PAROCHIE NIEUWS

laatste update 12 december 2004

 

 

 

ARCHIEF  2004: (60 pagina's)

________________________________________________________________________________

 

DECEMBER

Boodschappers van de “blijde boodschap”

Kerstconcert aquamarant

Jorisnieuws

Ontmoet de makers

Eerste Heilige Communie 2005

Kerstmarkt voor anderen 2004

Eerlijke cadeaus in de wereldwinkel

 

NOVEMBER

Allerheiligen en allerzielen

Vijfde lopen voor Lima

Heilig Vormsel

Amnesty International

 

OKTOBER

Financieel overzicht over het jaar 2003

Geloof je nog in engelen?

Herfstgedachten

Zacheüs

Missiezendingskalender

Misdienaars Reisje

 

SEPTEMBER

Nieuwsbrief parochiebestuur

Bezinningsdag

Bedevaart nar kevelaer

Nieuwe katholieken

Collectes

Huize Loreto

Jongeren in Peru

NBG-afdeling Borculo

 

JULI - AUGUSTUS:

Sabbatperiode van wil matti.

De dageraad

Bedevaart banneux belgie

5 juni priesterwijding pastor wassink

Maria tenhemelopneming

Geschiedenis van onze parochie

 

Pinksteren 2004

Artikel Pinksteren door Pastoor Hogenelst

Bezinningsdag 8 juni a.s.

Collectes

Grond van Leven

Kerkopenstelling

Jorisnieuws

Priesterwijding Ed Wassink

Week Nederlandse Missionaris

 

Pasen2004

Artikel Pasen door W. Matti, pastoraal werker

Parochiële Caritas Instelling

Eerste Heilige Communie

Roepingenzondag

Waar komt de kaars der kaarsen vandaan?

 

Maart- 2004

Vastentijd, tijd van inkeer

Bijbeltafel

Presentatie viering - Spiritualiteit van beneden.

Vormsel

Tarieven 

Collectes

Kerkbalans

Vastenaktie

Dekenaat Gelderland – Oost

Kledingaktie

Stille Omgang

Dopen

Amnesty International

Raad van Kerken

K.V.B.

M.O.V.  Paasmarkt

Geschiedenis van onze parochie

 

Februari 2004

Van het bestuur..

Aswoensdag

Ziekenzalving - Uitvaarten

Dopen en gedoopte kinderen

Collectes en eindstand kerkbalans 2003

K.V.B.

Mensen in Nood

Kindje wiegen 2003

Geschiedenis van onze parochie (deel 12)

 

Januari 2004

Kerstfeest

Spirituele dimensie van Eucharistie

Dankwoord

Verhalen uit de grond van je leven

Dopen

Bijbelzondag

Week van gebed voor de eenheid der Christenen

Geschiedenis van onze parochie (deel 11)

 

BOODSCHAPPERS VAN DE “BLIJDE BOODSCHAP”

 

 

 

Met kerstmis lezen we weer dat prachtige kerstverhaal uit het Lucas evangelie.

In dat verhaal gebeurt van alles, de tijdsaanduiding, de volkstelling, de geboorte, de engelen en de herders.

Wat mij elke keer weer opvalt, bij het lezen van dit evangelie verhaal, is dat de engelen de “blijde boodschap” aankondigen. De boodschap van de geboorte van Jezus, zoon van God.

Deze “blijde boodschap” wordt elk jaar weer, in het bijzonder, tijdens kerstmis onder de aandacht gebracht.

 

De “blijde boodschap” heeft te maken hoe Jezus heeft geleefd. Hoe hij omging met de mens in zijn nabijheid en in het bijzonder met de mensen die geen kansen kregen. Mensen die in de marge leven, die er niet meer bij hoorden. Jezus heeft met zijn leven duidelijk gemaakt wat God voorstaat als het gaat om het leven van  mensen en in het bijzonder van hen die gemarginaliseerd werden. Zij werden door Jezus uitgenodigd om er weer bij te horen. Zo kon men weer lid kon zijn van die grote mensen gemeenschap. En het goede daarvan is dat er een plaats voor je is en dat je gekend bent. Dat je niet omwille van je huidskleur, geloof of overtuiging, ziekte, leeftijd, armoede wordt uitgesloten.

Dat is de blijde boodschap die de engelen aankondigden aan de herders. Want deze herders behoorden in die tijd, dat Jezus werd geboren, tot hen die gediscrimineerd en gemarginaliseerd werden. En juist aan hen wordt het grote nieuws van de “blijde boodschap” openbaar gemaakt. En zij werden dé boodschappers van deze blijde boodschap.

 

Vandaag zijn vele christenen en anderen dé boodschappers van de “blijde boodschap”. Misschien dat we met kerst of de dagen daaromheen onszelf eens wat vragen kunnen stellen:

Hoe vertel ik de “blijde boodschap” door? Of, ken ik eigenlijk nog wel de inhoud van de blijde boodschap?

Heeft de “blijde boodschap” te maken hoe ik nu als christen in het leven sta? En wat is mijn inzet voor mensen die het moeilijk hebben of uitgesloten zijn ?

Heeft dit alles met mijn gang naar de kerk te maken, als ik daar de liturgie bijwoon de liederen mee zing en bid? Wordt daar mijn boodschapper zijn van de “blijde boodschap” gevoed en gemotiveerd  omwille van al die mensen die vragen om gerechtigheid, barmhartigheid en solidariteit ?

 

Van harte nodig ik ons allen uit als we met kerstmis de tafel hebben gedekt en te midden van onze kinderen, klein kinderen, familie en vrienden ons goed doen aan het samen zijn, een bijzonder moment te geven aan de “blijde boodschap”.

 

U allen een zalig kerstfeest toegewenst.

 

Wil Matti

pastoraal werker parochieverband oost.

 

 

 

 

KERSTCONCERT AQUAMARANT

 

Aquamarant, een vocaal ensemble bestaande uit 6 zangeressen en een professioneel pianiste, verzorgt op zaterdag 18 december a.s. een Kerstconcert in onze kerk.

Aquamarant zingt Christmas carols, bekende Kerstliederen en sfeervolle liederen uit het eigen repertoire. Koorstukken in volle bezetting worden afgewisseld met stukken voor kleinere ensembles, solo’s en instrumentale stukken. Het programma biedt daardoor “voor elk wat wils”.

Om de bezoekers volop in de Kerstsfeer mee te laten delen, wordt een combinatie van concert en volkskerstzang nagestreefd. Bezoekers hoeven zich dus niet te beperken tot luisteren, maar worden ook nadrukkelijk uitgenodigd om bij bepaalde liederen actief mee te zingen.

Het concert begint om 20.00 uur in onze kerk. U bent van harte welkom!  De toegang is gratis.

 

 

 

JORISNIEUWS

Beste parochianen.

De herfst is al weer gevorderd. De prachtige kleuren beginnen te vervagen. De winter is in aantocht. Kaal, koud met soms prachtige diep blauwe luchten. Beide jaargetijden hebben zo hun eigen charme. Ook op de Daltonschool Sint Joris heeft de herfst als thema een rol gespeeld. Vooral bij de allerkleinsten is dat leuk om te zien. Tassen vol bladeren, eikels en kastanjes worden meegenomen naar school. Gelukkig hebben de beide groepen nu ruimte genoeg om alles uit te stallen.

In de grote vakantie zijn beide kleuterlokalen uitgebreid. Een hele ingreep met een prachtig resultaat. Uiteraard bent u altijd welkom om eens een kijkje te komen nemen. In oktober, voor scholen een officiële peildatum, telde de school 178 leerlingen. De vooruitzichten laten nog steeds een groei zien. Dit betekent voor de school dat er al weer ruimtegebrek ontstaat. U heeft misschien in de krant gelezen dat we met uitbreiding bezig zijn. We zullen u ook  in het parochienieuws op de hoogte blijven houden.

De afgelopen periode hebben we ons ook verdiept in “vertrouwen”. Dit thema stond centraal tijdens de godsdienstlessen. Voor kinderen stond de vraag: Wie vertrouw je en waarom? centraal. Een prachtig thema en zeker in deze tijd.

Mijn eigen jeugd was de generatie van de bromnozems, gevolgd door flowerpower en de patatgeneratie. Wat moest er wel niet van die jeugd worden? En onze jeugd? De computergeneratie, met veel geld en weinig bewegend! Wat moet dat worden!

Over vertrouwen gesproken. Ik geloof  in de toekomst van deze jeugd. Alle tijden brengen specifieke jeugdproblemen met zich mee en altijd komt er een positieve wending. Daar moet je ook op vertrouwen, ook al is het soms moeilijk te geloven.

Onze maatschappij laat alleen de vervelende dingen van onze jeugd zien of schrijven er over. Op school zien we dagelijks de positieve en mooie zaken die onze jeugd ten toon spreidt. Helaas zien we van die dingen niets in de media en wordt er maar weinig over geschreven. We gaan weer een leuke maand tegemoet.

Sint, kerst, oud en nieuw. We wensen u allen een fijne periode toe.

 

Namens het Daltonteam Sint Joris, Ed Hetterschijt

 

 

ONTMOET DE MAKERS

 

In de Adventsperiode is er naar goede gewoonte aandacht voor het werk van Solidaridad. Het thema van dit jaar is ‘MADE-BY- ontmoet de makers’. De makers, dat zijn de makers van onze kleding. Beginnend bij de katoenplukkers, de laagstbetaalde schakel in de keten, komen we bij de katoenboeren en de wevers en uiteindelijk bij de naaisters van de kleding. Het zijn mensen met dromen, dromen zoals u en ik die hebben, dromen van menselijk geluk. Dat het goed gaat met je partner, je kinderen, op school en thuis. Dat je gezond blijft. Soms ook dromen van dingen die je graag zou willen hebben, een aangenaam huis om in te wonen. In Peru en andere landen in de Derde Wereld hangt de verwerkelijking van de menselijke dromen aan een dun draadje. En dan gaat het niet om het verlangen naar méér, maar juist om basale dingen: werk, een dak boven het hoofd en scholing voor de kinderen.

 

Elke schakel telt

Solidaridad wil met u de draad waar hun leven aan hangt sterker maken. Er een keten van maken. In de kledingindustrie is elke schakel in het proces van de productie van kleding, beginnend met het katoenzaadje tot aan de consument die het kledingstuk koopt, met de andere schakel verbonden. Peru is een land waar Solidaridad een duurzame textielketen heeft opgezet. Hier weten mensen van elkaar welke schakel ze in de keten vertegenwoordigen en onderhandelen ze met elkaar over rechtvaardige lonen, werkbare omstandigheden en zorg voor het milieu. Het heeft heel wat voeten in aarde, voordat het zover is dat het de kleine boeren een zorg is dat ook de seizoensplukkers een leefbaar loon ontvangen en hun kinderen overdag in een crèche zijn in plaats van op het land, en voordat de wevers het belang ervan inzien dat ook de naaisters een eerlijk deel ontvangen.

 

Je koopt niet iets, maar van iemand

‘Ontmoet de makers’ biedt inzicht in het maakproces en vertelt het verhaal van iedereen die daarbij betrokken is. Het gaat erom dat de mooie kleren die we allemaal graag willen de makers ook een menswaardig bestaan bieden. Dat heeft Solidaridad gedaan door een nieuw merk op de markt te brengen, Kuyichi, als wegbereider van verandering. Inmiddels zijn er navolgers. Het kindermodemerk Imps & Elfs doet volop mee en in de zijlijn lopen het damesmodemerk X’-as en het herenmodemerk State of Art zich warm. Ongetwijfeld zullen meer merken volgen.

Het is in deze beweging van consumenten naar de makers van onze kleding en weer terug naar onszelf dat we de anonimiteit van de marktprocessen doorbreken. We realiseren ons dat we iets met de makers te maken hebben en zij met ons: je koopt niet iets maar van iemand.

 

Steun het werk van Solidaridad en word donateur.

 

Solidaridad, Goedestraat 2, 3572 RT Utrecht, solidaridad@solidaridad.nl, www.solidaridad.nl en www.ontmoetdemakers.nl

 

Giro 180 4444

 

 

Tijdens de adventsweken t/m 2e kerstdag staat de bekende offerbus voor de adventsaktie t.b.v. Solidaridad achter in onze kerk. Doe uw gift in de bus of maak uw geld over op

Giro 180 4444 tnv. Solidaridad te Utrecht.

 

 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2005

 

Ook dit schooljaar op 29 mei 2005 worden de    kinderen uit groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgaveformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat. (zie openingsuren elders) Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 14 januari 2005 omdat wij nu al bezig zijn met de voorbereidingen. Voor informatie kunt u terecht bij de werkgroep Eerste Heilige Communie.

Mirjan Nijman 0545-274687, Sussanne Even 0545-482063 of Diana Sterenborg 0545-274609

MOMENTEN VAN STILTE EN MEDITATIE IN DE OUDE MARTINUSKERK

 

Een moment van stilte en meditatie, zomaar in de week, doet veel mensen goed.

Daarom zal er dit seizoen een serie van zulke momenten zijn in de prachtige, oude Martinuskerk van Warnsveld. Gebleken is dat deze locatie er zich uitstekend voor leent!

Van oktober tot maart is de kerk elke tweede dinsdagavond van de maand open van 19.30-20.10 uur. Als inleiding zal telkens begonnen worden met het voorlezen van een tekst uit het inspirerende boekje van Martin Buber De weg van de mens. Daarna is er gelegenheid tot meditatie en stilte.

Data:   14 december, 11 januari, 15 februari, 8 maart

Leiding: pastor Ed Wassink en ds. Roel van Oosten

Aanmelding:   niet nodig

 

KERSTMARKT VOOR ANDEREN 2004

 

Vrijdag 10 december a.s. vindt er weer de traditionele Kerstmarkt voor Anderen plaats.

Evenals vorige jaren wordt de kerstmarkt gehouden rondom de N.H. Kerk Borculo. Wederom hebben zich weer diverse groepen en verenigingen ingeschreven om mee te doen.

Als doel voor dit jaar is gekozen voor de stichting Humaan die bezig is op verschillende lokaties in Roemenië. Zij gaan zoeken naar een bestemming voor de opbrengst van deze kerstmarkt. Voor verdere informatie zal Humaan op de kerstmarkt staan en in de kerk een informatiestand verzorgen.

Op de kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstdecoraties, kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal de erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolademelk niet ontbreken. De vuurpotten zullen branden. Het kinderkoor van de Willem de Zwijgerschool gaat weer zingen en de Malletband van Surcum Corda uit Haarlo komt spelen.

Kortom zeker de moeite waard om vrijdag 10 december a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur even te komen kijken.

Komt allen.

 

De Commissie.

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.).

 

Programma December:

 

15 december kerstavond. Deze avond vieren we het jaarlijkse kerstfeest. Deze avond het thema licht.

Vooraf is er om 19.00 uur een eucharistieviering in onze parochiekerk, aansluitend begint dan de kerstavond in zaal Peters.

Nieuwe leden zijn van harte welkom, informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of Mevr. A. Beerten, tel 271692.

 

EERLIJKE CADEAUS IN DE WERELDWINKEL

 

Wilt u met de feestdagen iemand verrassen met een eerlijk cadeau of een product loop dan een binnen bij de wereldwinkel U zult versteld staan over het grote assortiment mooie cadeaus en producten met het Max Havelaar keurmerk.

 

Door iemand blij te maken met een cadeau uit de wereldwinkel helpt u direct mee aan de verbetering van de leefomstandigheden van de mensen in ontwikkelingslanden.

 

Onze medewerkers helpen u ook graag met het samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkelcadeaubon. Wilt u meerdere pakketten samenstellen, kom dan tijdig langs zodat er nog artikelen besteld kunnen worden.

 

Ook voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt u in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draag een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen.

 

De vitrine in de bibliotheek geeft een indruk van ons assortiment.

 

Wereldwinkel Borculo, Muraltplein 33

Contactadres: Trudy van Baal, Tel. 0545-481337

 

MEDITATIEDIENSTEN ANDRIESSENHUIS – RAAD VAN KERKEN

17 december 14.30 uur kerstmiddag bezoekcommissie Herv. Kerk Borculo

25 december 10.30 uur dhr. E. van Brakel

31 december 16.00 uur Mw. G. Braam

 

KOLLECTES:

16 oktober                            85,30    30 oktober         € 105,70

Wereldmissiedag (16 okt) € 125,00     1 / 2 november  € 174,20

23 oktober                         € 127,35     6 november           65,60

 

 

 

Allerheiligen en Allerzielen

 

Nog steeds zijn tegenwoordig Allerheiligen en Allerzielen voor veel mensen twee gedenkwaardige dagen. Meer dan anders voelen we ons verbonden met allen die vóór ons geleefd hebben. Meer dan anders zijn wij juist in die dagen van november met onze gedachten bij de ontelbare mensen die met vallen en opstaan in hun leven naar het goede hebben gestreefd. Sommigen van hen zijn door de kerk officieel tot voorbeeld gesteld en zalig of heilig verklaard. Zij worden op Allerheiligen herdacht. Anderen bleven in de anonimiteit en hun gedachtenis vieren we één dag later op Allerzielen. Maar omdat ze misschien minder bekend zijn, betekent dit niet dat ze minder heilig zouden zijn.

 

Misschien mag je wel zeggen dat onder die zogenaamde 'naamloze en onbekende mensen’ er velen zijn die eerder voor een heiligverklaring in aanmerking komen dan hen die officieel deze eer te beurt viel. Ik denk dat vele stille werkers en vele in-goede mensen de heiligheid verdienen die anderen kregen. Er zijn heel wat vaders en moeders geweest die in alle eenvoud en trouw hun leven opofferden voor hun kinderen. Daarom ligt Allerheiligen en Allerzielen niet alleen als datum maar ook als beleving heel dicht bij elkaar. Het gaat om zovele mensen die vóór ons geleefd hebben en het goede hebben laten zien in hun leven. Zou je dan ook mogen zeggen dat God zich heeft laten zien in zoveel goeds dat door mensen tot stand is gebracht? God wordt immers toch zichtbaar in en dóór mensen...

 

Allerzielen lijkt in de beleving van vele mensen iets dichterbij te liggen. We denken dan aan onze lieve doden; mensen die al wat langer geleden zijn gestorven, maar die we misschien nog wel dagelijks missen. We 'denken aan' en 'noemen namen van' mensen uit onze families: vader, moeder, één van de kinderen, een dierbare buur, een goede vriend of vriendin. In de viering op Allerzielen noemen we in onze kerken de namen van de mensen die in n het afgelopen jaar overleden zijn. De kerkhoven worden in deze eerste dagen van november drukker bezocht dan anders. We leggen bloemen neer bij het graf van onze dierbaren of steken een kaars aan en we voelen ons op nieuw en nog steeds verbonden met onze lieve doden. En vele herinneringen komen weer opnieuw naar boven... herinneringen aan hem of haar... die nu in de hemel is…

 

‘In paradisum deducant te angelis’ zingen we nog regelmatig bij een uitvaartplechtigheid: “ten paradijze geleiden u de engelen…” Maar wat betekent dat vandaag de dag voor ons moderne mensen? Waarover hebben wij het wanneer we spreken over doodgaan en sterven? Ik ben pas echt dood, zei iemand eens, zodra er niemand meer aan mij denkt, of zodra mijn naam niet meer wordt genoemd… Is dat zo? Vind u dat ook? Hoe beleven wij dat? En wat geloven wij, wat verwachten wij bij dood gaan? Het is telkens weer boeiend om van mensen te horen, als ik een uitvaartplechtigheid met hen voorbereid, als ze praten over ‘’Waar is de overledene nu?” Waar denken zij dat hun dierbare overledene nu zal zijn…? En of ze dat voor zichzelf óók hopen of verwachten… Want ook onze geloofsbeleving verandert doorlopend. Wat eens oud en vertrouwd was, dat kan nu zelfs vragen of weerstand oproepen. Hoe gaan we daarmee om, u en ik en wij? Zomaar eens een vraag…

 

Allerzielen en Allerheiligen het zijn en blijven in ieder geval dagen om te herdenken en hopelijk ook om vanuit die herinnering zelf moedig verder te gaan. Velen zijn ons voorgegaan op de goede weg. Velen hebben hun beste krachten gegeven voor anderen. Hun levens mogen voor ons een voorbeeld en een bemoediging zijn om verder te gaan en een wereld op te bouwen waar het goed is om te leven. In een van de eucharistische gebeden staat het zo mooi verwoord: 'dat we met de herinnering aan hen die ons voorgingen elkaar mogen vasthouden en waken dat geen van uw mensen verloren loopt.'

Laten we zó ook dit jaar weer samen Allerheiligen en Allerzielen gaan vieren.

 

F.G. Hogenelst pastoor

 

 

 

 

 

ALLERZIELEN

In stilte en gebed

wil ik bij mijn lieve doden zijn

en de ragfijne draad van verbondenheid

tussen aarde en hemel

steviger maken.

 

Ik weet Heer

dat de dood

niet het laatste woord heeft

maar dat de liefde, de herinnering,

het leven zelf,

verder reiken dan sterven.

Troost mij Heer,

opdat de lege plaats

niet langer teken is van afwezigheid,

maar stilaan groeit

tot wonder

van tedere aanwezigheid

bij U.

 

Gr. Coninckx

 

Avondwake Allerzielen 2 november.

 

Dit jaar zal de viering van Allerzielen verzorgd worden door de werkgroep Avondwake. Dit op verzoek van het parochie bestuur.

Wij willen daar een mooie viering van maken waarbij wij Uw ,,hulp” nodig hebben als familie lid of als medeparochiaan van onze overledenen die rusten op ons kerkhof.

Als het weer het toelaat willen we deze viering beginnen in de kerk en dan ons geleidelijk aan naar het kerkhof begeven. Om bij de graven te zijn van onze dierbaren. Hier gaan wij verder met de dienst. Hoe!? Dat zult U zien en ervaren als U met ons mee komt vieren. Weet U welkom.

 

Names de werkgroep avondwake

Evert v. Brakel  en Dinie Donderwinkel.

DE VIJFDE LOPEN VOOR LIMA

 

112 en 13 november 2004

 

Gezellig wandelen en fietsen door de prachtige natuur van de Achterhoek en daarmee geld bij elkaar halen voor het jongerenproject in Lima. Een prachtig doel op twee mooie dagen in november.Elke deelnemer kan zich te laten sponsoren per kilometer of voor de totale afstand. Bij voldoende sponsors kan de deelnemer zijn/haar inschrijfgeld hiermee verrekenen. Het sponsorgeld en alle andere opbrengsten op deze dag komen geheel ten goede aan het project.

 

De tochten met vertrekpunt en deelnemerskosten zijn:

 

- 80 km 12 nov om 21.00 u. Zutphen - Zutphen € 10,- p.p.

Parochie Centrum Mariaschool Zutphen Tengnagelshoek

- 40 km (nacht) 12 nov om 21.00 u. Zutphen - Ruurlo € 10,- p.p.
Parochie Centrum Mariaschool Zutphen Tengnagelshoek

- 40 km (overdag) 13 nov vanaf 6.30 u. Ruurlo - Zutphen € 10,- p.p.  Parochiehuis Ruurlo  -Stationsstraat (naast R.K. Kerk)

- 25 km 13 nov vanaf 9.30 u. Ruurlo - Zutphen € 5,- p.p.

Parochiehuis Ruurlo  -Stationsstraat (naast R.K. Kerk)

- 12 km 13 nov vanaf 12.30 u. Vorden - Zutphen € 5,- p.p.

Parochiehuis Vorden Het Jebbink 6
- 8 km 13 nov vanaf 13.30 u. € 5,- p.p.

Skelterboerderij Hanskamp Geesinkweg 6

 

FIETSEN:
25 km 13 nov vanaf 12.00 u. Zutphen - Zutphen € 5,- p.p.

Parochie Centrum Mariaschool Zutphen Tengnagelshoek

 

Vanaf 15 uur is er van alles te doen bij het Parochieel Centrum Mariaschool te Zutphen en er zal vvor de deelnemers een heerlijke boerenkoolmaaltijd zijn rond de klok van 17 uur.

 

 

Bezoek aan pater Jan Brinkhof te Lima door Wil Matti.

