memisa

JANUARI 2002:

Nieuwjaarswens

Kerk en Landbouw

doopwerkgroep

 

ADVENTSAKTIE

 

Vanaf de 1e adventszondag (1 december) tot en met de 2e kerstdag is achter in de kerk de aktiebus voor giften t.b.v. adventsactie Solidaridad.

Hart voor de aarde is het thema van de adventsactie. Solidaridad steunt al vele jaren groepen inheemse en niet-inheemse boeren die de zoektocht naar respectvol omgaan met de aarde niet opgeven; zoal;s bijv. de Aymara-indianen, de Peruaanse katoenboeren, de landloze boeren van Brazilië en de koffieproducenten van UCIRI in Mexico. Steunt U Solidaridad?

 

Giro voor giften: 180 44 44

www.antenna.nl/solidaridad

 

 

 

 

WAT VERWACHT WORDT, IN DE DONKERE DAGEN RONDOM KERST…

 

Heb je het al gehoord?

Je bedoelt de parochie?

Ja, die.

Dat is me wat zeg…

Willen ze nu met iets van gesprekskringen – of zoiets – komen?

Het één moet nog beginnen of…

Je bedoelt de schaalvergroting van het samenwerkingsverband?

Ja, sectie Oost en sectie West zijn nog niet eens samen of er komt wéér iets anders

Die stagiair moet zeker bezig gehouden worden. Laat hem maar meedraaien in het pastoresteam. We houden bijna niemand meer over…

Wat ben jij negatief zeg. Ik zou wel eens willen weten wat jíj verwacht van de kerk?

Nou, gewoon… Ach, dat weet jij wel! Niet teveel gedoe.

Laat ons nou gewoon de parochie zijn die we altijd geweest zijn.

En wie vormen die parochie?

Wij allemaal… geloof ik?

Wat is er dan boeiender, dan om het eens te hebben over de plek waar we wonen? Laten we ons als kerkgemeenschap eens bezig gaan houden met wat er in ieder van ons leeft. Welke verhalen zijn ons dierbaar? Hoe zijn we met ons werk bezig? Wat vinden we zinvol en wat baart ons zorgen? En wat is onze uiteindelijke grond van leven?

            Gaan dáár die gesprekskringen over?

Ja.

            Dan ben ik benieuwd naar de folder.

Ik ook.

 

Jack Steeghs en Herman Agterhoek

 

EERLIJKE CADEAUS IN DE WERELDWINKEL

 

Wilt u met de feestdagen iemand verrassen met een eerlijk cadeau of product loop dan eens binnen bij de Wereldwinkel U zult versteld staan van over het grote assortiment mooie cadeaus en producten met het Max Havelaar keurmerk.

 

Door iemand blij te maken met en cadeau uit de wereldwinkel helpt u direct mee aan de verbetering van de leefomstandig- heden van mensen in ontwikkelingslanden.

 

Onze medewerkers helpen u ook graag met het samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkel cadeaubon.

 

Ook  voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draagt u een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen.

 

De vitrine in de bibliotheek geeft een indruk van ons assortiment.

 

Wereldwinkel Borculo

Muraltplein 33

Contactadres; Trudy van Baal. Tel. 0545-481337.

 

 

WE GAAN DIT JAAR KRAAMSCHUDDEN.

Op tweede kerstdag om 15.00 uur gaan we weer kindje wiegen in de R.K. Kerk.

We maken er een gezellige middag van. We gaan aan alle kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden het kerstverhaal vertellen. Tussendoor zingen we samen kerstliedjes.

Na afloop is er voor de kinderen een leuke verrassing.

Jullie komen toch ook?

Anja en Edith

 

KERSTMARKT VOOR ANDEREN 2002.

Vrijdag 13 december as. vindt er weer de traditionele Kerstmarkt voor Anderen plaats.

Evenals vorige jaren wordt de kerstmarkt gehouden rondom de N.H. Kerk Borculo en georganiseerd door een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Borculo. Wederom hebben zich weer diverse groepen en verenigingen ingeschreven om mee te doen.

Als doel voor dit jaar is gekozen voor de PAX CHRISTI kinderhulp Borculo. Zij gaan zoeken naar een bestemming voor de opbrengst van deze kerstmarkt. Voor verdere informatie zal PAX CHRISTI op de kerstmarkt in de kerk een informatiestand verzorgen.

Op de kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstdecoraties, kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal de erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolademelk niet ontbreken. De vuurpotten zullen branden en er zullen verschillende muziekgroepen aanwezig zijn.

Kortom zeker de moeite waard om vrijdag 13 december a.s.

tussen 19.00 en 21.00 uur even te komen kijken.

Komt allen.

De Commissie

 

K.V.B.

 

Programma seizoen 2002-2003.

Woensdag 18 december: Kerstavond

Maandag 20 januari: Nieuwjaarsvisite

Woensdag 19 februari: Stien de Vries over evacuatie in de oorlog

Dinsdag 18 maart: Truus Hiddink doe avond: sara maken

Maandag 8 april: Pastor Wassink werken in de gevangenis?

 

De avonden beginnen telkens om 20.00 uur en worden gehouden in Café-restaurant Peters

 

EEN LEVENSREGEL VOOR BEGINNERS...

 

praktische spiritualiteit vanuit de benedictijnse traditie.

 

Wil Derkse schreef vanuit zijn verbondenheid met een christelijke spirituele traditie een prachtig en praktisch boekje;  ‘Een levensregel voor Beginners’. Hij probeert om elementen uit de benedictijnse spiritualiteit te vertalen naar samenleven en samenwerken buiten de muren van een klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een ziekenhuis. Hij past kostbare gedachten uit deze christelijke monastieke traditie toe op het leven binnen organisaties en gaat in op leiderschap, het stimuleren van mensen tot groei, tijdsmanagement, de kunst van beginnen en ophouden, waardoor je het nooit meer druk hebt.

Kunnen we met elkaar ook leren om deze gedachten in het eigen leven vorm te geven en wat kom je dan tegen? Elke avond beginnen we met een meditatief moment. Daarna lezen we uit een stukje uit het boek. We wisselen ervaringen uit die we ermee opdoen. Deze bijeenkomsten stellen we graag ook open voor parochianen uit ons parochieverband, waarin we samen met gelovigen uit de reformatie de rijkdom van de benedictijnse spiritualiteit leren kennen. Het boekje bevelen wij gaarne ter lezing vooraf aan.

 

Data: donderdagavond: 9 en 23 januari, 13 en 20 februari, 6 maart.

 

Plaats: De Eekschuur, Bonendaal 2, Warnsveld.

 

Tijd: 20.00 - 21.45 uur.

 

Aanmelding (uiterlijk 31 december)en leiding:

Ds Roel van Oosten (0575-528494) en

Ed Wassink, pastoraal werker Parochieverband (0575-515377)

 

 

DOPEN IN 2003

 

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De doopvieringen en de bijbehorende doopvoorbereidingsavonden voor het jaar 2003 zijn inmiddels voor het 1e halfjaar vastgesteld. U ziet de data hieronder. Elke voorbereidingsavond vindt plaats van 20.00 tot ± 22.00 uur in de pastorie. De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

Voorbereidingsavond:                                   Doopzondag:           

Woensdag 22 januari                                     2 februari

Woensdag 19 maart                                      6 april

Marion Hilhorst, Nathalie van Workum en Trudy te Braake

 

KOLLECTES EN TUSSENSTAND KERKBALANS

12 oktober                                                                                                                                                     106,75

19 oktober                                              85,45

20 oktober - Lourdeswerk                   122,97

27 oktober                                              54,64

1 november                                           73,10

2 november                                         149,52

9 november                                           57,82

 

Tussenstand Kerkbalans 2002.

Jan t/m sep.    € 24.667 (fl. 54.261) vorig jaar: fl. 47.676

Oktober             1.778 (fl.   3.918) vorig jaar: fl.   3.465

Totaal              € 26.445 (fl. 58.179) vorig jaar: fl. 51.141

 

Giften:

Er zijn twee giften ontvangen van elk € 50, waarvoor onze hartelijke dank.

 

Amnesty voert actie voor mensenrechten in Rusland

 

Onder het motto "To Russia with love" voert Amnesty International tot november 2003 een wereldwijde campagne voor mensenrechten in Rusland. Na het uiteen vallen van de Sovjet- Unie leefde bij velen in Rusland hoop. Hoop dat de mensenrechten eindelijk de centrale plaats zouden krijgen die ze horen te hebben. Dit is echter niet gebeurd. In veel opzichten is Rusland een land in crisis. De mensenrechten worden op grote schaal geschonden, daders worden zelden bestraft. Het conflict in Tjetsjenië blijft voortduren.

 

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. De mensenrechtenbeweging in Rusland groeit en er wordt werk gemaakt van een aantal belangrijke rechtshervormingen. Aan de uitwerking hiervan ontbreekt echter nog veel. Met de campagne wil Amnesty duidelijk maken dat de mensenrechten het onmisbare fundament zijn voor iedere rechtstaat. Wie in Rusland in aanraking komt met de politie, loopt grote kans te worden gemarteld of mishandeld.

 

Ook de Amnesty-groep Borculo zal het hele jaar door aandacht vragen voor deze actie.

- in december via een expositie in de bibliotheek.

- Rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, zal er speciaal actie gevoerd worden tegen marteling en mishandeling door de Russische politie. op de weekmarkt van 11 december en 13 december op de Kerstmarkt kunnen er actiekaarten getekend worden. Vijftig kaarten en een lijst met daarop de mensenrechten worden naar politiebureaus in Rusland gestuurd.

- Rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, zal er aandacht zijn voor het geweld tegen vrouwen.

- Ook politie en jongeren zal gevraagd worden deze actie te steunen.

 

Voor meer informatie: Piety Nijhof, tel. 272864

 

3E LOPEN VOOR LIMA.

 

Op Vrijdagavond 8 november ging het startschot voor de 3e Lopen voor Lima. Door het slechte weer gingen er helaas maar 9 lopers van start voor de nachtelijke tocht over 40 of 80 km. De volgende ochtend gingen er vanuit verschillende startplaatsen nog  ongeveer 100 mensen mee. In totaal hebben alle deelnemers een mooie bedrag van € 2800 bij elkaar gelopen. Na afloop kregen alle deelnemers een warme boerenkoolmaaltijd.

De organisatie kan ondanks het slechte weer bij de start tevreden zijn over de opbrengst, wat het project in Lima (Peru) ten goede zal komen.

Voor giften:

Giro: 876 3 975 tnv. Peru te Zutphen ovv. LOPEN VOOR LIMA

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE HERVORMDE KERK

 

De commissie is op diverse fronten bezig geld bij elkaar te brengen voor de restauratie van de Hervormde kerk te Borculo, de Joriskerk. U vindt ons o.a. op de Kerstmarkt voor Anderen op 13 december, met de verkoop van oa. zelfgebakken koeken, windwokkels, kaarsen, kaarten, noem maar op.

Een deel van de opbrengst van de markt is voor Pax Christi kinderhulp.

Ook loopt de actie “oud geld voor onze kerk” als een trein. Van alle kanten wordt van alle kanten nog oud nederlands geld gebracht, dubbeltjes, kwartjes, guldens of nog briefjesgeld.

U kunt het oude geld afgeven bij:

Janny Bloemert , Beethovenstraat 6 , tel 272395

Jan Kulsdom, Geesterense binnenweg 21, tel 272946

Fam. Vruggink, Spoordijk 1, tel. 272723

 

Op de adventszondagen staan we na de dienst onder de toren. U kunt dan kaarsen, kaarten van de kerk, kerkramen of orgel bij ons kopen of bestellen.

Voor het volgend jaar komen nog meer acties. Noteer U alvast: 16 februari 2003: Valentijnsconcert.

 

De activiteitencommissie, p.a. G. Vruggink, Spoordijk 1.

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE  (deel 2)

 

De laatste pastoors van de parochie Borculo voor de reformatie.

Beschreven door Pastoor Schuttelaar (1983)

 

In het zelfde jaar 1589 dat hij benoemd was, verdween ook Herman Bardewich en werd opgevolgd door Sybrand van Bolswart, die tot 1596 de parochie bestuurde. Het was een moeilijke tijd. Bij de geestelijkheid heerste verwarring. Sommigen hadden openlijk met de Kerk gebroken en volgden Luther. Anderen twijfelden. In Borculo was de gravin Luthers. Haar man Joost van Bronkhorst volgde haar. Eerst in het geheim, later openlijk. Zoals we eerder zagen, had de Heer van Borculo een grote vinger in de pap bij de benoeming van de pastoors. Het ligt voor de hand, dat hij hier geen sterke contrareformatorische en “Romeinse”-figuur als pastoor wenste. Hij kreeg volledig zijn zin bij de benoeming van Bernard Hollius (ook genoemd van Holt of Hollink) tot pastoor van Borculo in het jaar 1596.

Bernard Hollius was een man met een weifelend karakter, die makkelijk onder invloed raakte van telkens verschillende richtingen en strevingen. Omstreeks 1610 tekent hij in voor de Heidelbergse Catechismus. Daarmee werd hij officieel protestant. Evenals bij de parochie Geesteren , was ook hier de laatste pastoor de eerste predikant van Borculo. In de consistoriekamer van de kerk op het Muraltplein staat dan ook Bernard Hollius vermeld eerste predikant van Borculo vanaf 1616. Hij houdt het niet lang vol, want we lezen verder dat hij in 1619 eervol ontslag krijgt. De reden? Hij wilde weer terugkeren naar zijn Moederkerk.

In 1620 werd hij opgevolgd door een andere predikant, Th. Havenberg. Van Bernard Hollius vernemen we verder niets meer, alleen zijn zoon, ook Bernard geheten, in 1616 wordt vermeld als predikant te Vorden.

In Borculo bleef slechts een handjevol katholieken over. In 1700 telde Borculo slechts 8 katholieke gezinnen. Ze zochten hun heil in de omgeving: in Groenlo of in diverse schuilkerken. In oude Grolsche doopboeken van die tijd komen dan ook de namen voor van Borculose kinderen.

 

 

 

Zwillbroek      

 

Na de Vrede van Munster, ontstond voor de katholieken die bij het bisdom Munster behoorden langs de grens van Nederland van Bocholt tot Gronau een keten van zogenaamde missiestaties.

Vanaf deze kapellen en kerken konden de katholieken in Nederland , na 1648 toen het katholicisme in Nederland verboden was, zonder gevaar hun zielzorg ontvangen. Zo ontstond ook o.a. in Zwillbroek in 1651 een kapel met klooster voor de katholieken die in Nederland onderdrukt werden in het gebied van de Heerlijkheid Borculo en de Groenlo.

In 1713  werd deze klooster vergroot en in 1717 werd deze kapel vergroot tot de huidige barokkerk zoals die nu nog in Zwillbroek staat.

 

De Barokkerk St. Franciscus te Zwillbroek is te bezichtigen en heeft een prachtige interieur. Vlakbij de kerk is een natuurgebied - het Zwillbroeker veen, dat een vogelreservaat is.

Een bezoek aan de kerk en aansluitend een wandeling in het natuurgebied is zeer de moeite waard!

 

Bisdom Munster

 

Aan het einde van de 16e en begin van de 17e eeuw, de tijd van de reformatie en Contrareformatie had het Protestantisme zich in de Nederlanden de status van staatsgodsdienst weten te verwerven, terwijl de Katholieke Kerk zich in Munsterland wist te handhaven. Aan het eind van de Tachtigjarige oorlog, bij de Vrede van Munster, in het jaar 1648 is de onafhankelijkheid van de Nederlanden erkend. Dientengevolge werd de grens tussen Gelre en het vorstbisdom Munster niet alleen een politieke grens tussen het Heilige Roomse Rijk en de nieuwe staat der Nederlanden, maar ook in verregaande mate een grens tussen katholiek en protestants staatsgezag.

 

Nog steeds strekte het bisdom Munster zich over de Gelderse Achterhoek uit, weliswaar in menige plaats de reformatie de overhand had verkregen, maar nog steeds in andere plaatsen trouw aan de oude kerk waren gebleven. Een klein deel van het gebied aan de onze kant van de grens, de Heerlijkheid Borculo, was bovendien leen van de bisschop van Munster en tijdens de Tachtigjarige Oorlog aan de macht van Munster ontrokken. Met wapengeweld trachtte de vorstbisschop Bernhard van Galen (1650-1678) dit gebied voor Munster terug te winnen, en overviel tot twee keer toe zonder succes de Nederlanden.

In 1672 keerde in Borculo tijdelijk het Katholicisme terug, door de bisschop van Munster, tot 1674, toen dominee Umbgrove terug kon komen als predikant van Borculo.

 

Van de Munsterse kerspelen vertoont Groenlo de meeste continuïteit in zijn bestaan. De Reformatie deed in 1597 na de verovering door Maurits haar intrede binnen de stad. De daaraan voorafgaande poging tot protestantisering (1579-1580) was te kort om succes te hebben. Binnen stad en schependom Groenlo kon de Contrareformatie van 1606 tot 1627 ongestoord en onbelemmerd haar invloed doen gelden.

Deze invloed kon zich ook uitstrekken over het omringende plattelandsgedeelte van het kerspel, tot hier in 1616 het protestantiseringproces begon toen Joost van Limburg Styrum de heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde verwierf. In het kerspel Groenlo bleven hiaten in de zielzorg achterwege, omdat na 1627 en 1651 de Minderbroeders respectievelijk vanuit Bocholt en Zwillbroek de zielzorg er clandestien en vlak over de grenzen van de Republiek vrij en openlijk konden voortzetten. Bovendien bleven nog in Groenlo de vicarissen  Warnsinck (1635) en  Suurhuys (1652). In 1681 volgde de benoeming van Silvolt en in 1694 van Riecius tot missionarissen van de Hollandse Zending in het Groenlose parochiegebied.

 

 In 1699 volgde de benoeming van H. Munster tot pastoor te Groenlo onder jurisdictie van het bisdom Munster. In Lichtenvoorde bleven H. Silvolt en zijn opvolgers ook onder jurisdictie van Munster. De missionarissen van de Hollandse Zending, Seb. Riccius en zijn opvolgers bleven tot 1794 werkzaam vanuit de havezate Harreveld, die nog lag in het oude kerspel Groenlo. Het blijven voortbestaan van de zielzorg in het kerspel Groenlo, de te late intrede van het protestantiseringproces, de zorg van Chr. Bernard von Galen voor zijn aartsdiaconale gebied en de steun van de katholieke Vrouwe van Harreveld , Ursela van Raesfelt, vormen de verklaring voor het bestaan van de katholieke enclave Groenlo-Lichtenvoorde.

 

In 1823 kwamen zeven Munsterse parochies (Borculo, Geesteren, Neede, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk) onder de Hollandse Zending en hiermee eindigde de door de bisschoppen van Munster geleide zielzorg, die begonnen was in 792 toen Ludger het Westsaksisch missiegebied kreeg toegewezen.

 

Door Th. A. M. Thielen (uit: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland –1957

 

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE

 

Inleiding

In onze pastorie is sinds 1795, het jaar waarop katholieken in Borculo toestemming kregen om op het “Drietelaar” de eucharistie te mogen vieren, veel bewaard gebleven.

Als eerste in onze parochie die zich bezig hield met de geschiedenis van onze parochie en met archivering was Pastoor Fornier die van 1856 tot 1896 pastoor van onze parochie was.

In 1946 heeft kerkmeester Smits (zoals vroeger iemand uit het bestuur genoemd werd) , kort na de oorlog zich verdiept in de aantekeningen van pastoor Fornier en heeft toen veel uitgetypt. Na zijn emeritaat in 1980 heeft wijlen pastoor Schuttelaar zich ook verdiept in de geschiedenis van onze parochie. Hij heeft in maar liefst 64 artikelen de geschiedenis van onze parochie beschreven in het parochieblad dat toen verscheen. Ook hij gebruikte de vele handgeschreven aantekeningen die pastoor Fornier in de 19e eeuw maakte.

 

Een groot deel van de artikelen van pastoor Schuttelaar zijn nu te vinden op ons website van de parochie, aangevuld met recente gebeurtenissen van na 1945. Ook zijn in onze pastorie vele krante-knipsels en foto’s bewaard gebleven. Uiteraard zijn in onze archieven de doop- , huwelijks- en overlijdensboeken bewaard gebleven. Ook werden en worden nog steeds alle communicantjes en vormelingen genoteerd. 

In onze archieven vinden we ook de oprichtingsakte van onze parochie na de reformatie. Onze parochie werd op 18 november 1855 opgericht door de aartsbisschop van Utrecht, Joannes Zwijsen. In 2005 hopen we ons 150 –jarig bestaan te kunnen vieren.

Tot november 2005 willen we proberen bij elke parochienieuws een aantal bladzijden uit onze archieven te publiceren, een groot deel zijn geschreven door wijlen Pastoor Schuttelaar, verder zal er uit diverse andere bronnen, o.a. publicaties van het bisdom,  gegevens overgenomen worden.

We wensen U veel leesplezier.

 

Namens redactie en bestuur: Frank Elschot

 

Missiegebied in de achterhoek

In de tijd van Keizer Karel de Grote (745-814) werd in ons gebied door bisschop Ludger (742-809) het christendom verspreid. Hij stichtte het bisdom Munster (804) en werd hiervan de eerste bisschop. Ons gebied werd toen het Westelijk Saksen genoemd.

Tijdens zijn missie heeft bisschop Ludger vele kerken  en kerkelijke organisaties gesticht. Mede dankzij Karel de Grote kon Ludger het christendom in ons gebied verspreiden.

De allereerste kerken verrezen in onze Achterhoek bij Zelhem (801) en Wichmond (802) . Kort daarna werd zowel in Winterswijk en  Groenlo (835) wordt een kerk gesticht. Een gebied rondom een kerk werd een kerspel genoemd.

Later komen afsplitsingen van deze kerspels, en ontstaan vele nieuwe kerspels. Varsseveld afgesplitst van Zelhem, ontstaan rond 1152, Ruurlo in 1376. Aalten, afgesplitst van Winterswijk, tussen 1092 en 1152. 

Eibergen, Neede en Geesteren, afgesplitst van Groenlo, ontstaan rond 1200-1246. Na deze afsplitsingen ontstonden er diverse kapellen zo kunnen we noemen: Dinxperlo en Hengelo  in 1313 ,  Borculo in 1337, Haarlo in 1383, Gelselaar in 1440, Vragender en Lichtenvoorde in 1444, Bredevoort in 1536.

Het grensgebied van het Bisdom Munster liep dwars door onze Achterhoek. Het vroegere heerlijkheid Borculo en Bredevoort behoorden tot het bisdom Munster. Het Graafschap Zutphen behoorde tot het bisdom Utrecht.

 

Bron: uit archief van geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland (1957)

 

De eerste christenkerk in onze gemeente.

(beschreven door Pastoor Schuttelaar (1980)

 

De eerste parochiekerk die in onze gemeente gebouwd was, moeten we  niet in Borculo, maar in Geesteren zoeken. Vanaf de Lochemseweg het dorp binnenlopend, fietsend of rijdend, valt ons al dadelijk het pittoreske torentje met Fries zadeldak op.

Het daarbij behorende kerkgebouw behoort thans aan de N.H. gemeente te Geesteren. Helaas kunnen wij U niet de juiste stichtingsdatum van dit gebouw vermelden. Zeker heeft het er al gestaan voor het jaar 1246. Het is namelijk bekend dat tussen de jaren 1209 tot 1246 er een zelfstandige parochie Geesteren is gesticht, afgescheiden van de moederparochie Groenlo. Bovendien bestaat er nog een lijst van goederen behorend tot het bezit van Graaf Henrich van Dalen, gedateerd 1188. Op die lijst worden goederen genoemd, welke gelegen zijn “in de parochie Geesteren.” Hieruit maken sommigen op dat er al voor 1200 minstens een (houten) kapelletje moet hebben gestaan.

