PAROCHIE NIEUWS

No. 8 – December 2009 / Januari 2010

(Kaars)licht in de duisternis

 

Het is een mode onder pastores om met Kerstmis af te geven op 'de commercie.' Dat ga ik niet doen. Want wat is die commercie eigenlijk? De kaarsen en dansende sneeuwmannen liggen alleen in de schappen omdat mensen ze kopen. Iedereen wil in deze tijd wat warmte en licht in huis brengen. En daar is niets mis mee. Laten we er alleen voor zorgen dat we het niet laten bij warmte van de kachel en licht van de lampjes in de kerstboom.

 

Zelf zet ik met veel plezier een leuke boom in de huiskamer. Het brengt sfeer en licht in deze donkere tijd van het jaar. De verwar-ming hoeft eigenlijk niet hoger, want bezoek van vrienden en familie maakt het al vanzelf behaaglijk. In de winkelstraat zie ik de lampjes buiten fel afsteken tegen de zwarte winternacht. Een mooi beeld: licht in de duisternis. Dát is Kerstmis: in het duister van de stal van Betlehem wordt Jezus Christus geboren, het licht van de wereld. Daar herinnert die commercie ons dan toch maar mooi aan.

Maar wat voor licht is dat eigenlijk, het licht van Christus in de duisternis? Wat duisternis is kunnen we ons helaas makkelijk voorstellen: haat en nijd binnen de familie, verbroken relaties, ziekte van dierbaren, dood... en dan hebben we het nog maar over wat we van dichtbij meemaken. Maar in al die vormen van duisternis kan licht schijnen: een troostend woord van een vriend, mensen die verzoening brengen, kracht putten uit een viering of een goede film. Dat licht kunnen we voor elkaar zijn. Zo kunnen we de duisternis van een ander doorbreken.

 

Waar laten we dat licht eigenlijk schijnen? Als het alleen in de boom in mijn woonkamer brandt, wie heeft er verder dan wat aan? Zet die boom op, laat de drijfkaarsen branden en leef je uit met de waxinelichtjes. Maar vergeet niet ook zelf licht te zijn, licht dat schijnt in de duisternis. Vergeet niet warmte te brengen aan die mensen die het kunnen gebruiken.

Jezus werd geboren in de nacht, maar engelen brachten de boodschap van zijn geboorte aan herders en koningen.

Zijn licht is er voor armen en rijken, voor links en rechts, allochtoon en autochtoon... voor iedereen. Die herders die over Jezus hoorden raakten er niet over uitgepraat. Ik stel me hen zo voor als een stel FC Twente supporters na weer een overwinning, die blijdschap maar dan in het diepst van je hart. Wie van Jezus' licht hoort wordt er door aangestoken.

 

Namens het Pastoraal Team wens ik iedereen een Zalig Kerstmis, vol licht en warmte.                          Aan wie geef je zelf dit licht?

 

Anton ten Klooster, kandidaat-priester.

____________________________________________________

 

 

Kerstmarkt voor Anderen 2009.

 

Vrijdag 11 december a.s. vindt er weer de traditionele Kerstmarkt voor Anderen plaats. Evenals vorige jaren wordt de Kerstmarkt gehouden op het plein en binnen in de Joriskerk te Borculo. Wederom hebben zich weer diverse groepen en verenigingen ingeschreven om mee te doen. Als doel voor dit jaar is gekozen voor Nederlands Bijbel Genootschap. Met het project Latino voert het Nederlands Bijbel Genootschap in 2009/2010 een speciale actie voor bijbelwerk in Latijns Amerika. Latino richt zich vooral op sociaal zwakkere mensen zoals: kinderen, ouderen, zieken, mensen met een handicap en gevangenen. Zij krijgen bijbels en bijbelvertalingen aangereikt. Uiteraard is er ook aandacht voor (nieuw) vertalingen van de Bijbel. Voor verdere informatie staat het Bijbel Genootschap in de kerk met een uitgebreide stand. Op de kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstdecoraties, kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal de erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolademelk niet ontbreken. De vuurpotten zullen branden. Het Algemeen Koor zal in de kerk verschillende kerstliederen zingen. Kortom de moeite waard om vrijdag 11 december a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur even te komen kijken. Komt allen.

De Commissie.

Op Pelgrimage naar Santiago de Compostela. (De weg naar Santiago)

In het komende jaar (september 2010) wordt ondergetekende  65 jaar. De dag waarop men met pensioen gaat.

Voor deze datum wil ik graag de maanden juni en juli gebruiken om het – Spaanse gedeelte – van de pelgrimage naar Santiago de Compostela te lopen.

Dat is van de Franse plaats Saint Jean Pied de Port tot aan Santiago de Compostela, zo’n 850 km. door het Spaanse land.

Graag wil ik dit doen om op een wat andere manier bezig te zijn met afscheid nemen van bijna dertig jaar pastoraal werk en mij te bezinnen welke toekomst er voor mij nog open ligt.

Eenvoudig gezegd: wat wil ik nog wel en wat niet meer.

Daarom heb ik gekozen voor deze pelgrimage.

Voor het onderweg zijn en niet zo zeer het einddoel.

 

Onderweg zijn, zoals dat ook in het leven gaat. En op die weg neem je je zelf mee. Er worden vragen opgeroepen zoals: Wie ben je als pelgrim? Durf je je kwetsbaar op te stellen op de weg die je gaat afleggen?

 

Vaak gaan pastores voor op bedevaart zoals naar Lourdes of Kevelaer. Ik wil voor gaan op deze pelgrimage en daarbij de mogelijkheid bieden aan parochianen om deze pelgrimage gedeeltelijk of helemaal mee te lopen.

 

Vandaar dat ik hierbij parochianen wil uitnodigen, jong en oud, om mee te lopen op deze pelgrimstocht of een gedeelte daarvan. Heeft u daar interesse in, stuur dan op korte termijn een mailtje aan w.matti@hetnet.nl of aan het secretariaat van het parochieverband secretariaatpvgz@planet.nl. We zullen dan begin januari 2010 bijeenkomen voor een verdere planning.

 

Wil Matti, pastor.

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

 

Beste mede-parochianen,

 

HET NADEREND KERSTFEEST.

De wijzen moesten een eind reizen !  In de stal van Betlehem stond nog geen webcam zodat men kon inloggen op:  geboorteMessias.com.  Sint Jozef was ook nog niet zo vertrouwd met het sms'en van foto's en filmpjes.

Maar zij hadden dit er voor over, want zij wisten dat er een bijzonder Kind geboren was.  En daar wil je bij zijn.  Op een of andere wijze willen mensen daar nog steeds bij zijn. Tenminste, de Kerstvieringen in onze parochiekerk worden goed bezocht en overal viert men toch iets Kerstachtigs.

Alleen :  wat is er nu zo bijzonder aan dit kindje.  Waarom vieren we wereldwijd al eeuwen de geboorte van Jezus ???

Daarom:  kom naar de kerk toe.  Daar staat de kribbe waar Jezus geboren is en waar met Hem het Christendom geboren is.

Op weg naar Kerstmis ..... nodigen wij u van harte uit voor de verschillende vieringen en activiteiten die in onze parochiekerk plaatsvinden.

 

VERNIEUWING VERLICHTING TORENUURWERK.

Zo'n 15 jaar geleden zijn, mede dank zij de steun van enkele begunstigers (-sters), de vier wijzerplaten op de torenspits van een herkenbare verlichting voorzien.

 

Helaas....   heeft ook hier  "de tand des tijds"  toegeslagen en zijn diverse lampjes stuk, zodat in deze donkere wintermaanden niet meer precies het juiste tijdstip is vast te stellen.  Het bestuur is voornemens om binnen afzienbare tijd alle buislampen van de wijzers en cijfers op de wijzerplaten te vervangen.  In het kader van de energiebesparing is het plan opgevat om deze lampen te gaan vervangen door LED lampen.  Voor dit hachelijke karwei in de toren wordt een ter zake deskundig bedrijf ingeschakeld.

Hoewel montage deels via luiken in de torenspits zal worden uitgevoerd, zijn hiermede desondanks niet onaanzienlijke kosten gemoeid.  U raadt het al ....   elke financiële bijdrage, groot of klein,  is voor deze speciale  "klus"  bijzonder welkom. Op de achterzijde van het parochieblad staan de bankrekening-nummers vermeld, alwaar u uw bijdrage hiervoor (onder nadere vermelding van : ' torenuurwerk ') kunt storten.       Alvast hartelijk dank.

 

NIEUW BEGRAAFPLAATSREGLEMENT.

De laatste jaren groeit bij katholieke begraafplaatsen het bewustzijn van hun eigenheid als begraafplaats.  Er is behoefte gegroeid om de specifieke identiteit van de katholieke begraafplaats nader inhoud te geven. De bisschoppen hebben deze groeiende aandacht voor de eigen identiteit een paar jaar geleden ondersteund met de uitgifte van een handreiking  "Rusten in gewijde aarde".  Als bestuur hebben we de laatste tijd, in samenwerking met de aangestelde vrijwillig kerkhofbeheerder F.A.M. (Frans) Jansen, veel praktisch nut bij het beheer van ons R.K. Kerkhof aan deze handreiking ontleend.

 

Om als parochie ( c.q. lokale kerkgemeenschap) een bijzondere begraafplaats te mogen exploiteren moet worden beschikt over een recentelijk rechtsgeldig en door het bisdom goedgekeurd reglement.  Ons huidige reglement  (vastgesteld op 18-11-1991) voldoet niet meer aan de jongste wetswijzigingen van de Wet op de Lijkbezorging, alsmede de jongste kerkrechtelijke wijzigingen.

Reden waarom het bestuur, mede op grond van aanwijzingen van de kant van het Aartsbisdom, in de bestuursvergadering van 13 oktober 2009 heeft besloten een geheel nieuw  "juridisch-proof"

begraafplaatsreglement vast te stellen. Het op 1 januari 2010 van kracht wordende reglement heeft op 28 oktober 2009 de vereiste goedkeuring van het bisdom verkregen.

 

Maar ..... voor dat wij u een korte uiteenzetting willen geven van de meest in het oog springende wijzigingen, grijpen we als bestuur de gelegenheid aan u allen van het volgende op de hoogte te stellen.  Zonder omhalen kunnen we stellen dat ten aanzien van de exploitatie en beheer van het uit 1871 daterende R.K. Kerkhof sprake is van een unieke situatie. Ons fraai uitziende en goed onderhouden kerkhof wordt tot op de dag van vandaag nog geheel  "gerund"   door vrijwilligers.   Hulde aan al die vrijwilligers ! ( zoals de vaste schoffelaar, de tuin- en onderhoudsploeg, de grafdelvers en de kerkhofbeheerder).  Waar kom je dat anno 2009, in een tijd van commercialisering en afnemend aanbod aan vrijwilligers, nog tegen ?  Uitzonderlijk en uniek, reden om eens een keer via deze nieuwsbrief onze welgemeende dank aan alle vrijwilligers rondom het kerkhof uit te spreken.

De belangrijkste in het oog springende wijzigingen in het nieuwe goedgekeurde reglement zien er als volgt uit.

 

Administratie en registratie :

Het bestuur is verplicht van de overledenen een (openbaar toegankelijk) register aan te leggen, met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats. Dit geldt ook voor de asbussen die op de begraafplaats worden bewaard.  Ook de grafrechten van de nabestaanden komen daarin te staan.

 

Grafrechten :

Die moeten in een schriftelijke overeenkomst (grafakte) tussen bestuur (gedelegeerd aan de kerkhofbeheerder) en rechthebbende worden vastgelegd.

 

Wie kunnen er op deze begraafplaats worden begraven?

a.  Zij die als parochiaan staan ingeschreven en zij die met een parochiaan gehuwd (geregistreerd partner of andere levenspartner) waren;

b.  Oud- parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg e.d. verblijven en die voorheen tot de parochie behoorden.

 

Het recht op een eigen graf kan wettelijk voor maximaal 20 jaar worden verleend.   Verlenging is steeds mogelijk voor een aansluitende periode van maximaal 10 jaar.

Er geldt een wettelijke grafrust van tenminste 10 jaar:  d.w.z. dat bij de laatste begraving nog minimaal grafrecht voor 10 jaar beschikbaar moet zijn.  Zijn er jaren tekort dan zal het grafrecht minimaal met dat aantal jaren moeten worden verlengd. Voor het bewaren van asbussen op de begraafplaats gelden dezelfde rechten als voor een urnengraf.

 

Het grafrecht kan worden overgedragen aan de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of een pleeg- of stiefkind van de rechthebbende.

Een grafrecht is eerst geldig zodra de verschuldigde tarieven zijn voldaan. Deze worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en in het parochieblad gepubliceerd(tegelijk met de begroting voor dat jaar).

 

Ruimen van graven :

Binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en/of beplanting door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na verloop van drie maanden wordt de rechthebbende geacht geen prijs te stellen op het weer in bezit nemen van grafteken en/of beplanting en is het bestuur gerechtigd deze te doen verwijderen en te doen vernietigen (op kosten van de rechthebbende).

 

Soorten van graven :

De begraafplaats kent :

a.   Enkele graven, waarin geen bijzetting mag plaatsvinden.

b. Dubbele graven, waarin twee met namen aangeduide overledenen kunnen worden bijgezet dan wel 1 overledene en 1 asbus / urn.

c.   Kindergraf voor een overleden kind dat niet ouder was dan 12 jaar.

d.   Urnengraf, bestemd voor het begraven van1 of 2 asbussen.

 

Graftekens en grafbeplantingen :

Om grip op het beheer te houden is vooraf een schriftelijke vergunning van het bestuur (gedelegeerd aan de kerkhofbeheerder) vereist, alvorens een grafteken en of beplanting mag worden aangebracht. Bij de aanvraag dient een duidelijke beschrijving met maten en materialen te zijn gevoegd.

 

Gedurende de termijn waarop het grafrecht loopt blijven de graftekens eigendom van de rechthebbende. Het bestuur aanvaardt deze graftekens niet in beheer en is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die zich op de graven bevinden.

 

Contact :

Om één en ander werkbaar te houden heeft het bestuur de bevoegdheden grotendeels gedelegeerd naar de kerkhofbeheerder. Verder is de kerkhofbeheerder gemachtigd de vereiste vergunningen af te geven. Hij is ook bevoegd aanwijzingen aan bezoekers te geven om een passend gebruik van de begraafplaats te waarborgen.   In gevallen waarin het reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur.

 

Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn. Dit neemt niet weg dat er bij u toch nog vragen blijven of juist ontstaan. Schroom niet daarover rechtstreeks contact op te nemen met onze kerkhofbeheerder Frans Jansen, Lochemseweg 43, 7271 WC Borculo, telefoon : 273362.  Ook kunt u desgewenst het bestuur benaderen en het nieuwe reglement eventueel tijdens de openstellingsuren op het parochiesecretariaat inzien.

 

 

FUSIE ONTWIKKELINGEN.

Met het naderen van de datum 1-1-2010 komt de feitelijke fusie binnen ons parochieverband in zicht. Er komt zoals eerder gemeld één nieuw bestuur voor de 12 parochies. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de samenstelling van de Pastoraatsgroep. De werkvelden waar de pastoraatsgroep zich mee bezig gaat houden zijn: Liturgie, Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw. De locatieraad of te wel locale kerkgemeenschap is inmiddels geformeerd en zal zich voornamelijk bezig houden met beheerstaken, zoals de gebouwen, het kerkhof en andere zakelijke afwikkelingen. In de eerstvolgende uitgave in het nieuwe jaar zullen we de beide groepen nader presenteren en meer uitgebreider op de veranderde situatie ingaan.

 

Tot zover de laatste nieuwsbrief in 2009 van het parochiebestuur.

 

 

 

 

      12 en 13 december MOV weekend in

                ons Parochieverband

 

 

Op de 3e zondag van de Advent met aandacht voor de activiteiten van Solidaridad en met een collecte voor Solidaridad.

 

Solidaridad is een ontwikkelingsorganisatie met een droom. De droom dat, wie arbeid verricht een rechtvaardig loon ontvangt. En dat het milieu en de cultuur worden gespaard bij de productie van de goederen die onderdeel vormen van ons dagelijkse consumptiepatroon.

 

Al 20 jaar werkt Solidaridad aan het verwezenlijken van die droom door concrete initiatieven op het gebied van eerlijk handel en duurzame economie. De eerste stap werd gezet in 1988 met Max Havelaar, het fair trade keurmerk voor koffie. In de jaren daarna volgden initiatieven op het gebied van onder andere fruit, kleding en meer recent cacao.

 

Het zijn verhalen van mensen die duidelijk maken dat eerlijke handel werkelijk het verschil maakt in hun leven.  Solidaridad laat zien dat de droom van eerlijke handel geen bedrog is, maar ook dat voor de verwezenlijking van die droom veel inspanningen vereist zijn. Scholing, voorlichting en organisatie van boeren en boerinnen in het zuiden zijn noodzakelijk. Maar ook het omschakelen op milieuvriendelijke productiemethoden en het creëren van een afzetmarkt in Europa. Het zijn allemaal bouwstenen voor een nieuwe wereld waarin een waardige plaats is voor iedereen. Voor een markt waarin niemand wordt weggedrukt of over het hoofd gezien.

 

Traditiegetrouw presenteert Solidaridad zijn werk tijdens de Adventsperiode. In de weken die voorafgaan aan Kerstmis klinken in de kerken prachtige verhalen over nieuwe tijden voor de armen. Over de steppes die gaan bloeien en kromme paden die recht worden gemaakt. Door concreet handelen wil Solidaridad het bijbelse visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe  aarde dichterbij brengen. Door kromme verhoudingen in de economie om te buigen en de markt te maken tot een plek waar recht wordt gedaan door een faire relatie tussen consument en producent. Het verhaal achter het product moet een gezicht hebben. “Je koopt niet iets, maar je koopt van iemand”.

 

In alle kerken binnen ons Parochieverband vragen we dit weekend aandacht voor het werk van Solidaridad, met name voor de cacaoproductie in Ghana en Ivoorkust. De opbrengst van de collecte in deze viering is bestemd voor Solidaridad.

 

Eerlijke handel, van droom naar werkelijkheid.

 

           

 

 

                              

 

 

Buurte mak’n met Lochem

 

In het kader van de bestuurlijke fusie van de 12 parochies van ons parochieverband op 1 januari 2010 heeft u de laatste tijd al met diverse parochies  “kennis “  kunnen maken. 

Met de laatste voorstellingsronde is deze keer de beurt aan de parochies van  Lochem en Baak.

 

 

De St. Josephparochie in Lochem heeft zo’n 1900 parochianen en omvat het stadje Lochem en de dorpen Laren en Barchem. Op een inwonertal van 18.000 inwoners is dus 10 % katholiek tussen heel veel andere gezindten. Het is een stadse parochie. Het stadje is groot genoeg om anoniem te blijven, mocht je dat willen en klein genoeg om het parochieleven gezellig te maken. Het kerkgebouw is  51 jaar oud. Een modern gebouw met de toren ernaast. Vóór die tijd stond er een charmant kerkje, gesticht door de freule van Dorth tot Medler, wat afgebroken is omdat de babyboomers eraan kwamen. Bij nader inzien had men er nu mooi ingepast. Beelden van Cuijpers uit de oude kerk zijn ondergebracht bij het Heilige Beeldenmuseum. Het gebouw voelt vertrouwd omdat  ieder zijn eigen herinneringen daar heeft liggen. De Lochemse kunstenaar Henk Carlier heeft de mooie glas-in-lood ramen gemaakt in de Mariakapel. De Mariakapel is ondanks de eigen ingang niet dagelijks geopend, omdat men niet in staat is permanent toezicht te houden.

Wel 219 vrijwilligers zijn actief in de parochie. Ze zijn er trots op dat zoveel parochianen een steentje bijdragen aan de instandhouding van de St. Josephparochie. Voor nieuwe klussen kunnen ze putten uit een bestand van vrijwilligers, dat zorgvuldig bijgehouden wordt. De contacten worden onderhouden en eenmaal per jaar wordt er een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Twee ochtenden in de week werkt er een secretariaatsmedewerker die geassisteerd wordt door een gastheer of gastvrouw. Dat maakt het veel persoonlijker voor de bezoeker. Alle facilitaire zaken worden als vanzelfsprekend gedaan door de diverse groepen.

Zo werken de drie kosters heel goed samen en verzetten veel onzichtbaar werk. Bij een Eucharistieviering zijn er zo’n 120 mensen aanwezig, bij een W&C viering iets minder.  Na elke viering wordt achter in de kerk koffiegedronken. Daar blijven veel mensen voor ná. Het is ook meteen een goed contactmoment voor het bestuur en voor iedereen die wat kwijt wil.

Er is nog geen officiële pastoraatgroep, maar officieus werkt het al wel. In het parochiebestuur is elk lid contactpersoon voor een aantal werkgroepen. De constructie van een ongedeeld bestuur willen ze in de nieuwe constellatie houden, want het werkt erg goed zo. In alle groepen zit veel deskundigheid en de leden van de liturgische werkgroepen zijn goed toegerust. Dat vindt zich terug in kwalitatief hoogwaardige W&C-vieringen,  avondwakes en uitgeleidediensten. Het bezoeken van zieken en bejaarden wordt verzorgd door een werkgroep die onder diaconie valt. In verhouding zijn er weinig jongeren actief. Een poging met een jongerenbandje in de kerk trok een volle kerk maar weinig jongeren. Ze blijven invalshoeken zoeken voor deze groep.

Er is geen kindernevendienst, maar er zijn wel familievieringen, die met kinderen voorbereid worden. Die kinderen komen van alle basisscholen. De werkgroep familievieringen zorgt hier volledig zelf voor. Dit jaar zijn de Eerste Communie en het Vormsel samen met Joppe gevierd. Een prettige samenwerking! Elke twee maanden wordt er een doopviering gehouden en dan zijn er meestal wel kinderen die gedoopt worden.

De koren zijn de trots van de parochie. Het gemengde koor zingt zowel Nederlands als Latijn en het jongvolwassenkoor zingt alleen Nederlands. Ze hebben elk een eigen publiek.

Lochem is niet  negatief geweest ten aanzien van de fusie, wel zijn er veel kritische vragen voorbij gekomen. Men zag in dat ze voorbereidt moeten zijn op de toekomst. De kerkgemeenschap hecht grote waarde aan de eigenheid van hun gemeenschap. Als die kan worden behouden, ondersteund met een eigen parochieblad, dan kan samenwerking en uitwisseling met de andere parochies op het gebied van liturgie en voorbereiding van de sacramenten een aanwinst zijn.

 

Buurte mak’n met Baak

De Sint Martinusparochie van Baak heeft ongeveer 700 parochianen en bestaat uit de dorpen Baak en Toldijk.  Van oorsprong is Baak katholiek en Toldijk hervormd. Nu zal de verdeling ongeveer gelijk zijn. De kerk is gesticht door de  familie van der Heijden die op Huize Baak woonde. Het kerkgebouw wordt wel de Parel van Baak genoemd.  De Vrienden van de Parel van Baak, zetten zich in om het kerkgebouw met de opbrengsten van rommelmarkten openstelling en rondleidingen in stand te houden.  In 2006 is de restauratie van de kerk gereed gekomen. De kerk is met een glazen wand in tweeën gedeeld. Het voorste gedeelte is het liturgische deel.  Voor het schip van de kerk wordt nog een bestemming gezocht. Een dorpshuis zou een mogelijkheid zijn.

Een dierbaar plekje in de kerk voor veel mensen is Maria van Altijd durende bijstand, die meteen links hangt  als je de kerk binnen komt. Ook de gebrandschilderde ramen zijn prachtig. Vooral het raam van de heilige Martinus, dat bij binnenkomst recht vooruit hangt is geweldig!

Bij een gemiddelde Eucharistieviering komen 50 mensen.  Eéns in de maand is er koffiedrinken ná de dienst en dan blijven er steeds meer mensen meedrinken omdat het toch prettig is om elkaar op een andere manier tegen te komen. De pastoraatgroep speelt dan voor gastvrouw , want dit is dé manier om met elkaar in contact te komen.

Een speciale viering is de Oogstdankviering, die ééns in het jaar, in Augustus, gehouden wordt  bij de veldkapel  aan de weg tussen Wichmond en Baak. Het kapelletje is ooit opgericht door de Katholieke Boeren, later heeft LTO het overgenomen en nu zijn  de vieringen oecumenisch. Op huize Baak wordt ook eens per jaar de contactdag voor zieken en ouderen van omliggende parochies samen gevierd. En dan is er het  feest van St. Maarten op 11 november. Dan is er  een viering  in de kerk met aansluitend  optocht met lampionnen,  fanfare voorop  en chocolademelk toe.

In de parochie zijn 146 vrijwilligers actief waarvan velen met dubbele petten op. Er zijn 4 kosters waarvan er één hoofdkoster is, die de zaak coördineert. Ook met misdienaars en acolieten is Baak niet slecht bedeeld. Na de Eerste Heilige Communie wordt de kinderen gevraagd om misdienaar te worden. En na het Vormsel worden de jongeren aangemoedigd om naar TeenerTime in Zutphen te gaan. Ze worden per mail actief  aangezet om mee te doen, er wordt vervoer geregeld  en ook op school wordt de gelegenheid gegeven om er over te vertellen.

Op school wordt ook onder schooltijd zowel de Eerste Heilige Communie als het Vormsel  klassikaal voorbereid.

De nieuwe pastoraatgroep heeft  voldoende mensen en gelukkig ook jongere mensen. Ze denken  dat het mogelijk moet zijn dat de pastoraatgroepen van  de vier kleinere parochies van Baak, Steenderen, Olburgen en Vierakker (de Vierslag) het jeugdbeleid gezamenlijk oppakken en de jongeren er bij houden zodat ze niet op weg naar volwassenheid het contact met het geloof verliezen.  De pastoraatgroep denkt dat ze echt de ogen en oren van de parochie kunnen zijn. De contacten zijn goed en men weet hen te vinden. De nieuwe parochie wordt met vertrouwen tegemoet gezien. De aanvankelijke negatieve houding is wel over.  Het karakter  van de geloofsgemeenschap  kan gekenschetst worden als betrokken.  De sfeer is heel goed en het is net als bij voetballen; je kunt afwachten of de bal naar je toe komt, maar je kunt ook naar de bal toelopen;  in Baak wordt naar de bal toegelopen.

RONDOM EN IN ONZE KERK.

\

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

 

OPBRENGST COLLECTES

04-10-2009         €     75,72               01-11-2009        €     85,70

10-10-2009         €   121,65               02-11-2009        €   170,14 

18-10-2009         €     61,65               08-11-2009        €     86,55

25-10-2009         €   146,60             

 

Kerst  met  het  Borculo,s  Mannenkoor.

 

Als afsluiting van het jubileumjaar (25 jaar) verzorgt het Borculo,s Mannenkoor op zondag 20 december a.s. om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de Rooms Katholieke kerk van Borculo. Rondom  de kerk staan  vuurkorven en fakkels  om u een warm welkom te heten.  Aan dit concert werken mee: het koor Timeless, de sopraan Belinda Kamps en het Borculo,s mannenkoor. Het geheel staat onder leiding van de dirigent Christo  Guenov.

 

Het mannenkoor nodigt u allen uit dit feestelijke concert mee te vieren.                                       De toegang is gratis.

 

Kerstsamenzang                          

De Raad van Kerken organiseert op vrijdag 18 december om 19.30 uur de Kerstsamenzang in de R.K. Kerk aan de Steenstraat te Borculo.

Voorganger is  Ds. Leurgans met medewerking van Gerlien Hilhorst (fluit) en het koor  De Lofstem.

 

Vormsel 2010

 

In onze parochie wordt er steeds meer  samen gewerkt met de  andere parochies van ons parochieverband Graafschap-Zutphen in januari 2010 worden we zelfs 1 parochie nl HH 12 Apostelen. Wat het Vormsel betreft werkt Borculo al 2 jaar samen met Ruurlo Dit jaar gaan we deze samenwerking nog verder uitbouwen en de voorbereidingen vinden zowel in Ruurlo als in Borculo plaats. Het toedienen van het heilig Vormsel  zal op zaterdag 10 april 2010 in Borculo plaatsvinden. De voorbe-reidingen hiervoor starten al in januari. Op het parochiesecre-tariaat en achter in het kerkportaal liggen hiervoor aanmeldings-formulieren klaar. Lever deze voor 8 januari 2010 in, zodat we u als ouder/ verzorger nog op tijd kunnen uitnodigen voor de informatieavond.

 

Werkgroep Vormsel ,

Nathalie van Workum en Mirjan Nijman

 

Woordem van troost, herkenning en begrip

 

“Voorbij het leven”  is een nieuwe gedichtenbundel van Margriet te Morsche.

Deze 5e gedichtenbundel zal rond Allerzielen, begin november te koop zijn.Gedichten recht uit het hart die gaan over leven en sterven, duisternis en licht, wanhoop en hoop.

Beelden die bij elkaar horen. Een verlies verwerken is zwaar en woorden van troost zijn kostbaar. De juiste woorden vinden valt niet altijd mee. Gedichten kunnen een bron van troost en herkenning zijn die recht uit het hart komt en die mensen voorbij het leven met elkaar mogen verbinden. Bij elke gedicht heb ik een passende afbeelding uitgekozen van kunstschilder Jan Reudink. (www.janreudink.nl)

De bundel is te bestellen via de website www.margriet-afscheid.nl  maar is ook te koop bij diverse boekhandels in Ruurlo, Lochem en Zutphen.