 

Gedurende 11 dagen was ik te gast bij Pater Jan Brinkhof in Comas, een van de vele wijken van Lima, de hoofdstad van Peru, met haar 8,5 mijoen inwoners. In Comas leven ongeveer 1 miljoen mensen. Velen wonen in armoede en komen vanuit het land naar de stad met de hoop op een betere toekomst. Dus vaak zonder werk. Leven in armoede en weinig hoop voor een betere toekomst.

In deze wijk hebben we de leden van Yachay verschillende keren ontmoet. Een groep jongeren met enkele ouderen, vooral enkele moeders waarvan hun zoon of dochter in het bestuur van Yachay zitten. Deze jongeren willen, in deze vaak uitzichtloze situaties, zich sterk maken om leeftijdsgenoten de mogelijkheid te bieden om naast school wat meer mogelijkheden te bieden voor hun eigen toekomst. Men wil graag tot een clubhuis komen waar vele activiteiten zullen plaatsvinden om jongeren te ondersteunen in hun mogelijkheden die ze hebben en daardoor meer zelf vertrouwen kunnen ontwikkelen. Waardoor ze hopelijk niet vervallen in een uitzichtloze situatie van verpaupering en drugsgebruik. Het waren goede ontmoetingen met deze jongeren. Die mij veel vertrouwen hebben gegeven. Op dit moment wordt gezocht naar een stuk grond om daarna met de bouw van het clubhuis te beginnen. Dit zal dan in gedeeltes plaatsvinden. Al met al was het een goede ervaring en ondanks alle armoede was het goed te zien dat jongeren zich zo willen inzetten voor anderen.

 

Wil Matti.

(uit nieuwsbrief stichting El Puente te Zutphen)

p/a Hellenkamp 15, 7271 HG Warnsveld.

Giro 876 39 75 t.n.v. El Puente te Zutphen

 

De looproutes van 80 en 40 km komen langs onze parochiekerk en hebben een rustpunt bij onze pastorie. Vrijwilligers van onze M.O.V. – werkgroep voorzien de wandelaars van koffie en broodjes. Steun de wandelaars middels Uw gift of loop of fiets zelf ook mee vanuit de verschillende startplaatsen. Alle giften zijn bestemd voor het jongerenproject in Lima en worden met hulp van Pater Jan Brinkhof op de juiste bestemming besteed.

 

COLLECTES

18 september                                                                                                                      53,25  2/3 oktober       60,00

25 september                85,65          9 oktober          85,90

 

HEILIG VORMSEL 2005     

 

Het Heilig Vormsel wordt dit schooljaar gevierd op zaterdag 2 april 2005 om 19.00 uur. In tegenstelling tot voorgaande jaren mogen kinderen in groep 7 en groep 8 aan het Heilig Vormsel meedoen. Hierdoor komt het Heilig Vormsel in 2006 te vervallen voor Borculo. Evenals de parochie in Ruurlo, Vorden en Lochem zal het Heilig Vormsel om de 2 jaar gevierd worden. In 2005 wordt het Vormsel gevierd in de parochies Lochem en Borculo. In 2006 zijn Vorden en Ruurlo aan de beurt.

Ouders die hun kinderen op de Sint Jorisschool hebben kunnen zich aanmelden bij juf Dorothe of meester Arnold.

Ouders van kinderen van de overige scholen in gemeente Borculo kunnen zich opgeven bij het parochiesecretariaat (bij voorkeur schriftelijk). Graag opgave voor 10 december 2004 

De voorbereiding van de kinderen en ouders begint na de kerstvakantie in Januari 2005. Alle kinderen en ouders zullen nog een uitnodiging ontvangen hoe de vormselvoorbereiding er uit gaat zien.

 

Werkgroep Heilig Vormsel,

Sussanne Even, Nellie Weusten en Frank Elschot

 

Dinsdagavond 2 november

IJsselland-mystiek – een paar teksten

 

Na de inleiding op 5 oktober volgt op deze tweede avond een aantal teksten over IJsselland-mystiek, wederom onder leiding van pastor Ed Wassink. Deze verrassende teksten zijn ontstaan binnen de stroming van de Moderne Devotie, die lang geleden in deze contreien mensen op een nieuw spoor zette.

Plaats: de Eekschuur, Bonendaal 2 te Warnsveld

Tijd:                 20.00-22.00 uur

Leiding:           Ds. Roel van Oosten en pastor Ed Wassink

 

Momenten van stilte en meditatie in de oude Martinuskerk

 

Een moment van stilte en meditatie, zomaar in de week, doet veel mensen goed.

Daarom zal er dit seizoen een serie van zulke momenten zijn in de prachtige, oude Martinuskerk van Warnsveld. Gebleken is dat deze locatie er zich uitstekend voor leent!

Van oktober tot maart is de kerk elke tweede dinsdagavond van de maand open van 19.30-20.10 uur. Als inleiding zal telkens begonnen worden met het voorlezen van een tekst uit het inspirerende boekje van Martin Buber De weg van de mens. Daarna is er gelegenheid tot meditatie en stilte.

Data:   9 november, 14 december, 11 januari, 15 februari, 8 maart

Leiding: pastor Ed Wassink en ds. Roel van Oosten

Aanmelding:   niet nodig

 

Zondagmiddag 14 november

IJsselland-mystiek – een wandeling door Zutphen

 

In navolging van Deventer en Zwolle wordt er nu ook in Zutphen een spirituele wandeling uitgezet rond het thema van de IJsselland-mystiek. Begin- en eindpunt van de wandeling is de onlangs geheel gerestaureerde St.Janskerk.

De wandeling begint om 15.00 uur bij de ingang van de St.Jan in Zutphen.

Leiding:           Pastor Ed Wassink.

Aanmelding:   Ds.Roel van Oosten: tel. 0575 528494

of e-mail: van.oosten-ordelman@lsop.uni-one.nl

Opdat U genezing ontvangt...

 

over de ziekenzalving in de katholieke traditie.

Als iemand ernstig ziek is of leeft in hoge ouderdom dan kan men een priester vragen om de ziekenzalving. Als deze niet beschikbaar is kan een leek eventueel ook de ziekenzegen geven. De ziekenzalving of zegening legt niet de nadruk op het sterven, maar veeleer op het (eeuwig) leven. Hoe gaat zo’n ritueel eigenlijk in z’n werk en wat is de betekenis en hoe is het werkzaam? Op deze avond, waarop iedereen welkom is, zal Pastor Ed Wassink hierover een inleiding houden en kan men alle vragen die leven over dit onderwerp stellen.

 

Inleider:           Pastor drs. Ed Wassink, Parochieverband OOST

Plaats:             De Sprankel, Domineesteeg 12, Ruurlo

Opgave:          Désiree Langelaar, tel. 0573 421448

Datum:            dinsdag 16 november 2004; 20.00 uur

 

Zaterdag 27 november Retraitedag

 

Zomaar een dag ‘om tot jezelf te komen’ in het mooie en verstilde centrum van Warnsveld…  Tijdens deze dag worden er in de oude Martinuskerk enkele meditaties aangeboden. Hierbij zullen teksten worden voorgelezen, die je, als het ware, bij de kern van je leven willen brengen. De lezingen worden gevolgd door een ‘stille tijd’.

Thema’s die al een tijdje in jezelf om aandacht vragen zullen ongetwijfeld naar boven komen. Tussendoor zijn er momenten van gesprek met één of met meerdere anderen. En tussen de middag is er gelegenheid voor een wandeling in de Overtuin.

Datum: zaterdag 27 november (herhaling op zaterdag 12 maart!)

Plaats en tijd: van 9.30 – 17.00 uur in de  Martinuskerk en de Eekschuur; start in de Eekschuur

Leiding en aanmelding:          pastor Ed Wassink (tel 515377) en ds.Roel van Oosten

(tel 528494 of e-mail: van.oosten-ordelman@lsop.uni-one.nl)

Maximum aantal deelnemers: twintig; deelname achtereenvolgens op volgorde van aanmelding en betaling.

Kosten:           € 22,= p.p., broodmaaltijd en koffie/thee inbegrepen; voor 15 november te betalen

(SOW-gemeente Warnsveld/Leesten, rek.nr. 3867.08.150)

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.).

 

Programma November:

9 november: lezing stichting demonstratie hulphond Nederland

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of Mevr. A. Beerten, tel 271692.

De avond begint om 20.00 uur en word gehouden in zaal Peters.

 

EXTRA KOLLECTE VOOR OUDEREN EN ZIEKEN

 

Na de viering van 20 en 28 november is er een extra deurkollecte voor een kerstattentie voor ouderen en zieken in onze parochie.

 

Amnesty International groep Borculo

 

Goed nieuws en reacties Groetenactie.

 

Ook vanuit Borculo worden rond de jaarwisseling veel goeten verstuurd om gevangenen of ter dood veroordeelden te laten weten dat zij niet vergeten zijn. Via het hoofdkantoor in Amsterdam ontvingen we de volgende reacties; Een van de achttien genoemde gevangenen in Kameroen, Ntanen Daniel Ndifon, is in maart overleden aan een zeldzame vorm van diarree, mede doordat medische hulp veel te laat kwam. Ebenezar Akwsnga eveneens uit Kameroen is ontsnapt. De Tunesiche internet-operator Zouhit Yahiaoui kwam in begin 2004 vervroegd vrij. De gewetensgevangene Yuti Bandazhevsky uit Wit-Rusland is vanuit een werkkamp overgebracht naar een huis in een dorp waar hij onder arrest leeft. Hierdoor is zijn gezondheid verbetrd en kan zijn vrouw hem regelmatig bezoeken.

Amnesty ontving veel reacties op brieven uit de VS onder andere deze reactie: De Texaan keneth Morris zit al sinds 1990 in een dodencel. Hij zou 15 april 2003 geexecuteerd worden, maar een rechter greep in om een onderzoek te gelasten naar zijn mogelijke zwakbegaafheid. In een brief aan Amnesty bedankte Kenneth iedereen die hem in deze zware tijd steunt. Vertaling van de brief van Kenneth:

“Beste Els, Ik heb zoveel liefde ontvangen uit jouw land en ik wil iedereen bedanken voor de steun die zijn/haar kaart bracht. Ik wil hen allemaal laten weten dat ik zeer geraakt ben en zeer dankbaar dat zij de tijd genomen hun hoop en gemeende steun te betuigen. God zij met jullie allemaal! Ik zal sommige van hen apart een antworod sturen, maar ik heb gewoon niet voldoende postzegels om hen allemaal te schrijven. Dus kunt U hen mijn gevoelens van dank en onvoorwaardelijke liefde laten weten.

Kenneth Morris, 18 december 2003”

 

Amnesty International groep Borculo

P/a Piety Nijhof – van Bruchem, Kon. Julianastraat 23, 7271 GN

 

 


FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET JAAR 2003

 

In ons vorig parochienieuws hebben wij u reeds globaal op de hoogte gesteld van de verslechterde financiële situatie van het  ‘financiële huishoudboekje’ van onze parochie. Thans is het zover dat wij u door middel van een verkorte weergave van de  ‘financiële jaarstukken 2003’ nader inzicht kunnen verschaffen over het financiële reilen en zeilen van onze parochie.

De financiële jaarstukken over het afgelopen boekjaar 2003 zijn in de bestuursvergadering van 15 september j.l. nader vastgesteld. Hieraan voorafgaand is de jaarrekening door een erkend accountant gecontroleerd. Volgens het uitgebrachte accountantsrapport is niets gebleken op basis waarvan zij zouden moeten concluderen dat de rekening en verantwoording over het boekjaar 2003 geen getrouw beeld. Met andere woorden kunnen wij u laten weten dat onze penningmeester de financiële administratie goed voor elkaar heeft.

 

In aansluiting aan onze sombere vooraankondiging moeten wij u zeer tot onze spijt mededelen dat het nadelig resultaat over het jaar 2003 totaal €  20.813,-- bedraagt.

Terugblikkend naar de achter ons liggende jaren moeten  wij u bekennen dat het ontstane negatieve resultaat over 2003 helaas een min of meer structureel karakter begint aan te nemen. Reden waarom het bestuur noodgedwongen bij de vaststelling van de begroting voor dit jaar een aantal bezuinigingsmaatregelen heeft doorgevoerd. Daarnaast is een plan uitgezet om deze neerwaartse spiraal geleidelijk aan om te buigen.  Zoals u uit het onderstaande verkorte overzicht met de daarbij behorende toelichting kunt zien zijn er uiteenlopende redenen voor het ontstane tekort aan te wijzen.

 

De voornaamste reden is dat de bijdragen van de parochieanen de laatste jaren steeds verder teruglopen. Om jaarlijks kostendekkend te kunnen werken is een flinke verhoging van de opbrengsten nodig. In tegenstelling tot de restauratiekosten zijn de gebruikelijke jaarlijkse kosten op geen enkele manier subsidiabel. We zijn wat dat betreft volledig afhankelijk van u.

 

Wij vragen u daarom andermaal om uw jaarlijkse bijdrage voor de instandhouding van onze parochiegemeenschap, waar mogelijk, te verhogen. Kortom aan al degenen die de laatste tijd hun periodieke bijdrage via de bank of giro niet hebben gewijzigd, doen wij bij deze het vriendelijke verzoek om hun kerkbijdrage op te trekken.

Daarnaast doen wij u het verzoek om tijdens de weekendvieringen de bijdrage voor de wekelijkse collecte op te trekken naar één euro per volwassen parochiaan.

 

Het verkorte overzicht in euro’s ziet er als volgt uit:

 

LASTEN                                 Werkelijk         Begroting        Begroting

                                                  2003                 2003                2004  

1. Persoonskosten                 28.753             21.600             28.000

2. Onroerend goed                 24.763             18.765             19.775

3. Rente schulden                       946                  885                  885

4. Kosten eredienst                  6.062               5.400               5.400

5. Pastorale kosten                  4.688               3.600               2.200

6. Verplichte bijdragen             9.116               8.750               8.500

7. Overige kosten                    5.568               4.400               4.600

                                               ------------         ------------         -----------

Totaal                                  79.895             63.400             69.360

 

BATEN

9. Bijdragen parochianen       50.270             53.400             58.260

10.Opbrengst reserves            8.812             10.000             11.100

11.Nadelig saldo                    20.813                  ----                  ---

                                               ------------         ------------         -----------

Totaal                                  79.895            63.400             69.360

 

 

 

Toelichting bij de diverse baten en lasten over het boekjaar 2003:

1. Hoewel ons bijdragedeel in het pastorale team overeenkomstig de verdeelsleutel is doorbelast, is destijds bij het samengaan van de zes parochies van een te optimistische inschatting uitgegaan. Met het samengaan van de secties Oost en West zal hierin een positieve omslag worden bereikt.

2. Betreft jaarlijks onderhoud, energiekosten, zakelijke lasten en verzekeringen, alsmede reservering voor groot onderhoud en afschrijvingen.

3. Rente van door parochianen gestorte bedragen, waar pastorale verplichtingen tegenover staan.

4. De gebruikelijke altaarbenodigdheden e.d. voor liturgische vieringen.

5. Drukkosten parochienieuws, kerktelefoon en kosten voor de werkgroepen.

6. Bijdragen aan het bisdom, dekenaat, Pastorale Werkgroep Oost-Gelderland, Caritas en Raad van Kerken regio Borculo.

7. Overige kosten, zoals o.a. accountantskosten, kosten parochiesecretariaat, bestuurs- en representatiekosten en kosten voor de pastoriehuishouding.

9. Hierin zijn opgenomen de kerkbijdragen , collecteopbrengsten voor eigen kerk en overige inkomsten uit bijzondere vieringen e.d.

10. Betreft opbrengsten uit bezittingen en rentebaten.

Besloten is het nadelig saldo over 2003, groot € 20.813 ,--, te onttrekken aan het eigen vermogen.

 

Heeft u nog vragen over de voorgaande cijfers ???  Mail gerust onze penningmeester de heer F.J.M. Elschot penningmeester@parochie-borculo.nl

 

 

Traditiegetrouw willen we bij de presentatie van de jaarcijfers over 2003 ook dit jaar al onze parochianen van harte bedanken voor hun financiële bijdrage in welke vorm dan ook. Zonder uw blijvende steun kunnen we nu eenmaal onze parochiegemeen-schap niet overeind houden. Maar ….. laat ook voor de toekomst zien waar je staat, in woord en ook in daad ……  Uw bijdrage is van levensbelang voor de instandhouding van onze parochiegemeenschap.  We rekenen op u.

 

Uw parochiebestuur

 

 

Geloof je nog in engelen?

 

Ik wel. Soms kijken mensen mij ongelovig aan. Meen je dat nou of  is het bij wijze van spreken? Natuurlijk ken ik mensen die ik als engelen beschouw. Rond mijn wijding in Utrecht en mijn priesterwijdingsfeest in Zutphen heb ik vele engelen mogen ontmoeten. Dat werden voor mij onvergetelijke dagen. Velen van deze engelen droegen bij aan het geschenk voor de benedictijnen in India. We kunnen ze maar liefst 5000 euro overhandigen! Dank dus aan al deze engelen van mensen.

 

Maar ik denk ook aan aartsengelen. Vroeger ging ik met mijn kinderen vaak naar drie bomen in een bos, nog ver voordat Irene kwam met haar boek over bomen. We bouwden hutten om de stam, zaten er tegen aan en speelden er. We noemden ze de lievelingsbomen. Mijn zoon gaf zijn boom  de naam Michael, mijn dochter wilde wel dat haar boom Gabriël heette en mijn boom noemden we Rafael, naar de drie aartsengelen. De kerk heeft ook een dag aan hen gewijd: 29 september. Meestal proberen we rond die datum naar de lievelingsbomen te gaan, waarvan alleen Rafael nog overeind staat. Nu we allemaal druk zijn komt het er haast niet meer van. Maar af en toe spreken we er nog wel over. Het was toch iets bijzonders die verbondenheid met deze aartsengelbomen.

Nu bid ik maar dat onze beschermengelen ons begeleiden op al onze wegen. Hun feestdag vinden we op 2 oktober. Mijn zus en een collega zijn heel gek van engelen. In hun omgeving vind je ze in alle soorten en maten. We gaan nog wel eens op engelenjacht. Er zijn veel boeken over te koop. De benedictijn Anselm Grün schreef twee boeken over engelen. Maar we zoeken ook naar beeldjes en kaarten. Het gekke is dat je meer geloof in engelen ziet buiten de kerk dan binnen de kerk! Sinds Vaticanum II lijken engelen haast niet meer te mogen. We horen alleen nog over hen in de klassieke schuldbelijdenis en bij de klassieke prefatie. Hoe moderner de tekst hoe minder engelenzang! In de kerk is een heleboel mysterie en mystiek verdwenen en daarmee verdween ook de volksreligiositeit uit de kerk. We zijn een soort verstandige kerk geworden, beredenerend, rationeel. Dat heeft óók mensen weggejaagd uit de kerk.  Die gaan buiten de kerk op zoek naar engelen, naar het mysterie en de mystiek. Ik ken er velen. Zij willen een medaille tegen het kwaad, een zegening, een rozenkrans. Ze gaan wel op bedevaart en kussen de grot en steken kaarsen aan. Lezen over mystiek en beoefenen het ‘gebed van rust’ of mediteren.

 

Geloven doe je niet alleen met je hoofd, met je verstand, maar ook met je hart, met je gevoel en intuitie, en met je lijf. Als pastor kan ik er ook nog zorg voor dragen dat er een gezonde spiritualiteit uit voortvloeit. Veel van deze mensen komen terecht bij paranormale personen zoals Jomanda. Dat is jammer, want daar gaat men nogal eens onkritisch om met bijzondere verschijnselen. Ik las in een bundel interviews dat Anselm Grun werkelijk gelooft in engelen, evenals  Andre Louf , een invloedrijke schrijver en geestelijk begeleider. Ik bevind mij in goed gezelschap. Er zijn er vast meer. Het is goed je omvat te weten door God, engelen en mensen. Het is goed ze dagelijks bewust te worden in gebed en meditatie. Het geeft je de ervaring in contact te staan met Gods Werkelijkheid. Het leven omvat veel meer dan ons verstand aan kan. Dat weet de wetenschap ook wel! Als je iemand niet meer gelooft of vertrouwt dan kan zo iemand ook niets meer voor je doen of betekenen. Of het nu God, een engel of een mens is.

 

Maar gelukkig komt er weer ruimte voor de wereld van God, waar onze werkelijkheid een deel van is. Je ziet dat ook bij allerlei TV - programma’s, zoals ‘Wonderen bestaan” . Maar goed dat er een traditie is, waar we altijd weer uit kunnen putten en ons leven een perspectief kan geven van eeuwig leven en kosmisch bewustzijn. Want Gods werkelijkheid is altijd meer dan wij mensen kunnen bevroeden...             

 

Ed Wassink, pastor.  september 2004

 

 

 

 

Jan de Jongh is emeritus studentenpastor aan de Universiteit Twente. In deze liturgische kanttekening gaat hij in op de ‘zondagen van de Herfst’ en het gedenken van de doden in november.

 

Herfstgedachten

Vanaf 21 september worden in het oecumenisch leesrooster de zondagen geteld als (de eerste tot en met tiende) ‘zondag van de

Herfst’. Rooms-Katholieken hebben het over ‘de zoveelste zondag door het jaar’, bij de Oud-Katholieken telt men vanaf Pinksteren en

bij de Luthersen en Anglicanen is het ‘de zoveelste zondag na Trinitatis’. Als oecumenisch liturg heb ik altijd weer moeite die

verschillende roosters uit elkaar te houden. Maar als je ze vergelijkt, blijkt heel wat materiaal ongeveer gelijk op te lopen.

 

Jaargetijdegevoel

Over dat tellen als ‘zondagen van de Herfst’ ben ik enthousiast. Het was dan ook een teleurstelling toen ik in het officiële liturgieblad van de Raad van Kerken las dat die naam

alleen maar gekozen was bij gebrek aan beter.

Ze vonden in Amersfoort die andere tellingen te algemeen en te saai. Ze wilden deze periode niet laten opgaan ‘in een vormeloze massa zondagen’, maar apart markeren. Laat ik nou

denken dat er een diepere gedachte achter zat! Ongeweten hebben ze mij met deze naamgeving een plezier gedaan. Eindelijk een periode in het liturgisch jaar die verwijst naar ons ‘jaargetijdegevoel’! Of heeft u dat niet? Ik wel!

In mijn boek Rondom de langste nacht heb ik laten zien dat de spreuk voor de groene tijd van het kerkelijk jaar, ‘groen niks te doen’, niet opgaat voor de herfsttijd. Herfst, dat is storm

en wind, de weemoed en de schoonheid van vallende blaren, loslaten, rijpen, oogst, vergankelijkheid, verwachting, verlangen, inkeer, ballingschap... De Kerk (hoofdletter) heeft vanouds weet van die gevoelens. Tegenwoordig mogen ze er zelfs bij protestanten zijn. Een paar voorbeelden van hoe in het traditionele

liturgische jaar de ‘herfst’ doorklinkt: aan de bijbelboeken uit de ballingschap. Verder zijn er oogst- of dankdiensten. De zondagen

naar Advent drukken verlangen en verwachting uit. En we hebben natuurlijk Allerheiligen en Allerzielen.

 

Samen gedenken begin november

Gelukkig is de gedachtenis van de doden ook in de protestantse kerken niet meer taboe of op oudejaarsavond weggestopt, maar heeft deze zondag volop ruimte gekregen in de kalender. Het liefst zou ik Allerzielen samen met de katholieken een plaats rond 1 en 2 november geven. In mijn jonge jaren had ‘allerzielen’ de klank

van een verderfelijke roomse dwaling: ‘de zielen uit het vagevuur bidden’. Dat is in onze omgeving wel zo ongeveer verdwenen. Maar de intentie bleef: de doden voor Het Aangezicht niet vergeten, ze horen er nog bij... Op Allerzielen zou je families die het afgelopen jaar iemand verloren hebben persoonlijk voor een gedachtenisdienst kunnen uitnodigen. Ik vind het altijd weer ontroerend wanneer ik in kerken gedachteniskruisjes met de namen van overledenen zie hangen. Onlangs zag ik aan de andere kant bordjes met de namen van de borelingen. Prachtig.

