PAROCHIE NIEUWS

No. 8 Januari 2011 – december 2010

 

Advent: tijd van verlangen en verwachten.

 

Vroeg in december: we zijn in de adventstijd. Een mooie tijd van verwachten en verlangen, een tijd van stilte en inkeer, de tijd van voorbereiden op het jaarlijkse feest van de menswording van God, de komst van het Koningskind.

 

Maar: hébben we nog wel tijd? Kúnnen we ons nog wel goed voorbereiden op Kerst? 

December is een maand van korte, donkere dagen, koud en kil. We verlangen warmte en licht. We gaan op zoek naar wat ons écht bezig houdt, zoeken wat licht geeft in ons leven. En daarbij nemen we ons voor – ook een mooie gedachte van de Advent – om het de komende periode van ons leven béter te doen, mínder aan onszelf te denken en meer aan de ander, meer aandacht te hebben voor God en de medemens, goede voornemens te maken die dan per 1 januari ingaan… Vandaar dat we ook juist in de Advent naar de kerk gaan voor de boeteviering, een mooie manier om met zijn allen God te vragen om zich over ons te ontfermen. Maar: hebben we nog wel tijd om na te denken over ons leven, zijn er nog genoeg momenten voor de ander en de Ander, hebben we voldoende innerlijke rust om ons voor te bereiden op Kerst?

 

Soms lijkt de wereld wel aan het doordraaien. De tijdsdruk wordt bij velen van ons steeds groter (ik weet waar ik het over heb…), agenda’s zijn overvol en we zijn soms te moe om aan echt belangrijke dingen in ons leven toe te komen. Er zijn in onze maatschappij bij steeds meer mensen geen uren meer over om de  hersenen te ontspannen, om te ‘nietsen’, of om in ons innerlijk ruimte te maken voor zaken die voor onze ziel, ons geloof, belangrijk zijn. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland – zo las ik onlangs – krijgen medicijnen en/of therapie tegen slapeloosheid, concentratiestoornissen, depressieve klachten, stress en spanningshoofdpijnen. Meer dan 1 miljoen!

 

Advent, het is de tijd van verlangen en verwachten. Dat betekent ook: tijd máken voor dit verlangen en verwachten. Tijd maken in ons drukke leven om stil te staan, te mijmeren, bidden,  mediteren. Wat we nodig hebben is rust, juist in deze tijd. Rust om over de wezenlijke zaken te kunnen nadenken, rust om volop ruimte te geven aan de ‘diepere dingen’ van het leven, de tijd nemen voor ontroering, mededogen, compassie, liefde, vriendschap en vooral…. Tijd nemen zodat we kunnen toegroeien naar die nacht waarin het licht doorbreekt, alsof engelen de hemel openbreken, die nacht waarin God afdaalt in zijn geliefde mens. “Laat ons waakzaam zijn, zodat wij niet verdwijnen tussen de plooien van het drukke leven” las ik ergens.

Ik wens ons allen die tijd van verlangen en verwachten toe, die rust en ruimte om dat ontzaggelijke wonder van Kerst volop te kunnen ervaren.

 

Namens het Pastoraal Team,

Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

 

Onderweg naar God

 

In de jaren van mijn priesteropleiding ben ik vaak in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht geweest. Wie er geweest is, heeft vast het markante altaar van witte natuursteen gezien. Eronder staat een gouden kistje met drie vensters. Op de bovenlijst staan vier woorden: “In Dei nomine feliciter.” Ze betekenen: “In Gods naam gelukkig” en zijn opgeschreven door de heilige Willibrord, van wie enkele relieken in dat gouden kistje bewaard worden.

 

Omdat ik hem elke week 'zag' heb ik veel nagedacht over Willibrord. Hij was monnik, wilde geloofsverkondiger worden, bracht daarom het christendom naar Nederland, was de eerste bisschop van Utrecht en ligt in Echternach begraven. Elk jaar vieren we op 7 november zijn feest, een Hoogfeest voor onze Kerk in Nederland. Maar... wie is Willibrord en, vooral, wat heeft hij ons te zeggen?

 

Voor deze tijd heeft Willibrord heel veel te zeggen. Hij kwam aan in een land waar vele goden vereerd werden. Met een aantal gezellen maar verder met weinig middelen verkondigde hij zijn geloof: er is één God, die liefde is en Jezus Christus is zijn Zoon en onze Redder. Zonder internet, auto of telefoon wist hij de hele Noordelijke Nederlanden tot het christendom te brengen. Soms voel ik me wel een beetje als hem, in dit grote land waar steeds minder mensen zich gelovig noemen. En als ik daar moedeloos van dreig te worden, dan denk ik aan Willibrord. Hij moest het niet hebben van techniek en hulpmiddelen. Hij ging op pad met enkel een heilig geloof in God. Dat motiveerde hem en hield hem gaande. Zo is hij zijn hele levensweg gegaan.

 

Hij heeft er verder weinig over geschreven. De enige tekst die we van hem hebben zijn die vier eenvoudige woorden: “In Gods naam gelukkig.” Met die overtuiging bracht Willibrord ons land tot geloof. Kunnen wij terug keren naar die basis? Kunnen we voorbij de beperkingen en uitdagingen kijken en aan de slag gaan vanuit de kracht van ons geloof? Het brengt geluk!

 

Pastor Anton ten Klooster

 

Mijn diakenwijding

 

Na een jarenlange periode van nadenken, studie, bidden en spiritueel bewogen raken, werd ik op zaterdag 16 oktober samen met twee medebroeders door mgr. W.J. Eijk tot permanent diaken gewijd. Deze vond plaatst tijdens een pontificale mis in de nagenoeg volle kathedrale kerk St. Catharina in Utrecht. Het was indrukwekkend om zo tussen de vele bekenden naar voren te lopen. Ik voelde het als opgenomen te worden in de gemeenschap. Maar er waren meer indrukwekkende momenten. Ik noem de handoplegging door Mgr. Eijk, die mij daarmee wijdde tot diaken, het moment van de bekleding met stola en dalmatiek door Ed Wassink, het opgenomen worden in de gemeenschap van de gewijde diakens en het bijzondere moment als je plat ter aarde ligt en door alle aanwezigen de heilige Geest wordt afgeroepen in de litanie van de heiligen. In een korte tijd trok mijn leven aan mij voorbij, en ik voelde sterk dat de heilige Geest als een bries over mij waaide.

Een week later was er de presentatieviering in de Christus Koningkerk in Vorden, de geloofsgemeenschap die mijn “thuis” is. Pastoor Hogenelst ging voor in de viering, pastor Ten Klooster celebreerde mee en pastor Van Kranenburg opende op persoonlijk wijze de viering. Ik was trots dat het koor Cantemus Domino aangevuld met leden van het koor Pancratias uit ’s Heerenberg, beide koren o.l.v. Ans Strik, die beide vieringen begeleidden, en met op het orgel Frank Schotel. Bijzonder was ook dat mijn hoogbejaarde vader en schoonmoeder bij de viering in Vorden aanwezig konden zijn, samen met vele familieleden, vrienden, studiegenoten, collega’s van de Politieacademie, mijn mede wijdelingen Fokke van Dalen en Hans Nijhuis en de vele medegelovigen uit Vorden en van de andere geloofsgemeenschappen. Ik droeg de van mijn vader gekregen dalmatiek tijdens mijn eerste assistentie als diaken. De kerk was mooi versierd en kosters en misdienaars zorgden voor een perfecte assistentie. Na de viering zorgden de mensen van de pastoraatsgroep en de locatieraad voor een goed verzorgde receptie met een drankje en veel lekkers. Het was een waar feest, deze intieme en meer persoonlijke viering. De presentatieviering voelde als een warm welkom.

Ik ben ook blij met mijn benoeming in de eigen parochie, waar ik naast enkele zelfstandig uit te voeren activiteiten tevens het pastoresteam zal gaan assisteren door in de kerken van de gehele parochie voor te gaan in liturgische vieringen. Namens het parochiebestuur heette Theo Lam mij welkom en bood me een prachtig evangeliarium aan en het complete lectionarium voor de weekdagen. Hartelijk dank, maar ook dank aan allen die mij persoonlijk succes en een goede tijd kwamen toewensen. Een natuurlijk ook hartelijk voor de vele persoonlijke cadeaus.

Ook wil ik iedereen hartelijk danken voor de giften voor OXFAM NOVIB. Een bedrag van

€ 199,=, van de deurcollecte en persoonlijk gekregen giften t.b.v. een diaconaal doel zullen besteed worden aan diverse kleine projecten in Afrika.

Graag ga ik mij inzetten voor het werk in onze parochie de H.H.Twaalf Apostelen en dat in “Liefde en dienstbaarheid”. En voor nu, een tot ziens.

 

Jan van Heugten, Diaken

Hartelijke dank voor zoveel goeds

 

Het was een groots afscheid op 3 oktober jl. in de Emmanuelkerk. Een druk bezochte eucharistieviering met nadien een drukke receptie. Vele parochianen om mij te bedanken voor 7,5 jaar pastor zijn in de parochie HH. Twaalf Apostelen.

Een tijd waarin veel is gebeurd, het samengaan van 12 parochies naar één parochie. Dat was geen gemakkelijk opdracht, niet voor bestuurders, voor parochianen en pastores. Met deze processen kwam veel in beweging, het afscheid nemen van oude getrouwe gewoonten en gebruiken, ervaren dat we soms niet meer over voldoende vrijwilligers beschikken. Dat we een ouder wordende gemeenschap zijn. Het overkomt ons.

In deze beweging van verandering heb ik mee mogen werken en ben vooral bezig geweest met het gewone pastoraat, de nabijheid van mensen vaak in hun diepste punten van het leven.

Ik ben daar ook zeer dankbaar voor dat ik dit zo heb mogen doen. Dat naast het bijeen brengen van werkgroepen en vergaderen er ook voldoende ruimte was voor de persoonlijke zorg en aandacht.

Graag wil ik nog eens herhalen wat ik ook in de afscheidsviering heb gezegd. Dank jullie wel, dat ik jullie pastor heb mogen zijn; dat ik jullie nabij heb mogen zijn.”

 

Nu komt weer een andere levensfase waar je anders in het leven komt te staan. We zullen het  - NU - de ruimte geven om te zien en te ervaren waar dat toe zal leiden.

Nogmaals mijn bijzondere dank voor dit warme afscheid en uw bijdrage een geweldige collecte van € 911,85 voor El Futuro (de toekomst). Ook namens deze kansarme jongeren uit Chili hun bijzondere dank.

Ook dank voor het parochiecadeau – een groothoeklens voor de fotocamera -, en alle persoonlijke gaven.

Het gaat u allen bijzonder goed en wie weet misschien tot ziens,

mede namens Margriet,

 

Wil Matti.

 

Zie voor een foto-impressie van de viering en receptie: www.12apostelen.nl/nieuws/afscheid-pastor-Wil-Matti

 “Advent, tijd van bezinning”

Adventsactiviteit voor Parochie HH Twaalf Apostelen

 

Stiltewandeling in de Advent

In de donkere dagen van de Advent is het goed om samen in beweging te komen.

Daarom is er weer een stilte-wandeling van ongeveer 10 kilometer.

Op zondag 12 december, aanvang half twee bij de Christus Koning kerk,  het Jebbink te Vorden.  Kosten 2 euro (opbrengst is bestemd voor Solidaridad).

Een stilte wandeling is bij uitstek een moment van bezinning en reflectie met de natuur als inspiratiebron.

De natuur kan ons leren wat innerlijke stilte is. 

Stilte heb je nodig om de vrede in jezelf te vinden.

Stilte kun je zien, kun je horen. Laat de stilte spreken.

Aanmelden is niet nodig mag echter wel:  Margriettem@gmail.com

 

MOV Weekend 11 en 12 december 3e Adventszondag

 

De MOV groepen uit onze Parochie hebben voor het 3e weekend in de Advent

weer één gezamenlijk viering gemaakt voor alle kerken in onze Parochie.          We vragen dit jaar aandacht voor de Ontwikkeling en de vooruitgang van de arbeiders die in de vele goudmijnen vaak onder erbarmelijk omstandigheden werkzaam zijn. Duurzaamheid krijgt maar weinig aandacht in de goudmijnbouw en de sieradenbranche. In samenwerking met producenten en afnemers is Solidaridad gestart met een programma om de goudwinning te verduurzamen. Doel hiervan is om mijnbouwers een eerlijke beloning te garanderen, hun arbeidsomstandigheden te verbeteren en de negatieve effecten op het milieu te beperken.

Net als Solidaridad dat doet voor onder andere katoen, koffie, cacao en thee.

Met de campagne ‘Op weg naar Goed Goud’ betrekt Solidaridad nu ook het Nederlandse publiek actief bij dit project.

Bekijk de speciale actiesite www.opwegnaargoedgoud.nl live.

13 miljoen kleinschalige mijnbouwers in Afrika, Azië en Latijns Amerika delven goud. Daarnaast is goud afkomstig van grote, industriële mijnbouw. Zowel groot- als kleinschalige gouddelving is doorgaans zeer schadelijk voor mens en milieu. Voor grootschalige mijnbouw moeten hele dorpen wijken, worden natuurgebieden verwoest en blijven bergen met cyanide verontreinigd mijnafval achter. Het cyanide lekt weg naar grondwater en rivieren en vervuilt uiteindelijk ook de zee. Het merendeel van de kleinschalige mijnbouwers gebruikt kwik voor de winning van goud. Mannen, vrouwen en kinderen ademen de giftige kwikdampen in. Ook vormt het kwikafval een bedreiging voor natuur en milieu tot ver in de omtrek.

Kleinschalige mijnbouwers ontvangen in de regel maar een fractie van de economische waarde van het door hen gedolven goud. Grootschalige bedrijven daarentegen, profiteren doorgaans als enige van de winst die gemaakt wordt, zonder bij te dragen aan de ontwikkeling van de lokale economie.

Goed Goud: het programma van Solidaridad

Het goed goudprogramma van Solidaridad richt zich zowel op de kleinschalige goudwinners als de grotere, industriële bedrijven. Samen met de sector wordt gewerkt aan verduurzaming van de productiemethoden en versterking van de positie van kleinschalige producenten. Wij vragen graag aan u mee te werken aan weer een stapje op de weg naar een eerlijke samenleving ofwel op weg naar dat Koninkrijk van God.

 

 

 

namens het MOV-verband

Parochie HH Twaalf Apostelen

Margriet te Morsche

 

 

 

 

KERSTWENS 

 

Wie als een GOD wil leven .....

 

Heerlijk, om in deze tijd met je voeten door dikke lagen ritselbladeren te sloffen. Een kleurenfeest en je voelt hoe we een nieuw seizoen in zijn gegaan. Een aarzelend zonnetje speelt tussen takken door en legt speelse schaduwen over het bladerdek en de mosdeken.

 

December: de temperatuur zakt langzaam dieper weg, de wind wordt guurder en het lijkt of de berichten uit de wereld zich daar bij aansluiten.  Daar zoeken veel mensen een beter heenkomen tegen het geweld van de natuur, of dat wat mensen elkaar aandoen. Berichten over oorlog, rampspoed en honger blijven binnenstromen, jaar in jaar uit, oeverloos, eindeloos ... maar als we zouden willen : niet hopeloos !

 

Generaties lang hebben mensen er op vertrouwd, dat GOD over alles zou waken;  over dood een leven,  voedsel en kleding,  net als voor de  " vogels in de lucht en de lelies op het veld ".   Zo staat het immers in de heilige boeken.  Meer en meer beseffen we, dat we zelf deze wereld in beheer hebben gekregen en eerlijke, trouwe rentmeesters moeten zijn.  We mogen haar koesteren, tot een paradijs maken en dragen daar ook daar de volle verantwoordelijkheid voor.  Ieder van ons heeft daarbij een rol.  De één is geroepen om wereldleider te zijn, anderen om dicht bij huis zorg te dragen voor het  "kleine",  bewust omgaan met energie en voedsel, egoïsme daarbij verre van je houden;  zorg dragen voor elkaar, omdat we geroepen zijn om elkaars   "naaste"  te zijn. Er is in deze tijd echter een ontwikkeling gaande van steeds verder groeiende individualisering. Contacten tussen mensen nemen af, vertrouwen in medemens en politiek slinkt.

Ook de ontkerkelijking speelt daarbij een stevige rol. Mensen ontmoeten elkaar minder, hebben daardoor minder gelegenheid om bij te praten. Kortom: de sociale samenhang en solidariteit komen in het gedrang,  vereenzaming begint een voelbaar probleem te worden.

 

En GOD ??? Is Hij bij ons niet te veel op de achtergrond geraakt ? Soms wordt dat geweten aan de koers van de  "officiële kerk" ,  die de pure eenvoud van Jezus uitnodigende boodschap zou vertroebelen met regels, ge- en verboden. 

Louter mensenwerk dus, maar daarvan Kun je GOD niet de schuld geven .....

 

De   "beminde"  gelovigen voelen zich niet meer de schaapjes van weleer, gaan de discussie aan, nemen hun eigen verantwoordelijkheid.

Wij zijn simpelweg tot iets heel anders geroepen.  In het lied van Huub Oosterhuis klinkt dat  (iets ingekort)  ongeveer zo :

           

            """ Wie als een GOD wil leven hier op aarde, die gaat de weg      van alle aardse dingen, met hart en ziel;

            die wordt aan zon en regen prijsgegeven, het kleinste zaad moet             sterven om te leven;

            de mensen moeten sterven voor elkander, het kleinste zaad       wordt levend brood, zo voedt de een de ander;

            zo heeft onze GOD zich ook gedragen en zo is Hij :het leven      zelf, voor iedereen op aarde.  """

 

Dat is misschien de allermooiste opdracht die GOD aan ons en wij aan elkaar mogen geven :

           

            """ met hart, ziel en zaligheid leven,  "GOD" zijn uitnodiging aannemen voor de wereld en voor elkaar om dan Hem te vinden !  """

 

Op weg naar Kerstmis  .....  wensen wij u allen alvast een zalig Kerstfeest toe en nodigen u van harte uit voor de vieringen en activiteiten rond het Kerstfeest in onze parochiekerk.

 

De gezamenlijke   "Pastoraatsgroep en Locatieraad".

 

Maria, de Moeder van het Kerstkind…

 

Gaat u ook mee op bedevaart naar Lourdes ?

 

Van 6 mei t/m 11 mei 2011 gaan we weer op bedevaart naar Lourdes. We hopen dat er uit onze Parochie de Heilige Twaalf Apostelen (met z’n 12 unieke Geloofsgemeenschappen) weer een flink aantal mensen meegaat. We reizen met de VNB en wel per vliegtuig, van vrijdag 6 t/m woensdag 11 mei 2011. Een volledig verzorgde bedevaartreis, voor gezonden en zieken, voor parochianen en hun reisgenoten, oud en jong! Gaat U ook mee…?

 

Misschien is het een lang gekoesterde wens? Misschien aarzelt u nog? Misschien hebt u een bijzondere reden of intentie om eens op bedevaart te gaan? Bij Maria kan dat. Of… misschien hoeft het niet zo zeer voor uzelf, maar wilt u wel eens iemand begeleiden; ouders, familielid of een zieke, bekend of onbekend. Misschien wilt u wel iemand een bijdrage geven zodat die lang gekoesterde wens uit kan komen op bedevaart te kunnen. Ook dat kan; bijvoorbeeld bij een huwelijkjubileum of een bijzondere verjaardag? U kunt alleen mee gaan of met meerderen.

 

De bedevaart wordt verzorgd door de VNB en heeft een Nederlandstalig programma. Hulpmiddelen die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of rollator, zijn ook dáár te leen: alles wordt voor u geregeld. Het is heel bijzonder om tijdens deze reis een Internationale Hoogmis bij te wonen in een grote ondergrondse kerk met 20.000 mensen van alle nationaliteiten. Of je kunt ook in je eentje een kaars op steken, ‘s avonds bij de grot… Maar ook een bustocht door de Pyreneeën (vrije keuze) is ook een beleving op zich. Lourdes blijft een bijzondere plaats, waar mensen uit alle delen van de wereld elkaar ontmoeten, samen bidden en hun geloof beleven, maar ook de gezelligheid van vakantie ervaren. Een Lourdes-reis is een geweldig voornemen… Maar laat het niet bij een voornemen blijven!

 

De informatieavond is op dinsdag 25 januari 2011 om 19.30 uur

in de parochiezaal van de Christus Koningkerk aan het Jebbink te Vorden.

Ook als u nog niet zeker weet of u wel mee gaat…

Kom gerust, stel uw vragen. Wij zijn er en de koffie staat klaar!

Pastoor Hogenelst gaat mee voor de geestelijke begeleiding. Wilt u vast meer weten over deze reis, of denkt u erover om als vrijwilliger mee te gaan naar Lourdes, dan kunt u contact opnemen met ons:

 

Mw. Willy Hermsen, Vierakker/Zutphen tel. nr.: 0575 - 520845

Mw. Riekje Rijk; geestelijk verzorger Stichting Sutfene, Coehoornsingel 3  Zutphen tel. nr: 06-13182098.

Of met pastoor F. Hogenelst; Voor het telefonisch spreekuur zie achterzijde van dit blad.

 

Hopelijk gaan we samen op weg naar Lourdes, maar wellicht tot ziens op dinsdag 25 januari 2011 in Vorden!

 

Het Team Lourdesbedevaart.

 

Kerst  met  het  Borculoos  Mannenkoor.

 

Als afsluiting van het jaar verzorgt het Borculoos Mannenkoor een sfeervol kerstconcert in de Rooms Katholieke kerk van Borculo. Aan dit concert zal ook het kerkkoor uit Ootmarssum deelnemen.

Het geheel staat onder leiding van de dirigent Christo  Guenov.

 

Datum: Zondag 12 december. Aanvang : 16.00 uur.

De toegang is gratis.

 

Kerstsamenzang

Samen zingend in Kerstsfeer komen.

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken een samenzangavond. Deze wordt gehouden op zaterdag 18 december en begint om 19.00 uur in het gebouw van De Volharding. Vanuit de Rooms Katholieke kerk zingt het RK koor Stemmig. Ds. Bouwman zal de verbindende teksten spreken. Het zal een verrassende en sfeervolle avond worden met veel muziek en zang. We hopen allemaal dat u komt om te vieren en te zingen, om met elkaar het Kind in de kribbe te verwelkomen.

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie op 29 mei 2011, zijn alweer aan de gang. Kinderen vanaf groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgave formulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat. (zie openingsuren elders in dit blad) Opgave bij voorkeur zo snel mogelijk maar uiterlijk 7 januari  2011. Zodat we u nog op tijd de informatie kunnen geven voor de ouderavond.

 

De Werkgroep Eerste Heilige Communie Borculo,

Diana Sterenborg en Mirjan Nijman

 

OVERLEDEN

Op 3 november 2010 is op 76 jarige leeftijd overleden : Wim Vreman, echtgenoot van Ria van Druten, wonende aan de Vicariënstraat 8 te Borculo. De uitvaart en begrafenis op ons parochiekerkhof heeft op 8 november plaatsgevonden.

 

                        " Moge hij rusten in vrede "

 

WIST U DAT ..... ?

Op 1 november 2010 is de nieuwe website van de Streekgemeente De Wijngaard live op het world wide web.  Er is een klein jaar intensief aan gewerkt en over gedacht en nu is hij klaar. Alle kerken van de Wijngaard ( uit Borculo en de omringende kerkdorpen Geesteren, Gelselaar en Haarlo) vallen nu onder deze website. Het ziet er prachtig uit. Een site voor alle Protestante kerken in Borculo e.o.,  een stukje  "samen" wordt daarin duidelijk.         Het adres is :   www.pkndewijngaard.nl

 

OPBRENGST COLLECTES

September   € 339,84 (3 vieringen)

Oktober          € 468,42 (5 vieringen)

KERSTMARKT VOOR ANDEREN 2010

 

Vrijdag 10 december a.s. vindt er weer de traditionele Kerstmarkt voor Anderen plaats.  Evenals voorgaande jaren wordt de Kerstmarkt gehouden op het plein en binnen in de Joriskerk aan het Muraltplein te Borculo.  De organisatie is in handen van een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Borculo.  Diverse groepen en verenigingen hebben zich ingerchreven om mee te doen.

Als doel voor dit jaar is gekozen voor :   Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra.  In de Ghanese hoofdstad Accra leven 25.000 straatkinderen.  En dat aantal zal alleen maar toenemen door de armoede in Noord-Ghana.  De Ghanes organisatie ALGREDS (Assemblies of God Relief and Development Services) vangt straatmeisjes in Ghana op, leert ze een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.  Zo is er Lifeline, een programma van AGREDS, dat vooral gericht is op straatmeisjes en de kinderen die dezer jonge moeders al heel vaak hebben. Elk jaar vangt AGREDS honderd meisjes op in het centrum waar ze beroepsonderwijs kunnen volgen. Jaarlijkse kosten voor dit specifieke hulpproject bedragen    35.000,--.  Hopelijk kunnen we hieraan ons steentje bijdragen.

Voor verdere informatie staat de werkgroep ZWOM vanuit de Streekgemeente De Wijngaard en Hervormd Geesteren in de kerk met een uitgebreide stand.

Op de kerstmarkt worden worden weer de bekende artikelen verkocht, zoals kerstdecoraties, kerstabkjes en aanverwante artikelen.  Ook de erwtensoep, gluhwein, de traditionele chocolademelk en de oliebollen zullen dit jaar niet ontbreken. 

De vuurpotten zullen branden.  In de Joriskerk is er koffie met koek, er is muziek en worden er weer kerstliederen gezongen.

 

Kortom zeker de moeite waard om vrijdag 10 december a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur even te komen kijken.

 

Komt allen ....

 

De Commissie.

 

Kerstmarkt in de Sint Martinus in Baak

 

Op zondag 12 december bent u van harte welkom in de Sint Martinuskerk in het centrum van Baak. In de prachtige, verwarmde  kerk is vanaf 11 uur de jaarlijkse kerstmarkt open.

U kunt er spullen bekijken en kopen zoals: hoeden, keramiek, sieraden, hip en traditioneel breiwerk, houten gebruiksvoorwerpen, kaarten, bloemschikwerk, porselein, quiltmaterialen, dozen en mappen, kerstversiering en nog veel meer. Ook lekkernijen als appelflappen, glühwein, koffie of thee met koek en cake, en erwtensoep zijn ruimschoots aanwezig.

Voor de kinderen tot 12 jaar is er de kinderknutseltafel. Zij kunnen bijvoorbeeld kaarten en kaarsen maken, of een lichtjeshouder of een kleurplaat.

De markt duurt tot 5 uur.

Er is ruime parkeergelegenheid rondom de kerk. De kerk is toegankelijk voor rolstoelen.

De opbrengst van de kraamverhuur, de consumpties en de kindertafel is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Voor meer informatie: G. Snelder 0575 441554

 

Kerstconcert Kranenburg met sopraan Henriëtte van Lith

 

Henriëtte van Lith en haar dochter Tanja verzorgen zaterdag 11 december 2010 een inmiddels traditioneel romantisch kerstconcert. Het decor is het interieur van de St. Antoniuskerk in de Vordense buurtschap Kranenburg. Het optreden begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 10,00.

Het belooft weer een gevarieerde avond te worden, dit maal in samenwerking met het Beltrums Mannenkoor o.l.v dirigent Hans Kienhuis. Dit mannenkoor bestaat uit circa 50 zangers en staat bekend om haar veelzijdigheid en vernieuwing. De begeleiding is in handen van Frank Sterenborg.

Kaarten zijn vanaf nu te koop bij de vaste verkooppunten: Boek & co te Warnsveld, Foto Willemien te Vorden, Music All In te Zutphen en Copyshop Aquarius te Zutphen.
Voor verdere informatie zie www.henriettevanlith.nl

Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan- Zutphen

Gregoriaanse Adventsvespers in St. Janskerk van Zutphen

 

Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan o.l.v. Frank Rault, zingt in de stille afwachting op het feest van Kerstmis, de Latijnse Vespervieringen op de vier zondagen van de Advent, 28 november, 5-12 en 19 december.

 

Dit gezongen koorgebed vormt een van de dagelijkse Getijden bij het overgaan van het licht van de dag naar de duisternis van de avond.

De viering is opgebouwd rond de Gregoriaanse melodie van vijf Psalmen, telkens ingeleid en afgesloten met een korte antifoon.

In de liturgie volgt daarna het ‘Magnificat’ ofwel de ‘Lofzang van Maria’ en de Adventshymne “Creator Alme Siderum’.

Iedere Vespers wordt afgesloten met het zingen van het bekende ‘Rorate Caeli’.

 

In de verstilde ruimte van deze kerk beleven, tijdens deze Vespers ieder jaar weer vele bezoekers een moment van hoop, rust en meditatie.

 

Er zijn duidelijke tekstboekjes met vertalingen beschikbaar, waarmee deze vieringen goed gevolgd kunnen worden.

De Vespers beginnen altijd om 17.00 uur en de toegang is vrij.

 

Zutphen, november 2010, WL

 

Christmas Carols met Kampen Boys Choir

                                                 

Op zaterdag 18 december, de vooravond van de vierde Adventszondag, brengt het befaamde Kampen Boys Choir de bezoekers in de verwarmde St. Janskerk in Zutphen net als voorgaande jaren al helemaal in kerstsfeer.

In hun stijlvolle Engelse koorkleding zingen de jongens en mannen tijdens een traditionele Ceremony bekende Engelse Carols, zoals die ook klinken in veel Engelse kathedralen.

De Carols en Hymnen worden afgewisseld met samenzang en Lessons uit het geboorteverhaal volgens het Lucas Evangelie.

Deze bijzondere kerstvieringen vormen naast de bekende Evensongs en de jaarlijkse uitvoeringen van Bach’s Mattheus Passion  in het Amsterdamse Concertgebouw en de Grote Kerk in Naarden een terugkerend hoogtepunt voor dit koor.

Voor wie ermee vertrouwd is en dat zijn er ieder jaar vele honderden, een uiterst sfeervol feest van herkenning en voor wie ermee komt kennismaken, een warm aanbevolen belevenis.

Euwe de Jong, de vaste organist van het koor begeleid zowel het koor als de samenzang op het grote Timpe orgel.

In ieder geval waant u zich deze avond in zo’n Engelse kathedraal !

De aanvang is 19.30 uur en de kerk is open vanaf 18.45 uur.

De toegangsprijs aan de kerk bedraagt € 15,-

In voorverkoop via www.kampenboyschoir.nl : € 12.50

 

Kerst met het Utrechts Byzantijns Koor                             

                     

In een veelzijdig kleurenpalet uit de Oekraïense muziekcultuur laat het bekende Utrechts Byzantijns Koor u op woensdagavond 22 december genieten van prachtige sonore zang uit de rijke Slavisch Byzantijnse kerkmuziek, kozakken- en minneliederen en bijzondere kerstliederen.

Het Utrechts Byzantijns Koor o.l.v. Grigori Sergei Sarolea geeft regelmatig met groot succes concerten in binnen- en buitenland.

Het koor reisde o.m. naar Frankrijk, Engeland, Denemarken, Canada , de Verenigde Staten, Italië en Zwitsersland.

Met de opbrengst van dit bijzondere concert wil serviceclub Kiwanis Zutphen e.o. graag een bijdrage leveren aan noodzakelijke ontspanningsvoorzieningen voor de kinderafdeling van het nieuwe Gelre Ziekenhuis in Zutphen.

Het concert op woensdag 22 december in de St. Janskerk in Zutphen begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt € 17,50.

Kaarten zijn in voorverkoop vanaf 1 december verkrijgbaar via de VVV/ANWB in Zutphen en voor zover nog beschikbaar ’s avonds aan de kerk vanaf 19.15 uur.

 

 

 

Even voorstellen… Adventsactie

 

De katholieke gemeenschap in Nederland spant zich ieder jaar in om in de tijd voor Kerstmis aandacht te geven aan minderbedeelden. We noemen die inspanning ‘de adventsactie.’ Ze is helemaal vernieuwd.