Diakenwijding

Het Pastoraat Team verheugt zich dat er dit jaar 2 diakens gewijd zullen worden, die een benoeming krijgen binnen ons parochieverband.

Op zaterdag 21 november, 11.30 uur, zal de heer Theo ten Bruin, tot permanent diaken worden gewijd.

Op zaterdag 12 december, 10.30 uur, zal pastor Anton ten Klooster, tot transeunt.diaken, op weg naar zijn priesterwijding in mei 2010.

Beide diakenwijdingen zijn in de Kathedrale Kerk Sint Carharina te Utrecht en alle parochianen zijn daarbij van harte uitgenodigd!

 

De diakens zullen in ons Parochieverband zelf voorgaan in een Woord- en Communieviering, maar zullen ook als diaken van dienst regelmatig mede voorgaan met een priester.

Vandaar dat u regelmatig in het Liturgisch Rooster twee voorgangers voor een viering ingeroosterd ziet staan. Een ‘diaken van dienst’  zal enkele taken van een priester overnemen,

zoals daar zijn; Evangelie lezen, Verkondigen, en de Altaartafel klaarmaken voor de Eucharistie.

Wij hopen dat de diakens veel vreugde en voldoening mogen vinden in hun roeping.

 

Namens het Pastoraal Team, F.G.C.M. Hogenelst, pastoor.

 

Allemaal naar Utrecht

Nog even en dan is het zover... dan hoop ik diaken gewijd te worden door aartsbisschop Eijk. Dat gaat gebeuren in de Kathedraal te Utrecht. En alle parochianen zijn van harte welkom! Maar, ik ben kandidaat-priester, waarom dan een diakenwijding?

 

Heel eenvoudig: je moet eerst diaken gewijd worden vóór je priester kunt worden. Dat betekent niet dat de diakenwijding een soort tussenstation is, integendeel. Bij die wijding beloof ik veel: het celibaat, een leven van gebed en gehoorzaamheid aan de bisschop en zijn opvolgers. Daarna word ik opgenomen in het bisdom... Eigenlijk geef ik mezelf aan de Kerk en de Kerk neemt me aan. Daarin lijkt het op een huwelijk, en zo beleef ik het ook.

 

Hoe gaat zo'n wijding precies in z'n werk? Het belangrijkste is dat de bisschop mij de handen oplegt en bidt. Dat eenvoudige ritueel is de kern van de wijding. Wat veel mensen heel indrukwekkend vinden is de litanie van alle heiligen: de wijdelingen -mijn medestudent en ik dus- liggen dan plat op de grond terwijl het koor een gebed tot alle heiligen zingt. Ook naar dat moment zie ik erg uit.

 

Maar goed, ik heb al meer dan tien wijdingen gezien en ik kan het nog steeds niet helemaal goed uitleggen. Daar is het ritueel te indrukwekkend voor, dat moet je meemaken. Kom dus vooral naar de wijding: 12 december om 10.30u in de st. Catharinakathedraal te Utrecht, naast Museum Catharijneconvent

 

Anton ten Klooster, kandidaat priester.

 

“Advent, tijd van bezinning”

Adventsactiviteit voor het Parochieverband Graafschap Zutphen

 

Stiltewandeling in de Advent

In de donkere dagen van de Advent is het goed om samen in beweging te komen.

Daarom is er weer een stilte-wandeling van ongeveer 10 kilometer.

Op zondag 13 december, aanvang half twee bij de Christus Koning kerk,  het Jebbink te Vorden.  Kosten 2 euro (opbrengst is bestemd voor de Adventsactie van Solidaridad). Een stilte wandeling is bij uitstek een moment van bezinning en reflectie met de natuur als inspiratiebron.

De natuur kan ons leren wat innerlijke stilte is. 

Stilte heb je nodig om de vrede in jezelf te vinden.

Stilte kun je zien, kun je horen. Laat de stilte spreken.

Aanmelden is niet nodig mag echter wel:  Margriettem@gmail.com

 

Eerlijke cadeaus in de Wereldwinkel

Wilt u met de feestdagen iemand verrassen met een eerlijk cadeau of product met het Max Havelaar keurmerk loop dan eens binnen bij de wereldwinkel aan het Muraltplein.

Onze ‘wereldgeschenken’ zijn met liefde en groot vakmanschap geproduceerd door boeren en ambachtslieden uit Azië, Afrika en Zuid en Midden Amerika. Zij ontvangen voor hun werk een eerlijke prijs en kunnen zo zelf hun leefomstandigheden verbeteren.

Met een geschenk uit de wereldwinkel doet u uw relaties hier en de producenten daar een groot plezier. Onze medewerkers helpen u ook graag met het samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkelcadeaubon. Wilt u meerdere pakketten samenstellen, kom dan tijdig langs zodat er nog artikelen besteld kunnen worden. Ook voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draagt u een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen.

 

De medewerkers van de Wereldwinkel aan het Muraltplein

 

Goede voornemens ...

Gaat u met ons mee op bedevaart naar Lourdes in 2010 ?

 

Ook in het komende kalenderjaar 2010 gaan we weer op bedevaart naar Lourdes. We hopen dat er uit al onze twaalf parochies weer een flink aantal mensen meegaan. De VNB is weer de reisorganisatie. We reizen ditmaal alleen per vliegtuig, van woensdag 28 april t/m maandag 3 mei 2010. Het wordt weer een volledig verzorgde bedevaartreis, voor gezonden en zieken, voor parochianen een hun reisgenoten! Gaat U mee…?

 

Misschien is het een lang gekoesterde wens? Misschien aarzelt u nog? Misschien hebt u een bijzondere reden of intentie om eens op bedevaart te gaan? Bij Maria kan dat. Misschien hoeft het niet zo zeer voor uzelf, maar wilt u wel een keer iemand begeleiden; ouders, familielid, goede kennis of een zieke. Of misschien wilt u wel iemand een bijdrage geven zodat die lang gekoesterde wens uit kan komen op bedevaart te kunnen. Ook dat kan; bijvoorbeeld bij een huwelijkjubileum of een bijzondere verjaardag? U kunt alleen mee gaan of met meerderen.

 

De bedevaart wordt verzorgd door de VNB en heeft een Nederlandstalig programma. Hulpmiddelen die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of rollator, zijn ook daar te leen: alles wordt voor u geregeld. Het is heel bijzonder om tijdens deze reis een Internationale Hoogmis bij te wonen in een grote ondergrondse kerk met 20.000 mensen van alle nationaliteiten. Of je kunt ook in je eentje een kaars op steken, ‘s avonds bij de grot… Maar ook een bustocht door de Pyreneeën (vrije keuze) is ook een beleving op zich. Lourdes blijft een bijzondere plaats, waar mensen uit alle delen van de wereld elkaar ontmoeten, samen bidden en hun geloof beleven, maar ook de gezelligheid van vakantie ervaren. Een Lourdes-reis is een geweldig voornemen… Maar laat het niet bij een voornemen blijven!

 

De informatieavond is op

dinsdag 19 januari 2010

 

 om 19.30 uur in de parochiezaal

van de Christus Koningkerk

 aan het Jebbink 8 te Vorden.

De koffie staat klaar!

 

Pastoor Hogenelst gaat mee voor de geestelijke begeleiding. Wilt u alvast meer weten over deze reis, of denkt u erover om als vrijwilliger mee te gaan naar Lourdes, dan kunt u contact opnemen met ons:

 

Mw. Willy Hermsen, Vierakker/Zutphen tel. nr: 0575 - 520845

Mw. Riekje Rijk; geestelijk verzorger Stichting Sutfene, locatie Leeuwerikweide Zutphen tel. nr: 06-13182098.

Of met pastoor F. Hogenelst; Parochieverband Graafschap Zutphen, Voor het telefonisch spreekuur zie uw parochieblad.

 

Hopelijk gaan samen op weg naar Lourdes maar wellicht ieder geval tot ziens op dinsdag 19 januari 2010 in Vorden!

 

 

Met de misdienaars op stap

 

Zaterdag, 29 augustus 2009

 

Het is ongeveer 9.00 uur in de morgen als de misdienaars zich komen melden om weer eens heerlijk met elkaar op stap te gaan.

Er zijn ook twee gastmisdienaars uit Ruurlo aanwezig die graag mee willen. En warempel, pastoor Hogenelst en de aankomende versterking van het pastoraal team, Anton ten Klooster gaan ook mee zodat we in totaal met 22 personen vertrekken naar Attractie & Vakantiepark Slagharen.

Het weer is wat wisselvallig met af en toe een bui maar dat deert ons niet. Bij de ingang van het park krijgen we bijna een V.I.P. behandeling want Anton ten Klooster blijkt daar nogal bekend te zijn. (heeft daar veel vakantiewerk gedaan). Hij wijst ons een mooie plaats aan om als centrale plek te dienen voor de opslag van tassen en als meldpunt.

In het kort wat afspraken gemaakt en weg is iedereen, op weg naar al die leuke, spannende en soms gevaarlijk ogende attracties. De misdienaars en sommige begeleiders (tevens chauffeurs) deinzen nergens voor terug en gaan rustig over de kop in die grote schommels of in de looping star. In de 4D-Filmteatertent is het een griezelige vertoning met ratten, slangen, en geraamtes. Op spannende momenten voelen we de wind en beginnen de zitbanken te trillen. Het is tijd om een patatje te eten en wat te drinken en om te kijken of iedereen het nog naar zijn zin heeft. Nou dat gaat nog prima, ze willen nog niet naar huis. Iedereen gaat weer snel naar de attracties en ook de begeleiders moeten weer zonodig overal inzitten. Ook de pastoor gaat rustig in een onderwater spookhuis en is niet bang, ik heb het met eigen ogen gezien. Aan het eind van de middag is het weer verzamelen en lopen we naar de auto’s. Het is weer tijd om terug te gaan naar Borculo en Ruurlo.

Begeleiders en misdienaars, het was weer een fantastische dag.

Tot volgend jaar maar weer.

 

No. 7 – Oktober/ November 2009

EN  WIJ,  WAT  MOETEN  WIJ  DOEN  ?

 

“Een wijze rabbi bemerkte op een dag dat er bij de ingang van de synagoge een offerblok was geplaatst en deze ontdekking greep hem zo aan dat hij onmiddellijk het bestuur in vergadering bijeenriep:  “Wat hebben jullie nu gedaan ? “,  zo begon hij op verontwaardigde toon,  “jullie hebben bij de ingang van de synagoge een offerblok neergezet en dat is een groot schandaal”.

Aarzelend vroeg één van de bestuursleden waarom hij hier nu zo verbolgen over was. Daarop antwoordde de rabbi:  “Tot nu toe was het de gewoonte in onze gemeente dat ieder die een arme op zijn weg tegenkwam hem een aalmoes gaf.  Dan stond hij oog in oog met een ellendige en zag met eigen ogen zijn armoe.  Door dat offerblok kun je voortaan je ogen sluiten en je hart zal niet meer worden geraakt door de nood van de armen”.

 

En wij, wat moeten wij doen ?  Dit is niet allen een vraag die de mensen lang geleden aan Johannes de Doper stelden (Luc.3,  10-14), maar het zou een vraag moeten zijn die wij Christenen vandaag de dag aan onszelf mogen stellen. Wat moeten wij doen. Johannes gaf als antwoord:  “Wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.”

De maand oktober is van oudsher Wereldmissiemaand, met Wereldmissiedag voor kinderen op zondag 4 oktober en Wereld-missiedag op zondag 18 oktober, de dag van de wereldkerk.

Dat vieren we wereldwijd en ook in onze geloofsgemeenschap.

We geven aandacht aan projecten in de derde wereld.  De vele, vele kansarmen mensen zonder toekomst, zonder werk, zonder een dak boven hun hoofd, zonder eten: ze blijven een beroep op ons doen. En wij wat moeten wij doen ?  Ons laten raken door het Evangelie, het woord Gods. Geraakt worden, missionair worden, is gevoelig worden voor het onrecht dat velen moeten ondergaan, dag in dag uit.

De projecten die we ondersteunen zijn er op gericht mensen hun eigenwaarde terug te geven.  Elk mens is belangrijk in de ogen van God, elk mens mag ervaren dat hij of zij er toe doet. Vandaar ook dat oude chassidische verhaal van die wijze rabbi. Dat je oog in oog staat met de andere en geconfronteerd wordt met de ellende van de ander.  Missie is geraakt willen worden en vanuit die geraaktheid in actie komen.

Missie vraagt ons om anders te gaan leven. Geloven is zien en gelovig zien is bewogen worden door wie en wat je ziet en van daaruit in beweging komen.  Geloven is :  opstaan en op weg gaan, naar al diegenen, dichtbij en veraf, die vragen om mens te mogen zijn.  Om evenbeeld van God te mogen zijn en dat je daar ook de kans voor mag krijgen. Wat wij mogen doen, is onze missie waarmaken, zodat ons geloof niet verdort, afsterft en verwordt tot een dood geloof;  een geloof dat zich niet vertaalt in barmhartigheid en gerechtigheid naar al die anderen toe.

 

De vraag  “En wij, wat moeten wij doen ? “ daagt ons uit om deze missionaire opdracht aan te gaan.

 

Namens het Pastoraal Team  van het Parochieverband,

Wil Matti, pastor.

 

 

 

 

 

  Wereldmissiemaand 2009 steunt parochies wereldwijd

 

   Missio richt blik op Bougainville in de Stille Oceaan

 

Bougainville!  Paradijselijk oord of vergeten eiland in een     uithoek van de wereld?  In de jaren negentig werd er een  bloedige burgeroorlog uitgevochten, die aan 20.000 mensen het leven kostte. Sinds het vredesakkoord van 2001 wordt gewerkt aan de wederopbouw van het eiland. De katholieke kerk speelt daarin – onder leiding van de Nederlandse missiebisschop Henk Kronenberg -  een belangrijke rol.

 

Kijk voor informatie op www.missio.nl

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

Beste mede-parochianen,

 

TER INLEIDING

Meerdere keren hebben we uw bijzondere aandacht gevraagd voor de fusie en samenvoeging van de 12 parochies binnen ons parochieverband. De  “fusietrein”   rijdt nog steeds op schema. Maar …  deze keer zijn we even op het tussenstation Borculo uitgestapt om aan u allen opening van zaken te geven voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen boekjaar.

       FINANCIELE JAARREKENING 2008.

Voorafgaand aan onze presentatie van de verkorte versie van de jaarstukken hebben wij gemeend u op het volgende te wijzen. Ook dit jaar is de door het bestuur als zodanig vastgestelde jaarrekening 2008 volgens de voorgeschreven kerkelijke voorwaarden gecontroleerd door een Accountant-Administratieconsulent. Volgens de beoordelingsverklaring van Grip Accountants en Adviseurs N.V.  is niets gebleken op basis waarvan zij zouden moeten concluderen dat de rekening en verantwoording over 2008 geen getrouw beeld geeft.  Wij zijn bij deze onze penningmeester dan ook erkentelijk voor de correcte verwerking van de boekhouding van onze parochie.

 

Verheugd kunnen wij u ook deze keer andermaal een sluitende jaarrekening aanbieden.  Als hoofdredenen valt hiervoor aan te voeren het consequente en stelselmatig handhaven van de eerder door het bestuur overeengekomen en ingezette bezuinigingsdoelstellingen. Daarbij vermelden we nog dat met de niet geringe en belangeloze inzet van al onze vrijwilligers (sters) een wezenlijke bijdrage is geleverd aan ons  “ zuinige financiële beleid”  in het afgelopen boekjaar. Met nadruk wijzen wij u in dit verband er ook nog op dat het daarnaast ook is gelukt om ten laste van de exploitatie geringe toevoegingen te doen aan de vaste groot onderhoudsreserve e.d. (waaronder die van het RK Kerkhof). Overigens is hieraan eveneens een niet onaanzienlijk bedrag voor de gerealiseerde verwarmingsinstallatie in de kerk en de niet gedekte kosten voor het stormschade-herstel onttrokken.

De uitgevoerde bestedingen voor aangelegde verwarmingsinstallatie hebben totaal €  45.946,-- bedragen. Helaas hebben we de stijgende lijn v.w.b. de bijdragen van parochianen( over 2008 : € 53.094,00) niet kunnen continueren.

Ten opzichte van het vorig boekjaar valt een verlaging te constateren van 5 %.  Met betrekking tot de kerkbijdragen (i.c. actie Kerkbalans) merken we tot slot nog op dat het aantal parochianen de laatste tijd afneemt, maar dat de verleende kerkbijdragen ietwat zijn opgetrokken.

 

De verkorte jaarrekening 2008 ziet er als volgt uit :

 

LASTEN                       Werkelijk          Werkelijk          Begroting

                                      2007                 2008                 2008   .     

1. Persoonskosten       20.711              19.615              20.009

2. Onroerend goed       20.939              19.871              12.510

3. Rente schulden              851                  869                  935

4. Kosten eredienst         5.521                5.241                 4.741

5. Pastorale kosten         2.117                2.494                4.200

6. Verpl. Bijdragen          8.584                7.161                8.650

7. Overige kosten           3.672                4.440                2.900  

Totaal                        62.395              59.691              53.945

 

BATEN                       

8. Kerkbijdragen e.d.    55.683              53.094              52.750

9. Opbr. Reserves          6.712                6.597                6.439

Totaal                        62.395              59.691              59.189

Voordelig saldo                               0                       0               5.244

 

Toelichting bij de diverse baten en lasten over 2008 :

1.      De kosten voor het pastorale team (4 Fte), organisten en dirigenten zijn licht afgenomen.

2.      Betreft het periodiek onderhoud aan de gebouwen, energiekosten, zakelijke lasten en reservering voor groot onderhoud en afschrijvingen.

3.      Rente van gestorte bedragen van parochianen, waar pastorale verplichtingen tegenover staan.

4.      Gebruikelijke altaarbenodigdheden, liturgieboekjes e.d.

5.      Kosten voor pastorale zaken, w.o. het parochienieuws e.d.

6.      Bijdragen aan het Aartsbisdom, P.C.I. en Raad van Kerken.

7.      Dit betreffen o.a. de vaste accountantskosten, kosten parochiesecretariaat, porti, telefoon en kosten pastorie.

8.      Hierin zijn opgenomen de kerkbijdragen (t.w. Kerkbalans), collecteopbrengsten en overige inkomsten uit bijzondere vieringen e.d. (dopen/huwelijken/uitvaarten).

9.      Betreft opbrengsten uit bezittingen en rentebaten.

 

Voor eventuele nadere vragen over de voorgaande jaarcijfers kunt u telefonisch contact met onze penningmeester mevrouw C. Erinkveld-Hendriks opnemen.  (telefoon ’s-avonds: 0545-482241).

 

       WIE GEVEN WE WAT EN HOE ?

Vanaf 1 januari 2008 is de regeling inzake schenkingen en giften aan kerkelijke instellingen gewijzigd. Zoals gebruikelijk duurt het dan nog enige tijd voordat iedereen op de hoogte is en gebruik maakt van de nieuwe regels. Om uw geheugen, indien nodig, wat op te frissen dit stukje in het parochienieuws.

 

Als u vroeger een schenking of legaat deed (schriftelijk via de notaris of administratie-accountant), dan moest de kerkelijke instelling 20% van het bedrag afdragen aan de penningmeester van het koninkrijk Nederland. Soms ook werd door de schenker bepaald dat hij of zij dit schenkingsrecht voor haar rekening nam. Maar kortom hoe je het ook regelde, er ging altijd 20% naar de staat der Nederlanden.

Sinds 1 januari 2008 is het zo geregeld, dat van een schenking aan een kerkelijke instelling geen belasting (schenkingsrecht) meer hoeft te worden betaald. Een kerkelijke instelling wordt automatisch beschouwd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook andere instellingen, stichtingen, verenigingen etc. kunnen als ANBI beschouwd worden, maar die moeten dat eerst aanvragen bij de belastingdienst.

 

Mogelijk, dat de wijziging van de wet (geen schenkingsrecht meer te betalen), de noden van de medemens of het warme hart voor onze parochie voor u aanleiding zijn,  om in deze tijd van het naderende jaareinde en voorzichtig balans opmaken, om een bedrag te schenken aan de R.K. parochiegemeenschap te Borculo.

U hebt dan twee mogelijkheden. U kunt schenken aan de R.K. Parochie, die de schenking dan inzet voor het draaiende houden van de parochie. U kunt bij de schenking ook aangeven, dat u schenking alleen voor een bepaald doel mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de kerk.

De tweede mogelijkheid is om een bedrag te schenken aan de Parochiële Caritas Instelling (kortweg de PCI). Dit geld wordt dan gebruikt voor de mens in nood zowel binnen als buiten de parochie. Ook hierbij kunt u weer aangeven welk bestemming u wenst. Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn en u wilt wat doen op dit gebied dan zijn zowel de penningmeester van het parochiebestuur als de voorzitter van de PCI gaarne bereid u te bezoeken om een en ander nader toe te lichten. Achter op de omslag van dit parochieblad vindt u hun namen, adressen en telefoonnummers. Ook onder de nieuwe parochie van de Twaalf Apostelen, die per 1 januari 2010 van start gaat, is het mogelijk de schenking met name te bestemmen voor de locatie Borculo. De schenking wordt dan binnen de locatie Borculo besteed. Ook met betrekking tot de PCI.

 

Tot slot nog het volgende. Een schenking of gift (hier valt ook de jaarlijkse kerkbijdrage onder) kunt u bij de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting aftrekken van uw inkomsten. Soms kan het beter zijn dat u de jaarlijkse kerkbijdrage voor meerdere jaren tegelijk betaalt om boven de drempel te komen die geldt voor het mogen aftrekken van giften. De man/vrouw, die u belastingaangifte verzorgt, kan u hier alles over vertellen.

                       

Het bestuur van de R.K. Parochie en de PCI

   TUSSENSTAND  KERKBALANS  2009.

Kerkbalans is en blijft voor onze parochie de belangrijkste bron van inkomsten, naast natuurlijk de inkomsten uit collectes, mis- en gebedsintenties en voor liturgische vieringen e.d.

 

Kortom … onze parochiekerk kan niet zonder uw geest, uw handen, maar vooral ook niet zonder uw financiële steun.

Zonder uw periodieke of jaarlijkse geldelijke bijdrage is het nu éénmaal   “godsonmogelijk”   om een actieve en vooral financieel gezonde parochiegemeenschap draaiende te houden.  Ook na de komende bestuurlijke fusie (HH. Twaalf Apostelen)  zijn we als lokale geloofsgemeenschap volledig afhankelijk van uw geldelijke bijdragen.

 

Gelukkig hebben de laatste tijd al vele parochianen gehoor gegeven aan ons verzoek om de jaarlijkse of periodieke kerkbijdrage (d.w.z. de machtigingen) enigszins te verhogen.

Als alles meezit hopen en verwachten we dat we ook voor dit jaar weer een geraamde jaaropbrengst van     32.000,--  zullen  “binnen” halen.  Over het boekjaar 2008 bedroeg de werkelijke opbrengst totaal :    32.072,--.

 

Verschillende parochianen dragen doorgaans hun kerkbijdrage in het 4e kwartaal van 2009 of tegen het einde van het jaar af.

Kortom een vriendelijk verzoek aan diegenen, die de bijdrage aan Kerkbalans 2009 nog niet hebben betaald, dit alsnog te doen.

 

Alvast hartelijk dank voor uw gedane of nog te regelen bijdrage.

 

Tot zover deze  “nieuwsbrief” van het parochiebestuur.

 

 

 

In het kader van de bestuurlijke fusie van de 12 parochies van ons parochieverband op 1 januari 2010 heeft u de laatste tijd al met diverse parochies  “kennis “  kunnen maken. 

Tijdens de voorstellingsronde is deze keer de beurt aan de parochies  van  Ruurlo  en  Olburgen.

 

 

Buurte mak’n met Ruurlo.

 

De geloofsgemeenschap van de St. Willibrorduskerk van  Ruurlo telt zo’n 1200 parochianen. Hooguit één vierde van de mensen in Ruurlo die kerkelijk gebonden zijn, is katholiek. De verhouding met de andere gelovigen is heel goed, zó goed, dat men over en weer, met gesloten beursen,  gebruik maakt van elkaars kerkgebouwen als groot onderhoud gepleegd moet worden. De kerk stamt uit 1870 en is door Cuijpers ontworpen. De familie Van Dorth tot Medler was, net als in Kranenburg, de grote geldgever. Het is een klein, licht kerkje, zonder pilaren met maar 250 zitplaatsen. Daar kunnen dus niet alle gelovigen tegelijkertijd in. Met Kerst moesten wel eens mensen naar huis gestuurd worden.  Toen met Borculo samen de Eerste Communie gevierd werd, zat het bommetje vol. Er zijn drie koren die ieder hun eigen publiek hebben en zo kunnen de kerkgangers  een beetje verdeeld worden. De kwaliteit van de koren wordt alom geprezen.

 

De beelden en de ramen in de kerk komen ook uit het atelier van Cuijpers. Een paar jaar geleden is op het priesterkoor een oud raam in ere hersteld, dat 60 jaar verborgen was; dichtgemetseld.

Toen die rare ronde plek in de achtermuur opengemaakt werd, bleek dat er nog 70 % van het oude glas aanwezig was. Terug  van de glazenier is het  nu ’t pronkstuk van de kerk.

 

Er zijn wel 300 vrijwilligers en men probeert de diverse taken door veel mensen te laten uitvoeren, zodat niemand té zwaar belast wordt en iedereen maximaal betrokken wordt bij het reilen en zeilen van de parochie. Dit versterkt de gemeenschap.  Daags voor Oudejaarsdag wordt er voor al die vrijwilligers een oliebollenfestijn gegeven en dat is een succes.  Het kerkbestuur, waarvan nu nog de leden de diverse werkvelden aansturen,  heeft goede voelhoorns in de gemeenschap en houdt graag de lijnen kort, zodat men elkaar weet te vinden. Om jongeren bij de parochie te betrekken bestaat (nog) geen specifiek beleid.

Voor als er op zondag géén dienst is heeft men een mooie oplossing gevonden. De kerk wordt gewoon open gedaan en een vrijwilliger zet mooie muziek op en gaat rustig in een hoekje zitten lezen, terwijl ondertussen iedereen die toch even naar de kerk wil, daarvoor de gelegenheid heeft.

 

In de vakanties is op dinsdagmorgen, als het secretariaat open is, ook de kerk open en ook dan komen er regelmatig bezoekers.

De pastorie is bewoond door een echtpaar dat actief betrokken is bij parochiezaken. Dat wordt prettig gevonden. Zonder dat de bewoners nu overlopen worden door mensen die voor allerlei  wissewasjes  aanbellen, blijkt het handig te zijn, dat als de nood aan de man komt er een vertrouwd gezicht is, dat de weg weet.

Ruurlo is een echte plattelandsparochie. Veel mensen wonen hier al hun leven lang en de sociale controle is navenant groot, maar dat wordt niet als last ervaren maar als meeleven.

 

Aanvankelijke was men niet blij met de fusie , maar na een presentatie, die helderheid verschafte over veel zaken, begreep men dat de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de eigen geloofsgemeenschap bij zichzelf ligt. Nu wordt  1 januari  2010 met vertrouwen tegemoet gezien.  Samenwerking met Lochem en Borculo bestond al bij Huwelijksvoorbereiding, Eerste Communie, Doop en Vormsel. Er is bij de kerk een goede ruimte om dit soort bijeenkomsten te houden.

 

Met de fusieparochie blijft het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich verantwoordelijk voelen voor de parochie, zodat het een ding van de hele gemeenschap is.

 

                       

 

Buurte mak’n met Olburgen

 

De kerk van de Heilige Willibrordus in Olburgen hoort bij  de kleinste geloofsgemeenschap van onze toekomstige parochie. Van het dorp Olburgen met zo’n 280 mensen zijn er 200 katholiek. Rha, wat ook bij de parochie hoort, heeft slechts zo’n 50 inwoners. Van ouds her is bijna iedereen rooms. Het land om Olburgen is lang in bezit geweest van de Duitse orde, die in Dieren een zetel had. In de tijd van de reformatie is veel land verkocht aan rijkere pachtboeren. De kerk,  een mooi neogotisch kerkje, is in 1868 gesticht  door 6 of  7 rijke boeren. Net zo als de schuurkerk die er 100 jaar eerder stond. Daarvóór ging men in Drempt ter kerke. De parochie heeft geen geldgebrek doordat er in het verleden veel grond geschonken is en het geld van verkochte stukken grond goed belegd is. 

Als het koor zingt dan komen er 40 mensen naar de eucharistieviering. De liederenkeus is de laatste tijd moderner geworden. Men zit op het koor omdat men graag zingt en als er niet in de kerk zou worden gezongen, dan zouden de mensen toch op het koor zitten.