Op Allerzielen krijgen de familieleden ‘hun’ gedachteniskruisje mee naar huis. Een paar keer was ik rond Allerzielen in Hertme, een  echt Twents dorp. Je kunt in die omgeving immers mooie herfstwandelingen maken. Op het kerkhof tegenover de kerk was het druk. Er stonden bloemen op de graven, hier en daar brandden kaarsen, een familie maakte de zerk schoon en een man en een vrouw stonden hand in hand peinzend bij een graf. Ik weet wel zeker dat het pastoraal en voor het rouwproces

van groot belang is dat rouwenden juist in de kerk een plek vinden om te gedenken.

 

Jan de Jongh - redactieservice

 

 

 

Zacheüs

 

Een meditatieve tekst voor oktober van pastor en katecheet Gerard van Holstein (1933-1999) uit zijn bundel ‘Ik zing het morgenrood wakker’.

 

Elkaar ontmoeten

Je gaat een weekend met het hele gezin naar een gezellige oom en tante en hun kinderen. Op zaterdagochtend rond elf uur komen jullie met de auto aan. Wat gebeurt er? Je hoeft niet eens te bellen, want oom en tante en Geraldine en Bart komen jullie enthousiast tegemoet. Bijna midden op straat wordt er gezoend en worden er handen geschud. Dat tegemoet gaan doe je natuurlijk met je benen. De benen brengen jou naar de ander. Daar er gaat tegelijk veel meer mee: je hart, je vriendelijkheid en je enthousiasme. Dat is tegemoet gaan. Daarom is het zo leuk op die manier bij oom en tante te arriveren. Je voelt dan helemaal dat je welkom bent. Daarover gaat het ook bij Zacheüs: over het elkaar tegemoet gaan. Dat is iets heel anders dan elkaar op straat toevallig tegenkomen. Dat kan ook wel leuk zijn, maar dat is toeval. Elkaar tegemoet gaan is echt gewild.

 

Gerard van Holstein

 

ROZENKRANSGEBED

Op de woensdagen in oktober is de kerk opengesteld voor gelegenheid tot het bidden van de rozenkrans.

Om 19 uur bent U van harte welkom in onze kerk.

           

 

 

COLLECTES

22 augustus €   53,25        5 september    60,00

29 augustus €   98,60      11 september    85,90

Miva (29 augustus)   € 176,00

 

 

 

UITNODIGING

 

Marialof op zondag 3 oktober

 

Op zondag 3 oktober a.s. wordt om 18.30 uur een Marialof gevierd in onze kerk. Pastoor Hogenelst gaat tijdens deze viering voor en het Parochiekoor verzorgt de muzikale zang.

Speciaal in de oktobermaand, zoals bekend de rozenkransmaand, willen wij Maria danken voor haar voorspraak bij de heer en haar troost en hulp in ons dagelijks bestaan. Wij willen vanaf deze plek u allen van harte uitnodigen om in onze kerk, die immers Maria Tenhemelopneming is genoemd, deze bijzondere vering mee te vieren. We hopen met vele samen te bidden en te zingen.

 

Het pastoresteam.

 

 

 

De Nieuwe Bijbelvertaling

 

 

De Nieuwe Bijbelvertaling wordt op 27 oktober 2004 te Rotterdam en op 29 oktober 2004 te Antwerpen gepresenteerd. Met deze bijbel wordt beoogd een standaardvertaling te bieden voor het hele Nederlandse taalgebied.

 

 

Zie: http://www.denieuwebijbelvertaling.nl/

 

Missiezendingskalender

In de Missie-Zendingskalender (MZK) staat het werk van kunstenaars centraal. In de kalender krijgen zij de gelegenheid hun verhaal in beeld en woord te vertellen. Aan de voorzijden met hun artistieke afbeeldingen, aan de achterzijden met hun verhaal. Kortom, in hun eigen stijl vertellen zij wat geloof voor hen betekent. Ons eigen denken over geloof, missie en zending krijgt daardoor een nieuwe invalshoek. Wederkerigheid en interculturele dialoog voeren de boventoon.

De Missie-Zendingskalender is een gezamenlijke uitgave van CMC en de Nederlandse Zendingsraad. De coördinatie van de productie wordt verzorgt door het bureau van de Missieraad Postbus 16442, 2500 BK, Den Haag;

tel. 070 - 3136 700; e-mail cmc@cmc.nu  

zie ook www.missiezendingskalender.nl

Na het Marialof van 3 oktober en de eucharistieviering van 23 oktober zijn de kalenders te koop voor € 6 achter in de kerk.

           

Wereldmissiemaand in het teken van Zuid-Afrika

Onder het motto ‘toekomst een gift’ stelt Wereldmissiemaand de ontwikkelingen in Zuid-Afrika centraal. In 1994 kwam een einde aan het apartheidsregime. De anglicaanse bisschop Desmond Tutu bracht met zijn waarheids- en verzoeningscommissie de gruweldaden die onder de blanke minderheidsregering waren gepleegd aan het licht. De bedoeling: een proces van verzoening en vergeving op gang brengen om samen te bouwen aan een nieuwe toekomst.

Ondertussen heeft de aids-epidemie zich uitgebreid tot maar liefst tien procent van de bevolking en woont een groot gedeelte van de zwarten nog steeds in enorme krottensteden, met alle sociale wantoestanden van dien. Met name religieuzen, zowel van het land zelf als missionarissen, zijn actief in aidsklinieken en townships om de nood te helpen lenigen. Daarmee geldt de katholieke kerk als de grootste niet-gouvernementele hulporganisatie.

Welke antwoorden geeft de kerk aan de Zuid-Afrikaanse samenleving, door Nelson Mandela hoopvol de ‘regenboognatie’ genoemd? Het proces van verzoening is nog lang afgelopen, onderhuids tiert racisme nog welig en de criminaliteit behoort tot de hoogste ter wereld. Middenin die samenleving staat de katholieke kerk. Wereldmissiemaand doet een beroep op ons om deze kerk te steunen, moreel en financieel, zodat zij de uitdagingen die haar worden gesteld met vol vertrouwen kan oppakken.

Het weekend van 2/3 oktober wordt gevierd als Wereldmissiedag van de Kinderen.

Speciaal in de liturgie van 16/17 oktober, Wereldmissiedag, vraagt Missio uw aandacht voor Zuid-Afrika. Wilt u daarnaast rechtstreeks donateur worden, dan kan dat. Maak uw gift over op giro 1566 ten name van Wereldmissiemaand, Den Haag. Hartelijk dank!

(Werenfried Griffioen, Missio)

Missio maakt deel uit van het internationale solidariteitsnetwerk van de katholieke kerk, ook bekend onder de naam pauselijke

missiewerken. Missio ondersteunt in de derde wereld de opbouw van katholieke geloofsgemeenschappen, pastorale

opleidingen en kinderen uit de kwetsbaarste groepen van de samenleving. www.missio.nl

De spirituele dimensie van de Eucharistie.

Waarom doet de priester of diaken met een lepeltje water bij de wijn? Waarom zingen we “Heilig, heilig, heilig”” mee met serafijnen, machten en krachten en wat zijn dat voor wezens? Wie en wat wordt er geofferd en waarom? Er zullen niet veel mensen zijn die hierop een antwoord kunnen geven. De eucharistie is een prachtig ritueel als je de betekenis ervan kent en beleeft. Je vindt er alle facetten  van het  leven in terug. Je ziet het spirituele proces dat je door kunt maken. Je kunt open gaan staan voor de mystieke dimensie van het ritueel en van het leven dat het uitbeeldt. De Eucharistie kan je begeleiden in het proces jezelf te worden, te worden wie je wezenlijk bent!. De bedoeling van de avond is christenen (protestant en katholiek) gevoelig te maken voor de spirituele dimensie van hun eigen rituelen, gebruiken en methoden. Niet-gelovigen zullen wellicht meer zicht krijgen op deze dimensie van het gelovig leven.

Inleider:           Pastor drs. Ed Wassink,  Parochieverband OOST

Plaats:             De Sprankel, Domineesteeg 12, Ruurlo

Opgave:          Désiree Langelaar, tel. 0753 421448

Datum:                                   dinsdag 12 oktober 2004; 20.00 uur

Opdat U genezing ontvangt...

over de ziekenzalving in de katholieke traditie.

Als iemand ernstig ziek is of leeft in hoge ouderdom dan kan men een priester vragen om de ziekenzalving. Als deze niet beschikbaar is kan een leek eventueel ook de ziekenzegen geven. De ziekenzalving of zegening legt niet de nadruk op het sterven, maar veeleer op het (eeuwig) leven. Hoe gaat zo’n ritueel eigenlijk in z’n werk en wat is de betekenis en hoe is het werkzaam? Op deze avond, waarop iedereen welkom is, zal Pastor Ed Wassink hierover een inleiding houden en kan men alle vragen die leven over dit onderwerp stellen.

Inleider:           Pastor drs. Ed Wassink, Parochieverband OOST

Plaats:             De Sprankel, Domineesteeg 12, Ruurlo

Opgave:          Désiree Langelaar, tel. 0573 421448

Datum:            dinsdag 16 november 2004; 20.00 uur

Dinsdagavond 5 oktober

IJsselland-mystiek – een inleiding

Ed Wassink, pastor in het r.-k. parochieverband Oost-Gelderland, is een echte mystiekkenner. De laatste tijd is hij geboeid geraakt door, zoals hij dat noemt, de ‘IJsselland-mystiek’. Het gaat daarbij over mystici die in deze streken woonden. Geert Grote (1340-1384) uit Deventer is een bekende naam uit de kringen van de Moderne Devotie, zoals de IJsselland-mystiek ook wel heet. De bekendste vrucht van deze stroming is het boek Navolging van Christus, het meest verspreide boek na de Bijbel en geschreven door Thomas van Kempen (1379-1471) uit Zwolle. De stroming telt ook enige bekende Zutphenaren: Gerard Zerbolt van Zutphen (1376-1398) en Johannes Brinkerinck (1359-1419), rector van het klooster in Diepenveen.

Ed Wassink zal op deze avond een algemene inleiding houden over de oude mystiek uit deze streken.

Plaats:             de Eekschuur, Bonendaal 2 te Warnsveld

Tijd:                 20.00-22.00 uur

Dinsdagavond 2 november

IJsselland-mystiek – een paar teksten

Na de inleiding op 5 oktober volgt op deze tweede avond een aantal teksten over IJsselland-mystiek, wederom onder leiding van pastor Ed Wassink. Deze verrassende teksten zijn ontstaan binnen de stroming van de Moderne Devotie, die lang geleden in deze contreien mensen op een nieuw spoor zette.

Plaats: de Eekschuur, Bonendaal 2 te Warnsveld

Tijd:                 20.00-22.00 uur

Leiding:           Ds. Roel van Oosten en pastor Ed Wassink

Vanaf dinsdagavond 12 oktober

Momenten van stilte en meditatie in de oude Martinuskerk

Een moment van stilte en meditatie, zomaar in de week, doet veel mensen goed.

Daarom zal er dit seizoen een serie van zulke momenten zijn in de prachtige, oude Martinuskerk van Warnsveld. Gebleken is dat deze locatie er zich uitstekend voor leent!

Van oktober tot maart is de kerk elke tweede dinsdagavond van de maand open van 19.30-20.10 uur. Als inleiding zal telkens begonnen worden met het voorlezen van een tekst uit het inspirerende boekje van Martin Buber De weg van de mens. Daarna is er gelegenheid tot meditatie en stilte.

Data:   12 oktober, 9 november, 14 december, 11 januari, 15 februari, 8 maart

Leiding: pastor Ed Wassink en ds. Roel van Oosten

Aanmelding:   niet nodig

Misdienaars Reisje

Zaterdag 14 augustus zijn we met bijna alle misdienaars naar het pretpark Movie World Bottrop geweest. Een paar jongelui en pastoor Hogenelst hadden andere verplichtingen, 8.30 uur waren de meesten aanwezig bij de kerk. Een enkeling had zich verslapen, iets later dan gepland was vertrokken we. Om 10.00 uur waren we al op de plaats van bestemming. Het was erg mooi weer dus jassen hadden we niet nodig. Na goede afspraken over wanneer we weer bij elkaar komen voor een hapje en een drankje gingen ze het park op.  De meeste attractie’s kwamen aan de beurt. Vooral de wildwaterbaan en de show met de stuntmannen was erg leuk om te zien. ‘s middags met het patat eten waren er veel wespen, daar werd dan flink naar gemept, maar voor Bas was de wesp te slim hij kreeg een prik van het beest . Even naar de E.H.B.O. post en alles is weer oké. Rond 17.00 uur kwamen we weer bij elkaar om voldaan en moe huiswaarts te keren. . Heel veel dank aan alle goede gevers bij de collecte. Die hebben het mogelijk gemaakt dat zij weer opgeofferd. De misdienaars, de chauffeurs, Theo en Antoon, ze hebben met hun allen er een onvergetelijke dag van gemaakt. Bedankt.

Paul bedankt voor het maken van de foto’s In de pastorie ligt het foto boek om het te bezichtigen. Groetend en tot volgend jaar.

Bedevaart Kevelaer

Volgens traditie wordt deze gehouden op Rozenkrans Zondag 10 okt a.s. Dit jaar gaat als geestelijk leider mee Pater Hulshof, voor velen bekend.

Onkosten zijn per persoon € 18. Het  programma en opstap tijd ontvangt u bij opgave.

Onkosten te voldoen bij opgave.

U kunt zich opgeven tot 3 okt. a.s. bij H. Brokers Pr Willem 5 straat 18 telefoon 273502

of bij W. Roerdink Lepelstraat 7 Groenlo

De bus staat om 6;45 op de Veemarkt. Vertrek uiterlijk 7.u precies

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

STAND VAN ZAKEN FUSIE

Al een aantal keren hebben wij u op de hoogte gebracht van de diverse fusieperikelen in het Aartsbisdom Utrecht. Zoals u weet zijn dit jaar de dekenaten Brkelland en Montferland gefuseerd tot het deke-naat Oost-Gelderland, bestaande uit 72 parochies. Ook het fusie-traject van de Parochieverbanden Oost en West vordert gestaag. Naar verwachting zal het nieuwe samenwerkingsverband, bestaande uit twaalf parochies op 1 januari 2005 van start gaan. Het nieuwe pastorale team heeft inmiddels ons een notitie over de  ‘Hoofdlijnen van pastoraal beleid’ aangereikt. Op 7 september a.s. gaan de twaalf parochiebesturen verder met elkaar in gesprek over de nog te nemen beslisdocumenten als de samenwerkingsovereenkomst, de exploitatiebegroting en de verdeelsleutel. De projectgroep pleit voor een Stuurgroep van 12 personen (elke parochie mag 1 persoon afvaardigen) met een Dagelijks Bestuur van 5 personen, waarvoor een reglement vastgesteld wordt. We houden u op de hoogte.

HERBENOEMING BESTUURSLEDEN

Als gevolg van tussentijdse bestuurswisselingen diende, mede in verband met de continuïteit van het bestuur, tijdig en aansluitend in een tweetal herbenoemingen te worden voorzien. Verheugd kunnen wij u mededelen dat, gelet op de instemming van Deken H.J. van Merm, onlangs Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis tot leden van ons bestuur van 1 september 2004 tot 1 september 2008 hebben herbenoemd :

·         De heer A.G.M. Waanders als vice-voorzitter en tevens bestuurslid voor liturgische zaken.

·         Mevrouw J.C.G. Formijne Jonkers-Veerman als bestuurslid voor het behartigen van de diaconale zaken.

Wij danken hen voor hun bereidheid de gevraagde taken voort te willen zetten en wensen hen daarbij succes en voldoening in het belang van de Borculose parochiegemeenschap toe.

FINANCIELE SITUATIE

Bij de traditiegetrouwe presentatie van de jaarrekening hebben we in het najaar van 2002 u al deelgenoot gemaakt van de verslechtering van de financiële situatie en de geleidelijke terugloop aan inkomsten. 

Daarbij hebben we u gewezen op de alsmaar stijgende lasten over de laatste jaren. Bovendien memoreren we nog dat we aan u kenbaar hebben gemaakt dat door vergrijzing e. d. het aantal gezinsbijdragen de laatste tijd afnemen. Helaas lopen de kerkbijdragen in onze parochie nog steeds verder achteruit. Hoewel wij bij het begin van dit jaar in samenwerking met alle wijkhoofden via de aktie Kerkbalans 2004 nog optimistisch van start zijn gegaan, moeten wij u helaas bekennen geen stijging in inkomsten van kerkbijdragen en collecten te voorzien. Onze gezamenlijk ingezette koers om een sluitende exploitatie te realiseren zal hoogstwaarschijnlijk niet gaan lukken. Volgens de recentelijk door onze accountant opgestelde jaarrekening 2003 moeten wij u zelfs zeer tot onze spijt alvast mededelen dat ook het boekjaar 2003 een negatief exploitatieresultaat laat zien en daarmee weinig afwijkt van de minder financiële resultaten over de eerdere boekjaren 2000 t/m 2002. Reden waarom wij u bij deze laten weten dat het bestuur zich de laatste tijd indringend en diepgaand is gaan beraden om de neerwaartse financiële lijn geleidelijk aan om te buigen. Ondanks het feit dat we door de fusie van de parochiever-banden Oost en West geen financiële wonderen verwachten, wordt van onze kant echter gehoopt dat hierdoor (met gewijzigde verdeel-sleutel) erop middellange termijn een lichtpuntje zal ontstaan.

In ons volgend parochienieuws zullen wij bij de presentatie van de jaarcijfers 2003  ín één oogopslag  u nader informeren over de onomkeerbare te nemen maatregelen voor de naaste toekomst.

Gezien het voorgaande willen we hierbij nogmaals benadrukken dat onze parochiekerk niet zonder inzet van uw geest, uw handen, maar vooral ook niet zonder uw financiële steun kan. Zonder uw kerkbijdrage is het nu eenmaal  ‘godsonmogelijk’  om een actieve en vooral financieel gezonde parochiegemeenschap draaiende te houden. Laat zien waar u staat, in woord en ook in daad  ….

We roepen u nogmaals op om uw bankafschrift na te kijken en vervolgens naar uw eigen bank te gaan om uw kerkbijdrage te verhogen.  Wij rekenen op u.

Uw parochiebestuur.

In de boot genomen.

Op zondag avond 8 aug. j.l. werden de kosters van Ruurlo en Borculo samen met echtgenote’s in boor genomen door Pastoor Hogenelst en Antoon Donderwinkel. Eerst was er koffie, toen met de Jappe. De schippers verhalen kwamen van Antoon Donderwinkel. Aan het roer Pastoor Hogenelst of Antoon Donderwinkel. De heenvaart verhalen, Hollandse liederen afgewisseld door hapje en drankje. De terug vaart werden er maria liederen gezongen. Als slot lied werd gezongen Tantom Ergo. Pastoor Lamers zong één regel voor en iederzong mee. Met een prachtig weer en mooie zons-ondergang kwamen we terug onder het genot van nog een hapje en drankje, meegenomen door de gasten, en onder dank zegging aan Pastoor Hogenelst en Antoon Donderwinkel ging men tevreden naar huis.

Een Deelnemer.

Bezinningsdag

Op 8 juni j.l. werd onze jaarlijkse bezinningdag georganiseerd door de P.C.I. Deze dag werd georganiseerd in Restaurant Peters, zoals ieder jaar werd het geheel door Pater Bun uit Lievelde. Er namen 22 parochieanen deel, aan deze heel gezellige dagen. Het zzou fijn zijn wanneer er nog meer mensen aan deel zouden nemen, wij zullen dit zoals ieder jaar de dag op tijd bekend maken, zodat U rekening kunt houden met andere uitjes. Wanneer vrienden bij U in de buurt zin hebben om mee te doen, neem ze gerust mee, ook al zouden zij geen lid zijn van onze Parochie. Hartelijk dank voor U aller medewerking om van deze bezinningsdag een feest te maken.

P.C.I. Borculo

Bedevaart naar Kevelaar

Bij voldoende deelname houden wij op Rozenkrans zondag 10 oktober a.s. onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar. Dit doen wij samen met de parochie’s Groenlo, Beltrum en Meddo. In Kevelaar wordt Maria aanbeden als trosteres den bedroefden. Dit is een speciaal een dag van gebed en bezinning.

Opgave voor deelname 3 okt. bij:

H. Brokers

Pr. Willem de V. straat 18

Telefoon 0545-273502

‘Nieuwe Katholieken’

Dekenaat Gelderland-Oost

In het komend seizoen is het mogelijk voor belangstellenden om nader kennis te maken met het Katholieke geloof. Jaarlijks zijn er volwassenen die om uiteenlopende redenen besluiten over te gaan naar de R.K. kerk. Wellicht komt U ze tegen. Soms zijn er mensen die reeds katholiek zijn, maar zich toch willen verdiepen in het katholieke geloof. Ook zij kunnen deelnemen aan een reeks bijeenkomsten.

Er zijn twee series bijeenkomsten, nl een in Loreto, Lievelde en één in ons eigen KJ-gebouw te Borculo.

In Borculo vinden ze plaats op: 20-9-04, 1-10-04, 8-11-04, 13-12-04, 10-1-05, 14-2-05, 14-3-05, 11-4-05, 9-5-05 en 13-6-05.

In Lievelde op 22-9, 20-10, 24-11, 15-12, 19-1, 23-2, 23-3, 20-4, 25-5 en 22-6

De bijeenkomsten in Borculo worden geleid door mw. Gerrie Slütter, Huttendijk 4, 7157 BN Rekken, tel 0545-431239, email: blauwepauw@hetnet.nl, In lievelde worden ze geleid door mw. Ria Hofman, Severtweg 6, 7156 RL Beltrum, tel 0544-481411, email hofman-beunk@planet.nl 

Personen die willen deelnemen aan deze bijeenkomsten kunnen contact opnemen bovengenoemde begeleidsters, liefst zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tot 10 september a.s.

Thij Willems, dekenaal beleidsmedewerker

COLLECTES

19 juni                                                            € 101,85                                              Poolse kinderen             € 236,77

26/27 juni                                                       € 210,50                                                             24 juli                            74,85   

3juli                     90,60           1 augustus                      98,40

11 juli                                                             € 101,85                                                     7 augustus                75,30           

18 juli                  40,95           15 augustus                 € 122,25

misdienaarsreisje          € 228,00

                                  

Huize Loreto

De programma-commissie van Huize Loreto heeft voor het najaarszeizoen een uitgebreid programma. U kunt zich opgeven voor o.a. Loretovieringen, cursus zenmeditatie, spirituele avonden, bijbelse verhalen, verdiepingcursus over Maria, leeskring spiritualiteit, avonden over opvoeding en nog veel meer.

Het volledige programma kunt U vinden op het internet:

www.loreto.nl

of bel of schrijf voor informatie naar:

Huize Loreto, Kloosterstraat 5, 7137 MZ Lievelde, 0544-393380

 

De jongeren in Peru,

De jongeren in Peru zijn erg blij dat ze financieel worden gesteund door mensen uit Nederland. Dit heeft Jan Brinkhof ons verteld, nu hij voor 3 maanden in Nederland is.

In de maanden januari – maart hebben 433 kinderen meegedaan met het zomerprogramma 2004. Er was dit jaar heel veel belangstelling.

Naast sport, dans en theater komen er veel kinderen voor de huiswerkbegeleiding. De mensen in de wijk zijn erg blij dat een aantal jongeren in de wijk het programma opzetten voor de andere kinderen en jongeren.

De organisatie ligt vooral bij een aantal mensen van de dans-, muziek- en theatergroep Yachay Perú. De muziekgroep is erg belangrijk aan het worden. Er komen steeds nieuwe mensen bij en er wordt veel opgetreden samen met de dansgroep.

Yachay Perú bestond in februari zeven jaar, dit is toen natuurlijk groots gevierd. Wij zijn dan ook erg blij dat we de jongeren daar kunnen helpen. Dit doen we vooral door het financieren van het zomerprogramma met de actie ‘Lopen voor Lima’. Naast het vierde zomerprogramma hebben we vorig jaar een bibliotheek gefinancierd, verscheidene instrumenten voor de muziekgroep en kleding voor de dansgroep.