 

De Adventsactie helpt kerken in minder welvarende landen om hun diaconale opdracht mogelijk te maken. Dat kan dus van alles zijn: onderwijs verzorgen, preventieve gezondsheidszorg voor kinderen, voedselhulp voor vluchtelingen, weerbaarder maken van gediscrimineerde bevolkingsgroepen, training van jonge boeren of de opvang van kwetsbare meisjes in sloppenwijken. Het diaconale mes snijdt overigens aan twee kanten: omdat wij ons inspannen voor kerken elders maken we zelf werk van onze diaconale opdracht. Hun uitdaging is ook de onze. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, geven iets van onze tijd, aandacht en welvaart en dragen zo bij aan kansen voor mensen.

 

Met dit verhaal kun je aankomen, ook bij mensen die niet zo kerks zijn. Het bijzondere van de katholieke kerk is dat ze een groot internationaal netwerk heeft. Je kunt bij wijze van spreken iedere parochie in de wereld bellen en zelf in contact komen met degene die in zijn of haar omgeving een verschil maakt. Veel van het diaconale werk (maar niet alles) wordt gedaan door broeders, zusters en paters – net als honderd jaar geleden bij ons. Zij leven zonder persoonlijk bezit en kunnen zichzelf niet verrijken met wat ze doen. Daarom is het ontwikkelingswerk van de kerk ook zo kosteneffectief. Het is als met je familie: je kent elkaar, je weet dat je elkaar kunt vertrouwen en daarom kun je zonder veel poespas elkaar tot steun zijn (en, als het nodig is, de waarheid zeggen).

 

De actieperiode loopt van 29 november tot en met 24 december

 

Nieuwsgierig naar de Adventsactie 2010? Kijk dan eens op www.adventsactie.org.

 

 

 

 

 

Beste jongere,

Deze zomer is het weer zover: het is weer tijd voor de Wereld Jongeren Dagen! En jij bent ook uitgenodigd.

Wat zijn de Wereld Jongeren Dagen? Het is het grootste internationale jongerenevenement ter wereld! Iedere drie jaar nodigt de paus alle jongeren van over de hele wereld uit om samen het geloof te beleven. Ik was erbij in Keulen, 2005 ! Want ik had gehoord hoe bijzonder het was in Rome, Parijs en Toronto. Dát wilde ik ook meemaken en ik werd geraakt door het enthousiasme en het geloof van zoveel katholieke jongeren overal vandaan. En dus was ik er ook bij in Sydney 2008. 

Het was echt heel bijzonder.

 

En nu ga ik dus weer!!! Met ons eigen parochie en twee andere parochies (onder medeleiding van pastoor Zweers en pastor de Paepe) reizen we samen af naar Madrid.

Op de reis er naar toe gaan we meteen langs een aantal inspirerende plaatsen zoals Taizé en Lourdes. De reis is van 10 tot en met de ochtend van 23 augustus en we reizen per bus.

 

Benieuwd? Op zondagmiddag 12 december a.s. is er een informatiebijeenkomst voor jou georganiseerd van 15.00 tot 17.00 uur in de pastorie in Vorden, aan het Jebbink bij de Christus Koningkerk.

 

Als je nu al zeker weet dat jij ook mee wilt, kun je je natuurlijk ook meteen opgeven…

Maar we hopen je in iedere geval te ontmoeten op de 12 dec. a.s.?  Mail even om te laten weten dat je komt f.hogenelst@12apostelen.nl dan staat de koffie klaar !!!


Hopelijk tot dan!

pastoor Fred  Hogenelst

Parochie HH. Twaalf Apostelen www.12apostelen.nl

P.S. Voor meer info: bekijk ook eens onze website www.wjd2011madrid.nl.

Voedselbank Oost-Achterhoek.

 

De Voedselbank Oost-Achterhoek is gevestigd in  Lichtenvoorde en we hebben zo’n 40 vrijwilligers in totaal.

Elke vrijdag verdelen onze vrijwilligers voedsel, dat anders vernietigd zou worden, onder onze arme cliënten. Dit voedsel halen wij met een bus en koelaanhanger op bij de Regionale Voedselbank Arnhem (ons distributie-centrum) en bij leveranciers in onze regio. Dit voedsel wordt na binnenkomst door inpakkers geteld en verdeeld over de voedselpakketten en vanuit Lichtenvoorde weer rondgebracht naar uitgiftepunten in Winterswijk, Aalten, Dinxperlo, Groenlo, Borculo, Eibergen, Neede, Varsseveld en sinds kort ook in Silvolde, waar de cliënten het op kunnen halen.

De voedselhulp is bedoeld als aanvulling op de eigen boodschappen, men kan er géén week van eten en het is tijdelijk. Een aanvraag voor een cliënt kan alleen door een door ons erkende hulpverlener zoals maatschappelijk werk, diaconie of PCI, e.a. worden ingediend. Indien het leefgeld van de cliënt beneden de landelijke norm is, wordt een pakket voor 13 of 26 weken verstrekt. Heeft men langer hulp nodig dan kan de hulpverlener een verlenging  aanvragen.

Ondanks dat er alleen met vrijwilligers gewerkt wordt, zijn er toch veel kosten aan een Voedselbank verbonden voor transport, huisvesting, energie e.d. Sinds september 2009 zijn wij gevestigd  in een bedrijfspand aan de Buys Ballotstraat 15 A in Lichtenvoorde. Het pand is inmiddels ingericht met een koel- en een vriescel, rollerbaan en stellingen, veelal door het bedrijfsleven geschonken. Vanwege de hoge huisvestings- en energiekosten is er  subsidie verleend door de 5 gemeenten in ons werkgebied (Aalten, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, en Winterswijk).

Toch hebben we daarnaast nog steeds hoge kosten voor m.n. transport (o.a. voor de inmiddels aangeschafte eigen koelbus) en vele andere kosten. Dankzij de giften van de kerken in de regio kunnen wij deze kosten dekken.

Verdere informatie kunt u vinden op onze website  www.voedselbankachterhoek.nl 

of u kunt bellen met 06-23.19.15.37.

 

 

No. 7 Oktober – November 2010

 

Oktober

 

't Is weer voorbij die mooie zomer: Die zomer die begon zowat in mei.

Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen,

Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij.

 

Flarden van deze tekst en de bijbehorende melodie flitsen mij door het hoofd terwijl ik op een druilerige septembermiddag voor het scherm van mijn pc aan dit artikel zit te werken. De vakanties zijn al weer lang en breed voorbij en het is goed om van collega’s en parochianen te horen dat het een goede tijd is geweest, dat ze weer energie hebben opgedaan voor een nieuw seizoen in bedrijf, school en kerk. Er is veel nieuws gebeurd maar er is ook verdriet geweest: dierbare familieleden/parochianen zijn van ons heengegaan en moeten er mensen verder met het verdriet van gemis. Het is onze blijvende zorg hen niet in de kou te laten staan. We hebben gehoord van de schandalen in de kerk, wereldwijd en in Nederland; is het nodige aan de hand in kerkland. En toch gaan we door zoals de klok doortikt en de seizoenen voorbijgaan.

 

Want het kerkelijk seizoen is weer van start gegaan. En hoewel in het kerkelijk jaar de dingen besloten liggen in de traditie van het oude, vertrouwde schema van ‘Advent, Kerst, Vasten, Pasen, Pinksteren, Tijd door het Jaar, etc. etc. is dit jaar toch weer ongelooflijk veel anders dan het vorige: We hadden de officiële fusie van onze parochies tot de nieuwe Parochie HH. 12 Apostelen met een nieuw parochiebestuur, we hadden de diaken- en priesterwijding van pastor Anton ten Klooster, gelukkig heeft pastor Jaap van Kranenburg al zijn werkzaamheden weer kunnen oppakken, we hadden de diakenwijding van Theo ten Bruin, we hebben het afscheid van pastor Wil Matti wegens het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd en dan komt nog de diakenwijding van Jan van Heugten. De vacature die ontstaat door het vertrek van pastor Matti behoeft dringend opvulling. Allemaal dingen waar we als pastores samen met het parochiebestuur en de twaalf locaties bijzonder druk mee zijn!

 

Het pastoraal team is blij met het Beleidsplan (te vinden op onze website), want daarmee  kunnen we aan het werk om niet alleen alledaagse dingen en directe nood zo goed  mogelijk te lenigen maar met dat plan willen we ook structureel bouwen aan actieve geloofsgemeenschappen van mensen die hun Christen-zijn serieus nemen, en dus zelf verantwoordelijkheden op zich nemen en zorg dragen voor het reilen en zeilen van de plaatselijke geloofsgemeenschap en de ‘locaties’  (de gebouwen). Er wordt ook werk gemaakt van bijvoorbeeld catechese en diaconie. Dat is geen luxe maar een pure noodzaak voor de toekomst.

 

En dan weten we ons bijzonder gesteund door de vele vrijwilligers, want zonder hen is niet veel mogelijk van wat allemaal al mogelijk geworden is! We willen ook in het nieuwe jaar weer proberen om de vele groepen vrijwilligers te begeleiden in hun steeds omvangrijkere taken binnen en rond de geloofsgemeenschappen. Want wat de toekomst brengt… dat weten we niet. Maar het gaat niet vanzelf. En dat de Kerk als geheel bij tijd en wijle in zwaar weer zit, kunnen we niet ontkennen. Maar zoals het kerkelijk jaar zichzelf telkens weer herhaalt en vernieuwt, zo willen wij vol goede moed het nieuwe seizoen ingaan met veel goede en mooie dingen in het gezamenlijk vooruitzicht en wie weet zelfs weer een mooie zomer. Maar tot die tijd is er nog het nodige te doen. Wij als pastoresteam rekenen graag op uw aller inzet, om die te voegen bij de onze!

 

Pastoraal Team,

Fred Hogenelst, pastoor

 

 

Kindervieringen gaan door!

 

Vorig seizoen zijn we begonnen met de eerste kindervieringen in onze parochie. Inmiddels weten steeds meer kinderen de weg naar de Emmanuelkerk in Zutphen te vinden op de laatste zaterdag van de maand. En ze komen niet alleen, maar nemen opa, oma, papa, mama en hun vriendjes mee. Zodat de kinderviering elke keer weer een warm samenzijn wordt, waarin we samen de rituelen beleven die horen bij ons geloof.

 

De orde van dienst is als een gewone eucharistieviering. We houden ook de liturgiekalender van het kerkelijk jaar aan. Toch is de viering toegesneden speciaal op kinderen van 4 tot 12 jaar. Als je de 1e Heilige Communie al gedaan hebt, mag je ter communie gaan. De pastor betrekt de kinderen actief bij de hele viering en het muzikale gedeelte wordt ondersteund door kinderkoor Joy!.

 

Ook in het nieuwe seizoen gaan we door met deze kindervieringen. En na afloop zorgen we voor koffie en ranja, kunnen we nog even gezellig napraten. Dat was een tip uit de evaluatie die we voor de zomer hebben gehouden en daar komen we graag aan tegemoet. Fijn dat u met ons meedenkt!

 

De volgende zaterdagen dit najaar zijn er kindervieringen in de Emmanuel te Zutphen:

30 oktober, 27 november en 18 december

Tip: zorg dat papa of mama deze data op de kalender zetten.

Jullie zijn van harte welkom: gezellig samen vieren!

 

De werkgroep kindervieringen,

Dodo Mankor, Vincent Lem,  Linda Lichtenberg

 

 

NIEUWS VAN

                   UIT HET BESTUUR

 

 

 

TUSSENSTAND  KERKBALANS  2010.

 

In de 1e editie van ons Parochienieuws hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Geloven is gratis.  Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden.  Kerkbalans is de jaarlijks terugkerende financiële actie waarmee u uw Borculose Geloofsgemeenschap en al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan, ondersteunt en in stand houdt. De kerkbijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de Borculose Kerk:  het onderhoud van de kerk, pastorie en KJ-gebouw, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, bijzondere vieringen etc..

Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u welkom te heten.

 

Hoewel het aantal betalende parochianen de laatste tijd enigszins afneemt, blijft de jaarlijkse totaalopbrengst aan kerkbijdragen nog op peil. Gelukkig hebben de laatste tijd vele parochianen gehoor gegeven aan ons verzoek om de jaarlijkse of periodieke kerkbijdrage (d.w.z. de verleende machtigingen) enigszins te verhogen. Met uw financiële steun hopen en verwachten we dat we ook voor dit jaar volgens de sluitende deelbegroting een jaaropbrengst van € 32.000,--   zullen   "binnen"  halen. Over het boekjaar 2009 bedroeg de werkelijke opbrengst totaal €  31.226,--.

 

Verschillende parochianen dragen doorgaans hun kerkbijdrage tegen het einde van het jaar af.  Kortom een geheugensteuntje aan diegenen, die hun bijdrage aan Kerkbalans 2010 nog niet hebben betaald, dit alsnog te doen.

 

Alvast hartelijk dank voor uw gedane of nog te regelen bijdrage.

 

 

Nieuws vanuit de Pastoraatsgroep

Inwerktijd hebben we ons niet gegund, en wilden meteen aan de slag. Dat kon gelukkig ook. De start, dat is nu ruim een half jaar geleden.

Het was geen wachten aan de kantlijn totdat we werden aangesproken. Nee integendeel, we besloten midden in de geloofsgemeenschap te gaan staan. We zijn aanwezig in de kerk na iedere viering. Op de vrijwilligersavond en in het parochienieuws hebben we ons gepresenteerd. En dat is een goede keuze gebleken.

Steeds vaker weet u ons te vinden met vragen. Een goede ontwikkeling. Daarmee geven we elkaar de gelegenheid om gezamenlijk te groeien naar een actieve parochie. Een kerk waarin omgang met God, dienstbaarheid aan anderen, en het vormen van een levende gemeenschap de kern is. Dat kan alleen maar leiden tot het mooiste vlechtwerk dat we ons kunnen voorstellen. En in dit alles is Christus aanwezig.

Afgelopen half jaar zijn we met u, in gesprek geweest over de volgende onderwerpen.

-   Herbezinning op de eigen Borculose Kruisweg (naast de gezamenlijke in Zutphen);

-   Openstelling van de kerk op woensdagochtend door het hele jaar heen;

-   Contacten met de Jorisschool gezamenlijke kindervieringen;

-   Intensivering publiciteit door contacten met de regionale pers;

-   Herleving traditie palmpasenviering voor de jeugd.

-   Contacten met de Raad van Kerken

 

Zo veel mogelijk overleggen we met de locatieraad, het pastorale team en de werkgroepen. Wij leren hier veel van, het levert waarlijk verruimd inzicht op.

Er gaan nu echt dingen veranderen, die aan verandering toe zijn. En wat goed is dat houden we vast.

Vanzelfsprekend gaan we ook weer verder op weg.

De komende tijd zullen we meer tijd vrijmaken voor toekomstplannen. Hoe gaan we om met vragen die wij als geloofsgemeenschap aan elkaar stellen? Zijn er antwoorden en hoe werken we dat uit? En, wat is uw ervaring, …. we hechten veel waarde aan uw mening en deelname. Een levende gemeenschap zijn we.

De kerk heeft zeker toekomst en voldoende mogelijkheden. Van daaruit gaan we werken. 

Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld welke doelgroepen gaan we extra aandacht geven. We merken dat de jongvolwassenen (bovenal de jonge gezinnen) nauwelijks zichtbaar zijn in de kerk en kerkelijke activiteiten. Hoe kunnen we deze groep er (weer) bij betrekken. En als we deze doelgroep kennen, welke activiteiten zijn dan belangrijk om te ontwikkelen en wie hebben we daarbij nodig.

Dit is samen ons geloof beleven en uitdragen, iedereen hoort zich thuis te voelen. We zijn een gastvrije kerk.

Overigens zijn dit vraagstukken die ook in andere kerken spelen. We hebben daarover met andere geloofsgemeenschappen contact ondermeer via de Raad van Kerken.

Eind september hebben we een bijeenkomst op de agenda staan, samen met pastor Van Kranenburg, waarin we in beeld trachten te krijgen waar onze geloofsgemeenschap behoefte aan heeft. We komen dan ook weer bij u terecht.    

Wij zullen u daar in het volgende Parochienieuws nader over berichten.

 

Open sfeer  bij Oecumenische dienst

Geen openluchttheater, wel een open sfeer waarin diverse kerken gezamenlijk het thema ‘Vol van Hoop’ vorm gaven. Wisselvalig weer, deed de Raad van Kerken besluiten uit te wijken naar de warmte van een kerkgebouw. De Gereformeerde kerk te Geesteren bood alle gastvrijheid die nodig was om te genieten van een prachtige dienst.  Vanuit de RK kerk was diaken Van Heugten aanwezig als voorganger.

Rijke klanken van koperblazers (Accoord Haarlo), goed op elkaar ingezongen koorleden (Comt nu met sangh) begeleidden de meer dan 300 aanwezigen in het prachtige lied ‘We gaan op reis de weg van verlangen’. De ruim 40 kinderen kregen een wel heel bijzonder aandeel. Zij bouwden samen met de Scouting Borculo een oersterke brug.  Na afloop liepen de aanwezigen over de brug de kerk uit –de 4 voorgangers voorop met kaarsen:  het licht van hoop.  Dit tot grote trots van de jeugdige bouwers.

Het voorafgaande ontbijt en de koffietafel na afloop boden volop gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en eens te spreken met iemand die je nog niet kende.  En velen bezochten ook nog kraampjes van onder andere MOV, Amnesty en  de Raad van Kerken.

Kortom een geslaagde gezamenlijke dienst met een blik op een hoopvolle toekomst. Of zoals het themalied eindigde: …. Laat de regenboog niet stranden, want haar hoop is zonneklaar.

 

Jong en oud samen Vieren!

 

Zaterdag 13 november gaan jong en oud samen een viering verzorgen.

Het RK Koor  “Stemmig” en  de vrouwen van  de Katholieke vrouwenbond het KVB gaan samen een viering voorbereiden, invullen en verzorgen.  De lezing van Lucas (18: 1-8) die zondag gaat over de tijdelijkheid der dingen en om ondanks  de beproevingen van het leven  staand te blijven.  In een tijd waarin alles anders lijkt dan het was is het voor ouderen het soms moeilijk om ondanks alle veranderingen kracht te putten uit het geloof. Ook voor jongeren is het moeilijk om overeind te blijven in een wereld waar alles draait om snelheid en prestatie en waarin  nog nauwelijks ruimte is om na te denken over wat geloof  zou kunnen betekenen. De ondergang van tempel, stad … het klinkt zwaar, maar  het Evangelie wil een blijde boodschap zijn en we gaan met elkaar zoeken waaruit die bestaat. Wie heeft er zin om mee te doen met de voorbereiding is welkom.

Maandagavond  18 oktober. 20.15 – 22.00  Pastorie :

Thema van de Viering is:  Alle dingen gaan voorbij…………………………………                                                                                                                                                                                                                           dat er troost en licht zal zijn, daar vertrouw ik op. 

Zowel  het koor als de KVB zouden heel blij zijn met nieuwe leden.

Kom en ontdek hoe geloof een bron van inspiratie en verbondenheid kan zijn.

 

 

Wereldmissiemaand 2010 steunt parochies wereldwijd

 

Missio richt aandacht op kerk in Ethiopië

 

Ethiopië: land van droogte en hongersnood; land met vruchtbare hoogvlaktes; land met een eeuwenoude christelijke traditie; land met een kleine katholieke minderheid; land met een rijke cultuur. Kortom: een land met vele gezichten. Reden genoeg voor Missio om dit jaar in de Wereldmissiemaand Ethiopië centraal te stellen.

 

Missio staat voor solidariteit met parochies wereldwijd. Speciaal in Wereldmissiemaand (oktober) worden uw gebed en actie gevraagd voor de minder draagkrachtige parochies in de derde wereld. Ethiopië is een van de armste landen van Afrika.

 

Een christelijk land

Ethiopië is een door en door christelijk land, 62% van de bevolking is christen en het merendeel behoort tot de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk.

De Rooms-Katholieke Kerk vormt een kleine minderheid (0,7%). Het bijzondere van de Rooms-Katholieke Kerk in Ethiopië is dat ze twee liturgische tradities heeft: in het noorden viert men de liturgie volgens de Ge’ez ritus, net als in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. In het zuiden volgt men de Latijnse ritus, in de plaatselijke taal.

 

Katholiek in Ethiopië: dienstbaar in de samenleving

Hoewel klein in aantal, is de katholieke kerk zeer dienstbaar in de samenleving, zoals op het gebied van voedselzekerheid. Naast het verlenen van noodhulp heeft de kerk een speciaal programma voor de langere termijn. Er zijn trainingen voor boeren en men werkt aan het versterken van de plaatselijke gemeenschappen, zodat de mensen niet afhankelijk blijven van noodhulp.

 

Veel parochies zijn betrokken bij WATSAN-projecten (Water en Sanitation): veilig drinkwater en een goede riolering zijn van levensbelang. Juist omdat deze projecten door de plaatselijke parochies opgepakt worden, komen ze ten goede aan veel mensen, vooral de meest kwetsbare zoals vrouwen en kinderen.

 

Bisdom Nekemte

In de katholieke kerk zijn nog enkele missionarissen werkzaam, onder wie de Nederlandse pater Lazarist Theo van Ruijven, bisschop van Nekemte.

 

Het bisdom heeft zeer beperkte financiële middelen, zoals de hele katholieke gemeenschap in Ethiopië. Men heeft goede ideeën en uitgewerkte plannen om noden van diverse aard te lenigen. Zo wil men onder jongeren het bewustzijn rond de problematiek van hiv/aids vergroten door het geven van trainingen en workshops op katholieke scholen.

 

Ook voor de opbouw van de plaatselijke geloofsgemeenschappen is geld nodig. Op dit moment kunnen slechts twintig priesterstudenten aan het seminarie studeren, hoewel er meer kandidaten zijn. In de parochie spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Voor hen worden toerustingscursussen georganiseerd, zoals leiderschapstrainingen en cursussen bible-sharing.

 

Helpt u mee de plannen van de parochies in Ethiopië te realiseren?

Steun de collecte in de kerk op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand Den Haag.

 

Kijk voor meer informatie op www.missio.nl

 

 

 

No. 6 September – Oktober 2010

 

“Nieuwe ronde, nieuwe kansen”

Over bingo en de website www.12apostelen.nl

In de ouderensoos van de KBO in mijn vorige werkplek (Amsterdam) was dat de vaste kreet van de bingo-baas (of hoe heet zo iemand) als de bingo-kaartjes werden uitgedeeld. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen”. Elke maand was er die soos, van tien tot drie, en als pastor bezocht ik deze bijeenkomsten zo vaak mogelijk, want het is een gouden kans om veel parochianen te leren kennen en met hen in gesprek te komen. Ik was altijd van harte welkom voor een praatje, er werd zelfs wel eens zuur gekeken als ik een tafel oversloeg. Behalve als het bingo-uur aanbrak. Dan was er voor een gesprek met mij en met elkaar geen plaats.

Tussen de 100 en 150 ouderen kwamen (en komen denk ik nog steeds) via buurtbusjes en taxi’s overal vandaan om gezelschap te hebben aan elkaar, om zich te laten verwennen door de gastvrouwen en -heren met koffie, koek, een lunch, een glaasje advocaat of jenever, en…. het vaste bingo ritueel. Elke maand: een nieuwe ronde, met nieuwe kansen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is september, een nieuw werkjaar voor de parochie is begonnen. Ook de 12 geloofsgemeenschappen gaan een nieuwe ronde in, met nieuwe kansen.  Een half jaar na de samenvoeging zijn er zo goed als overal actieve pastoraatsgroepen en locatieraden, op veel plekken worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, heeft het wennen aan de nieuwe situatie plaats gemaakt voor een nieuw enthousiasme. Natuurlijk zijn er ook minder goede momenten. Niet overal zijn er makkelijk vrijwilligers te vinden die de geloofsgemeenschap mee willen begeleiden in de nieuwe situatie, soms is het wennen dat het parochiebestuur nu meer op afstand dingen regelt en ook is de communicatie nog niet altijd en overal even optimaal.

 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zeker op het gebied van communicatie en informatie hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt door de lancering van de website www.12apostelen.nl
Vrijwilligers, geholpen door een bevriend communicatiebureau, hebben een grote inspanning geleverd om de nieuwe website de mooiste, de beste en de meest toegankelijke van het hele bisdom (kerkprovincie?) te maken, naar ons idee dan…...  Gloeiend trots zijn we. En…. dit nieuwe initiatief werkt! De site trekt veel bezoekers, er wordt er veel gebruik gemaakt van de informatie die er op te vinden is. In de pastoraatsgroepen en locatieraden is het eigenlijk al heel gewoon om de site te raadplegen. Steeds meer parochianen en mensen buiten onze geloofsgemeenschappen  weten de site te vinden en te gebruiken, parochianen leefden mee met pastor Wil Matti, zijn echtgenote Margriet en een aantal parochianen die op de pelgrimsreis naar Compostella regelmatig verslag deden van hun avonturen via de site. Het steeds geactualiseerde vieringenrooster is overzichtelijk en voorziet in een grote behoefte, binnen en buiten de parochie.

 

Gesprekken op de KBO soos en surfen op het internet. Een wereld van verschil, maar beide noodzakelijk voor het behoud van ons kerk-zijn. Laten er nog vele nieuwe rondes met nieuwe kansen komen in onze mooie parochie HH Twaalf Apostelen, laten we er een gelovig en communicatief werkjaar van maken!

 

Namens het Pastoraal Team,
Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

 

 

 

De bereikbaarheid van de Parochie en de pastores

 

Voor de meesten van ons is de vakantieperiode alweer voorbij en hopelijk met goede moed en nieuwe energie is de draad weer opgepakt. Ook de pastores zijn met nieuwe moed en enthousiasme weer aan het werk, samen met veel, even enthousiaste vrijwilligers! We willen veel, maar het moet allemaal wel kunnen!

Onze collage Wil Matti bereikt deze maand de pensioengerechtigde leeftijd en is dus gestopt. En, op het moment van dit schrijven (Nederland Uruguay: 3-2), is er nog geen zicht op invulling van de vacature die daardoor ontstaat, hoe hard het parochiebestuur en het Pastoraal Team ook z’n best doet.

We willen onze inzet optimaal geven en dat vraagt om een goede afstemming van zaken. Meestal weet u de weg wel te vinden, maar toch willen we u – aan het begin van het nieuwe seizoen - over de bereikbaarheid van de Parochie en het Pastoraal Team informeren.


De bereikbaarheid van de Parochie rond de plaatselijke kerkgebouwen.

 

Iedere Geloofsgemeenschap heeft bij de kerk een secretariaat waar u voor allerlei zaken terecht kunt. Informatie over de bereikbaarheid voor de verschillende Geloofsgemeenschappen vindt u in de colofon van de ‘parochiebladen’ van de Geloofsgemeenschappen maar ook op de verschillende pagina’s van onze website www.12apostelen.nl !!! Daarmee is een goede bereikbaarheid mogelijk voor de meeste zaken waarvoor u de parochie nodig kunt hebben. Belt u buiten de aangegeven uren, dan krijgt u een antwoordapparaat met het verzoek binnen de aangegeven uren te bellen.

 

De bereikbaarheid van de pastores: normaal en bij spoed.

 

De pastores zijn rechtstreeks te bereiken met een eigen telefoonnummer, soms op speciale tijden. Kijk daarvoor in de parochiebladen en/of op de website: www.12apostelen.nl Dit is vooral bedoeld voor niet spoedeisende zaken. U kunt via de website of via het secretariaat van de Parochie ook een e-mail sturen: secretariaat@12apostelen.nl en u kunt natuurlijk ook een briefje schrijven.

Voor pastorale zaken die geen uitstel dulden belt u uw eigen Geloofsgemeenschap. Buiten de openingstijden van het secretariaat krijgt u een antwoordapparaat. Daarop hoort u het telefoonnummer van een vrijwilliger van de ´Achterwacht´. In sommige gevallen wordt u al meteen doorverbonden met de achterwacht. Deze achterwacht kan altijd direct contact opnemen met de ‘pastor van dienst’.

Normaal gesproken is de pastor binnen redelijke tijd te vinden, maar het is absoluut niet vanzelfsprekend dat de pastor ook altijd onmiddellijk bereikbaar is, bijv. om dat hij in één van de kerken voorgaat in een viering. En als hij bereikbaar is, kan het ook nog zijn dat hij niet meteen weg kan/beschikbaar is of dat hij te ver weg is om nog op tijd te kunnen zijn voor een spoedgeval. Dat is spijtig, maar het is wel hedendaagse realiteit.

 

Het Sacrament der Zieken of Ziekenzegen.

 

De directe bereikbaarheid van een pastor kan vooral een rol spelen als het gaat over “de bediening”, het Sacrament der Zieken of bij een Ziekenzegen. Het Sacrament der Zieken werd vroeger – zo’n 50 jaar geleden – pas op het allerlaatste moment toegediend. Tegenwoordig denken we daar anders over! Meestal kunt u wel zien aankomen, dat bediening nodig wordt. Het is goed dat de zieke en de geliefden rondom hem of haar in alle rust en met volle aanwezigheid deze zegening en/of zalving mee kunnen maken. Als u of de zieke dit ritueel op prijs stelt, dan is een tijdige afspraak daarvoor heel belangrijk. Zo worden teleurstellingen en spanningen vermeden. De bereikbaarheid van de pastor is op werkdagen groot genoeg om daarvoor de afspraak te maken.


In het ziekenhuis.

 

Als mensen plotseling iets krijgen, worden ze bijna altijd naar het ziekenhuis gebracht. De pastores van het ziekenhuis zijn dichtbij en kunnen heel goed omgaan met de pastorale vraag van patiënten. Voor deze dringende bediening moet u dan vragen om de pastor van het ziekenhuis!

 

We hopen zo met elkaar onze zorg voor de Parochie optimaal mogelijk te maken. Helpt u mee?

 

Alvast met hartelijk dank voor ook uw inzet en uw begrip.

Namens het Pastoraal Team,

 

Fred Hogenelst, pastoor.

 

 

 

NIEUWS VAN

                        UIT HET BESTUUR

 

Beste mede-parochianen,

 

INLEIDING.

Tegen het einde van de zomervakantie zijn verschillende straten en werkgroepen alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de "Borculose Septemberfeesten".  We wensen u alvast 'n gezellig feest toe.  Tevens nodigen wij via deze nieuwsbrief alle parochianen van harte uit deel te nemen aan de verschillende vieringen, die verderop zijn opgenomen in het liturgisch rooster.

 

VANUIT DE PASTORAATSGROEP.

Aandachtsgebied ‘catechese’

Het werk binnen de pastoraatsgroep is onderverdeeld in vier specifieke aandachtsgebieden: catechese, liturgie en diaconie en gemeenschapsopbouw.

Binnen onze pastoraatsgroep zorgen wij ieder voor één van de vier aandachtsgebieden.

Eén aanspreekpunt betekent voor u korte lijnen, snel contact. Hiermee proberen we zowel de coördinatie als communicatie goed te regelen!

 

Deze keer belichten we het aandachtsgebied Catechese. Catechese wil mensen helpen om   van Schrift en traditie te leren ervaren hoe God met mensen omgaat en hoe Hij in de schepping en vooral in mensen leeft. Dit leren en ervaren gebeurt uit jezelf en van elkaar.

Het aanspreekpunt voor alles wat in onze parochie met catechese te maken heeft is Mirjan Nijman.

 

Binnen onze Borculose geloofgemeenschap zijn wij met name actief met de “sacraments’ catechese welke in een heilige mis worden toegediend. Deze Sacramenten zijn momenten in ons leven, waarin we op een bijzondere manier Gods werkzaamheid in ons leven ervaren en onze relatie met God en de geloofsgemeenschap willen bevestigen.