 

Er is nog geen echte pastoraatgroep. Er zijn 80 vrijwilligers. De werkgroepen die er zijn organiseren zichzelf grotendeels, zoals de groep die de begraafplaats onderhoudt. De bedoeling is nu om de leiders van de bestaande groepen voor Liturgie, Bezoek en Vormsel & Communie,  om te vormen tot pastoraatgroep, die dan ook in de locatieraad vertegenwoordigt gaan worden.  Op het gebied van H. Vormsel en 1ste  H. Communie wordt samengewerkt met Steenderen en Baak. Na het Vormsel raken ze de jeugd, net als bij de meeste andere geloofsgemeenschappen, ook een beetje kwijt. De (kleine) katholieke school in het dorp, levert een paar misdienaars, genoeg voor nu.

 

De gemeenschap van Olburgen is zo klein dat  het parochieblad ook als dorpsbode functioneert. Ook nieuws van ZijActief,  schoolpublicaties  en de Oranjevereniging staan erin. Heel wat niet-parochianen zijn dan ook abonnee. De kerk is de bindende factor in deze kleine hechte gemeenschap. Dat is ook een beetje de angst voor de toekomstige ontwikkelingen. Als er toch kerksluitingen zullen komen en het lot zou op Olburgen vallen, dan zou dat de pest voor de dorpsgemeenschap zijn.

 

Bij de beslissing tot fusie heeft iedereen vrij vlot geaccepteerd dat het nu eenmaal zo is en men snapt dat men de geloofsgemeenschap zelf in stand moet houden.

De kerk is door de week niet open voor bezichtiging of om een kaarsje aan te steken, behalve op vrijdag als de mis wordt opgedragen voor Dora Visser. Dorothea Visser was in de tweede helft van de 19e eeuw huishoudster van pastoor Kerkhof.  Ze was veel ziek en kreeg op een gegeven moment de wonden van Christus, de zogenaamde stigmata. Tijdens haar leven is daar geen bekendheid aan gegeven, maar het is wel gedocumenteerd. Ze is in Olburgen overleden en ligt op het kerkhof begraven. Jaren na haar dood is op haar voorspraak een aantal mensen genezen en daarop is in Rome een Zaligverklaring aangevraagd. Een hele groep mensen, vooral uit Gendringen, waar ze geboren is, komt  iedere vrijdag naar de mis die ter harer ere wordt opgedragen. Als de Zaligverklaring doorgaat en er meer bedevaartgangers komen dat kan het best zo zijn dat de kerk vaker open zal gaan.

 

Van de nieuwe parochie verwacht men niet direct voordeel, maar het lijkt onontkoombaar dat bijvoorbeeld de dichtbij elkaar gelegen geloofsgemeenschappen van Vierakker, Baak, Steenderen en Olburgen, meer zullen gaan samenwerken en op de langen duur  naar één geloofsgemeenschap zullen groeien.  Zo kun je met zijn allen misschien meer doen om mensen tussen 18 en 40 jaar, die nu steeds vaker afhaken, weer bij  de kerk te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

VAN HET PASTORAAL TEAM:

Beste Parochianen,

 

Al gedurende enige maanden is onze collega pastor Jaap van Kranenburg ziek.

Ziek geworden van de te grote werkdruk en het soms zo moeilijk nee kunnen zeggen. Het werd hem allemaal wat te veel. Soms maakt je lichaam dan duidelijk dat je gewoon niet alles meer aankunt en dat je een stapje terug moet doen. In overleg met de bedrijfarts heeft pastor Van Kranenburg rust nodig. Als team hopen we van harte dat hij in november/december weer langzaam zijn werk opneemt en in januari as. weer de oude is qua gezondheid.

 

Mocht u hem een kaartje willen sturen, dan zal pastor Jaap van Kranenburg dat zéér opprijs stellen. U kunt dat sturen naar Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden.

 

Namens het pastoraal team

pastor Wil Matti

 

WIJDING TOT PERMANENT DIAKEN (Deo volente)

 

Mijn naam is Theo ten Bruin (58 jaar) en ben parochiaan van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Joppe behorend bij parochieverband Graafschap-Zutphen (HH Twaalf Apostelen). Van beroep ben ik leraar. De afgelopen 8 jaar was ik leidinggevende in het voortgezet onderwijs. Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. In 2004 startte ik bij Fontys Hogescholen met de studie theologie. Na het 2e studiejaar stapte ik over naar de diakenopleiding van het Aartsbisdom Utrecht. In juni jl. rondde ik de diakenopleiding af na vijf mooie en leerzame jaren van studie en praktische vorming. Mijn eerste stage vond plaats in verpleeghuis ‘De Molenberg’ te Groenlo en afgelopen studiejaar in parochieverband Bethlehem te Doetinchem.

 

Als gelovig mens voelde en voel ik een sterke roep om van mijn geloof werk te maken. Er voor God en mensen te zijn, juist op plaatsen waar nood, onrecht en pijn schrijnend aanwezig zijn. Daar te zijn waar het gelaat van Jezus in de lijdende mens zichtbaar is, in het geloof dat ik Gods dienaar mag zijn in de liefde van Christus.

 

De permanente diaken houdt zich bezig met de dienst van de liefde, het Woord en de liturgie. Hij staat in kerk en samenleving. Waar liefdeloosheid en ongerechtigheid heersen liggen zijn taken. De diakenopleiding spreekt van omzien naar zorg, gerechtigheid en verzoening. Zoals Jezus zei: ’Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’. Jezus maakt dit zichtbaar voor aanvang van het Laatste Avondmaal wanneer Hij de voeten wast van zijn leerlingen.

 

Op zaterdag 21 november 2009 zal Aartsbisschop W.J. Eijk mij in een plechtige H. Eucharistieviering wijden tot permanent diaken in de Kathedrale kerk Sint Catharina te Utrecht aanvang 11.30 uur. Er zullen dan tevens twee medestudenten tot diaken gewijd worden. Mijn benoeming zal plaats vinden in uw parochieverband Graafschap-Zutphen. Ik verheug me er op te werken in dit mooie parochieverband. Moge Gods zegen rusten op ons werk.

 

Theo ten Bruin, kandidaat diaken

 

EVEN VOORSTELLEN

 

Ik ben Jan van Heugten en sinds ruim een jaar volg ik de diakenopleiding van het Aartsbisdom Utrecht. Deze opleiding duurt normaal vier jaar maar omdat ik al een ruime vooropleiding heb genoten aan de Fontys Hogeschool Theologie en Levenbeschouwing mocht ik instromen in het 3e jaar van de diakenopleiding. In het 4e jaar van deze opleiding wordt van mij verwacht dat ik stage ga lopen in een parochie en/of parochieverband, waar ik mij voornamelijk zal richten op de diaconie binnen het basispastoraat. Dat zal oriënterend en waar mogelijk handelend zijn.

 

Samen met Hermien mijn echtgenote woon ik ruim 15 jaar in Vorden. We zijn daar beiden actief betrokken bij de katholieke geloofsgemeenschap. Hermien als secretaresse van de PCI en Ik als lid van de werkgroep Pastoraat en Liturgie. De meeste parochianen kennen mij echter omdat ik regelmatig voor mag gaan in vieringen en als er geen koor is als cantor optreedt.

 

Ik zal tijdens mijn stage, die tot ongeveer maart 2010 zal lopen vooral actief zijn in de parochies van Zutphen, maar "uitstapjes" naar andere parochies binnen het parochieverband Graafschap-Zutphen zijn zeker mogelijk.

 

Ik ben het pastoresteam dankbaar dat ze mij een stageplaats gegund hebben. Ik denk dat ik veel van hen kan leren en dat is ook de bedoeling van de stage. Pastor Wil Matti zal mijn stagebegeleider zijn. Ik heb er veel zin in en hoop u eens te ontmoeten.

 

Jan van Heugten

 

DE BEZINNINGSDAG 2009

De  PCI, de parochiële caritas instelling, heeft besloten de bezinningsdag 2009 dit jaar niet te  houden. 

De P.C.I. heeft ervaren dat de behoefte van mensen om deel te nemen aan de bezinningsdag minder is geworden. De PCI heeft dan ook de mening dat de bezinningsdag zoals deze de afgelopen jaren werd gehouden niet voldoende aanslaat bij de doelgroep waarvoor deze dag georganiseerd wordt.

De PCI vind het jammer dit besluit te moeten nemen maar wil niet alleen bij het afschaffen blijven, wij willen graag iets anders doen, iets organiseren voor onze oudere parochianen.

Wij zoeken dan ook via het parochieblad naar een andere activiteit (manier) van samen zijn met onze ouderen en zieken.

Misschien zijn er mensen in de parochie die nieuwe verfrissende ideeën hebben om een andere invulling aan deze dag te geven.

Het PCI .

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Kinderen vanaf groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. worden in de gelegenheid gesteld zich op te geven voor de Eerste Heilige Communie.

Een opgave-formulier ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat (zie openingsuren elders in dit blad). Omdat wij graag willen weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen willen we u vragen uw kind zo spoedig mogelijk op te geven. Afhankelijk van het aantal kinderen dat mee wil doen, zal er een datum worden gepland. Wanneer de groep voor 2010 kleiner is dan 10 kinderen, wordt het eerstvolgende communiefeest waarschijnlijk in 2011 gepland.

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie Borculo,

Diana Sterenborg en Mirjan Nijman

 

 

 

 

BIJBEL 10 DAAGSE 2009.

 

23 OKTOBER TOT EN MET 1 NOVEMBER

 

Het thema van de Bijbel10daagse 2009 is Verhalenkaravaan. Tien dagen staan bijbelverhalen centraal. In verhalen van de Bijbel kom je mensen tegen die, hoe verschillende ze ook zijn, dezelfde eigenaardigheden, kwaliteiten, zwakten, twijfels en emoties hebben als wij. Verhalen dóen iets met je.

 

Bijbelverhalen hebben ook een link naar de verhalen van nu.  Geloofsverhalen, verhalen van hoop en twijfel, dood en liefde, verteled door mensen die zich gegrepen voelen door de bijbelverhalen.

 

Tijdens de Bijbel10daagse gaat er een echte verhalenkaravaan door het land reizen. Een dubbeldekker ingericht door het Nederlandse Bijbelgenootschap met aan boord een verhalenverteller.  De start van de karavaan vindt plaats in boekhandel Selexyz Dominicanen in Maastricht.  De route eindigt tien dagen later in het noorden van Nederland en zal onderweg dorps-, kerk- en schoolpleinen aandoen.

 

Het bijbelse verhaal van  “De verloren zoon “ is een bekend verhaal.  Kunstenaars als Rembrandt en Hieronymus Bosch hebben het verbeeld.  De uitdrukkingen  “het gemeste kalf slachten “ is aan dit verhaal ontleend.   En ook schrijvers als Marilynne Robinson en J. Bernief hebben zich door dit verhaal laten inspireren.

 

 

Meer informatie : 

 

www.bijbelgenootschap.nl/activiteiten/bijbel10daagse

 

 

Aankondiging kindervieringen parochie St.Jan/Emmanuel te Zutphen

 

Het gaat er dit jaar van komen: een echte kinderviering. Zaterdags om 17.00 uur in de Emmanuelkerk in Zutphen. Iedereen is welkom: kinderen, ouderen, de hele familie, ook andere geïnteresseerden van 0 tot 99 jaar en uit alle windstreken. Er is geen crèche of andere oppas, da's ook niet nodig, iedereen mag er in de kerk bij zijn. Er zijn altijd mensen van de werkgroep kindervieringen aanwezig om op allerlei terrein te assisteren.

De orde van dienst is zoveel mogelijk als een gewone eucharistieviering. We houden ook de liturgiekalender van het kerkelijk jaar aan. Toch zal de viering toegesneden zijn speciaal op kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Als het mogelijk is, dan wordt het muzikale gedeelte ondersteund door kinderkoor Joy!. De pastor zal de kinderen actief betrekken bij de hele viering. Zeer de moeite waard om als kind aan deel te nemen en voor volwassenen te ervaren als een echte mis.

We beginnen op de eerste “adventszaterdag”, dat is op 28 november aanstaande om 17.00 uur in de Emmanuelkerk in Zutphen. Houd deze datum vast vrij!

 

Op zaterdag 19 december is de volgende kinderviering gepland met als thema ‘Op weg naar Kerstmis’. In 2010 willen we vervolgens iedere laatste zaterdag van de maand om 17.00 uur in de Emmanuelkerk een kinderviering vieren. In andere parochies blijkt de kinderviering aan een enorme behoefte te voldoen. Komt dus: met je kroost of met je ouders, met je buur of met je opa. Gezellig samen vieren!

 

De werkgroep kindervieringen,

Dodo Mankor,

Linda Lichtenberg,

Vincent Lem

 

 

Zenmeditatie voor christenen en andere

(on-)gelovigen.

 

In het kader van Bezinning in Zutphen, een oecumenisch verband van protestantse kerken en de RK Kerk, vond afgelopen jaar een vruchtbare dialoog plaats tussen christendom en boeddhisme.

Een succesvolle serie lezingen over zen en christendom met een groot aantal aanwezigen werd vervolgd met een aantal avonden zenmeditatie. Van deze lezingen en van de teisho’s is inmiddels een CD verkrijgbaar.

·        Dit najaar het vervolg in samenwerking met Maha Karuna Ch’an Zutphen. Er wordt begonnen met zit- en loopmeditatie in stilte. Men kan eigen kussen of bankje meenemen. Men kan ook mediteren op een stoel.

·        Prof.dr. Ton Lathouwers zal aansluitend een toespraak (teisho) houden en vragen beantwoorden.

·        Iedereen is welkom, ook voor een enkele keer. Bijdrage per avond 3 euro.

Kijk ook op www.zeninzutphen.nl.

Plaats: De Wijngaard, Wilhelminalaan, Zutphen.

Data: 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16  december 2009, telkens om 20.00 uur.                                                                              

 

 

 

 

No. 6 – September/Oktober 2009

Nieuwsbrief Parochiebestuur

 

Beste mede-parochianen,

 

VOORAF.

Op ’t moment dat deze   “nieuwsbrief”   wordt geschreven hebben de meesten van ons hun vakantie erop zitten. Het bestuur hoopt dat u volop van de prachtige zomer hebt genoten en weer energiek aan de slag bent gegaan. Hoewel de activiteiten binnen de parochie even op een laag pitje hebben gestaan, zijn er ook zaken die gewoon doorgang moeten vinden.  Ook zijn in het kader van het fusieproces weer diverse stappen gezet, waarover het bestuur  hieronder puntsgewijs iets te melden heeft.

 

FUSIEDOCUMENT  “EENHEID IN VERSCHEIDENHEID”.

In het inmiddels definitief vastgestelde fusiedocument hebben de 12 parochies afgesproken en vastgelegd hoe zij de samenvoeging zullen ingaan. Het uitgangspunt is  centraal wat centraal moet, decentraal wat decentraal kan”.  Bedacht moet worden dat het grondgebied van de samengevoegde parochie zeer uitgestrekt is en bestaat uit een aantal lokale geloofsgemeenschappen die weliswaar allen in de Achterhoek liggen, maar overigens demografisch weinig gemeen hebben. Op het uitgangspunt dat decentraal moet worden georganiseerd wat decentraal kan, wordt trouwens wel een uitzondering gemaakt dat bepaalde zaken desondanks centraal geregeld zullen worden, als door die schaalvergroting dat voordelen oplevert. Overigens merken we nog dat het fusiedocument voor belangstellenden op het parochiesecretariaat ter inzage is gelegd en tijdens de openstellingstijden kan worden ingezien.

 

NIEUWE NAAM VOOR EEN NIEUWE PAROCHIE.

Zoals u weet is onder de 12 parochies een enquête gehouden over de naam voor de nieuwe parochie.  Met grote meerderheid is gekozen voor de  HH.  Twaalf   Apostelen.   Inmiddels heeft het Aartsbisdom van harte ingestemd met het verzoek van de Stuurgroep.   Zoals de twaalf apostelen op weg werden gestuurd met de Blijde Boodschap, zo is het nu ook aan ons om zij aan zij op weg te gaan om dat goede Nieuws te brengen.  Iedere apostel deed dat op zijn eigen manier. Zo zal iedere geloofsgemeenschap vanuit zijn eigen identiteit verder gaan. Voor alle duidelijkheid : ons kerkgebouw blijft de naam van “Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming”  behouden.  Onder die naam zal ook het merendeel van de huidige werkzaamheden worden voortgezet.

 

VOORLOPIG BESTUUR VOOR DE NIEUWE PAROCHIE.

Ook is een voorlopig bestuur voor de nieuwe parochie gevormd.

De stuurgroep heeft unaniem en met de volledige instemming van de pastoor de volgende kandidaten ter benoeming in het nieuwe parochiebestuur voorgedragen :

Mr. P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter en begraafplaatsen;

Mevrouw M.C.E. Bonga-Tulleken, secretaris;

G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester;

Mevrouw C.J.M. Giesen-Schoorlemmer, beheer en onderhoud;

P.G.A.M. Hemels, communicatie;

Mevrouw G.B.M. Sloot-Hermsen, begraafplaatsen;

Th.A.L. Venneman, personeels- en vrijwilligersbeleid.

Het nieuwe bestuur is inmiddels aan de slag gegaan en zal nog aan diverse punten uit het fusiedocument invulling moeten geven.

 

PASTORAAL TEAM VERSTERKT.

Zoals u in het begin van ons parochieblad al hebt kunnen lezen wordt het pastoraal team van de samen te voegen parochies vanaf 1 september 2009 uitgebreid met Anton ten Klooster, kandidaat priester met het profiel catechese. De blijdschap wordt, jammer genoeg, getemperd door het feit dat de pastoraal werker Jaap van Kranenburg op dit moment is uitgevallen wegens overspannenheid.  Het valt te vrezen dat hij nog geruime tijd wegens ziekte afwezig zal blijven. De nieuwe pastor zal binnenkort zijn intrek gaan nemen in de pastorie van Hengelo-Gld.

 

P.C.I. ’S   GAAN OOK SAMEN.

Alle PCI’s van de huidige 12 parochies worden door het bisdom eveneens samengevoegd tot één nieuwe PCI.  Er blijft overigens in Borculo wel een PCI om de lokale taken uit te voeren.  De vermogens worden door de nieuwe P.C.I. beheerd en de lokale P.C.I.’s  kunnen op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende kosten jaarlijks een budget aanvragen.

 

TERUGBLIK OP DE EXTRA PAROCHIEAVOND.

Tijdens de redelijk bezochte parochieavond (zo’n 65 belang-stellenden) op 18 juni jongstleden is aan de aan hand van een powerpoint-presentatie uiteengezet wat de fusie zoal inhoudt. Tijdens het vragenuurtje zijn verschillende wensen en ideeën naar voren gebracht. Aan het slot is met nadruk nog naar voren gebracht dat we het samen in Borculo zullen moeten doen !

In de wandelgangen horen we onder parochianen geluiden dat na de fusie alle gelden van de parochie naar het bisdom zouden gaan. Dit grote misverstand willen we bij deze graag uit de wereld helpen. De parochies betalen momenteel een verplichte bijdrage aan het bisdom die is afgestemd op de jaarlijkse inkomsten van de parochie (levend geld) en de opbrengst uit het vermogen van de parochie (dood kapitaal).  De bijdrage van de nieuwe parochie blijft daarop gebaseerd. Wel is inmiddels het percentage met circa 10% verhoogd;  maar dat zou zonder fusie ook hebben plaatsgevonden vanwege de precaire financiële positie van het bisdom.  Het bisdom heeft inmiddels drastische bezuinigingen doorgevoerd en hoopt over enkele jaren weer een sluitende begroting te hebben.

De financieringsstructuur van de lokale geloofsgemeenschap van Borculo zal er op hoofdlijnen als volgt gaan uitzien.

De locatieraad dient een begroting in bij het nieuwe gefuseerde parochiebestuur voor de kosten die zij denkt te moeten maken om de opgedragen taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Denk aan het dagelijks onderhoud van de eigendommen die worden beheerd, de exploitatie van de begraafplaats, de kosten van vieringen, energie etc.etc.  Ter dekking van die kosten kan worden beschikt over de gelden uit de jaarlijkse actie  “Kerkbalans” , grafrechten, het lezen van H.Missen en de opbrengst uit vermogens die voor de geloofsgemeenschap alhier zijn geoormerkt. Zijn die gelden onvoldoende dan vult het parochiebestuur het benodigde budget aan met gelden die zij verkrijgen uit de belegde vermogens van de huidige parochies.  Duidelijk is wel dat een lokale geloofsgemeenschap eerst zelf moet trachten de benodigde gelden binnen te halen. Er is een  “achtervang”  vanuit de nieuwe parochie.  Geoormerkte vermogens zijn ontstaan uit schenkingen en legaten;  waarbij de schenker heeft bepaald dat die gelden alleen ten goede moge komen aan de geloofsgemeenschap van O.L.Vrouw Tenhemelopneming in Borculo.  Het blijft dus goed mogelijk en fiscaal aantrekkelijk gelden of goederen te schenken die louter mogen worden bestemd voor onze geloofsgemeenschap.

Roept het vorenstaande toch nog vragen bij u op, neem dan gerust contact op met de vice-voorzitter die zitting heeft in de Stuurgroep die de fusie begeleidt.

 

VRIJWILLIGERS (STERS)  GEZOCHT !!!

Ook na de fusie hebben wij vrijwilligers nodig.  Sterker nog:  die zijn straks nog harder nodig om onze lokale geloofsgemeenschap ook na de fusie overeind te houden.  Concreet gaat het om de  “bemensing”  van 2 groepen :

De locatieraad die zich kortweg gezegd bezig houdt met de organisatorische zaken van onze geloofsgemeenschap, zoals gebouwen, financiën, secretariaat en communicatie.  De bezetting van de locatieraad is momenteel nagenoeg rond.

De pastoraatsgroep die zich bezig gaat houden met de pastorale zorg voor Borculo.  Om simpele reden dat het geringe aantal pastores dit niet alleen af kan voor 12 lokale geloofsgemeen-schappen.  Hiervoor heeft zich helaas nog geen enkele kandidaat gemeld.  Wilt u meer weten ???  Bel gerust één van de bestuursleden. Overigens, de kans is groot dat wij u ook gaan bellen c.q. persoonlijk benaderen.

 

Dringend gezocht: Willen we als Borculose geloofsgemeenschap blijven bestaan, dan moeten we een pastoraatsgroep hebben.  Neem daarom voor meer  (vrijblijvende !)  informatie met één van de leden van het parochiebestuur contact op.

 

 

Tot zover de   “nieuwsbrief”  van het parochiebestuur.

 

EEN  NIEUW  GEZICHT.

 

Zo kort voor de vakantie kwam het nieuws: aartsbisschop Eijk heeft per 1 september een nieuwe kracht benoemd in het Parochieverband Graafschap Zutphen. En die nieuwe kracht, dat ben ik.  “Ik,” dat is Anton ten Klooster, 25 jaar oud, geboren in Hardenberg en kandidaat-priester voor het aartsbisdom Utrecht.

 

Vers van de opleiding mag ik nu aan de slag in de 12 geloofsgemeenschappen van ons parochieverband. Want de studie zit er nog maar net op voor me. Van september vorig jaar tot juni liep ik stages in het parochieverband Lumen Christi in Noord-Oost Twente. Dat was het laatste van de zes jaar studie. De vijf jaar daarvoor woonde ik op het Ariënskonvikt, de priesteropleiding in  Utrecht. Daar heb ik goede jaren beleefd en veel geleerd; over ons mooie geloof, over de Kerk en ook over mezelf. Mijn scriptie heb ik er ook voor een belangrijk deel geschreven, over de middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino.

 

Het katholieke geloof is me niet met de paplepel ingegoten, het gereformeerde wel. Maar na wat omzwervingen ben ik in 2001 katholiek geworden, na een bijzondere ontmoeting in een kerk in Rome. Bij gelegenheid zal ik nog wel eens uitleggen hoe dat nou precies zo gekomen is. Twee jaar later al ben ik begonnen aan de priesteropleiding. Het geloof is namelijk zoiets moois, dat kan ik niet voor mezelf houden. Het moet verteld worden: God is er, Hij heeft met ieder van ons het beste voor. Daarom ben ik ook bijzonder blij dat ik me heel bijzonder met de catechese bezig mag houden. Met alle vrijwilligers en andere betrokkenen wil ik kijken hoe we in deze tijd over ons geloof kunnen praten. Of, belangrijker nog: hoe we het in de praktijk kunnen brengen.

 

Nu kom ik dus als “kandidaat-priester.” Dat betekent dat ik nog geen priester ben, maar het wel snel zal worden. Op 12 december hoop ik diaken gewijd te worden door mgr. Eijk. De priesterwijding staat gepland voor de zaterdag na Pinksteren, 29 mei 2010. Een belangrijke datum in mijn leven. Ik hoop er goed naar toe te kunnen leven door een goede start te maken in dit mooie parochieverband!

 

Anton ten Klooster, pastor.

 

Op  vrijdag 4 september 2009 zal de heer Anton ten Klooster, als kandidaat priester in het Parochieverband Graafschap Zutphen, verwelkomd worden.

 

De prsentatie vindt plaats in een Eucharistieviering, waarin vicaris J.G.M. Pauw hoofdcelebrant is.

 

De viering begint om 19.00 uur in de Christus Koning Kerk, Het Jebbink 8 te Vorden.  Na deze viering is er gelegenheid kennis te maken met de nieuwe pastor.

 

            U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

 

Pastoraal Team en Stuurgroep.

 

 

 

 

 

HH . Twaalf Apostelen

 

Dit is de naam van onze nieuwe parochie, door Bisschop Eijk vastgesteld, als per 1 januari 2010 het parochieverband Graafschap Zutphen gefuseerd zal worden.

In de brief aan de Bisschop werd de voorkeur voor de naam ‘HH. Twaalf Apostelen’ als volgt verwoord: “Ons parochieverband bestaat uit 12 parochies in een uitgestrekt gebied. Wij hebben een fusiedocument vastgesteld onder de naam “Eenheid in Verscheidenheid”.  Net als de 12 Apostelen in al hun onderlinge verscheidenheid tot een eenheid groeiden om de kerk van Jezus Christus te verkondigen, zo willen deze 12 parochies ook missionair de boodschap van onze Heer verkondigen”.

 

De Apostelen waren eenvoudige mensen; vissers, een belastinginner en een revolutionair, die het Rijk Gods verwachtten en verlangden om de Messias te leren kennen. Door de prediking van Johannes de Doper maakte ze kennis met de leer van Jezus en sloten zij zich bij hem aan. Jezus vertelde hen dat ze voortaan ‘vissers van mensen’ zouden zijn. Uit de schare volgelingen koos Jezus de 12 Apostelen uit. In wisselende groepjes trokken ze drie jaar met hem mee naar alle plaatsen waar hij preekte en wonderen verrichtte. Na zijn dood en verrijzenis werden ze uitgezonden om zijn leer te verkondigen.

 

Wie waren de Apostelen?

1. Simon (Petrus) was visser en aangesteld door Jezus als leider van de apostelgroep. Hij werd door Jezus benoemd als zijn opvolger en hoofd van de kerk. “Gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen”.

 2. Andreas, broer van Petrus en visser. Hij was eerst volgeling van Johannes de Doper en werd samen met Johannes de eerste volgeling van Jezus.

3 .Jacobus de Meerdere, visser, zoon van Zebedeus en broer van Johannes. Hij was de eerste apostel die de marteldood stierf. Zijn beenderen zouden begraven liggen in Santiago de Compostela.
4.Johannes, broer van Jacobus en visser. Deze was de meest geliefde leerling van Jezus.

Johannes schreef later alles wat hij meegemaakt had op in het Evangelie van Johannes.

5. Bartolomeus; Zijn volledige naam was waarschijnlijk Natanaël Bar-Tolmai, er vanuit gaande dat hij gelijkgesteld kan worden met Nathanaël over wie in Johannes verteld wordt.

Jezus noemt hem een ‘man zonder bedrog’.

6. Filippus van Betsaïda, Hij was een leerling van Johannes de Doper. Hij verkondigde het geloof in Klein-Azië.

7. Jacobus de Mindere, zoon van Alfeüs, werd de rechtvaardige genoemd en ook wel ‘de broeder des Heren’. Hij was een neef van Jezus.   

8. Judas Thaddeus, waarschijnlijk visser en broer van Jacobus de Mindere, dus ook een neef van Jezus. 'Taddeüs' betekent zachtaardig.

9. Matteüs de Tollenaar. In de evangeliën van Marcus en Lucas wordt de apostel Matteüs ook wel Levi genoemd.

10.Thomas de Ongelovige, visser uit Galilea. Thomas was er niet bij toen Jezus de eerste keer verscheen na zijn opstanding en wou niet geloven dat hij herrezen was. Toen Jezus nogmaals verscheen zei deze: “Zalig zij, die niet zien en toch geloven”.

11. Simon de Zeloot of de IJveraar; Voordat hij zich bij Jezus aansloot, behoorde deze Simon tot een partij, de Zeloten, die met geweld de komst van de Messias wilden afdwingen, een soort revolutionair dus.

12. Matthias, door de andere Apostelen uitgekozen als opvolger van Judas Iskariot, die Jezus heeft verraden op de Olijfberg. Hierover kreeg Judas berouw en pleegde zelfmoord.

 

En dan is er nog Paulus die zichzelf ook Apostel noemde hoewel hij Jezus niet tijdens diens leven heeft gekend. Volgens eigen zeggen heeft hij Jezus op bovennatuurlijke wijze ontmoet, waardoor hij een aanhanger van zijn leer werd. Hij wordt vaak als dertiende Apostel gezien.