Jan kon de positieve berichten uit Peru met betrekking tot het opzetten van het jongeren centrum gelukkig enthousiast toelichten. Dit centrum zal een ontmoetingsplek worden voor jongeren en kinderen in de wijk waar zij zich kunnen vermaken met dans, muziek en sport en spel. Ook zijn er vorig jaar computers gekocht waardoor ze kennis kunnen maken met het internet.

Het leuke is dat er ook weer een paar brieven terug zijn gestuurd naar Nederland. Het is goed om te zien dat jongeren uit Peru schrijven met jongeren in Nederland. Vorig jaar zijn er vanuit Nederland ongeveer 20 brieven verstuurd.

De volgende ‘Lopen voor Lima’ is op 12 en 13 november 2004. Dit is dan de vijfde keer dat het wordt georganiseerd en we hopen van harte dat de groei van het aantal deelnemers doorgaat.

Hopelijk tot dan bij Lopen voor Lima

Marleen de Bont

Frank Oosterhuis

Email: info@elpuente.nl

Website: http://www.elpuente.nl

NBG-AFDELING BORCULO

Het Nederlands Bijbelgenootschap afdeling Borculo beleeft een bijzonder jaar.

In de eerste plaats vanwege de Nieuwe Bijbelvertaling, die in oktober verschijnt en waarover u in de loop van dit jaar nog meer zult horen.

Verder bestaat onze BIJBELPOST 20 jaar. Dat feit willen we vieren met al onze vrienden en afnemers, of het nu kerkenraden, clubs, zondagsscholen of particulieren zijn. Ook hen die niet weten wat de Bijbelpost doet nodigen wij van harte uit op:

Maandag 6 september

‘s avonds 19.30 in de Schephuve te Geesteren.

We willen er een aantrekkelijk programma bieden met enkele bijzondere verassingen. Natuurlijk is er een presentatie van de Bijbelpost en de nodige aandacht voor de Nieuwe Bijbelvertaling. De entree is gratis, maar u mag aan het einde van de avond iets geven in een collecte voor de in standhouding van de Bijbelpost.

De Bijbelpost van de afdeling NBG-Borculo levert alle kerkelijke en christelijke lectuur die gevraagd wordt. Dit gebeurt door vrijwilligers, zonder winstoogmerk.

Onze baten komen alleen uit subsidies  kerkcollecten en giften. Zo is het werk mogelijk en krijgt ook het werk van vertaling en verspreiding van de Bijbel, het werk van de NBG meer en meer bekendheid.

Wij hopen dat dit door 20 jaar Bijbelpostwerk al wat merkbaar is en dat het in de toekomst steeds duidelijker zichtbaar mag worden.

Het definitieve programma volgt binnenkort. Tot nu toe dank aan allen die ons hebben geholpen en gesteund in dit prachtige werk.

Namens NBG-Afdeling Borculo: H. A. Scholten.

SABBATPERIODE VAN WIL MATTI.

Pastoraal werker parochieverband Oost

Waarom Sabbat.

In een onlangs verschenen brochure van het Aartsbisdom Utrecht over sabbatperiode staat te lezen:

Iemand die voor het pastorale beroep heeft gekozen en daartoe is geroepen, is ‘altijd’ pastor. Voor velen betekent professioneel pastoraat een volledige beschikbaarheid. In tijd, in beleving, in emoties en gevoelens. Dit hoort bij de aard van het beroep en de spiritualiteit van zijn beoefenaren. Echter, niemand is er bij gebaat dat een werker in het pastoraat volledig opgaat in zijn of haar werk, er mee samen valt, er compleet door in beslag genomen wordt.

Beroepsleven en persoonlijk leven zijn zeer sterk op elkaar betrokken, maar voortdurende beschikbaarheid kan in spanning staan met aandacht voor je zelf en met openheid voor de Geest die vrijmaakt en ruimte schept. Daar waar het werk nog louter als permanente druk wordt ervaren, is een kritische grens overschreden.

Pastores willen ook in de toekomst nog blijven genieten van de mooie kanten van het pastoraat, in plaats van voortijdig op te branden. Bovendien lijkt het soms wel alsof werkers in het pastoraat wat te veel kijken naar andere beroepsgroepen in de samenleving, waar een overvolle agenda en de uitdrukking ‘druk, druk, druk’ in de mode zijn en status verschaffen. Slaat de 24-uurs economie ook toe in het pastoraat? Dit alles zal het pastoraat niet ten goede komen.

Sabbatperiode als benaming.

Sabbatperiode is een omvattende term die meer mogelijkheden onder één dak brengt. Een verzamelwoord voor drie accenten in het permanente leren: verdieping, vorming en studie. Dit permanente leren wordt door het gebruik van het woord ‘sabbatperiode’ binnengetrokken in een religieuze dimensie. Volgens de rabbijnen immers betekent het werkwoord ‘sjabat’staken, opschorten, schorsen, ophouden met.... En dan wordt bedoeld: met de dagelijkse werkzaamheden stoppen om de vrijgekomen tijd een aparte bestemming te geven. Zoals God de sabbat heiligde, apart zette, haar anders maakte dan de andere dagen en haar eigen kwaliteit gaf. Tijd dus voor andere dingen dan de gebruikelijke, tijd voor herademing. Even weg uit een wereld vol gejaagdheid, efficiëntie en nut, om er te zijn in dankbaarheid en vreugde, Jesaja sprak over de geneugten van de sabbat. Elke sabbatperiode zal te maken hebben met verdieping, vorming en studie. Wanneer een sabbatverlof goed wordt ingevuld, dan is het iets anders dan ‘even er uit zijn’. Het is een intensief proces dat je als kerkelijk werker meer en meer inleidt in de ruimte van de Geest, die elke dag het pastorale leven doet opademen.

Persoonlijk.

Voor mij zal deze sabbatperiode in verschillende activiteiten worden opgedeeld:

1e      Om gedurende een drietal weken samen met Kees de Bont, parochiaan van de parochie Zutphen en zeer moeilijk lopend, met de auto een tocht te maken langs belangrijke punten van de weg naar Santiago de Compastela. Dit doen we tot Noord Spanje, Burgos. Op deze weg zoeken we naar momenten en plaatsen waar mensen op zoek zijn en/of op weg zijn naar God. Dus kennis maken met verschillende vindplaatsen van God. Hopelijk kunnen deze ervaringen in het pastoraat en de diaconie een bijdrage leveren aan nieuwe vormen en vindplaatsen van God binnen ons parochieverband. ( Zoals de weg naar God loopt via andere mensen.)

2e      Gedurende lange tijd heb ik een aantal boeken van de Franse/Joodse filosoof Emmanuel Levinas op de plank liggen. In deze sabbatperiode wil ik hier graag tijd voor vrij maken om deze boeken te lezen en te bestuderen.

3e      In deze periode wil ik enkele weken met Margriet, m’n dierbare reisgenoot en echtgenote, een lange afstandswandeling lopen.

4e.     In het parochieverband Oost is gedurende enkele jaren een activiteit van jongeren bezig genaamd “ Lopen voor Lima”. De activiteit is ontstaan door een bezoek van twee jonge parochianen uit Zutphen Frank & Marleen aan, Jan Brinkhof, oom van Frank welke als missionaris werkzaam is in de wijk Comas van de stad Lima. Inmiddels zoeken we naar mogelijkheden om het “Lopen voor Lima” verder uit te breiden en overwegen we de mogelijkheid van een ‘intercambio’ ofwel een uitwisseling van jongeren aldaar en jongeren hier te realiseren. De contacten hiervoor zullen geïntensiveerd  moeten worden. In overleg met Jan Brinkhof, welke momenteel in Nederland is, zijn afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat ik in de 2e helft van augustus naar Lima afreis om een bijdrage te leveren om deze activiteit zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Daarnaast doe ik Bolivia aan waar ik zelf in de jaren tachtig werkzaam ben geweest.

Deze reis naar Latijns Amerika is ook een voortzetting van mijn vorige sabbatperiode waar we nogal wat hebben gedaan rond het thema uitwisseling (intercambio) vanuit de Diocesane Missieraad.

COLLECTES

1 mei                                                              80,00                                       Nederl. Missionaris    176,00

8 mei                 69,85           30/31 mei                     272,25

15 mei             € 260,00            6 juni                           101,75        

20 mei                                                            58,15                                                           12 juni                             35,50

23 mei               59,30

PAASMARKT M.OV. – GROEP

Al is het dan een beetje laat; we willen U nog even laten weten dat de opbrengst van de Paasmarkt €132,= was. Dit geld is bestemd (en inmiddels overgemaakt) voor een projekt van de Vastenactie in Guatemala. We denken dat de boeren dáár het geld goed zullen besteden. We willen U allen bedanken voor Uw komst en rekenen volgend jaar ook weer op U.

Groeten; M.O.V. – groep.

DE DAGERAAD

Als ik aan mensen vertel wat mijn geboortestad is, namelijk Den Helder, dan zeggen ze vaak drie dingen: “o ja, daar waait het altijd”, “dat is ongeveer het einde van de wereld” en “daar komen we altijd door als we met de boot naar Texel gaan”. Ach, die wind, daar kreeg je stevige kuiten van, want als je op school zat dan draaide hij geheid en op de terugweg naar huis had je weer wind tegen.

De boot naar Texel bleef ‘s zomers altijd een leuk tafereel om naar te kijken, met al die vakantiegangers – zeker als je zelf niet in de rij hoefde te staan. Je kende ook alle boten van naam: de Marsdiep, de Texelstroom en heel vroeger ook ‘de Dageraad’. Aan die laatste boot heb ik een heel speciale herinnering.

Het ultieme Godsbewijs

Dat God overal was, was me wel bijgebracht door mijn vader en moeder. Niet als een boeman, al wist je uitstekend wat goed en kwaad was. God beschermde je ook tegen de boze dingen in het leven. En dat gaf me een veilig gevoel.

            Groot was dan ook mijn vreugde toen ik op zondagmorgen een keer in de kerk een vers moest zingen dat eindigde met: “ik zal in de dageraad ontwaken.” “Zie je wel”, schoot het door me heen, “God weet zelfs hoe de boot naar Texel heet”. Het was voor mij, op dat moment, het ultieme Godsbewijs.

Geloven als een kind

“Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde en overlegde ik als een kind”, schreef Paulus al, heel lang geleden. “Nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk is.” Hij lijkt daar trots op te zijn, maar soms is nog kunnen geloven als een kind toch wel fijn.

            Denk nog maar eens aan dit verhaal, mocht u van de zomer op een bootje zitten!

Prettige vakantie!

Henny Wessel, parochiebladenservice

BEDEVAART BANNEUX BELGIE

Ook dit jaar zijn er weer de jaarlijkse bedevaarten naar Banneux. De plaats waar Maria aan het jonge meisje Mariëtte Bèco verscheen in 1933. De datums van de bedevaart is: Zaterdag 11 en zondag 12 september, opgave tot en met 20 augustus. Vanaf uw opstapplaats rijden wij met de firma ter Beek reizen naar de kerk in Heeten waar om 9.30 uur een Heilige Mis zal zijn, daarna gaan wij naar restaurant bosgoed voor een kop koffie met cake. Om ongeveer 11.00 uur reizen wij af richting Banneux. In Limburg maken wij nog een lunchstop waar u uw eventuele lunch kunt nuttigen met een kop koffie op soep, een uitsmijter of iets dergelijks behoren ook tot de mogelijkheden. Vanaf hier reizen wij door naar onze overnachting plaats op loop afstand van het Heiligdom in Banneux, waar om ongeveer 18.00 het diner zal zijn. ’s Avonds zal er bij de bron een avondgebed zijn, net als ’s morgens een morgengebed. Op zondag zal er om 10.30 uur een internationale Heilige Mis zijn. Op zondagmiddag zal er om 15.00 uur een Lof met zieken zegening zijn. De krijsweg is nog niet definitief vast gesteld, deze zal op zaterdagavond of op zondagmiddag worden gehouden. Om 15.45 uur is het vertrek gepland. Op de weg terug stoppen wij nog in het plaatsje Zeeland waar u voor € 6.50 een kop koffie met brood en schnitzel kunt gebruiken. De kosten voor deze bedevaart bedraagt € 80 op  basis van 2 persoons kamer, voor een 1 persoons kamer betaald u € 92. In dit bedrag zitten de volgende onkosten: de bus, kop koffie met cake, diner, overnachting met ontbijt.

Voor meer inlichtingen en of opgave kunt u altijd contact opnemen met:

Mevr. M.H.F. Holtslag

Henry Dunantweg 68

7242 HK Lochem

Tel. 0573 253818

5 JUNI PRIESTERWIJDING PASTOR WASSINK

Zaterdag 5 juni, vroeg uit de veren om naar Utrecht te gaan.

De kerk liep goed vol en veel parochianen uit de achterhoek waren naar de Kathedrale kerk van Sint Catharina gekomen om de wijding mee te maken.

Om half 11 begon de viering, na veel priesters te hebben gezien kwamen de twee wijdelingen naar voren samen met de Kardinaal.

Zij werden op hun beurt gevraagd om het priesterschap te aanvaarden en de belofte af te leggen. Na de litanie van de Heiligen werd de handoplegging gedaan door alle aanwezige priesters. Nadat zij de liturgische gewaden aan kregen werden hun handen gezalfd en werden de eucharistische gaven aangereikt.

Beide wijdelingen gingen samen met de Kardinaal voor in de dienst van de eucharistie. De viering werd opgeluisterd door het Kathedrale koor. Aan het einde van de viering werd Ed Wassink gefeliciteerd door de Kardinaal. Ook waren er felicitaties voor de ouders en de kinderen van de wijdelingen. Na de viering die twee uur geduurd heeft konden we de wijdelingen in de Nicolaikerk feliciteren. Voor iedere aanwezige was er een mooie kaart met een tekst als herinnering aan de wijding. We kunnen terug kijken op een mooie en indrukwekkende dag. Vanaf deze plaats willen we Ed feliciteren met zijn priesterwijding en hopen hem nog vele jaren in goede gezondheid in ons midden te hebben. Ook gaan onze felicitaties uit naar zijn moeder, zijn zoon Manuel en zijn dochter Rosa. We hopen dat zij er nog lang getuige van moge zijn. De tekst welke Pastor Wassink mee heeft genomen voor zijn priesterwijding luid: “Opdat Uw vreugde volkomen zij”. Zijn vreugde kon dan ook niet op, de glimlach op zijn gezicht was het bewijs hiervan. Een vreugdevolle toekomst toe gewenst.

LANDELIJKE MIVA – CAMPAGNE 28 EN 29 AUGUSTUS

In de landelijke MIVA-campagen van dit jaar komen enkele missionarissen en pioniers in de belangstelling die zich inzetten voor vrede, verzoening en wederopbouw. Uw steun aan hun werk betekent hoop op een beter leven voor duizenden mensen in de regio’s waar ze werkzaam zijn. Zonder uw steun kunnen ze niets.

MIVA, Vijverstraat 12, 4818 ST Breda

www.miva.nl

KERKOPENSTELLING

Gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus stellen onze vrijwilligers kosters de kerk weer open op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur voor toeristen en overige belangstellenden. Ook kunt U gerust komen voor bezinning of gebed.

MARIA TENHEMELOPNEMING

(15 AUGUSTUS)

In de loop van de geschiedenis ontstonden er in de Kerk vele feesten ter ere van de heilige maagd Maria, waarin de verschillende aspecten van de Mariaverering naar voren komen. Binnen deze rijke schakering aan feesten kunnen de volgende onderscheidingen aangebracht worden.

Voorspreekster bij God

Sommige feesten hebben betrekking op bepaalde momenten in het leven van Maria, zoals op 8 december haar ontvangenis in de schoot van haar moeder, de heilige Anna, of haar geboorte (8 september. Andere feesten gaan terug op een gebeurtenis in haar leven die in de heilige Schrift beschreven staat, zoals het Bezoek van de heilige maagd Maria aan haar nicht Elisabeth (31 mei).

Daarnaast zijn er feestdagen die op de één of andere manier verwijzen naar de heilige Maria als onze voorspreekster bij God. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een titel als ‘hulp der christenen’, ‘troosteres van de bedroefden’ of op de laatste zaterdag van mei: ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ (Heiloo). Vaak worden deze feesten alleen in een bepaalde orde of congregatie gevierd of in een bisdom of de bedevaartplaats, waar Maria onder deze titel op een bijzondere wijze wordt aangeroepen.

Wonderen of gebedsverhoringen

Ook zijn er feesten die verwijzen naar de plaatsen waar Maria verschenen is, zoals Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari) of Heilige Maagd Maria van Fatima (13 mei). Het komt eveneens voor dat een feestdag is ontstaan vanwege een beeltenis die verbonden is met vele wonderen of gebedsverhoringen, zoals het feest van de Zoete Moeder van Den Bosch (7 juli).

15 augustus is één van de eerste dagen waarop de Kerk een feest ter ere van de maagd Maria vierde. Reeds in het begin van de vijfde eeuw vermeldt een liturgisch boek van Jeruzalem op deze dag: ‘Maria, de Moeder van God, 2000 (schreden?) van Bethlehem.’ Dit verwijst waarschijnlijk naar een kerk waar op die dag bij het vermeende graf van Maria de gedachtenis van Maria’s dood werd gevierd. Vermoedelijk vierde in het begin heel de Kerk op 15 augustus een algemeen Mariafeest, dat wil zeggen: een feest ter ere van het moederschap van Maria, maar al vrij spoedig ging men op grond van oosterse invloeden tot heden op die dag de tenhemelopneming van Maria gedenken.

Evert de Jong, parochiebladenservice.

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE

De stormramp (10 augustus 1925)

Op een warme zomeravond op maandag 10 augustus om ongeveer 7 uur ’s avonds werd Borculo getroffen door een heuse cycloon. Grote schade werd aangericht in de met 5000 inwoners tellende stadje.

In verhouding met de overige gebouwen in de stad viel de schade in onze kerk en schoolgebouw nog mee. Allen de torenspits was er geheel afgewaaid en de zolder van de pastorie was aan een zijde geheel losgewaaid.

De ramp had ‘slechts’ drie doden te betreuren. De dag na de ramp werd Borculo al snel groot nieuws. Van overal uit het land ontstond een ramp-toerisme om te zien hoe Borculo getroffen was. De grote media-aandacht zorgde ook voor veel hulp-verlening en geldinzameling.

Citatie uit een extra-nummer van “de Graafschap-bode”

dd 12 augustus 1925.:

Beschouwend overzicht - Schade 4 milioen - Tragische bijzonderheden.

Het vriendelijke oude stede Borculo met zijn 5000 inwoners, waar het steeds zoo aardig was te toeven, is thans wellicht tot een der meest rampzalige plekjes van ons land genaakt, dankzij den allervreeselijksten stormramp, die Maandagavond dit woonoord verpletterde. Als oorlogscorrespondent waren we meermalen in de gelegenheid de meest afzichtelijke vernieling van steden en dorpen met eigen oogen te aanschouwen, doch het huiveringwekkend schrikbeeld, dat het huidige Borculo momenteel den bezoeker laat aangrijnzen , is vele malen erger, dan wij ooit aanschouwden. Slechts enkel minuten streek de allesvernietigde adem der razende elementen over het stadje, wat voldoende was om alle inwoners van al hun have en goed te berooven. Te zeven uur dien Maandagavond werd het plotseling pikdonker. Een enorme luchtzuiging viel waar te nemen ontstaan door twee tegen elkaar opwerkende cyclonen en een noodweer brak los, als wellicht nimmer ons land heeft aanschouwd.

Kort maar allerhevigst woedde de orkaan. Toen de elementen tot rust waren gekomen bleek al spoedig , dat ernstige ongelukken niet waren uitgebleven en dat niet allen vele gewonden, maar helaas ook een drietal dooden te betreuren viel.

Borculo bood dien Maandagavond een wanhopigen, triesten en troostelozen aanblik. Van de 5000 inwoners waren er 2000 dakloos geworden, terwijl van bijna alle anderen de woning veneems beschadigd was. Van slapen kwam er dien nacht niets. Velen trachtten nog uit de puinhopen te redden, wat er te redden viel, anderen waren te versuft om iets te doen. Borculo’s Burgemeester, Jhr. De Muralt, verzocht het Minister van Oorlog nog dezelfden avond om dringende hulp voor het zeer omvangrijke opruimingswerk. Deze hulp arriveerde dinsdagmorgen in den vorm van een trein met 373 man genie uit Utrecht, bestaande uit een afdeling telegraaf, idem verlichting, idem pioniers.

Op dinsdag reeds werd een Comite gevormd uit notabelen der gemeente Borculo, die zich zal belasten met de inzameling van gelden voor vele getroffenen bij dezen ramp

Op 12 augustus kreeg Borculo zelfs koninklijk bezoek. Koningin Wilhelmina en prinses Juliana aanschouwden de gevolgen van de ramp. Later op 25 augustus bezocht prins Hendrik de stad.

Om het herstel en hulpverlening in goede orde te laten verlopen stelde burgemeester Muralt, een steuncomite samen die uit diverse commissies bestond.

Pastoor Kroot werd benoemd tot als voorzitter van de commissie van huisvestiging tezamen met secretaris H.W. Heuvel en lid N. Elzas. Naast een commissie Huisvestiging, waren er commissies voor voedselvoorziening, hygiene, herstel en opruiming

Ook werd pastoor Kroot geholpen door de Groenlose kapelaans, die de nodige geestelijke bijstand verleenden.

Ook het nederlandse leger steurde al snel  genie-troepen naar Borculo om te helpen met het opruimen van de schade en het begin maken met de herstelwerkzaamheden.

PINKSTEREN.

Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zijn gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.Zij werden allen vervuld dan de heilige Geest en zijn begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf…“Maar zijn al die daar spreken dan geen Gallileeërs?” “Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?               uit Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2.

Pinksteren, het is eigenlijk een telwoord: Pentecoste is de vijftigste dag na Pasen. Pinksteren werd bij de Joden zeven weken na het feest van de ongedesemde broden gevierd. Op de vijftigste dag is het dan ‘wekenfeest’. Dit is het einde van de tarweoogst en dan werd de gebeurtenis bij de berg Sinaï herdacht; namelijk Mozes die van Jahweh (God) de Wet, de Tien geboden (de Tien Woorden ten Leven) ontvangt. Zó sluit God opnieuw een verbond met zijn Volk. Maar al eerder is er sprake van de ‘Geest van God’, want al op de allereerste bladzijde van het Oude Testament van de Bijbel is er al sprake van die ‘Geest van God’: als een krachtige wind jaagt Deze de wateren op en maakt de Schepping van hemel en aarde mogelijk. En in het Nieuwe Testament wordt dat verbond ‘bekrachtigd’ met de komst van de Heilige Geest; de Trooster en Helper die aan de apostelen de moed geeft om aan het werk te gaan.

Ook Jezus vergelijkt de Geest met de waaiende wind, die we níet kunnen zien maar wiens kracht we wél kunnen voelen. Op Pinksteren was het ‘alsof er een hevige wind opstak’ die het hele huis vulde. De Geest zélf ís als de wind, onzichtbaar en ongrijpbaar, maar Hij grijpt mensen aan en maakt ze geestdriftig. Wanneer Hij neerdaalt, dan komen de bange leerlingen uit hun schuilplaats tevoorschijn en worden ze plotseling moedige verkondigers. Het hele bijbelboek ‘Handelingen der apostelen’ staat bol van hun enthousiasme. En zó is op Pinksteren de Kerk begonnen; we spreken ook wel over ‘de Geboorte van de Kerk’. Want toen is de evangelisatie begonnen en is er gemeenschap van gelovigen gevormd en gesticht die doorging met het uitdragen van het Evangelie (= Blijde Boodschap) dat Jezus had verkondigd. En het succes blijft dan ook niet uit: de jonge Kerk kent een razendsnelle uitbreiding; over Israëls landgrenzen heen tot in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Zo wordt tussen Joden en niet joden de communicatie hersteld.