Het begint bij de baby/kinderdoop ter voorbereiding wordt je als ouders/verzorgers hiervoor door onze doopwerkgroep een avond op de pastorie uitgenodigd. Voor de Eerste heilige Communie en het Vormsel wordt een project gevolgd door de kinderen die deels op de St Jorisschool gegeven wordt en deels op de pastorie plaatsvindt. De ouders worden hierbij nauw betrokken. De voorbereidingen op het huwelijk wordt gemeenschappelijk gegeven in ons parochieverband ‘HH 12 apostelen’.

Geloof verdort en gaat verloren zonder bezinning van dat geloof op de inhoud ervan.  Het is ook niet meer vanzelfsprekend dat de jongere generaties als vanzelf het geloof van de oudere generaties overneemt. De binding met de kerkgemeenschap wordt losser. De Pastoraatsgroep is achter de schermen op dit moment o.a. actief bezig met het opzetten van lokale catechese activiteiten voor de basisschoolverlaters. Hiermee gaan we verder met de ‘levenslijn’ catechese waardoor alle parochianen in alle levenstijdperken en levenssituaties, zich in hun geloof verdiepen en daarover met anderen te spreken. Houdt u vooral het parochieblad in de gaten hier staan regelmatig uitnodigingen in voor gespreks-, meditatie of een andere vorm van geloofs/catechese bijeenkomsten.   

 

Het aanspreekpunt voor de catechese binnen het pastorale team is pastor A. ten Klooster.

Heeft u vragen over de catechese, of wilt u informatie over activiteiten die onder catechese vallen dan kunt u altijd aankloppen bij Mirjan Nijman

 

VANUIT DE LOCATIERAAD.

Appartementencomplex voor de Stichting Riwis Zorg & Welzijn op het braakliggend terrein naast de kerk :

In één van de vorige uitgaven hebben we aangekondigd dat Riwis, samen met  "Klaassen Bouwmaatschappij Dinxperlo B.V. " naast de kerk een appartementengebouw wil realiseren.  Over dit bouwinitiatief is enige roering ontstaan. Er leven vooral vragen over de te huisvesten cliëntgroep.

 

Naar aanleiding van de inloopavond, overleg met de gemeente Berkelland e.d. heeft Riwis besloten om de cliëntgroep in Borculo te wijzigen en te kiezen voor een gestabiliseerde groep cliënten Jong Volwassenen van 20 tot 30 jaar met hulpvragen binnen het Autistisch Spectrum.  Riwis verwacht dat deze cliënten aan de Steenstraat een prima woonlocatie hebben, die positieve prikkels geeft aan hun functioneren binnen de maatschappij. Deze cliënten zijn niet verstandelijk gehandicapt en hebben vaak een baan of volgen een reguliere opleiding.

 

Met vertegenwoordigers van de groep van bezwaarmakers  "Buurtcommissie Steenstraat 30", waarin ook een vertegenwoordiger van de Locatieraad zit, hebben we onlangs een goed en verhelderend vervolggesprek met Riwis gevoerd.

In dat overleg zijn standpunten nader uitgewisseld en is wederzijds begrip getoond.  Kortom er waait een andere wind.

Binnenkort zal door de Buurtcommissie een bezoek worden gebracht aan enkele projecten van Riwis elders in de regio, waarbij eenzelfde groep cliënten naar tevredenheid van die buurt is gehuisvest.  Tevens zal vanuit de Locatieraad de geplande informatieve inloopbijeenkomst worden bijgewoond. Hopelijk krijgen we alsdan ook meer inzicht in het concrete bouwplan van de 14 appartementen naast onze kerk en pastorietuin. Vanzelfsprekend zullen wij u van de vervolgstappen op de hoogte houden.

 

Digitale kerkradio :

De laatste tijd hebben ons diverse vragen bereikt over het nieuwe ingevoerde systeem van de kerkradio via internet.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u nogmaals op het volgende  :

Iedereen,   jong en oud en zieke en thuiszittende parochianen, die een internetaansluiting hebben via ADSL of Kabel  kunnen gratis

alle vieringen afluisteren via   www.pvgz.nl

 

Ouderen die geen computer met internetaansluiting hebben kunnen voortaan ook alle vieringen thuis beluisteren. 

Zij kunnen hiervoor gratis een speciaal ontvangstkastje in bruikleen krijgen.

 

Wel dient men zich hiervoor op te geven via het Parochiesecretariaat, dat elke woensdagmorgen van 10.00 - 11.30 uur is geopend.  Ook kan eventueel nader telefonisch contact worden opgenomen met Jan Verwoolde, telefoon: 271761.

 

Tot zover het actuele nieuws van uit het bestuur.

Afscheid van pastor Wil Matti

 

Zondag 3 oktober  11.00 uur  Emmanuelkerk

te Zutphen Eucharistieviering en receptie

 

Parochianen van harte welkom….

 

Zondag 3 oktober a.s. zal pastor Wil Matti afscheid nemen vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Er is op die zondag één gezamenlijke viering waarin we afscheid nemen van Pastor Matti het pastores team zal met hem voorgaan.

De viering is om 11.00 uur in de Emmanuelkerk te Zutphen, aan de van Heemstrastraat nr. 4 . Aansluitend aan de viering zal er een receptie worden gehouden, waarvoor u  allen, maar ook de vele werkgroepen van de parochies, zijn van harte uitgenodigd om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

 

Pastor Matti gaat na zijn pastorale periode in Bolivia en Chili, de Diocesane Dienstverlening van het Aartsbisdom Utrecht en 7,5 jaar als pastor werkzaam te zijn geweest in onze parochie met pensioen.  Het diaconale veld was daarbij zijn werkterrein. “Als de kerk niet dient dan dient tot niets…” Pastor zijn.. daar ging en daar gaat het om.

 

Tijdens de receptie is er ook gelegenheid om een impressie te krijgen van de onlangs gelopen tocht naar Santiago de Compostela middels een fotopresentatie.

 

 

 

EEN UNIEKE ERFENIS. 

 

 

 

Iedereen die bij de plaatselijke kerk betrokken is, kent de inzet van pastores en van vrijwilligers.  Ongeveer 250.000 vrijwilligers zijn er in onze tijd actief in Nederlandse parochies. De activiteiten van deze mensen zijn uiterst waardevol. Ze zetten zich immers in voor het welzijn van mensen en het functioneren van onze kerkgemeenschap. Vanuit een parochie is er niet alleen aandachts voor kwetsbaren in onze maatschappij, voor zieken, ouderen en hulpbehoevenden, maar ook draagt men er zorg voor dat onze kerken vindplekken kunnen zijn van bemoediging en inspiratie.   Vindplekken van God.  Niet alleen zijn pastores en vrijwilligers hierbij belangrijk, ook het kerkgebouw heeft vaak een onschatbare waarde. Het is niet alleen beeldbepalend in een dorp of wijk, het is ook voor velen een bijzondere plek. Mensen komen er samen om te bidden, vinden er een moment van rust of steken er eenv kaars op.  Het voortbestaan van kerken en kerkgemeenschappen is niet alleen afhankelijk van de inzet van pastores en vrijwilligers, ook moet een geloofsgemeenschap een gezonde financiële basis hebben. Het onderhoud van een kerkgebouw is kostbaar,  ook zijn er financiën noodzakelijk voor de vele pastorale activiteiten.

 

Gelukkig dragen veel mensen in collectes en in kerkbijdrage acties zo bij aan de toekomst van kerk en kerkgemeenschap. Een gezonde financiële basis is onmisbaar.  Mensen die betrokken zijn bij de parochies beseffen dat en steunen veelal ook financieel de kerkgemeenschap. Soms op een unieke wijze.

 

Het is positief verrassend te mogen ervaren dat parochianen soms bij het opmaken van hun testament aandacht hebben voor onze kerkgemeenschap en een legaat of schenking ten bate van de kerk in hun testament opnemen.

Terecht denken veel mensen erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren.  Men wil dat datgene wat men nalaat een goede bestemming krijgt. Gelukkig denken mensen dat soms terecht aan hun eigen parochiekerk.  Een kerk die hun lief is, en ook naar de toekomst betekenis zal houden.  Weinig mensen weten dat giften en erfenissen voor de kerk belastingvrij zijn. Terwijl men bij erfenissen soms bijna de helft aan successiebelasting (erfbelasting) betaald moet worden, zijn legaten en erfenissen voor onze kerkgemeenschap daarvan vrijgesteld. Zelfs de Nederlandse wet stimuleerde zo dat parochies in onze regio een unieke erfenis konden krijgen.  

Goed voorbeeld doet volgen ???

 

De drie nieuwe parochies in onze regio, de St. Paulusparochie (regio Groenlo), de St. Ludgerparochie (regio Lichtenvoorde) en ook de parochie HH. Twaalf Apostelen, waarbij wij als Borculose Geloofsgemeenschap behoren, hebben onlangs een erfenis gekregen.

 

Emeritus Pastoor Veer, die van 1977 tot 1989 pastoor in Ruurlo was en er nadien als emeritus bleef wonen had in zijn testament aandacht voor pastoraat in de toekomst.  Een prachtig voorbeeld, hoe ook in deze tijd mensen aandacht kunnen hebben voor de kerk van morgen.

 

In een bijeenkomst met (oud-)deken Hendriksen en de voorzitter van het dekenaal bestuur, mevrouw Van Holstein-Abrahams uit Lochem, heeft de testamentair executeur, mevrouw Gunnewijk-Veer een cheque van meer dan honderdduizend euro aan ieder van de drie kerkbesturen overhandigd.  Zij sprak ook de wens van oud-pastoor Veer uit om met de gekregen erfenis pastorale initiatieven in geloofsgemeenschappen te ondersteunen.  Een unieke erfenis voor de parochies van morgen !!!

 

 

Een unieke kans ... om met steun uit het  "pastoor Veer-fonds" initiatieven te ontplooien voor de toerusting van vrijwilligers (sters) in de twaalf geloofsgemeenschappen ! 

Inspirerende acties e.d. worden door de Pastoraatsgroep en Locatieraad met belangstelling tegemoet gezien.      

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom.

 

OECUMENISCHE VIERING IN HET GALGENVELD.

De Raad van Kerken in de regio Borculo nodigt u allen van harte uit tot het meevieren van de gezamenlijke openluchtdienst op zondag 19 september op het Galgenveld te Borculo. Deze dienst begint om 10.30 uur.  Aansluitend op de viering is er gezamenlijk koffiedrinken.

 

Het thema is ‘Vol van hoop’. 

Medewerking wordt verleend door de muziekvereniging ‘Accoord’ en de Zangvereniging: ‘Comt nu met sang’. Tevens zal de scouting Borculo haar bijzondere medewerking verlenen met speciale aandacht voor de aanwezige jongeren.

 

Voorafgaand aan de viering is er een ontbijt (aanvang 09.30) Aan het ontbijt zijn geen kosten verbonden; opgave –onder vermelding van het aantal deelnemers- is wel gewenst, bij Jeroen Uhl, Burg. Bloemersstraat 36, 7271 DC Borculo, j.uhl@planet.nl.

 

We zien uit naar een feestelijk samenzijn!

 

MISSIEKALENDER  2011.

Zoals u weet voert de MOV-Werkgroep Borculo jaarlijks een aantal acties uit die de RK kerk initieert.  Deze acties richten zich op het brede terrein van Missie  Ontwikkeling  en  Vrede.

Thans vragen wij uw aandacht voor de   " Missiekalender 2011 ".

Door in te tekenen op deze fraaie missiekalender geeft u tevens financiële steun aan het missiewerk in de arme ontwikkelingslanden.   De hele maand oktober ligt de intekenlijst weer achter in de kerk.   De kalender kost    8,--  en kunt u betalen wanneer de kalender bij u gebracht wordt door leden van de MOV-Werkgroep  Borculo.

 

 

 

HERHAALDE  OPROEP !!!

Alweer 'n tijdje geleden hebben we een oproep geplaatst voor schoonmaker of schoonmaakster van onze kerk. Helaas ... heeft er nog steeds niemand gereageerd. Onze vaste schoonmaakster kan het niet alleen ... en heeft dringend hulp nodig  Wie wil samen met haar er voor zorgen dat de kerk er schoon uit blijft zien ???

De schoonmaak is vier-wekelijks en er staat een kleine onkostenvergoeding tegenover.   

 

Geïnteresseerd ?   Neem even contact op met :

Boukje Brokers tel. 273502.  of         Jan Verwoolde tel. 271761.

 

DIAKENWIJDING JAN VAN HEUGTEN.

Ruim 10 jaar ga ik mee voor in woord- en communievieringen in de geloofsgemeenschap van Vorden. In een eerdere editie van het parochienieuws heb ik u laten weten dat ik theologie studeer.  Daarnaast ben ik twee jaar geleden begonnen aan de diaken-opleiding van ons aartsbisdom en heb deze op 19 juni afgerond.

Op 16 oktober van dit jaar zal ik door Mgr. Willem Eijk tot permanent diaken worden gewijd. Deze wijding vindt plaats in de kathedrale kerk in Utrecht. Ik ben heel trots, dat het koor Cantemus Domino uit Vorden, aangevuld met leden van het koor uit 's Heerenberg, de pontificale hoogmis en wijdingsplechtigheid muzikaal zal begeleiden.

Op 24 oktober zal dan in de Christus Koningkerk om 12.00 uur de presentatiedienst zijn, waar pastoor Hogenelst de mis zal celebreren en ik als diaken van dienst zal optreden.  De overige leden van het pastoresteam zullen daarbij ook aanwezig zijn.  Uiteraard bent u allen van harte uitgenodigd.

Ik verwacht vervolgens van de bisschop een benoeming als diaken te krijgen in de parochie van  "HH. Twaalf Apostelen".

 

Jan van Heugten. 

 

 

KOLLECTEN

Vieringen mei (5x)       643,01

Vieringen juni (4x)       399,08

Vieringen juli (4x)        299,61

 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER

OP ZONDAG 10 OKTOBER.

 

Het deelnemen aan processies en het bezoeken van bedevaartsoorden kent een rijke traditie..... Zo ook het Bedevaartsoord  "Kevelaer".  Sinds 1642 wordt er in dit Duitse plaatsje een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken uit onze streek bezoeken jaarlijks dit genadebeeld dat bekend staat als de  " Troosteres der Bedroefden ".

Een rijke Borculose traditie is ook dat al jaar en dag deze bedevaart in samenwerking met de regio Groenlo plaats vindt op Rozenkranszondag.

 

Het thema voor de bedevaart op zondag 10 oktober a.s. luidt  :  U ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN.    Gun Uzelf een dag van gebed en bezinning.

 

Wij nodigen u hierbij van harte uit om op Rozenkranszondag 10 oktober  deel te nemen aan onze regionale Bedevaart naar Kevelaer.

 

Evenals vorig jaar zijn de kosten zo laag mogelijk gehouden en bedragen €  20,-- per persoon.

 

Voor nadere informatie en uw opgave kunt tot en met 3 oktober a.s.  nader contact  met:           Henk Brokers,

Prins Willem V straat 18.       Telefoon :  0545 - 273502.

 

Buurten voor Vrede

door: Myriam Braakhuis

 

Buurten voor Vrede is het motto van de Vredesweek 2010. Gewoon over de heg heen, op het plein, bij de school, in de winkel, het wijkcentrum of de kerk. Met elkaar praten over hoe we ons thuis kunnen voelen in onze buurt, samen! Wie goed om zich heen kijkt, ziet al talloze voorbeelden van mensen die dat doen: buurten voor vrede. Samen maken ze van hun buurt een buurt voor vrede. Recent onderzoek wijst uit dat mensen zich weer veiliger voelen in de eigen leefomgeving. In bijna alle steden in Nederland zijn de meeste buurten, ook de zeer problematische buurten, leefbaarder en veiliger geworden. Zeker is dat ook het gevolg van de vele kleine en grotere initiatieven die we vrijwel overal tegenkomen. Buurtbewoners zijn weer burger van hun buurt geworden.

 

Na de moorden op Fortuyn en Van Gogh schrok de politiek wakker. Samen riepen de volksvertegenwoordigers: “We zijn de binding met het volk kwijt, we hebben de ernst van de problemen niet onderkend. Wij liepen, als politiek, achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen.” Verbetering werd beloofd, maar we zitten opnieuw met één belangrijke vraag: loopt de politiek, vandaag de dag, opnieuw bij de maatschappelijke ontwikkelingen achter? Ziet 'Den Haag' wel voldoende dat vele burgers, inmiddels de schrik en de angst voorbij,  zelf actief zijn geworden? Zien onze parlementariërs voldoende het opkomende verschijnsel van het buurten voor vrede, of laten zij zich nog steeds door vijandbeelden en  banale retoriek verleiden om toch vooral niet soft over te komen?

 

Wij ontkennen het spanningsveld niet. Aan de ene kant zijn er de bedreigingen voor het vreedzaam samenleven, in de vorm van jongeren en anderen die overlast veroorzaken, maar ook in de vorm van vijandigheid jegens grote groepen burgers, islamofobie, de groeiende aanhang voor Wilders. Aan de andere kant zien we de vele positieve lokale initiatieven. Zou meer aandacht voor het positieve niet een goed tegengif zijn tegen het venijn dat velen in het politieke en publieke debat injecteren? Wij denken dat dit in ieder geval de moeite waard is! Wij roepen Nederland op tot buurten voor vrede.

 

Kijk op www.vredesweek.nl voor tips om zelf te buurten voor vrede. Hier vindt u onder andere het werkboek Buurten voor Vrede met praktische adviezen. Wilt u begeleiding bij het opzetten van uw eigen initiatief, mail dan naar buurtenvoorvrede@ikvpaxchristi.nl.

 

Myriam Braakhuis werkt bij IKV Pax Christi

 

Impressies van onze pelgrimstocht naar Santiago

 

Als pelgrim onderweg zijn naar Santiago de Compostela is een bijzondere ervaring. Wij zijn dankbaar dat we de Route Frances hebben mogen voltooien samen met een aantal parochianen uit onze parochie de HH 12 Apostelen.

 

 “Wij maken niet de weg, maar de weg maakt ons”. De moeilijkste weg is de weg naar binnen. Elke ochtend begonnen we met een  bezinning of een spirituele  gedachte, waarvan je soms dacht :"Het is helemaal voor mij bedoeld". met die gedachte ging je op weg, kon je gedurende de dag over nadenken. De camino is een soort van levensweg, en de vraag is hoe ga je om met wat er op je pad komt. Als je met z’n zevenen op weg bent dan ervaar je door je tochtgenoten wie jezelf bent en dan kan het zeker ook gebeuren dat je jezelf tegen komt. Je leert ook elkaar met andere ogen te bekijken. Het is alsof je God mag ervaren in je reisgenoten, in de natuur en in al die mensen onderweg. Intens  mogen genieten van het wandelen, de gesprekken met elkaar, de adembenemende uitzichten en de kracht van samen onderweg zijn dat zijn de vruchten van onze tocht. Wandelen door het veelal uitgestorven Spaanse platteland met de kleine dorpjes die voor een deel onbewoond zijn geraakt en daardoor een sfeer van rust en vrede uitstralen! Alsof de Middeleeuwen hier nog in tact zijn gebleven en de bewoners aan de huidige hectische Westerse maatschappij zijn ontsnapt. De talrijke kerken en kloosters, er is geen dorp, hoe klein ook, waar geen kerkje of kapelletje staat en die zoveel sfeer en gedachten oproepen! Deze sfeer is mede bepalend dat je het lopen als een meditatie ervaar, een bezinning.

Onthaasten, je hoofd leeg en opgaan in de natuur, de eenvoud van de dag, van het lopen en de ruimte om je heen en de leegheid van het land in zijn prachtige kleuren. Zes weken geen krant, tv, radio, telefoon, internet… en alleen maar buiten zijn in de natuur, onderweg met slechts dat wat je bij  je hebt in een rugzak.  Je gaat s' morgens op weg, niet wetende wat de dag je brengen zal – ontmoetingen met mensen uit de hele wereld - het zingen onderweg - de stilte - alleen bezig zijn om te wandelen zonder na te denken - waar slapen we vanavond – op pad ga zonder te weten waar je volgende bed zal zijn, hoe de weg er uitziet, waar je zult eten, hoe de voeten het uithouden, wat voor ongemak zich zal aandienen. Ziek worden, gewoon niet verder kunnen, jezelf niet meer aan het roer weten, het toelaten van hulp en aandacht, dat laat indrukwekkende sporen na. Het accepteren van wat op je pad komt van prettige en minder prettige dingen.

Open laten  met wie je loopt of dat je alleen loopt. De simpelheid en aandacht, het op weg zijn, pelgrim zijn en jezelf afvragen wat brengt me vreugde, waaraan  zal ik me storen. Een heerlijk, open en nieuwsgierig gevoel, dat meenemen in het dagelijks leven. Leren je grenzen te verleggen. Met de hulp van boven en van elkaar waren ook de moeilijke tochten te volbrengen en dan ervaar je dat je mentaal sterker bent geworden,

Prachtig moment van aankomen in Santiago, viering van de mis in de immens grote kathedraal, een groot gevoel van verbondenheid. Voor de viering werden er latijnse liederen ingeoefend door een non met een mooie heldere stem zong voor. Toen de viering begon kon iedereen meezingen. Een oudere buurman deed dit uit volle borst, bij het Sanctus, sanctus stroomde de tranen over zijn wangen, zijn jongere metgezel (zoon?) ondersteunde hem met hand op de schouder….Het is alsof de diepe belevingen van de tocht hier in emoties naar buiten komen. Wat een stemmen, volume, heelheid , intimiteit, Verbondenheid in geloof, het stijgt op met het wierook dat over onze hoofden heen naar boven kringelt.

Spiritueel leven is het menselijke met het Goddelijke verbinden.  Door alles los te laten ontstaat er een bewustwording van alles om je heen. Je ervaart het Goddelijke in alles, ontdekt dat het één is. Er is geen tegenover, alleen een samen. De behoefte dat te verwoorden valt weg. De stilte wordt je antwoord.  De stilte die vol verwondering spreekt van een God, die Alles in allen is.

Een spirituele ervaring die je diep  kan raken en ontroeren.

 

Dank voor alle reacties, kaarten, mails die we mochten ontvangen na thuiskomst.

 

3 oktober tijdens de receptie  (Emmanuelkerk te Zutphen) bij het afscheid van Pastor Wil Matti  kunt u beelden van onze pelgrimstocht bekijken.

www.12apostelen.nl.

 

De  pelgrimgangers 2010: Mariet, Gerda, Karin, Jos, Heleen, Anne-Marie, Fien, Margriet en Wil

 

SAMENVOEGING VAN DE PCI'en (PAROCHIELE CARITAS INSTELLINGEN) STAP DICHTERBIJ.

In het eerste parochienieuws (jan./febr. 2010) van dit jaar hebben we het laatst bericht over het samengaan van ook de PCI’s in de nieuwe parochie De Twaalf Apostelen. In dit bericht werd gesteld, dat de PCI’en, de parochies zullen volgen. Zoals eerder meegedeeld zijn de u bekende twaalf parochies per 1 januari 2010 opgegaan in de nieuwe grotere parochie van de HH.Twaalf Apostelen. Thans zijn de PCI’en aan de beurt. Op 19 mei is de laatste gezamenlijke vergadering onder leiding van de project- /

werkgroep geweest. Daarna moest er nog veel werk verzet worden om de stukken op tijd aan het bisdom toe te sturen. Het is nu nog niet bekend per welke datum de PCI’en zullen samengaan.

 

Een belangrijk obstakel om tot een fusie-datum te komen is het feit, dat er nog niet voldoende bestuursleden voor het nieuwe PCI-bestuur zijn. Indien er niet voldoende bestuursleden zijn kan de nieuwe PCI niet functioneren. De nieuwe PCI werkt met vijf bestuursleden. Zolang de nieuwe grote PCI nog geen feit is, zullen de bestaande PCI-besturen hun werk blijven voortzetten. Zodra de nieuwe PCI gaat functioneren zullen de bestaande PCI’en verder gaan onder de naam van “Caritasgroep” in de diverse geloofsgemeen-schappen. Inhoudelijk zal er aan hun werk niet veel veranderen. Zoals eerder gezegd; wij verwachten, dat u er weinig van zult merken.

 

De leden van de Caritasgroep straks (dat zijn dezelfde mensen die nu nog in PCI-bestuur zitten) kunnen in principe nog heel lang aanblijven. Wij zijn echter van mening, dat ook in de toekomst gestreefd moet worden naar “vers bloed” in een dergelijke groep. Hoe moeilijk het ook is om telkens nieuwe mensen te vinden.

Daarom, heeft u interesse of kent u iemand die mogelijk interesse heeft om deel te nemen in de Caritasgroep van onze lokale geloofsgemeenschap? Neemt u dan contact op met het bestuur van de huidige PCI. De contactadressen etc. vindt u op de achterkant van dit parochieblad. Uiteraard geldt het vorenstaande ook met betrekking tot de nieuwe PCI.

 

Het bestuur van de PCI (straks: Caritasgroep).

 

 

 

 

No. 5 Juli – Augustus 2010

 

Vakantie !!!

 

Althans dat is het of wordt het binnenkort voor velen van u. En dat is -denk ik- niet verkeerd. We hebben weer een druk en bewogen jaar achter ons. Zowel binnen- als buitenkerkelijk.

Terwijl ik dit artikel schrijf zijn er weer berichten over afgelastte vluchten in verband met de as uit de IJslandse vulkaan met die moeilijke naam en is weer een Tsunamie-waarschuwing afgegeven vanwege een aardbeving in Indonesië met 7.4 op de schaal van Richter. Van de week was er de aanbeveling van de commissie Deetman inzake het misbruik schandaal en de bisschoppenconferentie zal komen met een reactie. En terwijl u dit leest, zijn we hopelijk al weer enkele stappen verder op weg naar… helderheid erkenning en een mogelijke oplossing, Er is veel gebeurd in het voorbije jaar. De twaalf samenwerkende parochies zijn bestuurlijk onder één paraplu gebracht met als naam: Parochie de Heilige Twaalf Apostelen. we proberen samen met de 12 pastoraat-groepen en locatie-raden zo goed als dat lukt de plaatselijke geloofsgemeenschappen te vitaliseren. Daarbij maken we gebruik van de kwaliteiten ter plaatse aangevuld met dat wat wij vanuit andere kerklocaties kunnen delen en samen doen. Er is een nieuwe centraal secretariaat actief ter ondersteuning van de pastores en het bestuur van de 12 locaties. Werkgroepen zijn intensiever gaan samenwerken maar ook het onderhoud van de ons zo dierbare kerkgebouwen kan in de samenwerking nog beter worden georganiseerd. Onze collega Anton ten Klooster is tot priester gewijd en we mochten met hem op weg naar die belangrijke gebeurtenis. We hebben veel nieuwe mensen bereid gevonden om zich enthousiast in te zetten in de pastororaatgroepen en de loctatieraden. Maar we zijn ook mensen krijtgeraakt die teleurgesteld zijn geraakt in de Kerk en haar organisatie, dichtbij of ver weg. Er hebben ook wel mensen bedankt en zelfs afgehaakt, zij kunnen/willen zo niet verder. Dat is natuurlijk erg spijtig.

 

Tja en dan wordt het vakantie: Het is ook goed om de dingen even rust te gunnen om op hun plaats te komen. Dat zal in uw eigen leven ook wel zo zijn. Ik hoop, ik gun het u, dat u ook in de gelegenheid bent om iets van vakantie te kunnen ervaren. Dat gevoel dat er een even niets meer hoeft, dat je de dingen kunt laten voor wat het is, dat je je wat kunt bezinnen.

En dat je even Gods water over Gods akker kunt laten vloeien en dat je weer nieuwe kracht en energie mag opdoen voor de tijd na de vakantie.

 

Dat kan zowel ver weg in een strandstoel in de zon met een boek of glaasje in de hand, als in een bootje op een meer of al wandelend over de Veluwe of in Drenthe.

Het kan ook in je eigen omgeving, je eigen tuin, het park, het zwembad van het dorp, ook daar kun je best goed vakantie vieren, dat wil zeggen: 'loskomen van de dagelijkse beslommeringen om jezelf opnieuw te vullen met een frisse geest!' In Egmond Binnen staat de grote Adelbert-abdij van de paters Benedictijnen. En boven de zijpoort staat geschreven: 'Deo vacare' Dat wil zeggen: 'Vrij zijn voor God'. Zó willen de monniken van Egmond leven.

Vrij zijn voor God in hun bidden en hun werken. God en échte vakantie hebben zó alles

met elkaar te maken. Als vakantie er is om tot rust te komen, om vrij te worden van alles wat ons bezet houdt, dan hoort God daarbij! Hij wil ons vullen met zijn bevrijdende Geest. Zo

wil de goede God onder ons werkzaam zijn. In kracht van die Geest kunnen wij loskomen van ons egoïsme, en vrij gemaakt worden van de vele afgoden die ons onvrij maken. Jezus voer naar een eenzame plek om alleen te zijn, maar het volk kwam dit te weten en zij gingen Hem achterna. ..

 

Ik hoop dat wij allen, thuis of ver weg, een goede zomertijd mogen hebben, een mooie tijd om vakantie te houden; om leeg te worden, opdat de Geest van God ons des te beter kan vullen. En dan kunnen wij vol nieuwe energie en goede moed weer onze activiteiten hervatten:  thuis, op school, bij de sport, op het werk en…  in de parochie. Alsnog en/of alvast goede vakantieperiode gewenst!  En als u op reis gaat, dan een goede reis

en een behouden thuiskomst gewenst!

 

F.G. Hogenelst, pastoor

 

 

Heel hartelijk dank aan allen die de feestelijkheden rond de Priesterwijding en de Eerste H. Mis van collega-pastor Anton ten Klooster mede mogelijk hebben gemaakt !

 

Ondertussen is het al weer even geleden maar zoals ook de voorbereiding van het feest voor de priesterwijding en eerste H. Mis van onze collega Anton ten Klooster tijd nodig had, zo is het eigenlijk ook met de afronding. Al was het maar om er in alle rust eens mooi op te kunnen terug kijken en ervan genieten. En dat kunnen we want mooi was het zeker!

 

Er is erg veel werk verzet door de in het leven geroepen feestcommissie maar ook door de vele vrijwilligers die vervolgens enthousiaste hebben aangehaakt om van de eerste H. Mis in Hengelo en de receptie en het Plechtig Lof een prachtige, feestelijke dag te maken. Het was werkelijk een dag met ‘n gouden randje zowel voor Anton alsook voor onze hele Parochie de HH. Twaalf Apostelen!

 

Het Pastoraal Team, wil dan ook graag ook vanaf deze plaats, uw parochieblad en onze website, heel veel waardering uitspreken naar de velen uit al onze twaalf geloofsgemeenschappen die voor het welslagen van de feestelijkheden zo harte hun beste beentje hebben voorgezet.

Heel hartelijk dank voor uw en jullie inzet!!!

 

Namens het Pastoraal Team,

Fred Hogenelst

Pastoor

 

Aanbieding parochiecadeau aan pastor Ten Klooster in zijn Eerste H. Mis,

 

door de heer P.-H. Cremers, vice-voorzitter parochiebestuur.

 

Pastor ten Klooster, Beste Anton,

 

Wat was het een geweldige dag gisteren. In een bomvolle kathedraal in Utrecht ben je gewijd.

Het was een prachtige viering.

Bomvol, omdat ook vanuit onze parochie HH. Twaalf Apostelen wij, parochianen, letterlijk met busladingen naar Utrecht zijn gereisd. We hadden een dubbeldeks bus met 70 passagiers,

er reed nog een kleine bus en velen zijn met de trein of met eigen auto naar Utrecht gereisd.

Het waren er zo velen, dat ik heb gehoord dat de ANWB nog overwogen heeft een filewaarschuwing te geven voor de wegen vanuit het oosten naar Utrecht.