 

Over de plaats Borculo is pas voor het eerst sprake in het jaar 959. Het hoorde toen kerkelijk onder de parochie Groenlo, afgescheiden van Vreden. Rond het jaar 1200 komt hierin verandering. Dan wordt de parochie Geesteren gesticht. Onder de parochie Geesteren hoorden de bewoners van wat wij nu noemen: Geesteren en Borculo met uitzondering van het “HOF” waar destijds het kasteel stond. Het kasteel met de inwoners hoorde tot de parochie Eibergen. Wat wij nu Gelselaar noemen hoorde toen onder de parochie Neede. Wat wij nu Haarlo noemen hoerde toen onder Eibergen. Veel parochies kregen langzamerhand “bij-kapellen” d.w.z. kapellen waaraan dikwijls ook een geestelijke was verbonden. In die kapellen mocht ‘s zondags en door de week erediensten worden gehouden. Dopen, trouwen en uitvaarten moesten echter in de parochiekerk geschieden. Ook moesten bepaalde bijdragen aan de parochie worden afgedragen. Zo werd in het jaar 1337 buiten het kasteel in Borculo een bij-kapel gesticht door Heer Hendrik van Borculo en zijn vrouw Beatrix voor de omwonenden buiten het kasteel. De patroon was St. Joris. De plaats waar nu de N.H. Kerk staat op het Muraltplein.

In Haarlo werd in 1383 een bij-kapel gebouwd en in 1444 in Gelselaar.

 

Van kapel tot parochiekerk Borculo

Als eerste bedienaar van die kapel wordt genoemd: Herman van den Walle. Men vermoedt, dat hij een familielid is geweest van Everard van der Walle, vicaris van de St. Walburgiskerk te Zutphen. Patroon was: St.Joris. De nieuw opgericht kapel beleefde al spoedig dagen van bloei. Bij de oprichting was nl. een Sint Nicolaas-altaar gesticht met daaraan verbonden een vicarie (d.w.z. vaste inkomsten) zonder voldoende opbrengsten. In 1342 nu kwamen een Heer Hendrik Surck en een priester, Herman van Billerbeck, hier verbetering in brengen.

Hendrik Surck schonk zijn erven Menchorst in Beltrum en Sprokkelkamp in Lintvelde. Herman van Billerbeck schonk zijn huis met toebehorende grond. In 1378 lezen we weer van een schenking van Ricquin de Smit die was schenkt waaruit kaarsen kunnen worden gemaakt.  In 1439 was rector van de kapel Johan van Bronkhorst. Hij was de zoon van Heer Willem van Bronkhorst. Hij vermaakte aan de kapel het erf De Hattelerskamp in Lintvelde gelegen bij de Quappenborg. Goedkeuring hiervoor gaf zijn oom Otto van Bronkhorst, die in die tijd Heer van Borculo was. Tenslotte vernemen we nog in het jaar 1484 over een schenking van Matthias van Diepenbroek en zijn echtgenote. Het bestaat uit een jaarlijkse afdracht van een molder(mud) raapzaad tot verbetering van het licht in de lampen van het koor en een pond was voor de verlichting van het hoogaltaar en het Maria-altaar.

Door toenemende welvaart vermeerderde de bevolking en dat vereiste een grotere kerkruimte en tegelijk werd het verlangen groter dat deze kerk tot parochiekerk zou worden verheven. Zeer belangrijk was dat ook de Heer van Borculo dezelfde verlangens koesterde. Zo ging er een goed gefundeerd en dringend verzoek naar de bisschop van Munster. In het jaar 1509 op 24 februari werd de scheiding van Geesteren een feit en werd voor het eerst de zelfstandige parochie gesticht.

 

De zelfstandige parochie Borculo.

Als U bij een stadswandeling het Muraltplein passeert, en U bekijkt de Ned. Hervormde Kerk aldaar, dan kunt U constateren, dat deze is opgebouwd in de stijl van de laat-gotiek.

Men neemt algemeen aan, dat omstreeks de tijd dat de kapel tot zelfstandige parochiekerk werd verheven, dus omstreeks het jaar 1509, deze kapel is uitgebouwd in de vorm zoals we haar nu zien.

Als parochie waren we een deel van het bisdom Munster en vielen wij onder het aartsdiakonaat van de vice dominus ofwel de domkoster van Munster. De parochie was toegewijd aan O.L. Vrouw en St. Joris.

Bij vacatures van pastoors hadden de Heren van Borculo het recht van benoeming. Wel was de benoeming onderhevig aan de goedkeuring van de bisschop van Munster.

In de kerk stonden meerdere altaren, opgericht door rijke begunstigers van kerk en geestelijkheid. Tegenover de gunst van de milde gever stond dikwijls de verplichting van de geestelijke om op bepaalde tijden aan dat altaar de H. Mis te lezen intentie van de milde gever.

Zo had de kerk op het Muraltplein zeven altaren. St.Joris, de  patroon, dan die van St. Nicolaas, gesticht in 1342. Dan komt  die van O.L.Vrouw in 1484. De vier overigen werden alle in de 16e eeuw gesticht, nl. St. Antonius abt, H. Kruis - 11000 Maagden, Sint Anna en St. Barbara. Ze werden alle geschonken door de Heren van Borculo en hun echtgenotes, met velen uitzondering.

In 1526 stichtten Hendrik Rietberg en zijn echtgenote Elsken Roiters een vicarie. Zij verklaren, dat het “hun wil en begeerte” is dat de door hen te stichten kerkdienst van St.Joris per week twee Missen zal opdragen: elke woensdag om negen uur ter ere van St. Joris en elke zaterdag om 8 uur ter ere van O.L.Vrouw. Als bedienaar stellen zij voor de Heer Johan ten Bouhuis zolang hij leeft en daarna iemand aangesteld door de Heer van Borculo.

 

De pastoors tot het begin van de reformatie.

Als eerste pastoor van de parochie Borculo wordt genoemd: Johannes Vestrink (andere bron: Jan Lenderink). Van hem is slechts de naam bekend. Hij werd opgevolgd door Rutger Haffken (Haefkens). Het zal een goede herder geweest zijn, want hem werd gevraagd in het jaar 1545 ook de parochie Groenlo erbij te verzorgen. Dit weigerde hij, vermoedelijk om gezondheidsredenen, want in datzelfde jaar stierf hij.

Hij werd opgevolgd door Cornelis van Eden, van wie ons ook verder niets bekend is. Des te meer weten we van diens opvolger: Israel Swave. Een kleurrijke figuur, die zich niet al te veel van de kerkelijke voorschriften aantrok, vermoedelijk ook Luthersgezind. Dat viel niet slecht bij zijn kasteelheer: Joost van Bronkhorst. Die was namelijk gehuwd met de Duitse gravin: Maria van Hoya. Zij was Lutherse en mede door haar invloed stond ook Joost sympahiek tegenover die nieuwe leer.

In 1585 werd Ernst van Beieren tot bisschop van Munster benoemd en ging de contra-reformatie van start. Hij trok de touwtjes weer strakker aan en Israel Swave moest wijken. Dank zij de invloed van Joost van Bronkhorst mocht hij toch in Borculo nog pastoraal werkzaam blijven, ondergeschikt aan zijn opvolger: George Goyker. Hij was tot aan zijn dood in 1589 pastoor.

Israel Swave had twee zoons. Een ontmoetten wij reeds bij de beschrijving van de parochie Geesteren en de ander, Andreas Swave, zien we later als predikant te Neede.

In 1589 werd George Coyker opgevolgd door Herman Bardewich. Hij deed zijn uiterste best Borculo nog voor het katholieke geloof te bewaren, maar door de algehele verwarring is het hem maar gedeeltelijk gelukt.

.

ENKELE GEDACHTEN OVER 'MIS-INTENTIES'.

In de Achterhoek, ook in onze eigen parochie, worden nog steeds vele mis- intenties opgegeven: lange lijsten met gebeds-intenties en vooral met namen van gestorven dierbaren worden in het parochieblad gepubliceerd en in de (eucharistie) vieringen vóórgelezen. 'n Mooi gebruik in onze Kerk. Maar toch, al die namen van al die overledenen, dat is niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom denk ik dat het goed is om wat achtergronden te geven. Bij mis-intenties spelen een aantal verschillende motieven een rol.

Allereerst noem ik een oud motief: de kerk is een gemeenschap van levenden én doden. In gebed blijven mensen met elkaar verbonden, óók over de grens van de dood heen. In gebed brengen wij de naam van een geliefde dode voor het aangezicht van de Heer. Wij vragen daarbij dat de gestorvene tot voltooiing mag komen in het 'Huis van de Vader'.

Maar er is ook nog een andere insteek, namelijk: het levend houden van een naam in onze geloofsgemeenschap. In de kerk waar de gestorven dierbare zijn/haar geloof heeft gevierd, wordt zó ook zijn/haar naam steeds in herinnering gebracht. Bidden om een definitief thuiskomen in het Hemels Vaderhuis en het levend houden van een naam, dát zijn zó voor gelovige katholieken redenen om een mis-intenties op te geven. Wij geloven wél dat uiteindelijk de goede God zelf zijn mensen 'ophemelt' maar ondertussen mogen wij uiteraard de namen van onze lieve en dierbare doden bij de Heer aanbevelen en onder elkaar levend houden.

Tenslotte maken de mis-intenties het ook daadwerkelijk mogelijk dat de plaatselijke geloofsgemeenschap dóór kan blijven gaan met liturgie, verkondiging en diaconie. Zo blijft het voor de gelovigen mogelijk om (in de kerk) samen te komen voor de ere-dienst en de beleving van het katholieke geloof in mooie en moeilijke tijden. Want de inkomsten die verkregen zijn door mis-intenties, komen direct ten goede aan de eigen parochie, die daar haar activiteiten van mogelijk kan maken. Zo kunnen we met elkaar -terwijl we denken aan hen die ons vóórgingen- ook zorgen voor hen die ons komen: verleden, heden en toekomst, van ons en onze kerk, ze liggen dichterbij dan je denkt...

F. G. Hogenelst, pastoor

 

ALLERHEILIGEN

 

In 835 werd het feest door paus Gregorius IV verplaatst naar 1 november en uitgebreid tot alle heiligen. Deze datum is het begin van de winterperiode, volgens de regel van Benedictus en, als zodanig, tegenhanger van het Paasfeest. Heiligen zijn vooreerst de heilig verklaarden, Gods heiligen, aan wie wij onze voornamen hebben ontleend om ons onder hun bescherming te stellen. Daarnaast is er een grote schare die niemand tellen kan, uit alle volken. Onder hen bevinden zich onze dierbaren: overleden ouders, kinderen, echtgenoten en bevriende verwanten, die wij zeer missen en een leegte in ons bestaan hebben achtergelaten. Maar zij hebben een palm der overwinning behaald en behoren tot de Zegevierende Kerk. Zij aanschouwen God van aangezicht tot aangezicht.

Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand en luid riepen zij: `De redding komt van onze God, die op de troon zetelt, en van het lam!'

Alle engelen stonden rondom de troon, samen met de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God: `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen!'

Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: `Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?' Ik antwoordde hem: `Heer, dat weet ú.' Toen zei hij: `Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom staan zij voor de troon van God, en dienen ze Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, want het lam midden voor de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'(Opb. 7,9-14).*

Als een mens sterft dan zal hij opnieuw geboren worden in een nieuwe schepping. Ieder die God heeft gekend en op deze aarde heeft gediend zal in deze schepping geordend worden. Dit zal geschieden bij de laatste bazuinstoot en dag van het Laatste Oordeel.

Ten tijde van de eerste christenen was de vervolging onder de gelovigen zeer sterk. Men zag de nieuwe godsdienst als een bedreiging voor de staat en deze godsdienst moest dus als zodanig bestreden worden. Iedereen die zich in het ware geloof in de Verrezen Christus bekende moest vervolgd worden en teruggevoerd worden tot een voor de staat veiligere situatie. De hele bevolking werd opgeroepen om deel te nemen aan de officiële offercultus. Bij deelname kreeg men een libellum (offerbriefje). Zij die geen briefje hadden waren meteen verdacht. De Kerk begon stilaan te groeien en Rome werd het centrum van de katholieke kerk omdat de heilige Petrus de opvolger van Christus op aarde en de heilige Paulus, de apostel van de heidenen, hier de marteldood gestorven waren. Ten tijde van keizer Domitianus (81-96) bestond er nog godsdienstvrijheid maar was de vervolging reeds in opkomst. Het pantheon werd hiervoor speciaal gebouwd voor de viering van de verschillende godsdiensten.

De vervolging onder de christenen nam een aanvang rond het jaar 64 onder keizer Nero. Plaatselijke onlusten waren hier de oorzaak van. Priesters moesten de heilige boeken inleveren en kerken werden gesloten en verbeurd verklaard. Men kon hiervoor ernstige straffen oplopen. Van ambtelijk ontslag tot de doodstraf toe. Het laatste geschiedde meestal in amfitheaters waar de doodstraf werd uitgevoerd als volksvermaak. Zij konden hun leven echter redden door aan de goden te offeren (lapsis).

In deze turbulente tijd werden mensen door hun bijzondere levenswijze aangewezen als christenen. Zij werden aangegeven en werden verplicht aan de goden te offeren. Deden ze dit niet dan wachtte hen de doodstraf. Velen hielden stand in hun geloof in het besef dat zij door hun dood opnieuw geboren zullen worden in het Rijk Gods. Zij bleven daarom volharden in hun geloof en beleden de verrezen Christus, die voor ons allen de kruisdood heeft geleden. Door hun volharding stierven zij de marteldood en werden door de latere christenen vereerd als heiligen. Ze werden door de bevolking als heiligen vereerd. Zo zijn er dus vele heiligen in de eerste vier eeuwen. Ook zijn er bij waarvan men niet veel meer weet. Bijzondere verhalen werden door de mensen overgeleverd.(H. Christoffel, H. Barbara, H. Joris)

Paus Johannes XV (aug 985 - maart 996) maakte een begin met de heiligverklaringen. Mensen die een bijzonder leven hadden geleid en zich zelf geofferd hadden voor het geloof in de Verrezen Heer kregen een bijzondere plaats toebedeeld. Zij waren door hun voorbeeld reeds in de hemel opgenomen en konden God zien van Aangezicht tot aangezicht. In het begin sprak men alleen over de martelaren maar later zijn er heiligen geweest (en nu nog) die hun hele leven geofferd hebben in dienst van het Evangelie. Zij zelf waren de werktuigen van God om door hun voorbeeldig leven voor de naasten het evangelie onder de mensen te verkondigen. Ook zijn er mensen die door hun studie en wijsheid de schriften voor de naasten meer ontsloten hebben die een verdieping betekenen voor het katholieke geloof (deze noemen wij belijders). Voordat iemand heilig wordt verklaard wordt eerst de zaligspreking uitgesproken. Zaligen zijn mensen die iets betekenen voor de plaatselijke kerk (stad, streek, land). Op hun voorspraak worden zaken gevraagd door mensen waarvan het hart verzwaard is. Zij zijn de voorsprekers(ters) van de gelovigen die zijn achtergebleven. Later kan de zalige tot heilige verheven worden als blijkt dat zijn leven een betekenis heeft gehad voor de gehele Kerk. Voordat het zover is zijn er veel onderzoeken nodig om te toetsen of de zaligverklaring terecht is.

 

Bron: www.heiligen.net

 

 

TARIEVEN 2003

 

Vanaf 1 januari 2003 hebben de parochies in ons parochieverband besloten tot gelijke tarieven binnen onze parochieverband.

Voor onze parochie leidt dit tot de volgende  tariefwijziging:

Misintentie :                                             7,50         

Huwelijksviering:                                € 220,00         

Huwelijksjubileum :                            € 170,00

Uitvaart:                                             € 245,00

Begrafenis/crematie zonder uitvaart € 125,00                    

Tevens heeft het bestuur besloten tot de volgende wijziging per

1 januari 2003:

Grafrecht en onderhoud 20 jaar € 620,00 .

 

K.V.B.

 

Programma seizoen 2002-2003.

Dinsdag 19 November: Marita Spekschoor, lezing over astma.

Woensdag 18 december: Kerstavond

De avonden beginnen telkens om 20.00 uur en worden gehouden in Café-restaurant Peters

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Ook dit schooljaar en wel op 11 mei 2003 worden de kinderen uit groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een formulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar op het parochiesecretariaat. (zie openingsuren elders) Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk op 3 januari 2003 omdat wij nu al bezig zijn met de voorbereidingen. Dan kan het weer een mooi en zinvol feest worden!!! De kinderen die op de Sint Jorisschool zitten ontvangen het opgavenformulier via school. Voor informatie kunt u terecht bij de “Werkgroep Eerste Heilige  Communie”

Lucia Elschot                   0545-274460

Mirjan Nijman                  0545-274687

F.G. Hogenelst pastoor  0573-251457 (tel. spreekuur woe.18-19u)

 

HEILIG VORMSEL 2003

 

Op zaterdag 29 maart 2003 zal er om 19.00 uur een viering zijn waarbij kinderen van onze parochie worden gevormd.

Voor kinderen die naar de Sint Jorisschool gaan zal de voorbereiding grotendeels op school plaats vinden. Kinderen die naar een andere basisschool gaan kunnen zich bij het parochiesecretariaat opgeven. Louise Blanckenborg zal deze kinderen begeleiden bij de voorbereiding op het Vormsel

 

 

 

 

Marialof op zondag 20 oktober

 

Op zondag 20 oktober a.s. wordt om 18.30 uur een Marialof gevierd in onze kerk. Pastoor Hogenelst gaat tijdens deze viering voor en het Parochiekoor verzorgt de muzikale zang.

Speciaal in de oktobermaand, zoals bekend de rozenkransmaand, willen wij Maria danken voor haar voorspraak bij de heer en haar trosst en hulp in ons dagelijks bestaan. Wij willen vanaf deze plek U allen van harte uitnodigen om in onze kerk, die immers Maria Tenhemelopneming is genoemd, deze bijzondere vering mee te vieren. We hopen met vele samen te bidden en te zingen.

 

Mede namens de Pastores en het Parochiebestuur

 

PROCESSIE KEVELAER

 

Zondag 13 oktober a.s. Rozenkranszondag. Dit is ook de dag waaraan wij deelnemen aan de processie naar Kevelaer. Dit tesamen met de parochies uit Groenlo, Beltrum en Meddo.

Vertrek: 07.00 uur

Bij aankomst in Kevelaer, eerst begroeting bij Genadekapel.

Om 10.00 uur H. Mis, Om 14.00 uur Kruisweg, 15.00 uur Lof in Claristenklooster, 17.00 uur afscheid bij Genadekapel.

Om ongeveer 19.00 uur terugkomst in Borculo.

Bedevaarten en processies zijn weer in. Men vindt dan tijd om tot zichzelf te komen. Gun U ook uw zelf die tijd. Ga mee naar de plek waar Maria als troosteres der Bedroefden wordt aanbeden en vereerd. Maak één zondag in het jaar vrij voor Maria, of om tot u zelf te komen.

Onkosten € 17 per persoon.

Opgave tot en met 6 oktober bij Henk Brokers, Pr. Willem V straat 18, telefoon 273502.

Tevens kunt U hier ook inlichtingen verkrijgen. U bent van harte welkom.

 

EEN DROOM VAN EEN JAAR:

DE MISSIE-ZENDINGSKALENDER

 

Na de viering van 19 oktober is de nieuwe Missie- zendingskalender te koop . De kalender presenteert dit jaar kunst uit de Maya-cultuur. 'Een droom van een jaar' toont dertien kleurrijke schilderingen van de Guatemalaanse kunstenaar Juan Francisco Guzmán. De schilder Juan Francisco Guzmán biedt een blik op het leven in zijn land, Guatemala. Zijn schilderingen verbinden de Maya-symboliek met de symbolen uit het christendom. Hij laat zich daarbij inspireren door de natuur die hem omringt. Dit resulteert in prachtige schilderijen die het geloof en de hoop van de Mayabevolking laten zien. De Missie-Zendingskalender heeft een vernieuwde vormgeving. De informatie is makkelijk te lezen en de unieke platen uit de Mayacultuur kunnen ongeschonden worden bewaard. Guzmán geeft zelf een toelichting op zijn werk. Het voorwoord van deze editie is van de Guatemalaanse Nobelprijswinnares voor de Vrede (1992), Rigoberta Menchú. Zij vertelt over de moeilijke tijden, het pessimisme, de onzekerheid van deze tijd. Toch vertelt ook zij over geloof en hoop, die de Maya's in staat stelden tijden van rampspoed te overleven. "Geloof wordt geboren uit hoop", schrijft zij, "hoop is de droom dat een andere wereld mogelijk is".

De Missie-Zendingskalender 2003 is een gezamenlijke uitgave van de katholieke missionaire organisatie CMC en de Nederlandse Zendingsraad van de protestantse kerken.
'Een droom van een jaar' is voor € 6,- te koop bij parochies en plaatselijke verkoopadressen. Meer informatie is verkrijgbaar bij CMC, Postbus 16442, 2500 BK Den Haag, tel.: 070 3136700, fax: 070 3136777 of e-mail: cmc@cmc.nu

CMC is de missionaire ontwikkelingsorganisatie van katholiek Nederland. CMC zendt ontwikkelingswerkers uit, ondersteunt projecten en verzorgt een wereldwijde boeken- en abonnementenservice. Daarnaast is zij de service-organisatie voor Nederlandse missionarissen en hun religieuze instituten. CMC heeft ongeveer vijftig medewerkers in dienst.

WERELDMISSIEMAAND 2002

 

Geloof als basis voor samen kerk-zijn, óók in onze parochie

In oktober viert de Kerk wereldwijd Wereldmissiemaand. Ook de parochie vraagt uw gebed en steun voor de geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld. Missio Nederland voert dit jaar als motto 'Wij zijn, dus ik ben'. Dit benadrukt het belang van samen Kerk-zijn als een kracht in de samenleving. In die samenleving neemt het gemeenschapsgevoel af, en in naam van de westerse economie verdwijnt in de Derde Wereld de traditionele solidariteit. In Papoea bijvoorbeeld. Ontbossing en de jacht naar delfstoffen beroven mensen letterlijk van hun grond. Juist nu is het gevecht van de prille Kerk in dit gebied voor behoud van de gemeenschapszin nodig. Samen dingen aanpakken, zodat de samenleving als geheel beter wordt. De basis vormt hun christelijk geloven, dat zij over alle grenzen heen met ons delen en vieren. Op 5 oktober wordt gecollecteerd voor kinderprojecten, op en voor arme geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld.

 

Overweging bij Wereldmissiemaand 2002:

Wij zijn, dus ik ben.
Wij kennen dat gemeenschapsgevoel nog.
Het heeft ons eeuwenlang geholpen om
te overleven in onze wouden.

Bij ons komt de groep op de eerste plaats.
Maar als onze handen gevuld worden met dollars
wordt alles anders. Machines halen onze
grond overhoop. Geen vet jachtdier laat
zich ooit nog zien.

Onze voorouders wenen,
Ons water wordt vergiftigd,
Onze
kinderen krijsen om cola
Onze vrouwen dolen verloren rond in de steden. Is er dan niets meer Heilig?

Missio ondersteunt geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld die een kracht in de samenleving willen zijn. Helpt u ons daarbij.
Meer informatie op de site van Missio: www.Missio.nl

Na de vakantie, aan het begin van het nieuwe (schooi)jaar,

 "Geloof in de groeikracht van het kleine..."

 

De evangeliën staan vol met gelijkenissen. Jezus vergelijkt het Rijk Gods voortdurend met voorbeelden uit het leven van alledag. Eén van die vele verhalen is het verhaal van het mosterdzaadje. Het kleinste zaad dat uit kan groeien tot een boom waar de vogels in gaan nestelen. Wat Jezus ons met deze gelijkenis wil zeggen is, dunkt mij, vertrouwen te hebben in de groeikracht van de kleine dingen. Natuurlijk, het Rijk Gods komt niet vanzelf tot stand. Gerechtigheid en vrede komen niet vanzelf in de wereld. Dat kost inspanning en strijd. Het goede tussen ons mensen moet bevochten worden. Daar moet je je voor inzetten. Dat komt niet zomaar aangewaaid!

 

Anderzijds mag je zeggen dat je vertrouwen moet hebben in d de groeikracht van kleine dingen. Als je iets goeds zaait, dan zal dat -vroeg of laat- zijn uitwerking niet missen. Geduid is -ook hierbij- een schone zaak!

Hebt vertrouwen! En ga intussen maar gewoon verder met dingen te zeggen en te doen waarvan je eerlijk overtuigd bent. Gewoon doorgaan met het goede te blijven stoppen in je kinderen, in je studie, in de verzorging van je ouders, in je collega's en in... noem maar op: blijven werken aan de toekomst; je blijven inzetten óók binnen de sportvereniging en de kerkgemeenschap, ook al zie je niet meteen het gewenst resultaat, blijf geloven in de groeikracht!