Voor het schrijven van het Pinksterverhaal (zien boven) maakt Lucas onder meer gebruik van het verhaal van de toren van Babel, (vgl. Genesis 11). Zoals de mensen elkaar niet meer konden verstaan door hun verlangen om - als het ware – in de hemel te wonen, zo leren mensen elkaar nu wél te verstaan door gezamenlijk gericht te zijn op Jezus en zijn woord. Het is niet voor niets dat Jezus de zending van de Geest (de Adem van God) laat gebeuren op het Pinksterfeest; het oogstfeest dat in de lente door Israël gevierd wordt.

Maar nu, wat betekent voor ons vandaag de dag dat Pinksterfeest. Want dat is eigenlijk nog het

belangrijkste. Want alleen maar de kerkelijke kalender bij houden, dat sterkt niet echt het geloof. Wat moeten wij dan met dat al dan niet waaien van de Heilige Geest. Want enerzijds zijn woorden als ‘enthousiasme’ en ‘geestdrift’ best geschikt om uit te drukken wat de Geest teweeg brengt. Toch zijn ze anderzijds ook dubbelzinnig want wie kent niet een of meerdere dictators of andere ‘leiders’ uit de geschiedenis, die ook hun volk ‘enthousiast’ konden maken voor hun plannen. De Geest van God echter brengt hele ándere vruchten voort! Van de Heilige Geest weten we niet vanwaar Hij komt en ook niet waarheen Hij gaat. Maar zeker niet alles wat waait is Heilige Geest. Niet alle Geestdrift komt van Hem. De apostel Paulus zal dan ook proberen uit te maken welke geest betrouwbaar is.

Maar ook voor ons –christenen van vandaag de dag- is het taak om te kijken wat van God komt en wat niet. En als we kijken naar de situatie waarin de Kerk zich bevindt dan kun je best zeggen dat we op een kruispunt staan, in een overgangsfase zitten. Er gaat wat nieuws beginnen (en dat geldt niet alleen voor onze parochieverbanden). Dat is geen keuze (tenminste niet direct) maar het gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen in de laatste decennia.

‘Vroeger was alles anders’, zegt de één. ‘Tegenwoordig is alles anders’ zegt een ander. Weer anderen voelen zich door de kerk min of meer voor de gek gehouden; vroeger moest er zoveel, en nu? Tja, dat de tijden veranderen brengt ook pijn met zich mee. Scheiden doet lijden. Ook regels over ‘hoe het hoort’ of ‘zou moeten’ zijn niet meer actueel. Maar toch zijn er ook weer nieuwe kansen. Want wéér vieren we Pinksteren en zingen: ‘Kom Schepper Geest daal tot ons neer’ En zolang we nog samen in de Kerk komen om te vieren dat we ons leven willen delen met de Heer en met elkaar, zijn er nog mensen en zijn er nog kansen. Laten we ons inspireren?  Ik wens u en jullie allen hele goede Pinksterdagen toe.

F.G. Hogenelst, pastoor.

BEZINNINGSDAG 8 JUNI A.S.

Zoals afgelopen jaar organiseert de P.C.I. van onze parochie een bezinningdag op 8 juni a.s. Wij hebben weer de beschikking gekregen over de locatie bij restaurant Peters. Pater Bun uit Lievelde zal deze dag verzorgen. Wij hopen, dat velen van U zich aanmelden, zodat wij op een grote opkomst mogen rekenen, opdat deze dag weer net zo gezellig gaar worden als het afgelopen jaar.

U kunt zich opgeven bij:

Mevrouw A. Franck   tel. 272274

Mevrouw G. Krukkert            tel. 271931

P.C.I. Borculo.

COLLECTES

21 maart                       102,50         Pasen       410,00

25/27 maart                                                                                                                       200,80  2e paasdag             90,00

4 april                            120,21         17 april                    43,00

6/8 april                           64,00         24 april                  116,50    

vastenaktie                   865,00         Paasmarkt MOV €  120,00

HET ALLEDAAGSE DOET ER IN DE KERK HELEMAAL TOE.

Een terugblik op de gesprekskring ‘Grond van leven’ in Borculo (februari/maart 2004) 

Introductie

Het begon allemaal vorig jaar, of eigenlijk nog veel eerder, want vernieuwende initiatieven vanuit de kerk kosten tijd, vooral véél tijd… maar als die tijd geïnvesteerd wordt en een aantal mensen is bereid om goed om zich heen te kijken en met elkaar te overleggen hoe dagelijks bestaan en geloven met elkaar verweven zijn, dan mag het resultaat er zijn. Dan krijgt de plaatselijke geloofsgemeenschap er veel voor terug: een nieuwe vorm van kerk-zijn, naast de gebruikelijke vormen, waarin u als gelovige samen met een 8-tal plaatsgenoten uw eigen levensverhaal een plek kunt geven. Mede in het licht van uw geloven. Rooms-katholiek of Protestant, u bent van harte welkom.

Wat houdt deze gesprekskring in?

Door deel te nemen verkrijgt u een soort van doorkijk: vanaf de geboortegrond waar uw leven ooit begon, tot aan de waarden die u daaruit meekreeg en waarvan u sommigen een eigen plek in uw leven hebt gegeven. Daarna gaat het gesprek over wat u nu met plaatsgenoten deelt in Borculo en wat dat betekent voor uw (gedeelde) toekomst. De vier avonden worden besloten met de vraag: ‘Wie is die God voor jou, de God die ook in jouw leven meetrekt in alles wat je meemaakt?’ Dat is – heel in het kort – de formule ‘Grond van leven’.

Hoe hebben twee deelnemers de eerste kring in Borculo ervaren?

‘Ik had dit niet verwacht’, zegt de boerin die ik onlangs bezocht. ‘Ik had veel meer een parochieavond verwacht, maar het waren avonden voor mezelf en voor de andere deelnemers. Verrassend en helemaal niet moeilijk of zo. Het ging over ons eigen leven. Het ging over de waarden die we hebben opgedaan in het leven en hoe we van daaruit in het Borculo van vandaag de dag staan, maar ook hoe we van daaruit naar de toekomst kijken’.

Haar man vult aan: ‘Mijn vrouw moest me voor deze vier avonden over de streep trekken. Niet dat ik het programma niet interessant vond, maar ik heb het heel druk. Het valt gewoon niet mee om in deze tijd een boerenbedrijf te runnen. Zonder nevenbaan gaat dat niet meer. Vooraf zag ik er tegen op om me – net thuis van mijn werkzaamheden buitenshuis – meteen te douchen, om te kleden en hup naar het parochiezaaltje te gaan…

Nu ik zo terug kijk op die vier avonden ben ik blij dat ik het gedaan heb, want er zijn zo weinig gelegenheden waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over waar het in hun leven op aankomt. Iedereen heeft het altijd zo druk. Ook ik, maar deze avonden waren ontspannend en verrijkend tegelijk. Bovendien was ik altijd op tijd weer thuis en dat is mooi meegenomen’.

Komt er nog zo’n kring?

In Ruurlo draaiden reeds twee kringen, deze winter was Borculo er klaar voor en ook elders in het aartsbisdom Utrecht draaiden al kringen. U hebt er eerder over kunnen lezen in dit kerkblad. Hebt u iets gemist? Na komende zomer start er vast weer een kring in Borculo. Daarvoor kunt u zich nu al opgeven bij uw parochie of gemeente. Gun uzelf die kans.

Herman Agterhoek en Jack Steeghs.

KERKOPENSTELLING

Gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus stellen onze vrijwiligge kosters de kerk weer open op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur voor toeristen en overige belangstellenden. Ook kunt U gerust komen voor bezinning of gebed.

JORISNIEUWS

Beste parochianen,

Het is al weer enige tijd geleden dat er een bericht was van de Daltonschool Sint Joris. We hebben u toen met enige trots kunnen vertellen, dat een deel van de sponsorloop, 1000 euro,  naar het scholenproject in Malawi ging. In de weken naar het Paasfeest toe stond een project “delen” op school centraal. Het project sloot mooi aan bij het thema van onze catechesemethode. Dat ging over mensen aan de overkant. In verhalen komt dan naar voren: Handen helpen. Dit project is uitgemond in een rommelmarkt voor en door de kinderen van onze school. Ze hadden van allerlei speelgoed, die ze niet meer gebruikten, mee naar school genomen en ter verkoop aangeboden. De helft van de opbrengst stelden ze ter beschikking voor hetzelfde scholenproject. Een aantal kinderen vonden het zo erg voor die kinderen in Afrika, dat ze spontaan hun hele opbrengst ter beschikking stelden. De opbrengst was nu ruim 275 euro. Weer een mooi bedrag voor de school in Malawi.En wij ons maar zorgen maken over de houding van onze jeugd. Gelukkig weet ook nog een groot deel van onze jeugd, hoe we moeten delen en dat egoïsme niet de goede houding is.

Na Pasen gaat het thema over herinneren. Centraal staan feest- en gedenkdagen en de Tweede wereldoorlog. Ze helpen ons om respect op te brengen voor wat anderen is overkomen, wat we samen delen aan waarden, zoals vrijheid en wat ons bindt als gemeenschap.Ook heeft u in het laatste parochienieuws kunnen lezen dat er weer kinderen zijn gevormd. Hoewel de dienst erg lang duurde was het toch een mooie viering.

Momenteel zijn de kinderen die de Eerste Communie doen druk bezig met de voorbereiding. De school speelt bij beide voorbereidingen nog een belangrijke rol. Gezien onze identiteit niet verwonderlijk. Voorlopig bent weer op de hoogte van de activiteiten op de Daltonschool Sint Joris.

Bent u in het bezit van een computer dan kunt u van de laatste nieuwtjes op de hoogte blijven door een kijkje te nemen op:

www.jorisschool.nl

Namens het team, Ed Hetterschijt.

AMNESTY INTERNATIONAL

Laatste van de groep Tibetaanse nonnen vrij.

Met de vrijlating van Namdrol Lhamo en Phuntsog Nyidron zijn de laatste van de 14 nonnen in Tibet vrij. Allen zaten een gevangenisstraf in de Chinese Drapchi-gevangenis uit. Zij waren gearresteerd vanwege een vreedzame demonstratie voor een onafhankelijk Tibet. In eerste instantie waren de nonnen veroordeeld tot 8 of 9 jaar, maar daat kwam in 1993 nog een extra straf bij omdat ze vanuit hun cel liederen hadden opgenomen over het streven naar een onafhankelijk Tibet. De cassette-bandjes werden vervolgens uit  de gevangenis gesmokkeld. Zij waren daarom bekend als de ‘zingende nonnen’. Sinds 1990 werd er voor deze groep gewetensgevangenen herhaalde malen ook vanuit Borculo actie gevoerd en werden er ontelbare groeten verstuurd. Momenteel zitten er naar schatting nog 145 politieke gevangenen vast in bovengenoemde gevangenis. De meesten strijden voor een onafhankelijk Tibet. Daarnaast worden velen gevangen gezet vanwege het openlijk erkennen van hun geloof in de Dalai Lama als hun spiritueel leider. Amnesty dankt iedereen voor steun bij deze actie, maar actie blijft nodig

Namens de Amnesty-groep Borculo, Piety Nijhof.

UITNODIGING

Dankbaar jegens God deel ik u met vreugde mede dat de Aartsbisschop van Utrecht

Adrianus Kardinaal Simonis

door handoplegging en gebed tot priester zal wijden

Hans de Vries

Ed Wassink

Van harte nodig ik u uit bij deze wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn. De plechtigheid vindt plaats op zaterdag 5 juni 2004

om 10.30 uur in de Kathedrale kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36, Utrecht.

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren

in de Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof, Utrecht.

In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdelingen.

Drs. N.M. Schnell, rector Ariënskonvikt,

priesteropleiding Aartsbisdom

Priesters die willen deelnemen aan de corona worden verzocht zich vóór de viering met albe en witte stola aan de pastorie van de Catharinakerk te vervoegen, Nieuwe Gracht 61.

Hans de Vries

Langbroekerdijk A 44 a

3947 BJ Langbroek

Ed Wassink

Berkenlaan 119

7204 ED Zutphen

De wijding vindt plaats op de feestdag van Sint Bonifatius en gezellen.

Wat betreft de bereikbaarheid:

Het is 20 minuten lopen van het station Utrecht CS, volg de borden Catharijneconvent. Onder de Domtoren door, rechtsaf de Lange Nieuwstraat in, aan de linkerzijde bij het Museum.

Buslijn 2, halte Catherijneconvent. Auto: parkeren in parkeergarage Springweg of Strosteeg.

Op zondag 6 juni zal Ed Wassink voorgaan in de viering  van de Eucharistie in de Kathedrale Kerk van de Heilige Catharina in Utrecht om 10.30 u. op de feestdag van de H.Drieëenheid.

Op zondag 13 juni, Sacramentsdag, zal Ed Wassink samen met het pastorale team van het Parochieverband waarvan hij deel uitmaakt in de Eucharistie voorgaan om 10.00 uur

in de kerk van de H. Johannes de Doper, Nieuwstadskerksteeg, in zijn geboorteplaats Zutphen.

In deze viering is iedereen welkom  en wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor van het Parochieverband.

Aansluitend op deze viering zal aldaar de receptie plaatsvinden,  waarvoor U allen van harte bent  uitgenodigd.

Deze dag zal worden afgesloten om 16.30 u. in dezelfde kerk met een feestelijke vesperviering in de stijl van de IJsselland mystiek.

Ook bij deze viering is iedereen welkom!

Naast of in plaats van een persoonlijk geschenk is het de wens

van de wijdeling, als oblaat van de Abdij van Egmond,   een bijdrage  te mogen ontvangen voor het benedictijns landbouw- en onderwijsproject in India.U kunt deze bijdrage persoonlijk aan hem overhandigen of overmaken op bankrekening 65.13.58.078 ten name van Priesterwijding Ed Wassink te Zutphen.

Priesterwijding Ed Wassink.

Op  5 juni 2004 wordt Ed W. Wassink, diaken in het Parochieverband Oost, waartoe Borculo, Ruurlo, Vorden, Joppe, Lochem en zijn geboorteplaats Zutphen behoren, tot priester gewijd. Dat zal gebeuren in de Kathedrale Kerk van de H.Catharina in Utrecht door Adrianus Kardinaal Simonis tezamen met zijn collega-diaken Hans de Vries uit Steenwijk. Ed Wassink is nu ongeveer drie jaar werkzaam in het basispastoraat. Daarvoor was hij werkzaam als Justitiepastor in Zutphen en Grave.

Je zou Ed Wassink (1951) kunnen beschouwen als een vroeg geroepene die pas veel later in staat werd gesteld zijn roeping te volgen. Hij wilde al priester worden nog voor hij katholiek werd gedoopt op 21 jarige leeftijd in de Abdij van Egmond. De abdij beschouwt hij als zijn geestelijke thuishaven. Enige jaren geleden werd hij ook oblaat van de abdij. Een oblaat is iemand die zich diep verbonden voelt met de benedictijnse spiritualiteit en zijn abdij en dat gestalte probeert te geven in het gewone dagelijkse leven. Nu hij zich eraan verbonden heeft dagelijks het getijdengebed  te bidden krijgt dat ook steeds meer inhoud. Ed Wassink is van mening dat als de kerk zich nu niet bezig gaat houden met het innerlijk leven, wat we nu liever spiritualiteit noemen, de kerk leeg zal blijven lopen bij gebrek aan inhoud. Dat is jammer voor een kerk met zo’n rijke mystieke traditie en zo’n grote schat aan rituelen, gebruiken, e.d. De theoloog Karl Rahner zei al in de jaren ‘60 van de vorige eeuw dat de kerk zal verdwijnen als zij niet een kerk van mystici wordt. Gelukkig is er weer meer aandacht voor mystiek en spiritualiteit. Een dag in een klooster heeft veel belangstelling. Een avond over mystiek of over spiritualiteit (Anselm Grün, Wil Derkse) wordt goed bezocht. Het zou mooi zijn als die mensen ook weer zouden zien dat het zinvol is dit in een gemeenschap te beleven in een prachtig ritueel als de Eucharistie. Een avond over de spirituele dimensie van de Eucharistie kreeg veel belangstelling en zal op meerdere plekken worden gegeven in het parochieverband.

Ed Wassink wilde in zijn jeugdjaren graag archeoloog worden of iets in de reclame. Maar eenmaal getroffen door psychologie en  theologie kwam hij terecht in de algemene en psychiatrische verpleging. Ed beschouwt dit als een geweldig groot voorrecht:

 “ Ik heb in al die jaren veel geleerd. De verpleging is een echte levensschool en een goede voorbereiding op een pastoraal beroep, je maakt werkelijk alles mee van wieg tot graf.”.

Op latere leeftijd koos hij voor een studie in de theologie en studeerde cum laude af in de godsdienstfilosofie en -wetenschappen. Tijdens zijn studie huwde hij en kreeg twee kinderen. Zijn zoon Manuel (25) is tekenleraar in Amsterdam en zijn dochter Rosa (24) studeert arbeid en organisatie in Maastricht. Na zijn echtscheiding was hij in de veronderstelling dat hij niet meer in aanmerking kwam voor een wijding en is jarenlang werkzaam geweest als pastoraal werker: “Ik heb dat nooit als minder ervaren. Ook als pastoraal werkende is het mogelijk je ten volle  te ontplooien”.  Later werd Ed erop geattendeerd dat bij een kerkelijke nietigverklaring van een huwelijk wijding toch mogelijk is en na lang aarzelen besloot hij toch de stap te zetten naar het priesterschap om zo die roeping in zijn jeugd trouw te zijn. “Niet dat ik nu meer ben geworden, maar de dingen vallen nu beter op zijn plaats. Ik ben gelukkig dat ik alsnog mijn roeping kan volgen.” Zijn kinderen vinden het heel bijzonder een vader te hebben die priester is. Parochianen kijken er wel van op maar vinden het ook leuk om ervaringen uit te wisselen over het hebben van kinderen en dat je de zorg voor kinderen met hen deelt.

Het betekent niet dat celibataire priesters zonder kinderen dat niet evengoed kunnen. Het belangrijkste is je levensroeping authentiek te verstaan en het gelovig te leven met een bewuste aandacht voor anderen. Het valt overigens tegenwoordig niet mee gestalte te geven aan het priesterschap en kerk zijn. Het is jammer dat al het positieve van onze kerk zo onderbelicht blijft in onze samenleving. Maar we worden gelukkig niet vervolgd en kunnen ons geloof vrij uitoefenen. De grote groep vrijwilligers maken nog veel mogelijk en zonder hen zouden we als pastoraal team niet kunnen. Hoe het er in de toekomst uit gaat zien weten we niet. We blijven vertrouwen op de Geest van God. De kerk heeft wel voor hetere vuren gestaan. Maar ook nu zijn er nog mensen die bij onze geloofsgemeenschap aan sluiten en de weg tot het geloof vinden. Daarom zal het wel niet verdwijnen. We zien het maar als een afslankkuur totdat we weer aantrekkelijk zullen zijn. Wellicht zullen we ons geloof ook anders beleven, bijvoorbeeld via een beweging als de Focolare en de Emmanuel-gemeenschap. Of in kleine groepen die zondags regionaal bijeenkomen om de Eucharistie te vieren. Voor wie gelooft is er altijd wel een lichtpuntje te vinden voor de toekomst.  We moeten ook niet al te dramatisch doen: er zijn ongeveer 1 miljard katholieken op aarde!

We gaan de toekomst met vol vertrouwen tegemoet ook in onze regio. Op zoek naar signalen van de Geest om onze missie hier op aarde gestalte te geven zoals het past voor de huidige tijd. Als priester hoop ik de mens weer oog te laten krijgen voor het mysterie van het leven en wil graag met mijn medemens dit mysterie beleven in woord en daad. En ook door de sacramenten die ons in verbinding brengen de wereld van God. Niets is zo mooi als een mens te zien groeien en tot ontplooiing  te zien komen door de kracht van de Geest die in hem woont en wat is het ontroerend daarin deelgenoot te mogen zijn. De oude catechismus leerde ons al dat we hier op aarde zijn om hier en hiernamaals gelukkig te zijn, laten we daar maar aan werken!

WEEK

NEDERLANDSE MISSIONARIS

Missie gaat voort

Missie houdt nooit op. Missie is van alle tijden, ook van de huidige tijd. Missie gebeurt niet alleen daar, ondr mensen ver van ons, maar ool onder mensen hier, in eigen land. En het is niet alleen een zaak van Nederlandse missionarissen, maar ook bijvoorbeeld van de mensen in Afrika. Dat is o.a. de ervaring van de Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, beter bekend als de “Witte Zusters’.

De week Nederlandse Missionaris steunt het persoonlijk welzijn van Nederlandse Misionarissen. Ze draagt financieel bij aan hun verlof in Nederland, geeft de mogelijkheid cursussen te volgen en lectuur aan te schaffen. Ook stelt ze jonge mensen in staat zich als missionair werker in tge zetten voor onze medemens in ontwikkelingslanden. Deze bevlogen mensen met een missie werken uit naam van onze katholieke geloofsgemeenschap. Daarom doen zij op ons een beroep hen financieel te ondersteunen.

Nederlandse Missionaris, Postbus 16442, 2500 BK Den Haag

Giro 676, Bank 64.45.33.676

Op zondag 30 mei, 1e pinksterdag is er voor dit doel een extra deurcollecte na de viering van 10 uur. Van harte aanbevolen!

“ WAAROM ZOEKT U DE LEVENDE BIJ DE DODEN?

HIJ IS NIET HIER, HIJ IS TOT LEVEN GEWEKT. “

Zo zullen we het evangelie van Lucas lezen in de Paasnacht en op Paasmorgen. Geloven dat er leven na de dood zal zijn. Dat Jezus uit de dode is opgestaan en onder ons leeft.

Jezus die tijdens zijn leven mensen moed gaf, om niet meer ten onder te gaan aan angst en onderdrukking, maar zich te kunnen op beuren om gebruik te maken van de eigen stem van het eigen hart. Wees niet bang, voor wie je lichaam kunnen doden. De ziel bang maken is erger. Wees niet bang. Wat je vandaag nog binnenkamers fluistert, roep je morgen van de daken. Zo kan het beginnen. Gods vrijheid ervaren en bewerkstelligen.

Het verhaal over Jezus opstanding is de meest radicale verbeelding van het gelijk van het visioen: het gelijk is aan hen die, tegen alle vijandschap van de wereld in blijven hopen op een verzoening tussen mensen; zij kiezen voordat visioen als laatste waarheid. Dat de dood niet het einde zal zijn maar de opstanding.

Er zijn altijd mensen geweest, en misschien zijn er wel overal mensen die leven vanuit opstanding en naar opstanding toe, zonder ooit dat woord uit te spreken of zelfs maar te kennen. Maar ze weten; leven in angst, in onderdrukking, in afhankelijkheid, in armoede, dat kan niet. Dat is dood, maar leven moet, dat is opstanding.

Zoals die oudere dame welke ik in de afgelopen tijd heb begraven. Die in het begin van de jaren veertig, van de vorige eeuw, gevangen zat in een jappenkamp en te werk was gesteld in de bakkerij. Na iedere lange werkdag verzamelde zij de brood- kruimeltjes maakte er broodjes van voor de vele kinderen.

Blijven geloven in het delen onder welke omstandigheid dan ook. Je niet laten leiden door haat en dood. Maar blijven geloven in het leven en in de verzoening van mensen.

Dit geloof van opstanding en verzoening wil ik u graag toewensen en dat de verrijzenis van Jezus op Pasen ons daarin bevestigd, kracht en hoop mag geven tegen alle duisternis in.

Een zalig Pasen, Wil Matti, 

pastoraal werker parochieverband oost.

WAT IS EN DOET DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING?