 

En dan vandaag weer een mooie dag. Fantastisch. Je bent nu priester gewijd, eindelijk is dan het zover. nou, ja eindelijk. Doordat je pas op het einde van je middelbare schooltijd, tijdens een Romereis  je tot de Rooms-Katholieke Kerk hebt gekeerd (bekeerd klinkt wel erg heftig) heb je misschien wel iets van een late roeping, maar door je vlotte studie en je Cum Laude afstuderen – vorig jaar - heb je dat mooi gecompenseerd.

Je bent echt nog reuze jong; een jonge priester. Zojuist in de preek hoorden we dat een oude priester eens heeft gezegd dat de bisschop een priester wijdt, maar dat de gelovigen hem daarna tot priester maken. Ik beloof je, we zullen ons best doen.

 

Vandaag vier al je eerste heilige Mis, hier in Hengelo, waar je ook woont.

Als priester mag je de zeven sacramenten vieren en bedienen. Van die 7 sacramenten is de Eucharistie, ofwel de Heilige Mis wel een heel bijzondere. De één zegt: dat kun je niet vaak genoeg doen en de ander zegt: dat wat je dierbaar is, daar moet je zuinig op zijn.

Welnu; ergens daar tussenin ligt – denk ik – voor iedere priester apart zijn eigen weg.

 

Maar de Mis vieren dat mag je nu eindelijk zelf. Je hebt lang genoeg de kunst afgekeken bij onze pastoor en onze gewaardeerde emeriti, de gepensioneerde priesters die regelmatig in de Eucharistie voorgaan in onze parochie. En omdat de mis vieren ook een van de vele publieke taken is die je in onze parochie zult doen, vinden wij dat het: “dignum et justum est” (ja, waardig en passend) is om je voor het vieren van de eucharistie ook een “waardig en passend” cadeau te geven.

We hebben voorzichtig laten informeren of misschien ook  een flat-screen wilde hebben of een nieuwe fiets of een reis naar Rome…maar daar was je al geweest.

Je  gaf aan bij pastoor Hogenelst dat je ook zinvol vindt om iets te ontvangen waar de geloofsgemeenschap min of meer ook wat aan zou hebben. Een cadeau waar de geloofsgemeenschap ook iets van zou terug zien.Een cadeau dat jouw priesterschap zichtbaar maakt en onderstreept.

 

Het mooie witte kazuifel voor de hoogfeesten dat je nu draagt heb je gekregen van je ouders. Wij willen je als parochiebestuur namens “alle twaalf apostelen”  graag ook waardig kleden voor het vieren van de mis in de ‘tijd door het jaar’ en dat betekent: een groen kazuifel, met bijbehoren.

Je hebt het zelf mogen uitzoeken.

We hopen en wensen je van harte toe: dat je er nog vaak en waardig de eucharistie in mag vieren

met ons en met velen gelovige mede broeders en zusters waar dan ook.

 

Anton, namens de Heilige Twaalf Apostelen van harte proficiat en God zij met je!

 

Dankwoord pastor Anton ten Klooster na ontvangstneming van het cadeau.

Er zijn zoveel mooie woorden gesproken. Daarom is het moeilijk om mijn grote dankbaarheid onder woorden te brengen. Kort gezegd: ik had me de hele dag niet mooier kunnen wensen! Uw aanwezigheid, de inzet van zoveel vrijwilligers en de vele felicitaties en attenties maken me intens blij. Hopelijk maken we met elkaar waar wat pastor Casper Pikkemaat in zijn verkondiging zei: "de bisschop wijdt je priester, de mensen in je parochie máken je priester." Het priesterschap is ook te zien aan het mooie groene kazuifel dat ik van de parochie mocht ontvangen. U zult het hopelijk nog vaak zien. De kruisjes die er op staan worden verbonden met dunnen gouden lijnen. Zo lijkt het op een visnet, en dat herinnert ons aan de twaalf apostelen die van Jezus de opdracht kregen om "vissers van mensen" te worden. Met dat prachtige geschenk en de vele goede herinneringen hoop ik steeds opnieuw mijn lijfspreuk waar te maken: dat ik "in Gods naam gelukkig" wil zijn en u allen in dat geluk wil laten delen.

 

NIEUWS VAN

                        UIT HET BESTUUR

 

Beste mede-parochianen,

 

VOORAF.

Op 't moment dat de zomereditie van ons Parochienieuws op uw deurmat valt beginnen wellicht bij u zo langzamerhand al de  "zomerkriebels"  te komen. Sommigen hebben hun caravan e.d. al op hun oprit staan, maar ook voor vele jongeren breken spannende tijden aan ...   nog even ...  en dan is het begeerde diploma binnen en kan de vlag met rug- of boekentas worden uitgehangen.  Hoe dan ook ... wij wensen u allen een fijne en zonnige zomervakantie toe.

 

DE PASTORAATSGROEP TOEGELICHT;

 

Aandachtsgebied ‘liturgie’

Het werk binnen de pastoraatsgroep is onderverdeeld in vier specifieke aandachtsgebieden: catechese, liturgie en diaconie en gemeenschapsopbouw.

Binnen onze pastoraatsgroep zorgen wij ieder voor één van de vier aandachtsgebieden.

Eén aanspreekpunt betekent voor u korte lijnen, snel contact. Hiermee proberen we zowel de coördinatie als communicatie goed te regelen!

 

Deze keer belichten we het aandachtsgebied LITURGIE. Onder liturgie verstaan wij al die activiteiten waardoor mensen in contact worden gebracht met God. Liturgie is: het samen komen van christenen om in woord, symbool en ritueel uiting te geven aan en te delen in hun geloof. Het aanspreekpunt voor alles wat in onze parochie met liturgie te maken heeft is Mirjan Nijman.

 

Liturgie is voor veel mensen het meest herkenbare vorm van samenkomst en tevens het gelovige hart van de parochiegemeenschap. Vele vrijwilligers, werkgroepen hebben dan ook direct of indirect wel met een vorm van liturgie te maken. Voor o.a. koren, kosters, misdienaars, lectoren, avondwake-, en eigen werkgroep is de link al snel gelegd: zij zijn onmisbaar. Daarnaast zijn ook o.a. de koperpoetsers, kerkschoonmakers (denk aan onze vacature) en de klusjesmannen van grote waarde. Dankzij de inzet van al die vrijwilligers kunnen wij in onze kerk vele vieringen door het gehele liturgisch jaar houden en niet alleen in het weekend maar ook maandelijks een ‘ouderenviering’ op de dinsdag en op vrijdag communie uitreiking in het Andriessenhuis. Tevens streven we ernaar extra te kunnen vieren op de speciale Maria-gedenkdagen en maanden in onze Maria kerk. Dan zijn er nog de vieringen die voortkomen uit de sacramenten. Het is zo al een hele opsomming en dan hebben we het nog niet eens gehad over de ‘speciale’ vieringen op en rondom onze christelijke hoogtijdagen. Als er geen voorganger vanuit het pastoraal-team beschikbaar is, dan staat onze Eigen werkgroep altijd klaar om voor te gaan in een woord en communieviering. De tekstgroep van het jongerenkoor werkt iedere maand met zorg een viering uit.

 

Twee maal per jaar komen alle 12 liturgie vertegenwoordigers uit de geloofsgemeenschappen van onze HH twaalf Apostelen parochie bij elkaar om het liturgisch rooster samen te stellen. Een hele klus! Voordat we bij elkaar komen inventariseert de pastoraatsgroep eerst bij het secretariaat en alle werkgroepen welke vieringen zij graag het komende halfjaar willen voorbereiden en of verzorgen. Of de andere kant wat ook gebeurt hun diensten juist niet aan kunnen bieden. Zo worden alvast de interne knelpunten opgelost. Dan worden onze voorkeuren doorgegeven aan de team secretaresse die een voorplanning maakt. Daar komt best nog wel het een en ander bij kijken om dit zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid te plannen. Het blijft lastig niet alleen in het parochieverband maar vooral ook binnen de geloofsgemeenschap Borculo, want juist in de liturgie is goed overleg broodnodig, tussen de vele werkgroepen die moeten samenwerken, en de verantwoordelijke voor de liturgie van onze pastoraatsgroep! Of zoals we in de bijbel kunnen lezen: zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. (Rom 12,1)

 

 

Het aanspreekpunt voor de liturgie binnen het pastorale team is pastoor F.G. Hogenelst.

Heeft u vragen over de liturgie, of wilt u informatie over activiteiten die onder liturgie vallen dan kunt u altijd aankloppen bij Mirjan Nijman.

 

VANUIT DE LOCATIERAAD.

Evenals de jaren daarvoor zullen we als goeie gewoonte ook deze zomer de kerkdeuren van de parochiekerk weer wijd open zetten.

 

ZOMEROPENSTELLING VAN DE PAROCHIEKERK

Heeft u wel eens een kaarsje opgestoken bij Maria ???

Voor troost, kracht, bemoediging of zo maar, om even stil te staan bij de hectiek van alledag !!!   Kom op woensdagmorgen gerust even binnen lopen .....

Of bent u als parochiaan, toerist of voorbijganger geïnteresseerd in ons fraaie kerkgebouw, de gebrandschilderde ramen en andere kerkschatten !!!    Kom op woensdagmorgen ook gerust even binnen lopen ....

Tijdens de openstelling gedurende de maanden juni, juli en augustus op woensdags van 10.00  tot  12.00 uur  zijn bij toerbeurt vrijwillige kosters aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of om u desgewenst van verdere informatie te voorzien.  Een ieder is van harte welkom.

 

HET PAROCHIESECRERTARIAAT BLIJFT GEWOON OPEN.

Dankzij de inzet van de vaste groep vrijwilligsters is op woensdags van 10.00 - 11.30 uur  tevens het parochiesecretariaat open.

Dus ..... u kunt voor uw kerkelijke   "zaken"  elke woensdagmorgen bij de pastorie binnenlopen.  U kunt er terecht voor het opgeven van misintenties, voor het opgeven van dopen, kerkelijke huwelijksviering, verhuizing, ziekenbezoek e.d.

Voor dringende en spoedeisende gevallen zoals bediening of uitvaart dient u buiten de vaste openingstijden de achterwacht te bellen.  Dit telefoonnummer kunt u beluisteren op het antwoordapparaat.

Het vaste telefoonnummer luidt :  0545  -  271383.

 

Tot zover het nieuws vanuit het bestuur.

 

 

EPILOOG BEZINNINGSDAG SENIOREN.

Onder alle gunstige omstandigheden hebben we op dinsdag 18 mei j.l. de bezinningsdag 2010 gehouden.  Mede dankzij de welwillende medewerking van de Bezoekersgroep en de Katholieke Vrouwenbond kan de dag, met als opzet een nieuw uitgangspunt en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het programma, als zeer geslaagd worden beschouwd.

Het nieuwe uitgangspunt is, dat de dag er in de eerste plaats is voor senioren en niet meer voor zieken.  Om misverstanden te voorkomen:  zieke mensen uit onze geloofsgemeenschap horen er zeker bij, maar de dag wordt niet meer primo voor hen georganiseerd.

 

We hebben gemerkt dat er in de katholieke geloofsgemeenschap van Borculo een geweldig potentieel tot samenwerken zit, als je de juiste groepen weet te vinden.  We hadden bijvoorbeeld de handen volledig vrij voor de uitvoering van de organisatie omdat het vervoer van de deelnemers (met rolstoelen/rollaters)  door de Bezoekersgroep werd geregeld. Rest ons nog hier dat groepje parochianen te bedanken, die het initiatief hebben genomen ons per brief te vragen om toch vooral niet te stoppen met de bezinningsdag.

 

De vorige bezinningsdag eind 2008 hadden we 17 deelnemers,

nu 42.  Dankzij de wijze van voorgaan van pastoor Hogenelst kwam de bezinningsgedachte zeer goed uit de verf.  Ook het tweede deel van de dag, namelijk het onderhoud van, de versteviging van de contacten in de gemeenschap kwam geheel tot zijn recht.  Ook de keuze van Dinie Hiddink/Dinant Abbink om voor een gezellig en humoristisch intermezzo te zorgen, bleek een schot in de roos.

 

Dat er doorgegaan moet worden met de bezinningsdag was na afloop al geen vraag meer.  Spontaan werd het idee geopperd om de bezinningsdag op een vaste dinsdag in mei te zetten.  Deze suggestie nemen we graag over zodat ook bij de planning van het liturgisch rooster met één en ander rekening kan worden gehouden.  Alzo zal de bezinningsdag tot nader order gehouden worden op de derde dinsdag van mei.  Hieruit volgt, dat de dag in 2011 op 17 mei zal worden gehouden.  Voor volgend jaar zal de deelnemerslijst van dit jaar uitgangspunt zijn. Tijdig zal volgend jaar in het parochieblad gepubliceerd worden over de dag en de mogelijkheid voor nieuwe senioren zich aan te melden. En wij rekenen er op, dat er nieuwe aanmeldingen komen want het succes van de dit jaar gehouden dag is de beste reclame.

Tot slot er zijn wat foto's van de dag gemaakt, die te zien zullen zijn op de site van de parochie van de 12 apostelen onder Borculo:  www.12apostelen.nl

Als u zelf niet over een computer beschikt kunt u misschien een (klein)zoon  of dochter of kennis vragen om de foto's voor u op het scherm te toveren en er mogelijk ééntje af te drukken.  Dan moet u wel even dit artikeltje laten zien anders weet uw familie/kennis misschien niet waar ze moeten zoeken. Als laatste mogelijkheid mag u ook contact opnemen met ons

 

Tot slot willen we iedereen (ook de deelnemers zelf),  die er aan meegewerkt heeft dat de bezinningsdag senioren dit jaar een succes is geweest, van harte bedanken.

 

Het bestuur van de  PCI  (R.K. Caritas Borculo).

 

JONG?   IK OOK, GA MEE!                       

 

Sind 29 mei ben ik de jongste priester van het Aartsbisdom Utrecht. Dan mag je je natuurlijk ook druk bezig houden met jongeren. 

 

Dus nodig ik alle jongere parochianen  van 12 tot en met 15 jaar de  "HH. Twaalf Apostelen" uit om mee te gaan op een bijzonder kamp.  Maar .....   je moet wel van een uitdaging houden  !!!

 

Pastor Gerben Zweers organiseert ieder jaar tienerkampen voor ons bisdom, en dit jaar mag ik als  "nieuwe"  ook mee.

Het kamp vindt plaats op het scoutingterrein in Ermelo, met als thema   "Beloofd is beloofd".  Iets beloven is spannend, want je weet nooit hoe je er later over denkt.  Tijdens het kamp horen we ook verhalen uit de bijbel over Abraham.  Maar wat wij je in ieder geval beloven, is dat het een ontzettend leuk kamp wordt.

Er staan allerlei activiteiten op het programma.  We kamperen, je kookt zelf met je eigen groep, we hebben een trektocht,  gaan klimmen en pijl- en boogschieten en bij het kampvuur kun je goed zingen of de meest idiote spelletjes doen.

 

Je kunt mee van 8  -  14 augustus,  of van 15  -  21 augustus. Het tweede kamp zal door een andere pastor begeleid worden. 

De kosten zijn 130  euro, maar laat het me weten als dat een probleem is.

 

Pastor Anton ten Klooster.

Bel  0575 - 460190  of krabbel antonrn.hyves.nl

 

 

                                                          

ZOMERSE     OVERDENKING.

 

" Vraag  en  antwoord "  Als je die twee woorden met celkaar verbindt, roepen ze bij wat oudere gelovigen al gauw het begrip  "catechismus" op.  Dat boekje kwam destijds in ieder gezin wekelijks op tafel, omdat kinderen voor kerk en school de antwoorden op de gestelde vragen van buiten moesten leren.  Over elk geloofsaspect was er wel een vraag en ook een klip en klaar antwoord.  Zo kreeg je een   "rugzakgeloof"   mee, waaraan je je hele leven onveranderlijk vast kon houden .....

Voorbeeld:

Wat zijn sacramenten  ?

Sacramenten zijn heilige handelingen en woorden, door Jezus Christus ingesteld, om de genade te geven, die zij aanduiden.

Daar zat geen woord Grieks bij,  maar snappen deden we het niet en er iets mee opschieten, ook niet.   De catechismus werd op school overhoord en de  "niet-weters"  mochten de antwoorden overpennen. Inmiddels zijn we enkele decennia verder en hebben veel van die  "catechismusstudenten" de kerkdeur achter zich dicht getrokken,  of zoals ik las:   "ze hebben de antwoorden achter zich gelaten en zijn enthousiast met de vragen op weg gegaan". Het mag duidelijk zijn:  veel gelovigen stappen minder vaak over de kerkdrempel, maar zijn tegelijk indringend bezig met hun geloof, omdat ze dat niet los hebben gelaten,  ook niet los willen laten.  In boeken en tijdschriften, op studiedagen en in gespreksgroepen zoeken ze naar antwoorden op de vragen van vandaag. Voor bezinningsweekenden bestaan lange wachtlijsten!

We zien dat de leiding van de kerk terugverlangt naar de oude geloofsvisie en  - praktijk, afstand neemt van de ontwikkelingen van de laatste 50 jaar.

Velen zijn inmiddels op zoek naar een God,  die ontdaan van veel  " omgehangen menseigenschappen"  met hen op weg wil gaan. Ze zoeken, bouwen aan een eigentijdse zingeving, aan een doorleefd geloof, als ooit Abraham, Izaäk en Jacob deden.

Mensen komen in beweging, zoeken, overleggen, luisteren, wisselen ervaringen uit. 

Er groeit,  stap voor stap,  een  " nieuwe

geloofsbeweging ",  in de lijn van de psalmtekst:   "Zie ik maak alles nieuw".  Het meer in zich zelf gekeerde instituut zorgt ongewild, dat gelovigen zich bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid. 

Dat besef brengt mensen op de been,  hun geloof houdt hen in beweging.  Ze ervaren, hoe God meetrekt met zijn volk. 

Dus laten we maar gaan, vol vertrouwen, met zonnige zomermaanden voor de boeg.

                        Louis Overmars, Geloofsgemeenschap Christus Koning en H.                Antonius van Padua te Vorden / Kranenburg.

 

Op Pelgrimage naar Santiago de Compostella  De weg naar Santiago  (3).

 

Op 2 juni j.l. zijn tijdens een kleine gebedsdienst in de St. Janskerk te Zutphen de pelgrimgangers uitgezwaaid. Inmiddels zijn de tien pelgrimgangers, die verschillende gedeelten van de route meelopen, vol goede moed vertrokken.

Vanuit de Borculose geloofsgemeenschap loopt Jeroen Uhl (van de Pastoraatsgroep) mee van Sahagun naar Ponferada.

Alle wandelaars worden  een goede en inspirerende pelgrimstocht toegewenst. We kijken uit naar hun belevenissen en reisverhalen.

 

Tijdens de pelgrimage zijn ze te volgen via  www.12apostelen.nl

 

Ik ben er even niet.

 

Een dezer dagen kreeg ik een boek aangereikt over de voettocht naar Santiago de Compostela, met de wonderbaarlijke titel “Ik ben er even niet”.

 

Dat geldt nu dus ook voor mij, ik ben er even niet. Op 2 juni hebben we de pelgrimszegen ontvangen en op de 3 juni zijn we in de namiddag in Saint-Jean-Pied-de-Port aangekomen. Vrijdag de 4e juni in de vroege ochtend zijn we begonnen aan de eerste kilometers van de Pelgrimsroute.

 

Op weg met als doel ‘Santiago de Compostella’. Je kunt je afvragen wat is het belangrijkste, de tocht of het eind punt? We zullen deze worsteling ondergaan, en houden u op de hoogte via de website van de parochie. De laatste week van de maand juli en augustus ben ik weer aan het werk. In augustus ga ik nog eenmaal voor in elke geloofsgemeenschap van onze parochie de Twaalf Apostelen, waar ik de laatste zeven en half jaar met plezier heb mogen werken als pastor/pastoraal werker.

 

Pastor zijn is een mooie maar ook een intensieve taak. Het is bijzonder om mensen nabij te mogen zijn in hun vreugde en verdriet. Momenten waarop het goed is dat je als pastor/pastoraal werker erbij bent. Zelf heb ik vaak met diep respect ervaren hoe parochianen afscheid namen van hun geliefde, man of vrouw, moeder of vader soms een kind of een pas geboren kindje. Voor mij zelf is dat een bijzondere leerschool geweest om -nog beter- te begrijpen waar het uiteindelijk in het leven om zou mogen gaan. Dat noem ik dan met mijn eigen woorden. ‘De Liefde van God zichtbaar te maken in het leven van alle dag’.

 

In de vele vieringen waarin ik mocht voorgaan als pastor en de verkondiging mocht doen waren bijzondere momenten. Mede ook door de doodgewone contacten van alle dag.

 

Ook het vele diaconale werk wat wordt gedaan zoals de MOV groepen, bezig zijn met Missie, Ontwikkeling en Vrede. De vele bezoekers groepen, met hun werk om

alleenstaanden, zieken en hulpbehoevenden te bezoeken en nabij te zijn. De PCI groepen met hun bijzondere werk om mensen die het moeilijk hebben financieel te ondersteunen maar hen ook de weg te wijzen in het woud van regelingen. Ook dit vaak onzichtbare werk heeft mij geroerd en bevestigd in mijn hoop, dat het goede gedaan wordt.

 

Al lopende naar Santiago de Compostela hoop ik te ervaren en te ontdekken hoe ik een nieuwe invulling aan mijn vrije bestaan mag gaan geven als emeritus. Een ding staat vast, iets wat ik in mijn leven heb proberen waar te maken -om mensen nabij te zijn- die leidraad wil ik vasthouden omdat deze mij ook dichter bij God heeft gebracht.

 

Op zondag 3 oktober, in de Emmanuelkerk te Zutphen zal ik in een gezamenlijke viering afscheid nemen. Wie weet zullen we dan elkaar weer mogen ontmoeten.

 

Tot ziens, Wil Matti, pastor/pastoraal werker

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom.

 

Collecte reisje Misdienaars

Na de viering op 10 juli zal er een deurcollectie plaaatsvinden ten behoeve van het jaarlijkse daguitje van de Misdienaars. Deze collecte brengen wij u graag onder de aandacht en bevelen wij u van harte aan. Indien u niet in de gelegenheid bent, kunt u altijd uw gift in een envelop afgeven bij het parochiesecretariaat.

Dank voor uw bijdrage en wij hopen op weer een geweldige dag voor de Misdienaars.

Sacramentsdag een waar kinderfeest!

Alles zat mee, afgelopen zondag 6 juni. Het weer was schitterend, de sfeer uitstekend, en de activiteiten die middag leuk en leerzaam. Ruim 25 kinderen in de leeftijd van 3 tot 17 jaar  vermaakten zich de hele middag in de pastorietuin van onze kerk.

Het was de tweede zondag na Pinksteren, jong en oud vierden Sacramentsdag. Op dit feest vieren we gezamenlijk dat Jezus zichzelf met het delen van brood en wijn aan de gelovigen geeft, en zo altijd onder ons wil blijven.

Eerst was er een feestelijke Sacramentsdagviering, de H. Mis met Pastoor Hogenelst. Op een aanstekelijke manier sprak de pastoor met de kinderen over het thema: “als alle mensen delen, heeft iedereen genoeg”. En dit werd meteen in de praktijk gebracht. De jongste kinderen mochten op het altaar zitten. Zij verdeelden een matse en aten deze samen op. Juist die actieve rol zorgden voor een grote betrokkenheid. Na afloop werden alle aanwezigen uitgenodigd om onder het genot van koffie en krentenbrood samen te komen in de pastorietuin.

’s Middags namen de kinderen en de aanwezige ouders deel aan allerlei activiteiten in de pastorietuin. Iedere activiteit hield verband met een van de Sacramenten. Het huwelijk werd uitgebeeld met het populaire spel hints. Kinderen konden ook het ‘biechten’ ervaren –op zelfgemaakte schilderijtjes mochten zij verbeelden waar zij spijt van hadden; dat varieerde van een vuurtje stoken tot stiekem iets wegpakken. Natuurlijk mochten de kinderen ook broodjes bakken boven de vuurkorf –het zal niet verbazen, maar ook voor de ouders een leuke activiteit. Tussendoor konden kinderen allerlei knutselwerkjes maken. Na afloop verzamelde iedereen zich in een grote kring bij Pastoor Hogenelst. Hij gaf een korte toelichting op de sacramenten. Tot slot zongen we een passend lied. Zo liet deze dag op een aansprekende manier kinderen ervaren hoe je het geloof kunt vieren binnen en (letterlijk) buiten de kerk. De Werkgroep Eerste Heilige Communie (Mirjan Nijman en Diana Sterenborg) en vrijwilligers die meehielpen verdienen alle lof voor een zeer geslaagd feest. En dat je ook spelenderwijs kinderen kunt betrekken bij het geloof, en Jezus kracht kun laten ervaren in het samenzijn, bewijst de uitspraak van één van de kinderen: “Ik wist niet dat je met zulke leuke spelletjes nog meer kunt leren over onze kerk en Jezus. Het was het allerleukste wat ik vandaag heb gedaan!”                    Jeroen Uhl

 

BEDEVAART NAAR ONZE LIEVE VROUW VAN KEVELAER

Zutphen – Apeldoorn en omstreken - Bedevaart Kevelaer 2010

Op zaterdag 4 september 2010 zal wederom de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer worden gehouden. Het thema van de bedevaart is dit jaar: “U ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN”.

Maria van Kevelaer, Troosteres der bedroefden, zal ons altijd onvoorwaardelijk helpen de minder mooie en aangename dingen van het leven te dragen en te aanvaarden. Anderzijds spoort zij ons ook aan met anderen te delen uit de overvloed van vreugden die ons ten deel vallen. Vanuit deze gedachte nodigen wij u van harte uit om ook deel te nemen aan de Bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 4 september a.s.

“ U zult mijn getuigen zijn” is het motto uit de Handelingen van de Apostelen (1,8), waaronder wij dit jaar de pelgrims naar Kevelaer uitnodigen. Wie op bedevaart gaat legt getuigenis af van God, die zich in Jezus Christus toont, en ons zijn liefde en kracht schenkt.

Door pelgrim te zijn laten we zien dat we op God vertrouwen, en wij heel ons leven aan Hem toevertrouwen. Onze tijd heeft dit getuigenis van vertrouwen en hoop nodig. Want wie met God leeft heeft ook de moed en het vertrouwen moeilijke wegen te gaan. Wij wensen u allen de ervaring van de kracht, die het vertrouwen op God schenkt,

 

Tijdens de bedevaart moet u een geldig reisdocument of legitimatiebewijs bij u dragen.

Voor deelname kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 20 augustus a.s. bij het secretariaat van de parochie. Zie hiervoor ook de affiches in de betreffende kerken. De kosten van deelname zijn € 22,00 per persoon, personen tot 16 jaar € 12,00. U wordt verzocht het deelnamegeld bij aanmelding contant te voldoen.

 

Namens de Bedevaart Zutphen – Apeldoorn e.o.

F.G. Hogenelst, pastoor, dir. en Mw. Trees Beuwer – Schenning  secr. penn. Diaken Theo ten Bruin                              

 

 

Noot redactie/pastroraatsgroep:

Onze eigen jaarlijkse bedevaart naar Kevelear die in onze geloofsgemeenschap in samenwerking met regio Groenlo wordt georganiseerd, is op zondag 3 oktober. Meer hierover in het volgende parochienieuws.

 

 

 

No. 4 Mei – Juni 2010

 

Apostelen met geestkracht

 

Wanneer viert de parochie HH. Twaalf Apostelen eigenlijk z'n patroonsfeest? De Jozefparochie kan dat op 19 maart doen, een Willibrordparochie op 7 november. Maar wat nu met twaalf heiligen? Mijn antwoord zou zijn: met Pinksteren! Dan worden de twaalf leerlingen namelijk echte apostelen, mensen met geestkracht.

 

Na Jezus' hemelvaart raken zijn leerlingen de moed een beetje kwaad. Ze sluiten zich op in een huis in Jeruzalem en bedenken nog net dat het een goed idee is om samen te bidden. Maar de deur blijft dicht. De Jezusbeweging was niet populair dus je kon maar beter binnen blijven zitten. En dan... terwijl ze aan het bidden zijn komt er beweging – er raast een storm door het huis, tongen van vuur die op de leerlingen blijven rusten. De belangrijkste verandering zie je niet meteen, want die gebeurt in het hart van de twaalf leerlingen. De angst en twijfel zakken weg en ze voelen nieuwe moed opkomen. Nu weten ze dat Jezus er niet alleen voor hen was maar dat ze iedereen over Hem moeten vertellen. De deuren vliegen open en die verlegen kerels vertellen opeens in alle talen dat Jezus, hun vriend, niet zomaar een mens was maar de Zoon van God is.

 

De Heilige Geest verandert de bange leerlingen in moedige apostelen. Dat hadden ze zelf niet zo bedacht. Jezus heeft ze uitgekozen en bij elkaar gebracht om Zijn leerlingen te worden. Maar nu is het moment gekomen om niet alleen leerling van Jezus maar ook leraar van anderen te zijn. Jezus heeft ze de weg gewezen, de Heilige Geest helpt ze die weg verder te gaan.

 

Zo zijn wij ook aan elkaar gegeven: twaalf geloofgemeenschappen, leerlingen van Jezus. Pinksteren is ons feest, want ook wij mogen getuigen zijn van de Blijde Boodschap. Blijf niet binnen zitten, maar doe mee! Wees niet bang, open de deuren! We kunnen het, in kracht van Zijn Geest.

 

Diaken Anton ten Klooster

 

NIEUWS VAN

                   UIT HET BESTUUR

 

Beste mede-parochianen,

 

OM TE BEGINNEN.

Voor velen is Pinksteren een moeilijk te begrijpen feest en het bijbelverhaal over die  'vurige tongen'  maakt het ook al niet helder.  Pinksteren is niet los te zien van Pasen.  Eigenlijk is het één verhaal:  Jezus leeft voort in zijn gemeenschap, zijn Geest is onze inspiratiebron. We mogen als een god zijn voor elkaar.

Ook deze keer hebben we via de vaste nieuwsbrief interessante informatie voor u. Immers : "Interesse is de motor van het leven ". 

 

VANUIT DE PASTORAATSGROEP.

 

De Pastoraatsgroep toegelicht;

Aandachtsgebied ‘diaconie’

 

Het werk binnen de pastoraatsgroep is onderverdeeld in vier specifieke aandachtsgebieden: catechese, liturgie en diaconie en gemeenschapsopbouw.

Binnen onze pastoraatsgroep zorgen wij ieder voor één van de vier aandachtsgebieden.

Eén aanspreekpunt betekent voor u korte lijnen, snel contact. Hiermee proberen we zowel de coördinatie als communicatie goed te regelen!

 

Deze keer belichten we het aandachtsgebied “Diaconie”.

Het aanspreekpunt voor alles wat in onze parochie met diaconie te maken heeft is Annette Franck.

 

Diaconie

Diaconie betekent “hulpverlening” en “werken van barmhartigheid”.   

De diaconie vertaalt het geloof in concrete hulp aan de medemens. Bewogen worden door wie en wat je ziet en van daaruit in beweging komen.

Binnen onze parochie bestaat de diaconie uit die werkgroepen die hulp- en dienstverlenend zijn aan de ander. Hieronder valt bijvoorbeeld de bezoekersgroep. Mocht u ernstig ziek zijn of iemand verloren hebben en behoefte hebben aan een gesprek, dan staan de mensen van de bezoekersgroep voor u klaar.

Het werk van de MOV valt ook onder diaconie. De mensen van het MOV maken zich sterk voor mensen in nood, helpen mensen die zich inzetten voor de medemens in arme landen en zetten zich actief in voor vrede wereldwijd.

Daarnaast zijn ook het werk van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) en de pauselijke missiewerken een vorm van diaconie. De PCI is een liefdadigheidsinstelling en zorgt met name voor financiële steun aan die mensen en groepen die het zo hard nodig hebben.