 

De wens is dat wij de Kracht en de Geest van Eenheid in Verscheidenheid mogen ervaren en deze mogen uitstralen opdat we een levendige parochie met en voor elkaar mogen zijn.

 

In het kader van de bestuurlijke fusie van de 12 parochies van ons parochieverband op 1 januari 2010 heeft u de laatste tijd al met diverse parochies  “kennis “  kunnen maken. 

Tijdens de voorstellingsronde is deze keer de beurt aan de parochies  van  Zutphen  en  Vierakker.

 

 

Buurte mak’n met Zutphen.

 

Zutphen heeft twee kerken, de oude monumentale St. Jankerk en de Emmanuelkerk. In 1272 wordt al een  Onze Lieve Vrouwe kerk  genoemd, die ná de Reformatie, herdoopt werd tot de St. Jankerk. De St. Jan (De Doper) is de oudste kerk, waar alle naburige parochies, Baak, Vierakker, Vorden uit ontstaan zijn. Vroeger liepen er allerlei kerkenpaden naar Zutphen toe uit de wijde omgeving. Dat is al een grijs verleden.

 

De Emmanuelkerk werd rond 1960 gebouwd toen Zutphen ging groeien. Het is een grote moderne kerk en heeft géén traditionele indeling. Het priesterkoor staat in het midden en de gelovigen zitten eromheen, daardoor zit je lekker dicht bij de celebrant en vormen de aanwezigen al snel een groep. Met Pasen en Kerstmis zit de Emmanuelkerk helemaal vol en er kunnen wel twee diensten gehouden worden. De St. Jan kan veel minder mensen bergen.  Daar komen de wat oudere parochianen graag. Toch vormen de twee kerken samen één parochie. De parochie heeft ruim 2000 actieve gelovigen, waarvan zeker 10% als vrijwilliger betrokken is bij het reilen en zeilen van allerlei werkgroepen. Er zijn alleen al 5 koren, waarvan de Emmanulesingers natuurlijk alleen in de Emanuelkerk zingen en de Capella vooral in de St. Jan de Latijnse mis zingt. De Emmanuelsingers verzorgen ook de liturgie, gebaseerd op het evangelie en in samenspraak met de voorganger. Dan wordt er wel eens prikkelend gepreekt. Ook het jeugdkoor maakt zijn eigen dienst met voorbeden, actuele lezingen, inleidend en afsluitend woord. Ze steken het thema uit het Evangelie in een heel modern jasje. Dat kan inspirerend zijn, al houden niet alle parochianen daarvan.

In een stadsparochie zoals Zutphen is staan de mensen toch verder van elkaar dan in een dorp. Het is anoniemer. Er is minder sociale verbondenheid. Na de dienst is er wel koffiedrinken, maar dan blijven er maar een handjevol mensen. De rest gaat naar huis. In de St. Jan blijven meer mensen napraten dan in de Emmanuel, maar dat kan ook het verschil van ouderen en jongeren zijn. Er is een actieve jongerenclub TeenerTime, waarvan echter het aantal leden best meer mogen worden.

Er bestaat al enige jaren een pastoraatgroep, die nu klaar gestoomd wordt om voorbereid te zijn op 1 januari 2010. Ze doen veel aan naamsbekendheid, zijn er bij alle diensten en dragen een broche, waardoor men hen kan herkennen. Ze zijn de vraagbaak achter in de kerk, telefonisch bereikbaar voor al die zaken waar één van de pastores niet aan toe komt. Ze moeten ook diaconale activiteiten, catechese en liturgiegroepen gaan coördineren en aansturen. Daarnaast verzorgen ze de communicatielijnen met het pastoresteam. Het is een heel actieve groep,  ze verzinnen nieuwe dingen. Zo zijn ze nu verliesverwerking als thema aan het uitwerken, kijken of daaraan bij de parochianen behoefte is. Ze willen meer diepgang aanbrengen in verliesdiensten zoals met Allerzielen. De avondwake groep sluit daar weer bij aan. De bemensing overlapt elkaar een beetje. Een paar parochianen hebben aan de cursus voor uitvaartdiensten deel genomen en vinden het fantastisch om dat te doen. Als je dan ook de stervensbegeleiding en de nazorg erbij doet, kan het samen met het verlies verwerken een heel compleet verhaal  worden en dan kun je zeggen: Vanuit de geloofsgemeenschap wordt het ondersteund.

Wat de fusie betreft; daar heeft niemand op zitten wachten, maar het was wel nodig.  Een voordeel is dat je straks een aantal praktische zaken centraal kunt aansturen zonder dat er verlies hoeft te ontstaan in de beleving van de gelovigen op plaatselijk niveau. Nu het Bisdom de fusie heeft bepaald moeten we in korte tijd samen de fundamenten ervoor leggen.

 

Buurte mak’n met Vierakker.

 

De geloofsgemeenschap is ongeveer 400 zielen groot, waarvan zo’n 60 mensen actief zijn als vrijwilliger. De meeste van hen doen dubbele dingen. De ene zit bij het koor en maakt ook schoon, de ander brengt parochieblaadjes rond  en zit ook weer bij de bloemengroep. De parochie beslaat de dorpen Wichmond en Vierakker en veel buitengebied, van het buurtschap Delden tot Leesten. Van Oudsher is Vierakker Katholiek en Wichmond Hervormd, maar nu loopt dat door elkaar.

Als er een mis gevierd wordt dan zijn er altijd veel eigen parochianen, maar het overgrote deel  van de mensen komen uit de regio.  Daar zitten veel trouwe kerkgangers bij.  Er komen zelfs mensen uit Apeldoorn, die hebben hier ooit op de camping gestaan en die zijn blijven komen. 

De kerk is in 1870 gesticht door Baron Van der Heijden van Doornenburg. Dat was de bewoner van het aan de overkant liggende landgoed Suideras, die grond beschikbaar stelde en de kerk liet bouwen. Hierdoor ligt de kerk wel op Vierakkerse grond, maar tegen het dorp Wichmond aan. Dit zorgt regelmatig voor verwarring omdat mensen de kerk dichter bij de kern van Vierakker zoeken. Het Neo-gotisch kerkinterieur  is  helemaal compleet en met veel zorg en aandacht voor het oude gerestaureerd. Daar is zelfs een Europese restauratieprijs mee verkregen. Ook leuk is dat de kerk onlangs in een wedstrijd van de NCRV uitgeroepen is tot mooiste kerk van Gelderland. Dat mooie kun je het best ervaren al s je binnenkomt door de grote voordeuren en dan opeens de hele kerk overziet. Dan zie je de kerk in zijn volle glorie. Zoveel moois!  Teveel om op te noemen!

Het gebouw is een belangrijke reden waarom parochianen uit andere geloofsgemeenschappen hier ter kerke willen gaan. Het gebouw maakt het verschil.

Er zijn veel groepen actief. De pastoraatgroep doet van alles, van het rondbrengen van de communie bij mensen thuis tot het benaderen van mensen voor de ontmoetingsdag in Baak. Maar als mensen problemen hebben willen ze niet met een leek praten. Dan willen ze toch liever een pastor spreken en vaak houdt het tegenwoordig dan op. Toch hoort de secretariaatmedewerker, als hij  de misintenties gaat laten verlengen, heel veel. Regelmatig  gaat zo’n bezoek op een huisbezoek lijken.

Het is een kleine gemeenschap en ze kennen elkaar goed. Dat is ook de kracht van de gemeenschap: ze weten precies wat ze aan elkaar hebben. Een nieuwkomer kan er wel tussen komen maar dan moet hij zelf wel actief mee doen.

Er is geen gebrek aan jonge misdienaars, ondanks dat er niet zo veel katholieke kinderen op de basisschool zitten. Heel speciaal is de Kindernevendienst. Elke eerste en derde zondag van de maand. Dat weet iedereen.  Zo is er een adventsproject bij de voorbereiding voor Kerstmis. Daar wordt veel energie in gestoken.  Veel kinderen komen dan alle vier  de zondagen. De Kerst kinderviering is dan ook goed bezocht. Op het eind van de viering mogen alle kinderen naar voren komen en dan wordt dat liedje gezongen met al die muziekinstrumenten. En dan krijgen alle kinderen een instrument en staan ze daar massaal lawaai te maken. Dan genieten ze zó  en alle opa’s en oma’s nét zo hard. Zo komen kinderen op een leuke manier met de kerk in aanraking. En zo hou je ze. De ouders moeten dat aanmoedigen. Wat de toekomst betreft:  De kerk moet actief blijven, moet open blijven, toegankelijk zijn. Dan blijven de mensen wel komen.   Laatst kwam  er iemand in de kerk bij één van de dinsdag- en donderdagmiddag openstellingen , die zei: “ik ben hier lang niet geweest”. “Maar”, zei hij, “het voelt nog steeds goed” .

Gelukkig maar!: als dat gevoel goed is, dan komen ze ooit wel terug.

                                                          

 

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

KATHOLIEKE JONGEREN :  DURF TE LEVEN !

Zondag 8 november vindt in de Maaspoort in ’s-Hertogenbosch de Katholieke Jongerendag (KJD) plaats: dé jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar. De dag wordt georganiseerd door Jong Katholiek in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ruim 2500 tieners en jongeren worden verwacht op alweer de vijfde editie van deze landelijke jongerendag. Het thema van de KJD is dit jaar ‘Durf te leven!’. Met een inspirerend programma worden de jongeren uitgedaagd om aan deze oproep gehoor te geven. Vele aspecten van ‘leven’ zullen op interactieve manieren naar voren komen gedurende de dag. De bekende RKK-presentator Leo Feijen en pastoor Marc Timmermans zijn als gastsprekers aanwezig. De artiest William Waxlie zal de dag muzikaal omlijsten. Naast het jongerenprogramma (16-30 jaar) wordt er weer een apart programma voor de tieners (12-15 jaar) georganiseerd met een afwisseling van actieve en verdiepende momenten. De dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een eucharistieviering. De KJD kan met recht het jaarlijkse hoogtepunt van de ‘jonge’ katholieke Kerk genoemd worden. Verschillende bisdommen organiseren busvervoer naar de KJD. Meer informatie hierover is te vinden op de KJD website en bij de afzonderlijke bisdommen. Toegangskaarten voor de KJD zijn vooraf te bestellen via internet. In de voorverkoop zijn de kaarten € 8,- per stuk, aan de kassa is de toegangsprijs € 10,-. Voor meer informatie en het bestellen van toegangskaarten kijk op: www.jongkatholiek/kjd.

 

KEVELAER.

 

De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer vindt plaats op zondag 11 oktober a.s. Rozenkranszondag.

Als geestelijke leiders zullen met ons meegaan emeritus pastoor Th. Escher en onder voorbehoud pastoor Boogers uit Groenlo. In Kevelaer wordt Maria aangeroepen als troosteres van de Bedroefden. Gun Uzelf een dag van gebed en bezinning. We trachten de onkosten zo laag moegelijk te houden: € 20. Dit alles onder voorbehoud en bij voldoende deelname. Vertrek vanaf Veemarkt om 07.00 uur.

 

Opgave en inlichtingen tot en met 4 oktober a.s.

bij Henk Brokers,  Prins Willem V straat 18

telefoon 0545-273502.

 

KATHOLIEKE  VROUWENBOND  BORCULO.

 

Programma 2009-2010:

Dinsdag 15 september om half 8: Jaarvergadering, bestuursverkiezing en bingo

Maandag 19 oktober om half 8: een verrassingavond gegeven door Betsy Winters uit Aalten.

Dinsdag 17 november om half 8: Ursula van Dongen uit Lichtenvoorde komt samen met ons knutselen.

Woensdag 16 december: H. mis om 19.00 uur daarna een gezellige kerstavond met broodtafel in Zaal Peters.

Maandag 11 januari om half 8: Nieuwjaarsavond en terugblik op het jubileumjaar. Avond wordt verzorgd door eigen leden.

Dinsdag 16 februari om half 8: Fysiotherapie Textor en Naphausen uit Borculo. Deze avond zal in het teken staan van hun activiteiten

Maandag 15 maart om half 8: Vanavond komt een groepje uit Rekken, we laten ons verrassen.

Dinsdag 13 april om half 8: Wilma Penterman van Welzijn en Zorg komt vertellen over het Andriessenhuis en mantelzorg.

 

Laat je zien en horen en wees er bij, want samen maakt ieder blij.

Secretariaat: Annie Beerten tel 0545-271692.

 

Vredesweek 2009:

 

Naar een nieuw klimaat van vrede

 

Wat is onze eigen verantwoordelijkheid in het creëren van een maatschappelijk klimaat van vrede? Denken we dan alleen aan het indraaien van spaarlampen om het milieu te sparen en zo letterlijk de opwarming van het klimaat tegen te gaan? Of denken we ook aan vrede en veiligheid in onze eigen omgeving  of verderop?

 

In veel gemeentes en parochies wordt op een van de zondagen in de Vredesweek, in de diensten aandacht besteed aan het streven naar  vrede. Daarbij wordt ingehaakt op actuele en soms op tijdloze thema’s. In veel plaatsen organiseren vrijwilligers activiteiten in het kader van de Vredesweek. Dat varieert van bezinningsbijeenkomsten, multiculturele manifestaties tot   uitwisselingsprogramma’s. In Amsterdam vieren jongeren de Nacht van de Vrede, in Rotterdam is er het multiculturele Seeds of Change festival, in Utrecht wordt het Domplein tot Plein van de Vrede omgetoverd. Kortom, laat u inspireren door de vele evenementen en kom ook zelf in actie. Kijk op www.vredesweek.nl om te weten wat er  allemaal gebeurt in de Vredesweek.

 

In veel kerken wordt ook gecollecteerd voor het Vredeswerk van IKV Pax Christi. Een collecte die we van harte aanbevelen. IKV Pax Christi bestrijdt vijandsbeelden en  bouwt bruggen tussen mensen die elkaar naar het leven staan, in Nederland maar ook ver daarbuiten Vaak blijkt dat geweld voortkomt uit hardnekkige vooroordelen die groepen mensen hebben over elkaar. In oorlogsgebieden of op andere plaatsen waar door de economische situatie het leven hard is, is werken aan een nieuw klimaat van vrede  broodnodig. De oude ingesleten gewoontes moeten overboord. Vaak lukt dat beter door tussenkomst van een initiatief van buitenaf. IKV Pax Christi kan door advies  of  geld aan een lokale organisatie  ter plekke soms net die steun in de rug zijn om een nieuw klimaat te scheppen.

Zo werken we aan vrede tussen Albanesen en Kosovaren, Bosniërs en Serviërs, Israëliërs en Palestijnen, Pakistanen en Indiërs. Dat lijkt soms onbegonnen werk, maar volhardende vredeswerkers boeken wel degelijk vooruitgang. In Indiaas Kasjmir hebben voormalige militanten  de wapens neergelegd.  Kosovaarse Albanese studenten durven weer naar Servië te reizen en knopen daar vriendschappen aan. In de Democratische Republiek Congo bestaan veiligheidscomités van burgers waardoor geweld en intimidatie van politie en leger afneemt.

Het zijn sprankjes hoop die gloren en aangeven dat een nieuwe morgen zal aanbreken. IKV Pax Christi heeft een dvd geproduceerd waarin vredesactivisten uit Nederland, Irak, DR Congo en Bosnië vertellen wat volgens hen de elementen zijn van een nieuw klimaat van vrede.  Dit en ander materiaal is te bestellen via www.vredesweek.nl .

 

Helma Maas

 

 

Uw gebed mee naar het Heilig Land

 

Mijn naam is Johan Rutgers, ben 24 jaar en ben priesterstudent voor het aartsbisdom Utrecht. Ik kom oorspronkelijk uit de H. Willibrordparochie te Hengelo Gld, maar woon nu al meer dan een jaar in Utrecht op de priesteropleiding het ‘Ariënskonvikt’. Hebt u vragen aan mij persoonlijk dan kunt u mij e-mailen op johanrutgers@gmail.com of kijken op mijn persoonlijke weblog http://jarutgers.punt.nl/.

 

Bij gelegenheid van haar 30-jarig bestaan gaat het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van ons aartsbisdom Utrecht, op bedevaart naar het Heilig Land, deze reis zal plaatsvinden vanaf maandag 12 oktober tot en met donderdag 26 oktober 2009. Daar zullen de priesterstudenten de belangrijkste plaatsen uit het leven van Jezus Christus bezoeken en daar bidden. Een ervaring die hen vormt op weg naar het priesterschap in ons bisdom!

 

We nemen ook graag uw intenties mee naar het Heilig Land. U kunt hiervoor het onderstaande strookje invullen en opsturen naar:

 

Ariënskonvikt , t.a.v. Johan Rutgers

Catharijnesteeg 101, 3512 NZ Utrecht

 

U begrijpt dat een dergelijke bedevaart de nodige kosten met zich meebrengt. De studenten dragen die kosten voor een deel zelf, maar zijn niet in staat de reis volledig te betalen. Een gift voor de bedevaart wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. U kunt een bijdrage in de envelop bij de intentie voegen, of een gift overmaken op giro 41 88 293, t.n.v. Ariënskonvikt te Utrecht. Giften aan de priesteropleiding zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Voor meer informatie, zie www.arienskonvikt.nl

 

 

Neem alstublieft mijn gebed voor________________________ 

mee naar het Heilig Land. Voor deze intentie laat ik het liefst bidden in: Jeruzalem / Betlehem / Nazareth / Meer van Galilea / Kafarnaüm / Berg Tabor

 

 

No. 5 – Juli / Augustus 2009

Vakantie: ‘Weg’ of ‘op weg’…

 

Als het schooljaar ten einde loopt, zoemt overal het woord ‘vakantie’ in het rond: lang of kort, heftig of rustig, dichtbij of ver weg, goedkoop of exclusief. Het maakt niet uit en hoewel de economische recessie de vakantie wel wat heeft ‘uitgekleed’, zijn we er allemaal ook wel weer aan toe. Toch zullen er (wellicht ook door die recessie) weer mensen thuisblijven maar voor anderen betekent vakantie toch: op reis gaan, onderweg zijn. Dat deed mij denken aan de uitdrukking: ‘Mensen van de Weg’, dat is de oudste benaming voor christenen, want wij, christenen, zijn als pelgrims onderweg. We zijn volgelingen van Hem die zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. ‘Mensen van de Weg’, dat herinnert ons er ook aan dat wij als Kerkgemeenschap niet gebonden zijn aan een bepaalde plaats. En toch kunnen wij niet zonder eigen plaatsen, ook niet als ‘mensen van de Weg’. Wij kunnen niet zonder plaatsen waar wij als geloofsgemeenschap, als Kerk, samenkomen om het Woord van God te horen en in ons op te nemen, om de geloofsmysteries te vieren in de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie, om God te loven en elkaar in het geloof te bevestigen, om ons ‘Lichaam van Christus’-zijn te vieren en te versterken. En Jezus was zich er als geen ander van bewust dat Zijn leven en dat van ons er op gericht is, dat wij samen op weg zijn naar de Vader. Hij ging naar de synagoge en naar de tempel in Jeruzalem. Zo had Hij dat van jongs af aan meegekregen. Want de Heilige Familie ging jaarlijks voor het paasfeest als pelgrim op weg naar de tempel in Jeruzalem, het huis van God.

 

Christenen hebben van meet af aan ruimtes ingericht voor de samenkomst voor de eredienst, eerst in huizen van medechristenen, en vanaf 313 met de lang verhoopte geloofsvrijheid kwamen er de basilica’s, de huizen voor de eredienst waar de geloofsgemeenschap zich verzamelde. Wij zijn nu eeuwen verder. Van die eerste kerkgebouwen is niet veel over. Ja, enkele gebouwen hebben de eeuwen getrotseerd maar de hele kerkgeschiedenis dóór zijn er telkens weer opnieuw kerken gebouwd en geconsacreerd, voor enkele jaren van gebruik of voor vele jaren. En ook zijn ze weer vervallen, verlaten, afgebroken of ze kregen een nieuwe bestemming. En als wij de Kaski-cijfers bekijken, dan zitten we best in spannende tijden. En toch: Ik vind het altijd weer bijzonder hoeveel mensen mij na hun vakantie vertellen dat ze nog een kaarsje hebben opgestoken in die en die kerk… in dat en dat plaatsje… en dat het er zo mooi was... of zo bijzonder... Ook andere kerkgebouwen kunnen ons blijkbaar inspireren en tot gebed brengen, soms nog meer dan onze eigen parochiekerk, zo lijkt het wel.

 

En dan moet ik nu denken aan het Woord van de Heer: “Ik ga iets nieuws beginnen… “Ik ga een weg leggen in de woestijn.” De Heer zegt ons toe: Hij is met ons op weg. De toekomst is in Gods hand, ook de toekomst ook van ons parochieverband. Immers per 1 januari 2010 zal de officiële samenwerking van onze twaalf parochies een feit zijn. Daar wordt hard aan gewerkt. Er worden gegevens uitgewisseld en plannen gemaakt, er worden idealen uitgesproken maar ook wordt er gekeken naar wat wenselijk is en haalbaar. Er komt een nieuw beleidsplan. Want het is van groot belang dat we weten wat we eigenlijk willen met onze kerk en wat we verwachten van onze kerk en ook wat mmensen daar zelf aan kunnen en willen bijdragen. Om daar helderheid in te krijgen reik ik u vrijblijvend de volgende vragen aan en ik zou willen voorstellen: neem ze eens mee… op vakantie voor onderweg of voor eenmaal op de plaats aangekomen. En denk er eens over na en heb het er eens over… met familie, vrienden en bekenden. Dit zijn de vragen.

 

1. Wat roept het woord ‘kerk’ in eerste instantie bij je op?

2. Wat betekent het voor jou om lid te zijn van de kerk, jóuw kerk?

3. Welke (christelijke) waarden en normen zou je aan de volgende generatie willen doorgeven?

4. Stel: Je bent medeverantwoordelijk voor je parochie. Welke drie prioriteiten staan er dan op jouw lijstje?

 

We zijn benieuwd naar uw reacties. Ik wens u mede namens de collega-pastores een heel prettige vakantie en kom behouden thuis… om weer samen verder op weg te gaan.

 

F.G. Hogenelst, pastoor

 

ALS DE KERK NIET DIENT,  

      DIENT ZIJ TOT NIETS.

 

 

 

Wie zijn geschiedenis niet kent vaart als het ware in het donker en is overgeleverd aan de mode van het moment en aan de waan van de dag.

 

In het Nieuwe Testament wordt het woord diakonia (dienst) heel breed gebruikt voor alle dienstwerk binnen de Kerk. Het uitgangspunt ligt in het leven van Jezus Christus: zijn leven in daad en woord als diaconie: niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Diaconie krijgt al snel meer concrete betekenissen, bijvoorbeeld de collectes voor arme christelijke gemeenten en de zorg voor armen, wedu­wen en wezen. Daarvoor worden diakens gewijd (zie Handelingen 6,1-7). Deze diakens blijken later ook volop geloofsverkondigers te zijn.

Als er bisschoppen komen, krijgt het dienstwerk voor de armen een belangrijke plaats. Als vader der armen zorgde de bisschop voor een goede diaconale organisatie. Als advocaat van de armen kwam hij voor hen op. Als opzichter van het kerkelijk bezit was hij beheerder van het erfdeel van de ar­men: het vierde deel van het kerkelijk bezit dat aan armen ten goede moest komen. Bij de uitvoering van al deze taken werd de bisschop bijgestaan door het college van diakens.

 

Uit verhalen en schilderijen van de Middeleeuwen kennen we de zeven werken van barmhartigheid. Zes daarvan gaan terug op Jesaja 58 en Matteüs 25: die honger heeft te eten geven, die dorst heeft te drinken geven, vreem­delingen opnemen, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. In 1207 heeft Paus Innocentius III daar, in navolging van de joodse traditie, als zevende aan toegevoegd: de doden begraven (Tobit 1,17-18). Meer recent  wordt soms als achtste werk gezien: vrede stichten. Dat verwijst naar de zaligsprekingen in Matteüs 5.9.

 

Met al deze acht werken van barmhartigheid zijn de parochies van het Parochieverband Graafschap Zutphen in meer of mindere mate werkzaam:

Een grote groep vrijwilligers bekommeren zich om zieken, alleenstaanden of eenzamen te bezoeken.

De activiteiten van Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) geven een sterkte impuls aan de verbetering van de levenskansen van armen (kleinschalig) waar ook ter wereld.

De PCI – besturen (Parochiële Caritas Instelling) doen dit op plaatselijk niveau.

Een groep toegeruste parochianen/vrijwilligers gaan voor bij uitvaarten.

Misschien herinnert u zich nog dat op 26 januari 2008 veertien toegeruste parochianen/vrijwilligers de zending hebben ontvangen om voor te gaan bij uitvaarten. Hierbij kwamen eveneens de vier toegeruste parochianen/vrijwilligers van de parochie St. Joseph te Lochem, die al voorgingen bij uitvaarten.

 

Het lijkt ons goed om eens terug te kijken hoe dit in de praktijk verloopt. Na een voorzichtige start blijkt dat er, door het Pastoraal Team, steeds meer een beroep gedaan wordt op deze vrijwilligers.

 

Om dit heel concreet te maken de volgende cijfers: vanaf 1 januari 2009 t/m de eerste week van de maand mei 2009 (week 19) zijn er in ons parochieverband 70 uitvaarten geweest. Van deze 70 uitvaarten werden er 44 gedaan door de pastores en 26 door vrijwilligers en anderen. Dat wil zeggen dat meer dan 1/3 van de uitvaarten inmiddels door de vrijwilligers worden verzorgd.

 

Als pastores ervaren wij dit als een goede ontwikkeling. We horen hierover ook goede berichten vanuit het parochieverband en van de betrokken families. Het aantal uitvaarten in de eerste vier maanden van dit jaar ligt bijzonder hoog en zonder de ondersteuning van deze vrijwilligers was het niet goed gegaan. Dan was het pastoraat vastgelopen.

 

Tot nu toe doen de vrijwilligers de uitvaarten in de parochies waar zij ook parochiaan zijn. Er dringt zich nu een nieuwe vraag op: ‘Om als vrijwilliger ook in een andere parochie van het parochieverband voor te gaan bij uitvaarten’.

Zo zie je maar, dat er elke keer weer een stapje gezet moet worden om de kwaliteit van het werk, en in het bijzonder bij uitvaarten, te kunnen blijven handhaven. Deze tijd vraagt bij uitvaarten om een toenemende aandacht voor het individuele. Die ontwikkelingen vragen om meer tijd en aandacht.

Zo blijft diaconie een steun voor ons allen en in het bijzonder voor hen die op en een of andere manier in een afhankelijkheidssituatie verkeren.

 

Namens het Pastoraal Team

Parochieverband Graafschap Zutphen,

 

Wil Matti, pastor.

 

MIVA-campagne: ‘De missie van deze krachtige vrouwen verdient ons vertrouwen’

 

Op 29 en 30 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. In de MIVA-campagne staan drie krachtige Afrikaanse vrouwen centraal: zuster Philomena Ezeh, Gladys Gbappy en Esther Omam. Deze vrouwen hebben één missie: andere vrouwen helpen. Zij doen dat elk op hun eigen manier, in hun eigen land. MIVA steunt hen hierbij, door hen te helpen met concrete middelen, zoals een auto, motor of computer.

 

Zuster Philomena Ezeh (Sierra Leone) zet zich met haar congregatie in voor jonge meisjes. “Ik zag de gevolgen van de verwoestende oorlog in Sierra Leone en wilde de straatmeisjes redden,” vertelt de gedreven zuster. “Samen met mijn medezusters zoek ik deze meisjes op. MIVA gaat ons werk steunen met een auto, zodat we ’s nachts de straat op kunnen om de meisjes te helpen. We regelen onderdak voor ze en dat ze naar school kunnen. Op deze manier hebben we al bijna 200 meisjes kunnen helpen.”

 

 

Investeren in de kracht van jonge vrouwen

Ook Gladys Gbappy (Sierra Leone) is van mening dat opleiding voor meisjes cruciaal is. “Wij stimuleren meisjes om op school te blijven, door schoolgeld en boeken te betalen. Je ziet de meisjes opbloeien als ze weten dat iemand in hen gelooft. Jonge vrouwen helpen we bij het opzetten van een eigen bedrijfje, met training en begeleiding. Ik geloof dat we moeten investeren in de kracht van deze jonge vrouwen. Zodat zij op hun beurt straks weer anderen kunnen helpen,” aldus Gladys.

 

Vrouwen helpen elkaar

Esther Omam (Kameroen) heeft een organisatie opgezet voor vrouwengroepen. De vrouwen helpen elkaar met het opzetten van een eigen bedrijfje, zoals het kweken van slakken. “Daarnaast zorgen we voor kwetsbare groepen kinderen. Veel kinderen worden al jong wees, als hun ouders overlijden aan aids. Wij ontfermen ons over hen,” vertelt Esther.

 

De missie van deze krachtige vrouwen

verdient ons vertrouwen

 

MIVA wil deze inspirerende en krachtige vrouwen helpen. Met concrete middelen, zoals een auto, motor of computer. Zodat deze vrouwen hun werk kunnen doen.