Ook de parochie in Borculo heeft een Parochiële Caritas Instelling, meestal kortweg genoemd P.C.I. of de caritas. De opdracht van deze instelling is medemenselijk, vooral jegens mensen in financiële en/of geestelijke nood in de parochie of daarbuiten. In de loop der eeuwen heeft de Kerk, steeds op verschillende manieren hier vorm aan gegeven. In de eerste helft van de vorige eeuw kreeg elke parochie een armbestuur. Omdat de overheid na de oorlog de zorg voor armen heeft overgenomen ( Bijstandswet, W.A.O., A.O.W.  en de andere sociale voorzieningen) is het armbestuur in de jaren zestig vervangen door de Parochiële Caritas Instelling. Later toen ook dat woord  “caritas” niet prettig klonk gebruikte men ook het woord “diaconie”, welk woord ook vinnen de andere christelijke kerken wordt gebruikt.

Met caritas (diaconie) bedoelen we bedoelen we twee dingen:

Dienstbaarheid aan de medemens in nood.

( zieken, hoogbejaarden, bijstandsmoeders, invaliden, mensen zonder werk, dakloze ect.)

Het maakt niet uit of de mensen parochiaan zijn of niet, het gaat om de behoeftigheid, de knelsituatie waarin de mensen zich bevinden.

Vanuit de kerkgemeenschap bijdragen aan het oplossen of voorkomen van problemen.

Dit is dus bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven in onze omgeving.

We denken aan ziekenbezoek, het houden van bezinningdagen en het incidenteel financieel ondersteunen van mensen. Samen met het parochiebestuur en werkgroepen proberen wij, dat dit gebeurt en ook kwalitatief goed gebeurt.

Dit kost geld. Als de P.C.I. genoeg geld heeft kunnen er activiteiten worden ontwikkeld. Gelukkig kan dat, want er wordt geregeld geld gedoneerd voor ons werk. De P.C.I.  helpt dus in zaken, waar de sociale wetgeving niet in voorziet. Enkele bekende activiteiten binnen onze parochie zijn: de bezinningdagen voor zieken, ouderen; inzamelen van gebruikte kleding voor mensen in nood. Een aantal jaren geleden heeft de P.C.I. ook het initiatief genomen om te komen tot een bezoekersgroep.

Ook op uw bijdragen willen wij graag rekenen. Zo zal de kerkcollecte met Pasen bestemd zijn voor ons werk.

Indien u incidenteel met en bepaald bedrag ons wek wilt steunen, dan kunt u, uw bijdrage storten op rekening: nr. 3091.19510 R.K. Parochiebestuur t.g.v. de P.C.I.

Voor nadere informatie over de P.C.I. in onze parochie kunt u zich wenden tot den voorzitter en/of secretaris van de P.C.I., die vermeld worden op de achterzijde van het “parochienieuws” . Ook suggesties, ideeën, opmerkingen ect. Met betrekking tot ons werk zijn welkom.

Het bestuur van de P.C.I..

BEZINNINGSDAG 8 JUNI A.S.

Zoals afgelopen jaar organiseert de P.C.I. van onze parochie een bezinningdag op 8 juni a.s. Wij hebben weer de beschikking gekregen over de locatie bij restaurant Peters. Pater Bun uit Lievelde zal deze dag verzorgen. Wij hopen, dat velen van U zich aanmelden, zodat wij op een grote opkomst mogen rekenen, opdat deze dag weer net zo gezellig gaar worden als het afgelopen jaar.

U kunt zich opgeven bij:

Mevrouw A. Franck   tel. 272274

Mevrouw G. Krukkert            tel. 271931

P.C.I. Borculo.

COLLECTES

15 februari                  € 138,25          28 februari        104,50

22 februari                                                                                                                        € 104,30  6 maart             134,10

25 februari                     52,80          13 maart           122,45

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Zondag 16 mei is het zover!

Dan doen 13 kinderen uit onze parochie de Eerste Heilige Communie. Voor het eerst mogen ze ‘meedoen aan de tafel van de Heer’. Samen met school en de ouders zijn wij druk met de voorbereidingen bezig.

Zo werken de kinderen aan het project  “Samen komen in de Kerk”, hebben zij zich voorgesteld tijdens de presentatieviering en zijn zij o.a. aanwezig geweest bij een doopviering. De opkomst bij de ouderavonden was goed! Naast het indelen en doorspreken van de werkgroepen, hebben we een kijkje genomen in onze kerk. En een uitleg over de Eucharistie mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Ook hebben we –dit jaar voor het eerst - een bijeenkomst met de communicantjes en ouders sámen gehad, want hoe gaan wij in deze tijd met ons geloof om en hoe delen wij ons geloof en willen we het doorgeven aan onze kinderen?

‘Communie’ betekent: ‘gemeenschap’ en ‘Wij gaan ter communie’ wil zeggen: ‘wij gaan naar de gemeenschap’ en dat is dan: de  gemeenschap met Jezus en zijn Kerk. Daarom is het ook goed dat we -telkens als het leven ons raakt; in vreugde en verdriet - elkaar in die gemeenschap opzoeken.

Zó hopen we dat deze Eerste Heilige Communie zondag een groot feest mag worden; voor groot en klein voor jong en oud, voor in de kerk en voor thuis. Want dan mogen die kinderen er voor het eerst helemaal bij horen als wij met elkaar het brood delen, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. En Hij heeft ons  ook opgedragen om dat steeds opnieuw met elkaar samen te doen en te blijven doen, in mooie en moeilijke dagen. De viering begint om 10.00uur, tot dan!

Alvast allemaal een hele goede viering gewenst door

pastoor  F. Hogenelst

en de “Werkgroep Eerste Heilige Communie”

ROEPINGENZONDAG

Je komt als geroepen! Campagne Roepingenzondag (2 mei 2004) vraagt werkers in de Kerk (m/v)

Vier scènes, die aangeven hoe breed het werken in de Kerk is: een priester, een religieuze, een catechesebijeenkomst, een troostrijk moment. Met dat gevarieerde beeld vragen de zeven bisdommen van Nederland aandacht voor de campagne rond Roepingenzondag.

‘Bottomline’ van de boodschap: er is werk in de Kerk, ook voor jou! De campagne sluit aan bij de viering van Roepingenzondag, die op 2 mei in de wereldkerk plaatsvindt. Via parochies, scholen en de media vraagt deze campagne aandacht voor het werk in de Kerk als priester, diaken, religieus, pastoraal werk(st)er of catechist(e).

Paus Paulus VI stelde in 1964 Roepingenzondag in als jaarlijkse wereldgebedsdag voor roeping tot het priesterschap en het religieuze leven. Sinds de herinvoering van het permanente diaconaat en de liturgieherziening bidt de Kerk op roepingenzondag (de vierde zondag van Pasen) voor ook anderen die geroepen zijn.

In 2003 organiseerde een werkgroep van het ‘Interdiocesaan Roepingen Overleg’ bij gelegenheid van de roepingencampagne met als motto ‘God, daar ga ik voor!’, een liedwedstrijd. Daarin werden jongeren uitgenodigd om na te denken over het doel van hun leven, én over hun roeping. Resultaat: een kleine 100 ingezonden teksten en composities, waarvan sommige een prijs wonnen. Uiteindelijk zijn er drie liederen uitgekozen voor de CD ‘Daar ga ik voor’, een professionele pop-productie verzorgd door Studio Elim in Tilburg. Samen met de Nationale Raad voor Liturgie is materiaal voor een eucharistieviering ontwikkeld, en ook worden er bezinningsteksten aangeboden. Inmiddels zijn de bisdommen druk met het organiseren van jongerenvieringen waarin dit materiaal een plaats krijgt.

Meer informatie over Roepingenzondag en het materiaal is te vinden op www.roepingenzondag.nl.

WAAR KOMT DE KAARS DER KAARSEN VANDAAN?

In veel kerken brandt tijdens de diensten een Paaskaars, waaraan andere kaarsen ontstoken kunnen worden. Die kaars brandt voor het eerst in de Paaswake. In de loop der eeuwen is daaromheen een uitvoerig ritueel ontstaan.

 

Dat ritueel verloopt globaal als volgt: Aan een vuur buiten de kerk wordt de Paaskaars ontstoken. Een diaken draagt de kaars de donkere kerk binnen en zingt (of roept) driemaal: 'Het licht van Christus', waarop de gemeente telkens antwoordt: 'Wij danken God'. Driemaal, misschien vanwege de vroegere zogenaamde 'Driekaars' - de Drieëenheid? - waaraan dan weer de Paaskaars ontstoken werd.

De Paaskaars wordt gewijd door hem(!) driemaal in het doopvont te dompelen - een oeroud vruchtbaar­heidssymbool. Intussen geven de gelovigen met kleine kaarsjes het licht aan elkaar door. Ze blijven branden tot De lof van het Licht gezongen is. Dan gaan de grote lichten aan.

Geschiedenis

De bron van die kaarsliturgie is waarschijnlijk de vesperlamp, een noodzaak als er geen electriek is. Hippolytus (± 200) beschrijft het stukje vesperliturgie bij het binnendragen van de lamp (Lucernarium), dat weer teruggaat op de lichtceremonie in de Joodse familie bij het begin van de Sabbat.

Een reislustige non uit de 4e eeuw (Egeria) vertelt van het vesper dat zij in Jeruzalem meemaakte: 'De lichten worden ontstoken aan het licht dat altijd brandt in de grafspelonk(!) en daarbij wordt in het Grieks het avondlied Vrolijk Licht gezongen'.

Zonder nu de interessante geschiedenis van de Paaskaars na te lopen - dat vraagt een boekwerkje - kunnen we vermoeden dat de processie met de Paaskaars oorspronkelijk uit het vesper van Stille Zaterdag komt, dat voorafging aan de Paaswake. Het gaat dus niet alléén om het opstandingsverhaal uit het evangelie! Het 'Licht van Christus' wordt daardoor een veel bredere verbeelding, juist aan het begin van de lange nacht van de overwinning op de duistere machten.

Meer opstandingsverhalen

Bij de voorbereiding van de Paasnacht blijkt de plaats van 'De lof van het Licht' vaak een discussiepunt: aan het begin (in het Westen) of bij het paasevangelie (in de oosterse orthodoxie).

Ik voel het meest voor de westerse traditie. Niet alleen vanwege de geschiedenis. Wanneer het pas bij het evangelie gebeurt, kan dat gemakkelijk leiden tot onderwaardering van het Eerste Testament. Twaalf maal immers wordt in de Paasnacht daaruit gelezen. De kracht daarvan is dat het opstan­dings­ver­halen zijn. Ze helpen ons om de opstanding en de opstand tegen de doodsmachten niet alléén te verbinden met de opstanding van Christus.

Versiering

Commerciële paaskaarsen worden vaak versierd met symbolen van Christus. Verder staat er een jaartal op en er worden vijf wierookkorrels meegeleverd, die de vijf wonden van Christus verbeelden.

Jarenlang heb ik de Paaskaarsen van onze gemeente mogen beschilderen met 'opstandingsverhalen', zoals de woestijntocht achter de vuurkolom, Jona, Emmaüs, de overwinning op de Draak, mensen op weg naar het licht... Ook deze verbeelding kan helpen het opstandingsmotief te verbreden.

In protestantse kerken brandt de Paaskaars meestal iedere zondag tot zij op Goede Vrijdag plechtig wordt gedoofd. Anderen doven haar met Hemelvaart, maar dat verbreekt de eenheid van Pasen en Pinksteren. Ik geef de voorkeur aan een Paaskaars, die het hele jaar de aanwezigheid van Christus uitstraalt. Maar hoe dan ook, zij(!) brandt in elk geval bij dopen (met Christus opgestaan tot nieuw leven) en in rouwdiensten.

                                                                                                                                                      

Jan de Jongh – emeritus studentenpastor Universiteit Twente

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE

Pastoor Dillman (1906-1915)

In deze periode gebeurde er weinig. In ons notulenboek staat weinig vermeld. Wat dat betreft was pastoor Dillman geen echte schrijver.

Wel lezen we enkele feiten: Op 17 november 1910 werd machtiging verkregen tot aanschaffen van een deugdelijk uurwerk van Fa. v.d. Kerkhof te Aarle-Rixtel voor f 850,--. Op 15 juni 1913 volgt aansluiting van elektrisch licht in kerk en pastorie .

Pastoor Kroot (1915-1947)

Op 16 mei 1915 Pastoor J.J. Kroot wordt benoemd als opvolger van pastoor Dillman die naar Wehl vertrekt. Besloten wordt om de pastorie te herstellen en te schilderen, tevens wordt een serre gebouwd.

Op 18 september 1920 wordt besloten om op eigen terrein een 3-klassige school te bouwen. Op 14 november 1920 werd besloten om een gymlokaal aan te vragen . Totale machtiging f 65.000,-- (huidige St. Jorisschool)

De school wordt op 6 december 1921 geopend. Er begonnen 51 leerlingen met 2 onderwijzers.

VASTENTIJD, TIJD VAN INKEER.

Vastentijd, ook veertigdagentijd genoemd, is een periode bedoeld om tot jezelf in te keren. Lichamelijk, geestelijk en spiritueel weer eens alles op een rijtje te zetten. Het is een goede periode om een voorjaarskuur te ondergaan en je voedingspatroon opnieuw te bekijken. Waarom eet je teveel bijvoorbeeld? Zou dat met je geest kunnen samenhangen? Teveel stress  gaat vaak gepaard met teveel eten. Door geestelijk en lichamelijk het evenwicht te herstellen is het ook weer mogelijk je spiritueel te voeden. Dan kun je wellicht weer God in je leven ervaren. Dan merk je misschien dat God helemaal niet van je vroeg zo hard hollend door het leven te gaan maar dat je ook rust en vrede mag zoeken in jezelf en die mag uitstralen naar een ander. Komt allen tot Mij die belast en beladen zijn en ik zal je verkwikken, zegt de Heer. Hij kan je helpen het evenwicht ook weer spiritueel te herstellen. Want ik heb zelf de indruk dat de Vreugde van God een gelukkig mens is. Een mens die in evenwicht is. Een mens die zo echt iets kan delen met zijn medemens. De oude catechismus had een goed antwoord op de vraag waartoe wij hier op aarde zijn. Wij zijn hier om nu en hierna  gelukkig te zijn! De Kerk kan hierbij helpen. Wat zou dat mooi zijn, als we zo weer kerk beleven! Dan zou er geen moralisme meer zijn. Dat is het afdwingen van regels waaraan ieder zich zou moeten houden. Kerk zijn is juist samen ontdekken wat in het leven ons gelukkig maakt en zo doelgericht op weg gaan naar het Rijk Gods. Hebben we dat doel nog voor ogen? Vaak denk ik dat de Kerk ook in een vastentijd zit en dat we de weg van de inkeer moeten gaan om dan weer echt missionair te kunnen zijn. Weten we nog wel wat onze missie is? We lijken wel bezig met een afslankingskuur. Dat valt niet mee en vraagt veel doorzettingsvermogen, maar wat zullen we ons weer lekker voelen en gelukkig als we weer goed op gewicht zijn! Dan worden we weer aantrekkelijk. De Kerk als Lichaam van de Heer is bezig met een kuur om een nieuw evenwicht te vinden. Daardoor zal de Kerk er anders uit komen te zien. Hopelijk gezonder en gelukkiger dan ooit. We hebben een tijd van inkeer nodig om onze spirituele wortels weer te voeden met Levend Water en op te kunnen staan, een nieuw Pasen te beleven. Onze missie mag van de Heer nieuwe kracht krijgen en aantrekkelijk worden. Wat zie ik daar naar uit! Maar het is nu helaas nog al te vaak afzien, doorzetten, slikken en zuchten, de kuur is nog niet voorbij. Dat hindert ook niet als het onze gezondheid maar ten goede komt, ons weer geneest en het Rijk Gods nabij brengt. De Kerk mag een levensschool zijn, waarin we leren gelukkig te zijn. Alleen, samen en met God. Wat hebben we toch eigenlijk een simpel geloof en wat leert de Heer ons toch eenvoudig dingen! We zouden allemaal over kunnen lopen van geluk en liefde en wat zou het ons vreugde geven dat te delen! Wie lief heeft en gelukkig is die deelt. Daarom nog even het recept van onze Heer: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dan zul je Pasen beleven. Wanneer je dat recept nog te ingewikkeld vindt, ten slotte de samenvatting van Johannes: Heb lief!. Veel sterkte gewenst in deze vastentijd van jezelf en die van de Kerk, maar zie uit naar wat het je brengen moge! Lente, nieuw leven, geluk, gezondheid. Pasen, opstaan in vrede en vreugde!

Ed Wassink, diaken, maart 2004.

NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP

AFDELING BORCULO.

                                                                                                                                                                                                 

Op zondag 21 maart a.s. is er na de viering van 10 uur koffie drinken in het K.J.-gebouw.

Dan staat de bijbeltafel er ook. Misschien is het een mooie gelegenheid voor ouders en familie van a.s. communicantjes of vormelingen om te kijken of er iets bij is als presentje voor de kinderen.

Het is echt de moeite waard om te komen kijken.

Dora l’Amie

PRESENTATIEVIERING VAN DE AANSTAANDE COMMUNICANTJES:

op zaterdagavond 6 maart a.s.

Op zondag 16 mei zullen dertien kinderen van onze parochie de Eerste Heilige Communie ontvangen. Ter voorbereiding daarop willen zij zich graag aan u allen voorstellen en wel op zaterdagavond 6 maart. Dit zal gebeuren tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur. De zang zal verzorgd worden door het Jongerenkoor samen met de aanstaande communicantjes. Deze presentatieviering is gemaakt door de pastoor samen met een aantal ouders waarvan hun kind de Eerste Heilige Communie zal doen. Wij nodigen u van harte uit om deze presentatieviering met ons en de aanstaande communicantjes mee te vieren!

Het thema is: Welkom in het Licht.

Tot ziens, tot dan? we hopen het!!!

De ‘Werkgroep Eerste Heilige Communie’.

SPIRITUALITEIT VAN BENEDEN.

Op onze goed bezochte avonden over het boekje van Wil Derkse ‘Levensregel voor beginners’ over de regel van Benedictus, werd de benedictijnse veelschrijver Anselm Grün nogal eens genoemd. Zijn boeken zijn erg toegankelijk en verrijkend. Zijn boekje ‘Spiritualiteit van beneden’ (vele herdrukken!) is een goede inleiding op zijn gedachtegoed. Op drie avonden zullen we delen van het boekje lezen afgewisseld met meditatieve perioden in de Martinuskerk in Warnsveld. Na een koffiepauze is er gelegenheid dieper op het boekje in te gaan en van gedachten te wisselen over spiritualiteit. Dit vindt plaats in het bij de kerk gelegen gebouw ‘de Eekschuur’. Van harte welkom!

Data: dinsdagavond 2,16 en 30 maart 2004.

Plaats: start 20 u. in de Martinuskerk in Warnsveld,

            daarna: Eekschuur, Bonendaal 2, Warnsveld.

Begeleiding: ds Roel van Oosten

                     diaken Ed Wassink, Parochieverband Oost

HEILIG VORMSEL.

Zaterdag 27 maart is het zover. 11 kinderen gaan zich na 6 weken voorbereiding het Heilig Vormsel ontvangen. Deken van Doorn zal het sacrament toedienen.

Vanaf 18 februari hebben/gaan de kinderen middels een school-project zich voorbereiden op deze dag. Mw. Weusten is bereid gevonden om de kinderen gedurende het project in 5 lessen te begeleiden. Ook van de ouders wordt gevraagd mee te werken aan de voorbereiding.  Een nieuw onderdeel in de voorbereiding is een vormseldag (10 maart). Op deze dag komen vormelingen uit ons parochieverband bij elkaar om samen een gezellige activiteitendag met elkaar te beleven in het parochiecentrum te Keijenborg.

Onder deskundige leiding van pastoraal medewerkster Mia Tankink (werkzaam voor het dekenaat), pastor Gerben Zweers (priester parochieverband West) en diaken Ed Wassink (parochieverband Oost) is een programma samengesteld.

Dit programma wordt als ‘pilot’ aangeboden aan onze vormelingen. Een vervolg daaraan is het door het bisdom georganiseerde jongerendag (15 mei), die nu voor het 3e jaar in Zutphen wordt georganiseerd.

We wensen de kinderen een goede voorbereiding en een mooie feestelijke dag op 27 maart. U bent van harte welkom om dit mee te vieren.

Werkgroep vormselvoorbereiding.

TARIEVEN 2004.

Het bestuur heeft onlangs besloten om voor dit jaar enkele tarieven aan te passen aan de stijging van de kosten.

Voor de volledigheid vermelden we nu alle tarieven:

Graftarieven (inclusief delven)

Grafrecht + onderhoud 20 jaar kind.t 1 jaar

€ 100,00

Grafrecht + onderhoud 20 jaar kinderen 1-12

€ 275,00

Grafrecht + onderhoud 20 jaar enkelgraf

€ 775,00

Grafrecht + onderhoud 20 jaar dubbelgraf 

€ 815,00

Urngraf + onderhoud 20 jaar

€ 275,00

Grafakte/ administratiekosten

              € 15,00

loon grafdelven

dubbeldiepgraf

€ 120,00

2e begraving of enkelgraf

€ 90,00

kindergraf 1-12 jaar

€ 25,00

kindergraf tot 1 jaar

€ 12,50

urnengraf

€ 12,50

Litugische tarieven

Uitvaart incl. begrafenis

€ 275,00

Uitvaart incl. crematie

€ 350,00

Begrafenis/crematie zonder uitvaart

€ 150,00

Avondwake

              € 50,00

Huwelijk

€ 200,00

Dopen

               vrije gift

Huwelijksjubileum

€ 170,00

Misintentie

          € 7,50

Frank Elschot,

Penningmeester parochiebestuur.

COLLECTES.

Collecten:

11 januari                                                                                                                             49,20  Memisa                     135,00

18 januari                                                                                                                             99,20  2 februari                             85,50

25 januari                                                                                                                             65,50  7 februari                  106,40

31 januari                                                            103,20                                                              

Hartelijk dank voor uw gaven.

KERKBALANS.

Naar aanleiding van onze oproep in ons vorig parochieblad, kunnen we alvast mededelen  dat we enkele positieve reacties hebben gehad voor onze vacatures in het vrijwilligerswerk. Ook de oproep om naar uw kerkbijdrage heeft positieve resultaten opgeleverd. Hartelijk dank voor al degene die onze parochie op een “koersvaste lijn” willen helpen. Ook onze wijkvertegenwoordigers en hun helpers hebben goed werk afgeleverd. Een speciaal voor deze actie samengestelde brief door onze secretaris heeft onze parochie nog vele “nieuwe” parochianen opgeleverd. De aansluiting bij SILA (stichting interkerkelijke ledenadministratie) begint nu goed te werken, te meer omdat nu bijna heel kerkelijk Nederland nu is aangesloten is bij deze stichting. 

De wijkhoofden en hun helpers zullen binnenkort nog het resultaat van hun inzet krijgen. In een volgend nummer zal ik het voorlopig resultaat publiceren.

Frank Elschot, penningmeester.

VASTENAKTIE

In dit parochienieuws vind U ook de bekende envelop ten bate van de vastenaktie. Gedurende de vastentijd van Aswoensdag t/m 2e paasdag kunt U uw bijdrage achter in de bus deponeren.

Ook kunt U de envelop bezorgen in de brievenbus aan de pastorie. U kunt uw gift ook storten op giro 5850 , Den Haag, tnv. Vastenaktie.

Van harte aanbevolen.

DEKENAAT GELDERLAND OOST.

Op 14 februari was het zover. Na goedkeuring door alle ledenvertegenwoordigers van de 73 parochies van de dekenaten Montferland en Berkelland tot een fusie van deze dekenaten, heeft het nieuwe dekenaat Gelderland-Oost zich gepresenteerd aan de parochiebesturen, PCI-besturen, pastores, pastoraal werkenden en dekenale medewerkers.

In het kerkelijk centrum te Doetinchem kwamen zo’n 150 mensen bij elkaar en kregen een mooi programma voorgeschoteld. Leo Fijen bekend van RKK-televisie en ook als vrijwilliger werkzaam in de parochie St. Maartensdijk, deed een boeiend betoog over een vitale parochie en hoe we in de toekomst verder moeten. Daarna volgde een forumdiscussie waarbij willekeurige vragen gesteld konden worden.