We moeten proberen om ons de wijsheid eigen te maken van de boer, die zaait op zijn akker. Daarna gaat hij rusten (onder andere). En intussen ontkiemt het zaad. Geloof in het kleine! Geloof in wat je hebt uitgezaaid! Gelóóf er maar in dat het goede zijn weg zal vinden. Adriaan Roland Holst zegt in een gedicht:

 

Ik vraag geen oogst, ik heb geen schuren,

Ik sta in uw dienst, zonder bezit,

Maar ik ben rijk in dit:

Dat ik de ploeg van uw woord mag sturen.

Ik zal de halmen niet meer zien

Noch binden ooit de volle schoven,

Maar doe mij in de oogst geloven

Waarvoor ik dien…

 

F.G. Hogenelst, pastoor

 

 

Belijdenis

 

Durf je in deze tijd nog 'ja' te zeggen? Durf je belijden dat je bij God hoort? durf je nog de belofte af te leggen

dat je Hem zult vertrouwen op Zijn Woord?

 

Kun je 't verdragen, als de mensen spotten omdat de Bijbel toch allang is achterhaald? Omdat Gods woord voor kinderen is en zotten, omdat het Christendom volkomen heeft gefaald?

 

Geloof het niet, wanneer ze je vertellen dat God gestorven is of niet bestaat,

en dat ook Christus je teneur zal stellen. en dat Zijn Kerk weldra verloren gaat.

 

Op elke weg zul je de Heer ontmoeten

wanneer je werkelijk naar Hem verlangt. Zoek overal de sporen van Zijn voeten:

Wie zoekt, die vindt. - Wie bidden blijft, ontvangt!

 

voor u gelezen in hét parochieblad

van de Utrechtse binnenstad

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

 

Ook dit schooljaar en wel op 11 mei 2003 worden de kinderen uit groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgavenformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar op het parochiesecretariaat. (zie openingsuren elders) Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk op

3 januari 2003 omdat wij nu al bezig zijn met de voorbereidingen. De kinderen die op de Sint Jorisschool zitten hebben dit opgavenformulier al via school ontvangen.Voor informatie kunt u terecht bij de “Werkgroep Eerste Heilige Communie”.

 

Lucia Elschot                         0545-274460

Mirjan Nijman                         0545-274687

F.G.Hogenelst, pastoor          0573-251457(tel. spreekuur woe. 18-19u)

 

WEBSITE PAROCHIE

 

De website van de parochie is op 23 september j.l. al 2 jaar op het internet te vinden. De teller van de website (de index-pagina) is al ruim 1750 keer bezocht. Dit is een gemiddelde van bijna 2,5 keer per dag. Iedere maand wordt de laatste nieuws  binnen onze parochie op het internet gepubliceerd. Na een maand wordt het laatste nieuws in een archief-pagina gezet, zodat de gegevens nog lang nagelezen kunnen worden. Verder staat er o.a. een pagina op over het nieuws van onze parochieverband, over ons jongerenkoor en de Raad van Kerken. Zelf kijk ik ook regelmatig naar website van andere parochies, vooral de parochies in de Achterhoek en Twente. Ook vind ik telkens nieuwe websites op de zeer uitgebreide links-pagina www.rklinks.net .Op het parochiesecretariaat komen regelmatig reacties binnen over de website , of over de inhoud van de website. Ook wordt ik hierin gesteund door ons pastoresteam, die me van teksten, artikelen of tips voorzien.

 

Frank Elschot, redactie

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE HERVORMDE KERK

 

Voor dit jaar zijn we op 15 septmeber gestopt met de bezichtiging van de kerk en de expostie “ onze kerk door de eeuwen door” We mogen wel zeggen dat het een succes is geweest. Enige honderden mensen, van heinde en verre; uit binnen- en buitenland, kwamen een kijkje nemen en velen deden een financiele bijdrage in de restauratiebox. Op dit moment is de opbrengst nog niet bekend, maar dat zal zeker niet tegenvallen. We waarderen de belangstelling en de geldelijke bijdragen en bedanken daarvoor een ieder.

Heeft U nog Nederlands geld? Munten of papiergeld: U kunt er ons een groot plezier meedoen. U kunt het brengen bij fam. Vrugginkj, Spoordijk 1, tel 272723 of bij Mver. Bloemert, Beethovenstraat 6, tel 272395. Eventueel komen we het bij U ophalen. Het wordt weer besteed aan de restauratie van de Hervormde Kerk. Ook zijn daar nog kaarsen van de kerk te koop. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De activiteitencommissie, p.a. Spoordijk 1, Borculo.

 

 

 

 

 

STARTDAG DEKENAAT BERKELLAND

 

Traditiegetrouw wil het bestuur van het dekenaat Berkelland het begin van het nieuwe seizoen markeren met een 'startdag'. Na de goede ervaringen van het vorig jaar hebben we wederom gekozen voor de vrijdagavond. Op 20 september vanaf 19.00 uur bent u welkom, bij een kop koffie, in De Bron, de voormalige Mariakerk aan de Ruurloseweg in Groenlo. U wordt vervolgens verrast met een theatervoorstelling van Peter Vermaat met de titel 'Francesco, over het leven van Franciscus van Assisi. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een glaasje.

Alle vrijwilligers van onze parochie zijn hiermee van harte uitgenodigd. S.V.P. schriftelijk opgave (uiterlijk 14 september) aan het parochiesecretariaat t.a.v. secretaris

 

DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE BINNEN DE TOEKOMSTIGE PAROCHIEVERBANDEN.

 

Ongetwijfeld zult u de laatste tijd bij het bladeren door de kranten of het ‘zeppen’ langs de televisiezenders wel één of ander bericht gelezen hebben over fusies, schaalvergroting, samenvoeging e.d.  De ene keer zien weer bedrijven fuseren, de andere keer lezen we over het samengaan van dienstverlenende organisaties of fusies van Achterhoekse gemeenten.

 

Oòk zijn veranderingsprocessen van de parochies binnen het dekenaat Berkelland gaande. Het heeft overal dezelfde oorzaken: daling van het aantal gewijde ambtsdragers, grote kerkelijke distantie en het verdwijnen van de volkskerkelijke parochie met daaraan gekoppeld de evolutie naar een  vrijwilligheidskerk’ .

 

Al vanaf het begin van dit jaar wordt er binnen ons parochiebestuur, het parochieverband Oost en het dekenale bestuur vergadert en gediscussieerd over de toekomstige indeling van de nieuwe parochieverband en over de manier waarop dit onomkeerbare proces gestalte dient te krijgen.

Als parochiaan zult u wellicht zich wel eens afvragen hoe staat Borculo hierin !!??!!  Wel nu, als parochiebestuur hebben wij op grond van een zorgvuldige belangenafweging gemeend op grond van de volgende twee argumenten op een positieve wijze te willen meewerken aan de toekomstige samenwerking.

Kort en bondig laten wij u van onze kant weten dat in de volgende twee beweegredenen ons  ‘strategisch plan’ ligt besloten, waarmee de toekomstige parochiegemeenschap Borculo dichterbij kan worden gebracht.

1.         De zes parochies van het parochieverband Oost werken nu tweeënenhalf jaar samen. De ervaring heeft uitgewezen dat samenwerken positieve ontwikkelingen op gang kan brengen. Door krachten te bundelen, ervaringen uit te wisselen en denkkracht samen te brengen kan meer tot stand komen dan parochies afzonderlijk aan kunnen. In de tweede nieuwsbrief van ons Parochieverband, die u hierbij aantreft, kunt hierover meer lezen.

2.         Wat betreft de toekomstige indeling van de nieuwe parochieverbanden streven de zes parochies van het parochieverband Oost eendrachtig naar een grotere organisatorische eenheid. En wel een zodanige eenheid waarbinnen het ontwikkelen van teamwerk bij pastores erop gericht zal zijn dat de individuele gelovige een goede plek vindt om zijn/haar eigen geloven aan bod te laten komen. Daarbij moet er nagedacht worden in hoeverre het mogelijk is dat de Sectie Oost en Sectie West samengaan. Een besluit over dit samengaan moet binnen 12 maanden een feit zijn.

 

Tot zover de plannen over de nieuwe indeling van de parochieverbanden en onze daarover ingenomen standpunten. Er zal nog veel water door de Berkel stromen, alvorens duidelijk is waar de parochie Borculo, als een herkenbare eenheid van parochianen, nader bij ingedeeld gaat worden. Het spreekt tot slot voor zich dat wij u van deze ontwikkelingen op de hoogte zullen houden. 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2001.

 

Evenals de jaren daarvoor wordt door ons bestuur opening van zaken gegeven over het  ‘financiële huishoudboekje’ . Ook voor dit jaar hebben we weer een beknopt en helder overzicht voor u aan het papier toevertrouwd. Vlak voor het zomerreces is in de vergadering van 25 juni jongstleden de rekening en verantwoording over het boekjaar 2001 vastgesteld. Voorafgaand hieraan is de jaarrekening door een erkende accountant gecontroleerd. Wij kunnen u in dit verband medeleden, dat blijkens het accountantsrapport is komen vast te staan dat niets is gebleken op basis waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de financiële jaarstukken over 2001 geen getrouw beeld geeft.  

 

Het beknopte overzicht in Euro’s ziet er als volgt uit:

 

LASTEN                                 Begroting        Werkelijk     Begroting

                                               2001                2001                2002  

1. Persoonskosten                 20.534             24.779             20.750

2. Onroerend goed                 19.675             24.387             20.176

3. Rente schulden                    1.021               1.076               1.198

4. Kosten eredienst                  4.947               5.664               4.719

5. Kosten pastoraal                  1.815               5.288               3.812

6. Bijdragen                            10.006               8.814               9.847

7. Beheerskosten                     2.088               5.026               2.530

8. Incidentele lasten                      -                 5.123                 -      

                                               ---------            ---------            ---------

            Totaal             60.086             80.157             62.819

BATEN

9.   Bijdragen                          49.740             49.996             50.733

10. Opbrengst  reserves        10.346             11.782             11.481

11. Incidentele baten                   -                      329                -      

12. Nadelig saldo                        -                 18.050                  606                                                ---------            ---------                      ---------

Totaal             60.086            80.157             62.819

 

Ter nadere toelichting treft u hieronder een specificatie van wat zoal onder de diverse lasten en baten valt:

1. Toelage pastoor, assistentie pastoor, dirigent, organisten en personeelslasten pastoriehuishouding.

2. Jaarlijks onderhoud, energiekosten, zakelijke lasten, verzekering en reservering voor groot onderhoud van kerk, pastorie en KJ-gebouw  en afschrijving parochiesecretariaat

3. Rente van door parochianen etc. gestorte bedragen waar pastorale verplichtingen tegenover staan.

4. Altaarbenodigdheden, offerkaarsen, misboekjes, koren, misdienaars, collectanten, kerkversiering en dergelijke.

5. Parochieblad, kerktelefoon, werkgroepen en cursuskosten.

6. Bijdragen aan bisdom, dekenaat, caritas, raad van kerken, catechese en pastorale werkgroep Oost Gelderland.

7. Overige kosten pastoriehuishouding, bestuurskosten, representatiekosten, administratiekosten, accountantskosten, porti- en telefoonkosten,  abonnementen en dergelijke.

8. Kosten recepties (o.a. Pastoor Simons/ frater Oostveen)

9. Kerkbijdragen, collectes voor eigen kerk en voor derden, misintenties, giften bij dopen, huwelijken, huwelijksjubilea en uitvaarten, misboekjes, offerblokken en andere giften.

10. Opbrengsten van bezittingen en rentebaten.

11. teruggave belastingdienst voorgaande jaren

12. nadelig saldo ten laste gelegd van het eigen vermogen.

 

Heeft u nog vragen over de voorgaande cijfers???

U kunt hiervoor altijd nader contact opnemen met de penningmeester de heer F.J.M. Elschot (telefoon 0545-274460). Bij voorkeur na 20.00 uur bellen.

 

Tot slot willen we vanaf deze plaats alle parochianen van harte bedanken voor de financiële ondersteuning van onze parochie in welke vorm dan ook.

Om een vitale en financieel gezonde parochiegemeenschap in ons Borculose  ‘draaiende’ te kunnen houden is natuurlijk uw blijvende steun onontbeerlijk.

Vele parochianen (al zo’n 30 %) hebben hun periodieke kerkbijdrage reeds gewijzigd in mooie afgeronde Eurobedragen. Voor degenen die dat tot op heden nog niet hebben gedaan, adviseren wij thans de bank- of giroafschriften na te zien en even naar uw bank te stappen om uw bijdrage te wijzigen in een mooi afgerond Eurobedrag. Bij voorbaat dank voor uw medewerklng.

 

STARTDAG DEKENAAT BERKELLAND

 

Traditiegetrouw wil het bestuur van het dekenaat Berkelland het begin van het nieuwe seizoen markeren met een 'startdag'. Na de goede ervaringen van het vorig jaar hebben we wederom gekozen voor de vrijdagavond. Op 20 september vanaf 19.00 uur bent u welkom, bij een kop koffie, in De Bron, de voormalige Mariakerk aan de Ruurloseweg in Groenlo. U wordt vervolgens verrast met een theatervoorstelling van Peter Vermaat met de titel 'Francesco, over het leven van Franciscus van Assisi. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een glaasje.

Alle vrijwilligers van onze parochie zijn hiermee van harte uitgenodigd, er zijn geen kosten aan verbonden, maar wij vragen wel uw komst te melden via het parochiesecretariaat. Gaarne opgeven tijdens de openingsuren van ons parochiesecretariaat.

 

AFSCHEID VAN PASTOR DE HEUS.

 

In de vergadering van de Bisdomraad van 27 juni jongstleden heeft de bisschop ingestemd met de benoeming van drs. F.H.W.M. de Heus als pastoraal werker in de parochies Sint Martinus te Hoogland en Sint Joseph te Hooglanderveen.

Vanuit een katholiek pastoresteam zal pastor De Heus samen met dominee J. van Oord als opbouwwerker werken aan de ontwikkeling van een 'gastvrije en aansprekende' geloofsgemeenschap in de wijk Amersfoort-Vathorst. In de komende tien jaar zullen hier circa 10.000 woningen worden gebouwd. Dit betekent dat pastor de Heus ons pastorale team van het Parochieverband Berkelland Oost gaat verlaten. Mede namens de stuurgroep wordt voor de actieve pastor, vooral in met name de parochies St. Jan en Emmanuel in Zutphen, een afscheidsreceptie gehouden op zaterdag 7 september 2002. Deze receptie zal plaatsvinden van 16.00 tot 18.00 uur in het parochieel centrum Mariaschool aan de Tengnagelshoek 8 te Zutphen.

Vanuit het Borculose wensen we pastor de Heus alle goeds bij z'n nieuwe uitdaging in Amersfoort toe.

 

Uw parochiebestuur.

 

DE WEG KOOS JOU, JE MAG DANKBAAR ZIJN...

 

Het was een mooie dag op 25 mei j.l. Met veel jongeren waren we in mijn woonplaats en geboortestad Zutphen bijeen voor de jongerenmanifestatie Expedition. Voor ons begeleiders was het heerlijk, naast alle jongeren, enthousiaste collega’s en vrijwilligers mee te maken uit heel het bisdom. Het is een groot succes geworden en de volgende Expedition staat alweer vast: 17 mei 2003. Op het eind van de dag nog even opruimen. Ik voel me niet goed. Maar even niet eten en kalm aan doen. De pijn in de borst wordt echter erger en gewaarschuwd door de vroege dood van vader en broer door hartkwalen lig ik die nacht nog op de cardio-care van het Spittaal. Veilig aangesloten op allerlei apparaten en voorzien van deskundige zorg. Na een dag blijkt er inderdaad een licht infarct te zijn opgetreden. Inmiddels ben ik weer goed hersteld en heb ik per 1 augustus j.l. mijn werkzaamheden hervat. Gelukkig heeft mijn werk er niets mee te maken, verzekerde mij de cardioloog! Het was hartverwarmend te merken dat zoveel mensen, ook uit alle parochies, meeleefden in deze periode en die dat op allerlei wijzen hebben getoond. Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken! Ook de gebeden van zovele medegelovigen hebben ongetwijfeld bijgedragen aan mijn voorspoedige herstel. In zo’n periode gebeurt er spiritueel natuurlijk ook veel. Ik ben het leven daardoor intenser gaan ervaren en voel me dankbaar dat ik het wonderlijke mysterie van leven mag meemaken. Het is net of ik heb mogen zien dat het leven echt eeuwig is en niet alleen gebonden is aan dit fysieke bestaan. Vanuit dat besef doe ik ook graag mijn werk en ik zie het dan ook als een actie van Gods Voorzienigheid dat ik nu kan starten met een vormingsperiode waarin ik samen met U allen (bisdom, dekenaat en ons parochieverband) probeer duidelijk te krijgen of het in Gods bedoeling ligt dat ik mij tot priester laat wijden. Formeel is de weg daarvoor vrij. De periode zal lopen tot voorjaar 2004. Ik hoop in de toekomst samen met U duidelijk te krijgen of God mij roept tot het priesterschap of dat ik met U de weg vervolg die ik tot nu toe heb mogen gaan en waarvoor ik dankbaar ben. Ik heb zelf het idee dat wij zoiets niet zelf te kiezen hebben maar dat we gekozen worden. En dat we alleen zo onze levensbestemming vinden waarin we gelukkig kunnen worden. Ik hoop dan ook in vruchtbare dialoog met u allen mijn weg te gaan en mijn levensroeping te vinden.  Zoals ik ook probeer met anderen op pad te blijven en hen tracht bij te staan en samen probeer duidelijk te krijgen wat God met hen voorheeft. Dat maakt van het leven zo’n wonderlijk avontuur. Daarom is het goed elkaar nabij te zijn en voor elkaar te bidden. Opdat Zijn Rijk kome en Zijn wil geschiede! Dat je de mysticus Dag Hammarskjold mag nabidden: de Weg koos jou en je mag dankbaar zijn!

 

Ed Wassink, Pastoresteam Parochieverband Oost.

Transfiguratio Christi , 06.08.02.

 

MISDIENAARS REISJE NAAR SLAGHAREN

 

Wij zijn op zaterdag 13 juli 2002 op misdienaars reisje geweest. We gingen om half negen met 21 misdienaars en zeven auto’s op weg naar ponypark Slagharen. Toen we daar aankwamen hebben we een plek gezocht waar we onze tassen konden laten staan en konden eten of drinken. Toen gingen we in groepjes die we zelf mochten uitkiezen  het park in. Er waren veel attracties en winkels in ponypark Slagharen. Theo zei dat misschien de grote baas (de pastoor) nog zou komen, en hij kwam ook nog. Even daarna hebben we patat met een frikadel of een kroket gegeten.

Toen hebben we  pastoor Hogenelst overgehaald om met zijn allen in de wildwaterbaan te gaan. Dat was heel leuk. We kwamen om ongeveer kwart over zeven weer.

Wij willen iedereen bedanken voor de bijdrage waardoor wij zo’n leuke dag hebben gehad, en de chauffeurs bedankt voor het rijden.

Fabienne Nijman en Jeanine Elschot

 

BIJBELPOST

 

Na de viering van zondag 22 september is er een verkoop in ons KJ-gebouw. Boeken, cd’s en cd-rom’s worden U aangeboden uit de collectie van de Nederlandse Bijbel Stichting en het Katholieke Bijbel Stichting. Kom eens kijken wat er voor een materiaal aanwezig is voor jong en oud.

Van harte aanbevolen

 

VREDESWEEK 2002

"RELIGIE EN GEWELD. GELOVEN IN VREDE."
ONTMOETING VAN CULTUREN!

De Vredesweek valt dit jaar van 22 tot en met 28 september. De Vredesweek bij uitstek het moment waarop PaxCrhisti en het IKV zich richten op hun achterban in kerk en samenleving. PaxChisti doet dat in het bijzonder binnen katholieke parochies en binnen het onderwijs.

In zijn boodschap ter gelegenheid van Wereldvredesdag op 1 januari j.l. veroordeelde paus Johannes Paulus II elke vorm van geweld "in naam van God". De boodschap stond "in de schaduw van de dramatische gebeurtenissen van 11 september" en ging uitgebreid in op het wereldwijde terrorisme. Dat is volgens de paus gegrondvest op "een minachting van het menselijk leven". Zelfverdediging tegen dit terrorisme is dan ook geoorloofd volgens de Paus. Maar in zijn vredesboodschap, getiteld "Geen vrede zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder vergeving" roept de Paus de internationale gemeenschap ook op om in de strijd tegen de terreur situaties van onderdrukking en marginalisering op te heffen, die voeding geven aan de kwade bedoelingen van terroristen. De Paus nodigde vertegenwoordigers van wereldgodsdiensten uit om op 24 januari samen met hem naar Assisi te komen, om te bidden voor vrede.
Gezien "het decennium tegen het geweld" van de Wereldraad van Kerken, dat in Nederland is overgenomen door de Raad van Kerken en het voorbeeld van de Paus om juist nu te investeren in de interreligieuze en interculturele ontmoeting, ligt het voor de hand dat de komende Vredesweek lijnen worden door getrokken van het Vredesweekthema van 2001: "Religie en geweld. Geloven in vrede".
Na de aanslagen in Amerika en de daarop volgende oorlog tegen de Taliban zijn religies, door sommigen gebrandmerkt als factor van onverdraagzaamheid. Toch presenteren juist religies zichzelf nadrukkelijker als hoedsters van het verlangen naar vrede en opwekkers tot vergeving en verzoening.

Wat stellen wij tegenover de'clash of civilisations' en de verachting van andere religieuze culturen, die op sommige plaatsen ook de Nederlandse samenleving lijkt binnengedrongen nodigen wij de komende Vredesweek uit het perspektief van vergeving en verzoening vast te houden. Daarom roepen IKV en PaxChristi op tot een 'ontmoeting van culturen'.

 

Zie ook www.paxchristi.nl of www.ikv.nl

 

NIEUWE WEBSITE

 

De stichting Interkerk heeft op 14 augustus een nieuwe website gelanceerd op het internet: www.mariatenhemelopneming.nl

Hierin vind je alles over de feestdag van Maria Tenhemelopneming die jaarlijks 15 augustus gevierd wordt en patrones van onze kerk is. De moeite waard om te bekijken.

 

 

DOPEN IN 2002

 

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De doopvieringen en de bijbehorende doopvoorbereidingsavonden voor het jaar 2002 zijn inmiddels vastgesteld. U ziet de data hieronder. Elke voorbereidingsavond vindt plaats van 20.00 tot ± 22.00 uur in de pastorie.

De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

Voorbereidingsavond:                                   Doopzondag:           

woensdag 11 september 2002                      22 september 2002

woensdag 30 oktober 2002                      17 november 2002

 

de doopvoorbereidingsgroep,

Marion Hilhorst, Nathalie van Workum en Trudy te Braake

 

 

 

 

Een dag
om lief te hebben ...
Een dag
van luisteren ...
Een dag
om te bewaren
en mee te dragen
een leven lang ...
Een herinnering aan
mijn eerste communie

 

 

Het was feest in de extra mooi versierde kerk. Tijdens de druk bezochte eucharistieviering waarvan pastoor F.G. Hogenelst de voorganger was, hebben 12 kinderen van onze parochie hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Nu horen Kevin Bartelds, Maurice van de Brug, Tijs Dut, Dennis Erinkveld, Paul Evers, Annemarie Heemels, Shannen Hemel, Esmee Hilhorst, Shannen Kleinhesselink, Hilde Onis, Romee Timmermans en Ingmar Versteegen er helemaal bij als wij met elkaar het brood delen.

 

de “Werkgroep Eerste Heilige Communie”

Lucia Elschot en Mirjan Nijman

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Zondag 9 juni was het zover!

Toen deden 12 kinderen uit onze Parochie de Eerste Heilige Communie.

Voor het eerst mochten ze 'mee doen aan de tafel van de Heer'.

Ouders, kinderen, familie,  school, werkgroep en parochie,

héél hartelijk gefeliciteerd met deze gebeurtenis!!!

Samen met school, de werkgroep en ouders is er de nodige voorbereiding geweest.

Maar toen was het dan zover en vierden we samen de eucharistie.