 

Voor meer informatie: www.miva.nl

 

Nieuwbrief Parochiebestuur

 

Beste mede-parochianen,

 

ZOMEROPENSTELLING VAN ONZE PAROCHIEKERK.

Traditiegetrouw zullen ook de komende zomermaanden de deuren van onze parochiekerk weer wijd open worden gezet.

Gedurende de maanden juni, juli en augustus bent u allen elke woensdag van 10.30 – 12.00 uur  van harte welkom.

Als u aan het wandelen of aan het fietsen bent, of eventueel de weekmarkt bezoekt, kom dan gerust 

… even binnen om rond te kijken …

            … om even stil te zijn …

                        … om even te bidden …

                                   … om even een kaarsje aan te steken.

De vrijwillige kosters zijn bij toerbeurt aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of desgewenst nadere informatie over ons kerkgebouw, gebrandschilderde ramen en fraaie interieur te verschaffen.  Ook ligt er een informatiefolder voor u klaar.

 

HET PAROCHIESECRETARIAAT BLIJFT GEWOON OPEN.

Dankzij de inzet van de vaste groep vrijwilligers (sters) is tevens het parochiesecretariaat tijdens de zomermaanden op woensdags van 10.00 – 11.30 uur geopend.  Kom gerust binnen voor nadere informatie, het opgeven van een mis- of gebedsintentie. Of voor opgaven voor dopen, verhuizingen etc. etc. Voor dringende en spoedeisende gevallen zoals bediening of uitvaart dient u buiten de openingstijden de achterwacht te bellen.  Dit telefoonnummer kunt u beluisteren op het antwoordapparaat.

 

Met vriendelijke groet, Het Parochiebestuur.

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

 

WIJ FELICITEREN

Dat onze kerk en ook onze parochie vergrijst is alom bekend. Maar …  dat we thans een tweetal honderdjarigen in ons midden hebben, is hoogstwaarschijnlijk bij weinigen bekend. Vanaf deze plaats feliciteren we van harte :

-          mevrouw Anna M.M.A. van de Berg – Savenye, wonende aan het Kingmalaantje 5 te Borculo die op 24 juni j.l. 100 jaar is geworden     en

-          mevrouw Antonia Maria Mulder-Heinen, verblijvend in het verpleeghuis De Molenberg te Groenlo die op 8 augustus a.s. 100 jaar wordt.

 

 

            OVERLEDEN

Op 14 mei 2009 is op 75 jarige leeftijd in het verpleeghuis De Molenberg te Groenlo overleden : Theo (Theodorus Henricus) Spliethof, echtgenoot van Truus Spliethof-de Vos.

 

                        “ Moge hij rusten in vrede “

 

OPBRENGST COLLECTES

03-05-2009             73.81                23-05-2009            92.47             

10-05-2009           115.56                31-05-2009          180.13      

16-05-2009           109.50                 07-06-2009            83.70

21-05-2009             87.85                14-06-2008          104.44

 

WWW.SAMENWERK.NET

De website van Aartsbisdom Utrecht , waar alle informatie te vinden is over de fusie van Parochies en PCI’s. Voor alle vrijwilligers en belangstellenden. Je kunt je ook aanmelden voor een nieuwsbrief. Kijk gerust wat er allemaal te vinden is….

 

Buurte mak’n met Steenderen

 

Zoals u weet gaan de 12 parochies van ons parochieverband op 1 januari 2010 fuseren. Het eigen parochiebestuur verdwijnt en de bestuurlijke taken gaan dan over op het regionale parochiebestuur. Tijdens de kennismakings- en voorstellingsronde stellen de huidige parochies zich aan u voor. Deze keer is het de beurt aan de parochies van Steenderen en Vorden.

 

De kerk in Steenderen is vernoemd naar de weldoender Willibrord Masselink en niet naar de Heilige Willibrordus, patroon van de  Nederlandse kerkprovincie. De geloofsgemeenschap bestaat uit 757 personen, die uit 372 huishoudens komen. Er zijn drie basisscholen, waaronder één katholieke, met meer dan 100 leerlingen, maar die zijn niet allemaal katholiek. De kerk is in 1862 als bijkerk van Baak gebouwd in neo-romaanse stukadoorsgotiek, en in 1864 gereed gekomen,. De architect was Wennekers, dezelfde als van de kerken in Joppe en Vierakker uit ons parochieverband.

In de weekendvieringen komen er 60 tot 70 mensen.

Het is een gezellige kerk, niet te klein en niet te groot. Hij is nèt van binnen helemaal geschilderd door een groep fitte Vutters en hij ziet er weer prachtig uit. Daarbij hebben ze achterstallig onderhoud gepleegd en de kerk is dus weer helemaal up to date. Op 24 mei is er een open zondag, dan kunt u het zelf zien.

Er zijn zo’n 150 vrijwilligers. Eigenlijk doen de meeste van de regelmatige kerkgangers vrijwilligerswerk. Er is bijvoorbeeld een hele goeie onderhoudsploeg voor het kerkhof. Dat ziet er dan ook picobello uit. En de bloemengroep levert hoge kwaliteit aan bloemsierkunst. Met Kerstmis kijk je je ogen uit. Ze gebruiken veel materiaal uit de natuur en zo maken ze ook niet veel kosten. Er zijn een stuk of zes kosters en die zijn heel zelfstandig. Vrijwilligers, zowel fitte Vutters, als parochianen met een part- of fulltime baan zijn goud waard, daar moet je zuinig op zijn.

Eén van hen volgt de pastorale school, ze gaat voor bij uitvaarten,en neemt de voorbereiding voor het Vormsel en de Eerste Heilige Communie helemaal op zich. Dat gaat samen met Olburgen. Alle werkgroepen werken erg zelfstandig. Er is nog geen pastoraatgroep. Dat wordt dit jaar geregeld.

Vrijwilligers worden actief bevraagd en ook in het parochieblad ‘Echo’ wordt wel geadverteerd. Zo is er een nieuwe penningmeester geworven, maar de behoefte aan leidende figuren die zaken kunnen aansturen blijft.

Eén woord voor het karakter van de parochie is ‘Warm’, het tweede is ‘Saamhorig’.

Een aparte figuur in de historie van Steenderen is  dr. Alfons Ariëns. Hij kwam in 1901 naar Steenderen omdat hij door superieuren en de textielwerkgevers in Enschede als te lastig bevonden werd. Hij was een zeer vooruitstrevend pastoor die met alle gezindten samenwerkte en vocht voor goede behuizing van arbeiders, voor goede gezondheidszorg en tegen drankmisbruik. Achter in de kerk hangt een vaandel van hem. Ondanks dat hij maar 7 jaar in Steenderen werkte leeft hij nog sterk in de herinnering. Er is een straat naar hem vernoemd en een parochiaan schreef het boekje: “Herder zonder bokken” over hem.

Een dierbaar plekje in de kerk is het kapelletje achter in de kerk waar de icoon van Maria Altijddurende Bijstand hangt. Dat is een mooie warme plek, waar mensen graag een kaarsje branden.

In de zomerdag is de kerk geopend. Veel mensen lopen dan even naar binnen voor een gebed.

 

De voordelen van de nieuwe grote parochie worden gezien in het professioneel oppakken van eigentijdse communicatiemiddelen, zoals het ontwikkelen van een website, zodat er meer aansluiting is bij de belevingswereld van de moderne mens. Daarnaast kan Steenderen best leren van de andere parochies hoe die bijvoorbeeld nieuwe gelovigen verwelkomen of wat ze doen bij geboortes en dergelijke.

Het is belangrijk om de eigenheid en de vitaliteit van de eigen geloofsgemeenschap te behouden, bijvoorbeeld met een eigen parochieblad, maar aan de andere kant moeten nieuwe initiatieven een kans gegeven worden. Noem maar, een viering met Afrikaanse zang en dans; dat kan erg mooi zijn. Zo kun je ook weer mensen naar het gebouw krijgen die lang weggebleven zijn. Hoe langer iemand weg gebleven is uit de kerk, hoe hoger de drempel wordt. De loop zit er niet meer in. Ook de jongeren moet je triggeren. De uitdaging is; hoe? Er wordt nu nog niet echt iets georganiseerd voor jongeren.  De nieuwe Parochie geeft hiervoor meer mogelijkheden om dat professioneel te doen.

 

Buurte mak’n met Vorden

 

De parochie van Vorden heeft zo tussen de 250 en 400 betalende parochianen. Het dorp is overwegend Hervormd met ook nog een kleine groep Gereformeerden. Bij de parochie Vorden hoort ook de Kranenburg met zijn grote katholieke kerk. Vroeger was de relatie  andersom. Toen was de Kranenburg de katholieke enclave met een kerk die in 1856 gebouwd is door de familie van Dorth tot Medler. De katholieke Vordenaren gingen in Kranenburg ter kerke en ook de kinderen gingen daar naar de katholieke school. Toen door de bouw van nieuwe wijken in Vorden het aantal katholieken toenam, is in 1963/1964 de Christus Koningkerk gesticht. Ook werd in Vorden een nieuwe katholieke basisschool gestart. Het dorp Kranenburg groeide niet en rond het jaar 2000 heeft het kerkbestuur besloten om het accent van de parochie te verleggen naar Vorden. De kerk op de Kranenburg is ter beschikking gesteld van Stichting die er een Heiligenbeeldenmuseum gesticht heeft.  Het klooster naast de kerk op de Kranenburg is nooit eigendom van de parochie geweest, maar van de Franciscanen. In 1902 heeft de parochie de grond daarvoor verkocht voor 10 cent per m² (!).

Er zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief, tezamen vervullen ze driehonderd vijfenzeventig functies. Dat is uitgeschreven in een beleidsplan waarbij ook een inventarisatielijst hoort van welke vrijwilliger in welke groep zit. Eén maal per jaar is er een parochieavond, die enerzijds gebruikt wordt om de mensen te informeren, bij te praten over de actuele ontwikkeling  en anderzijds benut wordt om de vrijwilligers te belonen voor hun inzet. Er wordt bijvoorbeeld een leuke spreker uitgenodigd en er  is  wel eens katholiek Bingo gespeeld. Dat is een spel, waar met  de beamer vragen over katholieke onderwerpen geprojecteerd worden, waar dan letters uit voortkomen, die een woord vormen. De eerste wie het woord heeft roept Bingo en wint.

Vorig jaar was er een borrel en daarbij  hebben alle 7 koren een nummer ten gehore brachten. Daardoor was het lekker druk. De kwaliteit van de koren ligt hoog en de akoestiek in de kerk is goed. Veel leden van het ene koor zingen ook in een van de andere koren. Ze worden in onderling overleg wel een half jaar van te voren ingeroosterd.  Er zijn meerdere kosters, waaronder een hele jonge, die al vanaf jongs af aan heel trouw  kostert.

Er is nog geen officiële pastoraatgroep, maar al wel  een groep  die tot januari 2010 ad interim werkt. Voor de bemensing van zowel de pastoraatgroep als de locatieraad zijn wel mensen benaderd, maar de animo is nog niet groot.

Een belangrijke moment is het koffiedrinken na de kerkdienst. Veel mensen blijven napraten en dan voelt het als een echte gemeenschap. Er is geen dagkapel die door de week bezocht kan worden, maar als het secretariaat aanwezig is komen er toch  regelmatig parochianen die dat weten en die graag even bidden.

Er is weinig verschil tussen bezoekersaantallen bij Eucharistievieringen of bij Woord en Communiediensten, maar de middenmoot van mensen met opgroeiende kinderen komen relatief weinig. Alleen als het jongeren of kinderkoor zingt komen de ouders. Op school blijkt dat veel ouders hun kinderen niet actief katholiek opvoeden. Dit maakt het moeilijk om de jeugd te binden aan de kerk. Na de Eerste Heilige Communie haken veel jongeren af of anders na het Vormsel. Er zijn nauwelijks misdienaars onder de 18 jaar. 

Het kerkgebouw wordt met regelmaat gebruikt voor optredens en concerten, dit trekt toch ook weer katholieken naar het gebouw, die de loop naar de kerk een beetje ontwend zijn. 

 

Wat de fusie betreft; er is al een goede samenwerking met Lochem en met Ruurlo bij  de voorbereiding van huwelijken, daarvoor hoeft niet gefuseerd te worden.

Hopelijk komen er nog meer voordelen uit de samenwerking.

 

 

 

 

DE BIJBEL IN HET LEVEN VAN ALLEDAG

 

“En er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren." (Apocalyps 12, 1)

 

In de maanden juli en augustus vinden we op de liturgische kalender één Hoogfeest, nl. dat van Maria Tenhemelopneming. Het is het grootste feest onder de Mariafeesten. Het werd al gevierd in het Oosten in de vijfde eeuw. De liturgie van deze feestdag heeft het introïtus ontleend aan het bovenvermeld Schriftcitaat. Wat zegt ons deze feestdag in het leven van alledag? Laten we in deze vakantieperiode hier eens even bij stilstaan.

 

Het is een door God geopenbaarde leerstelling "dat de onbevlekte en maagdelijke moeder van God, Maria, na het einde van haar leven op deze aarde met ziel en lichaam in de hemelse glorie is opgenomen." Met o.a. deze woorden sprak Paus Pius XII de dogmaverklaring uit van Maria Tenhemelopneming op 1 november 1950. Daarvóór was dit reeds altijd in de openbaring en in de leer van de Kerk bevat en door het volk geloofd. Paus Pius XII heeft dit als geloofspunt bevestigd. De Bijbel vertelt ons eigenlijk niets over Maria's tenhemelopneming. Apokalyps 12 spreekt echter wel over "een Vrouw". De Kerk past deze tekst toe op Maria. Maria was uitverkoren om de moeder van Jezus te worden. Vanwege deze hoge en bevoorrechte uitverkiezing, moest zij wel heilig en onbevlekt zijn. Met haar tenhemelopneming vieren wij, dat zij met ziel en lichaam deelt in de eeuwigdurende, onvergankelijke glorie van haar Zoon Jezus. Ook wij hopen eens te mogen delen in haar duurzame vreugde, om bij God en de hemelingen te mogen zijn.

 

In Maria  mogen we onze verrijzenis uit de doden nu al beleven. Dit kunnen we pas als we 'hemelgericht' denken en handelen, zonder te gaan 'zweven'. Wie hemelgericht denkt, houdt de hemel als doel van z'n pelgrimsreis voor ogen. Net als iemand die een lange reis onderneemt naar een hele mooie bestemming. De persoon in kwestie heeft daar een zéér goed voorgevoel van. "Dáár wil ik naar toe!". Niemand kan hem/haar daar vanaf brengen.

 

Maria's leven was niet bepaald gemakkelijk, zeker niet toen ze haar Zoon Jezus zoveel heeft moeten zien lijden. Ze stond midden in het leven van alledag. Maria, een eenvoudige, nederige, zeer gelovige vrouw die haar leven onvoorwaardelijk heeft overgegeven aan God. Vertrouwend op haar voorspraak bij de Heer bidden wij de Rozenkrans en overwegen hierbij o.a. het glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel opgenomen. Dit is heel letterlijk ‘hoogfeest'. Met beide benen op de grond houden we ons eigen reisdoel voor ogen in vereniging met haar.

 

«Almachtige eeuwige God, Gij hebt de Moeder van uw Zoon, de onbevlekte Maagd Maria, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij bidden U: geef dat wij altijd bedacht zijn op wat hierboven is om eens te kunnen delen in haar glorie. Door onze Heer .... » (gebed uit de Mis van Maria Tenhemelopneming).

 

E. Mengering, parochiebladenservice RKkerk.nl

 

De Zwanenhof

 

Zomerweken en vakantie met een kleine beurs.

 

Voor wie verre reizen niet meer hoeft…

Samen met leeftijdsgenoten genieten van een ontspannen en verzorgde vajantie week in het voormalig retraitehuis de Zwanenhof. Omgeven door een prachtige kloostertuin en een mooi coulissenlandschap van Twente bieden wij U een onbezorgde week. Er is volop gelegenheid voor fiets- en wamdel excursies, gezellige avondprogramma’s en bezinnende bijeenkomsten rondon het thema “ Wijsheid komt uit het Oosten”. ’s Ochtend en ’s avonds is er in de kapel een meditatief moment.

Wanneer: week 1 zaterdag 18 t/m 25 juli, week 2 8 t/m 15 augustus en week 3 22 t/m 29 augustus.

Nb. Senioren met een bescheiden beurs kunnen subsidie krijgen, die verstrekt wordt door Stichting Katholieke Noden. Wilt U zich inschrijven of meer informatie hebben: U kunt ons bellen op 074-2659525. (zie ook website www.zwanenhof.nl/bezinning )

 

Vakantie met een kleine beurs

Voor mensen die moeten rondkomen van een minimale uitlering is op vakantie gaan een onbereikbaar ideaal. De Zwanenhof maakt het mogelijk, juist voor mensen met een kleine beurs, er een paar dagen op uit te trekken. Deze ‘ midweek ‘ is bestemd voor volwassenen die in een ontspannen en gezellige sfeer samen een paar fijne vakantiedagen hebben Ons programma is gevarieerd en u bent vrij om mee te doen aan de verschillende onderdelen. WE bieden u o.a.: een excursie, wandelen, creatieve activiteiten, bezoek aan dorp of bezienswaardigheid, een optreden of film in de avonduren. Dit programma wordt gesubsidieerd door Stichting Katholieke Noden en door de Vrienden van de Zwanenhof. Het is uitsluitend bestemd voor mensen, die vanwege hun financiele situatie niet op vakantie kunnen. Wanneer: week 1 maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli en week 2: woensdag 29 augustus t/m zondag 2 september. Kosten € 65 p.p. Wilt U zich inschrijven of meer informatie hebben: U kunt ons bellen op 074-2659525. (zie ook website www.zwanenhof.nl/bezinning )

 

No. 4 – Mei / Juni 2009

NOG VERDER NA PASEN ?

 

Behalve een extra lang weekend, weten heel veel mensen niet goed wat zij met het Pinksterfeest aanmoeten. Soms hoor je wel dat Pinksteren het moeilijkst is van alle christelijke feesten. Kerstmis en Pasen lijkt nog wel duidelijk maar met Pinksteren weten veel tijdgenoten geen raad. Het gaat om de Heilige Geest. In het Pinkster­evangelie wordt die Geest over mensen uitgestort. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen?

 

Gods Geest heeft vele namen gekregen. Wij noemen Hem Schepper en Heer, Trooster en Adem van God. Met Pinksteren mag de nadruk liggen op de Geest als Herschepper. In het Pinksterverhaal worden mensen bevrijd uit hun beklemming, uit een benauwde manier van leven. De kleine en angstige leerlingen, die zich na de kruisdood van Jezus hadden teruggetrokken, worden door de Geest aangeraakt. Zij worden als het ware herboren en tot Kerk samengebracht. De schuilplaats wordt verlaten en in de "speelruimte van de Geest" (Noordmans) vertellen de leerlingen over Gods liefde voor mensen aan iedereen, die het maar horen wil. Zij zijn vol van Christus en willen van Hem getuigen.

 

Wij mogen geloven, dat de Geest ook vandaag nog herscheppend bezig is. Ook in deze lijd van Godsverduistering (Buber) mogen wij vertrouwen op de werkzaamheid van de Geest. Misschien is het grootste gevaar van deze tijd wel, dat wij zó door de crisis rond "Kerk en geloof geobsedeerd worden, dat wij niet meer durven rekenen op de Heilige Geest. Wij kunnen zó getroffen worden door de lege kerkbanken, door de verwarring tot in het hart van de parochie en door het schijnbare falen van de geloofsoverdracht aan de jongere generatie, dat wij allerlei uitingen van de Geest niet meer zien. Maar toch: zij zijn onder ons wel te zien en te horen als je ogen en oren maar wijd open houdt.

 

Ik denk bijvoorbeeld aan de inzet van tallozen in ons land voor de vrede en de gerech­tigheid, aan het gebed van een grootvader voor zijn kleinkind. De Geest is te zien bij die vrouw, die haar invalide man blijft verzorgen; bij al die mensen, die elkaar vanuit liefde trouw zijn: allemaal tekenen, dat mensen door Gods Geest worden aangeraakt en herschapen.

Ook in ons parochieverband is in de voorbije tijd weer op een flink aantal plaatsen aan kinderen uit onze geloofsgemeenschappen het sacrament van het Vormsel toegediend. Het vormt een nieuwe stap op de weg, die jonge mensen samen met Christus willen gaan. Ook dàt mogen wij zien als een teken van Gods scheppende en herscheppende Geestkracht. Overal waar mensen gaan geloven, gaan hopen en liefhebben, mogen wij de Geest bespeuren.

 

Er is voldoende in onze wereld, in onze Kerk ook, waar wij somber over kunnen worden. Maar wij mogen onszelf niet in de put praten. Er is voldoende reden om ondanks alles te blijven hopen en te vertrouwen. Want wij hebben een God, die bij ons is met Zijn Geest. Hij houdt ons vast en herschept ons keer op keer. In dat geloof mogen wij ook dit jaar Pinksteren gaan vieren.

 

Pastoor Hogenelst.

 

De mooiste kerk van Nederland in ons parochieverband ?

 

Help mee en breng uw stem uit op de St.Willibrorduskerk in Vierakker!

 

Het NCRV-radioprogramma Plaza is vanaf zondag 1 maart 2009 op zoek naar ‘De Mooiste Kerk van Nederland’. Een zoektocht naar het kerkgebouw dat om welke reden dan ook, het meest tot de verbeelding spreekt. Zijn het de glas-in-loodramen, of misschien het houtsnijwerk in de preekstoel? Is het de lichtval op het altaar, of toch het haantje op de toren?

 

De kerken zijn per provincie geselecteerd. Wekelijks kiest de jury uit de aanmeldingen een Top 3. Via de website van het programma kan worden gestemd op de 3 kerken uit de provincie van die week. Binnenkort is de Top 12 van provinciale winnaars bekend!

Eén ding is al wel zeker: de winnaar van Gelderland is bekend. Dat is de Willibrorduskerk in Vierakker. Deze kerk werd uitgeroepen tot de mooiste kerk van Gelderland, met de St. Martinuskerk in Baak als eervolle nummer twee!

De twee mooiste kerken van Gelderland binnen ons parochieverband is al een fantastisch resultaat. Nóg mooier zou het zijn als de kerk in Vierakker bij de volgende stemronde hoog zou eindigen en kans maakt op de titel ‘mooiste kerk van Nederland’.

 

Daarom wil ik u allen van harte aanmoedigen om in de week van vrijdag, 22 mei tot zaterdagmorgen 30 mei, te stemmen en dan natuurlijk op de Vierakkerse St. Willibrorduskerk.

U kunt per computer stemmen (één stem per computer). Klik op google.nl – type in: ncrv plaza mooiste kerk; dat brengt u bij de bewuste pagina.

Natuurlijk kunt u ook eerst de kerk bezoeken om er een kijkje te nemen: Vierakkersestraatweg 31 in Vierakker. Dagelijks vanuit het portaal te bezichtigen van 10 tot 16.00 uur.  In de finale-uitzending op Eerste Pinksterdag, 31 mei 2009, bepaalt de vakjury welke kerk zich ‘De Mooiste Kerk van Nederland’ mag noemen.


Zou het niet geweldig zijn als, na alle andere bijzondere gebouwen die we binnen ons parochieverband hebben en alle mooie projecten die we met elkaar realiseren, ook de mooiste kerk van Nederland in ons eigen Parochieverband Gaafschap Zutphen zou staan? Daarom: stem dan en maak het mogelijk! Zo’n bijzonder gebouw (en gebouwen) dat zal ook zeker kansen geven voor onze geloofsgemeenschappen om verder te groeien en zichzelf en elkaar op te bouwen. Het is een spannende uitdaging. Maar ook een klus die we vanuit heel ons Parochieverband Graafschap Zutphen toch best samen kunnen klaren!

 

Pastoor F.G. Hogenelst.

 

“ Na vandaag ” (Kruisweg 2009)

 

“Na vandaag heb ik ruimte om te leven“. Indrukwekkend slot aan een bijzondere Kruisweg op Goede Vrijdag in ons Parochieverband Graafschap Zutphen. Een viering met veel passie en bezinning. De prachtige staties vormden het middelpunt van de bezinning.  De saamhorigheid tussen het koor en de kerk deed een daadwerkelijk gevoel ontstaan van samen onder weg te zijn naar Pasen. Voor het projectkoor hadden zich 40 mensen aangemeld en onder de enthousiaste leiding van dirigent Jan te Plate en de  geweldige begeleiding van pianist Frank Sterenborg wisten in amper twee en een half uur vijf nieuwe liederen en een acclamatie in te studeren.  De inhoud van de liederen vormden een gezongen bezinning en waren perfect  gekozen bij deze Kruisweg.  De gezongen acclamatie was de rode draad die steeds weer door iedereen gezongen werd en als een mantra steeds dieper in onze harten gelegd.

 “Neem mij aan zoals ik ben,  zuiver uit wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.” Het zal een acclamatie zijn die in ons parochieverband nog vaak gezongen zal gaan worden zoals ook veel andere liederen door diverse koren ingestudeerd zullen gaan worden. Het vuur is aangestoken, de Geest van Pinksteren was al voelbaar en dat mag bemoedigend zijn voor de samenwerking van de 12 parochies die nu eenmaal op ons pad komt.  “Neem mij zoals ik ben”, laten we elkaar de ruimte die nodig is om onszelf te kunnen blijven maar ook de kracht en inspiratie die nodig is om als parochiegemeenschappen te kunnen samengaan tot een parochie. Al met al hebben wel 100 vrijwilligers ergens op de weg hun bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze bijzondere Kruisweg. Iedereen heel hartelijk bedankt. Voor wie nog belangstelling heeft  het prachtige  boekje van de Kruisweg is nog te koop voor 2 euro. Het boekje geeft een complete weergave van de viering, met alle afbeeldingen in kleur, de geschreven inspiratie van de schilders, de bezinnende teksten en liederen.  U kunt het bestellen of afhalen op het parochie secretariaat van uw parochie.

 

Projectgroep Kruisweg, Margriet te Morsche.  

Projectkoor  Goede Vrijdag.

                                                                                                                                  

 

Nieuwsbrief Parochiebestuur

                       

Beste mede-parochianen,

 

Langs deze weg willen we graag het onderstaande onder uw aandacht brengen.  In de laatste 100 jaar is er meer veranderd in onze kerk en samenleving dan in 20 eeuwen daarvoor.  Hoe zou dat in de komende jaren gaan ?   Onze blik is gericht op de toekomst !  Met u zijn we allen benieuwd naar hetgeen ons in 2010 binnen de bestuurlijke fusie van de twaalf parochies en de Borculose parochie te wachten staat.  Eén ding staat vast …  met z’n twaalven kunnen en zullen we sterker zijn dan wanneer we allen apart zouden blijven.

 

Kortom redenen genoeg om elkaar eens uitgebreid over de komende fusie bij te praten en nader met elkaar van gedachten te wisselen over de verschillende wensen, ideeën etc.  Immers … door ’n gezamenlijke inzet zijn we in staat voor de naaste toekomst een levendige, actieve en financieel gezonde Borculose geloofsgemeenschap overeind te houden.  Samen zullen we het moeten doen !!!

 

We nodigen u hierbij allen van harte uit voor een:

 

extra parochieavond  op:

 

donderdag 18 juni 2009

om 20.00 uur in zaal Peters alhier.

 

De agenda voor deze avond luidt als volgt:

·         Welkom met koffie, opening.

·         Verantwoording en vooruitzichten

·          - pauze –

·         Fusie en het instellen van een Pastoraatsgroep en een Locatieraad.

 

Na de opening beginnen we de avond met een beknopte verantwoording en waarbij we de stand van zaken in onze parochie bespreken.

Verder willen we u op ’n levendige wijze bijpraten over de bestuurlijke fusie. Daarbij zal ook uitleg worden gegeven over een in te stellen Pastoraatsgroep en een Locatieraad.

Wij hebben daarbij pastor van Kranenburg bereid gevonden om nader in te gaan op het onderwerp Pastoraatsgroep. Een pastoraatsgroep is het luisterend oor en vormt zo het pastorale centrum van onze parochie en daarmee ook het gezicht naar buiten. De locatieraad voert daarentegen de dagelijkse gang van zaken uit.

 

Er is uiteraard volop gelegenheid voor het stellen van vragen, het wisselen van gedachten over de fusie en het aandragen van wensen en ideeën.

 

Graag tot ziens op 18 juni a.s.

Namens het parochiebestuur.

 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING

OP DINSDAG 26 MEI A.S. OM 10.00 UUR.

 

Evenals vorig jaar biedt het pastoraal team een eucharistieviering aan waarin een gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvindt.  Hieronder willen we u informeren in welk licht u deze gebeurtenis mag zien.

 

Sacrament van de zieken

Voor veel mensen blijft gevoelsmatig nog altijd de ziekenzalving het sacrament van de stervenden, of het laatste Oliesel.

Het wordt daarom nauw verbonden aan de naderende dood. Daarom stellen veel mensen dit sacrament uit tot het allerlaatste. Om die reden wordt bovendien het sacrament veelal toegediend aan één persoon, in de kring van de familie en krijgt het geheel een sterk privé-karakter.

Sinds het tweede Vaticaans concilie wordt dit sacrament vooral gezin als een bemoedigend gebaar van de kerk voor de zieke en oudere mens.