Na een korte lunchpauze werd het nieuwe bestuur en alle dekenaatsmedewerk(st)ers voor gesteld. Tot slot werd een korte dienst gebeden en gezongen. Vicaris Renting was namens het bisdom ook aanwezig op deze dag.

Onder genot van een drank konden alle aanwezigen nog even napraten over het programma.

Dekenaat Gelderland-Oost

Secretariaat:

Kerkplein 8, 7031AD Wehl

KLEDINGAKTIE.

De Kledingactie van Mensen in Nood zamelt al ruim dertig jaar gebruikte kleding en textiel in. Mensen in Nood besteedt de opbrengsten van de Kledingactie aan haar noodhulp- en kinderprojecten.

Ook dit jaar organiseert de P.C.I. de kledingactie voor Mensen in Nood. Draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens zijn van harte welkom.

Deze kunt U afgeven op:

            Vrijdag 12 maart van 18.30-20.30 uur

Zaterdag 13 maart van 09.00-12.00 uur

In het portaal van onze kerk.

De ingezamelde kleding wordt verkocht aan betrouwbare sorteerbedrijven in Nederland. Net zoals vorig jaar gaat de verzamelde kleding naar ons weeshuisproject in de Oekraïne. Hulp is daar namelijk steeds hard nodig. Samen met de lokale stichting zet de Kledingactie zich in voor hulp aan ruim 140 weeskinderen. Afgelopen jaar is er gestart met het opknappen van een leegstaand onderwijsgebouw. Inmiddels is het gebouw voorzien van een nieuw dak, zijn er moderne gasleidingen aangelegd, zijn er vensters geplaatst en is de elektrische bedrading vernieuwd. Bovendien is er gestart met het onderwijsprogramma voor de kinderen.

Helpt U mee?

Heeft U geen kleding? Maak dan een gift over op giro 7527

’s-Hertogenbosch o.v.v. weeskinderen. Meer informatie op www.kledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.

De P(arochiële) C(aritas) I(nstelling)

van onze parochie.

STILLE OMGANG.


De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van 20 op 21 maart 2004.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2004 als intentie:

Ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen

 (Matteus 25 vers 35).

Het Mirakel


Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde.

De laatste maal in processie met parochianen bleef de Hostie toen in de kerk. Vanaf toen was het, het begin van het alom bekende Mirakel-processie. Op de plek van het wonder werd enige jaren later een kapel gebouwd de zogenaamde “Heilige Stede “.

Processie

Jaarlijks trekken zo’n 10.000 deelnemers naar de Heilige Stede voor de Stille Omgang. Door de stilte en het afstand nemen van uiterlijk vertoon voelt men zich in verscheidenheid verbonden.

Neems eens de tijd en ga met ons mee…..

-          19.30 uur: Vertrek uit Borculo

-          23.00 uur: Eucharistieviering in H. Agneskerk te Amsterdam

-          Na de viering koffie of thee of iets te nuttigen.

-          00.45 uur: Vertrek naar het Spui, vandaar begint de Stille Omgang

-          05.00 uur: thuiskomst in Borculo

U wordt vervoerd met de bussen van Gelderesch Reizen.

Onkosten € 17 per persoon.

Opgave tot 12 maart a.s. bij:

H. Brokers, Prins Willem V straat 18, tel. 273502.

Stille Omgang kring Salland- Achterhoek

Door omstandigheden is het bestuur van kring Salland- Achterhoek geheel vernieuwd.

Vanwege het overlijden van dhr. Te Bulte (secretaris), het stoppen van dhr. Koeleman (voorzitter) en het bedanken van dhr. Smit (penningmeester) is de vraag gesteld wat willen we in de toekomst. Ieder was van mening door te gaan. De volgende mensen zijn gevraagd en bereid gevonden om in het bestuur van de kring toe te treden:

Dhr. P. Ulderink (Zwolle), mevr. C. v.d. Schoor (Zutphen), dhr. M. Tijssen (Deventer) en dhr. H. Brokers (Borculo).

Gezien de leeftijd van bovengenoemde personen hopen we voorlopig door te kunnen gaan.

DOPEN.

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is vastgesteld op zondag 18 april. De voorbereidingsavond is op woensdag 31 maart.De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.   

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum.

AMNESTY INTERNATIONAL.

Afdeling Borculo

Geweld tegen vrouwen raakt iedereen

In de komende twee jaar zal Amnesty International een wereldwijde campagne voeren onder de naam ‘Geweld tegen vrouwen raakt iedereen’. Het komt voor in alle samenlevingen en kent geen grenzen van rijkdom, huidskleur of cultuur. Het gaat om seksuele intimidatie op de werkvloer, huiselijk geweld, eremoorden, vrouwenbesnijdenis, vrouwenhandel of verkrachting binnen het huwelijk. Het is een direct gevolg van de ongelijke machtsverhoudingen, de beeldvorming over en discriminatie van vrouwen. In Borculo gaat de actie rond 8 maart van start met een expositie in de bibliotheek. Tijdens de weekmarkt van 10 maart kunnen er kaarten getekend worden voor vrouwen in Colombia, Spanje en de Filippijnen.

RAAD VAN KERKEN.

De raad van Kerken in de regio Borculo was bijeen op 26 jan. j.l. in de Schephuve te Geesteren. Aan de orde kwamen o.m.:

1. er wordt een voordracht opgesteld in de vacature van voorzitter 2. Het asielbeleid van minister Verdonk wordt uitvoerig besproken en bekritiseerd.

3. In de kerstzangdienst dient meer nadruk gelegd te worden op de samenzang.

4. De kerstmarkt voor anderen 2003 is weer een succes geworden. De betreffende commissie krijgt veel waardering.

5. De Wereldgebedsdag is op 5 maart a.s. om 19.00 uur in de R.K. Kerk.

6. Er wordt gewerkt aan een Paasgroet aan bewoners van Andriessenhuis en G.V.T. de Barkel.

7. De oecumenische Jongerendienst op 1e Paasdag (11 april t.g.v. de jongeren Europa Rally, in of bij C.R. Kerkemeijer begint om 16 uur. De dienst wordt verzorgd door de groep Passion.

8. De zondag van Gebed voor de Eenheid is door de diverse kerken goed opgepakt.

9. Herman Lohman neemt afscheid als voorzitter.

10. Volgende vergadering is op 22 maart in de Stoave te Geesteren.

De secretaris, Gert Vruggink.

KERSTMARKT VOOR ANDEREN.

De totale opbrengst voor de markt ten bate van de Stichting BoHeRo is € 1230,27. De stichting gaat een broeikas bouwen in Roemenie en kunnen de record-opbrengst goed gebruiken.

Commissie Kerstmarkt voor Anderen.

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.).

Programma  maart, april:

17 maart: Merklappen en Letterdoeken:

Verzameling van Marijke Brunnekreeft.

Dit is Borduur en naaikunst door de eeuwen heen.

20 april: Neurologie:

Mevrouw Meynen van de afdeling Neurologie in Winterswijk komt vertellen over incontinentieproblematiek.

Nieuwe leden zijn van harte welkom, informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of

Mevr. A. Beerten, tel 271692.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden

in zaal Peters.

MOV – PAASMARKT - 4 APRIL 2004.

Op Zondag 4 april houdt de M.O.V. werkgroep een paasmarkt in de St. Jorisschool van 11.00 – 13.00 uur. Voorafgaand is er een eucharistieviering (Palmpasen) in de kerk om 10.00 uur.

De kinderen kunnen voor de viering naar de St. Jorisschool gebracht worden, eventueel met een palmpaasstok. Na de viering is iedereen van harte welkom voor een gratis kop koffie en nog veel meer.

De opbrengst van de paasmarkt is voor een project voor Maya-indianen in Guatemala. (een project van Vastenaktie)

De M.O.V. werkgroep.

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE. (deel 12)

(beschreven door wijlen emeritus pastoor Schuttelaar)

Pastoor J. van der Nap (1896-1906)

Je zou kunnen zeggen: pastoor van der Nap kwam in een 'gespreid bedje'. Dat is maar gedeeltelijk waar. Zorg om degebouwen was er niet meer, maar wel de zorg voor de kleine groep gelovigen, die zich bevond tegenover een grote  overmacht van 'andersdenkenden'.

In die tijd waren de tegenstellingen groter dan nu. Nog te vers in het geheugen leefden de herinneringen bij de katholieken aan de gehate plakkaten en verboden. En bij de protestanten in Borculo aan het ruwe optreden van de legers van Bernhard van Galen, bisschop van Munster. We stonden met de protestanten meer in een strijdhouding dan in een houding van oecumene, die we tegenwoordig kennen. Wederkerig was het zo, dat je als kleine minderheid weinig had in te brengen in overwegend prot. of kath. plaatsen. In Borculo was er voorlopig nog geen katholieke school, zodat de kinderen hun eerste onderwijs genoten aan de 'Openbare school'. Buiten schooltijd werd dan het godsdienstig onderricht in de catechismus in het lokaaltje bij de kerk gegeven.

In september 1896 wordt besloten de kronen voor de verlichting in de kerk boven het middenpad te verwijderen, daar ze het gezicht naar voren belemmerden. Er werden aan de zijkanten lampen aan de pilaren aangebracht. Bij storm en regen heeft vooral de westkant van de pastorie veel te lijden aan muren en ramen; daarom werd besloten aan die kant een veranda aan te bouwen.

Bovendien werd er een Amerikaans orgeltje aangeschaft voor de begeleiding van de zang in de Liturgie. In 1897 regelt de notaris J.H. Wijers de huur van het huis tegenover de kerk. De eerste huurster, de wed. Derksen, verlaat het pand en de nieuwe bewoonster heet mevr. de wed. de Heus. De bouwgrond achter het huis wordt verhuurd aan de heer Bannink. In febr. 1898 moet H. Oolthuis aftreden als kerkmeester, maar is herkiesbaar hetgeen ook geschied. Mede-kandidaat bij de verkiezing was de heer G. Pelgrum. In oktober wordt door de heer Camille Esser te Weert de monstrans gerenoveerd en verfraaid.

Op 10 november 1898 gebeurt het: enkele wagens, getrokken door 1 PK, trokken door de straten van Borculo richting RIETLERHOEVE. Op de wagens 9 Broeders en 45 kinderen; en zo werd de Leostichting Borculo geboren! 

Op 27 juni 1906 wordt Pastoor Nap werd verplaatst naar Bedum (Gr.) . Pastoor Dillman wordt zijn opvolger.

Vervolg geschiedenis

Voor het vervolg van onze parochienieuws zullen we het als redactie zelf moeten doen. Gelukkig zijn in ons archief in al die jaren dat onze parochie bestaat veel bewaard gebleven aan foto’s en krantenknipsels.

Pastoor Dillman was pastoor van onze parochie van 1906 tot 1915. van die tijd is er weinig te melden. In 1913 kregen we in onze kerk en pastorie aansluiting op het elektrisch licht.

In 1915 kwam pastoor Kroot in onze parochie en vanaf die tijd zijn de eerste foto’s bewaard gebleven in onze pastorie. In de komende nummers meer hierover.

De bijdragen van wijlen pastoor Schuttelaar zijn nu in grote hoofdlijnen gepubliceerd.

Als er parochianen zijn die belangstelling hebben voor alle artikelen, schrijf dan een briefje naar het secretariaat en laat het ons weten. 

Uw redactie.

VAN HET BESTUUR

BEGIN

Mede namens het pastorale team wenst het parochiebestuur u allen een goed en gezond 2004 toe. Ook in het nieuwe jaar, dat bol zal staan van fusieperikelen, blijven we geloven in de toekomst van onze kerk en vertrouwen in de mogelijkheden van samenwerken.

Door de inzet van alle vrijwilligers hebben we in het achter ons liggende jaar veel voor elkaar kunnen betekenen en dat is van wezenlijk belang voor onze parochiegemeenschap. Ook in het nieuwe jaar mogen we hopelijk weer op elkaar rekenen. Gesteund door uw inzet krijgen we ongetwijfeld met z’n allen weer de inspiratie om verder te bouwen aan een levende, financieel gezonde en uitnodigende parochiegemeenschap van Borculo.

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

Een terugblik op het voorbije jaar stemt ons dankbaar. Het afgelopen jaar is door onze vrijwilligers met veel enthousiasme weer bergen vol werk verzet. Velen zijn druk in de weer geweest bij de verschillende bijzondere vieringen. Naast de wekelijkse repetities bij de koren zie je geregeld vrijwilligers rondom onze kerk of op het kerkhof aan het werk. Kortom te veel om allemaal op te noemen. Helaas zien we hierbij vaak dezelfde gezichten. Ook hebben we de laatste tijd om uiteenlopende redenen afscheid van verschillende vrijwilligers moeten nemen. Reden waarom wij nu een dringende oproep doen om uitbreiding van ons vrijwilligersgilde. We zijn op zoek naar vrijwilligers die onze parochie willen voorthelpen als schoonma(a)ker(ster), koster, secretariaatsmedewerker(ster), achterwacht, bestuurslid, werkgroeplid, koorlid en organist(e).

Voor opgave of inlichtingen kunt u terecht bij één van de bestuursleden. De namen en telefoonnummers staan achterop ons parochieblad.

FUSIEPERIKELEN


De vorming van pastorale teams van beroepskrachten, van grotere parochieverbanden en dekenaten, het zijn de uitwerkingen van de visie van het Aartsbisdom Utrecht die moeten leiden tot het ontstaan van missionaire geloofsgemeenschappen, die aansluiten bij de sterk veranderende samenleving waarin wij leven. Wij kunnen u in dit verband meedelen dat ons oude bekende dekenaat Berkelland is gefuseerd met het dekenaat Montferland. Ons dekenaat gaat van 1 januari 2004 dekenaat Gelderland-Oost heten. Deken H.J. van Merm is (her-)benoemd als deken voor het nieuwe dekenaat. Tevens zal een nieuw bestuur worden benoemd. Het nieuwe dekenaat gaat uit 72 parochies bestaan, het secretariaat zal gevestigd worden in Wehl, (Kerkplein 8, 7031 AD) , alwaar ons opleidingsinstituut I.D.O.G. is gevestigd.

De zes bekende parochies in het Parochieverband Oost ervaren de voordelen van een hechte samenwerking op pastoraal en bestuurlijk vlak. Dit jaar zal op de verschillende werkgebieden niet alléén nog intensiever worden samengewerkt, maar zal ook de fusie met het Parochieverband West z’n beslag krijgen. Door een projectgroep wordt één en ander uitgewerkt, zodat er een nieuw parochieverband van twaalf parochies gaat ontstaan. De zes plattelandsparochies die er bij komen zijn :  Hengelo(G), Baak, Steenderen, Vierakker, Keyenborg en Olburgen.

AKTIE KERKBALANS 2004

Ook dit jaar zijn de twaalf wijkhoofden in de weken van 11 januari t/m 25 januari weer op pad voor Kerkbalans 2004. Onze parochiekerk zou weinig kunnen zonder de inzet van uw geest en uw handen. Maar ook kunnen we niet zonder uw financiële steun. De afgelopen jaren is onze kerk van binnen en buiten fors gerestaureerd. Naast de restauratie is er ook de exploitatie van de parochie (personeelskosten, jongerenwerk, parochieblad etc.) Hoewel het parochiebestuur er alles aan doet om de uitgaven zoveel mogelijk te beheersen, hebben we daarop een aantal jaren een tekort van rond 10.000 euro op jaarbasis. Om jaarlijks kostendekkend te kunnen werken is een flinke verhoging van de opbrengsten nodig. In tegenstelling tot de restauratiekosten zijn deze kosten op geen enkele manier subsidiabel. We zijn wat dat betreft volledig afhankelijk van u.

Om Kerkbalans weer tot een succes te maken is iedere bijdrage, ongeacht de grootte, welkom. De richtlijn van de gezamenlijke kerken is:   1% van het inkomen van elke parochiaan van 18 jaar en ouder ’.   Het motto dit jaar is  ‘Koersvast’.  Een vaste koers dat is de juiste richting aanhouden.  Kerkbalans is de jaarlijkse actie om onze kerk financieel op koers te houden. Uw steun en bijdrage is van levensbelang voor de instandhouding van onze parochiegemeenschap.   Wij rekenen op u.

Uw parochiebestuur.

 

AS-WOENSDAG                  (door F.G. Hogenelst, pastoor) 

As is het teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid, maar ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft de kracht om te reinigen. En op de akkers worden ook nu nog wel de stoppels van het koren verbrand: as maakt de grond vruchtbaar. As werd bij zondaars op het hoofd gestrooid: as reinigt van schuld en geeft kracht tot nieuw, vernieuwd leven.

De as voor het opleggen van het askruisje wordt gemaakt van de verbrande palmtakjes van vorig jaar. Deze as wordt door de priester gezegend. Zo wordt deze as voor ons tot teken van de weg van dood naar nieuw leven. De takjes van jubel en vreugde moeten verbrand worden, dus als het ware door de dood heengaan, om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis. Het basisboodschap van de hele vastentijd klinkt in de teksten van de Aswoensdag-liturgie steeds weer door: "Bekeert u en geloof in de blijde boodschap" en "Keer tot Mij terug van ganser harte" Ommekeer, verzoening en geloof, ze worden werkelijkheid door: Gebed, vasten en aalmoezen.

Van As-woensdag tot Palmzondag

Het is de tijd van 'as tot nieuwe palmtakken'. Op Aswoensdag worden we getekend met de as van oude palmtakken. Op Palmzondag krijgen we nieuwe palmtakken. Aswoensdag is het begin van de vastentijd, van de veertigdagentijd. Met het teken van het kruis worden we op As-woensdag getekend: het kruis als teken van ondergang en opstanding tegelijk. 'Mens, denk eraan dat je stof bent en tot stof zul je wederkeren'. Met dit teken en met deze woorden worden we opgeroepen tot een nieuw begin. As, vasten, veertigdagentijd, het heeft alles te maken met het doorbreken van de buitenkant -van de alledaagsheid- en de weg naar de binnenkant van ons leven aan te durven; de weg naar spiritualiteit en diepgang, naar ‘wie ben ik werkelijk’.

Vasten is van alle tijden.

Niet allen in onze katholieke Kerk maar in vrijwel alle wereldgodsdiensten speelt het ‘vasten' een rol. Een bepaalde vorm van vasten de hongerstaking. Het is als het ware jezelf in gijzeling om dingen af te dwingen. Mensen grijpen ernaar als een soort laatste redmiddel, omdat ze het gevoel hebben dat hen zwaar onrecht wordt aangedaan. Vasten is dan een uiterste vorm, een 'protest op leven en dood'. Vasten is geen doel op zichzelf. Dat was het vroeger trouwens ook niet! Alhoewel, je de indruk kreeg dat de vastenwet in de katholieke kerk wel erg precies omschreven was. Die tijd lijkt inmiddels ver achter ons te liggen. De vastenwet in die zin is niet meer van kracht, is afgeschreven, met uitzondering van nog twee (2) echte vasten- en onthoudingsdagen namelijk de Aswoensdag en de Goede Vrijdag. Op die beide dagen roept de Kerk nog steeds bijzonder op tot vasten en gebed.

De vastentijd, veertigdagentijd is wél gebleven! Lag het accent vroeger voornamelijk op vasten, op minder eten en drinken, in onze jaren ligt het accent eerder op bezinning. De vastentijd, de veertigdagentijd nodigt ons bij uitstek uit tot een bezinning op ons eigen leven.

Dat zou je eens voor jezelf kunnen overwegen aan de hand van de volgende vragen:

-Ben ik tevreden over de manier waarop ik momenteel leef?

-Waaraan besteed ik de meeste tijd?

-Waar gaat mijn meeste energie in zitten?

-Waaraan besteed ik mijn geld?

-Welke plaats heeft God in mijn leven?

-Welke plaats heeft gebed mijn leven?

Dit soort vragen toelaten in ons leven is best moeilijk! Want misschien blijkt wel dat je je eigen leefpatroon dan zou moeten veranderen.-'Mens, denk eraan dat je stof bent' horen we op As-woensdag. En met Palmzondag krijgen we nieuwe Palmtakken uitgereikt. Daartussenin zit een periode van zes weken. Voordat je het weet is het al weer voorbij!

(Daarom: van harte alvast een goede veertigdagentijd toegewenst voor u allen.)

F.G. Hogenelst pr.

ZIEKENZALVING.                          (van het pastoresteam )

Veel gelovigen zijn nog in de veronderstelling dat je als je in stervensgevaar bent je op het laatste moment nog de laatste Sacramenten moet krijgen. Deze traditie is eigenlijk weer terug gebracht tot datgene waar het echt voor moet staan: een ziekenzalving (door priester)of zegening (pastoraal werk(st)er of lekengelovige). Het is mogelijk om ieder jaar in een gemeenschappelijke viering de ziekenzalving te ontvangen. Dat kan ook individueel. Wacht daar liever niet te lang mee. Maar doe het op een moment dat je de familie bijvoorbeeld er rustig bij kunt vragen en er een afspraak gemaakt kan worden. Dan is met zorg en aandacht de ziekenzalving te verrichten. Het is ook goed dat degene die dit sacrament ontvangt dit bewust meemaakt en er mee kan instemmen. Met de ziekenhuizen en instellingen in onze regio hebben we al een afspraak dat een ziekenzalving voor 19 u. ’s avonds afgesproken dient te worden of ’s morgens na 9 u. Het pastorale team kan zo beter hun dagtaak afstemmen op deze verzoeken en ze naar behoren uitvoeren. Bij overlijden wordt er geen zalving meer gegeven al kan pastorale zorg wel gewenst zijn. Probeer het pastorale team op die momenten in te schakelen dat zij hun taak ook naar behoren kunnen uitvoeren. We hopen dat U het pastorale team hierin wilt steunen om de werkdruk niet op te laten lopen en in hun belang en Uw belang tijdig in overleg te treden. Stel uw familieleden op de hoogte van deze informatie. Vooral als ze niet meer kerkelijk meelevend zijn.

UITVAARTEN.

Een uitvaart kun je niet plannen en komen voor het pastorale team bij de gewone dagtaak. Een verdrietig gebeuren dat wij als team graag gewetensvol en met respect willen begeleiden. Wij kunnen echter niet meer beloven dat er altijd een Eucharistieviering mogelijk is bij een uitvaart. U belast het team en uw nabestaanden ernstig met dit wel te vragen. Wij proberen altijd met alle betrokkenen tot de meest geëigende wijze van afscheid nemen te komen. Dat kan ook betekenen dat de betrokken priester in overleg kan besluiten de Eucharistie niet te vieren omdat bijvoorbeeld wel de overledene katholiek was maar de andere betrokkenen hun geloof niet meer praktiseren. Voor de overledenen wordt overigens  in ons parochieverband altijd gebeden tijdens de Eucharistievieringen. U kunt ook altijd een gebedsintentie opgeven in uw parochiekerk. Bij pastoraal werkenden kan er een woord- en communieviering zijn, maar kan óók gekozen worden voor een andere vorm van afscheid nemen. Denk daar van tevoren over na en bespreek het met de betrokkenen. Belast uzelf, uw nabestaanden en het pastorale team niet met onuitvoerbare eisen of verlangens omtrent uw uitvaart. Laten we toch vooral in het oog houden dat de nabestaanden op een waardige en respectvolle manier afscheid willen nemen  in goede harmonie met het pastorale team en/of andere uitvaartleiders. Laat deze gegevens vooral ook bekend worden bij uw familieleden. Bewaar het bij uw papieren omtrent overlijden. Al hopen we dat U nog lang in ons midden bent!

Namens het pastoresteam:

Ed Wassink, diaken

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De eerstvolgende doopvieringen zijn vastgesteld op zondag 8 februari en 18 april. De voorbereidingsavond zijn resp. op woensdag 14 januari en 31 maart.

De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.   

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

EINDSTAND KERKBALANS EN COLLECTES

Bijdragen t/m nov.                                        29.370                                                     vorig jaar   28.395

Bijdragen in dec.                                             3.442                                                     vorig jaar     3.650

Totaal tussenstand                             32.812       vorig jaar                                            32.045

Collecten:

13 december     147,40             24/25 december       865,30

20 december      78,10             28 december               83,15

adventsaktie      472,50              1 januari                      71,55

                                                      4 januari                  66,85

Hartelijk dank voor uw gaven.