De pauselijke missiewerken geven (financiële) steun aan kerkelijke projecten in Afrika, Zuid- Amerika en Azië.

 

U ziet, er zijn vele vormen van diaconie. Want geloven is niet alleen bidden en naar de kerk gaan, maar geloven is ook: opstaan en gaan naar al degenen, dichtbij en veraf, en barmhartigheid en mededogen tonen.

Onze kerkgemeenschap streeft naar een geloofsgemeenschap die zich actief inzet voor verzoening en vrede.

 

Het aanspreekpunt voor de diaconie binnen het pastorale team is pastor W. Matti.

Heeft u vragen over de diaconie, of wilt u informatie over activiteiten die onder diaconie vallen dan kunt u altijd aankloppen bij Annette Franck.

 

VANUIT DE LOCATIERAAD.

In de vorige editie hebben we al aangekondigd dat de vastgestelde  "jaarrekening 2009" ter goedkeuring aan het centrale parochiebestuur is voorgelegd. Thans is het zover dat we een verkorte versie hiervan aan u kunnen presenteren.

   FINANCIELE JAARREKENING 2009.

In navolging van de voorgaande boekjaren kunnen we u ook thans weer een sluitende jaarrekening over 2009 aanbieden. De resultatenrekening en balans is goed bij het centrale bestuur ontvangen. Vanaf deze plaats willen we onze penningmeester dank zeggen voor de juiste en correcte verwerking van de boekhouding van de Borculose parochie.

Het positief afgesloten  "huishoudboekje van onze parochie" valt grotendeels te verklaren door het consequent handhaven van het al eerder ingezette financieel zuinige beleid. Bovendien heeft de belangeloze inzet van alle vrijwilligers (sters) hieraan wezenlijk bijgedragen. Zoals u uit de jaarcijfers kunt zien hebben we een bedrag van €  5.643,-- aan de vaste groot onderhoudsreserve kunnen toevoegen. Hierdoor wordt het voor ons op termijn mogelijk het hoogst noodzakelijke groot onderhoud (volgens de rapportages van de Monumentenwacht) op te pakken. Daarnaast hebben we, gelet op directe gebleken behoefte, recentelijk een ringleidingsysteem ten behoeve van de slechthorende parochianen, alsmede het oude kerktelefoonsysteem vervangen door digitale kerkradio via internet. De kosten voor de ringleiding hebben €  861,-- bedragen en de kosten voor aansluiting op de digitale kerkradio met ontvangers thuis omvatten  totaal € 1.100,--.

 

De verkorte jaarrekening 2009 ziet er als volgt uit :

 

LASTEN                                   2007                2008                2009 

 

1. Persoonskosten               20.710             16.290             16.586

2. Kosten onroerend goed     21.426             22.584             14.192

Toevoeging onderh.reserve                                                    5.643

3. Rente schulden e.d.                851                  869                  851

4. Kosten eredienst                  5.520               4.589               5.831

5. Pastorale kosten                  2.430               3.481               3.424

6. Verplichte bijdragen             8.097               7.161              6.974

7. Overige kosten                     3.359               4.106               3.868

Totaal                                  62.393             59.080             57.369

 

BATEN                                  

8. Kerkbijdragen e.d.            55.682             52.482             52.096

9. Opbrengst reserves             6.711               6.598               5.273

Totaal                                  62.393             59.080             57.369

           

 

Voor eventuele vragen over voormelde jaarcijfers kunt u desgewenst nader telefonisch contact opnemen met de penningmeester Claudy Erinkveld-Hendriks ( telefoon 's-avonds 0545 - 482241).

Toelichting bij de diverse baten en lasten over 2009 :

1. De kosten voor het gezamenlijke pastorale team (4Fte), organisten en dirigenten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

2. Betreft het periodiek onderhoud aan de diverse gebouwen, energiekosten, zakelijke lasten en de aangegeven toevoeging aan de reserve voor (gepland) hoogst noodzakelijk groot onderhoud.

3.  Rente van gestorte bedragen van parochianen, waar pastorale verplichtingen tegenover staan (zgn. fundaties).

4.  Gebruikelijke altaarbenodigdheden, liturgieboekjes e.d.

5.  Kosten voor pastorale zaken, w.o. het Parochienieuws etc .etc.

6. Bijdragen aan het Aartsbisdom, P.C.I. en Raad van Kerken.

7. Dit betreffen o.a. de vaste administratiekosten van het parochiesecretariaat, porti, telefoon en internet en kosten pastorie.

8.  Hierin zijn opgenomen de kerkbijdragen (t.w. Kerkbalans), collecteopbrengsten, offerkaarsen en overige inkomsten uit bijzondere vieringen(dopen/huwelijken/avondwakes en uitvaarten)

9. Betreft opbrengst uit bezittingen en rentebaten.

 

Zoals u uit de gepresenteerde jaarcijfers kunt opmaken blijven de kerkbijdragen ( = kerkbalans) de belangrijkste bron van inkomsten voor de Borculose Geloofsgemeenschap. Daarnaast zijn natuurlijk ook nog de inkomsten uit collectes, mis- en gebedsintenties en voor liturgische diensten                                                               

Kortom  ...    ook de Borculose Kerk kan beslist niet zonder uw geest, uw handen, maar vooral ook niet zonder uw financiële steun.

Dus ...   in 2010 rekenen we weer op uw periodieke kerkbijdragen (c.q. kerkbalans)  Mede dankzij uw kerkbijdrage is en blijft de parochiekerk met bijgebouwen een markante verschijning.

 

 

Tot zover het nieuws vanuit het bestuur.

 

 

UITNODIGING                              

 

DE PRIESTERWIJDING VAN ONZE

COLLEGA ANTON TEN KLOOSTER.

 

Na een intensieve tijd van voorbereiden is het Paasfeest ondertussen al weer voorbij en maakt de kerk en maken wij ons op voor het vieren van Hemelvaart en Pinksteren. Maar ... daarmee komt ook de verwachte en aangekondigde viering van de priesterwijding in zicht van onze collega in het Pastoraal Team:

diaken Anton ten Klooster.

Op zaterdag 29 mei 2010, om 10.30 uur is in Utrecht, in de Catharina-kathedraal, de wijdingsplechtigheid waarbij Anton ten Klooster en zijn collega Wouter de Paepe tot priester worden gewijd.  De dag erna, zondag 30 mei om 10.30 uur, is er in de H. Willibrorduskerk te Hengelo-Gld de plechtige en feestelijke Eerste H. Mis van onze Neomist (= pasgewijde priester).  We zijn al bezig met de voorbereidingen om er een groot feest van te maken.

Natuurlijk hopen we dat velen van u de wijding zullen meemaken.

 

Maar ook hopen we dat velen van u die zondag vanuit de Lokale Geloofsgemeenschappen van onze Parochie HH. Twaalf Apostelen zullen afreizen naar Hengelo (Gld).  om de eerste Heilige Mis van Anton ten Klooster mee te vieren en tot een feest te maken.

 

We hopen dat zijn wijding voor onze Parochie en Geloofsgemeenschappen een hernieuwde inspiratie mag geven en we willen u van harte vragen in de komende tijd extra voor de wijdelingen te bidden.

 

Namens het Pastoraal Team  F. G. Hogenelst, pastoor.

 

Op Pelgrimage naar Santiago de Compostela (De weg naar Santiago) (2)

 

Een aantal maanden geleden heb ik u in een artikeltje bericht van mijn voornemen om het Spaanse gedeelte naar Santiago de Compostela te lopen. Misschien is het goed om nu te laten horen hoe het met dit voornemen staat.

 

In de afgelopen maanden hebben ongeveer zo’n twintig personen gereageerd. Om verschillende redenen hebben een aantal van hen zich terug getrokken. Nu gaan er negen personen, waaronder ikzelf, op pelgrimage.

 

We vertrekken op 4 juni 2010 met drie pelgrimgangers vanaf Saint Jean Pied de Port tot aan Santiago de Compostela. Als we in Burgos zijn sluiten zich twee pelgrims/wandelaars bij ons aan; zij lopen mee tot Leon

 

Als we in Ponferrada zijn aangekomen worden we versterkt met een viertal pelgrimgangers, die ons vergezellen tot en met Santiago de Compostela.

 

Ter voorbereiding lopen we regelmatig een flinke wandeltocht, soms doen we dat gezamenlijk om elkaar ook een beetje beter te leren kennen. Een ieder traint zoveel als hij of zij dat kan. Voor mijzelf is dat niet altijd even gemakkelijk omdat het werk het gewoon niet toelaat om een aantal dagen achter elkaar een flinke wandeling te maken. En nu komt daar ook de rugzak bij. Want elke dag neem je alles weer mee naar de volgende verblijfsplaats voor de avond en nacht. Dus: alles wat je thuis laat is mooi meegenomen.

 

Gedurende deze pelgrimage probeer ik de parochie via de nieuwe website

www.12apostelen.nl  op de hoogte te houden van ons wel en wee.

 

Zelf hoop ik gedurende deze pelgrimage voldoende inspiratie op te doen om te kijken hoe ik na mijn pensionering een zinvolle inhoud aan mijn leven kan geven.

 

Op woensdagavond 2 juni a.s., willen we in een gebedsdienst de zegen van de pastores vragen voor de pelgrimgangers. Hierover hoort u later meer.

 

Wil Matti, pastoraal werker

 

 

  JONGEREN  .....           OPGELET !!!

 

Tienerkamp: "Follow Me"

Vrijdag 28 t/m zondag 30 mei

 

TeenerTime Zutphen organiseert speciaal voor tieners uit de parochie HH. Twaalf Apostelen een uniek kamp. Aanleiding is de priesterwijding van diaken Anton ten Klooster, op zaterdag 29 mei in de Catharinakathedraal in Utrecht. Gedurende het weekend denken we na over het thema "Follow Me", met een mix van sport, spel, geloof en gezelligheid. We verblijven twee nachten in omgeving Utrecht. Op zaterdag wonen we de feestelijke viering bij. Het weekend duurt van vrijdagavond tot zondagmiddag. We vragen een bijdrage in de kosten, maar dit mag geen bezwaar zijn voor deelname. 

 

Het lijkt ons fantastisch om met zoveel mogelijk jonge mensen onze nieuwe pastor in Utrecht te komen aanmoedigen. Tieners van 12 t/m 16 jaar vanuit de hele parochie zijn van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelding kun je mailen (info@teenertimezutphen.nl) of bellen (Laura de Vries, 06-12776406). Wees er op tijd bij, zodat we voldoende plaatsen kunnen organiseren!

 

Vriendelijke groet namens TeenerTime Zutphen,

Laura de Vries    

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom.

 

 

Sacramentsdag viering: Uitnodiging.

 

“Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel  en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (in het Latijn: Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.”(bron: Wikipedia)

 

De Werkgroep Eerste Heilige Communie heeft voor de H. Mis op Sacramentsdag, zondag 6 juni om 12.00 uur !!!,  kinderen en jongeren van onze parochie, samen met hun familieleden uitgenodigd. Daarbij zijn zij uitgegaan van de namen en adressen van de kinderen die in de afgelopen 9 jaren hun Eerste Communie van pastoor Hogenelst hebben ontvangen. 
Na de viering zal het feest nog even voortduren en zijn er in de pastorietuin een aantal activiteiten gepland.

 

Kinderen of jongeren die dit bericht lezen en geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag willen komen zijn van harte welkom! Laat het dan even weten aan Diana Sterenborg (274609, dianasterenborg@live.nl) of Mirjan Nijman (274687, m.j.nijman@planet.nl )

 

Wij hopen dat het een heel mooie viering wordt en rekenen, net als pastoor Hogenelst, graag op jullie komst!

 

 

KERKRADIO

 

►   Met de invoering van de digitale kerkradio via internet kunnen thans alle vieringen in onze kerk door de zieke en oudere thuiszittende parochianen worden gevolgd. 

            Voor degenen die een internetaansluiting hebben via ADSL of Kabel kunnen gratis alle vieringen afluisteren via

 

    www.pvgz.nl

      

Ouderen die geen computer met internetaansluiting hebben kunnen thans gratis via onze kerk een ontvangstkastje in bruikleen krijgen.

       Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven via het Parochiesecretariaat, dat elke woensdagmorgen van 10.00 -11.30 uur is geopend.

 

RINGLEIDING

 

►    Er is een ringleiding in onze kerk aangelegd, waardoor slechthorende parochianen voortaan de vieringen in onze kerk beter kunnen volgen.

       De banken aan de rechterzijde zijn voorzien van een ringleiding. Slechthorende parochianen worden geadviseerd plaats te nemen  in de banken aan de rechterkant van onze kerk.

 

PATER BOKSEBELD OP HAITI: 

                        DANK VOOR STEUN UIT HET AARTSBISDOM

 

In maart heeft het aartsbisdom 135.000 euro overgemaakt voor het opbouwprogramma van Pater Wim Boksebeld in Haïti. Dit land werd op 12 januari dit jaar getroffen door een zware aardbeving.

Boksebeld die afkomstig is uit Raalte, heeft half april in een e-mail aan aartsbisschop Eijk zijn hartelijke dank overgebracht voor de gulle gaven vanuit het aartsbisdom (w.o. ook onze parochie).\Nogmaals heel hartelijk dank voor alles wat u voor ons doet om te helpen. Ik hoop dat u die dank ook wilt overbrengen aan alle parochies die aan de collecte van 23 en 24 januari hebben meegewerkt.

 

 Vormsel voor 23 kinderen

 

 

Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur!

 

 

De kinderen zongen het op 10 april uit volle borst mee met het jongerenkoor. In deze viering heeft vormheer Vicaris Pauw aan Niels te Boome, Beau Ebbers, Marc Essink, Jop Franck, Marte Haanepen, Sanne Jansen, Justin Kakkenberg, Rémon Leussenkamp, Bart Leussink, Thijs Luttikholt, Marc Peters, Rick Peters, Koen Sterenborg, Nina Tesselhof, Jorien Kempers, Marleen Pillen, Rens Roekevisch, Tobian Sligman, Naomi Span, Nicky Span, Luc Stoverink, Marieke Winters en Imke Woerts uit Borculo en Ruurlo het heilig vormsel toegediend. Het vormsel wordt gezien als een hernieuwde doop. De Vormelingen steken hun doopkaars aan, krijgen allen de handopleggingen en worden gezalfd met de heilige Chrisma. Vicaris Pauw vergeleek de kracht die de vormelingen hiermee krijgen, met die van een topsporter. De vicaris kreeg de lachers op zijn hand toen hij de vormelingen wel vertelde dat zij op de weg moesten blijven letten, net als topschaatser Sven Kramer.

Een humoristisch moment in een prachtige viering.

 

OPBRENGST KLEDINGACTIE 26/27 MAART

De inzameling van kleding ten behoeve van Mensen in Nood is weer goed verlopen. Ook dankzij de medewerking van kosters en misdienaars. Er zijn 210 zakken ingezameld, ongeveer 3000 kilo. Deze hoeveelheid was ongeveer gelijk aan vorig jaar. Iedereen hartelijk dank voor de ingeleverde bijdrage en wie dit jaar niet wat had: volgend jaar maart is er weer gelegenheid.

Het bestuur van de PCI (R.K. Caritas Borculo)

 

COLLECTES

 

Vieringen februari (4)  € 306,98          Vieringen april (4)   € 476,48

Vieringen maart (4)    € 423,63          Vieringen Pasen     € 491,84

Vastenaktie                 € 688,50

 

“De wereld groeit als we delen”

Dat was het motto van de Vastactie voor het project in Malawi en daarmee hebben we het vijftigjarig jubileum van de Vastenaktie kleur gegeven.

De MOV heeft in alle 12 geloofsgemeenschappen van onze Parochie HH. Twaalf Apostelen een bijdrage geleverd aan het project in Malawi.  Het was voor de eerste keer na de fusie dat er in het weekend van 13 en 14 maart in alle liturgievieringen aandacht werd gevraagd voor het Vastenactieproject en daarvoor was er een speciaal MOV boekje gemaakt. De collectes van de vieringen in het vastenweekend waren allemaal bestemd voor Malawi. 

Uit de vele goede reacties na de vieringen mocht blijken dat het goed is ontvangen en dat de inzet en zorg voor het project goed en in de hele parochie tot uiting is gekomen. De opbrengst welke via de vastenzakjes of de giro voor het project door u zijn overgemaakt (of nog steeds overgemaakt kan worden) daar hebben we nog geen zicht op. Maar de diverse acties zijn niet ongemerkt voorbij gegaan.

Een kleine bloemlezing van wat er zo op de diverse locaties gebeurde.  In Baak hebben ze een fotocollage gemaakt, daar was veel aandacht voor, zeker na afloop van de MOV-viering, tijdens de koffie. Ook in Keijenborg was er na afloop van de viering een collage van foto’s over het project,  de wereldwinkel was present en er werd koffie geschonken. In Borculo was er na afloop van de viering een vastenmarkt met info over Malawi en er was gelegenheid om de film van de Vastenaktie te bekijken, er waren speciale hapjes gemaakt, zoals maiskoekjes voor bij de koffie. In Ruurlo heeft het koor de moeite genomen het speciale Vastenlied in te studeren. In Vorden was er op 21 maart een stiltewandeling, waarvan de opbrengst ook voor het project Malawi was. In Lochem heeft de MOV uitvoerig gewerkt met het Hongerdoek. De viering was goed bezocht en de reacties waren zeer goed.   In Zutphen heeft men in de binnenstad op de markt een koffiestop gehouden en er werd ook een info avond over Malawi georganiseerd waar Margot Ribberink, ambassadrice van de Vastenactie, een boeiend verhaal heeft gehouden over Malawi en de invloeden van de klimaatsveranderingen.  

In alle 12 geloofsgemeenschappen zijn aan het begin van de vastentijd, bezinningsboekjes verkocht.  Al spoedig waren ze uitverkocht en hebben de MOV groepen gepoogd bij elkaar nog boekjes te krijgen. In Lochem hebben ze zelfs boekjes bij gekopieerd. De reacties waren zeer positief en door deze Bezinningsboekjes raakten vele parochianen al geïnformeerd over het project in Malawi  en tevens waren de gebeden en gedichten een ondersteuning om tijdens de veertigdagentijd tot bezinning te komen.  De opbrengst van de 350 bezinningsboekjes is al overgemaakt aan de Vastenactie. Na aftrek van de drukkosten bleef er 344, 45 euro over. 

Van 8 geloofsgemeenschappen heb ik de opbrengst van de collecte doorgekregen (begin van de Goede week) en die bij elkaar opgeteld stond de  teller op 1200 euro.

Deze eerste poging om er samen iets van te maken is wat het MOV betreft geslaagd.  We hopen dat we  zo twee maal per jaar als parochie iets van onze Diaconale betrokkenheid met onze mede mensen in de derde wereld  gestalte kunnen geven. In de Advent hopen we weer met een gezamenlijke  MOV viering te komen in het weekend van 11 en 12 december. Wij willen alle betrokken parochianen die een bijdrage hebben geven aan het Vastenactieproject hartelijk danken. Natuurlijk ook lof en dank  voor  alle vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat er in al die 12 kernen iets van de MOV gedachte kon open bloeien. Met Pasen vieren we dat de dood  niet het einde is, de steppe zal bloeien…. Wij worden uitgenodigd in ons leven te zaaien.

 Jezus ging ons voor in zijn keuze voor de armen.

 

Namens de gezamenlijke

MOV (Missie, Ontwikkeling & Vrede)

Margriet te Morsche

 

 

 

No. 3 April – Mei 2010

 

Priester. Nu.

 

Het duurt niet zo heel lang meer, en dan zal ik priester zijn. Priester. Ik moet nog wel wennen aan het idee... Maar ik zal snel genoeg weten hoe het is. Maar waarom eigenlijk? Regelmatig krijg ik de vraag wat ik eigenlijk te zoeken heb in het zinkende schip dat de Kerk in Nederland lijkt te zijn. Bij deze: waarom ik toch in Gods naam priester wil worden.

Kort gezegd kies ik voor dit leven omdat ik denk dat ik er gelukkig in word. Niet zo heel lang geleden -deze eeuw nog- koos ik bewust voor de Rooms-Katholieke Kerk. Want daar vond ik wat ik zocht: heel tastbare tekens van Gods aanwezigheid, een blij geloof, een overtuigend verhaal en vooral: Gods liefde. En al vrij snel wist ik dat ik maar één ding wilde: andere mensen vertellen hoe mooi dat geloof wel niet is. Zoals een kind z'n nieuwe fiets laat zien aan de hele buurt, zo wilde ik het geloof gaan verkondigen.

Als je er dan langer over nadenkt, zie je nog meer kanten van het verhaal. Het is nogal wat, priester zijn. Dan kijk ik naar mijn handen en denk: straks zal het brood in mijn handen het lichaam van Christus worden. Met die handen mag ik de zieken kracht geven in de Ziekenzalving. Die handen houd ik mensen boven het hoofd wanneer ik namens Hem zeg:  “Je zonden zijn vergeven.” Zou Hij dat echt aan mij vragen?  Sinds 2001 denk ik over die vraag na. In die jaren heb ik getwijfeld, gehoopt, gedroomd, gebeden, gelachen, werd ik verliefd; het voelde soms als té veel maar meestal niet. En uiteindelijk heb ik kunnen zeggen: “Ja, hier ben ik.”

Het is mijn diepe overtuiging dat God me roept om priester te worden. Net zoals Hij elk van ons roept om in ons leven Hem in het midden van alle dingen te zetten. In het diepst van mijn hart hoor ik de vraag: volg je me? Ach Heer, als u dat vraagt – ik doe het graag voor U. Misschien klinkt dat wel te makkelijk. Maar vergelijk het met een goed huwelijk. Als je eenmaal die ander hebt ontdekt, dan is de rest niet meer zo belangrijk. Je hebt de ander, dat is genoeg. Voor mezelf zie ik dat niet anders: ik heb een Ander ontdek, de rest is niet meer zo belangrijk. Hij draagt me. Dat is genoeg.

 

Diaken Anton ten Klooster, kandidaat-priester

 

PRIESTERWIJDING ZATERDAG 29 MEI

U bent ALLEN van harte uitgenodigd om samen met Anton ten Klooster de Priesterwijding mee te maken.

De wijding is zaterdag 29 mei om 10.30 uur  in de Kathedraal te Utrecht.

 

Het Pastoraal Team hoopt dat velen van u naar Utrecht komen om deze wijding mee te vieren.

Het Bestuur organiseert daarom bij voldoende deelname busvervoer naar Utrecht.

U kunt dan mee voor € 10,00 per persoon.

Als u mee wilt, kunt u zich opgeven bij het secretariaat voor 1 mei a.s.

Tel.: 0575-491199 (antwoordapparaat inspreken)

Email: secretariaatpvgz@planet.nl

 

 

NIEUWS VAN UIT HET BESTUUR

 

 

Beste mede-parochianen,

 

VOORAF.

In de vorige editie heeft u nader kennis kunnen maken met zowel de Pastoraatsgroep, als de Locatieraad. Via deze  "nieuwsbrief"  zullen beiden u telkens op de hoogte houden van de actuele aangelegenheden die zoal binnen onze geloofsgemeenschap spelen.

 

DE PASTORAATSGROEP TOEGELICHT;

Aandachtsgebied ‘gemeenschapsopbouw’

 

Het werk binnen de pastoraatsgroep is onderverdeeld in drie specifieke aandachtsgebieden: catechese, liturgie en diaconie. Het vierde meer algemene aandachtsgebied is ‘gemeenschapsopbouw’.

Binnen onze pastoraatsgroep zorgen wij ieder voor één van de vier aandachtsgebieden.

Eén aanspreekpunt betekent voor u korte lijnen, snel contact. Hiermee proberen we zowel de coördinatie als communicatie goed te regelen!

 

Doelbewust heeft onze pastoraatsgroep besloten om een extra lid toe te voegen voor de contacten met de oudere parochiaan. Hiermee willen we concreet benadrukken dat we oog en oor hebben voor de wensen en beleving van de ouderen onder ons. Wij willen met deze specifieke benadering ouderen aangesloten houden bij alle ontwikkelingen die binnen onze samengestelde parochie hun beslag krijgen de komende jaren.

Iedereen hoort erbij en iedereen gaat mee!

 

Gemeenschapsopbouw

Gemeenschapsopbouw is samen werken aan de samenwerking binnen en buiten onze geloofsgemeenschap. Binnen onze pastoraatsgroep is de voorzitter, Jeroen Uhl het aanspreekpunt voor gemeenschapsopbouw

 

a) binnen onze geloofsgemeenschap

Gemeenschapsopbouw is het opbouwen en uitbouwen van de (wissel)werking tussen de werkgroepen; dit betreft alle aandachtsgebieden: catechese, liturgie en diaconie. Dat betekent in de praktijk veelvuldig overleg tussen de leden van de pastoraatsgroep die de contacten met de werkgroepen onderhouden. Dat betekent ook coördineren, stroomlijnen van diverse activiteiten en initiatieven van de pastoraatsgroep.

Gemeenschapsopbouw is het aandachtsgebied dat, populair gezegd, als een soort ‘kruip- en smeerolie’ zijn werk doet tussen de liturgie, catechese en diaconie in. Dat betekent onder   andere aandacht voor: ons parochieblad; diverse nieuwe media, zoals internet; overleg met de locatieraad en met het pastorale team.

 

b) buiten onze kerkgemeenschap

Hieronder verstaan we: samenwerking met mensen en instanties buiten onze geloofsgemeenschap. Dit vertaalt zich dan weer in het onderhouden van contacten met andere pastoraatsgroepen, scholen, Raad van Kerken en andere religieuze en maatschappelijk organisaties in Berkelland, en niet te vergeten de Pers.

 

Onderhouden van contacten

Het pastorale team kent een eigen aanspreekpunt voor gemeenschapsopbouw, pastor Van Kranenburg. Met hem zijn ook alle pastoraatsgroepen ‘aan elkaar verbonden’.

 

Heeft u vragen over de specifieke rol van de pastoraatsgroep, of wilt u informatie over activiteiten onder verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep, die niet direct vallen onder catechese, liturgie of diaconie dan kunt u altijd aankloppen bij Jeroen Uhl.

 

LOCATIERAAD.

Op zaterdag 6 maart jongstleden hebben zo'n 70 vrijwilligers (sters) in zaal Peters, onder het genot van een hapje en drankje genoten van een gezellige  "vrijwilligersavond".  Tijdens een ludiek spel  'Pelgrimstocht langs de Twaalf Apostelen'  hebben de aanwezige vrijwilligers en leden van het Pastoresteam op een ontspannende manier kennis kunnen maken met de 12 afzonderlijke geloofsgemeenschappen die thans zijn samengevoegd. Nadat tijdens de opening gezamenlijk werd  'geproost'  op de voortreffelijke inzet van eenieder, werd er tevens afscheid genomen van twee leden uit het oude parochiebestuur.

Op een passende wijze werden de vertrekkende bestuursleden Gemma Formijne Jonkers ( bestuurslid voor diaconale zaken) en Fons Waanders ( vice-voorzitter en bestuurslid voor liturgische zaken) oprecht bedankt voor de vele diensten, die zij beiden gedurende 8 jaar aan onze parochie hebben bewezen. Voorts is inmiddels, mede in verband met de fusie, aan hun beiden op een eervolle wijze ontslag verleend door de secretaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht.

 

In de afgelopen weken is na gezamenlijk beraad met de Pastoraatsgroep besloten om, in navolging van de andere geloofsgemeenschappen, op korte termijn over te gaan tot de aanleg van een ringleiding in onze kerk. Met deze ringleiding, welke wordt aangesloten op de bestaande audioapparatuur, kunnen slechthorende parochianen de vieringen voortaan beter volgen. Tevens zal het huidige kerkradio-systeem worden vervangen door digitale kerkradio via internet. Zieken en oudere thuiszittenden kunnen voortaan via een ontvanger alle vieringen volgen.

Voor degenen die een internetaansluiting hebben via ADSL of kabel kunnen GRATIS alle kerkdiensten van de Twaalf Apostelen afluisteren via  www.pvgz.nl

 

Minder mooi is dat de laatste tijd diverse voegen a.g.v. vorstschade e.d. rondom de kerk eruit zijn gevallen. Inmiddels wordt een technisch onderzoek hiernaar ingesteld.

 

Verder zijn we de afgelopen tijd in gesprek geweest met het hoofdbestuur omtrent het bouwinitiatief aan de Steenstraat 30 naast de pastorie. De Stichting Riwis Zorg & Welzijn is voornemens, samen met  "Klaassen Bouwmaatschappij Dinxperlo B.V." op genoemd adres een appartementengebouw (voor 14 cliënten) te realiseren. Zodra hier meer duidelijkheid over is, komen we hierop terug.

 

Tot slot delen we u nog mede dat we recentelijk de voorlopig vastgestelde  "jaarrekening 2009"  ter definitieve vaststelling en goedkeuring aan het hoofdbestuur hebben voorgelegd. Verheugd kunnen we u alvast melden dat we ook thans weer een sluitende jaarrekening hebben kunnen overleggen. Zodra deze is goedgekeurd zullen we als gebruikelijk de verkorte jaarcijfers via het Parochienieuws nader aan u presenteren.

 

 

Tot zover het actuele nieuws van uit het bestuur.

  

Kerken besparen de staat minimaal

400 miljoen euro

 

Kaski-rapport ‘De kerk telt’

 

Omdat Actie Kerkbalans in 2010 speciaal aandacht besteedt aan de maatschappelijke waarde van de kerken heeft de Interkerkelijke Commissie Geldwerving het Kaski (het expertisecentrum over religie en samenleving, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen) gevraagd wat de maatschappelijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving is van de plaatselijke kerkgemeenschappen.

 

De waarde van de sociale en culturele activiteiten van de parochies en protestantse gemeenten wordt door het Kaski berekend op jaarlijks minimaal 400 miljoen euro.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de kerken jaarlijks 1,4 miljoen mensen bereiken met sociale activiteiten als ouderen- en ziekenbezoek, daklozenhulp, jeugd- en jongerenwerk, ontmoetingen met gelovigen van andere godsdiensten. Voor deze activiteiten beschikken de kerken over een vrijwilligersapparaat van ongeveer 175.000 mensen. Omgerekend naar een economische waarde berekenen de onderzoekers de sociale bijdrage van parochies en gemeenten op 325 miljoen euro jaarlijks.

Worden daar ook activiteiten met een culturele waarde bij opgeteld, zoals de openstelling van kerken buiten diensten en vieringen, concerten en festivals, dan is de maatschappelijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving door parochies en gemeenten minimaal 400 miljoen euro.

Bij de berekening betrokken de onderzoekers niet de activiteiten die hoofdzakelijk religieus van aard zijn. Onder maatschappelijke waarde verstaan zij “direct vanuit de kerken ondernomen activiteiten die gericht zijn op een ruimere groep dan de trouwe kerkleden en die in belangrijke mate sociaal of cultureel van aard zijn”.

 

In totaal bereiken parochies en gemeenten met hun sociale activiteiten jaarlijks 1,2 miljoen mensen. Activiteiten die heel veel mensen bereiken zijn bezoekwerk (300.000), inzameling en distributie van kleding en voedsel (110.000), bijeenkomsten met andere kerken of religies (100.000) en gezamenlijke maaltijden (70.000).

Omgerekend naar uren per jaar blijkt de vrijwilligersinzet vanuit de kerken neer te komen op bijna 16 miljoen uur.

 

Al eerder verschenen onderzoeken over de maatschappelijke waarde van godshuizen in diverse steden. Hieruit kwam naar voren dat de inzet van kerken, moskeeën en andere religieuze organisaties een positieve invloed heeft op de Nederlandse samenleving voor onder meer de sociale cohesie, hulp aan (ook niet-kerkelijke) goede doelen en de instandhouding van cultureel erfgoed. Met het Kaski-rapport ‘De kerk telt’ is nu de landelijke situatie in beeld gebracht, zij het dat het zich beperkt tot de bijna 1400 rooms-katholieke parochies en de bijna 2300 gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Hun leden vertegenwoordigen zo’n 90 procent van alle christenen in Nederland. Buiten beschouwing zijn de activiteiten gebleven van andere kerken. Ook parochiële caritas-instellingen, stedelijke diaconieën en categoriaal gerichte parochies en gemeenten zijn buiten beschouwing gebleven. Het onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef van 800 parochies en 1800 protestantse gemeenten.