 

In de eucharistie vieren wij dat Jezus Christus onder ons aanwezig is. Geen heilige Mis zonder Christus. Hij staat aan het begin en het einde van de viering, en heel veel dingen in de heilige Mis verwijzen naar Hem: het altaar, de bijbel, het tabernakel, het kruis en nog veel meer. Maar het meeste nog kunnen wij Hem ontmoeten in de gezegende gaven van brood en wijn. Want zó wil Hij in ons midden zijn; als het brood dat wij met elkaar breken en delen; als voedsel, als kracht voor onze levensweg en ook als de wijn die pijn verzacht en vreugde schenkt!

 

Wanneer wij als gelovige mensen de hostie op onze hand gelegd krijgen dan mogen wij beseffen: Dit is Jezus Christus zélf, Degene die ons leven in Zijn handen houdt. Hij houdt ons leven in stand. Hij geeft kracht in alle nood, Hij luistert naar onze stem. Bij Hem zijn wij geborgen. Zó werkelijk, zo echt, wil Hij onder ons aanwezig zijn en wil Hij ons leven delen. 'Communie' betekent: 'gemeenschap' en 'Wij gaan te communie' wil zeggen: 'wij gaan naar de gemeenschap' en dat is dan: de gemeenschap met Jezus en zijn kerk. Daarom is het ook goed dat we -telkens als het leven ons raakt; in vreugde en verdriet- dat wij elkaar in die gemeenschap (en in die kerk!) opzoeken. Zó hopen we dat dit grote feest van de heilige Communie mag blijven doorwerken in het leven van alle mensen die gedoopt zijn en die dus bij de Kerk van Jezus Christus horen. Daarom is het goed dat wij telkens als het leven ons raakt, dus bij vreugde en verdriet, elkaar opzoeken in die gemeenschap, in die Kerk en bidden uit dank of om kracht en steun.

 

Zondag 9 juni was het voor het eerst dat de twaalf kinderen (hun namen kunt u lezen elders in dit blad) mee mochten doen aan de Tafel van de Heer. Het was een groot feest, voor jong en oud!!! En ik hoop dat op die prachtige dag (want dat was het) ook de feesten bij de gezinnen thuis nog heel erg goed zijn verlopen. Namens het parochie-bestuur heeft de heer F. Elschot al in de viering al de mensen bedankt die meegeholpen hebben. Maar op deze plaats wil ik mij daar graag bij aansluiten. Heel hartelijk dank dus aan de school, met de juffen en aan leden van het koortje met de muziek, de pianist en de gitarist en de fluitisten, maar ook aan de ouders en de zeker ook aan de “Werkgroep Eerste H. Communie”, (want het verliep op rolletjes) en aan de kosters en allen die er -op wat voor manier ook- zo druk mee zijn geweest. En dank aan allen die er waren om er samen zo’n groot feest van te maken maar ook veel dank aan de 12 kinderen die er voor gekozen hebben om tóch het feest van de communie te vieren en de voorbereiding te volgen. Want zonder hén was er geen Eerste Communiefeest!!!

 

Ik hoop dat het voor allen een mooi en onvergetelijk feest mag zijn geweest! En ook een verdere versteviging van de goede band met Jezus Christus en Zijn Kerk én met elkaar!!!

En nu? Tot ziens!!! En dat is graag tot de volgende heilige Communie!

 

                                               pastoor F.G. Hogenelst

 

PASTORALIA

 

Beste Droom-parochianen,

Vorig jaar, tijdens mijn vakantie in Duitsland, vond ik een prachtige profielschets van de "Wunschpfarrer" ('Wens-pastor' of misschien beter 'Droom-pastor'). Ja, zó zou de ideale pastor er toch uit moeten zien: Hij kent de namen van alle parochianen, hij heeft zijn ‘t hoofd overal tegelijk bij en heeft wel duizend handen. Hij kijkt ver vooruit, de toekomst in, lacht altijd vriendelijk en staat open voor alles en iedereen. Hij heeft iedere week een originele en theologisch diepgaande preek en dat alles met minimale voorbereiding. Hij ziet af van erkenning, schouderklopjes of bevestiging. Hij heeft doorlopend de bijbel bij zich, met daarin de antwoorden op alle levensvragen. Hij is doorlopend op weg naar verjaardagen, recepties, zieken en bejaarden. Hij heeft een 'vooruitstrevend been' voor de jongeren en een behoudend (stand)been voor de senioren. De droom-pastor heeft geen behoefte aan slaap, heeft een grote broekzak (met inhoud) voor het geven van parochie-feesten e.d. Hij heeft een perfecte tijdsplanning dankzij de agenda in een daar speciaal voor aanwezige (broek)zak en hij heeft een dikke huid tegen alle onterechte kritiek. Wie van u wil niet graag zo'n talentvolle pastor hebben?

 

Over een tijdje zijn de vakantieperiodes al weer zo'n beetje voorbij, de scholen en veel bedrijven gaan dan weer beginnen. Een nieuwe start, een nieuw begin met frisse moed en goede voornemens, wie heeft ze niet gemaakt? Want, na een heerlijke vakantie te hebben gehad en helemaal goed te zijn uitgerust, staat er weer voldoende op de agenda. De tijd vliegt door je vingers en je kunt ze maar één keer gebruiken, 'geweest is geweest', 'gedane zaken nemen geen keer'... en je kunt de tijd niet terugdraaien!

 

Er is in het afgelopen jaar weer veel op ons af gekomen: ziekenbezoek, thuis en in de zieken- en de verpleeghuizen (voor zover wij daarvan op de hoogte waren gesteld), huisbezoek (meestal op verzoek of bij bijzondere gelegenheden als b.v rouw, trouwen ziekten) Veel doop- en huwelijksvoorbereiding met daarbij behorende gesprekken. Vergaderingen van Sectie-Oost en parochiebesturen, beleidsgroepen, teamvergaderingen, catechese, preek en liturgie voorbereiding (voor zondagen, uitvaarten huwelijken en speciale vieringen), de vieringen zelf. Begeleiding van werkgroepen, koren, artikelen maken voor de parochiebladen, begeleiden van jonge mensen die graag katholiek willen worden, cursussen, bijeenkomsten van dekenaat en bisdom, mensen die komen voor een persoonlijk (biecht) gesprek, en vele onverwachte mensen aan de deur, de telefoon, etc.

 

AI met al heel afwisselend en steeds opnieuw weer boeiend! Echter vanwege de grote verscheidenheid van zaken, en het 'hak op de tak' effect kost dat wél veel energie. Maar toch, mijn collega's en ik proberen steeds meer van die eigenschappen van de 'droom-pastor' te verwezenlijken. Hoewel. ..in hoeverre dat ooit helemaal zal lukken? Geen van ons is immers het schaap met de vijf poten, neen, we blijven mensen. ..net als u.

Met vriendelijk groeten.

Eén van de pastores waar u het maar mee moet doen,

F. G. HogeneIst, pastoor

 

Eens gelezen:

"Maak aan het einde van iedere dag de balans op,

dan kun je elke nieuwe dag met een schone lei beginnen!"

 

PAX-CHRISTI  KINDERHULP

 

De Pax-christi Kinderhulp Borculo gaat zich voor de 17e maal inzetten om 40 ernstig zieke Poolse suikerpatiëntjes (20 jongens en 20 meisjes) voor een vakantie van drie weken naar Borculo te halen. Dit zal zijn van 29 juni t/m 20 juli. Ze worden net als voorgaande jaren opgevangen, begeleid en verzorgd door de medewerk(st)ers van de werkgroep Pax Christi Kinderhulp Polen-Borculo en een tiental gastvrouwen/ -heren die gedurende deze periode dag en nacht voor deze kinderen klaar staan.

In het weekend van 6 en 7 juli zal voor de werkgroep Pax Christi Kinderhulp Polen- Borculo een extra deurcollecte gehouden worden ter bestijding van de onkosten. Van harte aanbevolen.

 

KERKOPENSTELLING

In de maanden Juni, Juli en Augustus is onze kerk op woensdagochtend opengesteld van 10.00 uur – 11.30 uur. U bent er dan van harte welkom voor bezichtiging van onze kerk, om te bidden of een kaarsje op te steken.

Dankzij onze vrijwillige kostersteam, wordt dit mogelijk gemaakt voor toeristen, overige belangstellenden en natuurlijk ook onze eigen parochianen. 

 

LANDELIJKE MIVA-ACTIE

24 en 25 augustus 2002

 

Zonder grond kunnen zij niet leven

De Pokot, een nomadenvolk in het geïsoleerde Baringo district in Kenia. Met hun vee; geiten, ezels en enkele kamelen, trekken zij door het uitgestrekte gebied op zoek naar het schaarse gras en water. Voor de Pokot is niet alleen de plek waar zij wonen, maar zijn ook de weidegronden en het gebied waarbinnen zij rondtrekken van levensbelang. De Keniaanse overheid dwingt echter de verschillende herdersvolken zich in vaste woonplaatsen te vestigen. Dit zorgt niet alleen voor een grotere afhankelijkheid van voedselhulp, maar ook voor het verlies van culturele en sociale waarden. Ze verliezen de grond onder hun voeten.

 

De missionarissen van de Heilige Geest startten in het Baringo district met een lokale staf enkele ontwikkelingsprogramma's. Door het slaan van waterputten, fokken van kamelen en een mobiele gezondheidskliniek werken zij, samen met de Pokot, aan de bestaanszekerheid van dit nomadenvolk. Ook onderwijs is hierbij belangrijk. De missionarissen geven basiseducatie zodat het nomadenvolk zich staande kan houden in de huidige maatschappij. Ze leren de Pokot bijvoorbeeld Kiswahili, de officiële taal van Kenia. Op dit moment kan nog steeds meer dan 90% van de Pokot niet lezen of

schrijven. Toch zijn er enkele bescheiden resultaten van de hulp te zien: er gaan nu meer kinderen naar school en de levensverwachting is gestegen.

Eigen vervoer is onmisbaar bij dit pionierswerk. MIVA steunt deze missionarissen.

 

MIVA steunt pioniers

MIVA steunt pioniers als de missionarissen van de Heilige Geest. Deze pioniers werken overal ter wereld met en voor zeer diverse doelgroepen. Hun agenda wordt bepaald door het lot dat deze mensen treft. En altijd gaat het weer om mensen die uitgesloten zijn, aan de kant staan, niet van betekenis lijken te zijn. Maar ook die levens zijn de moeite waard, ook die mensen hebben recht op land, onderwijs, gezondheidszorg, recht en ontplooiingskansen. Pioniers zijn mensen die bijna nooit het grote nieuws halen die zich niet laten leiden door de waan van de dag. Hun inzet is vaak levenslang en onbezoldigd. MIVA ondersteunt hen met al het mogelijke op gebied van transport en communicatie. Want kunt u zich een dag zonder transport of communicatie voorstellen?

 

landelijke MIVA-actie

Met een actie onder haar donateurs en een collecte in de r.k.-kerken op 24 en 25 augustus vraagt MIVA aandacht voor het werk van haar pioniers in tientallen ontwikkelingslanden. Mede dankzij deze actie is MIVA in staat jaarlijks vele honderden vervoer- en communicatiemiddelen te financieren. En hiermee wordt natuurlijk niet alleen de aanvrager, maar een heel dorp, ziekenhuis of school bereikbaar!

Wilt u het werk van MIVA ondersteunen? Dat kan door een gift tijdens het collecteweekeinde of door uw bijdrage te storten op giro 2950 t.n.v. MIVA in Breda.

 

MIVA, Vijverstraat 12, 4818 ST BREDA, tel. 076-5217150, fax. 076-5203530 e-mail: info@miva.nl   GIRO 2950

Meer informatie kunt u vinden op: www.miva.nl en www.onemen.nl

 

VAKANTIE... "Neem tijd om te leven"

door pastoor HogeneIst

 

Waarschuwing: in verband met de op handen zijnde vakantie

is dit een wat langer artikel, neem er gerust de tijd voor!

 

AI weer aan paar jaar geleden is er in Nederland een handtekeningenactie geweest tegen de oprukkende 24-uurs-economie. Onder het motto 'neem tijd om te leven' trokken de kerken aan de bel en wilden een signaal aan de politiek afgeven dat een 24-uurs-economie slecht is voor de samenleving. De mens is geen machine die 24 uur per dag, 356 dagen per jaar onafgebro-ken aan het werk kan zijn. Van tijd tot tijd rust is voor een mens letterlijk van levensbelang.

 

SABBAT

'Denk aan de sabbat die moet heilig voor u zijn. Zes dagen kunt ge werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan zult ge geen enkele arbeid verrichten; u zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet en evenmin de vreemdeling die bij u woont. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zó de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Dit 'derde gebod' van de 'Tien Geboden' maakt ons duidelijk dat het leven niet alleen werken is. Mens zijn impliceert ook rust, ontspanning, vrije tijd en tijd voor bezinning. De sabbat (voor ons christenen is dat de zondag geworden) is een rustdag. Deze dag is niet zomaar een dag uit het rijtje van de andere dagen. Het is geen dag om nog even wat achterstallige zaken in te lopen of alvast wat voorbereidingen te treffen voor wat in de volgende week komen gaat. De zondag is de 'dag des Heren'. Het is een dag om te bezinnen; een dag om -waar mogelijk- als man en vrouw bij elkaar te zijn en (waar dat gegeven is) ook samen met de kinderen iets te ondernemen; een dag om dingen te doen waar men door de dagelijkse drukte vaak niet aan toe komt: het lezen van een boek, het bezoeken van vrienden, een culturele activiteit. Kortom, de zondag is een tijd om -als mens- te leven!

 

LEVENSRITME

Het leven van een mens wordt bepaald door het ritme van rusten en werken. Zoals iedere week zijn afwisseling kent van werken en rusten, zo kent ook het jaar periodes van werken en rusten.

Rust is gegeven rond de grote kerkelijke feestdagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren, daarnaast zijn er ook de rusttijden die los staan van het kerkelijk jaar. Zo'n rusttijd is de vakantie-tijd die binnenkort weer voor velen voor zal aanbreken. Scholen sluiten -voor zes tot acht weken- weer hun deuren. De mensen van de bouwwereld leggen collectief drie weken het werk neer en bijna iedereen heeft deze zomermaanden wel zo z'n vakantiedagen. Voor velen is dit een periode om naar uit te kijken. De teugels kunnen gevierd worden, de wekker dicteert even niet meer het begin van de dag en het werk van alledag kan gelaten worden voor wat het is. Net zoals de zondag is de vakantietijd een goede gelegenheid om tijd te nemen voor elkaar, om dingen te doen die anders niet zo gemakkelijk gedaan kunnen worden; een goede gelegen-heid om ook tijd te nemen voor God!

 

TIJD VOOR GOD

Bij tijd nemen voor God, denk ik niet alleen aan persoonlijk gebed en het vieren van de eucharistie op zondag. Het kan op vele andere manieren. Het valt me op dat als mensen in een andere stad of ander land op vakantie zijn, dat ze praktische altijd de plaatselijk kerken bezoeken. Gelovig of niet. Op de een of andere manier trekken kerken mensen aan. Ik ga er maar even van uit dat dit niet te maken heeft met het feit dat de toegang tot de kerken over het algemeen (nog) gratis is. -hoewel- De gemiddelde Nederlander spreekt dat gratis-zijn natuurlijk best aan. Maar ik vermoed dat er toch meer achter zit. Kerken zijn ruimten die in veel gevallen letterlijk verkoeling brengen. In warme zomers zijn het de plekken die het langst aangenaam blijven. Daarnaast heerst er in kerken ook altijd rust. Waar je in een winkelstraat, op het strand of in een pretpark gek kunt worden van de drukte, daar heerst in de kerken een serene rust ondanks de vele mensen die er rond kunnen lopen. Het zijn plekken om op adem te komen. Je hoeft even niets. Je kunt gaan zitten en je gedachten de vrije loop laten gaan. Even wordt je door niets en niemand gestoord. Je bent echt een moment vrij! Kerken zijn kleine oases van rust en bezinning in een wereld vol drukte en opgezwollenheid; oases waar je even alleen kunt zijn -met jezelf en met God.

 

VAN HARTE 'N FIJNE VAKANTIE

Beste mensen, als u de komende weken op vakantie gaat, maar natuurlijk ook wanneer u thuis blijft, wens ik u van harte hele fijne dagen toe.

Geniet van de vrije tijd en neem tijd om te leven!

Als u een kerk bezoekt, kijk dan niet alleen naar het mooie gebouw en de kunstvoorwerpen die er zijn, maar neem ook even de tijd om bij God te zijn, steek een kaarsje op bij Maria,

en dank God voor de mooie dingen die Hij ons heeft gegeven.

 

F. G. HogeneIst, pastoor

 

BEZINNINGSDAGEN 4 EN 5 JUNI J.L.

 

Dit jaar zijn de bezinningsdagen,die gehouden werden in het fratershuis op de Leostichting, weer heel goed verlopen. Door omstandigheden moesten een paar deelnemers afhaken,maar zij hopen de volgende keer weer van de partij te zijn. Onder leiding van Pater Bun en van veel vrijwilligers waren het gezellige dagen.Iedereen genoot van het mooie weer,sommige maakten

een wandeling door de prachtige tuin,anderen genoten van de bloemen vanaf het terras.

Op de tweede dag kwam de voorzitter van de P.C.I., de instelling ,die deze dagen organiseerde om de fraters van de Leostichting te bedanken voor de gastvrijheid en ook de vrijwilligers voor hun inzet.

Iedereen ging naar huis met een roos, om nog even na te genieten,in de hoop volgend jaar weer deel te kunnen nemen.

 

 

KOLLECTES EN TUSSENSTAND KERKBALANS

18/19/20 mei Pinksteren        € 248,71

Ned. Missionarissen               € 310,00

25 mei                                    € 113,19

1/ 2 juni                                                                                                                                            € 104,46

8/9 juni                                    € 266,71

misdienaarreisje                     € 293,42 

 

Kerkbalans

Jan t/m apr     € 17.504 (fl. 38.575) vorig jaar fl. 34.993

mei                     1.484 (fl.   3.270) vorig jaar fl.   2.550

totaal               € 18.988 (fl. 41.845) vorig jaar fl. 36.543

Er hebben zich al vele parochianen, hun bijdrage in mooie afgeronde Eurobedragen gewijzigd. Kijk eens op Uw bankafschriften en ga naar Uw bank voor wijziging van uw bijdrage in een mooi rond Eurobedrag. In het parochienieuws van september zal het financieel resultaat van 2001 gepubliceerd worden, waarin Uw kunt zien dat Uw bijdrage hard nodig is!

 

TROUWEN IN DE KERK

Nu het zomerseizoen weer nadert, zijn velen druk zijn met vakantieplannen. Maar de ervaring leert dat er ook al wordt gekeken naar het komende jaar. En dan hebben we het over ‘trouwplannen’.

Want nog steeds kiezen mensen die willen trouwen ervoor om dat ook in de kerk te vieren en trouwen blijft natuurlijk een bijzonder moment in een mensenleven.

 

Gezamenlijk Voorbereiding

Als pastores-team willen we daar graag aan meewerken door een goede voorbereiding. Dan kan de huwelijksviering ook een persoonlijke kleur kan krijgen. Daarom is er voor alle paren die binnen ons Parochieverband gaan trouwen -naast de afspraak met de pastor- ook ‘Gezamenlijke Huwelijksvoorbereiding’: twee avonden georganiseerd door leden van de “Werkgroep Huwelijksvoorbereiding”. Er wordt dan gesproken over ‘elkaar trouw beloven in het algemeen’ en in ‘voor de Kerk in het bijzonder’. Ook is er informatie over het eigene van een kerkelijke huwelijksviering: Hoe gaat dat? (boekjes, ringen, kaars, bloemen, Maria, gedicht, getuigen, enz.) Tijdens deze avonden zal ook de pastor aanwezig zijn zodat er tevens al een meer persoonlijke kennismaking mogelijk is.

 

Tijdig aanvragen

De pastorale bezetting in ons “Parochieverband Sectie Oost”, bestaande uit de parochies van Lochem, Vorden, Borculo, Ruurlo, Zutphen en Joppe, maakt het mede nodig dat een afspraak voor zo'n kerkelijke huwelijksviering vroegtijdig wordt gemaakt. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Want er kunnen ook al andere afspraken en/of vieringen in de agenda’s van óf de pastores of de parochiekerken staan terwijl voor uw feest 'alles' al geregeld is. Uiteindelijk kan ook een pastor maar op één plaats tegelijk zijn. Daarom het dringende verzoek: Kom a.u.b. op tijd met uw aanvraag voor een kerkelijke huwelijkssluiting en dat is minimaal 7 á 8 maanden tevoren. Neem voor het aanvragen van een Kerkelijk Huwelijk contact op met enerzijds het parochiesecretariaat van de parochie waarbinnen u wilt trouwen (onder meer om te kijken of de kerk beschikbaar is) en anderzijds met de priester, dat is pastoor F. G. Hogenelst (die in principe bij de kerkelijke huwelijksvieringen -van parochianen- zal voorgaan) Doet u dat bij voorkeur tijdens het telefonisch spreekuur; woensdag avond tussen 18.00 en 19.00 uur tel: 0573-251457. (deze aanvraagwijze geldt ook bij huwelijksjubilea).

 

Aanvangstijden

Als Kerk, als geloofsgemeenschap werken we steeds nauwer samen met vele vrijwilligers. Dat is een kostbaar iets maar dat betekent ook dat we met elkaar rekening moeten houden. Op onze vrijwilligers maar ook op de pastores moeten we zuinig zijn! Ook kosters, koren, secretariaten, bloemversierders etc. hebben hun privé leven. Daarom houden we ons graag aan de volgende afspraken.

Vieringen op weekdagen kunnen beginnen

’s morgens om 10.00 uur, 10.30 uur en 11.00 uur

‘s middags om 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur en 15 uur en 's avonds om 19.00 uur.

Op maandag en op zaterdag en zondag worden er géén kerkelijke huwelijksvieringen gedaan.

Voor de openstelling van de parochiesecretariaten, zie de parochiebladen.

 

Al eerder getrouwd geweest? -Omdat het niet altijd goed gaat-.

Iedereen die trouwt, gaat een band aan voor het leven. Helaas kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waardoor het beter lijkt de huwelijksband te beëindigen. Een moeilijke beslissing, die voor beide partners (en eventuele kinderen) veel pijn en verdriet betekent. Bij een burgerlijk huwelijk is echtscheiding mogelijk als er sprake is van duurzame ontwrichting. Dan kan de rechtbank het huwelijk ontbinden. Maar de Rooms Katholieke Kerk kent geen echtscheiding zoals de Nederlandse wet.

-wat God verbonden heeft…- Wél kan de kerk kijken of het huwelijk al dan niet als een geldig huwelijk moet worden beschouwd. In zeer bepaalde gevallen kan een huwelijk dan nietig worden verklaard. Daarbij maakt het niets uit of een huwelijk alléén burgerlijk of óók kerkelijk is gesloten. Er moet dan een onderzoek worden ingesteld door de Kerkelijke Rechtbank. Zo’n onderzoek kan ca. een jaar duren. Pas wanneer het Officialaat heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een ongeldig huwelijk dan kan iemand, eventueel een nieuw kerkelijk huwelijk sluiten. Maar het officialaat kan ook tot de conclusie komen dat er wél sprake is van een geldig huwelijk. Dan is een nieuw kerkelijk huwelijk niet mogelijk. Heel belangrijk is het om, wanneer zulke dingen aan de orde zijn, tijdig contact op te nemen met de pastoor en (via deze) met de kerkelijke rechtbank. Maar ook bij andere -hiermee verband houdende vragen- kunt u contact opnemen met iemand van het pastores-team.

namens Parochieverband Oost, de Werkgroep Huwelijksvoorbereiding en het Pastores-team,

F.G. Hogenelst. Pastoor

 

 

DOPEN IN 2002

 

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De doopvieringen en de bijbehorende doopvoorbereidingsavonden voor het jaar 2002 zijn inmiddels vastgesteld. U ziet de data hieronder. Elke voorbereidingsavond vindt plaats van 20.00 tot ± 22.00 uur in de pastorie.

