2016: De Openbaring mag niet verborgen blijven. Een actuele bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek de Openbaring van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze grondige bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelstudie en bijbelverklaring

2016: Een boeiende en actuele studie over het hele laatste bijbelboek: de Openbaring. Downloaden is gratis. Deze grondige bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

De Openbaring mag niet verborgen blijven (klein) openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

De Openbaring mag niet verborgen blijven (groot) openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Voor veel mensen is het bijbelboek Openbaring een gesloten boek. Vaak wordt het omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Veel gelovigen weten niet wat ze met dit boek moeten doen. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van het bijbelboek zelf. Openbaring betekent onthulling. Onthulling van iets dat verborgen is. De toekomst is wel aan God, maar soms wil God aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van Jezus Christus voorspeld. Via Johannes wil God iets van de toekomst aan de gelovigen bekend maken.

De schrijver van dit boek moet bekend maken, dat hij Jezus, die gestorven is, weer heeft gezien. Jezus is uit de dood opgestaan. Na die opstandingzal er nog veel gebeuren. Daarvan moet Johannes gaan schrijven (Op.1:18,19). Het bijbelboek begint met de opstanding van Jezus Christus, en eindigt bij de schepping van de nieuwe hemelen de nieuwe aarde(Op.21 en 22). Deze periode is al voor een groot deel achter de rug. Wij leven vandaag zo'n 2000 jaar later. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren. Een groot deel van het bijbelboek Openbaring is al in vervulling gegaan, maar er moet ook nog veel gebeuren.

God heeft het geopenbaard, opdat de gelovigen daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat zoals God het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kan en mag de Openbaring voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we ook zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

Als we dat allemaal willen, dan zullen we de Bijbel zelf aan het woord moeten laten. We zullen dan zien, dat de Openbaring in de Bijbel geen los element is. Het is namelijk de sluitsteen van de Bijbel. Zonder het kennen van de rest van de Bijbel is de Openbaring niet te begrijpen. Veel teksten uit de Bijbel worden in de Openbaring letterlijk geciteerd of aangehaald. Dat is geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd. Zo is het vaak nodig, dat we eerst een gedeelte uit de rest van de Bijbel gaan doornemen, voordat we aan een gedeelte of tekst uit de Openbaring kunnen beginnen.

Men zal ontdekken hoe teksten van verschillende hoofdstukken nauw met elkaar verbonden zijn. Het is n geheel onderscheiden in vele onderdelen. Zo is het ook n Openbaring, en geen Openbaringen, zoals het boek vaak ten onrechte wordt genoemd. Het bijbelboek moet worden onderzocht. Gedeelten die aan het einde van het boek staan, zijn nodig om het begin van het bijbelboek beter te kunnen begrijpen.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, zijn meestal met moeite te krijgen. Zo is het ook hier. Tijdens het moeilijke werk zal men ontdekken hoe mooi dit boek is, ja hoe een wonderlijke rijkdom erin te vinden is.

 

Bijbelstudiemenu