 

 

'Ook in Borculo is er geteld'

 

Het Kaski-rapport waarbij de landelijke situatie nader in  "beeld"  is gebracht  is voor ons  'n mooie aanleiding om u ook wat recente   "gegevens en getallen"  van de Borculose situatie te schetsen.

 

De   "parochiestatistiek"  over het jaar 2009 van de Geloofsge-meenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Borculo ziet er als volgt uit :

 

Aantal parochianen :

Totaal aantal geregistreerde parochianen op 31 dec. 2009 : 1925.

 

Aantal toegediende doopsels                        :  9.

Aantal ontvangen eerste communies                       :  6.

Aantal toegediende vormsels                                    :  9.

Aantal kerkelijk gesloten huwelijken                          :  1.

Aantal overleden parochianen                                   :  8.

Aantal werkzame vrijwilligers (sters)                        :  ±  120.

 

Kerkbalans :

Totaal aantal katholieke huishoudens/adressen       :  1172.

Totaal aantal huishoudens/adressen waarvan in

2009 een financiële bijdrage is ontvangen                :  620.

Totaalopbrengst kerkbijdragen/kerkbalans in 2009  :    31.226,--.

 

In vergelijking met voorgaande jaren zijn, dankzij uw financiële steun, de kerkbijdragen  "gelukkig"   niet verder gedaald.

De totaalopbrengst over het jaar 2008 bedroeg       : €  31.866,--.

En over 2007 werd aan kerkbijdragen ontvangen     : €  32.170,--.

 

In de inmiddels goedgekeurde  "Deelbegroting voor 2010" hebben wij een jaaropbrengst van €  32.000,--  geraamd.   Met de financiële steun van u allen hopen we gezamenlijk voormeld streefbedrag   "binnen"   te kunnen halen.

Dus ...  tot slot ook in 2010 rekenen we op uw financiële steun.

 

Alvast bij voorbaat dank voor uw jaarlijkse kerkbijdrage.

 

NATIONALE HERDENKING 4 MEI 2010.

 

Op dinsdag 4 mei a.s. organiseert de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen Borculo weer haar jaarlijkse Stille Tocht met Herdenkingsbijeenkomst.

Evenals voorgaande jaren start de looproute om 19.20 uur vanaf onze parochiekerk. Op die avond is onze kerk voor alle deelnemers aan de Stille Tocht opengesteld en wordt de gelegenheid geboden om eventueel 'n kaarsje aan te steken.

 

Vanaf het kerkplein gaat de stoet langs de graven over ons kerkhof.  Op onze katholieke begraafplaats ligt immers ook een medeparochiaan, die tijdens de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. In het kerkarchief ligt een  "bidprentje"  opgeslagen, waarop de volgende tekst staat :

 

                                  

                        Ter vrome nagedachtenis aan :

            Antonius Johannes Wilhelmus Henricus Schmitz,

echtgenoot van Antonia Johanna Elisabeth Teunissen,

geboren te Lonneker, 29 december 1903, heldhaftig gevallen bij de bevrijding van het vaderland op Pasen, 1 april 1945 te Borculo en op 5 april d.o.v. begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

 

 

Voor meer nieuws over het programma van de dodenherdenking verwijzen wij u graag naar de bekende berichtgevingen van de  "Septemberfeesten-stichting" in de diverse week- en dagbladen.

 

Door de Raad van Kerken, in de regio Borculo zullen bloemen bij het  "herdenkingsmonument"  worden neergelegd    

                                    

BEZINNINGSDAG SENIOREN OP 18 MEI 2010 

In het vorige parochieblad hebben we u uitgebreid geïnformeerd over onze nieuwe opzet van de   "Bezinningsdag senioren" .

Kortom : De bezinningsdag 2010 is weer springlevend. Om nog even aan te stippen geven we u in het kort het programma voor dinsdag 18 mei a.s. nogmaals weer :

 

10.00 uur        Eucharistieviering in onze kerk ( voorganger                                               pastoor F. Hogenelst)

11.00 uur        Koffie / thee drankje en gezellig met elkaar

                        praten bij restaurant/café  Peters.

12.30 uur        Diner.

13.30 uur        Rusten - kaarten - spelletjes - wandelen.

14.30 uur        Optreden van een of meerdere personen.

16.30 uur        Lofviering in onze kerk  (Marialof).

17.00 uur        Einde bezinningsdag.

 

Bijdrage  € 15,--  p.p.  met reductiemogelijkheid. Er zijn inmiddels al diverse aanmeldingen van deelnemers ontvangen. 

Maar ...   het bekende spreekwoord luidt :  "Hoe meer zielen, hoe meer vreugde ".   U kunt zich nog steeds hiervoor aanmelden.  Er zijn nog vrije plaatsen.  Geef u zo snel mogelijk op, een telefoontje is al genoeg. Voor opgave en vragen kunt u terecht bij Thea Verwoolde tel.  271761 bij voorkeur tussen 17.00 en 18.00 uur. Bij geen gehoor tel. 272361 met dezelfde voorkeurtijd. De aangemelde deelnemers zullen ongeveer een week vóór 18 mei a.s. schriftelijk bericht ontvangen met de vraag of ze kunnen komen en/of men dieetwensen heeft of dat ophalen of vervoer door ons moet worden geregeld.

 

Het bestuur van de PCI (R.K. Caritas Borculo).

 

Week voor de Nederlandse Missionaris

 

De Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) gaat dit jaar over Afrika en heeft als thema ‘Afrika opent je hart’. Van 13 t/m 24 mei (van Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren) wordt in vele kerken door het hele land gecollecteerd voor de WNM.

 

Missionarissen en missionair werkers vertellen over hun inzet tegen uitsluiting van groepen mensen in Afrika. Hun visie en die van de WNM is dat iedereen recht heeft op een plek in de maatschappij, van straatkinderen en ex-kindsoldaten tot inheemse volkeren. Groepen die vaak uitgesloten zijn van een volwaardige plek in de samenleving.

 

De campagne van 2010 vraagt aandacht voor de standvastigheid van missionarissen en missionair werkers die vaak onder zware omstandigheden werken en leven. Zij stellen zich in hun werk toegankelijk, open en oprecht op. Zij leven tussen de mensen, zijn geworteld in de samenleving en voelen zich verbonden met de gemeenschap. Zij hebben hun hart geopend voor Afrika.

 

Door de missionarissen en missionair werkers aan het woord te laten en hun belevenissen verder te vertellen, wil de WNM het belang laten zien van oprechte interesse: open je hart en kijk zonder vooroordelen naar mensen en gemeenschappen.

 

Uitsluiting is de voornaamste oorzaak van armoede en conflict in Afrika. En er kan alleen sprake zijn van ontwikkeling wanneer mensen open staan voor elkaar. In de actieweek van de WNM -13 t/m 24 mei 2010- wordt benadrukt dat mensen hun hart voor elkaar moeten openen. Pas dan verdwijnen vooroordelen en is vreedzame ontwikkeling mogelijk.

 

Voor de campagne van de WNM is een speciale website ontwikkeld: www.weeknederlandsemissionaris.nl. Hier vindt u achtergronden, materialen en portretten.

 

De uitvoering van de campagne rond de Week Nederlandse Missionaris is toevertrouwd aan Mensen met een Missie.

 

Rooms-katholieke bisschoppenconferentie

 

 

PERSCOMMUNIQUÉ

 

Utrecht – 9 maart 2010 – De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt, na overleg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het volgende bekend:

 

De bisschoppen zijn, evenals de bestuurders van de KNR, diep geraakt  door de aangrijpende verhalen van seksueel misbruik die dezer dagen naar boven gekomen zijn.

Iedere vorm van seksueel misbruik dient krachtig veroordeeld te worden omdat het haaks staat op het Evangelie en de waardigheid van de menselijke persoon. Het is een pijnlijke constatering en een te belijden zonde dat het aan zorgvuldige omgang met kinderen en jongeren met name halverwege de vorige eeuw bij een aantal priesters en religieuzen heeft ontbroken. Uiteraard dienen onderlinge contacten zuiver, transparant en respectvol te zijn, juist jegens de kleinsten onder ons (cf. Matteüs 18, 1-6). Aan hen die slachtoffer werden van misbruik binnen katholieke internaten bieden religieuzen en bisschoppen hun diep gevoelde medeleven en excuses aan.

 

Gebleken is dat bij slachtoffers grote behoefte bestaat om gehoord te worden en zo erkenning te vinden. Dit is de eerste verantwoordelijkheid van de afzonderlijke bisdommen, ordes en congregaties. Het is wenselijk dat slachtoffers op korte termijn in contact worden gebracht met verantwoordelijken van respectievelijke orde, congregatie of bisdom.

 

Het aantal meldingen van misbruik in vroegere katholieke vormings- en opleidingsinstituten noodzaakt een nader onderzoek. De bisschoppenconferentie en KNR geven de voorkeur aan breed, extern en onafhankelijk onderzoek. Dergelijk complex onderzoek moet zorgvuldig gebeuren. Onder begeleiding van drs. W.J. Deetman zal de komende tijd gewerkt worden aan het samenbrengen van de benodigde expertise, het opstellen van een onderzoeksplan en het uitzetten van een tijdslijn.

Om optimale medewerking aan het onderzoek te garanderen, heeft de bisschoppenconferentie Mgr. Dr. G. de Korte, bisschop van Groningen – Leeuwarden, gevraagd om referent en woordvoerder te zijn. Vanuit de KNR zal secretaris- generaal prof. dr. mr. P. Chatelion Counet die rol op zich nemen.

 

De bisschoppen wijzen erop dat Hulp & Recht het adres blijft voor alle meldingen. (Postbus 13277, 3507 LG Utrecht, beleidsmedewerker@hulpenrecht.nl). Hier vindt zorgvuldig onderzoek plaats naar de afzonderlijke klachten. Voor meer informatie over Hulp & Recht zie www.hulpenrecht.nl.

 

                       

Projectgroep biedt gesprekspartners bij levensvragen

 

Af en toe wil je met iemand praten, over wat je echt bezighoudt. De vragen die je hebt, je zorgen misschien. Die behoefte heeft elk mens. Maar niet altijd is er iemand om zo’n gesprek mee te voeren.

Het blijkt dat met name mensen met psychische klachten vaak weinig mensen in hun omgeving hebben om over levensvragen en de ‘dingen die er echt toe doen’ te praten.

Dat wordt regelmatig als een gemis ervaren, horen we.

 

Daarom heeft de projectgroep Ruimte voor anderszijn Oost-Gelderland een groep vrijwilligers gezocht en geschoold die juist graag naar zulke vragen luisteren en erover willen praten. Het zijn mensen die niet snel oordelen of raar opkijken van wat je zegt. Op deze vrijwilligers kun je rekenen, ze doen het belangeloos en met respect voor ieders privacy.

 

Wil je graag contact met zo’n vrijwilliger, aarzel dan niet om de coördinator of contactpersoon te bellen. Als je denkt dat het misschien interessant is voor iemand in je omgeving: vertel over deze vrijwilligerspool.

Als je zelf vrijwilliger wilt worden: neem contact met ons op!

 

Meer informatie vindt u op de website www.ruimtevooranderszijn.nl of door te bellen met:

Ruud van Velzen, vrijwilligers-coördinator, 0314-333187 of met

Ds. Jan-Peter Prenger, contactpersoon projectgroep, 0545-296912.

 

De projectgroep Ruimte voor anderszijn, afdeling Oost Gelderland, is opgericht in 2007 en vraagt met haar activiteiten ruimte voor elk mens en speciaal voor mensen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen. Want elk mens is de moeite waard en verdient het om gehoord te worden.

De projectgroep is een initiatief van het maatschappelijk activeringswerk, gedragen door levensbeschouwelijke groepen zoals Humanitas en verschillende kerken. De gemeentelijke overheid en de geestelijke gezondheidszorg sympathiseren met dit werk.

 

Naast deze vrijwilligerspool bestaat het werk van de projectgroep Oost Gelderland tot nu toe uit het geven van voorlichting aan groepen werkers in de kerk (bezoekvrijwilligers en pastores), doorverwijzen van mensen voor pastorale begeleiding na ontslag uit een GGZ-instelling, inbreng psychische problematiek in kerkdiensten en het organiseren van muziektheater Vlieg!

 

Namens de projectgroep,

Theo ten Bruin

diaken

 

Maria - nieuwe Eva

 

Vanaf de tweede eeuw heeft geen ander symbool of beeld van Maria meer ingang gevonden dan dat van Maria als nieuwe Eva. Deze opvatting maakt deel uit van de interpretatie die de kerkvaders aan het paradijsverhaal hebben gegeven. Volgens hen waren Adam en Eva in het paradijs nog maagd. Met de zonde, het eten van de verboden vrucht, werden ze zich bewust van hun seksualiteit en ontstond het huwelijk. Hun zonde had kwalijke gevolgen zoals de menselijke dood en het verlies van de goede relatie met God. Een van de vele uitspraken van de kerkvaders zegt: ‘Eva die Adam tot man had en nog maagd was, is ongehoorzaam is geweest en voor het menselijk geslacht de oorzaak van de dood geworden. Zo is daarentegen Maria aan wie een man was toegewezen en die maagd was, gehoorzaam geweest en voor het menselijk geslacht de oorzaak van het heil geworden.’ Aldus Irenaeus van Lyon (ca. 180). Kort na 200 zegt Tertullianus: ‘Geloofde Eva de slang, Maria geloofde Gabriël. Wat de een heeft bedorven, heeft de ander hersteld.’

 

Het geloof van Maria heeft betrekking op de boodschap van de engel die haar vroeg de moeder van Jezus te worden en haar begroette: Ave Maria, wees gegroet Maria. Een bekende en vaak gezongen hymne die van de 9e eeuw dateert, is het ‘Ave maris stella’. Hierin wordt Maria bezongen als de gelukkige poort naar de hemel die het ‘Ave’ van Gabriël heeft aangenomen en zo de naam van Eva heeft veranderd. Dit is een woordspeling, waarbij het woord ‘Eva’ van achteren naar voren gelezen moet worden. In de beeldende kunst wordt Maria zelden tegenover de oude Eva afgebeeld. Des te vaker vinden we haar als Nieuwe Eva in kerkelijke geschriften. Het Tweede Vaticaans Concilie beroept zich op de oude kerkvaders (Dogmatische Constitutie over de Kerk, 8) en zegt: ‘Haar met Eva vergelijkend, noemen zij Maria de moeder van de levenden en zij herhalen meermaals: de dood kwam door Eva, het leven door Maria’.

 

Toon Brekelmans, Kerkhistoricus

 

Van Hemelvaart en Pinksteren.

 

Voor ons christenen behoren Hemelvaart en Pinksteren ook tot de belangrijke feestdagen. Ze staan keurig vernoemd op onze kalenders en in onze agenda’s. Wel moeten we constateren, dat ze in de feitelijke geloofsbeleving bij velen op de achtergrond zijn geraakt veel al door alternatieve tijdsbesteding. Dat is spijtig. Naast Pasen zijn juist deze beide kerkelijke feestdagen ook onmisbare poorten naar onze band met de Joodse geloofstraditie.

In Tanach (Oude Testament) is immers sprake van mensen, die ten hemel zijn opgenomen, als ook van belangrijke personen, wier graf niet bekend is maar die boodschappers zijn en blijven. Er is het besef, dat zij opgenomen zijn in ‘de bundel des levens’, dat zij bij God zijn. Zij leven voort als dé getuigen. Zelfs is er de verwachting van hun wederkomst. Van Mozes is het graf onbekend als ook van Melchisedek. Van Elia kennen we het verhaal van zijn opgenomen worden ten hemel, de merkaba.

Uit het Nieuwe Testament kennen we de verwachting van de wederkomst van Elia als aanvangsmoment van de messiaanse tijden.

Vanuit deze geloofsbeseffen/geloofsconcepten is evenzo in het Nieuwe Testament sprake van de hemelvaart en de wederkomst. Opvallend is dat daarmee ook wordt verbonden de schenking van de beloofde geestkracht. We kennen deze verbinding uit het verhaal van Elia en Elisa. Elisa zal een deel van de geest van Elia ontvangen. Daarmee komt ook een verbinding met het Pinksterfeest in zicht. Oorspronkelijk is dat een oogstfeest, maar nu ook nauw verbonden met de Wetgeving op de Sinai. Daar ontvangt het volk de Tora met de opdracht, die met hart en ziel te volbrengen, d.w.z. van binnen uit, vanuit de werkzame kracht van Gods geest. Dus een daadwerkelijk beleven en doen (Ex.24,7: ‘Alles wat de Heer gezegd heeft zullen wij doen en ter harte nemen’). Het ontvangen van de Tora, het leven mét de Ene (Verbond) is verweven met leven uit Zijn geest.

Hemelvaart en Pinksteren zijn voor ons een voortzetting van dat proces. Tot ons gekomen door en dankzij Jezus, die al bij de verheerlijking op de Tabor die verbondenheid met Mozes en Elia als dé getuigen beleeft. Als Jezus spreekt over de gaven van de geest/Geest is dat met de bedoeling dat ook wij doen, wat de Eeuwige van óns vraagt.

Frans Zwarts, werkgroep Liturgie en Pastoraat KRI

 

 

“Vrolijk Pasen”.

 

Dat is wat mensen elkaar toewensen, via kaarten, email en ook nog wel eens als groet als de familie bij elkaar komt op paasochtend voor het paasontbijt.

Vrolijk Pasen, omdat voor veel mensen Pasen niet méér is dan een lentefeest en áls er al iets van een symbolische betekenis wordt gegeven aan Pasen, dan zijn dat de paashaas en de paaseieren als symbool van nieuw leven. Dat zijn overblijfselen van een oud heidens lentefeest. Niks mis mee, maar is dat Pasen? Wij als gelovigen wensen elkaar geen “Vrolijk Pasen”, hoewel we uitermate vrolijk mogen zijn, maar wij zeggen tegen elkaar: “Zalig Pasen”.

 

Zalig. Dat betekent in deze context: gelukkig, heilig, gezegend. Zalig, want ook wij vieren een nieuwe lente. Maar dan gaat het over een lente die het voorgoed gewonnen heeft van de winter als de duistere kant van ons leven, van het lijden, de pijn, de dood. Daarom kunnen we niet goed Pasen vieren als we niet eerst bewust de tijd meemaken die eraan voorafgaat: de vastentijd van 40 dagen, de bezinning op ons leven, lijden en dood. De Stille Week, de week waarin we zo indringend onze eigen sterfelijkheid herdenken. De vastentijd waarin we ons meer dan ooit bewust zijn van de onrechtvaardigheid, de armoede en het geweld op de wereld. Geen Pasen zonder Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, zonder dood geen feest van de Verrijzenis. Zonder de duisternis geen lichtfeest.

Zonder Pasen loopt de wereld dood, is er geen weten dat het ooit beter wordt.

 

In zijn leven heeft Jezus ons geleerd hoe je arme, lamgeslagen, kleingekregen mensen weer op de been kunt helpen. En daarom heeft God Hém weer op de been geholpen na de catastrofe op Golgotha. En zoals God Jezus weer op de been heeft geholpen, mogen wij tot elkaar zeggen: wees maar niet bang, want waar mensen ook struikelen - zelfs al struikel je over de dood - dan is het de Heer zelf die ons weer op de been zal helpen. Daar word ik vrolijk van, maar toch liever: een

 

“Zalig Pasen”!

 

Namens het Pastoraal Team:

 

Jaap van Kranenburg,

Pastoraal werker

 

 

No. 2-  Maart / April 2010

VASTENTIJD.

 

Elk jaar is het weer vasten, een tijd van vasten. Misschien is het weer eens goed om ons af te vragen, waarom Vasten? Steeds komen dezelfde motieven voor het vasten naar voren.

 

Vasten om Los te Laten

Vasten is niet eten om lichaam en geest te zuiveren. Vasten als een weg .om te komen tot heling en genezing: het loslaten van al het overtollige, niet alleen materieel maar ook geestelijk. De weigering om zowel je lichaam als je geest vol te proppen met overbodige luxe. Vasten als een weg om te komen tot de diepte van het leven zelf.

 

Vasten om tot God te komen

Deze zuiverende weg, dit opruimen van al het stof dat ons lichaam en onze geest belast, maakt ruimte vrij om te komen tot God. Mensen vasten om zich voor te bereiden op een belangrijke beslissing, een heilige handeling, een levenskeuze. Vasten is een aanloop nemen tot verandering en ommekeer.

 

Vasten om gerechtigheid te doen

Vasten maakt ons gevoelig voor de noden van de ander. Vasten is onlosmakelijk verbonden met delen. Ons vasten kan het begin zijn van een sobere levensstijl en een rechtvaardiger leven, een voelbaar teken van solidariteit en verbondenheid met allen die lijden onder onrecht, honger en geweld. Vasten is een vorm van protest, een politieke daad die het onrecht in onszelf en in de wereld aanpakt. Door ascese, gebed en delen maken we een begin van een andere wereld, zoals God die met ons droomt.

 

Als we nu samen vasten ...

In onze tijd kan vasten een specifieke en nadrukkelijke betekenis krijgen.

Omdat we weten dat er overconsumptie is én honger ..

Omdat we weten dat er verstikkende rijkdom is én grote armoede .
Omdat we weten dat er verlangen
is naar zinvol leven én verslaving ...

Omdat we weten dat onze aarde mooi is én bedreigd ...

Omdat we weten dat we gerechtigheid moeten stichten én

tegelijk leven in een wereld vol onrecht...
We staan tussen droom en werkelijkheid ...

We vasten om de werkelijkheid op die droom af te stemmen.

 

Zo kan vasten een "sterk moment en een voelbaar teken" worden van ons verlangen naar gerechtigheid voor allen, van onze pogingen om daaraan iets te doen in ons dag dagelijks leven.

 

Vasten kan ons bewuster doen worden van de diepe Stem in ons die ons blijft oproepen ons niet neer te leggen bij onrecht en onmacht ... Die Stern die we "God" noemen, "Bron van al wat leeft" en die zelf gerechtigheid wil voor alle mensen en voor heel de schepping. Bidden kunnen we dan niet anders dan met de noden van deze tijd én de droom van Gods gerechtigheid voor ogen. Dat vasten doen we in verbondenheid met anderen, persoonlijk, in gezin of in een groep, om mekaar te bemoedigen vol te houden in het leven   "tegen-de-stroom-in".

 

Vastenaktie binnen onze parochie

  Aan het begin van de vastentijd verschijnt een boekje met 40 gebeden, gedichten en gedachten voor de veertigdagentijd. De opbrengst hiervan is bestemd voor een gezamenlijk project van de Vastenaktie binnen de parochie HH. twaalf Apostelen.

Dit boekje is samengesteld door de gezamenlijke MOV-groepen. In het boekje staan     tevens een aantal MOV activiteiten vermeld.

► In het weekend van 13/14 maart zal er in alle 12 geloofsgemeenschappen aandacht worden besteed aan de vastenaktie.

 

Voor jong en oud een goede vastentijd toegewenst,

Namens het Pastoraal Team,         Wil Matti, pastor

 

KLEDINGACTIE .....   

 

De jaarlijkse kledinginzameling ten behoeve van Mensen in Nood zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 26 maart (van 19.00 uur tot 20.00 uur) en zaterdag 27 maart  (van 9.00 uur tot 11.00 uur). De kleding kan worden aangeboden in het kerkportaal op de hiervoor vermelde tijden. Zie ook de publicaties over dit onderwerp in de regionale pers. Namens Mensen in Nood heel hartelijk dank voor uw inbreng.

Het bestuur van de PCI (R.K.Caritas Borculo)

Toekomst voor Malawi.  (Vastenaktieproject)

 

Tijdens het jubileumjaar van Vastenaktie staat één projectland centraal, Malawi. Het jubileumproject daar, dat gericht is op het aanpassen van de lokale bevolking in Malawi aan de klimaatveranderingen, past zeer goed bij ons thema, Behoud Van de Schepping. Bijna alle MOV – groepen van de parochie HH. Twaalf Apostelen hebben voor dit project gekozen.

 

De vijftigste Vastenaktie gaat over boerengezinnen en gemeenschappen in Malawi en de manier waarop zij met landbouw niet alleen voorzien in hun eigen behoefte aan voedsel, maar vooral ook een bron van inkomsten ontwikkelen.

Op de achtergrond speelt de problematiek van het veranderende klimaat als een factor die deze mensen bedreigt in hun bestaan en in hun streven naar een betere toekomst.

Als we ze niet helpen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan is een duurzame verbetering van hun leven niet mogelijk. De Vastenaktie 2010 benadert de problematiek van klimaatverandering nadrukkelijk niet als een thema over natuur en milieu, maar als een kwestie die gaat over mensen: klimaatverandering raakt ons allemaal, maar niet allemaal gelijk.

 

CADECOM (Catholic Development Commission) is de katholieke commissie voor noodhulp en ontwikkeling. Dit is de ontwikkelingstak van de katholieke kerk in het Afrikaanse land. Vastenaktie richt zich speciaal op de situatie in het noordelijke bisdom Mzuzu met een inwonertal van 2,7 miljoen. De grotendeels christelijke bevolking van het diocees telt een kleine half miljoen katholieken (17,8 procent).
Het bisdom kampt als gevolg van de klimaatverandering met grote weersverschillen: er heerst extreme droogte, maar aan de andere kant is er soms hevige neerslag die leidt tot overstromingen. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen voor de levensomstandigheden van de bevolking. Cadecom ondersteunt gemeenschappen bij het opzetten van structurele, kleinschalige initiatieven om hun bestaan te verbeteren, door bijvoorbeeld het krijgen van toegang tot de markt voor hun producten. Ze hebben Disaster Risk Reduction projecten waarmee ze de lokale bevolking voorbereiden op eventuele rampen.

 

Disaster Risk Reduction

Disaster Risk Reduction (DRR) is de naam voor alle activiteiten die er op gericht zijn om de gevolgen van rampen te beperken. Het beperken van huizenbouw in gebieden die vaak overstromen bijvoorbeeld, is een activiteit die onder DRR valt; of het bouwen van scholen die trillingen van aardbevingen goed doorstaan. Initiatieven gericht op DRR zijn gericht op het verminderen van rampen (zoals bijvoorbeeld dijken tegen overstromingen en irrigatiekanalen tegen droogte). Maar daarnaast ook op het trainen van de lokale gemeenschappen wat ze voorafgaande en tijdens een ramp kunnen doen. (Bijvoorbeeld een voedsel en watervoorraad aanleggen voor meerdere dagen.) Door mensen te trainen kunnen ze direct zich aanpassen aan de gevolgen van de ramp en zo de schade beperken. DRR initiatieven zijn gericht op humanitaire hulp, ontwikkelingshulp, risicomanagement, klimaatsverandering en voorbereiding op noodsituaties.

 

Welk verschil maakt Cadecom?

Voorheen werkte ieder gezin voor zichzelf, ze gingen ook naar verschillende opkopers van hun surplusproductie. Ze lieten zoiets niet in vertrouwen aan anderen over. De trainingen van Cadecom in de gemeenschappen leiden eerst en vooral tot onderling vertrouwen. Mensen laten het nu wel aan elkaar over. Er is vertrouwen gegroeid dat je via je groep goederen kunt herverdelen, dat je de ene keer aan de gevende en een volgende keer aan de ontvangende kant staat.

 

Het project

De aanpak van Cadecom begint met organisatie en scholing. Voordat de concrete, productieve activiteiten van start gaan, krijgen de groepsleden trainingen over nieuwe akkerbouw- en veeteelttechnieken. Daar horen ook uitwisselingsbezoeken

bij aan projecten in andere parochies die al ervaring hebben opgedaan. Eén van de aandachtspunten in de scholing is de verhouding tussen vrouwen en mannen. Die is heel traditioneel. Vrouwen doen het zware werk op het veld, mannen verkopen de producten en gaan dan dikwijls met het geld strijken. Een ander thema is HIV/aids en de zorg voor patiënten en aidswezen, bijvoorbeeld door een geit of zaaigoed te schenken aan de pleegouders.

 

Landbouw en voedsel

Droogte is een groot probleem. Geen wonder, want landschappelijk, qua ligging en klimatologisch hoort het tot een probleemgebied. Het regent minder dan vroeger, het regenseizoen begint goed maar houdt veel te vroeg op. Door irrigatie en de bouw van dammen wil men het waterniveau op peil krijgen. Met het water uit meren willen ze de collectieve akkers met gieters of misschien zelfs een trappomp gaan irrigeren die ze al hebben aangelegd. Landeigendom is geen zorg, er is genoeg beschikbaar. Ook planten ze duizend bomen langs de oevers om verdergaande erosie tegen te gaan. In sommige droge delen wordt zelfs groenten geplant in grote plastic zakken om zo doelmatig mogelijk gebruik te maken van het schaarse water.

 

Ons handelen

Dat onze bijdrage en handelen, tijdens de vastentijd, een begin mag zijn van wezenlijke verandering en ommekeer. Een toekomst waar gerechtigheid mag groeien door elkaar te zien als medemensen waar we ook leven op onze aarde.

 

In het weekend van 13/14 maart as. zullen wij in alle vieringen, van de parochie HH. Twaalf Apostelen, aandacht vragen voor dit project en onze manier van leven.

 

Namens het Pastoraal Team,                                            
Wil Matti, pastor

 

 

IN HET LICHT VAN PASEN.

 

Sta op in het licht van Pasen en ga opgewekt in zijn voetstap verder ...

De viering van Pasen is het hoogtepunt van het liturgisch jaar. De rijke inhoud van het Pasen van de Heer wordt uiteengelegd en gevierd over meerdere dagen:  Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de zondag van Pasen.  We spreken van de Goede Week, de heilige week. 

 

In het liturgisch rooster verderop in dit parochieblad ziet u dat er verschillende vieringen in onze parochiekerk in Borculo plaatsvinden. We nodigen u hiervoor alvast van harte uit en wensen u bij deze goede Paasdagen toe. Als kerkgemeenschap vieren we in verdichte vorm het leven, de dood en de opwekking tot leven van de Mensenzoon Jezus van Nazareth, Jezus Christus.

 

Tijdens de Paaswake zal ook weer de Paaskaars worden gewijd.

Elk jaar wordt met zorg een fraai uitgewerkte Paaskaars met 'n specifiek symbool of reliëf uitgezocht

Voor 2010 is gekozen voor het reliëf van  "brood en vissen".

 

Brood en vissen verwijzen naar één van de wonderen die Jezus in zijn leven op aarde verrichtte.  Hij vermenigvuldigde vijf broden en twee vissen tot er voldoende te eten was voor vijfduizend mensen.  Het verhaal laat zien wie Jezus is;   dat hij graag met anderen wil delen.  Het samen eten is een symbool van verbondenheid van mensen, van samen delen in het algemeen.

 

Als u na het kerkelijk hoogfeest van Pasen of na 'n viering of aanbidding, of zo maar ...   eens bij gelegenheid door onze fraaie parochiekerk loopt, bekijk dan gerust even de fraai  uitgewerkte Paaskaars.  Het is beslist de moeite waard !!!

 

 

 

NIEUWS VAN

                        UIT HET BESTUUR

 

Beste mede-parochianen,

 

TER INLEIDING.

In de vorige parochiebladen hebben we uitgebreid stilgestaan bij de fusie en de min of meer historische afsluiting van het oude parochiebestuur. We gaan nu met de nieuwe Pastoraatsgroep en de Locatieraad op de ingeslagen weg voort, zodat we voor nu en in de toekomst gezamenlijk een actieve, levendige en betrokken geloofsgemeenschap in Borculo in stand  kunnen houden.