Hieronder willen we aangeven wat we hiermee bedoelen.

 

Een bron van kracht

Wanneer we ziek zijn of ouder worden, merken we dat we zwakker worden, dat we minder kunnen. Wij kunnen niet meer leven zoals we dat eerder gewend waren. Dit is een moeilijk proces. We hebben dan Jezus’ kracht en Gods aanwezigheid nodig om te dragen wat een mens niet alleen dragen kan. In die situaties kan het sacrament van de zieken die kracht en dat inzicht geven.

 

Een bron van vertrouwen

De ziekenzalving is tevens een sacrament van vertrouwen.  “Vreest niet “,  zegt Jezus meerdere malen tegen zijn dierbaren.  Wij mogen erop vertrouwen dat God bij ons wil zijn en dat wij in onze situatie niet ten onder zullen gaan.

 

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Kort samengevat is de ziekenzalving bedoeld als een sacrament    “voor onderweg” , voor de zieke en oudere mens.  Dit bemoedigende gebaar komt extra tot zijn recht als het toegediend wordt temidden van de geloofsgemeenschap,  in een gemeenschappelijke ziekenzalving.  Zo wordt de persoon in kwestie niet alleen gedragen door het geloof, maar ook door omringende familieleden, vrienden, bekenden en parochianen.

 

Gemeenschappelijke ziekenzalving in onze parochie

Onze parochie treft voorbereidingen om in de eucharistieviering op dinsdag 26 mei a.s.  ‘s- morgens om 10.00 uur  tot een gemeenschappelijke ziekenzalving te komen.

 

Hiervoor zijn alle parochianen van harte welkom,  in het bijzonder de zieke en oudere mensen onder hen.

 

Mensen die vorig jaar de ziekenzalving hebben ontvangen, zijn eveneens welkom.

 

Tevens worden hun familieleden hiervoor van harte uitgenodigd !

 

 

Tot  dinsdag 26 mei a.s.  om 10.00 uur in de viering met ziekenzalving in onze parochiekerk.

 

Buurte mak’n met Keijenborg

 

Nu de datum van de fusie (1 jan. 2010) met rasse schreden nadert, wordt het hoog tijd dat we eens gaan kennis maken met de buren. Vanaf nu zal iedere maand één van de 12 parochies zich voorstellen in de parochiebladen.  Deze keer is het de beurt van St. Jan de Doper in Keijenborg.

 

De geloofsgemeenschap heeft ongeveer 2.500 parochianen en er komen zo’n 150 kerkgangers als er zondags Eucharistieviering is. Geografisch beslaat de parochie de plaatsen Keijenborg, Velswijk en Zelhem , Halle en Toldijk. Al met al een groot oppervlak.

De bevolking van Keijenborg is voor 90% katholiek, er is maar één kerk en dat is de katholieke kerk en er is ook maar één basisschool en dat is de katholieke. In Velswijk is een openbare school en Zelhem is gezegend met diverse scholen en wel 9 verschillende kerken.

De parochie Keijenborg is in een ver verleden gesticht door een missionaris van het bisdom Münster. Vóór  die tijd werd er gekerkt in ‘Zelehem’ waar de Lambertikerk toen nog katholiek was. Via een schuilkerk uit 1531 en een waterstaatskerk uit 1839 komen we bij het huidige kerkgebouw dat uit 1932 stamt.

 

De 300 vrijwilligers hebben bij elkaar zo’n 459 vrijwilligerstaken. Dat is allemaal op papier gezet in de tijd van pastoor van Zanten. Die had maar één huishoudster en zag in dat het onmogelijk werd om alle taken vanuit de pastorie te willen regelen. De Keijenborgers zijn wat terughoudend en willen graag gevraagd worden om deel te nemen aan één van de werkgroepen, maar dan ze doen het wel met overgave.

De werkgroepen werken volgens het opgestelde  beleidsplan. In 2010 zal er een pastoraatgroep actief worden.  Ze  zijn dan de oren en ogen van de pastores en de parochie.

Ieder jaar wordt  er voor de vrijwilligers een fietstocht georganiseerd, voorafgegaan door een viering, waarin diegenen die zoveel jaar meedoen in een werkgroep met iets aardigs verrast worden.

 

In het dorp  Keijenborg worden nieuwkomers in de parochie gemakkelijk opgenomen, maar in Zelhem bijvoorbeeld, wat dicht bij de parochies van Doetinchem en Lichtenvoorde (Mariënvelde) ligt, is het niet zo vanzelfsprekend dat nieuwe inwoners er voor kiezen om in Keijenborg te kerken. 

 

Op donderdagmorgen is er een inloopmorgen; een viering met koffiedrinken na. Het pastores team levert de teksten aan voor de dienst, maar hij wordt uitgevoerd door een vaste groep eigen mensen. Er zijn zo’n 15 tot 20 deelnemers. Ook de kerktelefoon wordt goed gebruikt, door wel 17 mensen.

De gemeenschap is hecht en ze houden tradities in ere. Er is een rijk verenigingsleven. Ook de schutterij heet St. Jan de Doper  en rond 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper wordt de Keijenborgse kermis gehouden.

 

Een dierbaar plekje in de kerk is het priesterkoor, waar ook de koren staan te zingen. Vandaar uit kun je het raam achter in de kerktoren zien, waarin een afbeelding van Maria met het kindje Jezus staat en waar het licht prachtig doorheen valt. Er zijn wel vijf koren, die om de beurt een weekeind in de maand zingen, maar waarom zijn er niet altijd  5 weekeinden in een maand?

Een goede reden om de kerk eens te bezoeken zijn de muurschilderingen. Het zijn grote, niet erg bonte schilderingen. Je kunt je eigen verbeelding er op los laten en je laten meevoeren met de rust  die van de schilderingen afstraalt.

Afgelopen jaar werd tijdens de Achterhoekse Vierdaagse de kerk opengesteld. De lopers hadden kennelijk behoefte aan een moment van stilte en kwamen en masse binnen. Ze konden een intentie opschrijven en een kaarsje opsteken en daar  werd veel gebruik van gemaakt. 

Door de week is meestal de Mariakapel open. Van daaruit kun je door een hekwerk de rest van de kerk zien. In de kapel hangen kruisjes van degenen die het afgelopen jaar overleden zijn en wiegjes van alle dopelingen van de afgelopen tijd.  Je kunt een kaarsje branden en er hangen foto’s van de laatste groep communiekantjes en vormelingen. Het is de parochie in het klein.

 

Helaas is er geen vast tijdstip voor de  eucharistieviering. De kerkgangers zouden maar wat graag meer regelmaat hebben, maar dat kan niet meer gegarandeerd worden.

De nieuwe parochie wordt met vertrouwen tegemoet getreden. Het biedt kansen, kennis van andere werkgroepen kan met elkaar gedeeld worden. Bijvoorbeeld, door de samenwerking van de parochies leerde men hoe de kerktelefoon beter kon werken. Maar ook de vastenactie kan samen gedaan worden en zo zijn er  nog meer mogelijkheden.

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

 

OPBRENGST COLLECTES

21-03-2009             90.90                19-04-2009           204.40

04-04-2009           146.37                25-04-2009             75.60

09-04-2009             84.95                Vastenactie          548.02

11-04-2009           267.80             

12-04-2009           208.15             

 

 

MEDEDELING PASTORAAL TEAM

 

Op vrijdag 5 juni a.s. zal er in de St. Jan te Zutphen om 10.00 uur een Eucharistieviering zijn. In deze viering zal het 1e lustrum van de priesterwijding van pastor Wassink centraal staan.

Iedereen is van harte welkom mee te komen vieren.

 

 

OP BEDEVAART NAAR STINT WILLIBRORD IN ECHTERNACH LUXEMBURG

 

Op 1 en 2 juni 2009 organiseert de Salvatorparochie van de Utrechtse binnenstad de inmiddels traditioneel geworden bedevaart naar Echternach. Daar wordt op 2 juni de beroemde Springprocessie gehouden. Zoals gebruikelijk vormen we onze eigen springgroep, maar wie niet kan of wil springen, kan deelnemen aan de Nederlandstalige bidgroep. De bedevaart wordt begeleid door plebaan N. Schnell, van de metropolitane kathedraal van St. Catharina, tevens rector van het Ariënskonvikt, en conrector P. Kuipers van het Ariënskonvikt.

Iedereen die met ons mee wil gaan om de voornaamste geloofsverkondiger in onze streken te eren en zich verbonden te voelen met de Kerk van alle tijden is van harte welkom. Met het oog op de verwachte belangstelling is tijdig aanmelden gewenst. Stuur een briefje aan Nelly Stienstra, Nieuwegracht 20/S, 3512 LR Utrecht, of een mailtje aan n.stienstra@wxs.nl, voor alle informatie over de bedevaart, of om u aan te melden. U kunt ook bellen: 030-2310365.

 

 

Bedevaart Banneux

 

De bedevaart naar Banneux wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12 september en zondag 13 september.

Opgave mogelijk tot 16 augustus.

Banneux is een Mariabedevaartsplaats in de Belgische ardennen en wordt ook wel “ klein Lourdes” genoemd. Het is een genadeoord waar de evangelische boodschappen die Maria daar in 1933 bracht, daadwerkelijk beleefd kunnen worden.

Opgave: Mies Holtslag, Henry Duinantweg 68 Lochem

Tel: 0573-253818.

Voor deelname aan ziekenbedevaart kunt u contact opnemen met dhr. Kemerink, Ridder Zwederderlaan 32, 8042 Zwolle,

Tel. 038-4220294

 

Dialoog van het leven

 

De Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) wordt dit jaar gevierd van 21 mei tot en met 1 juni. Tijdens deze week worden collectes gehouden voor het werk en persoonlijk welzijn van Nederlandse missionarissen en missionaire ontwikkelingswerkers.

Het thema is dit jaar Dialoog van het leven.

De Week Nederlandse Missionaris werft fondsen voor de uitzending van missionaire ontwikkelingswerkers die in de

traditie staan van onze missionarissen.

Verder richt de WNM zich op het welzijn van Nederlandse missionarissen. Zij kunnen een beroep doen op de WNM voor

kleine pastorale voorzieningen (tot een bedrag van € 1.200), voor opleidingen lectuur en voor een tegemoetkoming

tijdens hun verlofperiode in Nederland.

 

Sta stil bij de Nederlandse missionaire traditie en geef tijdens de kerkcollecte in het Pinksterweekend, of maak uw

Dialoog van het leven

 

De Pinksteractie richt zich in 2009 op Azië. In Azië wonen veel mensen en komen diverse religieuze stromingen elkaar

tegen. Interreligieuze dialoog is voor Azië dan ook van levensbelang, het raakt aan het dagelijks samenleven van mensen. Onderlinge strijd ontwricht de samenleving

en de conflicten raken met name de allerarmsten en minst weerbare mensen. Hoewel de situatie in ons eigen land

anders is, merken ook wij dat dit thema steeds belangrijker wordt en dat religieuze conflicten ons samenleven kunnen

verstoren. Omdat de verhoudingen tussen religies en het belang van de onderlinge dialoog zo verweven is met het

levensgeluk en de levenskansen van mensen is als thema voor de Pinksteractie gekozen voor Dialoog van het leven. Met de Pinksteractie wil de WNM projecten onder de aandacht brengen waarbinnen missionarissen en missionaire ontwikkelingswerkers

werken aan een dialoog die niet uitgaat van de verschillen tussen

mensen, maar van de overeenkomsten.

Jaarlijks bundelt katholiek Nederland haar krachten tijdens de Week Nederlandse Missionaris (WNM) voor de ondersteuning van het werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en hun opvolgers, de missionaire ontwikkelingswerkers.

In deze week wordt in alle parochies gecollecteerd. Ook verstuurt

de WNM tijdens de campagne informatie aan tienduizenden donateurs, die het missionaire werk in het Zuiden een warm

hart toedragen.

 

Gratis boekje voor donateurs

De WNM geeft in deze periode ook een boekje uit in de reeks Mensen met een Missie. Dit jaar bevat de uitgave gesprekken

en portretten van een missionaris en een missionair ontwikkelingswerker in Azië. Zij vertellen hoe ze in hun werk

omgaan met de verschillende religies. Hoe het hun werk bemoeilijkt of hoe de dialoog van het leven mensen bij elkaar

kan brengen. Wanneer u de WNM met minimaal € 10 steunt, krijgt u het boekje gratis thuisgestuurd.

 

Maak uw gift over op:

 

banknummer 676 of 64.45.33.676

t.n.v. Week Nederlandse Missionaris,

Den Haag

 

Steun het werk van de Week Nederlandse Missionaris!

No. 3 – Pasen 2009

de Paasnacht

 

Heer, het is vreemd om een dag als vandaag Goede Vrijdag te noemen:

zoveel leugens, zoveel haat, zoveel pijn, en toch bent U door dit alles heen van iedereen blijven houden:

van de mensen die logen, van de mensen die haatten,

van de mensen die U pijn deden,

met een liefde die zo sterk was dat niets deze kon breken.

Dank U Heer

Darryl, 16 jaar

 

Pasen is in onze christelijke traditie het feest der feesten, het hoogtepunt van het liturgische jaar. Met Pasen vieren we het hart van ons geloof: de verrijzenis van de Heer, die de dood voorgoed heeft overwonnen.

Het feest van Pasen wordt uitgespreid over verschillende dagen en elke dag heeft zijn eigen betekenis. De eerste dag begint met de avond van Witte Donderdag, waarin we herdenken dat Jezus tijdens het laatste avondmaal ons in brood en wijn een teken van zijn aanwezigheid naliet. Goede Vrijdag is de dag van de herinnering aan zijn lijden en sterven. Paaszaterdag is de rustdag, waarin wij denken aan de grafrust van Jezus. Op deze dag wordt ook niet gevierd: het is een stille dag.

En dan gebeurt het: in de nacht van zaterdag op zondag komt de viering van het paasmysterie tot een hoogtepunt. We vieren dan het grootste wonder van Gods schepping, de verrijzenis uit de dood. Het is een geheim dat we verstandelijk nooit zullen bevatten. Alleen wanneer we het vieren, kunnen we iets van dat grote wonder vermoeden. De inhoud van de paasnacht is zo rijk aan thematiek, aan rituelen en symbolen, dat het nauwelijks lukt om in die ene viering alle facetten van het grote geheim van de opstanding tot hun recht te laten komen.

Vroeger, bij de eerste christengemeenten, bestond de paasviering uit een volle nacht van waken, tot de ochtendgloren. Deze tijd was noodzakelijk om zowel het lijden en sterven als de verrijzenis van Jezus Christus te vieren. De nacht was een doortocht van lijden naar dood en van de dood naar het leven. In de vroege ochtend vond de liturgie dan haar voltooiing in het vieren van de eucharistie. Tegenwoordig vieren we in de Paasnacht alleen de Verrijzenis. Net als vroeger is de naam gebleven: Paaswake, maar in de meeste parochies in ons land is dat ‘waken’ beperkt tot hooguit anderhalf, twee uur.  

 

In de paasnacht gebruiken we een veelheid aan symbolen om uitdrukking te geven aan het geheim wat we vieren. De centrale symbolen zijn: vuur, licht, water, brood en wijn. Dit zijn de oersymbolen en daarnaast verwijzen ze naar verhalen van vroeger: de verhalen over Israël (de bevrijding uit de ballingschap, de uittocht) en de verhalen over Jezus (zijn leven, dood en opstanding). In die oersymbolen worden bovendien onze eigen levensverhalen weerspiegeld, ons eigen lief en leed, onze ervaringen met het begin van het leven tot de dood. De symbolen doen ons uiteindelijk de werkelijkheid van de drie-ene God ervaren: Vader, Zoon en heilige Geest. Zo herinnert het vuur aan het vuur waarin God aan Mozes verscheen in de brandende braambos (Exodus 3) en waarin Hij zich openbaarde aan Mozes en het volk op de berg Sinaï (Exodus 19). Vuur is ook een symbool voor de Geest, de Levengever die alles nieuw maakt.

Aan het vuur wordt de paaskaars ontstoken, symbool voor de verrezen Heer. Het licht van Christus (bij het binnenbrengen van de paaskaars drie keer gezongen) verdrijft alle duisternis, omdat wij dat licht van de paaskaars aan elkaar doorgeven, tot de duistere kerk een zee van licht is.

Een ander oersymbool is het water. Het staat voor dood en leven tegelijk. Niet alleen is de paasnacht de nacht bij uitstek voor de doop, met dit water worden we allemáál herboren tot nieuwe mensen en krijgen we deel aan het leven van de opgestane Heer. Water is een teken van redding en verlossing, van reiniging en herschepping. Daarom vernieuwen wij elk jaar in deze nacht onze doopbelofte. Met het water als symbool vieren we in de Paasnacht het nieuwe leven, de nieuwe geboorte, de herschepping van al wat bestaat.

Brood en wijn tenslotte zijn de tekenen waarin de Jezus onder ons aanwezig wil zijn. In de gemeenschap van de tafel van brood en wijn doet Hij ons delen in Zijn leven en worden wij tot zusters en broeders.

Als begin boven dit artikel een gebed voor Goede Vrijdag, als besluit een gebed voor Pasen:

 

God, ik dank U dat uw Zoon op Eerste Paasdag de dood en het graf overwonnen heeft en levend geworden is.

Jezus, ik dank U dat U niet alleen een herinnering bent, maar dat U ook leeft en aanwezig bent.

Heilige Geest, ik dank U dat U tot aan het einde van de wereld bij ons bent, en ook daarna.

Iona, 14 jaar

 

Namens het pastoraal team: Zalig Pasen.

Jaap van Kranenburg

Pastoraal Werker

 

De eerste stap,

“ Samen op weg naar Pasen”  is gezet.

De eerste stap is gezet. 32 enthousiaste parochianen en pastores hebben 15 schitterende kruisweg staties gemaakt onder de deskundige leiding en inspiratie van schilder en parochiaan Jan Wiegers. 

 

De tweede stap is: zing mee! 

Nog niet meegedaan en aangesloten! Pak je kans. De tweede stap: Meld je aan voor het projectkoor en zing mee op Goede Vrijdag. Om 11.00 uur staat de koffie klaar en vervolgens gaan we 6 nieuwe speciale liederen instuderen voor de viering om 15.00 uur. Dat is een echte uitdaging. Voor soep en broodjes zal worden gezorgd. Meld je aan  en geef je naam door aan het secretariaat van het Parochieverband Graafschap Zutphen: Email: secretariaatpvgz@planet.nl  / telefonisch aanmelden kan ook bij Margriet te Morsche, tel. 06 47 11 64 09. Het instuderen van de liederen doen we in het  Parochiecentrum Mariaschool (Tengnagelshoek 6 te Zutphen, achter de St. Janskerk)

De derde stap is: kom en vier mee!

 

De derde stap: Kom en vier mee!  Op Goede vrijdag zijn alle parochianen van het Parochieverband van harte uitgenodigd om  mee te vieren. De viering is in de St. Janskerk te Zutphen en begint om   15.00 uur.  In deze viering van Goede Vrijdag worden de 15 geschilderde staties en de bijbehorende teksten gebruikt. Elke doek heeft een eigen inspiratiebron, een eigen verhaal. Laat je inspireren door de verhalen, gebeden en de mooie liederen gezongen door het Goede Vrijdag Projectkoor, onder leiding van dirigent Jan te Plate en pianist Frank Sterenborg. Er zal een prachtig boekje worden gedrukt waarin alle 15 doeken staan afgebeeld, als ook de teksten, de gebeden en de liederen. Voor het boekje vragen we 2 euro als kleine bijdrage voor de onkosten (er zal geen collecte zijn) U kunt na afloop van de viering in alle rust de expositie van de doeken  bekijken.                                 Een extra boekje kopen is dan mogelijk.

 

                        In het licht van Pasen …

 

                        Heer,

                        zoals het licht’

                        doorbreekt uit de nacht,

                        zich verspreidt

                        en alle dingen aanraakt,

                        zo breekt Uw liefde voor mij door.

                        uit de donkerste dagen.

                        Geef mij de kracht

                        het warme licht van Uw liefde

                        op de vangen

                        en de dag zal gezegend zijn.

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

Beste mede-parochianen,

 

PASEN.

In de maand april vieren Joden en Christenen dit jaar in dezelfde periode hun Paasfeest.  De Joodse gemeenschap van 9 tot en met 16 april.  De Christenen van 9 tot en met 13 april.  In de kalenders dit jaar dus qua tijd bijna gelijk.  Dat nodigt ons uit ons bewust te zijn van wat de Joodse gemeenschap viert en wat wij als Christenen vieren.

 

Er zijn wezenlijke verschillen en een gemeenschappelijk perspectief.

 

Het Pesach is het gedenken van de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Het onderdrukte volk werd tot de vrijheid geroepen onder leiding van Mozes. God had Mozes daartoe de opdracht gegeven. Vanaf die dagen begon op een bijzondere manier hun geschiedenis tot vrijheid en verantwoordelijkheid voor het aanschijn van de Eeuwige.  Dat werd bevestigd in het aannemen van de Tora, de Wet, ordening van het leven gericht op vrijheid en gerechtigheid.  Een concrete opdracht in het leven van alle dag.

 

Het Christelijk Paasfeest is verbonden met leven, sterven en nieuw leven van Jezus Christus.  Dat is een andere inhoud, al is het ook verbonden met elementen van het Joodse Pesach.  De Christen wordt geroepen om tot inkeer te komen en  “een nieuw leven te leiden”  gericht op wat goed en recht is. Pasen kan daarom in ons versterken, dat vertrouwen en hoop de kracht zullen blijven tot goedheid en gerechtigheid in onze wereld :  Gods opdracht voor alle mensen van goede wil.

 

In het licht van Pasen wensen we alle mede-parochianen een Zalig Pasen toe.

 

 

FUSIE ONTWIKKELINGEN.

Meerdere keren hebben we u via ons parochieblad bijgepraat over de diverse stappen die inmiddels in het kader van het fusieproces zijn gezet.

Thans kunnen wij u kort en bondig mededelen dat de inventarisatie vrijwel is afgerond. De verschillen en overeenkomsten tussen de twaalf parochies in ons parochieverband worden steeds duidelijker.  Dat geeft steeds meer houvast voor het opzetten van de nieuwe organisatie.  Concrete afspraken zijn nog niet gemaakt. Wel zijn op basis van een opgesteld fusiedocument een aantal uitgangspunten geformuleerd.

De belangrijkste hiervan is :   “ centraal wat centraal moet,  decentraal wat decentraal kan “.   Helder staat de stuurgroep voor ogen dat de lokale geloofsgemeenschappen de ziel van de nieuwe grote parochie vormen.  Daarnaast leeft bij velen ook de overtuiging dat we samen sterker kunnen en zullen zijn dan wanneer we alle apart zouden blijven.

Een veelkleurig palet levert meer op dan alleen een verzameling van kleuren. Zoals eerder gemeld is ook een  “communicatieplan” uitgewerkt, waarin ondermeer is weergegeven op welke wijze alle informatie hierover aan alle 12 parochies zal worden verstrekt. Ook is daarin aangegeven dat alle 12 parochies zich bij toerbeurt naar aan u zullen voorstellen. De aftrap is inmiddels door de parochie van de H. Willibrord uit Hengelo-Gld verricht.  Verderop in het parochieblad kunt u nader kennis met hun maken.

 

 

LIJKENHUISJE.

De oplettende wandelaar door de Boom- en Kerkgaarden zal het ongetwijfeld zijn opgevallen dat het stokoude lijkenhuisje, staande op onze begraafplaats (sinds 1871) er momenteel gehavend bij staat. Uit bouwkundige inspectie is gebleken dat hieraan het nodige zal moeten worden opgeknapt en dat verder uitstel van het onderhoud thans niet meer verantwoord is. Recentelijk hebben we aan Morssinkhof Bouw B.V. te Borculo opdracht verstrekt voor het ondermeer vervangen van de boeiplank, goten en leien. De hiermede gepaard gaande kosten kunnen onttrokken worden aan het ingestelde reserve voor het kerkhof. Al het schilderwerk en overige bijkomende werkzaamheden zullen door onze vrijwilligers worden opgepakt.  Naar verwachting zal binnen afzienbare tijd het lijkenhuisje er weer  “spic en span”  bij staan.

 

Tot zover de  “nieuwsbrief” van het parochiebestuur.

 

 

Bloeimaand en Mariamaand

 

De maand mei wordt traditioneel de Mariamaand genoemd. Haar oorsprong heeft vooral te maken met de propaganda van de jezuïeten in Rome. In 1724 publiceerde pater Jacolet een boekje dat ‘Mensis Marianus’ (Mariamaand) heette. Een andere jezuïet, Alfonso Muzzarelli, schreef in 1785 zijn ‘mese di Maria’, dat 150 uitgaven in verschillende talen kende. Hierin spoort hij de gelovigen niet alleen aan om over Maria te mediteren, maar ook om iedere dag van de meimaand een Marialied te zingen.

 

Misschien was deze maand als een tegenhanger van een antiek feest bedoeld. In de Romeinse oudheid was Flora de godin van de lente, de bloemen en planten. Het was een vruchtbaarheidsgodin, van wie het feest, de floralia, rond 1 mei uitbundig met bloemen werd gevierd, en hieruit ontstonden de latere meifeesten.

 

Wat Nederland betreft is een andere benaming dan Mariamaand veel ouder: de bloeimaand. Deze heeft een relatie met de Mariamaand. Sommige bloemen worden naar Maria genoemd: mariahartje, mariaklokje, mariaschoen, lievevrouwebedstro en mariadistel. Het madeliefje of meizoentje heette in de middeleeuwen ‘marienbloemkyn’. Veel bloemen zijn in oude gedichten en liederen een symbool van Maria. Zo noemt ‘God groet u zuiv’re bloeme’: Maria lelie reine, rooske zonder doren, violette zoet en bloemke blauw in ’t koren. Dit is de blauwe korenbloem en blauw is de Mariakleur.

 

Ook andere Europese talen hebben voor sommige bloemen bepaalde Marianamen. Verder zij opgemerkt dat bijbelse uitspraken zeker van invloed zijn geweest. Het hooglied zegt: ‘Ik ben een veldbloem en een lelie van de dalen.’ En Jezus Sirach spreekt van ‘de roos geplant aan de oevers van het water’. Reeds middeleeuwse schrijvers hebben deze bloemen als een symbool van Maria beschouwd.

 

Dit alles heeft de populaire Mariadevotie van de westerse kerk gestimuleerd om de meimaand als haar maand te benoemen en te bezingen: ‘Gekomen is uw lieve mei, Maria!’

 

Toon Brekelmans, Kerkhistoricus

 

Buurte mak’n met Hengelo

 

Nu de datum van de fusie (1 jan. 2010) met rasse schreden nadert, wordt het hoog tijd dat we eens gaan kennis maken met de buren. Vanaf nu zal iedere maand één van de 12 parochies zich voorstellen in de parochiebladen.  We beginnen met de parochie van H. Willibrord in Hengelo.

 

De parochie bestaat uit 1750 parochianen en het gemiddelde kerkbezoek ligt tussen de 60 en 150 kerkgangers op een gewone zondag. Geografisch bestaat de parochie uit het dorp Hengelo en zeven buurtschappen.

De bevolking van Hengelo is voor ongeveer één derde katholiek. In de parochie zijn zo’n 150 vrijwilligers actief, die in zo’n 35 werkgroepen onderverdeeld zijn. Er is een actieve pastoraatgroep en die zijn primair verantwoordelijk voor alles wat met de  vieringen te maken heeft. Ze coördineren een aantal werkgroepen maar lang niet allemaal. Er is o.a. een apart liturgisch beraad,  een groep voor gezinsvieringen, voor kindernevendiensten, een vormselgroep, een Eerste communiegroep,  een doopgroep, het jeugdberaad en de misdienaars en acolieten groep.

Daarover valt iets leuks te vertellen: Het liep niet zo goed met die misdienaars, Daarop is besloten om afscheid te nemen van iedereen die er niet zo’n zin meer in had. Dat werd een groots feest. Ze zijn met zijn allen naar het museum in Nijmegen gegaan en daarna gaan eten en ze hebben een erg gezellige dag gehad. De weggaande misdienaars  werden ontzettend bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren.  In de maanden daarna kwam er opeens een hele ris nieuwe aanmeldingen. Nu zijn er zóveel misdienaars, dat er bij sommige vieringen drie meelopen, anders komen ze zo weinig aan de beurt. En nu doen ze zelfs met de Woord en Communiediensten mee.

 

Jongeren van 12 tot 16 zijn in alle parochies moeilijk te bereiken. In het Jeugdberaad bedachten ze de actie ‘Met de kerk de berg af’. Ze wilden met 25 jongeren gaan skiën. De beschikbare 25 plaatsen waren in  no time geboekt. Het begon natuurlijk met een dienst en iedereen die meeging nam zijn ouders, broertjes en zusjes mee, die nieuwsgierig waren. Na de dienst werd er gediscussieerd of het met de kerk nu bergopwaarts of bergafwaarts gaat, aan de hand de tien geboden die Mozes van de berg had meegenomen. Twee van de tien geboden werden uitgekozen om over te discussiëren. Daarna  ging men met vijf auto’s vol skiën (de berg af). Het was bijzonder geslaagd. Veel jongeren kenden elkaar van te voren niet , maar aan het eind van de dag was het ijs gebroken en was het erg gezellig.  Na afloop wilden de jongeren zelf graag ideeën inbrengen waarover het de volgende keer zou kunnen gaan en wat men samen zou kunnen doen.