De collecte tijdens de kerstsamenzang georganiseerd door de Raad van Kerken heeft € 144,70 opgebracht. De opbrengst is bestemd voor BoHeRo (Borculo helpt Roemenië)

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.)

Programma  februari, maart:

17 februari: Brandwondenstichting:

Marjan Visser, consulent van de voorlichtingscampagne Brandwondenstichting, komt een presentatie verzorgen.

17 maart: Merklappen en Letterdoeken:

Verzameling van Marijke Brunnekreeft.

Dit is Borduur en naaikunst door de eeuwen heen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom,

informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of

Mevr. A. Beerten, tel 271692.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden

in zaal Peters.

MENSEN IN NOOD HELPT IRAN

Iran heeft onze hulp nodig! De aardbeving op 26 december heeft in de stad Bam vele slachtoffers geëist. Zeker 20-duizend mensen zouden de ramp niet hebben overleefd, er zijn vele gewonden. Onze hulp is nu van levensbelang. Mensen in Nood heeft 250.000 euro uitgetrokken voor noodhulp. Via de lokale organisatie Global Partners worden er voor het geld, tenten, dekens, waterfilters, waterreinigingstabletten en medicijnen gekocht.

Een noodhulpteam van Mensen in Nood (Cordaid) vertrekt rond de jaarwisseling naar Iran om de noodhulpactiviteiten te ondersteunen. Zij zullen inventariseren hoe we o.a. via het Caritas Netwerk zoveel mogelijk getroffen Iraniërs kunnen voorzien van noodhulp en op den duur weer kunnen ondersteunen bij de wederopbouw van hun levens en hun land.

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), waarin Mensen in Nood ook aan deelneemt,  hebben giro 555 opengesteld voor hulp aan de aardbevingsslachtoffers in Iran. De aardbeving heeft de Iraanse stad Bam op Tweede Kerstdag grotendeels verwoest. Schattingen van het dodental naderen inmiddels de 30.000. Tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen raakten gewond en zo'n honderdduizenden slachtoffers hebben geen dak meer boven hun hoofd. Onder het motto "Help slachtoffers aardbeving Iran" vraagt de SHO het Nederlandse publiek om financiële steun om de getroffenen te helpen.

De collecte van 15 februari zal mede bestemd zijn voor Mensen in Nood. Van Harte aanbevolen.

Mensen in Nood, Giro 667, Den Haag

KINDJE WIEGEN 2003

Op de tweede kerstdag j.l. hebben we ongeveer 35 kinderen samen met hun ouders, opa’s, oma’s en andere familie in onze kerk mogen begroeten om samen de geboorte van het kindje Jezus te vieren. Dit jaar waren er veel jonge kinderen aanwezig en tot onze grote verassing mocht het allerjongste kindje (16 weken) in het kribje liggen, nu hadden we toch een echte babytje! Hiervoor onze hartelijke dank!

Voor Anja Vulink en mij was dit het 73 en tevens het laatste jaar dat we de organisatie deden. Ons eigen kinderen zijn inmiddels zo oud dat ze liever thuis wilden blijven. Tot ons blijdschap hebben zich er twee dames aangemeld die het roer van ons willen overnemen, geweldig!

We wensen Ivonne Oude Maatman en Saskia Sollman heel veel succes! Rest mij mog iedereen te bedanken voor alle belangstelling de afgelopen jaren, en niet te vergeten de kosters die ieder jaar weer zorgden dat de kerk lekker op temperatuur was. Bedankt!

Met de hartelijke groeten van Anja Vulink en Edith van de Brug.

KERSTFEEST…                              (door F.G. Hogenelst, pastoor)

Terwijl ik dit schrijf, is Sinterklaas net zo’n beetje aangekomen in ons land maar de tuincentra zijn al druk bezig met de kerstversiering. Want als het allemaal gaat zoals we ons dat gedacht hebben dan wordt het vanzelf weer 24 en 25 december en dus Kerstmis. Tja, 'Kerstmis' en zojuist hoorde ik over de rouwplechtigheid voor de Italiaanse soldaten die bij die terreuraanslag in Irak zijn omgekomen. Het wordt hoog tijd dat het vrede wordt… denk ik dan, maar wat  is in Gods naam Vrede, vandaag de dag? Is dat vrede voor mijzelf… of voor een ander? Want vrede voor ons samen…? Ik denk soms wel eens:  wie het (nog) weet, mag het zeggen. Want als het Midden Oosten nou het enige probleemgebied in de wereld was… Maar voor vele mensen zowel ver weg als dicht bij, tot in onze eigen clubs, bedrijven scholen en gezinnen, is het bestaan meer dan eens ‘echt niet leuk’. 

“Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil…”  en we denken terug aan die geboorte -2000 jaar geleden - van het Kindje Jezus, waardoor een geheel nieuw begin gemaakt werd. Een begin dat zóveel indruk maakte dat onze gehele westerse jaartelling erop gebaseerd werd.   De tijden brengen veel veranderingen mee. Maar één ding blijft doorheen alle tijden: we blijven zoeken naar geluk. Onze beschaving heeft dit trouwens méér dan vroeger: ze is koortsachtig op zoek om gelukkig te zijn. Ze is een beschaving van verlangen.  De vraag is echter; waar vind je het geluk? Bossuët zei daarover: "Het geluk plaatsen waar het hoort is de bron van alle goed; maar het zoeken waar het niet te vinden is, is de bron van alle kwaad". En ook vandaag de dag wordt geluk nog steeds gezocht in het godsdienstige. Veel mensen hebben het groeiende gevoel dat de ware vreugde toch van verder moet komen dan van trucs of menselijke inspanningen. Maar ook dit religieus verlangen naar geluk is vaak nog ongeordend en wild: het gaat alle richtingen uit.

Maar er zijn in deze tijd ook nog steeds mensen die het geluk zoeken in de boodschap van Jezus Christus. Het Evangelie is inderdaad 'Goed Nieuws'. Het wijst de Weg, het is Licht in de duisternis, het geneest en het brengt tot voltooiing: het schenkt energie als onze eigen krachten niet toereikend zijn. God is mens geworden in het ontwapenende van een kind. Hij is in de wereld gekomen op de plaats waar mensen de deuren voor elkaar sluiten; Hij is gegaan naar mensen die, zoals de herders, leven aan de rand van de maatschappij; Hij is gekomen voor de zondaars, voor verloren zonen en voor verloren dochters. Hij is broeder geworden van de aller-armsten. Zo gaat er  voor ons bij de kribbe een licht op, een licht dat volgens het evangelie straalt in de duisternis. Maar dan moet die duisternis dat licht wél aannemen!!!

Een joodse rabbi vroeg aan zijn leerlingen: "Kun je het ógenblik bepalen waar de nacht een einde neemt en de dag aanbreekt?" De eerste leerling vroeg: 'Is het wanneer je in de verte een vijgenboom kunt onderscheiden van een palmboom?' 'Neen,' zei de rabbi, 'dat is het niet.' Is het, vroeg de tweede,  'is het wanneer je een schaap kunt onderscheiden van een geit? Is dat het ogenblik dat de duisternis wijkt en de dag aanbreekt?' 'Neen, zei de rabbi, 'dat is het niet.'  Maar wanneer is dan het ogenblik gekomen? 'Als je, zei de rabbi, 'in het gezicht van een mens kijkt en daarin een broer of zuster ontdekt. Dán is de nacht ten einde en breekt de dag aan!' En dáár gaat bij ons een licht op. “

Het licht dat ons in Jezus is opgegaan, waardoor wij in de vele gezichten rondom ons, ver weg en dichtbij, van Irak tot in ons bedrijf, club of school, een broeder of zuster ontdekken. Moge God dát licht in ons hart ontsteken! Toch is december voor lang niet iedereen een feestmaand. Altijd weer zijn er mensen die opzien tegen de decembermaand. Eenzamen voelen zich vaak éxtra eenzaam. Het verlies van een dierbare wordt -juist rond de feestdagen- nog veel intenser beleefd. 'Elk huisje kent zijn kruisje', geldt zeker ook dan. Dan kunnen die 'feestdagen' zware dagen zijn! Vandaar dat sommigen alweer uitzien naar januari; de tijd dat alles weer 'gewoon' is.  Maar tóch... Kerstmis is ook een feest waarbij vele mensen -oud en jong- in goede sfeer verwachtingsvol bij elkaar komen en hopen op vrede en gerechtigheid!

Van harte hoop ik dat het feest van Kerstmis onze harten moge openen voor Gods Licht in ons leven. Met Hem is er méér licht dan donkerte en méér toekomst dan verleden en wat ook die toekomst brengen moge... laten we blijven vertrouwen op God.  Mede namens mijn collega pastores wens ik u, parochianen en gasten, van harte een goede voorbereiding en een Zalig Kerstfeest.

F. G. HogeneIst, pastoor

DE SPIRITUELE DIMENSIE VAN DE EUCHARISTIE.

Waarom doet de priester of diaken met een lepeltje water bij de wijn? Waarom zingen we “Heilig, heilig, heilig”” mee met serafijnen, machten en krachten en wat zijn dat voor wezens? Wie en wat wordt er geofferd en waarom? Er zullen niet veel mensen zijn die hierop een antwoord kunnen geven. De eucharistie is een prachtig ritueel als je de betekenis ervan kent en beleeft. Je vindt er alle facetten  van het  leven in terug. Je ziet het spirituele proces dat je door kunt maken. Je kunt open gaan staan voor de mystieke dimensie van het ritueel en van het leven dat het uitbeeldt. De Eucharistie kan je begeleiden in het proces jezelf te worden, te worden wie je wezenlijk bent!. De bedoeling van de avond is christenen (protestant en katholiek) gevoelig te maken voor de spirituele dimensie van hun eigen rituelen, gebruiken en methoden. Niet-gelovigen zullen wellicht meer zicht krijgen op deze dimensie van het gelovig leven.

inleider: drs. Ed Wassink, diaken Parochieverband OOST

plaats: Donderdag 12 februari 2004, 20 u.

             Parochiezaal St. Josephkerk, Kastanjelaan 33, Lochem.

   

opgave: Leo Mulders, Lendekesweg 16, Lochem, 0573-250730

DANKWOORD bij diakenwijding van Ed Wassink.

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle belangstelling, het medeleven en de gebeden rondom mijn wijding tot diaken. Hartverwarmend dat zoveel bekenden, vrienden en mensen van het parochieverband naar Utrecht zijn gekomen om deze plechtigheid bij te wonen. De viering waarin ik als diaken mocht voorgaan heb ik als onvergetelijk ervaren. De taak van de diaken tijdens de offerande is water bij de wijn te doen... met het besef dat ons menszijn in zijn goddelijk leven wordt opgenomen! Een wijds perspectief dat wij gestalte mogen geven in de wereld. Het is dan ook zo betekenisvol dat de diaken de wegzending doet. Niet alleen verwijlen bij de dingen van God maar ook weer de wereld ingaan! Als je God niet herkent  in je naaste valt er ook niet zoveel te vieren in de kerk! Een zinvolle fase naar het priesterschap, hoewel het diaken zijn er niet mee verdwijnt. Dat we elkaar mogen dienen in liefde. Dat we gezamenlijk ons geloof gestalte mogen geven in onze regio! Als dankgebed bij mijn wijding koos ik een Keltisch gebed in de lijn van Willibrord, Bonifatius en Ludger, onze eerste geloofsverkondigers, die doordrongen waren van deze fijnzinnige spiritualiteit.

Moge God als

een liefdevolle vader en moeder

je omvatten met tedere zorg.

Moge Gods zoon met een

glimlach je geleiden

naar eeuwig leven.

Moge je wonen in de Geest van liefde.

Draag haar mee in de holte

van je hart.

Moge je vreugde volkomen worden

in je innige omgang me

en je liefdevolle zorg

voor je naaste.

MEMISA

Memisa zet zich meer daan 75 jaar in voor een structurele verbetering van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Circa 130 artsen, verpleegkundigen en paramedici werken via Memisa in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Hoewel Memisa wel medische noodhulp verleent na rampen en oorlogen, zet zij zich met name in voor het blijvend verbeteren van de gezondheidszorg. Dat betekent dat Memisa nauw samenwerkt met lokale partnerorganisaties, in ontwikkelingslanden medici opleidt en voorlichting geeft aan de bevolking over moeder- en kindzorg en het voorkomen van ziektes als aids en malaria. Aan de activiteiten van Memisa ligt één gedachte ten grondslag: iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. In het weekend van 31 januari en 1 februari  is er een extra deurcollecte t.b.v. Memisa. Van Harte aanbevolen.

Informatie: www.memisa.nl  Giro 555 Den Haag

VERHALEN UIT DE GROND VAN JE LEVEN

Al een aantal keren hebben we u middels het parochieblad/kerkeblad op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om mee te doen met de Gesprekskring 'Grond van Leven'. Vorig jaar december onder de titel 'Wat verwacht wordt...' en in september onder de titel 'Gesprekskringen Grond van Leven'. Beide keren kon, om organisatorische redenen, niet met een dergelijke gesprekskring worden gestart.

Nu moet het er maar eens van komen. In Ruurlo zijn al twee gesprekskringen gehouden. Dat waren zeer boeiende bijeenkomsten en dat kan in Borculo ook.

Daarom plannen we nu een serie gesprekken in Borculo, en wel op de woensdagen 11 - 18 en 25 februari en 3 maart  van 20.00 u. - 22.00 u. in het KJ-gebouw, achter de r.k. kerk.

De avonden staan onder leiding van Herman Agterhoek en Jack Steeghs.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden bij Evert van Brakel (Raad van Kerken) 0545 274183 of bij Anton Franck (r.k. parochie) 0545 273853

Aanmelden geldt ook voor degenen die zich de vorige keer al hebben aangemeld.

Mensen uit het buitengebied en uit de kern, uit de parochie of de kerkelijke gemeenten in  Borculo e.o. gaan met elkaar in gesprek over hun geboortegrond (1e avond), de waarden die ze van daaruit meekregen (2e avond), de grond die ze nu in Borculo e.o. delen (3e avond) en over wie God in dat leven voor hen was en is (4e avond).

Verhalen uit de grond van je leven. Je moet er even de tijd voor nemen, maar áls je dat doet dan merk je dat je deel uit maakt van een humusrijke samenleving. Gun uzelf die kans!

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De eerstvolgende doopvieringen zijn vastgesteld op zondag 8 februari en 18 april. De voorbereidingsavond zijn resp. op woensdag 14 januari en 31 maart.

De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.   

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

BIJBELZONDAG (25 januari 2004)

In 1977 werd door de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) de eerste 'Nationale Bijbelzondag' georganiseerd. Inmiddels heeft de Bijbelzondag in veel kerken een vaste plaats gekregen op de laatste zondag van januari, die wordt voorafgegaan door de (oecumenische) 'Gebedsweek voor de Eenheid'. 'Maar waarom een Bijbelzondag? Elke zondag is toch een Bijbelzondag?' De 'Nationale Bijbelzondag' was een kernactiviteit van de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB). Vanaf 2004 ligt de organisatie vooral bij het Nederlands Bijbelgenootschap. De RCOB nam eertijds het initiatief tot de 'Nationale Bijbelzondag' om tijdens die zondag extra aandacht voor het gebruik van de Bijbel te vragen. 'Elke zondag is een Bijbelzondag' wordt soms opgemerkt. Maar op zondagmorgen worden gedeelten uit de Bijbel gelezen en uit de kerkelijke leesroosters blijkt dat niet alle boeken aan de orde komen. Vandaar dat wij vragen om op één zondag in het jaar de gehele Bijbel tijdens de viering in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen en het gebruik van de Bijbel zowel binnen als buiten de eigen kerk of geloofsgemeenschap te stimuleren.

bron:  www.bijbelgenootschap.nl

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

Hoe kunnen we de roeping tot eenheid en de bestaande verscheidenheid met elkaar combineren? Wat hebben we over voor vormen van gezamenlijke kerk-zijn?

Eenheid in verscheidenheid

Vanuit de Bijbelwoorden, waar God tegen Abraham zegt in Genesis 13: 3. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken en met u zullen alle geslachten op aarde gezegend zijn’.

Onderweg in de oecumene zoeken we een weg waarlangs de eenheid vanuit de bestaande verscheidenheid binnen de protestantse en rooms-katholieke tradities overbrugd kan worden.

We zoeken naar de ruimte die dit heeft en willen daarbij elkaars grenzen respecteren.

Eenheid en verscheidenheid, het lijkt een spagaat. Het verenigen van twee niet verenigbare uitgangspunten.

Eenheid: een gelovig ideaal, eenheid waartoe wij geroepen zijn in de Naam van Jezus Christus.

Eenheid: dat wat je als gelovigen in naam van Christus met elkaar verbindt.

Verscheidenheid: een bestaande realiteit, historisch gegroeid en verankerd in kerkelijke standpunten.

Verscheidenheid: waar je verschillend in bent, waar je waarde aan hecht en waar je dus ook verschillend in zult en wilt blijven.

Eenheid kan nooit verscheidenheid ontkennen, dan zou de eenheid op een leugen berusten.

Eenheid kan niet bestaan zonder de verscheidenheid te erkennen.

Eenheid is niet hetzelfde als het eens zijn.

Eenheid is niet hetzelfde als gelijkheid.

Het bereiken van eenheid vraagt daarom stappen. Stappen die gepaard gaan met pijn en moeite, omdat ze gaan over die be­staande verscheidenheid.

Dat doet denken aan de bijbelwoorden in Genesis 12, waarin ons wordt verteld dat zegen nooit zonder meer bestaat. Volgens de bijbel blijkt de kracht van zegen van oudsher op een of andere manier samen te hangen met de kracht van de vloek.

De zegen staat niet op zich in het proces van zoeken naar 'Eenheid in Verschei­denheid'. Want de kerkelijke verscheidenheid is ontstaan vanuit een diepe tussen mensen gegroeide verdeeldheid, die vaak gepaard is gegaan met pijn en soms zelfs een vorm van vervloeken, namelijk het uitstoten van elkaar. 

De vraag is nu: hoe kunnen we verder groeiende verdeeldheid voorkomen. Kerken hebben tenslotte de opdracht om de mensen tot zegen te zijn en de vloek te ontmantelen en te weren.

Daarom staan we in de wereld van vandaag voor de vraag wat we over hebben voor vormen van gezamenlijk kerk-zijn wanneer situaties van onrecht, machteloosheid en verlangen in de samenleving daarom vragen. Welke keuzes zullen onontkoombaar blijken te zijn, omdat ze samen hangen met de gegroeide verdeeldheid? Hoe kunnen we met respect voor de ander omgaan met de verscheidenheid, vanuit de eenheid die ons in vrijheid door Christus wordt geschonken?

Wanneer we bereid zullen zijn iets te geven aan de ander, zullen we soms ver­wonderd ervaren dat het iedereen, dus ons allen, tot zegen is.

Wanneer je duidelijk aangeeft wat de ene groep voor de andere over heeft om samen te kunnen werken, bidden en vieren, doe je dit vanuit het verlangen de ander tot zegen te zijn, ook al doet het jezelf soms pijn. Ons is toegezegd dat juist dan de kracht van zegen zal zegevieren, sterker zal zijn dan de moeite en de pijn. Deze bereidheid en openheid naar de ander zijn daden van ware dialoog!

Daarom de bede:

Dat we van God geduld en vertrouwen mogen ontvangen, zodat we iets mogen proeven van de zegenende betekenis ervan voor anderen en dus ook voor onszelf. Zo zegent ons God almachtig, door Jezus Christus vanuit de kracht van de Heilige Geest.

Corry Nicolay, Red@ctieservice                    Eenheid heeft tegenwind

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE deel 11

(beschreven door wijlen emeritus pastoor Schuttelaar)

Laatste dagen van Pastoor Fornier (1895)

Bijna veertig jaren was pastoor Fornier de 'Goede Herder' van Borculo geweest, toen zijn levenseinde daar was. Het was een kleine gemeenschap van ongeveer driehonderd personen, die zich staande moest houden in een overwegend andersdenkende omgeving.

De 'schuilkerken-mentaliteit' moest worden afgelegd en een gezond zelfbewustheid en vrijmoedig naar buitentreden kon worden beoefend. Landelijk werden de katholieken wakker geschud door de Aartsbisschop Zwijsen, Alberding Thijm, van Heulekom en de geweldenaar Herman Schaepman, die het zelfbewustzijn er in hamerde met zulk geweld dat op zekere dag onder zijn stevige vuist de lezenaar doormidden brak. Men leerde toen het lied:

'Wij dragen ons rijke geloof als een Zon, gaan veilig en Vast door de tijden! En het eindigde met de oproep: 'Laat stralen die gloed!' m.a.w.: Katholieken, laat je zien!

Dat kon natuurlijk hier niet zo gauw, maar wel heeft de goede herder Fornier er alles aan gedaan om de weg vrij te maken voor een grotere zelfbewuste en overtuigende groep parochianen. Door geestelijke oefeningen en een goede gebedscultuur op de eerste plaats en door een forse materiele bijdragen zorgde hij voor een prachtig kerkgebouw met fraaie liturgische voorzieningen en mogelijkheden voor de toekomst en onderwijs en culturele ontwikkeling van de hopelijk groeiende gemeenschap. Twee hartewensen gingen nog niet in vervulling: de wens van onze grote weldoener Wessel v. Eyll en dus ook van Fornier: dat het bisdom zou zorgen voor een katholieke instelling op de omvangrijke terreinen van de 'Drietelaar'. Om het proces te verhaasten liet pastoor Fornier nog een grote som geld na voor dit doel. En verderop zullen we zien dat deze hartewens in vervulling zou gaan. Een andere wens was: een kleine grenscorrectie, waardoor parochianen die destijds onder de parochie Ruurlo hoorden, maar zo dicht bij Borculo woonden, dat ze daar hun kinderen op school deden en zondags naar de kerk gingen, nu zouden gaan horen onder de parochie Borculo, zodat ze daar konden worden gedoopt en konden trouwen; maar het ging niet door wegens verzet van de Ruurlose pastoor en èèn parochiaan. Eerst in 1969 vond na overleg, met goedkeuring van pastoors, beide kerkbesturen, parochianen en het bisdom, de gewenste correctie plaats.

Intussen voelde pastoor Fornier blijkbaar dat zijn levensavond naderde. In juli 1895 kocht hij een stuk land 'De Haar' geheten, liggend bij de Erve 'Leerink'. Het land werd verpacht in vier percelen en verpacht aan de land bouwers: Willem ten Bras, Hendrik ten Bras, Hendrik Walterbosch en Hendrik Oolthuis.

Eerder had hij een woning gekocht aan de Steenstraat, thans no. 19. Later zou dat een onderwijzerswoning worden. Later bleek dat uit de opbrengsten van die grond en dat huis fundatie Missen moesten worden gelezen voor zijn zielerust en die van zijn zusters Aldegonda en Agatha. Op 20 november 1895 stierf pastoor Eugenius Fornier, 76 jaar oud. Een maand daarvoor zat hij nog een kerkbestuursvergadering voor, waarin de begroting van de kerk en Armbestuur werden opgemaakt en goed gekeurd voor het jaar 1896. Geduldig aanvaardde hij de pijnen en lasten van de toenemende ziekte en hij stierf vol overgave aan Gods vaderlijke voorzienigheid. Op èèn jaar na had hij 40 jaar in dienst gestaan van het geestelijk en tijdelijk welzijn van de jonge parochie Borculo. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en we vertrouwen er vast op dat de hemelse Vader hem en die andere grote weldoener Wessel van Eyll rijkelijk zal hebben beloond.

Op ons kerhof, aan de voet van het kruis vindt u zijn graf en daarnaast ook de graven van zijn zusters Agatha uit Groenlo en Aldegonda, die vermoedelijk bij hem op de pastorie woonde.

Als opvolger van pastoor Fornier werd door de bisschop benoemd pastoor J.N. v. Nap, die samen met de kerkmeesters J. Weelink en H. Oolthuis de parochie zou gaan besturen. Zijn naam en latere benoeming doen vermoeden dat hij van geboorte afkomstig was uit de provincie Groningen.