De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

Voorbereidingsavond:                                   Doopzondag:           

woensdag 11 september 2002                      22 september 2002

woensdag 30 oktober 2002                      17 november 2002

 

de doopvoorbereidingsgroep,

Marion Hilhorst, Nathalie van Workum en Trudy te Braake

 

SACRAMENTSDAG                                   door pastoor F. G. Hogenelst

Binnenkort viert de Kerk 'Sacramentsdag. Oorspronkelijk wordt dit feest op donderdag in de tweede week na Pinksteren gevierd; het feest heeft dus geen eigen datum maar is gekoppeld aan Pasen en Pinksteren. De donderdag als dag zegt iets over de betekenis van het feest, omdat die dag verwijst naar Witte Donderdag, de dag waarop het sacrament van de eucharistie is ingesteld door Christus, echter de context van de Goede Week laat geen uitbundige viering toe van de instelling van dit Sacrament. Daarom is er een aparte feestdag voor: Sacramentsdag.

Het feest is in 1264 ingesteld door Paus Urbanus IV (de vierde) mede onder invloed van de inspiratie van Juliana van Cornilion. Zij was zeer geraakt door de betekenis van de Eucharistie: namelijk dat Christus, de Zoon van God, in de gedaante van brood en wijn werkelijk onder ons aanwezig is: dat Hemel en aarde zó dichtbij elkaar kunnen komen in dit heilige teken. Zij ergerde zich er dan ook aan dat er in haar tijd zo slordig met dit sacrament werd omgesprongen. Het werd bijvoorbeeld op weinig eerbiedwekkende plaatsen bewaard.

Haar inspiratie was zo aanstekelijk, dat de aandacht en de eerbied voor het sacrament in haar bisdom erdoor bevorderd werd. Later werd deze eerbied in de rest van de kerk overgenomen mede door de instelling van Sacramentsdag. Voor deze feestdag werd een deel van de gezangen geschreven door niemand minder dan de beroemde theoloog Thomas van Aquino, gezangen die ook nu nog gezongen worden zoals 'Sacris Solemniis' en 'Adoro Te'. Natuurlijk kende de bevordering voor de eerbied voor de eucharistie ook overdreven gevolgen die veel ouderen nog wel hebben meegemaakt. De nuchterheidsvoorschriften maakten dat velen niet ter communie durfden te gaan als ze water gedronken hadden. Het was een ramp als per ongeluk de communie - bij het uitreiken - op de grond viel en de communie mocht zeker niet aangeraakt; dus slechts op de tong ontvangen worden. Het lijkt wel, als je die verhalen hoort, dat de angst voor de heiligheid gróter was dan het gelóof in Gods liefde.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft aan veel overdreven of verouderde zaken een einde gemaakt, en bepaalde vormen aan de vrije keuze van de plaatselijke bisschoppen overgelaten. Zo hebben onze bisschoppen destijds vastgesteld dat men zowel op de tong als op de hand ter communie kan gaan. Wie op de tong communie wenst te ontvangen -uit eerbied - doet goed, wie met eerbied op de hand (zoals het vroegste gebruik) ter communie wil, doet even goed. Wat niet verandert is, is het belangrijkste van ons geloof, namelijk: dat Christus ons werkelijk op verborgen wijze tegemoet komt in de gedaante van Brood. Hóe dat kan, weten wij niet (dat zegt ook Thomas in zijn gezangen), we weten alleen dát God dat kan, én dat Hij dat wil: omdat God zoveel van ons houdt, dat Hij zó dicht Bij ons wil komen. Een professor - tijdens mijn opleiding - zei het eens zo: God wil door de communie tegemoet komen aan ons diepste verlangen, dat soms door geliefden zó tegen elkaar verwoord wordt: 'ik zou je wel op kunnen eten!'

Het past ook helemaal in de stijl van Jezus' leven, om het meest gewone, bescheiden en alledaagse teken te kiezen als die gedaante waaronder Hij onder ons aanwezig wil zijn. Maar het kan ook gemakkelijk miskend worden als iets te alledaags, omdat het te simpel zou zijn dat Christus in dat Brood werkelijk aanwezig zou zijn. (Zoals velen tijdens Zijn leven niet konden geloven dat de Zoon van de Timmerman werkelijk de Messias zou zijn.) Maar Sacramentsdag is het feest van Christus' liefdevolle, bescheiden aanwezigheid. Nog steeds een bijzonder wonder dat mij –persoonlijk - telkens weer raakt. Het raakt mij omdat het geheim van Christus' aanwezigheid in de eucharistie mij telkens weer ontroert. Het is moeilijk om in deze tijden van techniek en wetenschap zoiets te geloven, maar het Sacramentsfeest mag ons jaar na jaar weer levendiger doen beseffen wat een rijkdom de Heer ons op de vooravond van zijn lijden en dood heeft nagelaten. Sacramentsdag: verwonderd terugkijken op wat was en hoopvol vooruitkijken en uitzien naar wat komt: dat wij eens met de Heer verenigd hopen te zijn in het hemels Vaderhuis.

 

F. G. Hogenelst pr.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

 

Zondag 9 juni is het zover!

Dan doen 12 kinderen uit onze parochie de Eerste Heilige Communie. Voor het eerst mogen ze ‘meedoen aan de tafel van de Heer’. Samen met school en de ouders zijn wij druk met de voorbereidingen bezig.

Zo werken de kinderen aan het project  “Samen komen in de Kerk” Hebben zij zich voorgesteld tijdens de presentatieviering en zijn zij o.a. aanwezig geweest bij een doopviering. De opkomst van de ouderavonden waren goed! Na het indelen en doorspreken van de werkgroepen, een uitleg over de Eucharistie zijn we in kleine groepjes in gesprek gegaan over hoe wij in deze tijd met ons geloof omgaan en hoe wij ons geloof delen en willen doorgeven aan onze kinderen.

‘Communie’ betekent: ‘gemeenschap’ en ‘Wij gaan ter communie’ wil zeggen: ‘wij gaan naar de gemeenschap’ en dat is dan: de  gemeenschap met Jezus en zijn Kerk. Daarom is het ook goed dat we -telkens als het leven ons raakt; in vreugde en verdriet- elkaar in die gemeenschap opzoeken.

Zó hopen we dat deze zondag een groot feest mag worden; voor groot en klein voor jong en oud, voor in de kerk en voor thuis. Want dan mogen die kinderen er voor het eerst helemaal bij horen als wij met elkaar het brood delen, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. En Hij heeft ons  ook opgedragen om dat steeds opnieuw met elkaar samen te doen en te blijven doen, in mooie en moeilijke dagen. De viering begint om 10.00uur, tot dan!

 

Alvast allemaal een hele goede viering gewenst door

pastoor  F. Hogenelst

en de “Werkgroep Eerste Heilige Communie”

 

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING (P.C.I.)

 

Mensen in  Nood

De Kledingactie voor mensen in nood die in Maart bij onze Parochie is gehouden,heeft  2490 kilo kleding opgebracht.

Mensen in Nood wil iedereen die daar aan heeft bijgedragen hartelijk danken.

De vrijwilligers zijn van plan om ook het volgend jaar een kledinginzameling te organiseren voor Mensen in Nood.

Om de actie ook dan weer tot een succes te maken,vragen wij iedereen om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren.

 

Nogmaals dank, namens Mensen in Nood.

 

Bezinningsdagen

Ook dit jaar wordt door de P.C.I. de jaarlijkse bezinningdagen georganiseerd, in het Fraterhuis op de Leostichting, op  Dinsdag 4 Juni en Woensdag 5 Juni a.s..  Pater Bun  wil deze dagen begeleiden, zoals andere jaren.

U kunt zich aanmelden bij:

Mevrouw A. Franck-Wielakker   tel 272274

Mevrouw G. Krukkert-Hegeman  tel 271931

 

De P.C.I . en alle vrijwilligers willen er gezellige dagen van maken en rekenen op een goede opkomst.

 

BEZOEKERSGROEP

 

Nu ook onze parochie geen eigen pastoor meer heeft, worden er steeds meer taken door vrijwilligers overgenomen. Datr is best even wennen, ook voor die vrijwilligers! Zij gaan taken op zich nemen waar zij een korte opleiding voor hebben gehad, maar die volkomen nieuw zijn. Wat dacht u b.v. van de bezoekersgroep?

De leden hiervan hebben zich tot doel gesteld om ouderen, zieken en iedereen die hieraan behoefte heeft, en er om vraagt, een bezoekje te brengen. Tijdens zo'n bezoekje kan er over alles gesproken worden. Let wel: het zijn geen theologen die binnen komen en grote kerkelijke problemen kunnen zij ook niet oplossen! Maar er zijn zoveel andere onderwerpen die de moeite waard zijn. Zij komen in de eerste plaats voor U, om te luisteren en mee te denken.

Wilt U heel graag dat zo iemand naar U toekomt, vul dan het aanvraagformulier in dat U vindt in het parochieblad, of bel een van de coordinatoren: tel. 271846 of 271399.

 

De bezoekersgroep.

 

MISDIENAARSREISJE

Op zaterdag 13 juli gaan de misdienaars en acolieten op pad voor hun jaarlijkse uitstapje. In het weekend van 8 en 9 juni wordt hiervoor gecollecteerd. Van deze opbrengst zorgen onze vrijwillige kosters dhr. Donderwinkel en dhr. Stevens dat de kinderen een mooie dag krijgen. Onze misdienaars- en acolietengroep bestaat nu uit 24 kinderen.

 

 

SAMEN OP WEG NAAR 2010

door: dr P.A.G. Rentinck, vicaris-generaal

 

Het Aartsbisdom Utrecht verandert. Op weg naar 2010 kunnen we toegroeien naar een nieuw missionair parochiepastoraat. De Blijde Boodschap van Jezus Christus niet alleen voor de kleiner wordende groep kerk­gangers, maar voor alle mensen. Deze vernieuwing van pastoraat wordt mogelijk door samenwerking van parochies en pasto­res. Onderweg komen we veel hobbels en weerstanden tegen.

Dr PA G. Rentinck, vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht, ging in de vorige Op Tochten in op deze weerstanden. In deze en de volgende Op Tochten het ver­volg.

 

Weerstanden (IV)

WE WILLEN ONZE EIGEN IDENTITEIT HOUDEN

Het is een primaire reactie. Zo gauw de woorden samenwerken in een breder parochieverband vallen, reageren velen: “Ja, maar dan verliezen we onze eigen identiteit. En die willen we graag hou­den!”

De eigen identiteit van een parochie wordt als een kostbaar goed beleefd. Als je verder vraagt: waarin bestaat jullie identiteit? blijkt het moeilijk deze precies te verwoorden. Het heeft te maken met beleving van ‘eigen nestgeur’, het ons-kent-ons, de onderlinge vertrouwdheid. Het is de gewoontevorming van: zó gaan we hier met elkaar om, zó doen we het hier. Het kan zitten in de eigen aard van het kerkgebouw, de wijze waarop liturgie gevierd wordt, de aandacht voor diaconie of leerhuisactiviteiten. Soms vinden men­sen deze identiteit zó belangrijk, dat ze na een verhuizing trouw blijven aan de ‘eigen parochie’. Een groeiend aantal mensen voelt zich niet betrokken bij de parochie waarin ze wonen. Ze kiezen bewust de parochie waar ze zich thuis voelen.

Eigen identiteit is een kostbare gave. Een gave zó kostbaar, dat je haar niet alleen mag willen behouden, maar ook verder moet ontwikkelen. Samenwerken van parochies hoeft niet bedreigend te zijn voor eigen identiteit, maar kan deze juist bevorderen.

Dit geldt allereerst voor de ‘eigen nestgeur’. Het hoort bij onze identiteit als christenen, dat we als zusters en broeders met elkaar omgaan. Dat we ons thuis voelen. Dat we elkaar nabij zijn, met elkaar vertrouwd zijn. In het grotere parochieverband moeten er meerdere ontmoetingscentra zijn: de huidige parochie of nog meer. Centra met gastvrouwen en gastheren waar je makkelijk kunt binnenlopen. Plaatsen waar wijkcontactpersonen, bezoekersgroepen en andere werkgroepen bijeenkomen. Ruimtes waar je samen kunt komen voor bezinning en gebed.

Verder is het belangrijk dat elke parochie zich bezint op haar eigen identiteit. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van onze identiteit? Wat zijn onze zwakke kanten? Waar zijn onze blinde vlekken? Met onze sterke punten kunnen we iets betekenen voor onze buurtparochies. Voor onze zwakke kanten kunnen we wellicht een beroep doen op onze buren. Bijvoorbeeld een parochie met een mooi kerkgebouw en een daaraan aangepaste klassieke litur­gie kan ook mensen van elders aantrek­ken, zonder dat sprake is van concurren­tie. In een ander kerkcentrum kunnen gezinsliturgie of jongerenvieringen meer tot ontwikkeling komen. In een ander centrum worden meer diaconale initiatie­ven ondernomen. Het ene centrum leent zich meer voor oecumenische activitei­ten, het ander meer voor interreligieuze ontmoetingen. Het ene centrum is ster­ker in leerhuisactiviteiten, het andere meer in trek bij jongeren. In elk centrum hoeft niet alles te gebeuren. Elk heeft de kans om de eigen sterke kanten, de eigen identiteit verder te ontplooien en te pro­fileren.

Samenwerken vraagt wèl dat we verder dan eigen grenzen kijken. We kunnen ons niet langer opsluiten binnen de eigen vertrouwde groep. We zullen in gesprek moeten gaan met mensen van andere parochies. We zullen contacten moeten zoeken met mensen, die niet tot de ver­trouwde kerkgangers behoren. Maar het is goed ons de vraag te stellen: hoort dit niet wezenlijk bij onze identiteit als chris­tengemeenschap? Hoort het niet bij onze identiteit dat we contacten hebben bui­ten onze parochiegrenzen? Hoort het niet bij onze identiteit dat we missionair zijn? We zien dit in de jonge christengemeen­schappen, die we tegenkomen in de Handelingen van de Apostelen en in de brieven van de apostelen. We kunnen ons spiegelen aan de Kerk van het begin. Hier steunen we op een diepere laag in onze identiteit. Onze eigen identiteit gaat verder dan onderlinge verschillen en eigen karaktertrekken. Voor de ontplooi­ing van eigen identiteit is het goed ons regelmatig de vraag te stellen: wat hoort ten diepste bij onze identiteit als christe­nen? Zijn we volgelingen van Jezus Christus? Is Zijn Evangelie in onze gemeenschap de levensbron? Krijgt de Heilige Geest onder ons de ruimte? Zijn we onszelf genoeg of leven we van onze verbondenheid met de verrezen Heer? Is het ónze Kerk of Kerk van de Heer? Stilstaan bij de wortels, de bronnen van onze identiteit geeft ruimte om eigen identiteit te behouden en te ontplooien.

 

Bron : Op Tochten

 

KERKOPENSTELLING R.K. Kerk

 

In de maanden Juni, Juli en Augustus is onze kerk op woensdagochtend opengesteld van 10.00 uur – 11.30 uur. U bent er dan van harte welkom voor bezichtiging van onze kerk, om te bidden of een kaarsje op te steken.

Dankzij onze vrijwillige kostersteam, wordt dit mogelijk gemaakt voor toeristen, overige belangstellenden en natuurlijk ook onze eigen parochianen. 

 

Het bestuur.

 

EXPOSITIE IN NED. HERV. KERK/ ST.JORISKERK

 

De activiteitencommissievoor de restauratie van de NH Kerk heeft  een tentoonstelling ingericht in de zijbeuk onder de titel: “Onze kerk de jaren door”. De commissie heeft materiaal verzameld over de St. Joriskerk, vanaf het begin in 1337, als slotkapel van het kasteel te Borculo, via de stormramp in 1925, tot de laatste restauratieplannen. Hiervoor hebben diverse personen en instanties hun medewerking verleend.

Natuurlijk ontbreekt een kollectebox bij de uitgang niet. (de toegang is gratis) Ook zijn er kaarsen, kaarten en boekjes te koop, uiteraard ten bate van de restauratie.

De kerk is te bezichtigen, samen met de expositie op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddagen van 14.00-16.30 uur.

Op verzoek zijn er andere dagen of tijden mogelijk. (tijdens event. Trouw- of rouwdiensten is bezichtiging niet mogelijk)

De activiteitencommissie neemt ook deel aan de Hobby-markt, die door de stichting promotie Borculo gehouden wordt op 15 juni.

Voor nadere informatie:

De activiteitencommissie, p.a. Spoordijk 1, tel 272723.

 

BIJBELPOST

 

Met ingang van januari j.l. heeft mevr. D. l’Amie het lidmaatschap van het N.B.G. (Nederlandse Bijbel Genootschap) met goedkeuring van het parochiebestuur overgenomen van frater Fennis. Dit gegeven houdt in dat zij de parochie vertegenwoordigt op de vergaderingen van het N.B.G. afd. Borculo. Ook verzorgt zij tesamen met dhr. Scholten, de Bijbelpost, welke op gezette tijden in het K.J.-gebouw gepresenteerd wordt.

 

Frater Fennis.

 

AMNESTY INTERNATIONAL - GOED NIEUWS

 

In januari 2002 werd vanuit de kerken, bibliotheek en door de thuisschrijvers actie gevoerd voor Thomas Miller-El in de Verenigde Staten. Hij zou eind februari geëxecuteerd worden. Tegen dit vonnis werd bezwaar aangetekend, onder meer door een Amerikaanse mensenrechten organisatie. Op 15 februari kondigde het Hooggerechtshof  aan dat Millers bezwaar in oktober of november gehoord zal worden. Tot die tijd wordt de uitvoering van het vonnis opgeschort.

 

De steniging van Abok Alfa Akok voor wie eveneens in Borculo actie werd gevoerd, werd in februari afgeblazen. Zij was ter dood veroordeeld wegens overspel. Dat de steniging is afgeblazen, is natuurlijk goed nieuws. Zij werd echter niet vrijgesproken; haar vonnis werd omgezet naar 75 zweepslagen. Deze straf werd meteen uitgevoerd. Haar advocaat heeft hiertegen beroep aangetekend omdat zij geen juridische bijstand kreeg. Amnesty blijft actie voeren voor deze zaak.

Wilt U ook uw stem laten horen; wij bezorgen graag brieven bij U thuis.

 

Namens de Amnesty-groep Borculo,

Piety Nijhof, tel. 272864.

UITNODIGING VOOR ALLE JONGEREN VAN DE PAROCHIE.... ACOLIETEN ,JONGERENKOOR EN JONGERENWERKERS !

Hallo,

Met deze uitnodiging willen we ons speciaal richten tot alle jongeren in jullie parochie in de leeftijd vanaf ongeveer 15 tot 30 jaar. We zouden jullie willen vragen de onderstaande activiteit in jullie parochie bekend te willen maken. Want de kerk heeft toekomst, maar alleen als er aan jongeren, ook in deze tijd, ruimte wordt gegeven en er activiteiten zijn waarbij ook jongeren zich thuis (blijven) voelen in de kerk. Daarom deze oproep maak werk van de kerk en nodig de jongeren van de parochie uit om aan het onderstaande jongerenweekend deel te nemen.

 

Hartelijk dank voor de medewerking,

 

Met vriendelijke groet.

 

Vrijwilligers KJON (Katholieke Jongeren Oost Nederland)

 

Persbericht  --- Persbericht --- Persbericht --- Persbericht

JONGERENWEEKEND PARADISE PARTY 2002

 

Heb jij als jongere ook wel eens het idee dat geloven alleen iets is voor oude mensen en heilige boontjes? Misschien zit je bij een jgngerenkoor of ga je als je zin hebt een keertje naar de kerk. Dan heb je misschien soms het gevoel, waarom zit ik in de kerk of waarom zing ik nog bij een jongerenkoor. Bij het beeld van een moderne jongere hoort toch niet de kerk of misschien juist wel

 

Wij, KJON (Katholieke Jongeren Oost Nederland), nodigen je uit op zaterdag 8 juni en zondag 9 juni a.s. voor een jongerenweekend in de gelderse achterhoek, waarin we jou en al die andere jongeren willen laten zien, dat geloven absoluut niet saai en ouderwets is. Wat gaan we tijdens dit weekend allemaal doen:een inspirerende lezing over het thema van de Wereldjongerendagen, groepsgesprekken waarin je met andere jongeren van gedachten kunt wisselen over geloven, een jongerenviering en natuurlijk is er voldoende tijd voor ontmoeting met andere jongeren. 's Avonds zullen we je een spectaculaire feestavond aanbieden met een barbecue, muziek en dans.

Wellicht ben je best nieuwsgierig, maar heb je toch een beetje "drempelvrees" omdat je misschien niemand kent. Probeer deze 'vrees" te overwinnen, wantje zult geen spijt hebben van dit fantastische jongerenweekend.

 

Voor meer info en opgave kun je bellen met: Carla tel. 0547-381182, Miranda tel. 074-2665274 of Elroy tel. 0314-663160 of emailen naar: KJON@dolfijn.nl

Aanmelding voor dit weekend kan uiterlijk tot 1 juni a.s.

 

K.J.O.N.

 

 

TOBIT - Begeleiding en verdieping op je levensweg

 

Stel je voor…

Je bent tussen 18 en 30 jaar. Je wilt van alles, maar weet niet goed hoe en wat.

Je vraagt je af hoe gaat het verder, wat is echt belangrijk voor me, welke keuzes maak ik en misschien wat heeft God met mij voor ? En je stelt je de vraag : Is er meer?

 

Dan is er voor jou het Tobit-project, waar je je bij aan kunt sluiten.

Samen met andere jonge mensen ga je een jaar lang op weg een ontdekkingstocht in jezelf. Op zoek naar waartoe God jou roept. Want iedereen wordt door God jou roept. Want iedereen wordt door God geroepen. Dus jij ook. Alleen moet je misschien nog ontdekken wat jouw antwoord zal zijn op zijn vraag:

Wat doe jij met jouw leven?

Voor deze ontdekkingtocht nodigen wij je graag uit. Omdat jij de moeite waard bent. De route duurt van september tot en met juni. In die tijd volg je twee trajecten die bij elkaar horen.

Individuele gesprekken:

Met je eigen begeleider, over wat er met jou gebeurt en wat die gebeurtenissen in jouw leven betekenen.

Groepsbijeenkomsten

Met de andere deelnemers, rond de bijbel, samen praten, samen stil zijn, samen eten. Maandelijks op zondagmiddag in Deventer, in het parochiecentrum naast de Broederenkerk, Broederstraat 18.

Zo werk je samen met je tochtgenoten toe naar het antwoord op de vraag: God wat wilt u met mijn leven?

Aanmelding en informatie:

We starten de laatste zondag van september. Met ieder die zich aanmeldt wordt van te voren een gesprek gevoerd. Dit zal gebeuren in augustus en september. Als je meer wilt weten of als je zegt: Ik durf de ontdekkingstocht aan!

 

Neem dan contact op met:

Jos Oostrik (026-3231339), Kees van Luyn (055-5191201)

Of Diocesane Pastorale Dienstverlening (030-6931434)

Of dpd@aartsbisdom.nl of oostrik@aartsbisdom.nl

 

 

TUSSENSTAND KERKBALANS

 

1e kwartaal     € 15.597 (fl 34.373) vorig jaar fl 31.308

april                    1.907 (fl   4.202) vorig jaar fl   3.685

totaal               € 17.504 (fl 38.575) vorig jaar fl 34.993

een totale stijging van 10,2 %, hartelijk dank. Zo kunnen we onze parochie gezond houden.

Uw penningmeester,  Frank Elschot.

 

PAROCHIESECRETARIAAT - GEVRAAGD:

 

Hulp op het parochiesecretariaat voor de woensdagavond.

Wie komt ons team versterken ?

 

Door onderbezetting op het parochiesecretariaat zijn wij genoodzaakt om met ingang van de maand juni op maandagochtend te sluiten. In de grote vakantie van 15 juli t/m 1 september is het secretariaat alleen nog maar geopend op woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

 

 

 

GEBED OM ROEPINGEN

 

Op weg gaan.

 

U hebt mij geroepen om met U op weg te gaan.

En U beloofde met mij mee te trekken.

“Ik ken je bij je naam.

Ik ken je woorden uit je mond”

Daarom ben ik met U op weg gegaan.

 

Ik probeer met U op weg te blijven,

dag in dag uit.

“Ik ken je zitten en je opstaan,

al van verre doorzie ik je gedachten.”

Met U durf ik op weg te blijven.

 

U roept elke dag mensen met U op weg te gaan.

Gewone mensen net als ik.

Niet omdat ze perse’ beter zijn dan anderen,

Maar omdat het ze goed doet met U op weg te zijn.