 

Op donderdagmorgen is de inloopochtend.  Dat is gewoon koffie drinken voor  de gezelligheid. Dit wordt gerund door een vaste groep vrijwilligers. Minimaal 15 mensen komen regelmatig. Af en toe komt daar een spreker om een bepaald onderwerp uit te diepen. Soms vertelt iemand over zijn hobby en laatst was er een beroepsmilitair die in Uruzgan was geweest.

 

Een belangrijk kenmerk van het karakter van de geloofsgemeenschap van Hengelo

is de gastvrijheid. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit wie je bent, of dat je bvb 17jaar niet in de kerk geweest bent. Als  je denkt dat het wel weer eens tijd is, dan schuifje gewoon aan.

Als iemand in Hengelo komt wonen, wordt die door de bezoekersgroep bezocht met een bloemetje. Ze vertellen iets over de kerk en de nieuwe bewoner  wordt welkom geheten in de kerk. Eéns in het jaar wordt er een avond gehouden voor mensen die nieuw zijn in de parochie. Daar is dan iemand bij van het pastoraal team en dan wordt uitgelegd wat er allemaal te doen is in de parochie en hen wordt gevraagd  iets te vertellen over zichzelf. Daarna wordt hen gevraagd of ze het leuk zouden vinden om iets in de kerk te doen. Gewoon om hen een gevoel van welkom te geven en te laten weten dat iedereen het leuk zouden vinden om hen zondags in de kerk te zien.

 

Een dierbaar plekje in het kerkgebouw is voor velen de Mariakapel, als je binnen komt links van de grote deur. De kapel is iedere dag geopend, gescheiden van de kerk door een hekwerk. Vrijwilligers zorgen elke dag voor verse bloemen. Het is erg uitnodigend, echt zo’n plekje waar je als je voorbijloopt, even een kaarsje op gaat steken.

De kerk heeft een heel verbindende functie, dat zie je aan de concerten die georganiseerd worden. Gemiddeld komen daar 150 tot 200 mensen uit eigen parochie. Met Kerstmis was er een doorlopend concert en de hele dag door kwamen er wel 1000 mensen. Bij het Sint Maartensfeest waren alle schoolkinderen uitgenodigd en toen kwam zelfs de Heilige Maarten op het paard de kerk binnen. Alle kinderen liepen naar de St. Remigiuskerk ( de protestante kerk)en dronken daar chocolademelk. Dat geeft veel verbondenheid. Er ligt historisch wel wat frictie met de protestante kerk, maar nu wordt daar zo veel mogelijk mee samengewerkt.

 

De fusie maakte in eerste instantie de mensen boos. Ze dachten echt dat hun kerk werd afgenomen.  Er zijn een tweetal bijeenkomsten  geweest waarin mensen hun verhaal kwijt konden en vragen konden stellen. Bij de eerste sessie was het echt mopperen. Daarna heeft het kerkbestuur bedacht dat als het dan toch moet gebeuren, ze iets wilden bereiken waar iedereen wat aan heeft en dat ze Hengelo levend en actief willen houden. Ze zijn daarna actief gaan deelnemen aan de fusie. Dat was een hele omschakeling. Eens in de 6 weken is er na de kerkdienst; de zogenaamde fusiekoffie en dan blijven er gemiddeld 50 à 60 man. Dan wordt verteld wat er allemaal speelt. Er zijn nog steeds mensen die het niks vinden, maar de feitelijke vragen zijn goed te beantwoorden. Veel stress ontstaat door de onbeantwoorde vragen. Het bestuur zoekt antwoorden en dat neemt veel onrust weg. Zo is er uitgezocht of je nog steeds geld aan je eigen parochie kan nalaten, dat niet naar de grote hoop verdwijnt. Dat blijkt dus heel goed te kunnen. Je kunt in je testament laten opnemen dat het geld bestemd is voor een bepaald doel en dan kan niemand daar wat aan veranderen.

Het Kerkbestuur probeert de pastores zoveel mogelijk te ondersteunen, omdat er voor 3 en een halve pastor in 12 parochies heel veel werk ligt. Zo proberen ze met name voor de jongeren het  een actieve rol te geven. Want zelf zijn ze altijd de vader of de moeder van… Als er dan iemand van de pastores  er bij is dan voelen de jongeren dat anders en is het veel toegankelijker. Een actieve geloofsgemeenschap die zelf veel doet is levend, veerkrachtig en  uitnodigend en daar doen de pastores graag aan mee.

 

Een nieuwe naam voor een nieuwe parochie

 

Beste Parochianen,


Per 1 januari 2010 hebben we één nieuwe parochie, dat gevormd wordt door onze 12 parochies. Vele voorbereidingen worden er getroffen om deze overgang soepel te laten verlopen. U heeft daar dan ook geen last van en uw kerk blijft gewoon uw kerk.
 
Deze nieuw te vormen parochie gaan we een naam geven en u kunt daarvoor uw suggestie insturen. De huidige kerken blijven natuurlijk allemaal als kerk hun eigen naam houden.

 

De nieuwe naam zal echter aan een aantal criteria moeten voldoen die door het bisdom zijn vastgesteld:

  • ofwel de naam verwijst naar het Christus-mysterie: Annunciatie, Geboorte des Heren,
    de Verrijzenis des Heren, Pax Christi, de Goede Herder, Christus Koning,
    H. Hart van Jezus, H. Kruis, H. Sacrament of H.Drie-eenheid, H.Geest.
  • ofwel de naam verwijst naar momenten uit het leven van Maria of één van haar titels: Maria Onbevlekt Ontvangen, Maria Geboorte, Maria visitatie, Maria Tenhemelopneming, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, Onze Lieve Vrouw (ter/van …), Maria Koning van Vrede, Maria Toevlucht.
  • ofwel de naam verwijst naar een engel, een heilige of zalige. Belangrijk hierbij is te kijken naar de verering van een heilige of zalige die reeds eeuwen in de regio, in stad of dorp aanwezig is.
  • ofwel de naam verwijst naar bepaalde heiligen in ons Aartsbisdom:  St. Bonifatius, St. Ludger, St. Bernulphus, St. Plechelmus, St. Radboud, St. Marcellinus en andere geloofsverkondigers van het begin van de missionering van onze streken.
  • ofwel de naam verwijst naar andere apostelen en heiligen: St. Jozef, St. Jan de Doper, H.H.Petrus en Paulus, of heiligen als Franciscus en Clara, Benedictus, Don Bosco, Theresia van Lisieux, H. Bernadette, H. Maximiliaan Kolbe, Zalige Titus Brandsma.


Een naam die enkel verwijst naar een regio, een landstreek is volgens het Bisdom niet geschikt.

Tot 31 mei 2009 kunt u uw suggestie voor een nieuwe naam mailen naar

secretariaatpvgz@planet.nl of u dient het in bij uw parochiesecretariaat.
Ook kunt u gezamenlijk een naam indienen.

De huidige stuurgroep van ons parochieverband zal uit de ingezonden namen drie namen voordragen aan het Bisdom. Het Bisdom zal het uiteindelijke besluit nemen.
 
Alvast heel veel plezier met het bedenken van onze nieuwe Parochienaam.


Met vriendelijk groet,


mr. P.H.A.J. Cremers

voorzitter Parochieverband Graafschap Zutphen

 

 

L E N T E

                                     

                                      Het voorjaar is gekomen,

                                               De bladeren groeien aan de bomen

                                               Ze zijn nog zo teer en fijn,

                                               Zo zacht, groen en rein.

De winter is verdwenen,

Een nieuw seizoen verschenen.

De kinderen spelen weer buiten,

De zon schijnt in de ruiten.

                                      De dagen gaan weer lengen,

                                               Wat zal de lente ons brengen ?

                                               De donkere dagen zijn voorbij

                                               En de voorjaarszon nabij.

Plant en bloem komen tot leven,

Dat mogen we elk jaar weer beleven,

Het is een heel mooie tijd,

Waar een ieder zich verblijdt.

                                               De vogels gaan weer fluiten,

                                               Om hun blijdschap te uiten.

                                               Ze gaan nestelen in de struiken,

                                               Waar straks de jongen ontluiken.

Ja het is een wonderlijk iets,

Men krijgt dit alles voor niet.

God geeft het ons aldoor,

Laten we dankbaar zijn hiervoor.

                                               God laat de lente bloemen bloeien,

                                               Laat ze geuren en groeien,

                                               Door de regen en de zon

                                               Tot een nieuwe levensbron.

 

Fredde Nicolai.

 

 

 

 

No. 2 – Vastenperiode 2009

VOORWOORD                               

 

Ken  jezelf

 

Je hebt alles op regel … ,  soms sluipt de onrust bij je binnen: als je thuis bent wil je graag uit, ben je uit dan lokt je knusse huis.

’s Avonds wil je niet naar bed en de volgende morgen er niet uit.

Honderd keer kijk je in een spiegel en even vaak zie je jezelf maar vluchtig of alleen je kapsel.  Er is ook een moment, dat je nog eens naar je gespiegelde beeld kijkt, aandachtig, peinzend.

Misschien trek je even een raar gezicht, vraag je je af wie je daar ziet. Vluchtig herken je jezelf wel,  maar dit keer komen er vragen op je af:  wie ben je, wat wil je, hoe sta je in ’t leven, wat heb je lief en wie,  hoe is je relatie met mensen om je heen, is dit het leven, wie is God, is er een God, wie is God dan voor mij, wie ben ik voor Hem    Anders gezegd:   ken je jezelf ?

Misschien dat je even glimlacht naar je spiegelbeeld. Een wonderlijke confrontatie en die dag zullen de vragen je nog wel eens te binnen schieten

 

De vanzelfsprekendheden en  “zekerheden”  van vroeger geven ons bestaan onvoldoende drijfvermogen.  De  “banen voor het leven”,  eeuwige trouw en dogmatische geloofsleer zijn minder stabiel geworden.  We zoeken zélf onze weg, sleutelen aan onze diepe drijfveren, onze idealen, en ja …  zoeken onze eigen God.

 

Er is in dit leven één belangrijk  “dogma”:   héél weinig is zeker, je leven kan dus niet anders zijn dan een zoektocht.

Je wordt beïnvloed door verschillende culturen en religies,  je zoekt naar zekerheid en vindt twijfel,  je zoekt alleen en merkt dat je niet zonder anderen kunt.

 

Het lijkt  ingewikkeld, maar het houdt wel de  “vaart”  in je leven, brengt discussies op gang, maakt je levensvisie sprankelend als een heldere fontein.  Het is inspannend,  maar behoedt je wel voor  “indutten”.   Een  echt avontuur.

 

Dus op naar het voorjaar om naar jezelf en   “ de zon van de dag”

te zoeken,  om af en toe in de spiegel te kijken en je af te vragen

 “wie ben ik  ? “  Naar jezelf glimlachten, omdat dat zo’n mooie oefening is om anderen met een lach tegemoet te gaan.

 

Een nieuw voorjaar met zoveel waardevolle dagen en evenveel porties energie, aandacht, moed, liefde en zorg, om er een kostbaar jaar van te maken.   Zelf onderweg, samen op weg en samen met God.

 

 

 

 

 

GEWOON

 

Heer,

Ik bid U, laat mij U tegenkomen

In de gewone alledaagse menselijke dingen

In een handdruk en in een glimlach

In een liefkozing of een traan

In de kleine dingen om me heen

En op elk ogenblik van de dag.

 

                       

                       

                                   Uit het gebedenboekje  “Hoor mijn roepen”.

 

 

 

SAMENGAAN ALS EEN GEESTELIJKE REIS

 

We zijn een nieuw jaar ingegaan.  Het jaar 2009 is een jaar van aftellen, want precies 1 januari 2010 is de fusie van de 12 parochies van ons parochieverband een feit.

 

Als pastores, bestuurders en andere medewerkers in het Parochieverband Graafschap Zutphen zijn we geneigd het proces van   samen verder gaan    van de 12 parochies, op de eerste plaats te beleven en te presenteren als een bestuurlijk reorganisatieproces. Dat komt vooral om dat de fusie gepresenteerd en beleefd wordt als het moeten uitvoeren van een   “opdracht – van – boven”  oftewel:als een decreet van het bisdom.

In de tweede plaats zijn wij als mensen sowieso niet erg geneigd om veranderingen positief tegemoet te treden, vooral als de noodzaak nog niet aan den lijve wordt gevoeld.

Kijk maar naar het milieu en de economie:  het water moet ons eerst aan de lippen staan, de banken moeten eerst imploderen, de energieprijzen moeten eerst onbetaalbaar worden voordat wij inzien dat er iets moet veranderen, bijvoorbeeld in de richting van duurzaamheid.  Meestal is het dan te laat of in de noodzakelijke verandering veel ingrijpender. Veranderen heeft het meeste effect als de situatie nog zó is dat er nog wat te veranderen valt.

 

In onze situatie van de fusie van de parochies van het parochieverband Graafschap Zutphen wil dat zeggen, dat veranderen vooral zin vol is zolang de parochies op zichzelf nog redelijk vitaal zijn, het kerkelijk leven nog bloeit, ook al is die bloei niet meer zo uitbundig als in de jaren zestig

 

Fuseren :   wat betekent dat  ?

Het woord   ‘fusie”  betekent: een bestuurlijk reorganisatieproces, veranderen van regelgeving, centraliseren van een aantal bestuurlijke taken en van financiën.

Misschien is dat maar goed ook:  alleen de regeltjes veranderen,  ook nog eens van boven af opgelegd. In ieder geval heeft het weinig te maken met ons gevoel als Christen, als Katholiek, als Parochiaan van deze Parochie.

 

Wij  (denken we misschien allemaal wel eens stiekem)  hoeven er alleen maar voor te zorgen dat de eigen  (voormalige)  parochie zo goed mogelijk uit deze  (onzalige ?)  situatie tevoorschijn komt.

 

Fuseren, een ander woord ervoor is  “samengaan”. 

En het woord “samengaan”  biedt meer kansen om dat proces waar we inzitten, het toegroeien naar één parochie,  naast bestuurlijk, financieel, afstandelijk, óók te zien als een   “geestelijke reis” ,  we  “gaan samen”.

Als we ons samengaan zó bekijken, dan zitten we in één keer midden in een eeuwenoude kerkelijke en zelfs bijbelse traditie. 

Daarover de volgende keer meer.

 

Vanuit de gedachte van een gezamenlijke zoektocht wens ik u, mede namens de pastores Hogenelst en Matti,  een goede reis

 

Jaap van Kranenburg ,   pastoraal werker.

 

    

 “ Iedereen heeft iets goeds in zich sommige mensen verbergen   het, sommige mensen verwaarlozen het maar het is er.   

 

                                                           Moeder  Teresa.

 

Uitzendingen Kerkdiensten Radio Berkelland

1 maart R.K. Kerk Borculo 10.00 uur

8 maart Hervormde Kerk Borculo 10.00 uur

15 maart Gereformeerde Kerk Geesteren 09.30 uur

22 maart Hervormde Kerk Geesteren 10.00 uur

29 maart Protestantse gemeente Neede 10.00 uur

5 april Geref. Kerk vrijgemaakt Neede 09.30 uur

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

Beste mede-parochianen,

 

VASTEN.

Vasten : wel eens van gehoord of zelf wel eens gedaan ???

Vast u omdat het  “in “  is, om af te slanken of omdat u in de voorbereidingstijd op Pasen het oprecht soberder aan wilt doen en iets wilt laten staan?   Het thema van Vastenactie 2009 luidt:   “Ontmoet de Ander”.  Daarmee wordt de drieslag vol gemaakt die Vastenactie 2007 begon.  Eerst  “Leef in Eenvoud”,  toen  “Zorg voor Elkaar”  en nu dan de ontmoeting, kroon op een driejarige thematiek over onze leefstijl in relatie tot ons geloof en elkaar.

Langs deze weg attenderen wij u graag op het speciale artikel over de   “Vastenactie 2009”  van de gezamenlijke MOV-werk-groepen binnen ons parochieverband.  

 

 

STAP VOOR STAP FUSEREN.

In het gebruikelijke voorwoord van de kant van het pastoresteam is nader uitgelegd dat  fuseren  dient te worden gezien als “samengaan “.   Kort door de bocht betekent dit dat vanaf 1 januari 2010 wij verder zullen samen gaan als geloofsgemeenschap  Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Borculo,  één van de twaalf locaties vallend onder één centraal parochiebestuur.

 

We gaan fuseren, niet omdat we dat willen, maar omdat het wordt opgedragen door het bisdom.  En ook u zult hebben gemerkt dat het kerkbezoek terugloopt, dat in vele parochies de inkomsten dalen terwijl de kosten stijgen, dat het steeds moeilijker wordt om bestuurders te vinden en vrijwilligers (sters) die de taken op zich willen nemen.   Het bisdom wil op een snel veranderende kerkgemeenschap inspelen door meer zaken samen te doen, door een centrale aansturing en betere afstemming met de parochies.

 

We hebben in Borculo  (gelukkig nog !!!)  een vitale geloofsgemeenschap, een actieve en levende parochie.  Afgelopen jaren hebben we samen veel kunnen realiseren, op pastoraal gebied en op materieel gebied.   Dat willen we in Borculo graag zo houden na de fusie en waar mogelijk zelfs nog verbeteren.  We willen de   “eigenheid”  van onze parochie behouden en als uitgangspunt nemen bij het plaatsen van onze nieuwe  Borculose geloofsgemeenschap in het grotere geheel, in de nieuwe parochie.

 

Dit jaar zullen we er met z’n allen voor moeten zorgen dat ook na de fusie in Borculo een actieve, levende en betrokken geloofsgemeenschap blijft bestaan. 

Bewust vermelden we hierbij   “met z’n allen”.

Want het is geen taak alleen voor het bestuur, wij willen ook graag horen hoe u over bepaalde (kerkelijke) zaken denkt, uw mening, uw visie is van groot belang. Graag willen we met u de dialoog aangaan over het vormen van de nieuwe parochie, wij willen uw mening horen en wij willen dat u ons ondersteunt.

Thans wordt door de projectgroep een  “communicatieplan”  uitgewerkt  waarin ondermeer nader is weergegeven op welke wijze alle informatie hierover aan alle 12 parochies zal worden verschaft. Die informatie kunnen wij u niet allemaal via ons parochieblad leveren. Wij willen dat graag in bijeenkomsten doen.

In die bijeenkomsten in het voorjaar zullen wij u niet alleen verder informeren, maar ook met u van gedachten wisselen.  Dus …  het fusieproces en ook het maken van verdere afspraken over het vervolg gaat in het voorjaar van start !!! Bij deze moedigen wij u alvast aan hieraan volop mee te doen. Wij rekenen op de inbreng van u allen.

 

TARIEVEN  2009.

Onlangs is de laatste begroting voor 2009 van ons bestuur vastgesteld en ter goedkering voorgelegd aan het Aartsbisdom.

Verheugend kunnen wij u melden dat het stringente zuinige financiële beleid over de achter ons liggende jaren z’n vruchten begint af te werpen. Met inachtneming van de vastgestelde bezuinigingsdoelstellingen is het ons wederom gelukt een sluitende begroting te kunnen vaststellen. Dankzij de inzet van onze  vrijwilligers(-sters) zijn de ramingen voor het jaarlijkse terugkerende gewoon onderhoud aan de kerk, pastorie, KJ-gebouw en kerkhof ongewijzigd gehandhaafd.

 

Voorts hebben we tegelijkertijd de liturgische en graftarieven trendmatig (globaal met 2½ %) bijgesteld.  Het tarief voor een mis/gebedsintenties hebben we om sociale redenen andermaal ongewijzigd gehandhaafd op    7,50.

De belangrijkste verhogingen hebben betrekking op onze begraafplaats.  Ondanks deze tariefsaanpassingen zijn de kosten die wij als parochiebestuur in rekening brengen uiterst bescheiden ten opzichte van de tarieven die de gemeente Berkelland hanteert.

 

Vanaf 1 januari 2009  gelden de tarieven als volgt :

Liturgische tarieven :

Mis- / gebedsintentie  (stipendium)                                          7,50    

Uitvaart,  inclusief begrafenis                                               335,--

Uitvaart, inclusief crematie                                                   405,--

Begrafenis-crematiebegeleiding zonder uitvaart                     240,--

Avondwake                                                                           80,--

Huwelijk (t.w. alle kosten huwelijksviering)                             220,--

Huwelijksjubileum (kosten jubileumviering)                            190,--

Dopen (individuele doop, kosten per dopeling)                       25,--

Dopen (gez.doopviering, kosten per dopeling)                        50,--

Eigen bijdrage b.g.v. Eerste H. Communie                              15,--

Eigen bijdrage b.g.v. H. Vormsel                                              5,--

 

Graftarieven  (inclusief tarieven voor delven) :

Grafrechten + onderhoud 20 jaar kind tot 1 jaar                     122,--

Grafrechten  + onderhoud 20 jaar kind 1-12 jaar                     315,--

Grafrechten + onderhoud 20 jaar urnengraf                           312,50

Grafrechten + onderhoud 20 jaar enkel graf                           935,--

Grafrechten + onderhoud 20 jaar dubbel graf                      1680,--

Kosten grafakte / administratiekosten                                     25,--

 

Overige tarieven :

Offerkaarsen (bij Maria Altijddurende Bijstand)                          0,50

Misboekjes (boekjes voor de weekendliturgie)                          0,30

Incidenteel gebruik KJ0gebouw (per dagdeel)                          20,--

 

Vasten 2009 “Ontmoet de Ander”

 

Vasten.

Eén van de belangrijke gegevens binnen de bijbelse en evangelische boodschap is het vasten. Letterlijk betekent vasten: niet eten, een dag of – meestal veel langer – veertig  dagen. Vele religies en cultu­ren hebben een of andere vorm van vastenpraktijk. Binnen onze westerse (christelijke) cultuur is deze gewoonte van het "niet eten" bijna verdwenen. We heb­ben het woord vasten vervangen door "de veertigdagen­tijd" of  “iets met delen” en misschien is daardoor de praktijk van het niet eten op de achtergrond geraakt. Maar in onze bijbels-christelijke traditie heeft het niet eten slechts zin als het verbonden is met "bidden" en "aalmoezen geven" (giften). Het vasten van de christen heeft een heel rijke betekenis. In de bergrede zegt Jezus duidelijk dat de prak­tijken van aalmoezen geven, bidden en vasten slechts authentisch zijn als ze verbonden zijn met de gerechtig­heid (Mat. 6, 1-18). Vasten en gerechtigheid doen is één. Vasten is geen vrijblijvend gebeuren, het spreekt de hele mens aan. En steeds blijft het perspectief van de gerechtigheid voor alle volken voorop staan. Daarom houdt vasten ook altijd een hoopvolle toekomst in. Ons vasten maakt het feest van Pasen mogelijk. We mogen de opstanding vieren omwille van ons leven in vas­ten en gerechtigheid. De vastenperiode draagt de blijmoe­digheid van Pasen in zich.

 

Vastenactie 2009

Gedurende de vasten krijgen we de tijd voor bezinning rond het thema van de Vastenactie 2009: Ontmoet de ander. Vastenactie laat mensen tot hun recht komen, ongeacht hun achtergrond. De mens is divers, de waardigheid van iedere mens gelijk. We zijn an­ders en willen daarvan leren, met een naar buiten gerichte blik. Naar buiten, want onze blik wordt gericht naar onder anderen Uganda. Uganda is één van de eerste Afrikaanse landen waar door de HIV/Aids problematiek vanaf het begin veel mensenlevens verloren zijn gegaan en ondanks de verbetering sterven dagelijks nog veel mensen aan deze ziekte. Het merendeel van de slachtoffers behoort tot de beroepsbevolking. Eén van de gevolgen hiervan is dat van de ca. 30 miljoen inwoners ruim de helft bestaat uit kinderen jonger dan 15 jaren waarvan een groot gedeelte wees of half wees is. De onderwijsmogelijkheden voor deze kinderen zijn zeer beperkt. Als ze al de basisschool kunnen bezoeken en afronden, is de doorstroom naar voortgezet onderwijs niet vanzelfsprekend. Schoolgeld is niet op te brengen en veel kinderen moeten thuisblijven om hun zieke ouder(s) te verzorgen. Ontelbare kinderen glijden dan ook snel af naar een leven op straat waar ze vaak in de criminaliteit, prostitutie en bedelarij terechtkomen.

Het Aartsbisdom Mbarara heeft in 1997 het "Yesu Ahuriire" (Jezus leeft) centrum opgericht, een gemeenschap waar leken worden getraind om groepen en/of gemeenschappen spiritueel te begeleiden. Ook worden vanuit dit centrum HIV/Aids slachtoffers bijgestaan. Om het grote aantal wezen en halfwezen de mogelijkheid te bieden om voortgezet onderwijs te volgen zal de Yesu Ahuriire High School worden opgericht.

Dat is de kracht van Vastenactie: de spiritualiteit van het vasten en de vastentijd is verbonden met verandering. Van ons allen wordt een heroriëntatie gevraagd; een nieuwe manier om de schepping en de mens te zien. Naastenliefde is daarin het sleutelwoord, veel meer dan onthouding. Immateriële vormen van vasten zijn dan ook zeker van belang.

 

De meerderheid van de twaalf parochie hebben toegezegd het vastenactieproject  in Uganda te ondersteunen. In bijgaand artikel van de MOV groepen leest u meer over dit project.  Een inspirerende en goede – vastentijd – toegewenst namens het Pastoraal Team. pastor Wil Matti.

 

 

KLEDINGAKTIE          “ MENSEN IN NOOD 2009 “

Traditiegetrouw organiseert ook dit jaar de Parochiële Caritas Instelling (PCI) weer een kledingactie voor de mensen in nood.

U kunt al uw oude en gebruikte kleding afgeven aan onze vrijwilligers in het kerkportaal van de kerk.  De openingstijden zijn:

              Vrijdag 27 maart 2008  van 19.00 – 20.00 uur.

              Zaterdag 28 maart 2008 van 09.00 – 11.00 uur.

De actie wordt gehouden voor Kenia. Door het slaan van putten, etc. probeert Mensen in Nood een bijdrage te leveren aan de droogte in dit land

Informatie bij : P.C.I. Borculo, zie achterzijde parochienieuws

 

“Jezus leeft”

 

Mijn herinneringen aan Uganda zijn die van een groen, tropisch land waar dank zij de zon en vruchtbare grond werkelijk alles groeit zonder veel inspanning, hoger en uitbundiger dan waar dan ook met name bananen en mais tot aan de hemel. Maar ook als een land dat vroegtijdig en voor  60% gekerstend is (Witte Paters arriveerden er al in 1879) en wel zodanig dat het nu veel kansen biedt aan mensen met een hogere opleiding. De 26 martelaren van Uganda hebben ongetwijfeld –door hun voorbeeld van standvastigheid -- bijgedragen aan een snelle en grondige kerkelijke en maatschappelijke opbouw in Oost Afrika. De Makerere University in Kampala was destijds een begrip en centrum van training voor heel Oost Afrika.

Datzelfde Uganda werd in de 80- er jaren geteisterd door een  zeer ernstige epidemie van Aids .Wegens onbekendheid met dit vreemde ziektebeeld verspreidde Aids zich snel onder de gehele bevolking en had de ziekte een immense ‘impact’ op de gezondheidssituatie van de Ugandezen. In één decade stierven meer dan een miljoen Ugandezen van middelbare leeftijd en een veelvoud bleef achter met een HIV infectie als voorstadium van Aids zonder dat  men toegang had tot betaalbare medicijnen.

Meer dan de helft van de jongere bevolking was wees of halfwees. Onder die omstandigheden konden veel jongeren niet naar een lagere school . Sommigen bij gebrek aan schoolgeld  maar de meesten omdat zij taken van gestorven ouderen kregen toebedeeld en de kost moesten  verdienen voor het hele  (gebroken )huisgezin en er geen tijd meer over  was voor schoolbezoek.

 

Om aan de spirituele en materiële noden van zijn leden tegemoet te komen heeft het aartsbisdom Mbarara een school en trainingscentrum opgericht: Yesu Ahuriire (Jezus leeft) geheten. Alle parochies van het brede samenwerkingsverband Oost Gelderland hebben toegezegd dit project als Vastenactieproject te ‘promoten’ in hun eigen parochie. De bedoeling van het centrum is jaarlijks 30 mensen op te leiden als trainer van groepen met  een pastorale taak n.l. de opvang  en begeleiding van Aids slachtoffers die geestelijk aan hun ziekte --met alle consequenties voor henzelf en hun familie --onderdoor gaan. De begeleiders hebben ook een preventieve taak als voorlichter over Aids problemen zodat de epidemie nog verder wordt teruggedrongen  .Om families ook economisch te ondersteunen worden cursussen gegeven over landbouw – en managing technieken waardoor met behulp van microfinanciering families weer op de rails worden gezet .Aan het “Jezus leeft” centrum is al een lagere school  verbonden die regionaal leerlingen de mogelijkheid geeft tot primair (basis)onderwijs.