Door middel van een korte presentatie worden de beide groepen hieronder nader aan u voorgesteld.

 

PASTORAATSGROEP.

Eén grote Parochie geeft nieuwe mogelijkheden, maar mag niet betekenen dat u als lokale parochiaan in de anonimiteit verdwijnt.

Daarom krijgt u binnen onze lokale geloofsgemeenschap een extra aanspreekpunt, de Pastoraatsgroep. Deze Pastoraatsgroep bestaat uit betrokken medegelovigen die voor zowel u als voor de pastores een gesprekspartner zijn.

 

De Pastoraatsgroep van Borculo bestaat uit de volgende leden:

 

·                     Jeroen Uhl (voorzitter, met als aandachtsgebied: gemeenschapsopbouw) Jeroen is al jaren actief in het Jongerenkoor en voor de RK school St Joris.

·                     Mirjan Nijman (aandachtsgebied: liturgie en catechese) Mirjan is al enige tijd één van de werkgroepleden van Eerste Heilige Communie en Vormsel

·                     Annette Franck (aandachtsgebied: diaconie) Annette is actief in de M.O.V. werkgroep 

·                     Riky ten Thije (aandachtsgebied: ouderen) Riky bent u misschien tegengekomen op het secretariaat, de werkgroep Woord en Communievieringen, of via de Avondwake, of uitvaartgeleidediensten

                                    

Wij zijn als het ware het pastorale oog en oor binnen de gemeenschap en uw eerste aanspreekpunt. Wij zoeken u op, jong, oud, schoolgaand of thuiszittend, of u nu vaak of zelden in de kerk bent. Wij signaleren vragen en knelpunten, en zijn ter plaatse aanwezig in goede en kwade omstandigheden. Wij onderhouden daarover veelvuldig contact met de pastores. In die zin vervullen wij een brugfunctie.

Als parochiaan, of als lid van een werkgroep, u kunt altijd met uw vragen, opmerkingen of wensen bij een van ons terecht; bijvoorbeeld na de (weekend)vieringen, dan staat er iemand van ons achter in de kerk. U bent van harte welkom!

 

Als nieuwe Pastoraatsgroep en Locatieraad gaan we, bijgestaan door de diverse vrijwilligers (sters), aan de slag om de identiteit van de Borculose geloofsgemeenschap overeind te houden..

In het volgende parochienieuws zal er nader ingegaan worden op de verschillende aandachtsgebieden binnen de Pastoraatsgroep. Wij houden u op de hoogte van onze activiteiten.

 

LOCATIERAAD.

Wat gaat deze ietwat ingewikkeld klinkende groep binnen de Borculose geloofsgemeenschap nu eigenlijk voor de mede-parochianen doen  ???

Heel simpel gezegd gaat het hier om een klein dagelijks bestuur dat zich bezig houdt met de praktische gang van zaken in en rondom onze kerk, pastorie, KJ-gebouw en kerkhof. In de praktijk komt het er op neer dat in samenwerking met alle vrijwilligers noodzakelijke ondersteuning wordt verleend voor een goed verloop van alle kerkelijke activiteiten e.d. binnen de Borculose geloofsgemeenschap. Deze ondersteuning houdt ondermeer in dat de kerkelijke gebouwen en het kerkhof goed worden beheerd en onderhouden. Daarvoor dienen de financiën (o.a. kerkbalans, collectes e.d.) op peil gehouden te worden. Bovendien dient er op een geregelde en heldere manier met de parochianen gecommuniceerd te worden ( o.a. via de uitgifte en verspreiding van ons Parochienieuws). Kortom allemaal taken en werkzaamheden dat u en wij zich  "thuis"  voelen in onze parochiekerk. Mede in het belang van de continuïteit hebben de onderstaande drie bekende bestuursleden uit het oude parochiebestuur zich bereid verklaard de komende tijd gezamenlijk de locatieraad te willen vormen.

Het team van de locatieraad ziet er derhalve als volgt uit :

► Jan Verwoolde, (bestuurslid sedert 1 mei 2007) voor het coördineren van allerlei bouwkundige en technische zaken.

► Claudy Erinkveld, (bestuurslid sedert 1 april 2008) als penningmeester voor het locale financiële beheer.

  Benno ten Brinke, (bestuurslid sedert 1 september 1998) als secretaris voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Al het   "werk"   dat gedaan moet worden staat of valt met de goede inzet van alle vrijwilligers (sters). Want ..... zonder hun inzet kunnen we in feite niets  !!!

 

TER AFSLUITING.

Bij het afsluiten van de eerste actuele informatie willen we tot slot nog uw bijzondere aandacht vragen voor de informatie van de R.K. Caritas Borculo over de vernieuwde opzet van de  "Bezinningsdag voor senioren op 18 mei 2010".

 

Tot zover het actuele nieuws van de Pastoraatsgroep en de Locatieraad.

 

BEZINNINGSDAG SENIOREN 18 MEI 2010.

 

Sinds jaar en dag wordt in onze parochie Borculo in een of andere vorm een bezinningsdag gehouden. Vroeger werd de bezinning op het terrein van de Leo-stichting bij de fraters gehouden, duurde drie dagen en werd ziekentridium genoemd. Om allerlei redenen werden de drie dagen teruggebracht tot één dag en ingaande 2003 wordt de dag in Borculo (in cafe-restaurant Peters) gehouden in verband met het vertrek van de fraters en verkoop van het fratershuis.

Omdat de PCI (de organisator van de bezinningsdag) door het teruglopen van het aantal deelnemers enz. de indruk kreeg, dat de dag niet meer leeft werd in het parochieblad van okt./nov. 2009 (nr.7) aangekondigd, dat de PCI gaat stoppen met het organiseren van een bezinningsdag, tenzij er suggesties komen vanuit de geloofsgemeenschap om door te gaan.

We ontvingen een gezamenlijke schriftelijke reactie van een aantal parochianen en vele mondelinge reacties om toch vooral door te gaan. Ook hebben we als PCI ons oor te luisteren gelegd bij de mensen waarvoor wij de dag organiseren. Om een lang verhaal kort te houden: met enige aanpassingen is de bezinningsdag springlevend.

Er is dan ook besloten om in 2010 weer een bezinningsdag te houden en wel op dinsdag 18 mei a.s. en voor deze dag is het volgende programma vastgesteld.

 

10.00 uur  Eucharistieviering in onze kerk (voorganger pastoor                       Hogenelst).

11.00 uur  Koffie/thee, drankje en gezellig met elkaar praten bij                       restaurant/cafe Peters.

12.30 uur  Diner.

13.30 uur  Rusten - kaarten - spelletjes - wandelen.

14.30 uur  Optreden van een of meerdere personen.

16.30 uur  Lofviering in onze kerk (Marialof) .

17.00 uur  Einde bezinningsdag.

 

Bijdrage € 15,-- p.p. met reductiemogelijkheid.

 

We hebben uit ons onderzoek naar de levensvatbaarheid van de bezinningsdag al dik 30 aanmeldingen van deelnemers ontvangen. Met dit artikel willen wij iedere oudere parochiaan, die nog niet is gepolst over de bezinningsdag oproepen zich aan te melden. Er zijn nog vrije plaatsen. Ga in overleg met kennissen om u eventueel gezamenlijk aan te melden of elkaar die dag te ondersteunen met vervoer of andere zaken. Dieetwensen en ophalen/vervoer kunnen worden geregeld.

Indien u niet de hele dag kunt of wilt bijwonen bent u vanzelfsprekend van harte welkom bij de vieringen in onze kerk.

Voor opgave voor de bezinningsdag en voor eventuele vragen kunt u terecht bij Thea Verwoolde (de coördinatrice van de PCI van deze bezinningsdag) tel. 271761 bij voorkeur tussen 17.00 en 18.00 uur. Bij geen gehoor tel. 272361 met dezelfde voorkeurtijd. Nu alleen opgeven, betalen etc. komt later.

Het bestuur van de PCI (R.K. Caritas Borculo)

 

Nieuws van de Daltonschool Sint Joris.

 

Namens bestuur, directie en team van de Daltonschool Sint Joris willen we u op de hoogte brengen van het afscheid van Walter van Haren, voor de kinderen en oud-leerlingen van onze school beter bekend als Meester Walter.

Walter is, na het vervullen van zijn dienstplicht, op 15 maart 1976 begonnen als leerkracht op de Jorisschool. In de tijd van zijn benoeming waren de lagere school en de kleuterschool nog gesplitst. Ongetwijfeld zullen ouders en kinderen uit die periode nog weten dat het altijd een hele belevenis was om de overstap van de kleuterschool naar de lagere school te maken. In de laatste periode op de kleuterschool werden de kleuters door de leerkrachten van de eerste klas voorbereid op de overstap. Ook meester Walter heeft een aantal jaren hieraan zijn bijdrage geleverd. Vervolgens werden de kleuters als professoren in een kruiwagen naar de “grote school” gebracht.

In 1985 werd een nieuw wetsvoorstel aangenomen dat het einde van de bestaande kleuterscholen inluidde. Kleuterschool en lagere school werden samengevoegd tot één basisschool, dat vervolgens moest worden ondergebracht in één schoolgebouw. Kleuterschool ‘de Bezige Bijtjes’ werd opgeheven en ook de kleuters gingen voortaan naar de Jorisschool. Het begrip ‘klas’ verdween en maakte plaats voor het woord ‘groep’. Op de plek waar vroeger de kleuterschool stond staan nu drie prachtige woningen. Alleen de draak, die nu de voorgevel van het huidige schoolgebouw siert, is nog een overblijfsel van die kleuterschool.

Naast deze ontwikkeling heeft Walter ook het hele proces van nieuwbouw meegemaakt. Het oude schoolgebouw voldeed niet meer aan de toenmalige eisen en op de plaats van de oude school verrees een prachtig nieuw schoolgebouw. De feestelijke opening op 23 april 1993, de naamdag van de H. Joris, kunnen we ons nog allemaal herinneren. In de afgelopen jaren heeft het gebouw nog een aantal keren in de steigers gestaan. Er is een nieuwe vleugel gebouwd met een prachtig speellokaal voor de kleuters en een groot lokaal op de bovenmverdieping. En vorig jaar is het nieuwe overblijflokaal in gebruik genomen. Walter is daar regelmatig te vinden wanneer hij zich bezig houdt met het begeleiden van kleine groepjes kinderen.

Walters specifieke kwaliteiten liggen op het muzikale vlak. Alle kinderen kennen Walter als de meester met de gitaar. Als er iemand jarig is wordt de gitaar te voorschijn gehaald en wordt het ‘lang zal ze leven’ muzikaal ondersteund. Walter is ook nog steeds de gitarist in het jongerenkoor van onze kerk. In die hoedanigheid zullen we Walter ook nog dikwijls in de kerk blijven zien.

Verder is sport een passie van Walter. Jarenlang heeft hij gevolleybald bij Orion. De meeste voetbalwedstrijden volgt hij op de tv en af en toe is hij te vinden bij een wedstrijd van zijn favoriete voetbalclub De Graafschap. Walter heeft jarenlang kinderen begeleid die namens de Jorisschool deelnamen aan verschillende sportevenementen die georganiseerd werden door de sportverenigingen uit Borculo. Met een volle bekerkast als resultaat.

Een ander hoogtepunt voor Walter en zijn collega’s was de toekenning van het Daltoncertificaat aan de school op 18 september 2002. Het was de beloning voor een aantal jaren van intensieve voorbereiding. De Jorisschool mocht zich vanaf dat moment Daltonschool noemen en de naam werd veranderd in Daltonschool Sint Joris.

Op 21 februari 2008 werd dit certificaat met 5 jaar verlengd. Het onderwijs heeft in de afgelopen decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt. Het huidige onderwijs vraagt veel van de leerkracht. Pedagogische, didactische en organisatorische kwaliteiten zijn nog steeds belangrijk maar daarnaast worden aan de leerkracht steeds meer eisen gesteld op andere gebieden zoals administratie, nascholing en contacten met ouders en begeleiders van buiten de school.

Rustige periodes zijn er niet meer, veranderingen volgen elkaar snel op en flexibiliteit lijkt het grote toverwoord. Walter heeft aangegeven dat hij zich niet meer in staat voelt al die verschillende werkzaamheden die horen bij zijn functie als leerkracht naar behoren uit te voeren. Dat betekent dat hij op school niet meer als leerkracht wil worden ingezet. In overleg met Walter heeft het bestuur gekeken naar andere functiemogelijkheden binnen en buiten onze school. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het besluit om het dienstverband tussen Walter en de Daltonschool Sint Joris te beëindigen.

Walter zal op donderdag 25 maart a.s. afscheid nemen van de Daltonschool Sint Joris. De ochtend staat in het teken van het afscheid met de kinderen op school. Hiervoor is een gevarieerd programma samengesteld. ’s Middags is er voor genodigden, ouders, oud-leerlingen en oud-collega’s van 15.30 uur tot 17.30 uur een receptie bij zaal Peters aan de Steenstraat in Borculo. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Wij bedanken Walter voor alles wat hij voor de Jorisschool heeft gedaan en wensen hem en zijn gezin alle goeds toe voor de toekomst.

 

 

Bestuur, directie en team van de Daltonschool Sint Joris.

 

 

MISINTENTIES IN 2010.                

 

De laatste tijd bereiken ons vanuit verschillende invalshoeken vragen over de wijze van afkondiging, kosten e.d. van Mis-  en/of Gebedsintenties. Om maar meteen met de  "deur" in huis te vallen delen wij u hierbij mede dat de kosten voor een intentie voor uw directe dierbare echtgenoot (te), familielid of voor een speciale of bijzondere gebeurtenis ongewijzigd is gebleven, zijnde :    7,50

Om eventuele misverstanden te voorkomen treft u hieronder een korte uiteenzetting van de wijze waarop in onze parochiekerk met de opgaven van  " misintenties  (stipendi)  " wordt omgegaan.

 

De overeengekomen Borculose regels luiden beknopt als volgt :

·         Wanneer misintenties voor kerkelijke feestdagen zoals Pasen en Kerstmis worden opgegeven zal deze intentie in alle vieringen worden afgelezen.

·         Bij collectieve opgaven voor intenties voor bijvoorbeeld echtparen of meerdere familieleden, wordt de opgave voor maximaal twee personen uit een directe familierelatie als één misintentie worden beschouwd.

·         Het is in Borculo gebruikelijk dat de collecte-opbrengst bij een uitvaart of uitgeleide vanuit onze parochiekerk tevens bestemd is voor misintenties voor de betrokken overledene.  Zulks houdt in dat het hier gaat om elf intenties.  Tien weken na de uitvaart zal elk weekend in de viering bij de voorbeden de overledene worden herdacht, alsmede ook in de eerstvolgende  Allerzielenviering.  Als u daarnaast extra intenties wilt opgeven voor uw dierbare overledene, blijft zulks uiteraard gewoon mogelijk tegen het geldend tarief van       7,50 per intentie.

Tot slot spreekt het voor zich dat u de mis- en gebedsintenties zowel mondeling, telefonisch of schriftelijk ( ook via het e-mailadres van de parochie !!!) kunt opgeven bij het Parochiesecretariaat. 

Het parochiesecretariaat is elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur geopend. Wilt u de intentie graag in het Parochienieuws vermeld hebben, zorg ervoor dat het op tijd bij het Parochiesecretariaat binnen is.

De uiterste inleverdatum vindt u telkens voor in het Parochienieuws.

 

 

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom.

 

EERSTE COMMUNIE

Tot onze spijt zijn er dit jaar niet voldoende aanmeldingen om een voorbereiding op de Eerste H. Communie te starten.

Diegenen die zich wel aangemeld hadden, hebben intussen bericht ontvangen dat er in 2010 geen Eerste Communie zal zijn in Borculo.

Dat betekent dat de eerstvolgende keer in 2011 zal zijn. We gaan ervan uit dat we er dan weer een mooi feest van kunnen maken!!

 

WIST U DAT  ... !

De PCI (Caritas) onlangs een uitvoerige dankbrief heeft ontvangen van de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland (plm. 20 deelnemende kerken) ! ? !   Wat betreft deze actie is het voor onze R.K.Kerk zo geregeld, dat voor deze actie niet afzonderlijk wordt gecollecteerd tijdens een viering of aan de kerkdeur. 

De PCI van onze kerk geeft uit haar middelen jaarlijks een donatie aan genoemde stichting.  Via de regionale pers kunt u kennis nemen van de activiteiten etc. van deze stichting.

 

Als gebruikelijk zal er tijdens de vieringen op de aanstaande Paasdagen  (4/5 april)  gecollecteerd worden voor het werk van de PCI.  Ook dit jaar willen we deze collecte langs deze weg weer onder uw welwillende aandacht brengen.  U hebt hiervoor gelezen, dat u ook geeft voor de Kerstactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland. 

Verder geeft u voor de bezinningsdag senioren,  voor individuele of project-matige financiële hulp.

Vorig jaar heeft de collecte €  476,-- opgebracht.  Hiervoor en ook alvast voor uw gaven dit jaar heel hartelijk dank.

 

KOLLECTES

vieringen november (6x)           544,32

attentie ouderen 22 nov.        €   231,14    

vieringen december (8x)        € 1377,90

adventsaktieSolidaridad          €   383,67         

Kollecte Haiti 23 jan                €   414,06        

Memisa 6 feb.                            119,95       

vieringen januari (4x)                 312,51

 

DANK ZIJ DIVERSE GIFTEN WORDT DE VERLICHTING VAN HET TORENUURWERK VERNIEUWD.

 

Vorig jaar hebben we via ons parochieblad u al uitgebreid op de hoogte gebracht van het plan om de verlichting van het uurwerk op de torenspits van onze parochiekerk te gaan vervangen.

Van diverse kanten is opgemerkt dat met name in deze donkere maanden bijkans niet meer is vast te stellen of het nu de vroege morgen of de vroege avond is !!!  Velen ... houden 't maar op de vroege morgen en hebben dus nog een lange dag voor de boeg.

Verheugd kunnen we u mededelen dat we recentelijk via het centrale bestuur ( en het Bisdom) toestemming hebben verkregen om tot de noodzakelijke vervanging te mogen overgaan.

Maar ...  bij deze laten we u weten vooral verheugd te zijn over het feit dat we dankzij diverse gulle gaven van onze parochianen het mogelijk is geworden om deze speciale en hachelijke   "klus"  al op korte termijn te kunnen aanpakken. Op onze oproep zijn onlangs een drietal niet onaanzienlijke giften van respectievelijk totaal  € 2.000,-- en € 500,-- en nogmaals een bijdrage van totaal € 1.000,-- van parochianen ontvangen. Onze oprechte en hartelijke dank hiervoor. In maart zal de gehele verlichting op de wijzers en cijfers van de vier wijzerplaten door de firma  "De Klok" uit Aarle-Rixtel  worden vernieuwd.

 

 

 

Uitnodiging

 

Hallo allemaal,

op zondag 28 maart 2009 is het Palmzondag !!!

 

Wij vieren dat op ZATERDAG 27 maart om 19.00 uur in de Heilige Mis in onze Maria-kerk  te Borculo met medewerking van het koor

Wij zouden het erg leuk vinden als jullie ook komen… en als je ook nog een mooi versierde Palmpasenstok meeneemt.

Als je wilt weten hoe je zo’n Palmpasenstok kan maken kijk dan op www.catkids.com

 

Tijdens de viering gaan jullie met je Palmpasenstokken samen met Pastoor Hogenelst een processie door de kerk lopen. Daarna worden de stokken voor in de kerk gezet, zodat iedereen de stokken kan bewonderen. Op het einde van de viering worden de Palmpasenstokken gezegend en dan mogen jullie de stokken weer mee naar huis nemen!

 

Kom allemaal en neem je broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, buurjongen en buurmeisjes ook mee, dan wordt het wordt vast een heel mooie viering!

 

Tot zaterdag 27 maart 2010!

Pastoor Hogenelst en de Werkgroep Vieringen

 

Stille Omgang op 20 maart in Mirakelstad Amsterdam

“Tot wie zouden we anders gaan”

Dit is de intentie voor de Stille omgang te Amsterdam. Deze wordt gehouden in de nacht van 20 op 21 maart a.s.

Vertrek vanaf de Veemarkt op 20 maart om 19.25 uur

Om 23.00 uur is er een plechtige eucharistieviering in de kerk van O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkrans.

Om ong. 01.00 uur vertrek vanaf het spin voor de Stille Omgang.

Terugkomst in Borculo ong. 05.00 uur

Onkosten 20 euro per persoon

 

Opgave kan tot 6 maart bij: H. Brokers, Pr. Willem V straat 18

Zie ook www.stille-omgang.nl

 

Zing mee in een Projectkoor op Goede Vrijdag!

 

De parochie HH. Twaalf Apostelen heeft op Goede Vrijdag 2 april 2010  één gezamenlijke Kruisweg om 15.00 uur in de St. Janskerk te Zutphen.

 

We willen dan weer op die Goede Vrijdag met een projectkoor nieuwe liederen instuderen voor die  Kruisweg.

Vorig jaar heeft het koor de Kruiswegviering met zoveel enthousiasme en warmte mede vormgegeven dat we ook dit jaar weer graag een projectkoor de viering willen laten opluisteren.

Wij nodigen enthousiaste parochianen uit onze 12 geloofsgemeenschappen van harte uit om mee te zingen in het projectkoor op Goede Vrijdag. We komen om 11.00 uur samen en studeren een aantal nieuwe liederen wederom onder enthousiaste leiding van dirigent Jan te Plate en pianist Frank Sterenborg.

Het projectkoor zal de ingestudeerde liederen dezelfde middag ten gehore brengen in de viering van Goede Vrijdag, aanvang 15.00 uur, in de St. Janskerk te Zutphen. Voor koffie, thee & broodjes zal worden gezorgd.

 

Wil je meezingen op Goede Vrijdag in deze unieke en bijzondere Kruisweg meld je dan aan voor dit projectkoor door je naam, adres, plaats, emailadres door te geven aan het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen:

secretariaatpvgz@planet.nl;

 

Aanmelden tot uiterlijk 26 maart.

De aanmelders ontvangen vervolgens een uitnodiging en een programma per mail toegezonden.

 

Namens de Werkgroep Kruisweg 2010

Parochie HH. Twaalf Apostelen

Margriet te Morsche

 

Voor meer info  tel.: 06-47116409.

 

 

 

Kruiswegviering Goede Vrijdag, 2 april 2010

Om 15.00 uur in de St. Janskerk te Zutphen.

 

Beste parochianen,

 

Van harte nodigen wij u allen uit voor de gezamenlijk Kruiswegviering om drie uur op de Goede Vrijdag.

Als Pastoraal Team van jullie parochie HH. Twaalf Apostelen

willen graag samen deze speciale viering

evenals vorig jaar verzorgen. Het is dit jaar

wederom een geschilderde Kruisweg,

maar dit maal is het geschilderd door

Tony Nwachukwu, een schilder uit Nigeria.

Hij schilderde Jezus Christus samen met de

leidende van onze tijd op de kruisweg.

We hopen opnieuw er een inspiratievolle viering

van te maken samen met het projectkoor,

dat de viering met liederen, die ze op dezelfde

dag samen hebben ingestudeerd, zal opluisteren.

 

Van harte hopen we dat velen de Kruisweg

zullen bijwonen.

Het Pastoraal Team, Parochie HH. Twaalf Apostelen

                                                                                             

 

Statie 6           Veronika reikt Jezus het zweetdoek aan.      Tony Nwachukwu      

 

 

Noot pastoraatsgroep:

Als er parochianen zijn die geen vervoer hebben en graag naar deze kruisweg willen gaan, geef dit aan achter in de kerk of op het secretariaat. Ook als er parochianen zijn die juist nog een plaats over hebben, in hun auto, ook graag doorgeven. Dan kunnen wij U  met andere parochianen in contact brengen. 

 

 

 Jongerendag Passion op 28 maart Emmanuelkerk Zutphen

Ben je jong, katholiek en woon je in het Aartsbisdom Utrecht? Dan mag je ’Passion’ niet missen! Elke drie jaar ontmoeten katholieke jongeren elkaar tijdens de internationale Wereldjongerendagen (WJD). Daarbij is ook altijd de paus aanwezig! De laatste WJD waren in 2008 in Sydney, Australië en de volgende editie staat gepland voor 2011 in Madrid. Maar wist je dat de Wereldjongerendagen eigenlijk ieder jaar plaatsvinden? Elk jaar op Palmzondag komen namelijk wereldwijd in alle bisdommen jongeren bij elkaar om samen Palmpasen te vieren. In het Aartsbisdom Utrecht heet die dag ’Passion’.
De afgelopen jaren werd deze dag gehouden in Deventer, dit jaar is voor een nieuwe locatie gekozen: de Emmanuelkerk in Zutphen. Vicaris Pauw voor Jeugd en Jongeren: “We hebben er als organisatie veel zin in en hopen op een goede opkomst. Na een jongerenviering is er een uitgebreid programma (zie hieronder), met onder meer een inleiding over het thema van de dag en diverse workshops over geld, muziek en diaconie.” Eén van de workshops wordt verzorgd door aartsbisschop Eijk, die de hele dag zal bijwonen om met de jongeren van het aartsbisdom kennis te maken. Vicaris Pauw: “Uiteraard kijken we deze dag ook vooruit naar volgend jaar, als de Wereldjongerendagen in Madrid worden gehouden. Daar hopen we met heel veel jongeren uit het aartsbisdom heen te gaan.”
Het programma:
10.00 uur: Ontvangst, inschrijving, koffie
10.45 uur: Welkom, waarna voorbereiding op de viering
11.00 uur: Jongerenviering Palmzondag
12.30 uur: Lunch
13.15 uur: Sing along! – we studeren met z’n allen een lied in dat zal klinken tijdens de afsluitende aanbidding.
13.30 uur: Inleiding op het thema: 25ste Wereldjongerendag (2010): "Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?"(Marcus 10:17) – door Patrick Kuipers
14.00 uur: Workshopleiders ‘promoten’ hun workshop/uitleg.

Er zijn twee workshoprondes van elk 25 minuten: de eerste duurt van 14.15 tot 14.55 uur en de tweede van 15.00 tot 15.40 uur.
Je kunt kiezen uit de volgende workshops:
- Zin in pop?
- Kiezen voor (kans)armen
- Money, money, money
- ’Wat doe je met je leven?’ (door mgr. Eijk)
15.45 uur: Koffie/thee/limonade
16.00 uur: Next stop: Madrid 2011 (presentatie/reisinfo 26ste Wereldjongerendag 2011)
16.15 uur: Sing along! (II) ter voorbereiding op de aanbidding
16.30 uur: Aanbidding
17.00 uur: Afsluiting
Opgeven kan bij J. Pauw pr., de ’jongerenvicaris’ van het Aartsbisdom Utrecht: Pauw@aartsbisdom.nl.

Jongerentocht naar Assisi in Italië

Ben je niet bang om wat te zweten? Om je voeten te gebruiken? Om wat verdieping te zoeken in je leven?
Wel eens van Franciscus gehoord? Hij was een heilige die in de dertiende eeuw leefde in Assisi. Hij was van rijke afkomst maar wilde God dienen in alle eenvoud. Hij leefde in vertrouwen met de mensen en met de dieren. Vandaar dat zijn sterfdag 4 oktober Werelddierendag is geworden.
We dagen je uit om mee te gaan. Wat gaan we doen? We lopen in drie dagen vanaf Gubbio naar Assisi. Je draagt je eigen rugzak mee. In Assisi overnachten
we bij zusters en houden we dagtochten naar plaatsen die met Franciscus te maken hebben. En dat allemaal met jongeren in de prachtige natuur van Italië.

Wanneer? 30 april – 8 mei 2010 Hoeveel? 300 euro
Voor wie? Jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 30 jaar Hoe? We rijden met busjes naar Italië en keren zo ook terug.

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij pastoor Gerben Zweers, gjbzweers@hetnet.nl of diaken Wouter de Paepe, wdepaepe@zonnet.nl.

Beloofd is beloofd, kinderkamp 2010
Dat zeg je als je een afspraak met elkaar gemaakt hebt: beloofd is beloofd. En dat maakt het leven wel leuker!
Een leuk kinderkamp hebben we ook, met dit als thema. Als je houdt van knutselen, spelletjes, keten, lekker eten, speurtochten en ook wel eens niet slapen, dan is dit een leuk kamp voor jou! Maar… beloofd is beloofd… we spelen en luisteren ook naar een verhaal uit de bijbel. God riep Abraham en die ging op reis met al zijn schapen, koeien en heel zijn familie. Hoe dat afloopt? Dat hoor je ook op het kamp. Beloofd is beloofd!
Wil jij ook in zes dagen iets moois (mee)maken? Ga dan mee op kinderkamp!  Hoeveel kost het? 110 euro.
Tot ziens in Ermelo!
Wanneer: 8 t/m 13 augustus. Waar: Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo
Voor wie: Meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar
Aantal deelnemers: 40
Leiding: Marit Schouten, Michiel van den Ham
aanmelden en informatie op www.yougle.nl

 

Beloofd is beloofd, tienerkampen 2010

Hou je van een uitdaging? Ben je sportief aangelegd en zet je door? En ben je ook niet bang om wat over God te horen? Dan is dit een prachtig kamp voor jou. We blijven dit jaar in Nederland en kamperen op een scoutingterrein in Ermelo.
Iets beloven is spannend, want je weet nooit hoe je er later over denkt. Tijdens het kamp horen we ook verhalen uit de bijbel over Abraham. Maar wat wij je in ieder geval beloven, is dat het een ontzettend leuk kamp wordt.
Er staan allerlei activiteiten op het programma. We kamperen, je kookt zelf met je eigen groep, we hebben een trektocht, gaan klimmen en pijl- en boogschieten en bij het kampvuur kun je goed zingen of de meest idiote spelletjes doen.
Waar? Scoutingterrein, Kalkoenweg 3 te Ermelo
Wanneer? Er zijn twee kampen:
Tienerkamp I: 8-14 augustus    Tienerkamp II: 15-21 augustus
Hoeveel kost het? 130 euro Voor wie? Tieners van 12 tot en met 15 jaar. Het kamp wordt begeleid door pastoor Zweers

aanmelden en informatie op www.yougle.nl

 

 

No. 1 – Januari/ Februari 2010

Een nieuw jaar: voortgaan op het oude

 

Hoe het begon…

28 maart jl. werd aan de IJssel te Zutphen, dichtbij de weg naar Vierakker, een transparante metalen Ludger-monument onthuld. Het herinnert aan bisschop Ludger: dit jaar 1200 jaar geleden

overleden. Rond 794 zette hij voet aan wal bij het huidige restaurant Den Elter nabij Zutphen. Hier stichtte hij de eerste Achterhoekse kerk.

Er is één vraag die mij bij de onthulling bijzonder heeft beziggehouden, namelijk: “Wat zou er zijn gebeurd als Sint Ludger in het jaar 777 aan de andere kant van de IJssel gewoon maar was blijven staan?” Oei, ik denk namelijk dat er dan helemaal niets zou zijn gebeurd! En dat dan alles toen was gebleven zoals het toen was. Ludger heeft aan die andere kant van de IJssel gestaan en moet gedacht hebben: Wie zouden daar wonen? Wat zouden ze doen? Wat geloven ze? Geloven ze wel? En hij waagde de oversteek naar dat onbekende achterland.

Ludger was een gelovig man. Hij wilde het verhaal van Jezus Christus, het verhaal van God met ons, dóór vertellen. Het was hem te belangrijk om erover te zwijgen. Waar het hart vol van is… precies. Ludger was een missionaris. Dat woord missie betekent zending. En zending betekent dat je in beweging komt. Blijf niet zitten waar je zit! Stel je voor dat Sint Ludger toen was blijven zitten…

 

Van huis uit katholiek… maar wat daarbuiten…?