 

Al ben ik bang en soms onzeker.

Begrijp ik soms niets van U.

Ik kom er niet uit, maar ik blijf met U op weg gaan.

Dank, dat U dat met mij wilt.

Samen op weg…

Amen.

 

Jurgen Jansen,

priester Groenlo

 

 

HEMELVAARTSDAG

Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag midden in de week. Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Maar er is nog meer dat een christen op deze dag wil vieren.

Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van het brood" (de Eucharistie) en door wat Hij de leerlingen vertelt.

Daarvan staan voorbeelden in het Evangelie, het boek waarin de Blijde Boodschap van Christus staat opgeschreven :

Het Emmaus-verhaal is zo'n beetje een van de meest bekende van deze verhalen.  (zoals beschreven in het Evangelie volgens Lucas, één van de leerlingen van Jezus, hfd. 24, versen 13 - 35)

Zo ook het verhaal van de ongelovige Thomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, de wonden van Jezus (door de kruisiging en de doorboring van zijn zijde) kan aanraken wil hij geloven. (in het Evangelie, zoals de Apostel Johannes het opgeschreven heeft, hfd. 20, versen 19 - 31)

En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt Hij aan zijn leerlingen. "Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", staat in het Evangelie.

De hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel ook van ons leven. Niet in deze 'aardse' tijd, maar na onze dood. Jezus, door de dood heengegaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid. Wij zijn uitgenodigd om daar te komen.

Nu Hij naar de hemel is gegaan heeft Hij voor dit aardse leven de leerlingen destijds, en daarmee ook ons, een Trooster en Helper gegeven. De Heilige Geest, uitgegaan van de Vader en de Zoon, wordt met Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, gegeven aan hen die in God geloven en Jezus willen volgen.


Almachtige eeuwige God,
Gij
laat ons hier op aarde omgaan
met het goddelijke.

Wij bidden U:
Laat het verlangen van ons hart
uitgaan naar de hemel,
waar onze mensheid
reeds met U verenigd is.

Door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de Heilige Geest,
God,
door
alle eeuwen der eeuwen.

Amen

Bron: www.hemelvaartsdag.nl

PINKSTEREN

De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen,
het is de geboorte van de Kerk

Christus, de Zoon van God, die geleden heeft en aan het kruis is gestorven, is met Pasen verrezen uit de doden. Daarna verschijnt nog aan de leerlingen en met Hemelvaart vieren we dat Hij definitief terug gaat naar God de Vader in de hemel. 

Voordat Jezus wegging heeft Hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De Heilige Geest wordt ons gegeven om met God verbonden te blijven.  Maar ook om, geholpen door de ingevingen van die Heilige Geest, het Evangelie van Christus te kunnen verkondigen. Als mensen zijn we niet in staat op eigen kracht de volle leer van Jezus' Blijde Boodschap (= Evangelie) te verkondigen. De Heilige Geest helpt ons daarbij. 

We vieren het op zondag 18 en maandag 19 mei, Eerste en Tweede Pinksterdag, nadat we in de negen dagen daarvoor hebben gebeden voor de komst van de Heilige Geest (de pinksternoveen), dat er een goede voedingsbodem mag zijn, dat de mensen Hem accepteren, naar Hem luisteren en door Hem naar de Vader worden gebracht voor het eeuwige geluk. Ook de Apostelen met Maria, de Moeder van Jezus, wachtten zo op de komst van de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Ene God, naast de Vader en de Zoon, zo geloven christenen. Het is een mysterie, maar het is een reële werkelijkheid, wanneer je de Heilige Schrift leest. Bijvoorbeeld het moment waarop Jezus, de Zoon, gedoopt wordt met de Heilige Geest en waarbij de Vader de Zoon de zending geeft.

De Heilige Geest wordt vaak afgebeeld als Vurige tongen, omdat de leerlingen vol vuur waren van de Boodschap die ze gingen verkondigen en ze in alle talen de mensen konden toespreken.
Ook als duif wordt de Geest verzinnebeeld, omdat de duif voor reinheid en zachtmoedigheid staat, maar bovenal voor hemelse inspiratie, vrede en de ziel. De Heilige Geest is inderdaad de bezieling voor de Kerk om ook in onze tijden de boodschap van God onder de mensen te brengen.

Om het belang van dit Hoogfeest aan te geven kent dit feest ook een "Tweede Pinksterdag", zoals dat ook met Kerstmis en Pasen is. De Kerk kan er maar niet genoeg van krijgen om een dergelijk feest te blijven vieren.


Kom, Heilige Geest,
vervul
de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden:

God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;
geef
, dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Bron: www.pinksteren.nl

 

WEEK VOOR DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

 

(12 T/M 19 MEI)

 

Mensen met een missie – Op vaste grond.

 

Wegtrekken uit je eigen land, uit je eigen omgeving, weg van wat je gewoon bent en waarmee je je vertrouwd voelt. Je trekt naar een ander land, met andere gewoontes, een andere cultuur, een jou onbekende taal. Miljoenen mensen treft vandaag de dag dit lot. Je voelt de grond onder je voeten wegzakken en je vraagt je af: hoe zal ik hier ooit kunnen aarden…

 

Missionarissen op vaste grond.

 

Missionarissen trekken weg uit eigen wil. Door de katholieke geloofsgemeenschap zijn zij weggezonden naar andere landen. Gedragen door hun geloof en spiritualiteit zetten ze zich in voor mensen die aan de rand van hun samenleving staan. In het WNM-boekje van 2002 ‘ Op vaste grond’ vertellen mensen met een missie wat het betekende te moeten wortelen in een ander land en cultuur. Hun verhalen laten ook zien hoe ‘de missie’ zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft. Zuster Godelief, sinds begin jaren zestig werkzaam in Papoea Nieuw Guinea, schrijft daarover: Door de jaren heen en door al mijn verschillende taken is mijn beeld van missie gegroeid en veranderd. Het is nu niet meer ‘ik’, het is ‘wij’. Geloven hier in Papoea Nieuw Guinea willen kerk zijn met anderen, van elkaar leren, elkaar helpen en op deze manier van elkaar houden. Zo proberen we dichter bij onze Schepper te brengen.’

 

WNM/CMC

Postbus 16442, 2500 BK, Den Haag

Tel 070-3136700

Giro 767

Bank 64.45.33.676

Nederlandse Missionaris

Den Haag

 

TUSSENSTAND KERKBALANS:

 

Kerkbalans

Januari            € 5.749  (= fl 12.669)             vorig jaar fl   9.968

Februari          5.994  (= fl 13.209)             vorig jaar fl 13.980

enveloppen     € 1.496  (= fl   3.296)             vorig jaar fl   2.647

Maart              € 2.429   (= fl   5.354)            vorig jaar fl   4.713

Totaal 2002 :  € 15.597 (= fl 34.373)            vorig jaar fl 31.308

 

Over de eerste drie maanden een stijging van bijna 10 %.

Hartelijk dank voor Uw steun!

Heeft U uw bijdrage nog niet gewijzigd? Kijk eens op Uw bank- of giroafschriften en maak als inmiddels vele parochianen er een mooi rond “euro”-bedrag van! Uw financiële steun is hard nodig.

 

 

 

 

EEN BRIEF VAN DE BISSCHOP AAN DE GELOVIGEN IN HET AARTSBISDOM UTRECHT

 

Deze brief leest u in het parochieblad dat regelmatig bij u in de bus valt. Door dit blad blijft u op de hoogte van de plaatselijke katholieke kerkgemeenschap, ook als u niet, of niet vaak, deelneemt aan activiteiten of vieringen in de parochie. Graag wil ik, ais uw bisschop, iets schrijven over nieuwe ontwikkelingen in de parochies. In ons bisdom Utrecht hebben de parochies, zowel in de steden. als op het platteland, altijd een belangrijke plaats ingenomen. Gelovig leven tref je daar aan, waar mensen wonen en werken. Juist daarom wil het bisdom ook goed nadenken over de weerbaarheid van de parochies in een tijd, waarin godsdienstigheid en christelijk geloven, jammer genoeg, niet meer vanzelfsprekend zijn.

Wie ervoor kiest om welbewust christen te zijn, in dagelijks leven en beroep, zoekt ook naar geloofsverdieping. Dat doe je door te praten op het werk, of in de straat waar je woont, met kinderen of vrienden, je doet het door iets te lezen, door te reizen of een tentoonstelling te bezoeken, of door een viering bij te wonen. Je hebt bijna altijd anderen nodig om je geloof sterk te maken.

De plaatselijke kerkgemeenschap - de parochie - is vanouds bedoeld als een plek die katholieke christenen bij elkaar brengt voor viering en geloofsverdieping en voor dienst aan de samenleving. Maar het komt nogal eens voor dat die parochies, mede door de teruglopende kerkbetrokkenheid, niet goed meer in staat zijn om levende, sociaal dienstbare gemeenschappen te zijn. Het parochiepastoraat zoals wij dat kennen heeft duidelijk zijn beperkingen.

 

Daaraan willen wij wat doen. Wij hechten veel waarde aan kleine, plaatselijke kernen van christenen. Van christenen die open staan naar andere 'mensen van goede wil'. Wij hopen op kleine, plaatselijke vriendengroepen en buurtinitiatieven, die het geloof in Jezus Christus echt willen beleven en in praktijk brengen. Iedereen kan daartoe zelf een initiatief nemen of zich ergens bij voegen. Waar u woont en werkt, dicht bij u in de buurt zal een 'centrale' zijn, een parochie (of een parochieverband van meerdere kerkgelegenheden) waar u mensen kunt aanspreken op ondersteuning. Meestal zullen dat medegelovigen zijn die de weg kunnen wijzen: een wijkcontactpersoon, iemand die gespreksgroepen of maatschappelijke projecten organiseert, iemand die alles weet van vieringen. Aan hen kunt u hulp en informatie vragen. Via hen kunt u ook uw eigen wensen kenbaar maken. Het parochiesecretariaat en het parochieblad informeren u over de personen die u kunt benaderen.

 

De parochies in uw regio zullen gaan samenwerken. En de pastorale beroepskrachten in de regio - priesters, diakens en pastorale werk(st)ers - ook. De komende maanden denken we met elkaar in het bisdom na over de beste manier om dat vorm te geven. Ik beschrijf u het plan waarover we nu met elkaar spreken. De parochies zullen een groter 'parochieverband' gaan vormen. Eik parochieverband krijgt een pastoraal team van tenminste vier personen. Van ieder van hen mag u verwachten dat ze persoonlijke gesprekken voeren en liturgisch mee voorgaan. Verder heeft ieder lid in het pastorale team een eigen 'profiel'. Ze doen niet allemaal hetzelfde. Elk van hen heeft een eigen

eindverantwoordelijkheid : voor de liturgie (bij voorkeur de priester in het team), voor de opbouw van de kerkgemeenschap (bij voorkeur een pastoraal werk(st)er), voor de catechese (bij voorkeur een pastoraal werk(st)er), of voor de diaconie (een bezoldigd diaken of een pastoraal werk(st)er). Zo zorgen de vier leden van een pastoraal team tezamen, maar in onderscheiden verantwoordelijkheid, voor de vier 'diensten' die de katholieke kerk voor het gelovig leven van mensen ter beschikking heeft. Uit liturgie, gemeenschapsopbouw, catechese en diaconie ontstaat immers dat levende weefsel, die geïnspireerde gemeenschap die 'Kerk' mag heten en die, in navolging van Jezus Christus, een goede invloed wil uitoefenen in de samenleving.

 

Over dit plan praten wij dit lopende seizoen overal in het bisdom Utrecht, ook bij u in de parochie. Via dit parochieblad breng ik u van deze plannen op de hoogte. Want ook u hebt een rol, een eigen opdracht bij de doorwerking van het Evangelie in deze tijd. Iedereen telt mee, op de eigen plek die men inneemt als verantwoordelijke christen, in de maatschappij, maar ook in de kerk. Ook in de kerk hoeft niet iedereen alles te doen. De gemeenschap van Jezus Christus beschikt over vele uiteenlopende talenten, en alle talenten zijn nuttig en nodig. Graag reken ik op uw interesse en op uw actieve betrokkenheid.

 

Adrianus Kardinaal Simonis

aartsbisschop van Utrecht.

 

OVER SACRAMENTEN
Wie het woord sacrament hoort, denkt wellicht direct aan de zeven sacramenten zoals die in de katholieke kerk zijn vastgesteld. Maar om het woord sacrament te kunnen verstaan, moet je zoeken naar wat die verschillende sacramenten gemeenschappelijk hebben.
Er zijn momenten en voorwerpen in ons leven die voor ons heel kostbaar zijn, we ervaren er iets unieks aan: ze maken ons leven zinvol en geven er betekenis aan. Een trouwring drukt zonder woorden uit hoeveel je van iemand houdt, een foto van een overleden moeder roept op wie zij voor jou is geweest. De drinkbeker in het verhaal van Boff, geeft iets aan wat zijn thuis voor hem betekent. Zo'n voorwerp is dan onbetaalbaar, omdat de herinnering die eraan verbonden is niet in geld valt uit te drukken. Een voorwerp met een betekenis noemen we vaak een symbool.

Zo zijn er ook momenten in het leven die voor ons een bijzondere betekenis hebben, anders gezegd: die voor ons heilig zijn: b.v. een geboorte, een verjaardag, een huwelijk, Abraham zien, een huwelijksjubileum, een pensionering, een uitvaart. Dat soort dagen vieren we met elkaar. We komen dan samen niet om samen iets te presteren, maar om samen te zijn, om terug te kijken en vooruit te blikken. Bij zo'n viering horen vaste patronen, die we riten noemen. Zo horen bij een geboorte beschuiten met muisjes en bij een verjaardag, goede wensen en cadeautjes. Hoe onbeduidend zulke elementen ook lijken, ze zijn onmisbaar.

Voor gelovige mensen kunnen allerlei momenten (in tijd en plaats) in het leven ook met God van doen hebben: een natuurervaring, een ontmoeting met mensen, levensmomenten, enz. Zulke momenten zijn voor gelovige mensen sacramentele momenten. Die momenten krijgen een diepere betekenis, omdat God er in oplicht. Alles in het leven dat naar God verwijst is dus eigenlijk een sacrament. Je zou jezelf eens kunnen afvragen welke plaatsen of momenten voor jouw gevoel een 'sacrament zijn.'

In de 12e eeuw is er in de kerk een hele discussie gevoerd over wat nu wel en wat nu geen sacrament is. Om een lang verhaal kort te maken: het aantal sacramenten werd toen ingeperkt tot zeven: zeven momenten in het leven van mensen die verwijzen naar God en die verbonden zijn met het leven van Jezus.

 

Drie sacramenten hebben met de groei van een kind en diens opname in de kerk te maken:

  • het doopsel, we vieren de geboorte van een kind als kind van God
  • het vormsel, we vieren bij het afscheid van de kinderleeftijd, de kracht van de Geest die met mensen meetrekt
  • de eerste communie als het kind leert 'onderscheiden', al een beetje kan lezen en schrijven, tevens opname in de geloofsgemeenschap, de gemeenschap die wekelijks de eucharistie blijft vieren. De eucharistie is dus het sacrament dat levenslang met ons meegaat.

Twee sacramenten hebben met levenskeuzes te maken:

  • het huwelijk, als de keuze voor de ander, in goede en kwade dagen
  • de wijding, als de keuze voor Christus en zijn kerk

Twee sacramenten hebben met crisismomenten in het leven te maken :

  • de ziekenzalving, voor als het met ons lichaam slecht gaat,
  • de verzoening voor als we geestelijk op een dood spoor zitten.

Sacramenten zijn zo ontmoetingsmomenten: op de kruispunten van het leven willen mensen op een vierende wijze elkaar én de God van Jezus ontmoeten, om zo geïnspireerd en bemoedigd verder te kunnen gaan.

 

De viering van het Vormsel
De toediening van het vormsel vindt meestal plaats tijdens een eucharistieviering. Het vormen is vanouds een taak van de bisschop, maar die kan het delegeren aan één van zijn medewerkers (vicarissen), aan andere kerkelijke functionarissen (bijv. emeritus-bisschoppen of de abt van een abdij), aan dekens, en soms zelfs aan een pastoor.
Dat het vormen tijdens een eucharistieviering gebeurt is niet alleen omdat de eucharistie de viering bij uitstek is in de katholieke kerk, maar ook, omdat het vieren van de eucharistie bij het vormsel ons doet denken aan de eerste communie. Eigenlijk herneemt het vormsel de eerste communie en is er zo een vervolg op.
Tijdens de vormselviering steken de vormelingen vaak hun doopkaars aan, en spreken ze de geloofsbelijdenis uit. Zo wordt in het vormsel ook de doop hernomen: alleen, wat bij de doop door peter en meter is uitgesproken wordt nu door de vormeling zelf gezegd. . De vormselviering brengt zo tot uitdrukking dat doopsel, eerste communie en vormsel niet los van elkaar te zien zijn: in deze drie vieringen tezamen wordt een gelovige mens in de gemeenschap rond Jezus die de kerk is, opgenomen. Wat met het doopsel begint vindt in het vormsel zijn afronding en voltooiing.

Het vormsel gebeurt in een dubbel gebaar. Het gebeurt in de handoplegging door de bisschop (of diens vervanger). Het gebaar van de handoplegging is helaas wat verschraald, omdat er tegenwoordig sprake is van een gemeenschappelijke handoplegging. Toch is de handoplegging een oud zegenend gebaar, dat al in het boek Handelingen, hoofdstuk 8 gebruikt wordt om de Geest van Jezus door te geven aan pasgedoopte leerlingen.
Het tweede gebaar van het vormsel is de zalving met olie (meestal een geurende olijfolie). De vormselolie wordt chrisma genoemd. Daarin kun je het woord 'Christus' herkennen. Dat woord betekent ook 'Gezalfde'.

Zalving heeft een dubbele betekenis:

  • Enerzijds heeft zalving een reinigende en versterkende kracht (denk aan massageolie, zonnebrandolie, enz. Door het zalven drukken we ons gebed uit, dat de Geest jouw leven moge doortrekken, zoals olie je huid doortrekt, en je zo kracht mag geven.
  • Anderzijds kun je in de bijbel verschillende verhalen lezen waarin mensen tot koning of priester gezalfd worden (bijv. de zalving van David in Samuel 16,13). Gezalfd worden is dus een ereteken: je deelt in de Geest van Jezus en je bent een 'uitverkorene'.

De zalving is dus een teken dat je geroepen bent om te leven in de Geest van Jezus. Het is een oproep om als gedoopte en gevormde christen mee te werken aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, zoals God die gewild heeft, want dat is de kern van Jezus' blijde boodschap. (jv)

Bron: www.bisdomdenbosch.nl

 

HEILIG VORMSEL

 

Op Zaterdag 6 april zullen 7 kinderen uit groep 8 van de lagere scholen, hun Heilig Vormsel ontvangen. In deze feestelijke Eucharistieviering zal Deken Geurts deze kinderen het sacrament toedienen. De kinderen worden voorbereid door Pastor Agterhoek samen met de vormselwerkgroep. Een koor van kinderen van de lagere school zorgt samen de aankomende vormelingen voor de zang. U bent van harte welkom om samen met de ouders en aankomende vormelingen deze feestelijke eucharistieviering mee te vieren.

 

 

 

 

 

Presentatieviering van de aanstaande Communicantjes:

 

op zaterdagavond 13 april a.s.

  

 

 

Op zondag 9 juni zullen twaalf kinderen van onze parochie de Eerste Heilige Communie ontvangen. Ter voorbereiding daarop willen zij zich graag aan u allen voorstellen en wel op zaterdagavond 13 april. Dit zal gebeuren tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur. Deze presentatieviering is gemaakt door de pastoor samen met een aantal ouders waarvan hun kind de Eerste Heilige Communie zal doen. Wij nodigen u van harte uit om deze presentatieviering met ons mee te vieren! De zang zal verzorgd worden door een koor van kinderen van school.

Tot ziens, tot dan? we hopen het!!!

 

De ‘Werkgroep Eerste Heilige Communie’

 

 

WERELDWINKEL BORCULO ZOEKT MEDEWERKERS

 

Maak eens een nieuwe start en  meld u aan als medewerker bij de wereldwinkel. Het is een “eerlijke” baan die geen geld oplevert maar kansarme boeren en arbeiders in de ontwikkelingslanden een betere toekomst geeft. Hebt u interesse, onze medewerkers begroeten u graag in de winkel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trudy van Baal, tel. 0545-481337

 

Wereldwinkel Borculo

Muraltplein 33

 

INFORMATIEAVOND AMNESTY INTERNATIONAL

De amnesty-groep Borculo is te klein om op het hele werkterrein van Amnesty actief te zijn. Om dit uit te breiden zoeken we nieuwe medewerkers. De groep houdt zich o.a. bezig met het verzorgen van schrijfabonnementen en schrijfacties.

Daarnaast wordt voorlichting gegeven aan geïnteresseerden en op scholen. Ook verzorgen we de jaarlijkse collecte.

Spreekt het werk van Amnesty u aan kom dan naar de informatieavond op dinsdag 16 april in het Hof. Aanvang 20.00 uur.

Voor informatie kunt u bellen, Piety Nijhof tel. 272864

 

Amnesty International-groep Borculo

Contactadres Piety Nijhof

Kon. Julianastraat 23, 7271 GN Borculo.

 

ROEPINGENZONDAG (21 APRIL)

Wil jij het evangelie helpen verkondigen?

Heel bekend is de Amerikaanse poster waarop ‘uncle Sam’ zijn wijsvinger in de richting van de kijker priemt en nadrukkelijk zegt: "We want you!" Bedoeld werd: in het Amerikaanse leger. Een agressieve manier om rekruten te werven. God werkt zo niet, Hij is veel subtieler. Hij doet wel een beroep op mensen, maar verplicht niet. Hij vraagt. Wil jij Mij helpen?
Die vraag ‘Wil Jij?’ is dit jaar ook het motto van de campagne voor Roepingenzondag die de gezamenlijke Nederlandse bisdommen eind april houden. Ieder jaar op de 4de zondag van Pasen viert de Kerk internationaal ‘Roepingenzondag’. Over de hele wereld wordt die dag speciale aandacht besteed aan het thema ‘roeping’ in het gebed en de verkondiging.

Wat is een roeping? Wanneer weet je dat God je roept? En voor welk werk? Ben je geroepen om priester of diaken te worden? In het klooster te gaan? Je als leek voor een functie in de Kerk te melden? Vragen genoeg en de antwoorden zijn niet makkelijk te geven. Op de poster van de roepingencampagne van dit jaar dus geen opgeheven vinger die mensen aanwijst: jij, jij en jij! Wel de vraag: wil jij? Met daaromheen afbeeldingen van de vier evangelisten. Zij staan symbool voor de boodschap die verkondigd moet worden. Wil jij meehelpen? Wil je nadenken over de beste manier om dat te doen? We hebben je nodig. Je bent welkom!

Voor meer informatie over mogelijkheden voor een functie in de Kerk, kijk op: www.roepingenzondag.nl

KERKUITZENDINGEN RADIO BERKELSTAD

7 april 10.00 uur        Hervormde Kerk Gelselaar

14 april 10.00 uur       Hervormde Kerk Geesteren

21 april 10.00 uur       Hervormde Kerk Borculo

28 april 09.30 uur       Gereformeerde Kerk Geesteren

 

 

Ziekenzalving / Gezamenlijke Ziekenzalving

9 april a.s. om 10.00 uur voor de eerste maal in de parochie-kerk van Borculo

door pastoor Hogenelst

 

In de Bijbel, in de brief van de apostel Jacobus kunnen we lezen: “Is iemand van u ziek, laat hij de priesters van de geloofsgemeenschap roepen, deze moeten een gebed bij de zieke uitspreken en de zieke met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten, en als hij zonden heeft begaan zal het hem vergeven worden.