Het “ Jezus leeft “centrum wil  ook een high school starten waardoor Aids slachtoffers worden omgeschoold tot Aids actors die een bijdrage op hoger niveau kunnen leveren aan de wederopbouw van  hun eigen land.

 

Afgelopen jaar heeft er een uitwisseling plaats gevonden tussen Nederlandse en Ugandese jongeren resp . uit het bisdom Den Bosch en Mbarara. De Nederlandse jongeren volgden een z.g. Paulus cursus in het centrum en konden deelnemen aan activiteiten naar slachtoffers vanuit de pastorale aids ondersteuningsgroepen.

U begrijpt dat er fondsen nodig zijn voor de realisatie van dit project. De Vastenactie heeft zich vast gelegd voor 50.000 € steun per jaar gedurende 3 jaar. Uganda telt een  inwonersaantal dat het dubbele bedraagt van dat van Nederland maar zijn bruto nationaal product bedraagt slechte 1/60 van dat van  Nederland .Een goede reden om diep in de buidel te tasten als U een gift geeft of overmaakt naar de Vastenactie. Aids patiënten in een derde wereld worden dubbel gepakt;  zij hebben de ziekte maar beschikken niet over de betaalbare medicijnen.

 

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)   

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en parochieverband.

 

HEROPENING JORISKERK

 

Het volgende  “nieuwtje” lazen we in de Wijnpers, het kerkblad van de Streekgemeente De Wijngaard  : (door Jenny te Brake , voorzitter kerkenraad)

 

Op 21 juni 2008 hebben de gemeenteleden de Hervormde Kerk aan het Muraltplein verlaten.  De gemeenteleden droegen de Bijbel, het doopvont, de Paaskaars, de antependia en een orgelpijp de kerk uit.  Hiermee werd het startsein gegeven voor de restauratie van het interieur. Precies een half jaar later, op 21 december 2008, werd de kerk weer in gebruik genomen. Alle voorwerpen die op 21 juni de kerk werden uitgedragen, werden weer binnengebracht en op hun plaats gezet. Nu het liturgisch centrum in het midden van het schip is gerealiseerd, ervaren wij als kerkenraad dat samen gemeente zijn meer betekenis krijgt.

Op zondag 18 januari jl. is voor de eerste maal het Heilig Avondmaal staande in een kring gevierd. De organist, die het koororgel bespeelde, kon nu ook in de kring worden opgenomen.

De restauratie van het hoofdorgel is bijna klaar en dan is daarmee de restauratie afgerond.

Op 27 februari is de officiële heropening voor genodigden. Op 28 februari is de kerk open van 13.30-17.00 uur voor gemeenteleden, inwoners van onze gemeente en andere belangstellenden. Op 1 maart wordt de feestelijke dienst gehouden..

 

NIEUWE KERKELIJKE BEURS IN UTRECHT

Op 20 en 21 maart wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de beurs  “Kerk en Gemeente 2009” gehouden.  Dit is een nieuw landelijk initiatief voor mensen die in de kerk actief zijn.  De beurs richt zich op alle christelijke kerken in Nederland, van katholiek tot diverse protestantse denominaties.  De meer dan honderd standhouders op de beurs komen uit alle delen van het land, maar ook uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland.  De beurs (in hal 3) is op 20 maart van 10.00 uur tot 21.00 uur en op 21 maart van 10.00 uur tot 16.00 uur.    De entreeprijs bedraagt € 5,-- per persoon.

 

KERSTACTIE 2008  KERKEN  BERKELLAND

In de week voor Kerst zijn er op meerdere locaties in de gemeente Berkelland 214 kerstpakketten uitgedeeld.  Dit gebeurde door vrijwilligers van de bijna 20 kerken van onze gemeente Berkelland. Er gaat veel werk vooraf aan deze actie. Samen met de afdeling Werk Zorg en Inkomen van de gemeente en Maatschappelijk Werk van Sensire hopen we de velen te hebben bereikt, die van heel weinig moeten rondkomen. 

Deze Kerst zijn er 30 pakketten meer uitgereikt dan vorig jaar.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken, die ons met sponsorhulp of een bijdrage heeft geholpen.  Ook dit jaar was het gelukkig weer mogelijk om deze pakketten te bekostigen !

Namens de kerken van Berkelland.

 

Stille Omgang op 21 maart in Mirakelstad Amsterdam

 

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent de stad aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd.

 

Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum passeert het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam. Elk jaar organiseert het Gezelschap van de Stille Omgang gedurende één nacht in de maand maart deze tocht. Zo'n 8000 vooral katholieke gelovigen uit het gehele land nemen er aan deel.

 

Dit jaar wordt de Stille Omgang gelopen in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart. De intentie van de Omgang luidt dit jaar: In Gods Kracht. Vanuit diverse plekken in het land rijden er bussen naar Amsterdam om pelgrims vanuit het hele land te laten deelnemen.

Kijk voor meer informatie op: www.stille-omgang.nl

 

U kunt zich opgeven voor de stille omgang t/m 8 maart.

Bij H. Brokers Pr Willem V straat19.

Onkosten €20,- per deelnemer

 

KINDJE WIEGEN TIJDENS KERSTMIS  ZEER GESLAAGD

 

Een drietal dames (te weten Sandra Baks, José Wanink en Ivonne Hermans) hebben het jaarlijkse   “kindje wiegen” met succes weten voort te zetten. Het was op de Tweede Kerstdag ’s-middags sfeervol in onze kerk. Kerstverhalen werden voorgelezen en ook diverse toneelstukjes opgevoerd. Ook hebben een dertigtal kinderen, met hun ouders, opa’s en oma’s een muzikale groet aan het kindje in de kribbe gebracht. 

Namens het pastores- en kostersteam hartelijk dank voor jullie inzet.

 

OPBRENGST COLLECTES

 

23-11-08   €  120,55   31-12-08        84,90   

30-11-08   €    26,05   04-01-09        67,60      

07-12-08   €  103,60   11-01-09        58,01  

12-12-08   €    51,70  17-01-09      111,98

21-12-08   €  119,10  24-01-09        82,40

kerst ‘ 08     975,15   31-01-09        82,40 

27-12-08       50,60   

Solidaridad adventsaktie € 362,75

Kerstmarkt voor anderen totale opbrengst € 855,72.

De M.O.V. werkgroep heeft het bedrag van bij na 428 euro gekregen voor Stichting Karibu. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

KERKBALANS 2009

 

Langs deze weg herinneren we u nog even aan de actie Kerkbalans.  Velen van u hebben al weer hun bijdrage voor onze parochie toegezegd of overgemaakt.  Mocht om de één of andere reden uw antwoordstrookje nog niet opgehaald zijn, dan kunt u deze alsnog deponeren in de brievenbus van onze parochie.

In de afgelopen jaren hebben we de financiën van onze parochie op peil kunnen houden dankzij uw bijdrage.  Laten we met z’n allen juist nu laten zien dat we staan voor een gezonde parochie, de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Borculo.

Wij rekenen ook dit jaar weer op U en danken u voor uw bijdrage.

 

ZING MEE !!!!

 

Zing mee!  In een uniek jongerenkoor op Goede Vrijdag!

 

We gaan met al onze 12 parochies op weg naar Pasen. Dat doen we door samen onze eigen kruisweg te maken. We schilderen de 14 staties, maken gebeden, schrijven teksten en de muzikale invulling zal verzorgd worden door een projectkoor van jongeren uit onze 12 parochies.

Wij nodigen jongeren en jongvolwassenen (lid of geen lid van één van de koren) uit om deel te nemen aan een projectkoor op Goede Vrijdag. We komen samen in het Parochieel Centrum Mariaschool (Tengnagelshoek 6, Zutphen) en gaan een aantal liederen instuderen o.l.v. dirigent Jan te Plate en pianist Frank Sterenborg. Aanvang 11.00 uur (koffie staat klaar).

Het projectkoor zal de ingestudeerde liederen dezelfde middag ten gehore brengen in de viering van Goede Vrijdag, aanvang 15.00 uur, in de St-Janskerk te Zutphen. Voor koffie, thee, broodjes en soep zal worden gezorgd.

           

Wil je meezingen op Goede Vrijdag in deze unieke en bijzondere Kruisweg meld je dan aan voor dit projectkoor door je naam, adres, plaats, emailadres en stem (alt / sopraan / bas) door te geven aan het secretariaat van het Parochieverband Graafschap Zutphen: secretariaatpvgz@planet.nl; uiterlijk eind maart.

Je kunt natuurlijk ook als koor of met een groepje van je koor al meedoen op de werkdag in Vorden en daar jullie eigen statie schilderen. De kruisweg is onze gemeenschappelijke weg met 14 halteplaatsen, staties. We trekken met elkaar op en we brengen in beeld wat er in het leven aan  lijden op ons pad kruist als we  gelovig zoekend onderweg zijn naar bevrijding en verlossing. Daarvoor willen we 14 teams vormen die een eigen statie gaan maken. Aan het begin van de veertigdagentijd hebben we een gezamenlijke werkdag gepland op zaterdag 28 februari in Vorden.  Neem een folder mee uit de kerk als je belangstelling hebt om mee te doen en meld je aan voor dit bijzondere project van  geloven en samen onderweg gaan….

Inspireer elkaar en doe mee….                

Opgave voor de werkdag in Vorden vóór 20 februari: secretariaatpvgz@planet.nl 

 

Namens de Werkgroep Kruisweg 2009

ParochieverbandGraafschap Zutphen

Margriet te Morsche, tel.: 06-47116409.      

           
Vicariaat Arnhem

 

Aartsbisschop W. J. Eijk van Utrecht heeft de namen van drie regiovicarissen bekend gemaakt. Drs. J. G. M. Pauw (pastoor van het parochieverband Regio Amersfoort) is benoemd in het regiovicariaat Arnhem waar onze parochie onder valt.
De benoeming gaat in op 2 februari 2009.

Met ingang van deze datum wordt de huidige indeling van het aartsbisdom in vijf dekenaten vervangen door een indeling in drie regiovicariaten: Utrecht, Deventer en Arnhem. Deze zullen een belangrijke rol vervullen bij het zo veel mogelijk continueren van de vele waardevolle werkzaamheden van de dekenaten. Omdat het aartsbisdom na de afronding van het fusieproces in plaats van 316 nog slechts 48 parochies zal tellen, kunnen de regiovicariaten als verbinding tussen de parochies en het aartsbisdom een lichtere structuur hebben dan de huidige dekenaten. De drie regiovicarissen zorgen onder meer voor de contacten tussen de curie van het aartsbisdom en de parochies en onderhouden tevens contacten met de pastorale teams en de leden daarvan.

De drie nieuwe regiovicarissen volgden allen de priesteropleiding aan het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht.
Drs. J. G. M. Pauw (Vinkeveen 1969) werd op 1 juni 2002 priester gewijd, drie dagen later haalde hij zijn doctoraal theologie (scriptie: ‘De verrijzenis van het lichaam’). Op 1 augustus 2002 werd hij benoemd aan het Parochieverband Tubbergen i.o., van
1 januari 2006 tot 1 oktober 2007 was Pauw pastoor van het Parochieverband Tubbergen. Op 1 november 2007 volgde zijn benoeming tot pastoor van het Parochieverband Regio Amersfoort. Wij wensen Pastoor Pauw veel succes in zijn functie van regiovicaris Arnhem.

 

“Veertigdagentijd, tijd van bezinning”

 

Huiskamer bijeenkomsten rond het Thomas Evangelie

Ontdek je eigen spirituele pad aan de hand van het Thomas evangelie.

In de vasten  zijn er drie huiskamer bijeenkomsten, drie avonden over spiritualiteit . Het boek van Bram Moerland, “Schatgraven in Thomas”  zal daarbij als de leidraad dienen.  Het Thomas evangelie bestaat uit 114 losse uitspraken  (logia) over Jezus. 

Huiskamer bijeenkomsten  worden gehouden in Ruurlo aan de Borculoseweg 19

op donderdag 5, 12 en 19 maart. De avond begint om kwart voor 8 met koffie en thee, een korte meditatie en om daarna beginnen we  met lezen, we ronden af rond tien uur. 

We starten met Logion 37. Je kunt de teksten vinden ook op de website van Bram Moerland. http://www.brammoerland.com/thomasevangelietoelichting.html

 (Het boek van Bram Moerland – Schatgraven in Thomas”- Uitgever Bert Bakker – ISBN nr. 97 89 03 51 31 4 53.)

Wie belangstelling heeft om mee te doen kan zich daarvoor aanmelden

Margriet te Morsche, Borculoseweg 19, 7261 BG Ruurlo of per mail

Aanmelden:  Margriettem@gmail.com

 

Stiltewandeling in de Vasten

Een andere activiteit in de veertigdagentijd is een stilte-wandeling van ongeveer  10 kilometer. Op zaterdag 7 maart, aanvang half twee bij de Christus Koning kerk,  het Jebbink te Vorden.  Kosten 2 euro (opbrengst is bestemd voor het vastenactieproject in Uganda). Een stilte wandeling is bij uitstek een moment van bezinning en reflectie met de natuur als inspiratiebron.

De natuur kan ons leren wat innerlijke stilte is. 

Stilte heb je nodig om de vrede in jezelf te vinden.

Stilte kun je zien, kun je horen. Laat de stilte spreken.

 

 

 

PASSION ‘ 09

 

5 april 2009  Broederenkerk,

Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer

Programma:

10.30 uur Parochieviering

13.00 uur opening Passion 09

13.30 uur Musical Jesus Christ Superstar

15.00 -16.30 uur Workshoprondes (meet and Greet, lord prepare me, monnik make over, love and marriage, sister act, love letter B16, stadswandeling, musicalkoor)

17.00 uur aanbidding

Kosten 5 euro, zelf lunch meenemen

Opgave en informatie: dpd@aartsbisdom.nl

www.yougle.nl

 

 

 

No1 – Januari / februari 2009

 Een Gezegend Nieuwjaar…

 

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Ik weet nu, terwijl ik dit schrijf, nog niet hoeveel kerstkaarten er zijn verstuurd… en voor hoeveel geld er kerstcadeaus is gekocht… of vuurwerk is afgestoken… Maar als u dit leest, is dat allemaal al achter de rug. Wellicht hebt u zelfs nog (enkele) goede voornemens gemaakt? Dat blijft altijd de moeite waad; een nieuwe start met een schone lei en goede voornemens. Veel zal anders zijn. En veel zal ook hetzelfde blijken te zijn… De tijd zal het leren. Misschien hebt u een vervelend of droevig jaar achter de rug en veel verdriet gekend; dat dan het nieuwe jaar troost en moed mag brengen. Misschien hebt u een geslaagd jaar achter de rug en veel bereikt? Dat u mag volharden en stand mag houden…

 

Voor onze 12 parochies zal het een spannend jaar worden. Want om verder te kunnen gaan als de ene Kerk van Onze Heer Jezus Christus en als geloofsgemeenschappen van het Parochieverband Graafschap Zutphen met ieder een eigen identiteit, zal er veel gepast een gemeten moeten worden. De opdracht om tot één parochie te komen waarin verschillende geloofsgemeenschap zijn, is niet als luxe uit de lucht de komen vallen maar is een bittere noodzaak om als gelovigen bij elkaar te blijven en zichtbaar te zijn, ook in deze tijd. En bovenal om te doen waar we als gelovigen voor staan. Namelijk te leven in de Liefde van God en dat niet voor onszelf te houden. Het zijn mooie woorden maar ’t is ook een bloedserieuze zaak, ook in deze tijd, in dit nieuwe jaar. We willen bidden en hopen maar vooral er samen aan werken dat we steeds meer ervaren en beseffen dat we samen dat ene lichaam zijn van onze Heer Jezus Christus, met allen onze eigen plek. Want we kunnen niet allemaal het zelfde zijn, allemaal arm of been of hoofd of hand. En gelukkig hoeft dat ook niet. Al die verschillende ledematen zijn nodig om te komen tot een Lichaam van Christus,

 

 

 

 

 

We lezen het in de Romeinenbrief van Paulus, hoofdstuk 12:

Want zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie hebben, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen. De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. Einde citaat.

 

Ik hoop en bid dat wij onze eigen gaven steeds meer mogen ontdekken en ze inzette ten bate van de (geloofs)gemeeschap. En dat we dat mogen doen onder de zegen van onze God. In het bijbelboek Nummeri geeft God deze zegenbede aan Zijn volk: "Moge de Heer u zegenen en behoeden! Moge de Heer de glans van Zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer Zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!"

 

Beste mensen, het afgelopen jaar zijn velen een zegen voor elkaar geweest. Velen zijn een zegen voor onze parochie geweest door hun gebed, hun zang, door hun enthousiaste en ruimhartige inzet, op velerlei wijzen. Met dat alles mogen wij ons als parochie gezegend weten, met dat alles, met deze mensen, met u, voel ik mij gezegend! Ik wens iedereen toe dat u, dat jij, de beschermende hand van God alsook van anderen op je hoofd en op je schouder voelt. En dat uzelf een zegen mag zijn voor anderen in uw kring en voor onze parochie, dat stukje van Gods kerk. Van harte voor u en de uwen voor jou en de jouwen: een heel GEZEGEND Nieuwjaar!

 

Namens het Pastoraal Team, F.G. Hogenelst

 

Wij bedanken iedereen van harte, die ons op een af andere wijze zijn of haar goede kerst- en nieuwjaarswensen heeft doen toekomen. Heel hartelijk dank!  De pastores.

 

Samen naar Pasen in 2009

 

Van oudsher is de Kruisweg een pelgrimage, een samen onderweg zijn. Ook wij, de 12 parochies zijn onderweg in het proces van samen groeien naar een parochie. Ook zijn wij als geloofsgemeenschap onderweg om ons geloof te belijden in woord en daad.

 

Op Goede Vrijdag 10 april gaan we letterlijk samen onderweg en willen we stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Om daarna het Paasfeest te kunnen vieren. Het kruis staat symbool voor het lijden maar staat ook symbool voor de verrijzenis de bevrijding.

 

Elke geloofsgemeenschap van ons parochieverband heeft een eigen karakter.  En iedere groep daarbinnen ook weer een eigen signatuur. Wij nodigen iedereen in ons parochieverband uit om een team te vormen met jongeren, parochiebestuur, werkgroep, vrijwilligers of andere geïnteresseerde parochianen. Iedereen is welkom om met een team een eigen statie te maken. Een doek met een eigen verhaal of gebed. Zodat we samen komen tot de 12 staties van ons Parochieverband. Tijdens de gezamenlijke Kruisweg viering zal bij ieder doek, verhaal en statie stilgestaan worden. Deze viering zal worden gehouden in de st. Jan kerk in Zutphen om 15.00 uur.

 

Werkdag 28 februari

Als voorbereiding op de Kruisweg organiseren we een werkdag in Vorden op 28 februari, aan het begin van de vastentijd. Tijdens deze werkdag zullen we ingaan op de betekenis van de staties zelf onder leiding van ons pastoresteam. Daarna gaat ieder team aan het werk met hulp van kunstenaars om een statie vorm te geven. Wij hopen op een grote belangstelling vanuit alle geloofsgemeenschappen voor deze gezamenlijke voorbereiding op de verrijzenis van Jezus Christus, het belangrijkste feest van onze kerk.

 

Werkdag Za. 28 februari in de Christus Koning kerk in Vorden

Kruisweg Vrijdag 10 april 15.00 uur in St. Jan te Zutphen

Aanmelden vóór 20 februari:

per e-mail: secretariaatpvgz@planet.nl onder vermelding van Kruisweg

telefonisch: 06-47116409

 

Voor meer informatie: Margriet te Morsche tel. 06-47116409.

 

Gaat u met ons mee op weg naar Pasen?

 

 

 

KERKBALANS    DAAR GEEF JE VOOR.

 

Evenals voorgaande jaren treft u in de eerste editie van ons Parochienieuws weer de jaarlijkse folder over de ‘ Aktie Kerkbalans 2009 ‘  aan. Deze keer heeft het Pastoraal Team van het parochieverband een  “pakkende”  tekst aan het papier toevertrouwd die we als parochiebestuur natuurlijk van harte onderschrijven.

Zoals u weet ontvangen kerken geen subsidies van de overheid, maar voorzien als verkapte bedelaars in hun eigen onderhoud.

Reden waarom we een welwillend beroep op u doen om onze parochie met uw jaarlijkse kerkbijdrage te ondersteunen.

 

Vorig jaar hebben we van u, mede in verband met de aanschaf van de nieuwe verwarmingsinstallatie, diverse extra giften mogen ontvangen. Ook voor het jaar 2009 staan weer een aantal groot onderhoudsacties op het programma en willen we de vaste vieringen en activiteiten op de voor u bekende wijze voortzetten.

Dankzij uw steun zijn de kerkbijdragen over de laatste vijf jaren als volgt gestegen :

2004     = €  27.971,--                2005     = €  29.709,--

2006     = €  29.921,--                2007     = €  32.170,--

2008     = €  32.200,--.

Voor het jaar 2009 hopen we dat we gezamenlijk het streefbedrag van € 33.000,-- kunnen  “binnen” halen.

 

Binnenkort gaan  de wijkhoofden weer op pad om de enveloppen te bezorgen en op te halen bij parochianen die hun jaarlijkse kerkbijdrage in contanten afdragen..

Maar er zijn inmiddels vele, vele parochianen die geen kerkbalans-enveloppe ontvangen en hun kerkbijdrage al jaar en dag automatisch per bank betalen.

Ook op hen doen we bij deze een welwillend beroep te bezien of u uw kerkbijdrage kunt aanpassen en enigszins verhogen.

Ga daarvoor naar uw eigen bank en pas het bedrag dat U jaarlijks geeft aan. We danken u alvast voor uw bijdrage.

 

Het parochiebestuur.

 

Cordaid Memisa

 

Kollecteweekend 7 en 8 februari

 

In het hele land worden in katholieke kerken collectes gehouden voor een gezondheidsproject van Cordaid Memisa. In veel parochies komt een speciale spreker van Cordaid Memisa meer vertellen over het specifieke werk dat dit jaar centraal staat.
Dit jaar staat de collecte in het teken van het opleiden van community health nurses en andere gezondheidsmedewerkers, die in een afgelegen gebied in centraal Ghana, - aanstaande - moeders in hun zwanger- en moederschap kunnen begeleiden.

 

Met uw geld kan Cordaid Memisa heel veel doen

Medische hulp verlenen en verbeteren is kostbaar.
Maar: al met een klein bedrag kan Cordaid Memisa grote dingen doen. Met een gift van € 15,- bijvoorbeeld kan Cordaid Memisa:

- 50 kinderen redden van de dood door uitdroging

- een heel dorp voorlichting over het voorkomen van aids

- 35 kinderen inenten tegen hersenvliesontsteking

Wilt u het werk van Cordaid Memisa steunen? Dit kunt u op de volgende manieren doen:

- Word maanddonateur

Als maanddonateur machtigt u Cordaid Memisa om maandelijks minimaal € 5,- van uw rekening af te schrijven. Een machtiging bespaart Cordaid Memisa administratiekosten.
Daarnaast kan Cordaid Memisa op uw maandelijkse gift rekenen, waardoor de financiële zekerheid voor de medische projecten wordt gewaarborgd.
Vul het machtigingsformulier in of bel 070 - 31 36 500.
U kunt een machtiging altijd per direct stopzetten.

- Eenmalige gift op giro 5657. Voor een éénmalige gift kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5657 van Cordaid Memisa in Den Haag. Of machtig Cordaid Memisa éénmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven.
Vul het machtigingsformulier in of bel 070 - 31 36 500.

Ontmoetingsdag voor “nieuwe Katholieken”

“Hoe heet de tijd?” is het thema van de jaarlijkse diaconese ontmoetingsdag voor ‘nieuwe katholieken’  én voor hen die opname in de katholieke kerk overwegen. De themadag wordt op 7 februari georganiseerd op Diacesaan Dienstencentrum Dijnselburg, Amersfoortseweg 10 te Zeist.

Het programma begint om 10.30 uur, na inleidingen van theoloog en liturgist dr K. Joosse en Vicaris Generaal mgr. mr. Drs. Th.C.M. Hoogenboom volgt een workshopprogramma. Om 15.30 wordt de dag afgesloten met een korte vesperdienst. Deze dag is eveneens een impulsdag voor begeleiders van catechumenen o.l.v. Chris ’t Mannetje.

Informatie is verkrijgbaar bij de Diocescane Werkgroep Catechumenaat p/a Vrijheid 10, 1231 TM Loosdrecht, 035-5827930. Opgave bij voorkeur per e-mail:

catechumenaat@planet.nl

 

Stille omgang te Amsterdam

In de nacht van 21 op 22 maart a.s. vindt de jaarlijkse Stille Omgang te Amsterdam plaats. Deze processie is midden veertiende eeuw ontstaan, n.a.v. een zieke man die in de klaverstraat woonde. Nadat hij de hostie had gekregen, moest hij braken. Het braaksel werd, in het vuur geworpen. De volgende morgen verscheen de hostie in het vuur. Deze werd ongeschonden uit het vuur gehaald. De pastoor werd geroepen en nam de hostie mee naar de kerk.

Toen de hostie voor de derde maal in het vuur verscheen, werd het in processie naar de kerk terug gebracht.

Zo heeft dit wonder bekendheid gekregen. Jaarlijks lopen tussen de negen a tienduizend mensen mee in deze processie. Gelukkig zijn wij met de belangstelling van de jongeren. Dit jaar verwachten wij er tussen de vier a vijf honderd jongeren. Voor hen is een speciale programma in de Mozes en Aronkerk. Dit bestaat uit muziek, theater en eucharistie viering.

Zie hier voor www.stilleomgang.nl/jongeren

U kunt zich opgeven voor de stille omgang t/m 8 maart.

Bij H. Brokers Pr Willem V straat19.

Onkosten €20,- per deelnemer.

Theologie en Levensbeschouwing studeren.

Dat kan in Hengelo.

 

In het onderwijs en in het kerkelijk werk, maar ook in de maatschappij is steeds meer behoefte aan deskundigen op het gebied van waarden, educatie en levensbeschouwing zoals bij de politie, justitie, hulpverlenende instellingen en bedrijven.

De Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Hengelo (Ov) is een uitstekende deeltijd HBO-opleiding tot deze beroepen.

 

Daarnaast is deze opleiding uitstekend geschikt voor mensen die zichzelf willen ontplooien en verdiepen in hun geloof.

 

Op donderdag 5 februari 2009 van 19.00 – 21.00 uur

 is er een informatieavond van de

Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing te Hengelo

 

Het programma van deze avond biedt ruimte voor toelichting op de aard en vormgeving van de opleiding. Ook zullen docenten informatie geven over hun vakgebied; zowel vanuit de lerarenopleiding als de opleiding godsdienst/ pastoraal werk en geestelijke verzorging. Studenten vertellen over hun ervaringen met de studie.

De studentenpastor is aanwezig om te vertellen over zijn werk en de bezinningsdagen die hij voor de studenten organiseert.

Ook uw eigen vragen kunnen aan bod komen.

 

 

De avond wordt gehouden in: Lesgebouw Hogeschool

Edith Stein, M.A. de Ruyterstraat 3 te Hengelo (Ov)

Informatie www.fontys.nl/theologie; of 074-8516190 (donderdag)

Opgave via het emailadres: m.leguit@fontys.nl of schriftelijk naar bovenstaand adres t.a.v. Mevr. D.M. van der Berg-Leguit

 

 

Katholiek Centrum voor Spirituele Ontwikkeling

Graafschap Zutphen”.

 

ONTMOETING MET HET BOEDDHISME

Wij zijn bijzonder blij, dat wij Professor Ton Lathouwers bereid hebben gevonden belangstellenden in te leiden en in te wijden in de wereld van het boeddhisme. Als zenleraar en als christen weet hij als geen ander een brug te slaan tussen het boeddhisme en het christendom. Voor hem is de dialoog tussen beide van groot gewicht. Hij is van mening dat het christendom het boeddhisme elkaar nodig hebben om zichzelf opnieuw te leren verstaan. Van belang is voor ogen te houden, dat het niet de bedoeling is dat christenen boeddhist worden of boeddhisten christen. De open ontmoeting tussen beiden kan vruchtbaar zijn naar beide kanten; is dat niet het geval dan kan men zich afvragen of er wel sprake is van een ontmoeting.

In een drietal lezingen laat Professor Lathouwers ons kennismaken met het grote belang dat hij hecht aan de dialoog, aan het echte luisteren en aan de meditatie als een weg om iets van het geheim van het Leven te ervaren.

De lezingen worden gevolgd door meditatieavonden. Het is mogelijk alleen de lezingen bij te wonen. Voor wie voor het eerst kennismaakt met het boeddhisme is het aan te bevelen de lezingen te volgen voordat men de weg van de meditatie gaat.

 

Lezingen

Spreker: Prof. Dr. Ton Lathouwerd

Data:   14 januari:       Innerlijke ommekeer,

            geloof en ontwaken in Boeddhisme en christendom.

            28 januari:       Christelijke liefde,

boeddhistisch mededogen en solidariteit.

            11 februari:     Meditatie.

Zitten in stilte en aandacht als innerlijke weg,

Tijd:     20.00 uur

Plaats: Bovenzaal, De WIjngaard, Wilhelminalaan 3, Zutphen

Meditatie

Datum: 25 februari. Plaats en volgende data worden bij voldoende belangstelling tijdig bekend gemaakt.