We zijn nu 1200 jaar verder. Nog steeds kenmerken historische, monumentale kerktorens de mooie plaatsen van ons parochieverband. Nog steeds luiden de klokken van onze kerken en nog steeds zijn er mensen die de kerkgebouwen weten te vinden en ook nog steeds zijn er mensen die bij die kerken horen en er -op vele manieren- voor zorgen. Nog steeds! Maar… Hoe lang nog?

De meesten van ons zijn wel ‘van huis uit katholiek’. Onze ouders hebben ons laten dopen en hebben ons laten kennismaken met het leven van de kerk. De ouderen onder ons hebben ook nog (bijna) alle sacramenten ontvangen. Maar voor de jongeren is dit niet meer vanzelfsprekend. Veel parochianen beperken zich tot dat ‘van huis uit’; ze houden het binnenskamers, komen er niet mee naar buiten. Wij, mensen van de kerk, wij schuilen wel bij elkaar en steeds minder bij de kerk en het geloof. Maar als we dat zo blijven doen, dan kunnen we wel voorspellen hoe het af zal lopen: dan mag de laatste een keer het licht uitdoen. En wat zullen we dat erg vinden!

 

Maar wat te doen? Met ‘gewoon maar blijven zitten in ons besloten wereldje’ doen we onszelf tekort en de wereld maar ook de mensen om ons heen. In de Bergrede, de grondwet voor gelovigen mensen, uit het evangelie van Mattheus zegt Jezus tegen ons: “Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht der wereld.” Je schermt licht niet af. Maar je laat het schijnen, zodat het anderen kan verlichten. Jezus zelf is dat licht. Hij verlicht ons. Hij nodigt ons uit dat licht uit te stralen. Dat is de opdracht, de missie die Hij ons geeft.

De bijbel staat vol met verhalen over rondtrekkende mensen. Mensen op pad gestuurd door God.

Daarom: Laat de wereld zien wat wij aan het doen zijn! Wat hebben we te bieden? Welnu: Het verhaal van Jezus Christus, over recht en gerechtigheid over vrede en liefde, in woord en daad, over leven en laten leven… over verantwoord omgaan met Schepping en Milieu. Laat merken waarom onze kerk ons ter harte gaat! Immers waar het hart vol van is, loopt toch de mond van over!

 

Verlangen en vertrouwen…

Twee dingen zijn onmisbaar: verlangen en vertrouwen. Verlangen om nieuwe mensen te willen ontmoeten, om andere mogelijkheden te ontdekken, om op weg gaan... in vertrouwen. De HH. Twaalf Apostelen, zo heet onze nieuwe parochie en die twaalf enthousiaste vissers/apostelen zijn ons ten voorbeeld gegeven. Laten we proberen om in het enthousiasme van de apostelen verder te gaan en ons sterk maken om de netten uit te gooien, om mensen te vangen en enthousiast te maken voor de Blijde Boodschap. Want als het toen heeft gekund, en ook ten tijde van Ludger, dan moet het toch ook vandaag de dag kans van slagen hebben? Ik bid ervoor en werk er aan: Ora en Labora.

En in alle geledingen van onze parochies ontmoet ik mensen die voor de inhoud willen gaan. Je proeft een schuchter enthousiasme. Hier en daar gaan luiken al open. Bloempjes worden zichtbaar uit barre wintergrond.

En het wordt zomer… het is ons beloofd… Tijd om te gaan… We bevinden ons in goed gezelschap. Laten we de naamgevers van ons parochieverband eer aan doen!

 

En natuurlijk onze Beste Zegenwensen voor dat nieuwe jaar !

 

Namens het Pastoraal Team,

Fred Hogenelst, pastoor.

 

                                               -o-o-o-o-o-

 

Herstel

 

Opeens gaat het niet meer: gesprekken, vieringen, zelfs boodschappen doen.

 De huisarts stelde de diagnose, en dat betekende dat ik voorlopig niet meer mocht werken.

Dat was in juni vorig jaar. Een lange tijd van weer opkrabbelen volgde en tegen de tijd dat u dit leest, ben ik weer – naar ik hoop – voor een groot deel aan het werk in de geloofsgemeenschappen.  

De afgelopen tijd is zwaar geweest maar het herstel gaat heel voorspoedig. 

Dat herstel is volgens mij voor een groot deel te danken aan de grote vloed van kaarten, brieven en mails. Al die maanden bleef het maar doorgaan, stopte de postbeambte voor mijn deur met weer een hoeveelheid kaarten en brieven, stonden er weer boodschappen op de mail. De mooie wensen, soms vrolijk en soms ernstig, hebben me enorm goed gedaan. Het heeft me ontroerd dat zoveel mensen meeleven.

Ik wil u danken voor het op deze manier bijdragen aan mijn herstel. Heel veel dank. We ontmoeten elkaar weer spoedig!

 

Pastor Jaap van Kranenburg.

 

Aan alle parochianen van de 12 parochies in het parochieverband,

 

Op verzoek van pastoor F.G.C.M. Hogenelst en het pastoresteam stellen wij u bij deze op de hoogte van het besluit van de Aarts-bisschop van Utrecht, die hij op 23 december 2009 verzonden heeft aan de Stuurgroep van het parochieverband.

 

De bisschop schrijft :

 

Om in de zich wijzende omstandigheden uw geestelijke verzorging goed te kunnen blijven behartigen heb ik, bisschop Eijk, overeenkomstig en op grond van mijn bevoegdheid daartoe  – zoals bepaald in canon 5151 van de Codex - en met inachtneming en van toepassing verklaren van canon 212 CIC,  gehoord de priesterraad van het Aartsbisdom Utrecht, besloten om de 12 parochies van het parochieverband Graafschap Zutphen te verenigen zodat er één nieuwe parochie ontstaat.

 

Ik bepaal derhalve het volgende :

Met ingang van 1 januari 2010 voeg ik samen de parochies H. Martinus te Baak, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Borculo, H. Willibrord te Hengelo (Gld), Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Joppe, H. Johannes de Doper te Keijenborg, H. Joseph te Lochem, H. Willibrord te Olburgen, H. Willibrord te Ruurlo, H. Willibrord te Steenderen, H. Willibrord te Vierakker, Christus Koning/H. Antonius van Padua te Vorden en Emmanuel/H. Johannes de Doper te Zutphen en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op, welke hierbij de naam  HH. Twaalf Apostelen krijgt, gevestigd te Zutphen.

 

Aldus de bisschop  + Mgr. dr. W.J. Eijk.

 

 

 

NIEUWS VAN

                        UIT HET BESTUUR

 

 

Beste mede-parochianen,

 

VOORAF.

Aansluitend aan de vele goede voornemens van de laatste tijd wensen wij vanaf deze plaats iedereen binnen onze geloofsgemeenschap een gezond en gelukkig 2010 toe.

Voorts spreken we de hoop uit dat we elkaar mogen blijven ondersteunen in het geloof dat ons zo dierbaar is.

 

NIEUWE NAAM VOOR ONZE PAROCHIE.

Zoals u aan het begin van het parochieblad hebt gelezen zijn we op 1 januari 2010 opgegaan in de nieuwe parochie van de HH. Twaalf Apostelen.

Het nieuwe parochiebestuur onder leiding van pastoor F. Hogenelst bestaat uit bestuurders van de voormalige parochies.  Het pastorale team blijft bestaan uit dezelfde personen.

De 12 lokale geloofsgemeenschappen hebben formeel elk een afzonderlijk bestuur en een pastoraatsgroep, die als oor, oog en hart van van de Borculose geloofsgemeenschap zal gaan fungeren. Momenteel zijn we nog bezig met het samenstellen van de Pastoraatsgroep. Tijdens de viering op zaterdag 23 januari a.s.  om 19.00 uur zal de nieuwe Pastoraatsgroep en het bestuur zich nader aan u voorstellen.

 

Onder de nieuwe naam :  “R.K. Kerkgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemeloneming te Borculo”  gaan we dus met hetzelfe pastorale team, de nieuwe Pastoraatsgroep en het bestuur, bijgestaan door diverse werkgroepen en vrijwilligers (sters), op de ingeslagen weg voort. Immers de lokale geloofsgemeenschap vormen we samen en dat bepaalt ook in hoge mate de kracht en betrokkenheid,

Het huidige bestuur heeft op 1 januari 2010 haar legitimiteit verloren en is daarmee ontbonden. Een aantal personen blijven, zoals weergegeven op de omslag, in een andere functie werkzaam. Van enkele zal binnenkort op een passende wijze afscheid worden genomen.

 

DE PCI (Parochiële Caritas Instelling) VOLGT DE SAMEN-VOEGING  VAN  DE  PAROCHIES.

Eerder hebben we u al kort geïnformeerd over het samengaan van ook de PCI 's  in de nieuwe parochie.

Bijna in elke parochie functioneert een PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Omdat volgens kerkelijk recht één parochie ook maar één PCI kan hebben, worden ook de PCI 's tot  één PCI  samengevoegd. In de praktijk zal dit leiden tot één PCI met een centraal bestuur, dat de middelen beheert en dat werkt met locale caritaswerkgroepen, die het locale veldwerk verzorgen.

 

Al enige tijd is er een projectgroep/werkgroep werkzaam om de fusie voor te bereiden. Samen met de huidige PCI-besturen is er al een inventarisatie gemaakt van de huidige activiteiten, de inkomsten en uitgaven en van de bezittingen.  Met deze gegevens wordt er nu gewerkt aan een beleidsplan en een begroting voor 2010.  Ook wordt er nagedacht over een goede organisatie van de nieuwe centrale PCI en zullen er bestuursleden moeten worden benoemd.  De komende tijd zal er meer bekend worden over de vorm en inhoud van de nieuwe PCI.

Centrale vraag is natuurlijk wat u als parochiaan ervan gaat merken. Als één en ander volgens plan verloopt merkt u er weinig van.  Het locale PCI-bestuur wordt een Caritaswerkgroep. Zij werkt dan niet meer direct met de opbrengst van haar eigen vermogen (rente) maar krijgt van het centrale bestuur budgetten op basis van werkplannen en het solidariteitsbeginsel, waarbij rekening wordt gehouden met geoormerkte gelden voor locale doelen, bijvoorbeeld vanwege testamentaire of legataire verplichtingen.  In de praktijk zal blijken, dat het vertrouwde werk gewoon doorgaat en dat de PCI op de gebruikelijke manier voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar zal blijven.

 

Heeft u interesse om deel te nemen in de caritaswerkgroep van uw lokale kerkgemeenschap ???   Neemt u dan contact op met het bestuur van de huidige PCI. De contactadressen e.d. Vindt u op de achterkant van dit parochieblad.

                                                           Het bestuur van de PCI.

 

 

GEZOCHT :    ► KERKSCHOONMAAKSTER (-MAKER).

Zoals u weet ziet onze kerk er altijd  “spik en span”  uit. Natuutlijk ontstaat dat niet vanzelf …  Helaas moet vanwege ziekte onze vaste schoonmaker met z'n werkzaamheden stoppen. U raadt het al …  we zijn dringend op zoek naar een nieuwe enthousiaste schoonmaakster of of schoonmaker die deze werkzaamheden wil voortzetten. De schoonmaak is vier-wekelijks en er staat 'n geringe vergoeding tegenover.   Heeft u interesse ?????

Neem gerust vrijblijvend  nader contact op met  :

Boukje Brokers, Prins Willem V straat 18, telefoon : 273502   of

Jan Verwoolde, Kastenjelaan 9, telefoon : 271761.

 

 

AKTIE KERKBALANS  2010.

Dit jaar wordt de Aktie Kerkbalans alweer voor de 38e keer gehouden.  In de periode van 17 tot en met 30 januari, voeren de deelnemende kerken hun jaarlijkse financiële kernaktie onder het motto  “een kerk is van blijvende waarde”.

Voor onze kerkgemeenschap geldt dat ook,  “onze kerk, onze geloofsgemeenschap is van blijvende waarde '.  Voor vele honderden mensen uit onze Borculose kerkgemeenschap en vele, vele duizenden in ons land is deze blijvende waarde absoluut waar,  Het geloof speelt een belangrijke rol in hun leven.  In de Kerk vinden ze steun, kracht, rust, houvast, contact met God en nog veel meer waardevolle zaken. 

Net zoals honderden parochies elders in het land wil ook die van ons een waardevolle inspiratiebron voor mensen zijn.  Door het Evangelie te verkondigen en in de praktijk te brengen.

 

Geloven is gratis, maar het werk van onze parochie moet wel gefinancierd worden.

Daarom doet ook onze parochie in 2010 weer mee met de Aktie Kerkbalans. De jaarlijkse financiële aktie waarmee u de Borculose kerkgemeenschap ondersteunt en in stand houdt.

Uw bijdrage wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze kerk, het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten van het pastorale team etc.etc.  Het gaat om al die kosten om de deuren van de Borculose kerk open te kunnen houden en u welkom te heten.

Doe mee …..  blijf onze kerk steunen. Iedere bijdrage, ongeacht de grootte, is welkom.  Blijkens de laatste vastgestelde jaarrekening over 2008 hebben we een totaalbedrag van € 32.072,00 aan kerkbijdragen ontvangen. Volgens de onlangs vastgestelde deel-begroting hopen we voor het jaar 2010  hetzelfde streefbedrag van € 32.000,--    “binnen”   te halen.

 

Binnenkort komen de wijkhoofden weer bij diverse parochianen met de vaste enveloppe aan de deur. Wij rekenen weer op u !!!   Daarnaast beschikken we de laatste jaren gelukkig over  'n grote groep parochianen die hun kerkbijdrage periodiek of jaarlijks automatisch per bank of giro betalen.

 

Al degenen die hun bijdrage automatisch voldoen, vragen we deze keer eens na te gaan of het mogelijk is de vaste bijdrage enigszins te verhogen.  Ga daarvoor naar uw eigen bank en pas het bedrag dat u jaarlijks geeft aan. En … als u internet-bankiert dan kunt u op een vrij eenvoudige wijze uw bijdrage aanpassen.

 

Mocht u onverhoopt niet benaderd worden, denk dan niet meteen  “daar kom ik dit jaar goedkoop van af”,  maar toon uw verantwoordelijkheid en maak spontaan uw bijdrage over.

 

Alvast bij voorbaat hartelijk dank voor uw kerkbijdrage .

 

 

 

 

 

 

           

TARIEVEN  2010.

Tegelijk met de vaststelling van de deelbegroting over het boekjaar 2010 heeft het bestuur eveneens de liturgische en graftarieven trendmatig bijgesteld aan de gestegen kostenontwikkelingen e.d. Wij kunnen u daarbij mededelen dat de tarieven  “in de pas”  lopen met die van de andere geloofsgemeenschappen binnen de samengevoegde parochie.

 

Om sociale redenen e.d. hebben we andermaal het tarief voor een mis-/gebedsintentie ongewijzigd gehandhaafd op :    7,50.

 

Vanaf 1 januari 2010 gelden de volgende tarieven :

 

Liturgische tarieven:

Mis- / gebedsintentie (stipendium)                                     7,50

Uitvaart, inclusief begrafenis                                          340,00

Uitvaart, inclusief crematie                                             410,00

Begrafenis- crematiebegeleiding zonder uitvaart                      245,00

Avondwake                                                                       85,00

Huwelijk (t.w. Alle kosten huwelijksviering)                    225,00

Huwelijksjubileum (kosten jubileumviering)                   195,00

Dopen (indiviuele doop, kosen per dopeling)                               25,00

Dopen (gez.doopviering, kosen per dopeling)                             50,00

Eigen bijdrage b.g.v. de Eeerste H.Communie                           15,00

Eigen bijdrage b.g.v. het H. Vormsel                                15,00

 

Graftarieven (inclusief tarieven voor delven):

Grafrechten + onderhoud 20 jaar kind tot 1 jaar                        125,00

Grafrechten + onderhoud 20 jaar kind 1-12 jaar                        322,00

Grafrechten + onderhoud 20 jaar urnengraf                  320,00

Grafrechten + onderhoud 20 jaar enkel graf                  955,00

Grafrechten + onderhoud 20 jaar dubbel graf                        1.720,00

Kosten grafakte / administratiekosten                                         30,00

 

Overige terieven:

Offerkaarsen (Maria van Altijddurende Bijstand)                           0,50

Misboekjes (boekjes voor de weekendliturgie)                              0,30

Incidenteel gebruik KJ-gebouw (per dagdeel)                             25,00

 

Tot zover het actuele nieuws van uit het bestuur.

 

 En ze leven nog lang en gelukkig…                  

Trouwen voor de kerk

 

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar, zijn veel mensen druk met plannen maken, voor sommigen zijn dat: trouwplannen! Want nog steeds besluiten mensen om toch ook voor de kerk te trouwen; het blijft een mooi en bijzonder moment in een mensenleven!

 

Gezamenlijk Voorbereiding

Het pastoresteam wil meewerken aan een goede voorbereiding. Dan kan de kerkelijke huwelijksviering ook een persoonlijke kleur kan krijgen. Daarom is er voor alle paren die binnen onze Parochie(s) gaan trouwen -naast de afspraak met de pastoor- ook Gezamenlijke Huwelijksvoorbereiding’. Dat zijn twee avonden mede georganiseerd door leden van de gelijknamige werkgroep. Dan spreken we over ‘elkaar trouw beloven in het algemeen’ en ‘voor de Kerk in het bijzonder’. Ook is er informatie over het bijzondere van een kerkelijke huwelijksviering: Hoe gaat dat met boekjes, ringen, trouwkaars, bloemen, Bijbel, Maria, gedicht, getuigen, enz.? Deze avonden worden mede verzorgd door een van de pastores.

 

Tijdig aanvragen

De pastorale bezetting maakt het nodig dat een afspraak voor een kerkelijk huwelijk al vroegtijdig wordt gemaakt. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Want er kunnen ook al andere afspraken en/of vieringen in de agenda’s van de pastores of de parochie-kerken staan terwijl voor uw feest 'alles' al geregeld is. Dringend verzoek: Kom a.u.b. op tijd met uw aanvraag voor een kerk huwelijk. Dat is minimaal 7 á 8 maanden tevoren. Neem dan contact op -bij voorkeur telefonisch- met zowel het parochiesecretariaat van de parochie waarbinnen u wilt trouwen (om te kijken of de kerk beschikbaar is) alsook met pastoor F.G. Hogenelst óf met de priesterkandidaat A. ten Klooster. Zij verzorgen in principe de huwelijken van parochianen van onze Parochie de HH.Twaalf Apostelen. In de parochiebladen vind u telefoonnummers en spreekuurtijden.

 

Aanvangstijden

Als Kerk, als geloofsgemeenschap, werken we steeds nauwer

samen met vele vrijwilligers. Dat is een kostbaar iets maar dat

betekent ook dat we met elkaar rekening moeten houden. Daarom

houden we ons aan de volgende afspraken.

                

Vieringen op weekdagen kunnen beginnen

‘s morgens om 10.00 uur, 10.30 uur en 11.00 uur

‘s middags om 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur en 15 uur en 's avonds om 19.00 uur.

                

Op maandag en op zaterdag en zondag worden er in principe géén kerkelijke huwelijksvieringen gedaan.

                

Al eerder getrouwd geweest? -Omdat het niet altijd goed gaat-

Iedereen die trouwt, gaat een band aan voor het leven. Helaas kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waardoor het beter lijkt de huwelijksband te beëindigen. Een moeilijke beslissing, die voor beide partners (en eventuele kinderen) veel pijn en verdriet betekent. Bent u al eerder getrouwd geweest, in de kerk? of alleen voor de wet? of ergens in het buitenland? Dan is een kerkelijk huwelijk niet zonder meer mogelijk. Dat vraagt een onderzoek en een speciale procedure bij de kerkelijke rechtbank. Dat kan wel een jaar duren. Pas wanneer het Officialaat heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een ongeldig huwelijk dan kan iemand, eventueel een nieuw kerkelijk huwelijk sluiten. Maar het officialaat kan ook tot de conclusie komen dat er wél sprake is van een geldig huwelijk. Dan is een nieuw kerkelijk huwelijk niet mogelijk. Heel belangrijk is het om, wanneer zulke dingen aan de orde zijn, tijdig contact op te nemen met de pastoor en (via deze) met de kerkelijke rechtbank. Maar u kunt ook met een van de andere leden van het pastoresteam andere contact opnemen.

 

Het Pastoraal Team

van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

 

                                              

Buurte mak’n met Joppe

 

In het kader van de bestuurlijke fusie van de 12 parochies van ons parochieverband op 1 januari 2010 heeft u de laatste tijd al met diverse parochies  “kennis “  kunnen maken. 

Deze keer is als laatste de beurt aan de parochie van Joppe.

 

 

De parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming van Joppe is 1700 parochianen groot. Het is een uitgestrekte geloofsgemeenschap verdeeld over 5 dorpen, Almen, Eefde, Gorssel, Epse en Harfsen die overwegend Hervormd zijn. Slechts zo’n 20% van de inwoners is katholiek. De contacten met de protestanten zijn goed. De dorpen zijn heel verschillend en de katholieke bevolking heeft zeer diverse achtergronden, maar ze zien de Joppekerk allemaal als ‘onze’ kerk. De ongeveer 140 functies in de parochie worden uitgevoerd door vrijwilligers die veelal meer petten per persoon dragen. Veel taken worden door het (betaalde) secretariaat uitgevoerd, maar men probeert nu nieuwe vrijwilligers erbij te krijgen om voorbereid te zijn op de veranderingen.

Een werkgroep liturgie wordt node gemist. Doordat er tot eind 2005 een eigen pastoor (Grondhuis) is geweest, heeft men zich daar lang niet mee hoeven bemoeien en namen de vrijwilligers vooral de praktische zaken op zich. Het kerkhof ligt er dan ook prachtig bij. Op het kerkhof staat een monument voor ongedoopte kinderen die vroeger achter de heg begraven moesten worden. Verrassend veel mensen voelen zich hierdoor aangesproken.

De bezoekersgroep bezoekt de 80jarigen en zieken. Er is een groep voor de buitenkerststal en een voor de binnenkerststal en niet te vergeten: er is een geweldig koor. Dat de akoestiek goed is helpt ook een handje.

In het kleine kerkje waar 200 mensen in kunnen, zitten bij een Eucharistieviering zondags toch ruim 100 mensen. De adellijke familie van Huize Joppe zijn de stichters van de kerk. Vóór in de kerk is dat nog te zien aan de familiebanken, die nog consequent gebruikt worden door de bewoner van Huize Joppe. De architect was Wennekers. In 1868 is de landgoedkerk officieel erkend als parochiekerk. In 1992/1993 is de het gebouw grondig gerestaureerd. Toen is o.a. het middenstuk van de communiebank weggenomen en in het hoofdaltaar geplaatst. Dat is heel mooi geworden. Bij de restauratie kwam naar voren dat de verbondenheid binnen de parochie groot is ook al zie je de gelovigen niet altijd in de kerk. ‘Onze’ kerk moet wel blijven bestaan, was het gevoel. De vijf nieuwe kroonluchters zijn geschonken door 5 adellijke families waarvan ook graven op het kerkhof liggen. Het kerkportaal is door de week open en daar kan dan ook een kaarsje aangestoken worden.

De fusie is hard aangekomen. Ondanks dat veel uitleg over de fusie gegeven is, doen veel geruchten de ronde. Men is o.a. bang dat de giften die van oudsher aan de kerk gedaan werden, nu in de grote pot verdwijnen zullen. Het kerkbestuur draagt uit dat daar weinig angst voor hoeft te zijn als de eigen parochie vitaal blijft. De pastoraatgroep is daar heel actief mee aan de slag. De contacten met de werkgroepen zijn goed en de vrijwilligers worden met elkaar in contact gebracht om de vorming van eilandjes tegen te gaan.

Het wordt als lastig ervaren de jeugd bij de kerk betrokken te houden. Er is wel een katholieke school, maar het animo onder de ouders om bv. de kinderen de Eerste H. Communie te laten doen is matig. Afgelopen jaar is er voor de paar kinderen die daar aan toe waren, samengewerkt met Lochem en dat liep geweldig. Er wordt nog wel gedoopt, afgelopen jaar wel 12 kinderen. De doopcoördinator werkt samen met de doopgroepen in Lochem en Zutphen. Om ná de communie de kinderen voor het Vormsel bij elkaar te houden blijkt ook niet goed te lukken. Er zijn in Joppe dan ook geen gezinsvieringen of kindernevendienst, zelfs geen palmpaasoptocht. Men verwacht, na de fusie met de andere parochies, veel steun op het gebied van jeugdwerk.

 

 

 

RONDOM EN IN ONZE KERK.

 

Via deze rubriek brengen we u op de hoogte van allerlei  nieuwtjes en weetjes in en rondom onze kerk, parochie en aartsbisdom.

 

BENOEMING HULPBISSCHOPPEN.

 

Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI heeft op 7 december 2009 twee hulpbisschoppen voor ons aartsbisdom benoemd: onze vicaris-generaal, mgr. mr. Drs. Th. C. M. Hoogenboom, en onze bisschoppelijk vicaris voor Utrecht en voor de aartsdiocesane beleidssector liturgie, drs. H. Woorts.

De wijding van de beide hulpbisschoppen vindt plaats in een Eucharistieviering op zaterdag 13 februari 2010, om 11.00 uur in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht. Na afloop van de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid de nieuwe bisschoppen te ontmoeten en te feliciteren in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein (op loopafstand van de kathedraal).

Wij bidden dat onze nieuwe hulpbisschoppen door de Heilige Geest worden vervuld, opdat hun bisschoppelijk dienstwerk in ons aartsbisdom zegenrijk mag zijn.

 

Bestuur en Pastoraal Team,

Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

DANK VAN DE DIAKEN

Op 12 december vorig jaar werd ik diaken gewijd door mrgr. dr. W.J. Eijk.  Het werd mede een fantastische viering omdat zo velen uit de parochies de lange reis naar Utrecht gemaakt hadden.  En toch ook gezellig om zo voor en na de viering nog met u te kunnen spreken.  Uw komst heeft me oprecht blij gemaakt, net als de vele gelukwensen die ik per e-mail en post mocht ontvangen.  Dan u wel !   Tot gauw in de kerk en wellicht tot ziens in Utrecht op 29 mei 2010  ?

 

Diaken Anton ten Klooster,

kandidaat-priester.

 

DIAKENWIJDING EN PRESENTATIE THEO TEN BRUIN

Graag wil ik, mede namens Maria, op (ook) deze wijze iedereen van harte bedanken: mede-parochianen, pastoresteam, kerkkoor, kerkbestuur, vrijwilligers en nog vele anderen. Bedanken voor uw aanwezigheid tijdens mijn diakenwijding in Utrecht. Bedanken voor uw betrokkenheid in de voorfase naar de wijding. Bedanken voor uw aanwezigheid bij de presentatie in de kerk van Joppe. Vele kaarten, brieven, boeken, bloemen en andere cadeau's heb ik mogen ontvangen. Maar wat nog belangrijker is, is dat ik een mooi bedrag heb kunnen overmaken naar het project 'schoolboeken voor de jeugd' van Tirana in Albanië. Mijn jeugdvriend Don Henry Veldkamp die daar priester is, is er heel blij mee. Hij zal het aan de jongeren aldaar besteden. Aan jongeren die heel graag willen studeren en hun land opbouwen, hetgeen hard nodig is. Wij waren zomer 2009 in Tirana bij Don Henry op bezoek en hebben met eigen ogen kunnen zien hoe graag jonge mensen zich willen ontwikkelen. Maar geldgebrek weerhoudt hen van een goede scholing waar ze recht op hebben. Een onvergelijkbare situatie in vergelijking Nederland.

 

Intussen is de Geest die rondom alle plechtigheden volop werkte tot 'bedaren' gekomen (ik hoop niet lang). Mijn agenda vult zich gestaag met afspraken t.b.v. het parochieverband Graafschap-Zutphen (HH.Twaalf Apostelen). En meteen al diende zich een diaconaal debacel aan: de opheffing van Stichting Radar te Zutphen en omstreken. Een stichting die zich inzet voor mensen met een psychische stoornis. Radar helpt hen aan dagbesteding en reïntegreert hen terug naar de maatschappij. In Zutphen is (was?) een inloophuis het Zutphens Dack. Als u dit (jan. 2010) leest hoop ik dat door alle aangekondigde acties en gesprekken er weer licht gloort aan de horizon voor juist deze mensen. Laat ook hier de werking van de Geest merkbaar worden.

 

In de Adventstijd richten wij ons waakzaam op de komst van het Jezuskind, Christus onze Heer. Laten we de paden effenen om Hem te ontvangen in en na de Advent en ook na de Kersttijd. Laten we ook de paden effenen voor al die mensen die onze hulp nodig hebben. Tenslotte maken we ons geloof dan echt zichtbaar. Ik hoop u in Gods naam nog vele malen, waar dan ook, te ontmoeten in het grote parochieverband. Een grote parochie (2010) waar eenheid in verscheidenheid werkelijkheid moge worden. Zoals het Pastoraal Beleidplan door al haar activiteiten heen zegt: "God is dichterbij dan je denkt".  Zalig Nieuwjaar! 

 

Theo.Th. ten Bruin, Diaken

 

Collecte Cordaid Memisa voor veilig moederschap in Malawi

De kans dat een vrouw in Malawi bij haar bevalling overlijdt is 200 keer zo groot als in Nederland. Vooral in afgelegen dorpen kunnen eenvoudige complicaties als bloedarmoede of een infectie aanstaande moeders fataal worden. De collecte van Cordaid Memisa in het weekend van  6 en 7 februari is bestemd voor veilig moederschap in Malawi. Onder het motto ‘Veilig bevallen doe je samen’ betrekt Cordaid Memisa mannen en dorpsgenoten volop bij de gezondheid van moeder en kind.

Zwangere vrouwen in het Mangochi-district staan er bij een bevalling vaak alleen voor. Er is geen verloskundige of arts in de buurt. Bij complicaties krijgen vrouwen vaak niet op tijd de hulp die zij nodig hebben. Vervoer naar een gezondheidscentrum is niet voorhanden of te duur. Mannen lopen soms tientallen kilometers met hun vrouw op de schouders om bij een kliniek te komen, maar bereiken deze vaak te laat. De sterfte onder moeders en kinderen in het district is enorm.

 

Voor het gezondheidsprogramma in het Mangochi-district vragen wij uw steun. Helpt u ons mee?

Cordaid Memisa, giro 5657 te Den Haag, onder vermelding van Veilig moederschap Malawi.

Bron www.cordaidmemisa.nl

.

                       

Week van Gebed 2010 in teken van getuigenis.

Voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen 2010 hebben de Raad van Kerken en de Evangelische Aliantie (EA) opnieuw een gezamenlijk thema gekozen.

Dit keer is het thema :  “Je bent mijn getuige”.

De organisaties willen met het thema uitdrukken dat bidden en getuigen hand in hand gaan. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Lucas 24:48 waar staat:  “Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen”.  De inspiratie voor dit thema komt vanuit Schotland waar in Edinburgh nu precies honderd jaar geleden een zendingsconferentie plaatsvond, waarbij het belang van de wereldwijde verspreiding van het evangelie centraal stond. Deze conferentie was een mijlpaal in de interkerkelijke samenwerking.

Christenen uit verschillende tradities zullen door deze samenwerking tijdens de gebedsweek van 17 tot en met 24 januari 2010 wereldwijd stilstaan bij de opdracht om in spreken en handelen een getuige te zijn van Jezus.

Voor meer informatie :  www.raadvankerken.nl

 

Het bestuur van de Raad van Kerken, regio Borculo is als volgt samengesteld:

Voorzitter                    : Dominee ds. J. Janssen.

Secretaris                   : mw. H. Bisperink – Eppink.

Penningmeester         : mw. B. Brokers.

Leden                         : mw. S. Zegers.

                                     mw. G. ten Pas.

                                      mw. H. Lubberdink.

                                     dhr. G. Harderwijk.

                                     dhr. H. Rensink.