Deze tekst is al sinds jaar en dag een van de basisteksten waarop de ‘ziekenzalving’, ofwel het ‘Sacrament der Zieken’ of ook wel ‘het Heilig Oliesel is gebaseerd.’ Het is dus een speciaal sacrament voor zieken! Tot voor enkele jaren werd dit Sacrament alleen toegediend bij een zeer ernstige zieke. Vaak werd er zelfs gewacht totdat men stervende was. Maar uit de bovenstaande brief van de Apostel Jacobus, mag je opmaken dat het gebed bij de zieken en toediening van de Heilige Olie, duidelijk bedoeld is als steun van Godswege bij het héle laatste stuk van iemand op zijn of haar levensweg en niet alleen maar op het einde, wanneer je al dodelijk ziek, of op sterven na dood zou zijn. Bovendien zijn de sacramenten van de kerk bestemd voor levenden en het is nooit de bedoeling geweest –en aan priesters ook niet geoorloofd- om aan overledenen een sacrament toe te dienen, en dit geldt niet alleen voor de ziekenzalving maar ook voor het Heilig Doopsel en voor de andere sacramenten. Wat wél mogelijk is en ook gebeurt is dat iemand vaker het sacrament der zieken ontvangt, bijvoorbeeld jaarlijks.

 

In de bijbeltekst van Jacobus wordt gesproken over vergeving én over zalving die de mens opbeurt en extra kracht geeft. Als je ouder wordt, kijk je terug op je leven. Mooie en minder mooie herinneringen spelen daarbij een rol. En vooral dat laatste kan zwaar wegen. Daarom is het goed om je bewust te zijn van een liefdevolle vergevende God die ons altijd weer nieuwe kansen geeft, God die barmhartig is! En ook dát mogen we vieren bij het ‘Sacrament van de Ziekenzalving’.

 

Bij het leren omgaan met je ouder worden en de beperkingen die dat vaak met zich meebrengt, met het leren omgaan met kwalen en gebreken, met het verlies van dierbaren, met gevoelens van onmacht en onrust en met zorgen in de familiekring, kan het Sacrament van de Ziekenzalving nét even wat extra kracht geven. Daarnaast kan het ook mensen rust geven, zo van ‘als er eens onverwacht wat zou gebeuren dan ben ik er tóch al helemaal klaar voor’. En dit is met name ook van belang wanneer we durven onder ogen te zien, hoe moeilijk het is om op zo’n allerlaatste moment nog een ‘priester te krijgen’. Om nog maar te zwijgen over het probleem van familieleden die op stel en sprong van verre moeten komen.

 

Daarom dat er tegenwoordig in steeds meer parochies maar ook in zorginstellingen al wordt gekozen voor een ‘Gezamenlijke Ziekenzalving’. Dit is een (eucharistie-) viering waarin meerdere mensen -uit handen van de priester- het Sacrament der Zieken ontvangen. In de viering wordt ook stilgestaan bij de betekenis van het Sacrament en de symboliek ervan zodat mensen zich er ook geestelijk op kunnen voorbereiden en het sacrament ook bewust en intens kunnen meemaken en ontvangen. Zodat het hen kracht mag geven voor wat komen gaat en zodat zij zich op een bijzondere wijze opnieuw met God verbonden mogen weten en de kracht van Zijn heilige Geest mogen ervaren. Sommige parochies en zorginstellingen houden zo’n gemeenschappelijke ziekenzalving zelfs aan het einde van een meerdaagse bezinning of retraite.

 

Binnen onze Borculose parochie van ‘Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming’ willen we ook parochianen in de gelegenheid stellen om -eventueel met hun partners en of dierbaren- aan een ‘Gezamenlijke Ziekenzalving’ deel te nemen en wel op dinsdagmorgen 9 april a.s om 10.00 uur in de genoemde parochiekerk. Daarna drinken we samen een kopje koffie of thee.

 

Hebt u nog vragen? Neem gerust een keer contact op bijv. tijdens het telefonisch spreekuur op woensdagavond van 6 tot 7 uur telefoon: 0573-251457 (spreekuur Lochem) of na een weekend viering.

 

Indien u het op prijs stelt om deel te nemen aan deze ‘Gezamenlijke Ziekenzalving’ laat dat dan even weten. Schrijf dan even op een briefje uw naam, adres en telefoonnummer en richt dat aan mij… of geef het af op de pastorie te Borculo. Natuurlijk is de eucharistieviering ook méé te vieren zonder de ziekenzalving te ontvangen. Misschien kan en wil ook het koor wel zingen? Ik hoop in ieder geval van harte dat we er met velen een zinvolle viering van kunnen maken. Hopelijk voor velen ‘tot dan!’

 

Een hartelijke groet -mede namens de collegapastores-

F.G. Hogenelst, pastoor

 

 

 

 

VASTENAKTIE

De kwaliteit van keuzes is het thema voor de Vastenaktie-campagne 2002. In de vastenperiode wil de Vastenaktie bewust aandacht trekken: om vragen te (laten) stellen over ons eigen leefpatroon en over de consequenties van onze keuzes voor de Derde Wereld; om steun te kunnen geven aan mensen in de projecten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost Europa; om de vastentijd nieuw leven in te blazen.

 

Want de Vastenaktie is een voortdurende bezinning op en vernieuwing van het begrip vasten. Daarin zijn persoonlijke inzet en maatschappelijke verandering onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het komt tot uitdrukking in betrokkenheid bij duurzame ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld. In de drukte van alledag is de vastentijd het moment om stil te staan bij de wijze waarop we samen de wereldsamenleving inrichten.

 

Ook dit jaar staan drie projecten centraal in de campagne:

- duurzame opvang van weeskinderen in Ethiopië

- beter milieu voor stadsbewoners in Lima, Peru, en

- drinkwater en voedsel op Mindanao, Filipijnen.

 

Al deze projecten zijn gericht op kinderen, om hen een betere leef- en woonomgeving te geven. Dat zij onderwijs kunnen volgen, om zo aan hun toekomst te kunnen werken.

Gedurende de veertigdagentijd zal in de vieringen aandacht aan de Vastenaktie worden gegeven. Van u wordt gevraagd uw bijdrage te leveren via het Vastenzakje in de bus die achter in de kerk staat.

 “De kwaliteit van keuzes” is uw gebaar.

 

www.vastenaktie.nl

 

 

 

 

 

OPEN HUIS SINT JORISSCHOOL.

 

Zoals u wellicht weet, is de Sint Jorisschool lange  tijd één grote bouwput geweest. Het jaar 2001 is voor de school een jaar die in het teken heeft gestaan van bouwactiviteiten. Het jaar 2001 is afgesloten en ook de bouwactiviteiten zijn afgerond. Het resultaat is dat er twee prachtige nieuwe leslokalen zijn verrezen, de school beschikking heeft over een modern computerlokaal voorzien van de nieuwste technieken, nieuwe toiletgroepen, ruim opgezette gangen, een nieuwe keuken met personeelskamer en een nieuwe RT- ruimte. Ook het schoolplein is flink onder handen genomen en is weer een veilige speelplaats voor kinderen.

 

Kortom: een flinke ingreep met een prachtig resultaat, die ons als team nog beter dan voorheen in staat stelt goed onderwijs te verzorgen. Een gebouw, waarin het fijn werken is en dat is ingericht om te werken volgens de Dalton beginselen.

 

Wij willen op zondag 3 maart alle belangstellenden de gelegenheid geven de school te bezichtigen. Van 11.00 uur tot 13.00 uur bent u allen van harte welkom. Er wacht dan een kop koffie of thee en voor de kinderen een glaasje fris.

 

Arnold Maarse

 

 

 

MENSEN IN NOOD

 

De Kledingactie van Mensen in Nood zamelt al ruim dertig jaar gebruikte kleding en textiel in. Mensen in Nood besteedt de opbrengsten van de Kledingactie aan haar noodhulp- en kinderprojecten. Dit voorjaar is de opbrenst ten goede aan de projecten van Child Hope, de lokale partnerorganisatie van Mensen in Nood in de Filippijnen. Child Hope doet er alles aan om straatkinderen in de Filippijnen de kans op een beter leven te geven. Elk verhaal van straatkinderen in de Filippijnen begint met armoede. Gedwongen door omstandigheden lopen veel kinderen van huis weg en proberen in de starten van sloppenwijken te overleven. Ze proberen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat te werken, te bedelen of te stelen. Veel kinderen kampen hierdoor met stress en sociale en psychische problemen. Dankzij de financiële steun die Mensen in Nood aan haar lokale partner Child Hope geeft, krijgen de straatkinderen, naast voedsel en onderdak ook onderwijs over normen en waarden en kinderrechten. Bovendien worden ze voorgelicht over seksualiteit en drugs. Hulpverleners en lokale straatwerkers zijn de aangewezen personen om deze projecten te begeleiden. DE meeste waren ooit ook straatkinderen en kennen de problemen dan ook uit eigen ervaring. Een aanpak die werkt. Geef Uw kleding aan de Kledingaktie van Mensen in Nood en steun daarmee de straatkinderen.

 

Ook dit jaar houdt de P.C.I. een kledingaktie voor Mensen in Nood

Draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens zijn van harte welkom.

Deze kunt U afgeven op:

            Vrijdag 15 maart van 19.00-21.00 uur

Zaterdag 16 maart van 10.00-11.30 uur

In het portaal van onze kerk.

 

De P(arochiele) C(aritas) I(nstelling)

van onze parochie.

 

STILLE OMGANG

 

Amsterdam

 

16 en 17 maart 2002

 

Intentie: God in het Centrum.

 

 

 

 

Op de nacht van 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering lag een maan aan de Kalverstraat ziek te bed. Hij liet een priester komen voor het Heilig Sacrement. Na het nuttigen van de Hostie, kreeg hij braak neigingen. Het braaksel werd naar goed gebruik, in het open vuur gegooid. De volgende morgen vond men de Hostie onbeschadigd in het vuur.

De Hostie werd in een linnen doek gewikkeld, in een kistje en zo naar de parochiekerk gebracht. Echter de volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Deze werd toen in processie naar de kerk teruggebracht. De volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Opnieuw werd deze Hostie teruggebacht. De volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Deze werd toen in processie naar de kerk terugggebracht. Men wist het zeker, er is een mirakel ontstaan. Vanaf toen onstond de mirakel processie ofwel de Stille Omgang. Vanuit alle delen van Nederland trok men naar Amsterdam voor deze bijzondere processie, die tot heden nog steeds duizenden mensen trekt.

Ook vanuit Borculo kunt U deelnemen. Vertrek 16 maart vanaf de Veemarkt om 19.30 uur.

Om 23 uur plechtig Eucharistieviering in de Heilige Agneskerk te Amsterdam. Hierna gelegenheid voor een kop koffie of thee, gratis aangeboden. Vertrek om ong. 00.45 uur naar het Spui, begin van de Stille Omgang. Tijdens de reis zal er worden gebeden en gezongen.

Wilt u deelnemen in deze zo haastige tijd ?

Opgave tot uiterlijk 9 maart a.s. Onkosten € 16

Opgave bij H. Brokers, Pr. Willem V straat 18, tel 273502

 

INFORMATIEAVOND LOURDES

Dinsdag 5 maart zal in het K.J.-gebouw van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond plaatsvinden over de bedevaartplaats Lourdes in Zuid-Frankrijk. De dames Hendriks en Bosman uit Heeten, die beiden al jarenlang als vrijwilligster actief zijn in het Lourdeswerk, zullen dia's vertonen die zij in de loop van de jaren terplekke gemaakt hebben. Pastoor Hogenelst zal actief deelnemen aan deze avond. Na de diapresentatie zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Informatiemateriaal zal die avond aanwezig zijn.

U bent van Harte Welkom.

G. Formijne Jonkers

 

PALMZONDAG (24 maart) - GEZINSVIERING

Op palmzondag, 24 maart, is er om 10.00 uur een viering in de kerk waarbij we speciaal aandacht geven aan de kinderen  die aanwezig zijn alle kinderen mogen een kale palmpaasstok (dus niet versierd) meebrengen. Voordat we een optocht kunnen maken moeten de stokken mooi worden versierd; maar waar gaan we dat mee doen en waarom juist met deze dingen ?

 

We willen U allemaal uitnodigen om samen met uw kinderen palmzondag te vieren.

 

Werkgroep gezinsviering

 

(Een stukje geschiedenis, zoals het  vroeger ging…)

 

Dan naderde Palmzondag. Er was nog één week te gaan voor het Pasen zou zijn. Het was al voorjaar en tijd voor de grote schoonmaak. Met Pasen diende alles rein, op zijn paasbest te zijn. Het hele huis werd gekeerd.
Palmzondag zelf bracht de palmstok. In iedere regio zag deze er anders uit. Twee typen kan men onderscheiden: het kruis en een stok of tak. Zij werden met kleurig papier versierd en behangen met vruchten en/of snoepgoed. Eitjes van een soort suikerwerk lieten zich rijgen tot snoeren. Op de top van de palmstok stak een broodhaantje. Een krent vormde het oog van het beest. De bakker maakte ze. Waar de haan voor stond was niet duidelijk. De een legde een relatie met de kraaiende haan van Petrus' verloochening, een scène in het lijdensverhaal van Matteüs dat op Palmzondag werd gezongen. De ander dacht aan de vruchtbaarheid van de ontluikende aarde waarvan de paaseieren het symbool waren.

In de kerk duurde de hoogmis lang. Er was een palmwijding en een processie waarbij het 'kloppen op de kerkdeuren' tot de verbeelding van misdienaartjes en koorzangertjes sprak. De processie ging namelijk de kerk uit, naar buiten of naar het kerkportaal. Onder het zingen van een loflied op Christus, de Koning-Verlosser, werden de deuren naar het schip gesloten. Met de stok van het paars omfloerste processiekruis waarop een palmtak stak, stootte de subdiaken driemaal op de deuren die dan door de koster weer geopend werden. Ingrediente Domino in sanctam civitatem ... (Toen de Heer de heilige stad binnenging ...) De processie trok de kerk weer binnen. De door drie geestelijken gezongen passie was een lange sta, maar zo uitzonderlijk dat het Latijnse lijdensverhaal indruk maakte.

 

Bron : Katholiek Documentatie Centrum

Katholiek Universiteit Nijmegen (www.kdc.kun.nl)

 

'KLIKBIJBEL' VOOR KIDS

De populaire Kijkbijbel heeft nu een digitale variant: de Klikbijbel. Spelenderwijs ontdekken kinderen vanaf 4 jaar met deze cd-rom de bijbel. Een simpele navigatie voert de pc-gebruikertjes naar alle verhalen van de Kijkbijbel, met mooie tekeningen van Kees de Kort erbij. Ze worden voorgelezen, maar kinderen kunnen de teksten ook zelf lezen. De Klikbijbel maakt het bovendien mogelijk om met de verhalen en tekeningen interactieve dingen te doen. Zo is er een quiz met meerkeuzevragen, een geheugenspel, en zijn er legpuzzels en kleurplaten die met de muis kunnen worden ingevuld. De uitleg bij de keuzemenu's en knoppen is ingesproken door jonge kinderen. Daarmee is het schijfje heel gebruikersvriendelijk (Klikbijbel, Nederlands Bijbelgenootschap, euro 13,55, verkrijgbaar in de boekhandel).

 

Cursus liturgie voor vrijwilligers

 

De cursus ‘liturgie’ is een aanbod van vijf bijeenkomsten. Ze beoogt de liturgische vorming van leden van werkgroepen, die verantwoordelijkheid dragen voor liturgische vieringen in onze zes parochies. Door eigen ervaringen onder woorden te brengen, door overdracht van kennis en door soms ter plekke te oefenen hopen we de cursisten te sterken in hun liturgische werkzaamheden. De bijeenkomsten worden verzorgd door telkens twee van onze pastores, waarvan pastor Frank de Heus er telkens één is.

 

De volgende onderwerpen worden aangesneden.

1.      Liturgie en spiritualiteit op woensdag 20 maart: De cursisten ontdekken vanuit eigen ervaringen en in confrontatie met de traditie, wat liturgie is. Inzicht wordt gegeven in de grondstructuur van liturgie. Besproken wordt hoe men hier zelf instaat.

2.      De eucharistieviering op woensdag 10 april: Vanuit eigen ervaringen en door confrontatie met de eucharistische spiritualiteit van medegelovigen en de traditie ontdekken we, wat eucharistie vieren is. Aan de orde komen inhoud, vorm en beweging binnen de eucharistieviering. Met een dramatisch element bepalen we onze eigen plaats binnen het eucharistisch gebed.

3.      Bidden zoals je leeft / gebed in de liturgie op woensdag 24 april: We ontdekken vanuit eigen ervaringen, wat bidden is en wat liturgisch bidden inhoudt. Dat gebeurt mede aan de hand van de volgende vragen en themata: Wat is bidden? Is er verschil tussen privé-bidden en liturgisch bidden, samen met anderen? Het openingsgebed. Wat is en bedoelt de voorbede te zijn? Wat is een psalmgebed en wat is de liturgische plaats van het psalmgebed? Wat zijn er zoal aan boeken met liturgische gebeden?

4.      De Schrift lezen op woensdag 22 mei: We oefenen ons in een methode van gezamelijke schriftlezing als onderdeel van de voorbereiding van een viering. Daarnaast oefenen we ons in staan, ademen en de voordracht van een tekst.

5.      Op eigen benen staan en bidden of… Hoe ga ik voor? op woensdag 5 juni: We oefenen ons in verschillende basishoudingen: staan, ademen, zitten, lopen. We bekijken welke houdingen bij welke gebeden passen. De cursisten maken een gebed en beoordelen of het door hen gemaakte gebed voldoet als liturgisch gebed. Daarna wordt het gebed in een liturgische context voorgebeden en volgt een gezamelijke beoordeling.

 

De bijeenkomsten vinden telkens plaats van 20.00 tot 22.00 uur in het parochiecentrum Mariaschool aan de Tengnagelshoek 6 te Zutphen. U kunt u opgeven bij het secretariaat van de parochies Sint Jan en Emmanuel te Zutphen op 0575 527080 (maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 17.00 uur) of via de e-mail: info@stjan-emmanuel.com Geef daarbij op naam, adres, telefoon en e-mail én op welke avonden u aanwezig bent. Gelieve u minimaal één week van tevoren op te geven. Vol is vol. Er kunnen zich maximaal 15 deelnemers per bijeenkomst opgeven.

 

 

BIJ DE KOFFIE - RADIO BERKELSTAD (11.45-12.00 uur)

 

3 maart:          Spoorzoeken

10 maart:        Het Borculose clientenplatform

17 maart:        Terug uit Italië, pastoor Simons

24 maart:        Palmzondag

31 maart         Pasen

 

KERKUITZENDINGEN RADIO BERKELSTAD

 

3 maart           Hervormde kerk Borculo                   10.00 uur

10 maart         Hervormde kerk Gelselaar                10.00 uur

17 maart         Hervormde kerk Geesteren              10.00 uur

24 maart         Gereformeerde kerk Geesteren       09.30 uur

31 maart         R.K. Kerk Borculo                             10.00 uur

 

 

 

KERKEN ZIEN INKOMSTEN STERKER STIJGEN

UTRECHT (ANP) - De inkomsten van de kerken uit vrijwillige bijdragen en giften zijn in 2000 met bijna 2 procent gestegen. De 7,8 miljoen leden van de Rooms-Katholieke Kerk, de Samen-op-Wegkerken en drie kleinere kerkgenootschappen brachten in totaal 344,9 miljoen euro bijeen. In het totaalbedrag zijn ook de inkomsten uit legaten en actie-opbrengsten opgenomen. Het is voor het eerst dat de SoW-kerken, in tegenstelling tot de RK-Kerk, deze inkomsten tot het zogeheten levend geld zijn gaan rekenen. Zonder die incidentele baten stegen de inkomsten van de SoW-kerken met 1,8 procent tot 247 miljoen euro en die van de RK-Kerk met bijna 2 procent tot 105 miljoen euro. Vertegenwoordigers van de deelnemende kerken toonden zich donderdag bij het begin van hun jaarlijkse gezamenlijke geldwervingsactie Kerkbalans tevreden over het financiële resultaat over 2000. Voorzitter mr. J. Klok van de Interdiocesane Commissie Geldwerving van de RK-Kerk verwacht ondanks de voortgaande daling van het ledental van de kerken ook in de komende jaren een jaarlijkse inkomstenstijging van 1,5 tot 2 procent. Met de bijdragen van hun leden kunnen de kerken de salarissen betalen van ongeveer 9500 mensen, ruim 5000 kerkgebouwen onderhouden en 1,65 miljoen regelmatige kerkgangers ontvangen. Personeelskosten nemen circa 60 procent van de kerkelijke uitgaven in beslag. De RK-Kerk besteedt 37 procent en de SoW-kerken een kwart aan het instandhouden van kerkgebouwen. De ontwikkeling van de salaris- en onderhoudskosten baart de kerken zorgen, aldus Klok. Verder verwacht hij, "moeilijke financiële tijden'' door ingewikkelde en soms tegenstrijdige overheidsregelingen op het gebied van veiligheid. Na de rampen in Enschede en Volendam is de regelgeving aangescherpt, waarbij kerken ten onrechte over een kam worden geschoren met horecaondernemingen en theaters. Dat leidt volgens Klok tot, kostenverhogende absurditeiten. ,,Als we niet oppassen, worden kerkgebouwen bunkers en dreigen ze permanent leeg te staan. Niet door ontkerkelijking maar door het optreden van veiligheidsambtenaren.

 

AKTIE KERKBALANS

 

Tijdens deze uitgave zijn de wijkhoofden al bezig om de bekende kerkbalans-enveloppen te bezorgen en daarna op te halen.

Op ongeveer 150 adressen gaan zij in onze parochie op pad om de bijdrage voor 2002 op te halen.

De overige parochianen (ong. 550 adressen) geven jaarlijks hun bijdrage door automatische betaling aan onze parochie.

Om een indruk te geven wat de laatste jaren de inkomsten van onze parochie zijn geweest geven we nu de cijfers van de 5 laatste jaren wat betreft de vaste inkomsten.

 

Bedragen in Guldens

 

1997

1998

1999

2000

2001

Kerkbijdragen

 

66.272

65.826

67.123

64.335

62.805

Kollecten

 

22.107

22.638

21.608

19.097

22.270

Misintenties

 

9.613

5.660

6.610

6.289

4.827

Uitvaarten

 

2.630

5.500

5.615

5.260

6.448

Huwelijk, dopen etc

2.565

1.935

2.900

2.400

2.184

Totaal

 

103.187

101.559

103.857

97.381

98.534

 

De inkomsten van offerkaarsen bekostigd de kosten van de kaarsen. De abonnementskosten van de misboekjes zijn helaas hoger dan de inkomsten, dit heeft te maken met de afname van het aantal diensten die we nu sinds het begin van ons het parochieverband hebben.

We hopen in 2002 ook op een toename in inkomsten om de toenemende lasten van gebouw, pastores en overige kosten te kunnen bekostigen.

 

Namens het parochiebestuur

 

F.J.M. Elschot

 

DOPEN IN 2002

 

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad).

Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De doopvieringen en de bijbehorende doopvoorbereidingsavonden voor het jaar 2002 zijn inmiddels vastgesteld. U ziet de data hieronder. Elke voorbereidingsavond vindt plaats van 20.00 tot ± 22.00 uur in de pastorie.

De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

Voorbereidingsavond:                                   Doopzondag:           

woensdag 20 maart 2002                              7 april 2002

woensdag 11 september 2002                      22 september 2002

woensdag 30 oktober 2002                               17 november 2002

 

de doopvoorbereidingsgroep,

 

Marion Hilhorst,

Nathalie Runneboom

en Trudy te Braake

 

EEN NADERE KENNISMAKING MET ED WASSINK

 

Sinds 23 november is Ed  Wassink benoemd als de nieuwe pastor in onze gemeenschap. Hoogste tijd voor een nadere kennismaking met de man die van zijn hobby zijn beroep heeft gemaakt. Afkomstig uit een niet religieus nest was Wassink al jong geïnteresseerd in het geloof en alles wat daarmee te maken heeft. Mede door zijn afkomst is hij op latere leeftijd katholiek geworden. "Mijn moeder vond mijn keuze maar raar", en zelf heeft hij ook niet echt een verklaring voor zijn devotie. Nog steeds oefent de mystiek en het geloofsleven een grote  aantrekkingskracht op hem uit en op de vraag welke liefhebberijen hij heeft, antwoordt Wassink: 'Al mijn hobby's liggen op het gebied van de godsdienst. Alles wat met religie te maken heeft vind ik interessant, van welke religie dan ook". Hij kijkt er dan ook nog steeds lichtelijk vreemd tegen aan dat het voor sommigen zo moeilijk is om over hun geloofsleven te praten. "Het lijkt wel of je mensen beter kan vragen naar hun seksleven dan naar hun religie". De nieuwe pastor is constant op zoek naar de mystiek van het geloof en alles dat daarmee samenhangt. Zo heeft hij in Turkije kloosters opgezocht van de Soeffi's, een mystieke beweging van de Islam, en is hij fan van Maria. "Ik ken de 'dans van de universele vrede' en ben met een groep naar Konja in Turkije gegaan. Daar in een klooster heb ik religieuze/mystieke dansen meegemaakt. Dat was onvergetelijk mooi".

 

In zijn geloofsbeleving toont Wassink zich een wereldburger die verder kijkt dan het katholiek geloof alleen. Toch heeft hij zeer bewust voor het katholicisme gekozen. "Ik sta tamelijk orthodox in mijn geloofsbeleving", aldus de pastor.

"Maar als ik niet katholiek was werd ik boeddhist, want zowel Boeddha als Christus die ik beide goed ken vind ik op elkaar lijken".

Als medewerker in de gevangenis heeft hij ook de keerzijde van het leven meegemaakt. Wassink heeft gezien en gehoord wat het voor gevolgen kan hebben als er niemand is die om je geeft en je zelfs niet van jezelf houdt. Maar hoe fantastisch hij het leven achter tralies vond, hij heeft er voor gekozen om zijn carrière voort te zetten in onze parochieverband. "Ik voel me hier veel vrijer, ook al is het heel iets anders om voor 140 kinderen wat te organiseren. Ik ben namelijk dertig boeven gewend".

 

Katja van der Linde,

Ed Wassink.

 

Uit parochienieuws voor de R.K. kerk te Zutphen, Warnsveld en Eefde.

 

 

 

 

PAROCHIANEN BEZOEKEN PAROCHIANEN.

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar - 2002 - zal in onze parochie een bezoekgroep van start gaan? Hoezo een bezoekgroep, zult u misschien denken? Wij zijn dat dan? En wie zullen zij gaan bezoeken?

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie - midden jaren zestig - is in onze Kerk meer en meer het besef gegroeid dat iedere gedoopte geroepen en gezonden is om op grond van zijn/haar geloof te leven in het spoor van Jezus Christus.

Dat kan op vele manieren. In en buiten de parochie zetten mensen zich in. En daarmee geven zij vorm aan hun roeping en hun zending.

 

Zo kunnen gelovige mensen zich ook geroepen en gezonden weten om te zien naar medemensen bij ziekte, bij eenzaamheid en verdriet. Veel mensen doen dat al, in het openbaar of in het verborgene.

In onze parochie is het besef gegroeid dat 'omzien naar elkaar' ook een roeping en zending is van de geloofsgemeenschap zelf. Binnen de geloofsgemeenschap zelf zijn de leden geroepen en gezonden om, om te zien naar elkaar.

In Handelingen 2, 42 wordt van de eerste christengemeenschap gezegd dat zij 'vasthielden aan de leer van de apostelen, aan de gemeenschap met elkaar, aan het breken van het brood en aan het gebed'.  Even verderop in Handelingen 4, 32-33 staat vermeld dat er 'geen noodlijdende onder hen was. Alle bezit werd neergelegd voor de voeten van de apostelen en daarvan werd gedeeld aan eenieder, al naar gelang hij nodig had'.

Een ideaal beeld van het begin. Tegelijk een prachtig beeld om ons vandaag nog steeds aan te spiegelen. En wat voor materiële goederen geldt, kan ook gelden voor zorg en aandacht en tijd. Waar het om gaat is, dat je als christelijke gemeenschap voor elkáár en voor de mensen buiten je eigen kring, de liefde van God voelbaar maakt.

 

Een tiental parochianen hebben zich de laatste maanden middels toerusting en vorming voorbereid op het bezoeken van (mede-) parochianen. Zij zijn daarvoor gevraagd door de P(arochiële) C(aritas) I(nstelling) in onze parochie. Die heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een bezoekgroep. Het is de bedoeling dat de leden van deze bezoekgroep op bezoek gaan bij zieken, thuis of in het ziekenhuis, bij nabestaanden van overlijden, bij oudere alleenstaanden die daar behoefte aan hebben en bij parochianen die in verpleeghuizen verblijven. Uiteraard staat het iedere parochiaan vrij om zelf te beslissen of hij/zij bezoek van de groep op prijs stelt of niet. U mag er van uit gaan dat u in vertrouwen met deze mensen kunt spreken.

 

De bezoekgroep wordt gezonden vanuit de parochie. In de viering van zondag 3 februari 2002 zal daar aandacht aan worden besteed.

Het is misschien even wennen. Als er in het verleden vanuit de parochie iemand op huisbezoek kwam, dan was dat in de meeste gevallen een pastor. Het is niet zo dat met de komst van de bezoekgroep de bezoektaak van de pastor verdwijnt. Pastores

kunnen te allen tijde rechtstreeks door parochianen worden benaderd voor bezoek. Daarnaast kan een pastor er ook zelf voor kiezen om parochianen te bezoeken. U kunt ook aan uw bezoek(st)er melden dat u bezoek van een pastor op prijs zou stellen.

 

De pastores zullen nauw samenwerken met de bezoekgroep. Pastor Agterhoek, die het taakveld diaconie in zijn portefeuille heeft, zal met de bezoekgroep blijven optrekken.

Wij hopen dat, met de komst van de bezoekgroep, iedere parochiaan die dat wenst aandacht en zorg vanuit de parochie krijgt. De bezoekgroep zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het beroep dat u zélf op hen zult doen. Was het in het verleden zo dat via allerlei kanalen vanzelf bij de parochie bekend werd wie er ziek was, wie in het ziekenhuis was opgenomen of wat iemand anderszins was overkomen, momenteel kan de parochie vanwege de wet op de privacy geen gebruik meer maken van deze kanalen. De parochie is dus bijna nooit vanzelfsprekend op de hoogte. U kunt via het invullen en opsturen van een (vast) formulier in het parochieblad kenbaar maken dat u bezoek op prijs stelt.

We zullen elkaar in de parochie de kans moeten geven om aan de nieuwe situatie te wennen: de parochianen die op bezoek gáán en de parochianen die bezocht wórden. Maar we mogen er, denk ik, ook op vertrouwen dat dit nieuwe initiatief dat uit oprechte en gelovige overtuiging tot stand is gekomen, goede vruchten zal afwerpen, tot vreugde en voldoening van allen die erbij berokken zijn.

Wij wensen de leden van de bezoekgroep graag Gods zegen toe.

 

 

 

 

 

 

 

GEZONDHEID SAMEN DELEN.

 

Memisa zet zich al 75 jaar in voor een structurele verbetering van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Circa 130 artsen, verpleegkundigen en paramedici werken via Memisa in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Kosovo en Turkije

Hoewel Memisa wel medische noodhulp verleent na rampen en oorlogen, zet zij zich met name in voor het blijvend verbeteren van de gezondheidszorg.
Dat betekent dat Memisa nauw samenwerkt met lokale partnerorganisaties, in ontwikkelingslanden medici opleidt en voorlichting geeft aan de bevolking over moeder- en kindzorg en het voorkomen van ziektes als aids en malaria. Aan de activiteiten van Memisa ligt één gedachte ten grondslag: iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg
.

In het weekend van 2 en 3 februari  is er een extra deurcollecte t.b.v. Memisa. Van Harte aanbevolen.

Informatie: www.memisa.nl  Giro 555 Den Haag

 

AMNESTY INTERNATIONAL - GROEP BORCULO

 

Gevangenen vrij maar actie gaat door.

 

In maart 2001 werd, ook vanuit de kerken en de bibliotheek geschreven voor de milieuactivisten Rodolfo montiel Flores en Teodore Cabrera Garcia in Mexico. Op last van President Fox werden zij op 8 november vrijgelaten. Montiel en Cabrera zijn de grondleggers van een milieuorganisatie van boeren die zich verzet tegen intensieve houtkap in de deelstaat Guerrero. Zij werden in mei 1999 door het leger gearresteerd. Door marteling werden ze gedwongen verklaringen te ondertekenen, die hen in verband brachten met drugs- en wapenmisdrijven. Op grond daarvan werden zij in augustus 2000 veroordeeld tot  zes en acht jaar gevangenisstraf. Een maand eerder kwam de Nationale Mexicaanse Commissie voor de Mensenrechten tot de conclusie dat de twee het slachtoffer waren van willekeurige detentie en marteling.

Hoe verheugend hun vrijlating ook is de zaak van Montiel en cabrera is hiermee niet afgesloten. Advocaten van een mensen- rechtenorganisatie gaan door met hun pogingen gerechtigheid te krijgen. Erkend moet worden dat zij onschuldig zijn en gemarteld werden. De daders mogen niet straffeloos blijven.

De dood van Digna Ochoa, die als advocate van deze organisatie Nontiel en Cabrera verdedigde en op 19 oktober in haar kantoor werd vermoord, bewijst dat dit hard nodig is.

Ze kunnen daarbij op de steun van Amnesty blijven rekenen.

 

Namens Amnesty-groep Borculo, Piety Nijhof

 

 

PASTORALE SCHOOL OOST GELDERLAND (PSOG)

 

In 1987 is door de Dekenaten Berkelland en Montferland de Pastorale School Oost  Gelderland (PSOG) opgericht. Vrijwilligers uit parochies kunnen naar de Pastorale School om hun eigen kennis te verrijken, nieuwe kennis op te doen en zich daardoor in parochieverbanden beter dienstbaar te maken.

Vele vrijwilligers die de afgelopen jaren de opleiding hebben gevolgd vullen nu een belangrijke taak in hun parochie. Daarnaast geven veel (oud-) cursisten aan, dat het volgen van de opleiding een persoonlijke verrijking was. De uitdrukking "mensen hebben mensen nodig en geloven kun je niet alleen", wordt steeds belangrijker in de kerk van deze tijd. Na deze opleiding hebben deelnemers vaak een goed inzicht van de verschillende werkvelden. Mede hierdoor kunnen zij voor anderen een steun zijn. In het eerste jaar wordt gedurende 25 avonden en 6 zaterdagen aandacht besteed aan het Oude Testament, Liturgie, Gemeenschapsopbouw, Bijbelse vorming en Communicatieve vaardigheden. Tijdens het tweede en tevens laatste jaar wordt kennis gemaakt met het Nieuwe Testament en wordt verder gegaan met Bijbelse vorming, Gemeenschapsopbouw en Communicatieve vaardigheden. Ook worden Diaconie en Catechese in de Parochie behandeld.

Als U belangstelling heeft om de Pastorale School te gaan volgen, neem dan contact op met het parochiebestuur, zij kunnen U meer vertellen over deze cursus en zijn in het bezit van folders en inschrijfformulieren.

De opleiding wordt gegeven in het dienstencentrum van de beide dekenaten in Wehl. Het nieuwe cursusjaar start in september 2002. De aanmelding sluit op 1 mei 2002.

 

De begeleidingscommissie van de Pastorale School

 

KINDJE WIEGEN

 

Ook afgelopen jaar was er op 2e Kerstdag weer het "kindje wiegen"

Samen met het "kerstkindje" Romee Esselink hebben ongeveer 50 kinderen de geboorte van Jezus gevierd. We hebben geluisterd naar het kerstverhaal, kerstliedjes gezongen en samen muziek gemaakt. Aan het eind kregen alle kinderen een mooie kleurplaat en wat lekkers. Om 15.45 uur was het afgelopen. Het was net zoals andere jaren weer heel gezellig.

Anja Vulink en Edith van de Brug

 

 

BIJ DE KOFFIE - RADIO BERKELSTAD (11.45-12.00 uur)

 

3 februari:       Spoorzoeken

10 februari:     Boer en Landschap 1, Bertus Hesselink

17 februari:     Boer en Landschap 2, Bertus Hesselink

24 februari:     Leven met een nieuw hart, Joke van Weelden

 

COLLECTES

 

15/16 december                     f   246,25

22 december                          f   189,75

24/25/26 december                f 1579,55

adventsaktie                           f   502,55

30 december                          f   192,85

31 december/1 januari           f   286,60            5,10

5 januari                                 f     74,00          43,57

12/13 januari                          f     44,25          58,14

 

INLEVERING COPY PAROCHIEBLAD

 

Kopie voor het parochieblad van Maart, dat op 21 februari a.s. uitkomt, kan men inleveren tot 11 februari aan de pastorie.

Tevens is het mogelijk uw bericht per e-mail aan te leveren.

Het e-mail adres van de redactie is RKKerkBorculo@hetnet.nl.

Misintenties die U in het parochieblad vermeld willen hebben, uiterlijk vrijdag 11 februari inleveren op het parochiesecretariaat. (zie openingstijden elders)

 

 

 

 

Nieuwjaarswens ?!

 

van de pastores

 

Eén januari 2002, weer een nieuw jaar, een nieuwe toekomst!

Veel daarvan is nog verborgen:

we kennen het geluk nog niet dat op ons wacht

en ook niet het verdriet en de zorgen

die niemand van ons bespaard blijven

en de wreedheden die in de wereld voortwoekeren.

Vele dingen zijn te voorzien en te plannen, maar vele dingen ook niet.

Wát wensen wij elkaar dan toe, wanneer we 'zalig nieuwjaar' zeggen?

 

Ik weet evenzeer als u, dat dit komende jaar (met al zijn goede dingen) net zo goed weer leed en onheil met zich mee zal brengen.

Veel mensen lijden aan ongeneeslijke ziekten, voor anderen hangt werkloosheid in de lucht,

nog weer anderen hebben te kampen met schulden

of hebben te maken met 'zinloos' geweld.

 

Maar als er dan tòch telkens weer 'n groot aantal nieuwjaarskaarten in onze brievenbussen valt met daarop wensen als: Zalig Nieuwjaar, Gelukkig en Voorspoedig 2002, Alle Goeds! of: veel heil en zegen ... dan durf ik daaruit te concluderen dat er in de harten van die mensen tòch nog een onverwoestbare hoop aanwezig is; Hoop, dat het ook anders kan?

 

Wat mij steeds weer verwondert is, dat de somberste gedachten en de meest pessimistische toekomstvoorspellingen, de hoop bij de mensen niet kapot krijgen. Zeker, wij kennen de klachten... van elkaar en van onszelf... wij weten dat we min of meer in een crisis-tijd leven, dat waarden en normen, die van oudsher als waardevol zijn overgeleverd, zwaar onder druk staan. En toch... Ondanks alles blijven de mensen hopen dat het beter zal uitkomen dan dat je verwacht, dat morgen het leven beter kan zijn, dat het geluk ook ons ten deel kán vallen. Het is de hoop die de mens doet leven! Zó zijn de nieuwjaarswensen die wij elkaar toezenden, eigenlijk een teken dat de mens altijd weer kan en wil hopen.

 

 

 

We kunnen elkaar dus toch van harte een 'zalig nieuwjaar' wensen.

En met het geloofswoord 'zalig' spreken wij de hoop uit, dat God ons in de komende 365 dagen genadig zal zijn. Wat ons ook zal overkomen, goed of kwaad. Christen-gelovigen mogen erop vertrouwen en erin geloven dat Hij, God, voor ons zal zorgen. Ja, God zal bij ons zijn in blijde én in droeve dagen, in voorspoed en in tegenspoed, in ziekte en gezondheid. Zo hoeven wij nooit de moed op te geven.

 

Wij christenen beseffen wel dat wij in het nieuwe jaar niet voor 100 procent heilzame mensen kunnen zijn. Wij zijn niet in staat elkaar voor 100 % gelukkig te maken. Dát zal ons niet lukken, ondanks onze goede bedoelingen en wensen,

 

Maar dat mag ons er niet van weerhouden om toch van harte te proberen om die wérkelijk goede mens te zijn, dát beeld van God, zoals we door God zélf zijn bedoeld. Delend in Zijn zorg en liefde. Steeds met de mééste aandacht, niet voor wie het beter hebben, maar wel voor wie het minder hebben dan wijzelf.

 

moeten wij steeds opnieuw blijven proberen om de hoop gestalte te geven. Want ondanks alles blijven wij zeggen: "En toch..."

En toch wensen wij elkaar veel geluk!

En toch geloven wij in een betere toekomst!

En toch kan de samenleving menselijker worden!

Moge dát ons voornemen zijn!

 

Met die gedachten wens ik u allen

mede namens de collega-pastores

van harte een Zalig Nieuwjaar!i

 

F.G. Hogenelst, pastoor

 

Langs deze weg willen wij ook hartelijk dankzeggen

voor de vele Kerst- en Nieuwjaarswensen (en felicitaties f.h.) die wij uit de parochies en uit "Sectie Oost' mochten ontvangen.

 

KERK EN LANDBOUW

 

Onlangs vond de avond “Kerk & Landbouw” van de Raad van Kerken Borculo plaats. 53 boeren waren naar de Schephuve in Geesteren (gld) gekomen om daar te luisteren naar de uitleg van het rapport “Plattelandsmensen Op Tocht” (2000) van pastor H.J.H. Agterhoek (pastor te Borculo), welke de situatie van de landbouw heeft onderzocht in Borculo en Ruurlo en Beltrum. Ook werd er een interview afgenomen met een boerin en boer om de dagelijkse ervaringen vanuit de praktijk naar voren te brengen, resp. Jolanda Walvoort (Geesteren) en Harry Geverinck (Beltrum). Na in groepjes gediscussieerd te hebben en wat de kerk kan betekenen voor de boeren vond er een plenaire afsluiting van de avond Kerk & Landbouw plaats o.l.v. discussieleider Wim Mogezomp, in het dagelijks leven pastoraal werker Hervormde kerk Borculo.

In het forum zaten Bertus Hesselink (agrariër, voorzitter Pilotbestuur Neede/Borculo, voorzitter GLTO, kavelruilcie, Milieuzorggebied) en Gert Nieuwenhuis (agrarisch specialist Accon, sekr. AJK Borculo en regioafgevaardigde). Het rapport is verkrijgbaar bij Ds. A. van Weelden, telefoon 0545-271261. De aanwezigen hebben een goed gevoel van deze gespreks- en discussieavond overgehouden!

 

Raad van Kerken regio Borculo

 

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?

 

De werkgroep doopvoorbereiding.

 

Op 14 januari 2001 vond er in onze kerk een gezamenlijke doop plaats van 5 kinderen met medewerking van het jongerenkoor. Het was de eerste doop na het afscheid van pastoor Simons. Er was een soort impasse ontstaan. Hoe moest het verder gaan met het dopen? Duidelijk was dat het niet meer zou kunnen zoals het altijd was gegaan, namelijk even een afspraak maken met de pastoor en samen een datum prikken voor een doop op een zondagmiddag.

 

Aan de doop op die 14e januari ging ook een voorbereidingsavond vooraf. Dit was belangrijk om de ouders aan elkaar voor te stellen, Pastoor Hogenelst te ontmoeten en om de viering gezamenlijk te kunnen samenstellen. En om de viering te maken, kom je vanzelf ook aan de praat over de betekenis van het dopen en de symbolen die daarbij gebruikt worden.

Deze eerste voorbereidingsavond werd geleid door de Pastoor en hij werd bijgestaan door twee leden van de doopvoorbereidingsgroep uit Lochem. Zij vertelden ons hoe zo'n avond er in Lochem uitziet en hoe men daar aan het dopen gestalte geeft.

Ook Diana Sterenborg, lid van het parochiebestuur en belast met de post Catechetische zaken, was op deze avond aanwezig. Zij was erbij om te kijken hoe zoiets straks in Borculo kon worden opgezet. Verder was Lucia Elschot aanwezig als afgevaardigde van het parochiesecretariaat.

Full house in het K.J.-gebouw dus. Het werd een zinvolle, gezellige en ook late avond. Het was al na elven toen de deur van het K.J.-gebouw op slot ging. Thuis wachtten nog smachtende baby’s op hun laatste voeding.

Nu kon Diana Sterenborg aan het werk. Ze ging op zoek naar mensen om een werkgroep doopvoorbereiding te vormen.

Ze vond drie mensen bereid om hier vorm aan te gaan geven, nl. Marion Hilhorst, Nathalie Runneboom en Trudy te Braake.

Marion en Trudy hadden hun jongste kind ook op die 14e januari laten dopen.

Met z'n vieren togen we drie avonden naar Zutphen voor een cursus over gespreksvoering en geloofscommunicatie in groepen en voor het uitwisselen van materiaal voor de doopvoorbereiding.

Het waren pittige avonden voor de groep uit Borculo, want wij waren nog niet gestart als werkgroep. Dit in tegenstelling tot de groepen uit Zutphen, Lochem en Ruurlo. Maar met alle onervarenheid hebben we er wel veel van opgestoken en vooral veel materiaal en ideeën verzameld voor de toekomst van het dopen in Borculo.

 

Hierna zijn we natuurlijk diverse keren bij elkaar geweest, ook samen met Pastoor Hogenelst, om onze eigen ideeën voor de doopwerkgroep en de toekomstige doopviering gestalte te geven. Ook werden de doopdata en de data voor de doopvoorbereidingavonden voor het jaar 2001 vastgesteld.

En op woensdag 18 april 2001 was er dan de vuurdoop voor onze werkgroep. De eerste voorbereidingsavond met drie ouderparen die vijf kinderen wilden laten dopen. Meteen al een beetje bijzonder, want er waren 2 "oudere" kinderen bij, nl. van 5 en 8 jaar en een tweeling. Het meisje van 8 ging datzelfde jaar ook nog de eerste communie doen.

 

 

Hoe ziet een voorbereidingsavond er uit?

We starten om 20.00 uur en beginnen de avond met koffie en thee en een koekje in de huiselijke vergaderkamer van de pastorie. De leden van de doopwerkgroep en de ouders maken een kennismakingsrondje. Hierna gaan we met z'n allen een soort "ganzenbordspel" doen.

Hierbij komen allerlei vragen aan de orde die te maken hebben met ons geloof, de bijbel en vooral de doop en haar symboliek. Dit spel wordt rond 21. 00 uur beëindigd en dan komt Pastoor Hogenelst erbij zitten om kennis te maken, moeilijke vragen te beantwoorden en om samen met de ouders naar de doopliturgie te kijken.

 

We maken gebruik van een vaste liturgie waarbinnen ruimte is gemaakt voor een eigen tekst of gedicht, waarbij keuzes gemaakt kunnen worden voor een bepaald evangelie of een bepaalde geloofsbelijdenis en men kan zelf de liederen uitzoeken, die tijdens de doopviering door het jongerenkoor gezongen zullen worden.

Als de viering klaar is worden er nog een aantal praktische zaken doorgenomen en wordt de avond afgesloten. Het streven is dat te doen om 22.00 uur en dat is al één keer gelukt.

 

Na drie van deze avonden te hebben meegemaakt kunnen we stellen dat het ons en de ouders iedere keer weer hartstikke meevalt.

Wij zijn zelf altijd een beetje zenuwachtig. Wat voor mensen zijn het? Zullen ze het kunnen waarderen? Hoe ervaren zij deze avond?

En natuurlijk zijn ook de ouders een beetje afwachtend. Bang voor een overhoring van de bijbelkennis. Verantwoording moeten afleggen over wat je gelooft? Wat voor man is die pastoor? Wie zijn al die anderen?

 

Tot op heden niets dan positieve reacties van alle kanten. Het valt allemaal erg mee. De voorbereidingsavond is een ongedwongen, informele avond, waarin we samen in gesprek komen over geloofszaken, vooral met betrekking tot de kinderen en de doop.

 

Je kunt niet fout antwoorden, want ieder gelooft en voelt op zijn eigen manier.

Wij zien het komende jaar vol goede moed en met plezier tegemoet. Graag willen wij erbij zijn om nog veel meer kinderen te dopen en ons steentje daaraan bij te dragen.

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad) .

Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De doopvieringen en de bijbehorende doopvoorbereidingsavonden voor het jaar 2002 zijn inmiddels vastgesteld. U ziet de data hieronder. Elke voorbereidingsavond vindt plaats van 20.00 tot ± 22.00 uur in de pastorie.

De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

Dopen in 2002:

 

Voorbereidingsavond:                                   Doopzondag:           

woensdag 16 januari 2002                            3 februari 2002

woensdag 20 maart 2002                              7 april 2002

woensdag 11 september 2002                      22 september 2002

woensdag 30 oktober 2002                           17 november 2002

 

Tot ziens,

 

Marion Hilhorst,

Nathalie Runneboom en

Trudy te Braake.

 

 

 

Laaste update 16-6-2002.